Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Tumana sing Bug-os ang Imo ministeryo”

“Tumana sing Bug-os ang Imo ministeryo”

 “Tumana sing Bug-os ang Imo Ministeryo”

“Himua sing bug-os ang imo pag-alagad.”​​—⁠⁠2 TIMOTEO 4:​5, Byington.

1, 2. Bisan pa ebanghelisador ang tanan nga mga Cristiano, ano ang Makasulatanhon nga ginapatuman sa mga gulang?

ISA ka bala ka manugbantala sang Ginharian? Kon amo, pasalamati si Jehova nga Dios sa sining dalayawon nga pribilehiyo. Isa ka bala ka gulang sa kongregasyon? Isa ini ka dugang nga pribilehiyo gikan kay Jehova. Apang indi gid naton pagkalipatan nga indi ang sekular nga edukasyon ukon ang matanlas nga paghambal ang nagakalipikar sa bisan sin-o sa aton para sa ministeryo ukon sa pagkamanugtatap sa kongregasyon. Si Jehova ang nagakalipikar sa aton agod mangin sangkol kita para sa ministeryo, kag ang kabangdanan kon ngaa ang pila ka lalaki sa tunga naton may pribilehiyo nga mag-alagad subong mga manugtatap amo nga natuman nila ang Makasulatanhon nga mga kinahanglanon.​​—⁠⁠2 Corinto 3:​5, 6; 1 Timoteo 3:​1-7.

2 Ang tanan nga dedikado nga mga Cristiano nagahimo sang hilikuton sang mga ebanghelisador, apang ang mga manugtatap, ukon mga gulang, dapat labi na nga magpakita sing maayong halimbawa sa ministeryo. Ang mga gulang nga “nagapangabudlay sa pagwali kag sa pagpanudlo” ginatalupangod sang Dios kag ni Cristo, subong man sang ila mga masigka-Saksi ni Jehova. (1 Timoteo 5:​17; Efeso 5:​23; Hebreo 6:​10-​12) Bisan ano man ang kahimtangan, dapat mangin makapapagros sa espirituwal ang pagpanudlo sang isa ka gulang, kay ginsilingan ni apostol Pablo ang manugtatap nga si Timoteo: “Magaabot ang isa ka hut-ong sang tion nga indi nila pagbatason ang makapapagros nga panudlo, kundi, nahisanto sa ila kaugalingon nga mga handum, magatipon sila sing mga manunudlo para sa ila kaugalingon agod pakalamon ang ila mga dulunggan; kag ilingi nila ang ila mga dulunggan gikan sa kamatuoran, samtang nagaliso sila sa indi matuod nga mga sugilanon. Apang, magmaligdong ka sa tanan nga butang, batasa ang kalainan, himua ang hilikuton sang isa ka ebanghelisador, tumana sing bug-os ang imo ministeryo.”​​—⁠⁠2 Timoteo 4:3-5, NW.

3. Ano ang dapat himuon agod indi mabutang sa peligro ang espirituwalidad sang kongregasyon bangod sang butig nga mga panudlo?

3 Agod mapat-od nga indi mabutang sa peligro ang espirituwalidad sang kongregasyon bangod sang butig nga mga panudlo, dapat sundon sang isa ka manugtatap ang laygay ni Pablo: “Mangin serioso sa tanan nga butang, . . . himua sing bug-os ang imo pag-alagad.” (2 Timoteo 4:​5, Byington) Huo, ang isa ka gulang dapat ‘magtuman sing bug-os sang iya ministeryo.’ Dapat niya himuon ini sing bug-os, sa isa ka maid-id nga paagi, ukon sa bug-os nga kasangkaron. Ang isa ka gulang nga nagahimo sang iya ministeryo sing bug-os nagahatag sing nagakaigo nga igtalupangod sa tanan niya nga mga salabton, nga wala sing bisan ano nga ginapatumbayaan ukon wala ginatapos. Ini nga tawo matutom bisan sa diutay nga mga butang.​​—⁠⁠Lucas 12:48; 16:10.

4. Ano ang makabulig sa aton agod matuman naton sing bug-os ang aton ministeryo?

4 Ang bug-os nga pagtuman sa aton ministeryo wala nagakahulugan nga kinahanglan pirme ang dugang nga tion, apang nagakinahanglan ini sing tion nga nahinguyang sing maayo. Ang isa ka balanse kag regular nga pagpanghikot makabulig sa tanan nga Cristiano sa pagtuman sang mga hilikuton sa ministeryo. Agod makahinguyang sing kapin pa nga tion sa pag-alagad sa latagon, kinahanglan nga organisahon sing maayo sang isa ka gulang ang iya mga hilikuton agod mabalanse niya ang iya iskedyul kag agod mahibaluan niya kon ano nga mga hilikuton ang itugyan niya sa iban kag kon paano ini himuon. (Hebreo 13:17) Siempre pa, ang isa ka talahuron nga gulang nagahimo man sang iya bahin, kaangay ni Nehemias, nga personal nga nagpakigbahin sa pagpatindog liwat sa mga pader sang Jerusalem. (Nehemias 5:16) Kag ang tanan nga mga alagad ni Jehova dapat regular nga magpakigbahin sa pagbantala sing Ginharian nga hilikuton.​​—⁠⁠1 Corinto 9:​16-​18.

5. Ano ang dapat naton batyagon sa aton ministeryo?

 5 Makalilipay gid ang aton tulumanon subong mga manugbantala sang natukod na nga langitnon nga Ginharian! Ginapakabahandi gid naton ang aton pribilehiyo nga makapakigbahin kita sa pagbantala sing maayong balita sa bug-os napuy-an nga duta antes mag-abot ang katapusan. (Mateo 24:14) Bisan pa di-himpit kita, mapalig-on kita sang ginsiling ni Pablo: “May yari kami sining bahandi [sang ministeryo] sa human-sa-daga nga mga suludlan, agod nga ang gahom nga labaw sa kinaandan mangin iya sang Dios kag indi gikan sa amon kaugalingon.” (2 Corinto 4:​7, NW) Huo, makahimo kita sing kalahamut-an nga pag-alagad​​—⁠⁠apang paagi lamang sa kusog kag kaalam gikan sa Dios.​​—⁠⁠1 Corinto 1:​26-​31.

Pagpabanaag sang Himaya sang Dios

6. Ano nga pagkatuhay ang nagluntad sa ulot sang kinaugali nga Israel kag sang espirituwal nga Israel?

6 Nagapatuhoy sa hinaplas nga mga Cristiano, nagsiling si Pablo nga ang Dios “naghimo sa amon nga sangkol nga mga alagad sang bag-ong katipan.” Ginpatuhay sang apostol ang bag-ong katipan nga ginhimo upod sa espirituwal nga Israel paagi kay Jesucristo kag ang daan nga Kasuguan nga katipan nga ginhimo upod sa kinaugali nga Israel paagi kay Moises. Nagdugang si Pablo nga sang manaug si Moises sa Bukid Sinai nga dala ang mga tapitapi nga nagaunod sang Napulo ka Sugo, ang iya nawong nag-idlak amo nga indi makatulok sa iya ang mga Israelinhon. Apang, sang ulihi, isa ka butang nga mas serioso ang natabo bangod ang “ila mga painuino nagtig-a” kag natabunan ang ila tagipusuon. Apang, ini nga tabon ginakuha kon magliso sila kay Jehova nga may bug-os tagipusuon nga debosyon. Nagapatuhoy naman sa ministeryo nga ginhatag sa mga katapo sang bag-ong katipan, si Pablo nagsiling: “Kita tanan, . . . nga may mga nawong nga walay tabon nagapabanaag kaangay sang salaming sang himaya ni Jehova.” (2 Corinto 3:​6-8, 14-​18, NW; Exodo 34:29-​35) Ang ‘iban nga mga karnero’ ni Jesus karon may pribilehiyo man nga ipabanaag ang himaya ni Jehova.​​—⁠⁠Juan 10:16.

7. Paano mapabanaag sang mga tawo ang himaya sang Dios?

7 Paano mapabanaag sang makasasala nga mga tawo ang himaya sang Dios, samtang wala sing tawo ang makakita sang iya nawong kag mabuhi? (Exodo 33:20) Dapat naton marealisar nga luwas sa personal nga himaya ni Jehova, may yara man sia mahimayaon nga katuyuan nga ibindikar ang iya pagkasoberano paagi sa iya Ginharian. Ang mga kamatuoran nga naangot sa Ginharian isa ka bahin sang “dalagkung mga buhat sang Dios” nga ginsugdan nga ibantala sang mga nakabaton sing balaan nga espiritu sang Pentecostes 33 C.⁠E. (Binuhatan 2:11) Sa tuytoy sang espiritu, matuman nila sing bug-os ang ministeryo nga gintugyan sa ila.​​—⁠⁠Binuhatan 1:8.

8. Tuhoy sa ministeryo, ano ang determinado si Pablo nga himuon?

8 Determinado si Pablo nga indi pagtugutan ang bisan ano nga punggan sia sa pagtuman sing bug-os sang iya ministeryo. Nagsulat sia: “Sanglit nabaton namon ining ministeryo suno sa kaluoy nga ginpakita sa amon, wala kami nagapakaluya; kundi gintalikdan namon ang natago nga mga butang nga dapat ikahuya, nga wala nagalakat nga may limbong, ukon ginasimbugan ang pulong sang Dios, kundi paagi sa paghimo nga dayag sang kamatuoran nga nagarekomendar sang amon kaugalingon sa tagsa ka konsiensia sang tawo sa itululok sang Dios.” (2 Corinto 4:​1, 2, NW) Paagi sa ginatawag ni Pablo nga “ining ministeryo,” ang kamatuoran ginapadayag kag ang espirituwal nga kapawa ginapalapnag.

9, 10. Paano posible nga mapabanaag ang himaya ni Jehova?

 9 Tuhoy sa Tuburan sang pisikal kag espirituwal nga kapawa, nagsulat si Pablo: “Ang Dios nga nagsiling, ‘Ang kapawa nagsilak gikan sa kadudulman,’ amo ang nagsilak sa aton mga tagipusuon sa paghatag sang kapawa sang pagkilala sang himaya sang Dios sa nawong ni Cristo.” (2 Corinto 4:⁠6; Genesis 1:​2-5) Sanglit ginhatagan kita sing hamili nga pribilehiyo nga mangin mga ministro sang Dios, huptan naton ang aton kaugalingon nga matinlo agod nga kaangay sang mga salaming mapabanaag naton ang himaya ni Jehova.

10 Ang nadulman sa espirituwal nga mga indibiduwal indi makakita sang himaya ni Jehova ukon sang banaag sini gikan kay Jesucristo, ang Daku Pa nga Moises. Apang subong mga alagad ni Jehova, ginabaton naton ang mahimayaon nga kapawa gikan sa Kasulatan kag ginapabanaag ini sa iban. Agod ang mga nadulman karon sa espirituwal makalikaw sa kalaglagan, kinahanglan nila ang kapawa gikan sa Dios. Gani, upod ang daku nga kalipay kag kakugi, ginatuman naton ang sugo sang Dios nga pasilakon ang kapawa gikan sa kadudulman para sa himaya ni Jehova.

Pasilaka ang Imo Kapawa sa mga Pagtuon sa Biblia sa Puluy-an

11. Ano ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa pagpasilak sang aton kapawa, kag ano ang isa ka paagi nga mahimo ini sa aton ministeryo?

11 Ginsingganan ni Jesus ang iya mga sumulunod: “Kamo ang suga sang kalibutan. Ang banwa nga nahamtang sa ibabaw sang bakulod indi sarang malipdan. Wala man ang mga tawo nagasindi sing suga kag nagabutang sini sa idalom sang sulukban, kundi sa ibabaw sang tulungtungan, kag nagaiwag ini sa tanan nga yara sa balay. Sa amo nga bagay ig-iwag ninyo ang inyo kapawa sa atubangan sang mga tawo, agod nga makita nila ang inyo mga buhat nga maayo kag himayaon nila ang inyo Amay nga yara sa langit.” (Mateo 5:​14-​16) Ang aton maayong paggawi mahimo magpahulag sa iban nga himayaon ang Dios. (1 Pedro 2:12) Kag ang nanuhaytuhay nga mga bahin sang aton pag-ebanghelyo nagahatag sa aton sing madamo nga mga kahigayunan sa pagpasilak sang aton kapawa. Ang isa sa aton panguna nga mga tulumuron amo ang pagpabanaag sang espirituwal nga kapawa gikan sa Pulong sang Dios paagi sa paghiwat sing epektibo nga mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an. Isa ini ka importante gid nga paagi sa pagtuman sing bug-os sang aton ministeryo. Ano nga mga panugda ang makabulig sa aton sa paghiwat sing mga pagtuon sa Biblia nga nagatandog sa tagipusuon sang mga nagapangita sa kamatuoran?

12. Paano naangot ang pangamuyo sa paghiwat sing mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an?

12 Ang pagpangamuyo kay Jehova para sa sini nagapakita sang aton hanuot nga handum nga makahiwat sing mga pagtuon sa Biblia. Ginapakita man sini nga nahangpan naton ang importansia sang pagbulig sa iban nga matigayon ang ihibalo tuhoy sa Dios. (Ezequiel 33:​7-9) Pat-od nga sabton ni Jehova ang aton mga pangamuyo kag pakamaayuhon ang aton makugi nga mga panikasog sa ministeryo. (1 Juan 5:​14, 15) Apang wala kita nagapangamuyo agod lamang makakita sing pagtuon sa Biblia sa puluy-an. Sa tapos naton masugdan ang pagtuon, ang pangamuyo kag pagpamalandong tuhoy sa espesipiko nga mga kinahanglanon sang estudyante sa Biblia magabulig sa aton nga hiwaton sing epektibo ang tagsa ka sesyon.​​—⁠⁠Roma 12:12.

13. Ano ang makabulig sa aton agod makahiwat kita sing epektibo nga mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an?

13 Agod makahiwat kita sing epektibo nga mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an, dapat kita maghanda para sa tagsa ka sesyon. Kon sa pamatyagan naton indi pa kita sangkol, mahimo makabulig nga manilag kon paano ginadumalahan sang manugtatap sa Pagtinuon Sang Kongregasyon sa Libro ang leksion kada semana. Kon kaisa, mahimo nga makaupod kita sa mga manugbantala sang Ginharian nga nakatigayon sing maayong mga resulta sa paghiwat sing mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an. Sa pagkamatuod, ilabi na nga takus binagbinagon naton ang panimuot kag mga metodo ni Jesucristo sa pagpanudlo.

14. Paano naton malab-ot ang tagipusuon sang isa ka estudyante sa Biblia?

14 Nagkalipay si Jesus sa paghimo sang kabubut-on sang iya langitnon nga Amay kag sa pagpakighambal sa iban tuhoy sa Dios. (Salmo 40:8) Mapainubuson sia kag nagmadinalag-on sa paglab-ot sa tagipusuon sang mga namati sa iya. (Mateo 11:28-​30) Busa, tinguhaan naton nga malab-ot ang tagipusuon sang aton mga estudyante sa Biblia. Agod mahimo naton ini, dapat kita maghanda para sa tagsa ka pagtuon nga ginahunahuna ang partikular nga mga kahimtangan sang estudyante. Halimbawa, kon naghalin sia sa isa ka kultura nga wala nagapati sa Biblia, mahimo nga kumbinsihon naton sia nga matuod ang Biblia. Kon amo, mahimo gid nga kinahanglan kita magbasa sing madamo nga mga teksto kag ipaathag ini.

 Buligi ang mga Estudyante sa Paghangop sa mga Ilustrasyon

15, 16. (a) Paano naton mabuligan ang isa ka estudyante nga indi makahangop sa isa ka ilustrasyon nga ginagamit sa Biblia? (b) Ano ang mahimo naton kon ang aton publikasyon nagagamit sing isa ka ilustrasyon nga mabudlay hangpon sang isa ka estudyante sa Biblia?

15 Ang isa ka estudyante sa Biblia mahimo nga indi pamilyar sa isa ka partikular nga ilustrasyon nga ginagamit sa Kasulatan. Halimbawa, ayhan indi niya mahangpan kon ano ang buot silingon ni Jesus sang nagpamulong sia tuhoy sa pagbutang sing suga ukon lampara sa tulungtungan. (Marcos 4:​21, 22) Ginpatuhuyan ni Jesus ang isa ka dumaan nga suga nga may pabilo nga ginagatungan sing lana. Ini nga suga ginabutang sa isa ka pinasahi nga tulungtungan agod magsanag ang isa ka bahin sang balay. Ang pagpanalawsaw sa topiko nga “Lamp” kag “Lampstand” sa publikasyon subong sang Insight on the Scriptures mahimo nga kinahanglanon agod mangin maathag ang ilustrasyon ni Jesus.⁠⁠ * Apang makapaladya gid kon magkadto ka sa imo estudyante sa Biblia nga dala mo ang paathag nga mahangpan kag maapresyar niya!

16 Ang isa ka bulig sa pagtuon sa Biblia mahimo maggamit sing ilustrasyon nga mabudlay hangpon sang isa ka estudyante. Ipaathag ini sing maayo, ukon gamita ang isa pa ka ilustrasyon nga may amo gihapon sini nga punto. Ayhan ginapadaku sang isa ka publikasyon nga ang maayo nga kaupod kag napahituhog nga panikasog importante sa pag-asawahay. Sa pag-ilustrar sini, mahimo patuhuyan ang isa ka sirkador nga nagahabyog sang iya lawas kag nagbuhi sa bara nga ginakapyutan, kag nagasandig sa iya kaupod sa pagsalo sa iya. Subong isa ka alternatibo, ang pagkinahanglan sa isa ka maayo nga kaupod kag napahituhog nga panikasog sarang mailustrar sang pagbuligay sang mga trabahador nga nagadahuay sang mga kahon kon nagadiskarga sang bagahe gikan sa isa ka barko.

17. Ano ang matun-an naton gikan kay Jesus tuhoy sa mga ilustrasyon?

17 Ang paggamit sing isa ka alternatibo nga ilustrasyon mahimo nga magakinahanglan sing abanse nga paghanda. Apang, amo ini ang isa ka paagi agod mapakita naton ang aton personal nga interes sa isa ka estudyante sa Biblia. Naggamit si Jesus sing simple nga mga ilustrasyon agod mapaathag ang mabudlay nga mga topiko. Ang iya Sermon sa Bukid nagahatag sing mga halimbawa sini, kag ginapakita sang Biblia nga ang iya panudlo may maayo nga epekto sa iya mga tagpalamati. (Mateo 5:1⁠⁠–​​7:29) Mapailubon nga ginpaathag ni Jesus ang mga butang bangod may hanuot sia nga interes sa iban.​​—⁠⁠Mateo 16:​5-​12.

18. Ano ang ginarekomendar tuhoy sa mga teksto nga ginasambit sa aton mga publikasyon?

18 Ang aton interes sa iban magapahulag sa aton nga ‘magpangatarungan gikan sa Kasulatan.’ (Binuhatan 17:​2, 3, NW) Nagakinahanglan ini sing mapangamuyuon nga pagtuon kag maalamon nga paggamit sa mga publikasyon nga gin-aman paagi sa “tulugyanan nga matutom.” (Lucas 12:42-​44) Halimbawa, ang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan nagabalikwat sing madamo nga mga teksto.⁠⁠ * Bangod kulang sing lugar, ang iban ginsambit lamang. Sa tion sang pagtuon sa Biblia, importante nga basahon kag ipaathag ang pila man lang sining ginsambit nga mga teksto. Kay man, ang aton pagpanudlo ginapasad sa Pulong sang Dios, kag gamhanan ini. (Hebreo 4:12) Patuhuyi ang Biblia sa tagsa ka pagtuon, nga ginagamit pirme ang mga teksto nga masapwan sa mga parapo. Buligi ang estudyante nga mahangpan ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa isa ka topiko ukon buhat. Panikasugi nga ipakita sa iya kon paano sia makabenepisyo gikan sa pagtuman sa Dios.​​—⁠⁠Isaias 48:​17, 18.

 Mamangkot sing Makapahunahuna nga mga Pamangkot

19, 20. (a) Ngaa dapat kita maggamit sing mga pamangkot bahin sa pagtamod kon nagahiwat sing isa ka pagtuon sa Biblia sa puluy-an? (b) Ano ang sarang mahimo kon ang isa ka partikular nga topiko nagakinahanglan sing dugang pa nga pagbinagbinag?

19 Ang lantip nga paggamit ni Jesus sing mga pamangkot nagbulig sa mga tawo sa pagpangatarungan. (Mateo 17:24-​27) Kon mamangkot kita sing mga pamangkot bahin sa pagtamod nga indi magpahuya sa isa ka estudyante sa Biblia, mahimo nga ibuyagyag sang iya sabat kon ano ang ginahunahuna niya tuhoy sa isa ka topiko. Mahimo matukiban naton nga may yara pa sia di-Makasulatanhon nga mga pagtamod. Halimbawa, mahimo nga nagapati sia sa Trinidad. Sa kapitulo 3, ginapakita sang libro nga Ihibalo nga ang tinaga nga “Trinidad” wala sa Biblia. Ini nga libro nagabalikwat kag nagasambit sing mga teksto nga nagapakita nga si Jehova tuhay kay Jesus kag nga ang balaan nga espiritu amo ang aktibo nga puersa sang Dios, indi isa ka persona. Ayhan tuman na nga basahon kag ipaathag ini nga mga teksto sa Biblia. Apang ano kon kulang pa ini? Ayhan sa tapos sang masunod nga regular nga sesyon sang pagtuon, ang pila ka tion mahimo ihinguyang sa isa ka mapuslanon nga paghambalanay tuhoy sa sini nga topiko nga ginakobrehan sa lain naman nga publikasyon sang mga Saksi ni Jehova, subong sang brosyur nga Dapat Ka Bala Magpati sa Trinidad? Pagkatapos, mahimo naton padayunon ang pagtuon sa libro nga Ihibalo.

20 Pananglit ang sabat sang estudyante sa isa ka pamangkot bahin sa pagtamod makapakibot ukon makapaluya pa gani sang buot. Kon ang pagpanigarilyo, ukon ang iban pa nga sensitibo nga topiko, nadalahig, mahimo nga ipanugda naton nga padayunon ang pagtuon kag hambalan ini nga topiko sa ulihi na lang. Ang pagkahibalo nga ang estudyante nagapanigarilyo pa makabulig sa aton sa pagpangita sing nabalhag nga impormasyon nga mahimo makabulig sa iya nga mag-uswag sa espirituwal. Samtang nagatinguha kita nga malab-ot ang tagipusuon sang estudyante, makapangamuyo kita kay Jehova nga buligan sia nga magtubo sa espirituwal.

21. Ano ang mahimo matabo kon ibagay naton ang aton mga metodo sa pagpanudlo sa espesipiko nga mga kinahanglanon sang isa ka estudyante sa Biblia?

21 Paagi sa maayo nga paghanda kag bulig ni Jehova, walay duhaduha nga mapasibu naton ang aton mga metodo sa pagpanudlo agod magbagay sa espesipiko nga mga kinahanglanon sang estudyante sa Biblia. Samtang nagaligad ang tion, mahimo nga mabuligan naton sia sa pagpalambo sing tudok nga gugma sa Dios. Mahimo nga magmadinalag-on man kita sa pagpalambo sang iya pagtahod kag apresasyon sa organisasyon ni Jehova. Kag makalilipay gid kon kilalahon sang mga estudyante sa Biblia nga ang ‘Dios totoo nga yara sa aton’! (1 Corinto 14:​24, 25) Busa, kabay nga maghiwat kita sing epektibo nga mga pagtuon sa Biblia kag himuon ang tanan nga masarangan naton agod buligan ang iban nga mangin mga disipulo ni Jesus.

Isa ka Bahandi nga Dapat Pakamahalon

22, 23. Ano ang kinahanglanon agod matuman naton sing bug-os ang aton ministeryo?

22 Agod matuman naton sing bug-os ang aton ministeryo, dapat kita magsandig sa kusog nga ginahatag sang Dios. Nagapatuhoy sa ministeryo, nagsulat si Pablo sa masigkahinaplas nga mga Cristiano: “May yari kami sining bahandi sa human-sa-daga nga mga suludlan, agod nga ang gahom nga labaw sa kinaandan mangin iya sang Dios kag indi gikan sa amon kaugalingon.”​​—⁠⁠2 Corinto 4:​7, NW.

23 Sa hinaplas man kita ukon sa ‘iban nga mga karnero,’ kasubong kita sang maluya nga human-sa-daga nga mga suludlan. (Juan 10:16) Apang, mahatagan kita ni Jehova sing kusog nga kinahanglanon agod matuman naton ang aton mga tulumanon walay sapayan sang mga pag-ipit sa aton. (Juan 16:13; Filipos 4:13) Busa, magsalig kita sing bug-os kay Jehova, pakamahalon ang aton bahandi nga pag-alagad, kag tumanon sing bug-os ang aton ministeryo.

[Mga nota]

^ par. 15 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 18 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang mahimo sang mga gulang sa pagtuman sing bug-os sang ila ministeryo?

• Paano naton mapauswag ang pagkaepektibo sang aton mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an?

• Ano ang himuon mo kon ang isa ka estudyante sa Biblia indi makahangop sa isa ka ilustrasyon ukon nagakinahanglan sing dugang pa nga impormasyon tuhoy sa isa ka topiko?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 16]

Ang Cristianong mga gulang nagapanudlo sa kongregasyon kag nagabulig sa paghanas sa mga masigkatumuluo sa ministeryo

[Retrato sa pahina 18]

Ang paghiwat sing epektibo nga mga pagtuon sa Biblia sa puluy-an isa ka paagi sa pagpasilak sang aton kapawa