Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon ang Kabubut-on sang Dios Himuon sa Duta

Kon ang Kabubut-on sang Dios Himuon sa Duta

 Kon ang Kabubut-on sang Dios Himuon sa Duta

SANG gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo nga ipangamuyo, “Paghimuon ang imo kabubut-on, sa duta subong sang sa langit,” nasiling niya ini subong isa nga nagkabuhi na sa langit kaupod sang Amay. (Mateo 6:10; Juan 1:18; 3:13; 8:42) Antes nangin tawo si Jesus, nagkabuhi sia sa tion diin ang tanan nga nagakatabo sa langit kag sa duta nahisanto sa kabubut-on sang Dios. Tion ini sang makalilipay kag makaalayaw nga hilikuton.​—⁠Hulubaton 8:27-31.

Ang una nga gintuga sang Dios amo ang espiritu nga mga tinuga, ang “iya mga manugtunda, nga mga gamhanan sa kusog nga nagatuman sang iya pulong.” Sila “mga manug-alagad niya nga nagahimo sang iya nahamut-an.” (Salmo 103:​20, 21) May kaugalingon bala nga pagbuot ang tagsa sa ila? Huo, kag sang gintuga ang duta, “naghinugyaw sa kalipay [ining] tanan nga anak sang Dios.” (Job 38:7) Ginpakita sang ila paghinugyaw ang ila kalipay sa kon ano ang ginbuot sang Dios, kag nag-ugyon sila sa sini.

Sa tapos matuga ang duta, ginhanda ini sang Dios agod puy-an sang mga tawo kag sang ulihi gintuga niya ang unang lalaki kag babayi. (Genesis, kapitulo 1) Takus man bala ini sang paghinugyaw? Ang gin-inspirar nga rekord nagasiling: “Kag nakita sang Dios ang tagsa ka butang nga nahimo niya, kag yari karon, tama gid kaayo,” huo, wala sing depekto, himpit.​—⁠Genesis 1:31.

Ano ang kabubut-on sang Dios sa aton unang mga ginikanan kag sa ila mga anak? Suno sa Genesis 1:​28, tama man ini kaayo: “Ang Dios nagpakamaayo sa ila, kag ang Dios nagsiling sa ila, ‘Magmabungahon kag magbuad, kag magtugob sang duta kag magpakaagalon sa iya; kag maggahom sang kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sang kahanginan kag sang tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta.’” Agod matuman ining makalilipay nga sugo, ang aton unang mga ginikanan dapat padayon nga magakabuhi​—⁠sing walay katapusan⁠—​kag amo man ang ila mga anak. Wala sing trahedya, inhustisya, kasubo, ukon kamatayon nga ginapahangop diri.

Amo ini anay ang tion sang ang kabubut-on sang Dios ginahimo sa langit kag sa duta. Ang tanan nga nagahimo sang iya kabubut-on malipay sa paghimo sini. Ano ang natabo?

Wala ginapaabot nga ginhangkat ang kabubut-on sang Dios. Mahimo ini malubad. Apang, ginsugdan sini ang malawig nga kalisod kag kasubo nga bangod sini madamo ang naligban kon ano ang kabubut-on sang Dios sa katawhan. Tanan kita nangin biktima sini. Ano ini nga hangkat?

Ang Kabubut-on sang Dios sa Tion sang Pagrebelde

Nakita sang isa ka espiritu nga “anak sang Dios” nga mabalabagan niya ang kabubut-on sang Dios sa katawhan agod makabentaha sia. Bangod sang padayon niya nga paghunahuna sa sini, nangin mas posible ini himuon kag kapin ka makagalanyat. (Santiago 1:​14, 15) Mahimo nangatarungan sia nga kon masulay niya ang unang mag-asawa nga magpati sa iya sa baylo nga sa Dios, nian mapilitan ang Dios nga tugutan ang isa ka karibal nga manuggahom. Mahimo naghunahuna sia nga indi sila paglaglagon  sang Dios, kay magakahulugan ini sing kapaslawan sa katuyuan sang Dios. Sa baylo, bag-uhon ni Jehova nga Dios ang iya katuyuan, tugutan nga maggahom ining espiritu nga anak nga amo na karon ang tumanon sang mga tawo nga Iya gintuga. Nagakaigo gid nga gintawag sang ulihi ini nga rebelde nga Satanas, buot silingon, “Manugpamatok.”​—⁠Job 1:6.

Suno sa iya ginhandum, ginpalapitan ni Satanas ang babayi. Ginsilingan niya ang babayi nga indi pagsundon ang kabubut-on sang Dios kag magbuot sing hilway, nga nagasiling: “Dili kamo mapatay nga totoo. . . . Mangin kaangay sang Dios kamo, nga nakakilala sang maayo kag malaut.” (Genesis 3:1-5) Para sa babayi, daw makahatag ini sa iya sing kahilwayan, kag nagpati sia nga daw mas maayo ini nga kabuhi. Sang ulihi, ginbuyok niya ang iya bana nga magbuylog sa iya.​—⁠Genesis 3:6.

Indi ini ang kabubut-on sang Dios sa mag-asawa. Ila ini luyag. Kag nagresulta ini sa kapahamakan. Ginsilingan na sila nga daan sang Dios nga magadul-ong ini sa ila kamatayon. (Genesis 3:3) Wala sila gintuga sang Dios agod magkabuhi nga hilway sa iya paggahom kag magmadinalag-on. (Jeremias 10:23) Dugang pa, mangin di-himpit sila, kag panublion sang ila mga anak ang pagkadihimpit kag kamatayon. (Roma 5:12) Indi mabaliskad ni Satanas ini nga mga epekto.

Ginbag-o bala sing dayon sini nga mga hitabo ang katuyuan, ukon kabubut-on, sang Dios sa katawhan kag sa duta? Wala. (Isaias 55:9-11) Apang bangod sini, nag-utwas ang mga hulusayon nga dapat malubad: Ang katawhan bala mahimo ‘mangin kaangay sang Dios, nga nakakilala sang maayo kag malaut,’ subong sang ginsiling ni Satanas? Buot silingon, kon hatagan sing bastante nga tion, mapat-od bala naton kon ano ang husto kag sayop, maayo kag malain, sa tanan nga bahin sang kabuhi? Takus bala ang Dios nga tumanon sing bug-os bangod ang iya paagi sa paggahom amo ang pinakamaayo? Takus bala tumanon sing bug-os ang iya kabubut-on? Ano ang isabat mo?

Malubad lamang ini nga mga hulusayon sa atubangan sang tanan maalam nga mga tinuga sa isa ka paagi: Tugutan ang mga luyag magkinaugalingon nga magtinguha nga magmadinalag-on. Indi malubad ang nag-utwas nga mga hulusayon kon patyon sila. Malubad ini kon tugutan nga magpadayon ang katawhan sa ila dalanon sa sulod sang nagakaigo nga tion kay mangin maathag ang mga resulta. Ginsiling sang Dios nga lubaron niya ini sa sini nga paagi sang ginsiling niya nga magapanganak ang babayi. Gani nag-umpisa ang tawhanon nga pamilya. Bangod sini, buhi kita subong!​—⁠Genesis 3:​16, 20.

Apang, indi buot silingon sini nga pabay-an na lang sang Dios ang mga tawo kag ang rebelde nga espiritu nga anak nga himuon ang tanan nila nga luyag. Wala gintalikdan sang Dios ang iya kinamatarong sa paggahom, kag wala man niya ginkalimtan ang iya katuyuan. (Salmo 83:18) Gin-athag niya ini sang gintagna niya ang pagdugmok sa ulihi sa nagsugod sang pagrebelde kag ang pagdula sa tanan malain nga mga epekto sini. (Genesis 3:15) Busa, sa umpisa pa lang, ginsaad na ang kaumpawan para sa tawhanon nga pamilya.

Sa amo man nga tion, ginbulag sang aton unang mga ginikanan ang ila kaugalingon kag ang ila palaabuton nga mga anak gikan sa paggahom sang Dios. Agod mapunggan sang Dios ang tanan masubo nga mga resulta sang ila desisyon, dapat niya ipatuman ang iya  kabubut-on sa ila sa tanan nga tion. Apang, pareho lang ini sa indi pagpahanugot sa ila nga magkinaugalingon.

Siempre pa, mahimo pilion sang mga indibiduwal ang paggahom sang Dios. Mahimo nila hibaluon ang kabubut-on sang Dios sa katawhan sa sini nga tion kag sundon ini sa ila masarangan. (Salmo 143:10) Apang, magaatubang gihapon sila sing mga problema samtang indi pa malubad ang hulusayon tuhoy sa bug-os nga pagkinaugalingon sang katawhan.

Nangin maathag gilayon ang mga epekto sang pagbuot sa kaugalingon. Ginpatay sang panganay nga anak sang pamilya sang tawo, nga si Cain, ang iya utod nga si Abel bangod “ang iya mga binuhatan malaut kag ang iya sang iya utod matarong.” (1 Juan 3:12) Indi ini ang kabubut-on sang Dios, kay ginpaandaman sang Dios si Cain kag sang ulihi ginsilutan sia. (Genesis 4:3-12) Ginpili ni Cain ang pagkinaugalingon kon tuhoy sa moral nga gintanyag ni Satanas; gani sia “iya sang malauton.” Amo man ang ginhimo sang iban.

Sa sulod sang kapin sa 1,500 ka tuig nga maragtas sang tawo, “ang duta dunot sa atubangan sang Dios, kag ang duta napun-an sing panglugos.” (Genesis 6:11) Kinahanglan maghulag gilayon agod indi malaglag ang duta. Ginpahanabo sang Dios ang bug-os kalibutan nga anaw kag gin-amligan ang isa ka matarong nga pamilya nga nagakabuhi sadto—si Noe, ang iya asawa, mga anak, kag ang ila asawa. (Genesis 7:1) Tanan kita mga kaanakan nila.

Sugod sadto sa sulod sang maragtas sang tawo, naghatag ang Dios sing panuytoy para sa mga sinsero nga luyag maghibalo sang iya kabubut-on. Gin-inspirar niya ang matutom nga mga lalaki nga irekord ang iya mga ginsiling sa tanan nga nagpatuytoy sa iya. Ini nga mga pulong nasulat sa Biblia. (2 Timoteo 3:16) Mahigugmaon nga gintugutan niya ang matutom nga mga tawo nga makatigayon sing kaangtanan sa iya, kag mangin iya mga abyan pa gani. (Isaias 41:8) Kag ginhatagan niya sila sing kabakod agod mabatas nila ang mabudlay nga mga pagtilaw nga naeksperiensiahan sang katawhan sa sulod sining linibo ka tuig nga pagkinaugalingon. (Salmo 46:⁠1; Filipos 4:13) Nagapasalamat gid kita sa sini nga bulig!

‘Himuon ang Imo Kabubut-on’​—⁠sing Bug-os

Ang nahimo na sang Dios tubtob karon indi pa ang kabug-usan sang iya kabubut-on sa katawhan. Ang Cristianong si apostol Pedro nagsulat: “Suno sa iya saad nagahulat kita sing bag-ong mga langit kag bag-ong duta diin nagapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Malaragwayon ini nga nagapatuhoy sa bag-ong gobierno nga magagahom sa katawhan kag bag-ong katilingban sang katawhan nga gamhan sini nga gobierno.

Maathag ang ginsulat ni manalagna Daniel: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari magapatindog ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag . . . Dugmukon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.” (Daniel 2:44) Ginatagna sini ang katapusan sang indi gid magmadinalag-on nga sistema sang mga butang karon kag buslan ini sang Ginharian, ukon gobierno, sang Dios. Maayo gid ini nga balita! Ang mga inaway kag kakagod nga nagpuno sa kalibutan karon sing kasingki kag nagbutang liwat sang duta sa katalagman malipatan na sa pila ka adlaw.

San-o mahanabo ini nga mga butang? Ang mga disipulo ni Jesus namangkot: “San-o bala mahanabo ini, kag ano bala ang tanda sang imo pagkari kag sang katapusan sang panuigon?” Subong bahin sang iya sabat, si Jesus nagsiling: “Iwali ining maayong balita sang ginharian sa bug-os nga kalibutan, subong nga saksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.”​—⁠Mateo 24:​3, 14.

Bantog gid ining pagwali ukon pagbantala kay ginahimo ini sa bug-os nga kalibutan. Mahimo nga natalupangdan mo ini sa inyo kasilingan. Sa iya libro nga These Also Believe, si Propesor Charles S. Braden nagsulat: “Literal nga natuptupan sang mga Saksi ni Jehova ang duta paagi sa ila pagpanaksi. . . . Wala sing isa ka relihion sa kalibutan ang nagpakita sing kapin nga kakugi kag katutom sa panikasog nga ipalapnag ang maayong balita sang Ginharian sangsa mga Saksi ni Jehova.” Aktibo nga ginabantala sang mga Saksi ining maayong balita sa  kapin sa 230 ka pungsod kag sa halos 400 ka lenguahe. Wala pa gid anay mahimo ining gintagna nga hilikuton sa amo sini nga kasangkaron sa bug-os nga kalibutan. Isa ini sa madamo nga mga ebidensia nga malapit na buslan sini nga Ginharian ang mga gobierno sang tawo.

Ang Ginharian nga ginsiling ni Jesus nga ibantala amo man ang gintudlo niya sa aton nga ipangamuyo sa iya sulundan nga pangamuyo: “Magkari ang imo ginharian, paghimuon ang imo kabubut-on, sa duta subong sang sa langit.” (Mateo 6:10) Huo, ini nga Ginharian amo ang gamiton sang Dios agod tumanon ang iya katuyuan, ukon kabubut-on, sa katawhan kag sa duta.

Ano ang buot silingon sini? Ang Bugna 21:​3, 4 nagasabat: “Nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling, ‘Yari karon, ang kayangkayang sang Dios upod sa mga tawo. Magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios gid magaupod sa ila; pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa, kay ang nahaunang mga butang nagtaliwan.’” Nian himuon gid ang kabubut-on sang Dios sa duta kag sa langit​—⁠sing bug-os.⁠ * Indi mo bala luyag mangin bahin sini?

[Nota]

^ par. 26 Kon luyag mo makahibalo sing dugang pa tuhoy sa Ginharian sang Dios, palihug makigsugilanon sa mga Saksi ni Jehova sa inyo duog ukon magsulat sa isa ka direksion nga nalista sa pahina 2 sini nga magasin.

[Retrato sa pahina 5]

Ang indi pagpasakop sa kabubut-on sang Dios nagresulta sa trahedya