Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Rebeca—Isa ka Diosnon kag Mapisan nga Babayi

Si Rebeca—Isa ka Diosnon kag Mapisan nga Babayi

 Si Rebeca—Isa ka Diosnon kag Mapisan nga Babayi

HALIMBAWA ikaw ang magapili sang palangasaw-on sang imo anak. Ano nga sahi sang babayi ang imo pilion? Ano dapat ang iya mga kalipikasyon? Pilion mo bala ang isa nga matahom, maalam, mabuot, kag mapisan? Ukon may iban pa nga kinaiya nga luyag mo?

Amo sini nga problema ang gin-atubang ni Abraham. Nagsaad si Jehova nga pakamaayuhon niya ang mga kaliwat ni Abraham paagi sa iya anak nga si Isaac. Sa pagsugod sini nga kasaysayan, tigulang na si Abraham, apang wala gihapon sing asawa ang iya anak. (Genesis 12:1-3, 7; 17:19; 22:​17, 18; 24:1) Bangod pakamaayuhon si Isaac kaupod sang iya mapangasawa kag sang ila mangin mga anak, naghimos si Abraham nga pangitaan sing nagakaigo nga asawa si Isaac. Una sa tanan, dapat isa sia ka alagad ni Jehova. Bangod wala sing amo sini nga babayi sa Canaan, diin nagapuyo si Abraham, dapat sia mangita sa iban nga lugar. Ang napili sang ulihi amo si Rebeca. Paano sia nakita? Isa bala sia ka espirituwal nga babayi? Ano ang matun-an naton sa pagbinagbinag sang iya halimbawa?

Pagpangita sa Isa ka Kalipikado nga Babayi

Ginsugo ni Abraham ang iya pinakatigulang nga alagad, mahimo nga si Eliezer, nga magkadto sa malayo nga Mesopotamia agod magpili sang palangasaw-on ni Isaac sa mga paryente ni Abraham nga nagasimba man kay Jehova. Serioso gid ini amo nga ginpasumpa si Eliezer nga indi sia magpili sing Canaanhon para kay Isaac. Talalupangdon nga gin-insister gid ini ni Abraham.​—⁠Genesis 24:2-10.

Pag-abot sa banwa sang mga paryente ni Abraham, gindala ni Eliezer ang iya napulo ka kamelyo  sa isa ka bubon. Handurawa ang natabo! Gab-i na, kag nangamuyo si Eliezer: “Nagatindog ako sa luyo sang tuburan sang tubig, kag ang babayi nga mga anak sang mga tawo sang banwa nagagua sa pagsag-ub. Pahanabua nga ang dalaga nga sa iya magsiling ako, ‘Ipapanaug ang imo tibod, ginaampo ko, agod nga mag-inom ako,’ kag sia magasiling, ‘Inom ka, kag paimnon ko man ang imo mga kamelyo’​—⁠mangin amo sia ang ginpat-od mo nga sa imo alagad nga si Isaac.”​—⁠Genesis 24:11-14.

Subong nahibaluan sang mga babayi didto, ang nauhaw nga kamelyo makainom sing madamo (tubtob 100 ka litro) nga tubig. Gani ang babayi nga mag-aha nga paimnon ang napulo ka kamelyo handa sa pagpangabudlay sing lakas. Ang paghimo niya sini samtang nagatan-aw lamang ang iban nga wala nagatanyag sing bulig isa gid ka pamatuod nga sia mapisan, mapailubon, mapainubuson, kag mainayuhon sa tawo kag sapat.

Ano ang natabo? “Sang wala pa sia makatapos sa paghambal, yari karon, si Rebeca, nga natawo kay Betuel nga anak ni Milca, asawa ni Nahor, utod ni Abraham, naggua nga nagapas-an sang iya tibod. Kag ang dalaga tama kaanyag nga tulukon, ulay . . . Nagdulhog sia sa tuburan, kag nagpuno sang iya tibod, kag nagtaklad. Nian ang alagad nagdalagan sa pagsugata sa iya, kag nagsiling, ‘Ginaampo ko paimna ako sing diutay nga tubig sa imo tibod.’ Nagsiling sia, ‘Inom ka, ginuo ko’; kag nagdalidali sia sa pagpapanaug sa iya kamot sang tibod, kag ginpainom niya sia.”​—⁠Genesis 24:15-18.

Kalipikado Bala si Rebeca?

Si Rebeca apo sang utod ni Abraham, kag luwas nga maanyag kag matahom, putli sia. Wala sia magpangalag-ag sa pagsugilanon sa isa ka dumuluong, apang indi man sia sobra ka mainabyanon. Ginpakitaan niya sing kaayo si Eliezer sang nangabay sia nga mag-inom. Normal lang ini, kay tanda ini sang maayo nga batasan. Kamusta naman ang ikaduha nga bahin sang pagtilaw?

 Si Rebeca nagsiling: “Inom ka, ginuo ko.” Apang indi lang ini ang ginsiling niya. Si Rebeca nagpadayon: “Magasag-ub ako nga sa imo mga kamelyo man, tubtob nga makatapos sila sa pag-inom.” Kapin pa sa ginapaabot ang gintanyag niya. May kakunyag nga “nagdalidali sia kag ginbubo ang iya tibod sa palaimnan kag nagdalagan liwat sa bubon sa pagsag-ub, kag nagsag-ub nga sa tanan niya nga kamelyo.” Kapisan gid sa iya. Ang rekord nagsiling: “Ang tawo nagtulok sing paungot sa iya.”​—⁠Genesis 24:19-21.

Sang mahibaluan niya nga paryente ni Abraham ang babayi, nagyaub si Eliezer kag nagpasalamat kay Jehova. Namangkot sia kon may hulot sa balay sang amay ni Rebeca nga madayunan niya kag sang iya mga kaupod sa gab-i. Nagsabat sing huo si Rebeca kag nagdalagan pauli kag nagbalita tuhoy sa mga bisita.​—⁠Genesis 24:22-28.

Sang mabatian ang sugilanon ni Eliezer, nahantop sang magulang ni Rebeca, nga si Laban, kag sang iya amay, nga si Betuel, nga ginatuytuyan sang Dios ang mga hitabo. Para gid kay Isaac si Rebeca. “Kuhaa sia kag maglakat,” siling nila, “kag ipaasawa sia sa anak sang imo agalon, subong sang napamulong sang GINUO.” Ano ang ginbatyag ni Rebeca? Sang ginpamangkot kon magalakat sia gilayon, isa ka tinaga sa Hebreo ang sabat niya, nga nagakahulugan: “Magaupod ako.” Indi sia obligado nga magpakasal. Gin-athag ini ni Abraham sa paghilway kay Eliezer sa iya sumpa “kon ang babayi indi buot” maglakat. Apang nakita man ni Rebeca nga ginatuytuyan sang Dios ang mga hitabo. Gani sa gilayon, ginbiyaan niya ang iya pamilya agod pamanahon ang isa ka lalaki nga wala pa niya makilala. Ining maisugon nga desisyon isa ka talalupangdon nga pagpakita sing pagtuo. Sia gid ang dapat pilion!​—⁠Genesis 24:29-59.

Sang magkit-anay sila ni Isaac, nagpanabon  si Rebeca sang iya takurong subong tanda sang pagpasakop. Ginpangasawa sia ni Isaac, kag walay duhaduha nga bangod sang iya maayo gid nga mga kinaiya, ginhigugma sia ni Isaac.​—⁠Genesis 24:62-67.

Kapid nga mga Anak

Wala sing anak si Rebeca sa sulod sang 19 ka tuig. Sang ulihi, nanamkon sia sing kapid, apang mabudlay ang iya pagbusong, kay ang mga bata naghublag sa iya tiyan, amo nga nagtuaw si Rebeca sa Dios. Mahimo nga amo man sini ang himuon naton sa tion sang daku nga kalisdanan sa aton kabuhi. Ginpamatian ni Jehova si Rebeca kag ginpasalig sia. Mangin iloy sia sang duha ka pungsod, kag “ang magulang magaalagad sa kamanghuran.”​—⁠Genesis 25:20-26.

Mahimo nga indi lamang ini ang rason kon ngaa ginhigugma sing labi ni Rebeca ang kamanghuran niya nga anak, si Jacob. Magkatuhay ang mga bata. Si Jacob “walay kasawayan,” apang si Esau wala nagaapresyar sa espirituwal nga mga butang amo nga sa isa lang ka pagkaon, ginbaligya niya kay Jacob ang iya kinamatarong sa pagkapanganay, ang iya kinamatarong nga panublion ang mga saad sang Dios. Ang pagpangasawa ni Esau sa duha ka Hethanon nga mga babayi nagpakita sing di-pagsapak​—⁠kag pagtamay pa gani​—⁠sa espirituwal nga mga prinsipio, nga nagpalisod gid sa iya mga ginikanan.​—⁠Genesis 25:27-34; 26:​34, 35, NW.

Pagtinguha sing Pagpakamaayo Para kay Jacob

Wala ginsiling sang Biblia kon nahibaluan ni Isaac nga si Esau magaalagad kay Jacob. Ano man ang kahimtangan, nahibaluan ni Rebeca kag ni Jacob nga ang pagpakamaayo iya ni Jacob. Naghulag gilayon si Rebeca sang nabatian niya nga pakamaayuhon ni Isaac si Esau kon dalhan niya ang iya amay sing pagkaon halin sa ginpangayam niya nga sapat. Yara gihapon kay Rebeca ang iya determinasyon kag kakugi sang bataon pa sia. ‘Ginsugo’ niya si Jacob nga dalhan sia sing duha ka tinday sang kanding. Lutuon niya ang pagkaon nga naluyagan sang iya bana. Nian magapakunokuno si Jacob nga sia si Esau agod matigayon niya ang pagpakamaayo. Namatok si Jacob. Matukiban sang iya amay ang paglimbong kag pakamalauton sia! Namilit si Rebeca. “Anak ko, sa akon ang pakamalaut sa imo,” siling niya. Nian nagluto sia, gin-ilisan si Jacob agod mangin kaangay ni Esau, kag ginpakadto niya si Jacob sa iya bana.​—⁠Genesis 27:1-17.

Wala ginsiling kon ngaa amo sini ang ginhimo ni Rebeca. Madamo ang nagpakalain sa iya ginhimo, apang wala ini ginpakalain sang Biblia, ukon ni Isaac sang matukiban niya nga si Jacob ang nakabaton sang pagpakamaayo. Sa baylo, gindugangan pa ini ni Isaac. (Genesis 27:29; 28:​3, 4) Nahibaluan ni Rebeca ang gintagna ni Jehova tuhoy sa iya mga anak. Gani naghulag sia agod mapat-od nga mabaton ni Jacob ang pagpakamaayo nga para gid sa iya. Nahisuno gid ini sa kabubut-on ni Jehova.​—⁠Roma 9:6-13.

Ginpakadto si Jacob sa Haran

Ginpaslaw ni Rebeca ang mga plano ni Esau paagi sa pagpalig-on kay Jacob nga magpalagyo tubtob magtahaw ang kaakig sang iya utod. Ginpahibalo niya kay Isaac ang iya plano apang mainayuhon nga wala niya ginsambit ang kaakig ni Esau. Sa baylo, mataktikanhon nga naghingyo sia sa iya bana sa kabalaka nga basi makapangasawa si Jacob sing Canaanhon. Igo na ini nga ideya agod mabuyok si Isaac nga manduan si Jacob nga likawan ini nga pag-asawahay kag ginpakadto sia sa pamilya ni Rebeca agod mangita sing asawa nga may kahadlok sa Dios. Wala sing rekord nga nakita pa liwat ni Rebeca si Jacob, apang ang iya ginhimo nangin pagpakamaayo sang ulihi sa pungsod sang Israel.​—⁠Genesis 27:43⁠–​28:2.

Madayaw gid naton si Rebeca sa aton nahibaluan tuhoy sa iya. Matahom gid sia, apang ang iya tunay nga katahom amo ang iya diosnon nga debosyon. Amo ini ang ginpangita ni Abraham sa isa ka umagad. Ang iya iban pa nga mga kinaiya naglabaw pa sa ginlauman ni Abraham. Ang iya pagtuo kag kaisog sa pagsunod sa panuytoy sang Dios kag ang iya kakugi, kaugdang, kag maalwan nga pagkamaabiabihon mga kinaiya nga dapat ilugon sang tanan nga Cristianong mga babayi. Mga kinaiya ini nga ginapangita ni Jehova sa isa ka huwaran gid nga babayi.