Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magsandig sa Espiritu sang Dios sa Pag-atubang sa Nagabag-o nga mga kahimtangan sa Kabuhi

Magsandig sa Espiritu sang Dios sa Pag-atubang sa Nagabag-o nga mga kahimtangan sa Kabuhi

 Magsandig sa Espiritu sang Dios sa Pag-atubang sa Nagabag-o nga mga Kahimtangan sa Kabuhi

“Himua ang imo bug-os nga masarangan nga ipakita ang imo kaugalingon nga nahamut-an sang Dios.”​​—⁠2 TIMOTEO 2:​15, NW.

1. Ano nga mga pagbag-o ang magatilaw sa aton espirituwalidad?

ANG kalibutan sa palibot naton padayon nga nagabag-o. Makita naton ang dalayawon nga pag-uswag sa siensia kag teknolohiya upod ang hinali nga pagnubo sang moral nga mga talaksan. Subong sang nabinagbinag naton sang nagligad nga artikulo, dapat pamatukan sang mga Cristiano ang batok-sa-Dios nga espiritu sang kalibutan. Apang, samtang nagabag-o ang kalibutan, kita man nagabag-o sa madamo nga paagi. Naagihan naton ang pagkabata padulong sa pagkahamtong. Mahimo kita makaangkon ukon madulaan sing manggad, kapagros, kag mga hinigugma. Madamo sining mga pagbag-o ang indi naton kontrolado, kag mahimo ini magahatag sing bag-o kag mabudlay nga mga hangkat sa aton espirituwalidad.

2. Paano ang kabuhi ni David nakaagi sing pagbag-o?

2 Diutay lang ang nakaeksperiensia sining hinali nga mga pagbag-o sa ila kabuhi kaangay ni David, ang anak nga lalaki ni Jesse. Madasig nga  nagbag-o ang kabuhi ni David halin sa isa ka ordinaryo nga bata nga manugbantay sang karnero pakadto sa isa ka bantog nga pungsudnon nga baganihan. Sang ulihi nangin isa sia ka laaslaas, ginaayam kaangay sang isa ka sapat sang isa ka mahisaon nga hari. Pagkatapos sini, si David nangin hari kag mandadaug. Nakabatas sia sing masakit nga mga resulta sang mabug-at nga sala. Nakaantos sia sing trahedya kag pagbinahinbahin sa sulod sang iya pamilya. Nagmanggaranon sia, nagtigulang, kag naeksperiensiahan ang mga kasablagan sang pagtigulang. Apang, walay sapayan sang madamo nga mga pagbag-o sa iya kabuhi, nagpakita si David sing bug-os kabuhi nga pagsalig kay Jehova kag sa Iya espiritu. Ginhimo niya ang iya bug-os nga masarangan nga ipakita ang iya kaugalingon nga “nahamut-an sang Dios,” kag ang Dios nagpakamaayo sa iya. (2 Timoteo 2:​15, NW) Bisan pa nga ang aton mga kahimtangan tuhay sangsa kay David, makatuon kita kon paano niya gin-atubang ang mga pagbag-o sa iya kabuhi. Ang iya halimbawa makabulig sa aton nga mahangpan kon paano naton padayon nga matigayon ang bulig sang espiritu sang Dios samtang nagaatubang kita sing mga pagbag-o sa aton kabuhi.

Ang Pagkamapainubuson ni David​​—⁠Isa ka Maayo nga Halimbawa

3, 4. Paano si David nga indi kilala nga bata nga manugbantay sang karnero nangin bantog sa iya pungsod?

3 Sang bata pa sia, si David indi prominente bisan sa iya kaugalingon nga pamilya. Sang nagkadto si manalagna Samuel sa Betlehem, ginpakilala sang amay ni David ang pito sa iya walo ka anak nga lalaki. Ang kamanghuran nga anak nga lalaki nga si David, nabilin nga nagabantay sang mga karnero. Apang, ginpili ni Jehova si David nga mangin palaabuton nga hari sang Israel. Ginpasugat si David sa latagon. Masunod, ang rekord sang Biblia nagasiling: “Ginkuha ni Samuel ang sungay nga may lana, kag ginhaplas sia sa tunga sang iya mga utod; kag ang Espiritu sang GINUO nag-abot sing gamhanan kay David kutob sadtong adlaw padayon.” (1 Samuel 16:​12, 13) Nagsandig si David sa sina nga espiritu sa bug-os niya nga kabuhi.

4 Wala magdugay ining bata nga manugbantay sang karnero nangin bantog sa iya pungsod. Gintawag sia agod mag-alagad sa hari kag magtokar sing musika para sa iya. Ginpatay niya ang hangaway nga si Goliat, isa ka makahaladlok katama nga higante nga bisan ang hanas nga mga soldado sang Israel nahadlok magpakig-away sa iya. Sang gintangdo nga manguna sa inaway, madinalag-on nga nalutos ni David ang mga Filistinhon. Ginpalangga sia sang mga tawo. Nagkomposo sila sing mga ambahanon nga nagadayaw sa iya. Antes sini, ang manuglaygay ni Hari Saul naglaragway kay David nga indi lamang “sampaton magkutingkuting” sing arpa kundi subong man “gamhanan nga tawo nga isganan, hangaway, sampaton sa paghambal, kag maambong nga tawo.”​​—⁠1 Samuel 16:18; 17:​23, 24, 45-​51; 18:​5-7.

5. Ano kuntani ang naghimo kay David nga mangin bugalon, kag paano naton nahibaluan nga wala sia nangin amo sina?

5 Kabantugan, kaambong, pagkapamatan-on, talunsay nga panghambal, kasampaton sa musika, kasampaton sa militar, kahamuot sang Dios​​—⁠ang tanan daw yara na kay David. Ang bisan diin sining mga kinaiya puede nga maghimo sa iya nga bugalon, apang wala ina matabo. Talupangda ang sabat ni David kay Hari Saul, nga naghatag kay David sang iya anak nga babayi subong asawa. Upod ang matuod nga pagkamapainubuson, si David nagsiling: “Sin-o bala ako, kag ano bala ang akon kabuhi, ukon ang panimalay sang akon amay sa Israel, nga mangin-umagad ako sa hari?” (1 Samuel 18:18) Nagkomento sa sini nga bersikulo, ang isa ka iskolar nagsulat: “Ang buot silingon ni David amo nga wala sa iya personal nga kalipikasyon, ukon sa iya tindog sa katilingban, ukon bangod sa iya ginhalinan ang magahimo sa iya nga takus sa kadungganan nga mangin umagad sang hari.”

6. Ngaa dapat naton palambuon ang pagkamapainubuson?

6 Ang pagkamapainubuson ni David napasad sa iya pagkilala nga si Jehova  tuman kataas sangsa di-himpit nga mga tawo sa bisan ano nga paagi. Si David natingala nga ginatalupangod pa sang Dios ang tawo. (Salmo 144:3) Nakahibalo man si David nga ang bisan ano nga pagkadaku nga natigayon niya ina bangod nga nagpakita sing pagkamapainubuson si Jehova, nagpaubos sang Iya kaugalingon agod sakdagon, amligan, kag atipanon sia. (Salmo 18:35) Daw ano katahom nga leksion para sa aton! Ang aton mga talento, mga hinimuan, kag mga pribilehiyo indi dapat maghimo sa aton nga bugalon. “Sa pagkamatuod, ano ang imo nga wala mo mabaton?” sulat ni apostol Pablo. “Karon, kon nabaton mo ini matuod, ngaa bala nagapahambog ka subong nga daw wala mo ini mabaton?” (1 Corinto 4:​7, NW) Agod matigayon ang balaan nga espiritu sang Dios kag ang iya kahamuot, dapat naton palambuon kag huptan ang pagkamapainubuson.​​—⁠Santiago 4:6.

“Dili Kamo Magtimalos”

7. Ano nga kahigayunan ang natigayon ni David agod patyon si Hari Saul?

7 Samtang ang kabantugan ni David wala maghimo sa iya nga bugalon, nagpatubas ini sing makamamatay nga kahisa kay Hari Saul, nga ginbiyaan sang espiritu sang Dios. Bisan pa wala sing nahimo nga sala si David, nalagyo sia para sa iya kabuhi kag nagpuyo sa kamingawan. Sa isa ka okasyon, sa tion sang isa ka walay untat nga paglagas kay David, si Hari Saul nagsulod sa isa ka lungib, nga wala sing hinalung-ong nga si David kag ang iya mga kaupdanan nagapanago gali didto. Ang mga tinawo ni David nagsugyot sa iya nga himuslan ang daw hatag-Dios nga kahigayunan agod patyon si Saul. Mahanduraw naton sila sa isa ka madulom nga lungib, nga nagahutik kay David: “Yari ang adlaw nga ginsiling sa imo sang GINUO, ‘Yari karon, itugyan ko ang imo kaaway sa imo kamot, kag himuon mo sa iya ang maayo sa imo.’”​​—⁠1 Samuel 24:​2-6.

8. Ngaa ginpunggan ni David ang iya kaugalingon sa pagtimalos?

8 Wala ni David ginhalitan si Saul. Nagpakita sing pagtuo kag pagpailob, gintugyan niya ang mga butang sa mga kamot ni Jehova. Pagkatapos nga naggua ang hari sa lungib, gintawag sia ni David kag nagsiling: “Ang GINUO maghukom sa tunga nakon kag nimo, kag magtimalos sa imo ang GINUO tungod sa akon; apang ang akon kamot indi mangin batok sa imo.” (1 Samuel 24:12) Bisan pa nahibaluan niya nga sala si Saul, wala magtimalos si David; ni magpamulong sing maabusuhon kay Saul ukon tuhoy sa iya. Sa madamo pa nga okasyon, ginpunggan ni David ang iya kaugalingon nga magtimalos. Sa baylo, nagsandig sia kay Jehova sa pagtadlong sang mga butang.​​—⁠1 Samuel 25:32-​34; 26:​10, 11.

9. Ngaa indi kita dapat magbalos kon ginapamatukan kita ukon ginahingabot?

9 Kaangay ni David, mahimo nga masapwan mo ang imo kaugalingon sa mabudlay nga mga kahimtangan. Ayhan ginapamatukan ka ukon ginahingabot  sang imo mga kabutho, mga kaupod sa trabaho, mga katapo sang pamilya, ukon sang iban pa nga wala nagaugyon sa imo pagtuluuhan. Indi magbalos. Maghulat kay Jehova kag mangabay sang iya balaan nga espiritu nga magbulig sa imo. Mahimo nga yadtong mga di-tumuluo magadayaw sang imo maayo nga paggawi kag mangin mga tumuluo. (1 Pedro 3:1) Bisan ano man ang matabo, saligi nga nakita ni Jehova ang imo kahimtangan kag magahulag sa sini sa iya gintangdo nga tion. Si apostol Pablo nagsulat: “Dili kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabayai ang kasingkal; kay nasulat na: ‘Akon ang pagtimalos; ako ang magatumbas, siling ni Jehova.’”​​—⁠Roma 12:​19, NW.

‘Pamatii ang Disiplina’

10. Paano nakasala si David, kag paano niya gintinguhaan nga hinakpan ini?

10 Naglipas ang mga tinion. Si David nangin isa ka hinigugma nga hari nga tuman ka bantog. Ang iya tumalagsahon nga katutom, upod ang iya matahom nga mga salmo nga ginsulat sa pagdayaw kay Jehova, makahatag gilayon sing impresyon nga amo ini ang tawo nga indi gid makahimo sing serioso nga sala. Apang, nakahimo sia sing serioso nga sala. Isa ka adlaw, nakita sang hari gikan sa ibabaw sang iya atop ang isa ka matahom nga babayi nga nagapaligo. Nagpulupamangkot sia kon sin-o ang babayi. Sang mahibaluan nga ang babayi amo si Bat-seba kag ang iya bana nga si Urias, ato sa patag-awayan, ginpakuha sia ni David kag ginhuliran sia. Sang ulihi, natukiban ni David nga nagbusong si Bat-seba. Daw ano nga kahuy-anan kon ining mga butang mabuyagyag! Sa idalom sang Mosaikong Kasuguan, ang pagpakighilahi takus sa kamatayon. Ayhan nahunahuna sang hari nga puede matago ang sala. Gani nagpadala sia sing mensahe sa soldado, nagasugo nga papaulion si Urias sa Jerusalem. Nagalaum si David nga magahinguyang si Urias sing gab-i upod kay Bat-seba, apang wala ina matabo. Nalugaw-an, ginpabalik ni David si Urias sa inaway upod ang isa ka sulat para kay Joab, ang kumander sang militar. Ang sulat nagsugo nga ibutang si Urias sa inaway agod mapatay sia. Nagtuman si Joab, kag napatay si Urias. Pagkatapos matuman ni Bat-seba ang kustombre sang paglalaw, ginpangasawa sia ni David.​​—⁠2 Samuel 11:​1-​27.

11. Ano nga istorya ang ginpresentar ni Natan kay David, kag ano ang iya nangin reaksion?

11 Daw nagmadinalag-on ang pahito, apang dapat nahibaluan kuntani ni David nga ang bug-os nga butang dayag kay Jehova. (Hebreo 4:13) Nagligad ang binulan, kag natawo ang bata. Nian, sa panuytoy sang Dios, si manalagna Natan nagkadto kay David. Ang manalagna nagsugid sa hari sing isa ka istorya tuhoy sa isa ka manggaranon nga tawo nga may madamo nga karnero nga nagkuha kag nag-ihaw sa nagaisahanon, pinalangga nga karnero sang isa ka tawo nga imol. Ang istorya nagpukaw sang pagbatyag ni David sing katarungan apang wala sia makamutik sang tago nga kahulugan sini. Maabtik nga naghukom si David batok sa manggaranon nga tawo. Nagdabdab sa kaakig, nagsiling sia kay Natan: “Ang tawo nga nakahimo sini takus sa kamatayon.”​​—⁠2 Samuel 12:​1-6.

12. Ano ang pamatbat ni Jehova kay David?

12 “Ikaw amo ang tawo,” siling sang manalagna. Ginhukman ni David ang iya kaugalingon. Walay duhaduha nga ang kaakig ni David madasig nga nagbaylo sa pagbatyag sing daku nga kahuya kag kasubo. Daw indi sia makapati nga nagapamati samtang ginasugid ni Natan ang di-malikawan nga paghukom ni Jehova. Wala gid sing mga pulong sang paglugpay. Gintamay ni David ang pulong ni Jehova paagi sa paghimo sing malaut. Wala bala niya pag-ipapatay si Urias sa espada sang kaaway? Ang espada indi magbulag sa panimalay ni  David. Wala bala niya pagkuhaa ang asawa ni Urias sa tago? Amo man nga kalautan ang magaabot sa iya, indi sa tago, kundi sing dayag.​​—⁠2 Samuel 12:​7-​12.

13. Ano ang reaksion ni David sa disiplina ni Jehova?

13 Ang maayo lang sa bahin ni David amo nga wala niya ginpanghiwala ang iya kasal-anan. Wala sia maakig kay manalagna Natan. Wala niya ginbasol ang iban ukon ginpakamatarong ang iya nahimo. Sang ginsukna sa iya ang iya mga sala, ginbaton ni David ang salabton nga nagasiling: “Nakasala ako batok sa GINUO.” (2 Samuel 12:13) Ang Salmo 51 nagapakita sing kasakit nga iya nabatyagan sa iya sala kag ang kadalumon sang iya paghinulsol. Nagpakitluoy sia kay Jehova: “Indi ako pagtabuga gikan sa imo atubangan; Kag indi pagkuhaa sa akon ang imo balaan nga espiritu.” Nagapati sia nga si Jehova, sa iya kaluoy, indi magasikway sa “buong kag nadugmok nga tagipusuon” bangod sa sala. (Salmo 51:​11, 17, NW) Padayon nga nagsalig si David sa espiritu sang Dios. Bisan pa wala gin-amligan ni Jehova si David gikan sa mapait nga mga resulta sang iya sala, ginpatawad niya sia.

14. Ano dapat ang mangin reaksion naton sa disiplina ni Jehova?

14 Tanan kita di-himpit, kag tanan kita nakasala. (Roma 3:23) Kon kaisa mahimo kita mahulog sa mabug-at nga sala, kaangay ni David. Subong nga ang isa ka mahigugmaon nga amay nagadisiplina sa iya mga anak, si Jehova nagatadlong man sa mga luyag mag-alagad sa iya. Apang, bisan pa mapuslanon ang disiplina, indi ini mahapos batunon. Sa katunayan, kon kaisa “masakit” ini. (Hebreo 12:​6, 11) Apang, kon ‘mamati kita sa disiplina,’ makapanumbalik kita kay Jehova. (Hulubaton 8:​33, NW) Agod maagom ang padayon nga pagpakamaayo sang espiritu ni Jehova, dapat naton batunon ang pagtadlong kag manghikot agod kahamut-an sang Dios.

Indi Magsalig sa Di-masaligan nga mga Manggad

15. (a) Paano ginagamit sang iban ang ila manggad? (b) Paano ni David luyag gamiton ang iya manggad?

15 Wala sing ginapakita nga si David naghalin sa isa ka mataas nga kahimtangan sa sosiedad ukon nga ang iya pamilya manggaranon. Apang, sa tion sang iya pagkahari, nakaagom si David sing tuman kadamo nga manggad. Kahibalo kita nga madamo ang nagatago sang ila manggad, makagod nga nagahandum nga dugangan pa ini, ukon gastuhon ini sa pagpaayaw sa kaugalingon. Ginagamit sang iban ang ila kuarta agod himayaon sila sang mga tawo. (Mateo 6:2) Tuhay ang paggamit ni David sang iya manggad. Handum niya nga padunggan si Jehova. Ginpabutyag ni David ang iya handum kay Natan nga magtukod sing isa ka templo para kay Jehova agod butangan sing kaban sang katipan, nga yara sadto sa Jerusalem “nga nagapuyo sa sulod sang mga kumbong.” Nalipay si Jehova sa tinutuyo ni David apang nagsiling sa iya paagi kay Natan nga ang pagtukod sang templo himuon sang anak ni David nga si Solomon.​​—⁠2 Samuel 7:​1, 2, 12, 13.

16. Ano nga mga paghanda ang ginhimo ni David sa pagtukod sing templo?

16 Nagtipon si David sing mga materyales agod gamiton sa sining daku nga proyekto sang pagtukod. Nagsiling si David kay Solomon: “Nakaaman ako nga sa balay sang GINUO sing isa ka gatos ka libo ka talanton nga bulawan, kag isa ka milyon ka talanton nga pilak, kag di-matimbang nga saway kag salsalon, kay bugana ini; nakaaman ako sing mga tablon kag mga bato. Madugangan mo sila.”  Gikan sa iya kaugalingon nga manggad, nag-amot sia sing mga 3,000 ka talanton nga bulawan kag 7,000 ka talanton nga pilak.⁠ * (1 Cronica 22:14; 29:​3, 4) Ang maalwan nga paghatag ni David indi pakitakita lamang, kundi isa ka pagpasundayag sang pagtuo kag debosyon kay Jehova nga Dios. Ginkilala ang Ginhalinan sang iya mga manggad, nagsiling sia kay Jehova: “Ang tanan nga butang nagagikan sa imo, kag gikan sa imo kaugalingon naghatag kami sa imo.” (1 Cronica 29:14) Ang maalwan nga tagipusuon ni David nagpahulag sa iya nga himuon ang tanan nga iya masarangan agod mapasanyog ang putli nga pagsimba.

17. Paano ang laygay sa 1 Timoteo 6:​17-​19 naaplikar lunsay sa mga manggaranon kag mga imol?

17 Sing kaanggid, kabay nga gamiton naton ang aton materyal nga mga pagkabutang sa paghimo sing maayo. Sa baylo nga himud-usan ang isa ka materyalistiko nga pagkabuhi, mas maayo nga pangitaon ang kahamuot sang Dios​​—⁠amo ini ang dalanon sang matuod nga kaalam kag kalipay. Si Pablo nagsulat: “Tulini ang mga manggaranon sa karon nga sistema sang mga butang nga indi sila magmatinaastaason, kag ipahamtang nila ang ila paglaum, indi sa walay kapat-uran nga mga manggad, kundi sa Dios, nga nagahatag sa aton sing tanan nga butang sing bugana para sa aton ikalipay; nga maghimo sing maayo, nga mangin manggaranon sa maayong mga buhat, nga mangin maalwan, handa sa pagpaambit, mahalungon nga nagatipon para sa ila kaugalingon sing maayo nga sadsaran para sa palaabuton, agod makapanguyapot sila sing hugot sa matuod nga kabuhi.” (1 Timoteo 6:​17-​19, NW) Bisan ano man ang aton kahimtangan sa kabuhi, magsandig kita sa espiritu sang Dios kag himud-usan ang isa ka dalanon sang kabuhi nga magahimo sa aton nga mangin “manggaranon sa Dios.” (Lucas 12:21) Wala na sing mas bilidhon pa sangsa nahamut-an nga tindog sa aton mahigugmaon langitnon nga Amay.

Ipakita ang Imo Kaugalingon nga Nahamut-an sang Dios

18. Sa anong paagi nagpahamtang si David sing isa ka maayong halimbawa sa mga Cristiano?

18 Ginpangita ni David ang kahamuot sang Dios sa bug-os niya nga kabuhi. Nagtuaw sia paagi sa ambahanon: “Maluoy ka sa akon, O Dios, maluoy ka sa akon, kay ang akon kalag nagdangop sa imo.” (Salmo 57:1) Ang iya pagsalig kay Jehova indi walay pulos. Si David nagtigulang nga “busog sa kaadlawan.” (1 Cronica 23:1) Bisan pa nakahimo si David sing mabug-at nga mga sala, gindumdom sia subong isa sa madamo nga mga saksi sang Dios nga nagpasundayag sing talalupangdon nga pagtuo.​​—⁠Hebreo 11:32.

19. Paano naton ipakita ang aton kaugalingon nga nahamut-an sang Dios?

19 Samtang nagaatubang ka sing nagabag-o nga mga kahimtangan sa kabuhi, dumduma nga subong nga ginsakdag, ginpabakod, kag gintadlong ni Jehova si David, amo man ang himuon Niya sa imo. Si apostol Pablo, kaangay ni David, nakaatubang man sing madamo nga mga pagbag-o sa kabuhi. Apang, nagpabilin man sia nga matutom paagi sa pagsandig sa espiritu sang Dios. Sia nagsulat: “Sa tanan nga butang may kusog ako bangod sa iya nga nagahatag sing gahom sa akon.” (Filipos 4:​12, 13, NW) Kon magsandig kita kay Jehova, buligan niya kita nga magmadinalag-on. Luyag niya nga magmadinalag-on kita. Kon mamati kita sa iya kag mangin suod sa iya, hatagan niya kita sing kusog sa paghimo sang iya kabubut-on. Kag kon padayon kita nga magsandig sa espiritu sang Dios, sarang naton ‘mapakita ang aton kaugalingon nga nahamut-an sang Dios’ karon kag tubtob sa walay katapusan.​​—⁠2 Timoteo 2:​15, NW.

[Nota]

^ par. 16 Ang balor sang gin-amot ni David, sa karon nga kantidad, mga sobra $1,200,000,000, U.⁠S.

Paano Mo Sabton?

• Paano naton batuan ang bugal?

• Ngaa indi kita dapat magtimalos?

• Ano dapat ang panimuot naton sa disiplina?

• Ngaa dapat kita magsalig sa Dios kag indi sa mga manggad?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 16, 17]

Si David nagsandig sa espiritu sang Dios kag ginpangita niya ang kahamuot sang Dios. Amo man bala sini ang ginahimo mo?

[Retrato sa pahina 18]

“Ang tanan nga butang nagagikan sa imo, kag gikan sa imo kaugalingon naghatag kami sa imo”