Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang “Ulipon” nga Matutom Kag mainandamon

Ang “Ulipon” nga Matutom Kag mainandamon

 Ang “Ulipon” nga Matutom kag mainandamon

“Sin-o bala nian ang ulipon nga matutom kag mainandamon, nga ginpadumala sang iya agalon sa iya panimalay?”—MATEO 24:45.

1, 2. Ngaa importante gid nga mabaton naton karon ang regular nga suplay sang espirituwal nga pagkaon?

SANG Martes sang hapon, Nisan 11, 33 C.⁠E., may ginpamangkot kay Jesus ang iya mga disipulo nga may daku nga kahulugan sa aton karon. Namangkot sila sa iya: “Ano bala ang tanda sang imo pagkari [“presensia,” NW] kag sang katapusan sang panuigon?” Bilang sabat, naghatag si Jesus sing isa ka talalupangdon nga tagna. Naghambal sia tuhoy sa isa ka magamo nga tion sang mga inaway, gutom, linog kag balatian. Kag ini mangin “pamuno lamang sang mga kasakit.” Magalala pa gid ang kahimtangan. Makakululba gid ini nga panumdumon!​​​—⁠⁠Mateo 24:​3, 7, 8, 15-​22; Lucas 21:​10, 11.

2 Sugod sang 1914, ang kalabanan sang mga tagna ni Jesus natuman na. Natabo sa katawhan ang daku nga “mga kasakit.” Apang, indi dapat mahadlok ang matuod nga mga Cristiano. Nangako si Jesus nga pabakuron niya sila paagi sa pag-aman sing makapabaskog nga espirituwal nga pagkaon. Sanglit si Jesus yara sa langit karon, ano ang ginhimo niya nga kahimusan agod mabaton naton diri sa duta ang aton suplay sang espirituwal nga pagkaon?

3. Ano ang ginhimo nga kahimusan ni Jesus agod mabaton naton ang “pagkaon sa nagakaigo nga tion”?

3 Ginsabat mismo ni Jesus ini nga pamangkot. Samtang ginasaysay niya ang iya daku nga tagna, namangkot sia: “Sin-o bala nian ang ulipon nga matutom kag mainandamon, nga ginpadumala sang iya agalon sa iya panimalay, sa paghatag sa ila sing pagkaon sa nagakaigo nga tion?” Pagkatapos sini nagsiling sia: “Bulahan yadtong ulipon nga kon mag-abot ang iya agalon masapwan sia nga nagahimo sing subong. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga padumalahon sia niya sa tanan niya nga pagkabutang.” (Mateo 24:45-​47) Huo, may isa ka “ulipon” nga gintangduan agod mag-aman sing espirituwal nga pagkaon, isa ka “ulipon” nga mangin matutom kag mainandamon. Ini bala nga ulipon isa lamang ka indibiduwal, nagabinuslanay nga mga indibiduwal, ukon lain pa? Sanglit ang matutom nga ulipon nagaaman sing kinahanglanon gid nga espirituwal nga pagkaon, interesado kita nga mahibaluan ang sabat.

Isa ka Indibiduwal Ukon Isa ka Grupo?

4. Ngaa indi mahimo nga isa lang ka tawo ang “matutom kag mainandamon nga ulipon”?

4 Indi mahimo nga isa lang ka tawo ang “matutom kag mainandamon nga ulipon” (NW). Ngaa? Bangod ang ulipon nag-aman sing espirituwal nga pagkaon sugod pa sang nahaunang siglo, kag suno kay Jesus, padayon gihapon nga ginahimo ini sang ulipon sang nag-abot ang Agalon sang 1914. Nagakahulugan ini sing mga 1,900 ka tuig sang matutom nga pag-alagad para sa isa ka indibiduwal.  Bisan si Metusela wala magkabuhi sing subong sini kalawig!—Genesis 5:⁠27.

5. Ipaathag kon ngaa ang termino nga “matutom kag mainandamon nga ulipon” wala naaplikar sa tagsa ka indibiduwal nga Cristiano.

5 Nian, mahimo ayhan nga ang termino nga “matutom kag mainandamon nga ulipon” naaplikar sa tagsa ka Cristiano? Matuod nga ang tanan nga Cristiano dapat mangin matutom kag mainandamon; apang, maathag nga lain ang buot silingon ni Jesus sang naghambal sia tuhoy sa “matutom kag mainandamon nga ulipon.” Paano naton nahibaluan ini? Bangod nagsiling sia nga ‘kon mag-abot ang agalon’ padumalahon niya ang ulipon “sa tanan niya nga pagkabutang.” Paano tangduan ang tagsa ka indibiduwal nga Cristiano nga magdumala sa tanan nga butang​​​—⁠⁠sa “tanan” nga pagkabutang sang Ginuo? Imposible ini!

6. Paano gintuyo nga manghikot ang pungsod sang Israel subong “alagad,” ukon “ulipon,” sang Dios?

6 Nian, ang lamang rasonable nga konklusion amo nga si Jesus nagpatuhoy sa isa ka grupo sang mga Cristiano subong “matutom kag mainandamon nga ulipon.” Posible bala nga magpatuhoy ini sa isa ka grupo nga ulipon? Huo. Pito ka gatos ka tuig sa wala pa si Cristo, ginpatuhuyan ni Jehova ang bug-os nga pungsod sang Israel subong “akon mga saksi” kag “akon alagad nga ginpili ko.” (Isaias 43:10) Sugod sang 1513 B.⁠C.⁠E., sang ginhatag ang Mosaikong Kasuguan, tubtob sang Pentecostes 33 C.⁠E., ang tagsa ka katapo sang pungsod sang Israel bahin sini nga alagad nga klase. Ang kalabanan nga mga Israelinhon wala sadto sing direkta nga papel sa pagdumala sa pungsod ukon sa pag-organisar sang programa sini para sa espirituwal nga pagpakaon. Gingamit ni Jehova ang mga hari, hukom, propeta, saserdote kag Levinhon agod himuon ini. Sa gihapon, ang Israel subong isa ka pungsod gintuyo nga magrepresentar sa pagkasoberano ni Jehova kag magdayaw sa iya sa tunga sang mga pungsod. Ang tagsa ka Israelinhon mangin saksi ni Jehova.—Deuteronomio 26:19; Isaias 43:21; Malaquias 2:⁠7; Roma 3:​1, 2.

Ang Isa ka “Alagad” Ginsikway

7. Ngaa ginsikway ang dumaan nga pungsod sang Israel subong “alagad” sang Dios?

7 Sanglit ang Israel amo ang “alagad” sang Dios sang nagligad nga mga siglo, amo man bala ini nga ulipon ang ginpatuhuyan ni Jesus? Indi, bangod ang dumaan nga Israel makapasubo nga nangin indi matutom ukon mainandamon. Ginsumaryo ni Pablo ang kahimtangan sang ginkutlo niya ang ginsiling ni Jehova sa pungsod: “Ang ngalan sang Dios ginapasipalahan bangod sa inyo sa tunga sang mga Gentil.” (Roma 2:24) Sa pagkamatuod, gintapos sang mga Israelinhon ang ila siniglo nga rebelyon paagi sa pagsikway kay Jesus, kag sa sini nga tion ginsikway man sila ni Jehova.—Mateo 21:​42, 43.

8. San-o gintangdo ang isa ka “alagad” agod magbulos sa Israel, kag sa ano nga mga kahimtangan?

8 Ining pagkadimatutom sang “alagad,” ang Israel, wala nagkahulugan nga indi na makabaton pa sing suplay sang espirituwal nga pagkaon ang matutom nga mga sumilimba. Sang Pentecostes 33 C.⁠E., kalim-an ka adlaw pagkatapos mabanhaw si Jesus, ang balaan nga espiritu ginbubo sa mga 120 ka disipulo niya sa naibabaw nga hulot sa Jerusalem. Sadto nga tion, natukod ang isa ka bag-o nga pungsod. Sing nagakaigo, ginbantala ang pagtukod sa sining bag-o nga pungsod sang ang mga katapo sini maisog nga nagsugid sa mga pumuluyo sang Jerusalem tuhoy sa “dalagkung mga buhat sang Dios.” (Binuhatan 2:11) Gani, ining bag-o nga pungsod, nga isa ka espirituwal nga pungsod, nangin “alagad” nga magapahayag sang himaya ni Jehova sa mga pungsod kag magaaman sing pagkaon sa nagakaigo nga tion.  (1 Pedro 2:9) Sibu gid nga gintawag ini sang ulihi nga “Israel sang Dios.”—Galacia 6:⁠16.

9. (a) Sin-o ang “matutom kag mainandamon nga ulipon”? (b) Sin-o ang “panimalay”?

9 Ang tagsa ka katapo sang “Israel sang Dios” isa ka dedikado, bawtismado nga Cristiano nga hinaplas sang balaan nga espiritu kag may langitnon nga paglaum. Gani, ang termino nga “matutom kag mainandamon nga ulipon” nagapatuhoy sa tanan nga katapo sining hinaplas nga espirituwal nga pungsod subong isa ka grupo nga nagkabuhi sa duta sa bisan ano nga tion sugod sang 33 C.⁠E. tubtob karon, subong nga ang tagsa ka Israelinhon nga nagkabuhi sa bisan ano nga tion sugod sang 1513 B.⁠C.⁠E. tubtob Pentecostes 33 C.⁠E. bahin sining antes-Cristiano nga alagad nga klase. Apang, sin-o ang “panimalay,” nga nagabaton sing espirituwal nga pagkaon gikan sa ulipon? Sang nahaunang siglo C.⁠E., ang tagsa ka Cristiano may langitnon nga paglaum. Busa, ang panimalay amo man ang hinaplas nga mga Cristiano, nga gintamod, indi subong isa ka grupo, kundi subong mga indibiduwal. Ang tanan, lakip na ang may mga responsibilidad sa kongregasyon, nagkinahanglan sing espirituwal nga pagkaon gikan sa ulipon.​​​—⁠⁠1 Corinto 12:​12, 19-​27; Hebreo 5:​11-​13; 2 Pedro 3:​15, 16.

“Sa Tagsatagsa ang Iya Buluhaton”

10, 11. Paano naton nahibaluan nga indi palareho ang mga buluhaton sang tanan nga katapo sang ulipon nga klase?

10 Ang “Israel sang Dios” amo ang matutom kag mainandamon nga ulipon nga klase nga gintangduan sang hilikuton, apang ang tagsa ka katapo may personal man nga mga responsibilidad. Maathag ini sa mga pinamulong ni Jesus nga narekord sa Marcos 13:34. Sia nagsiling: “Kaangay sa tawo nga nagapanglakatan sa malayong duta, sang ginbayaan niya ang iya balay kag ginhatag sa iya mga ulipon ang pagbulut-an, sa tagsatagsa ang iya buluhaton, nagsugo man sa manugbantay sang gawang sa pagbantay.” Gani may buluhaton ang tagsa ka katapo sang ulipon nga klase—ang pagpadamo sa dutan-on nga mga pagkabutang ni Cristo. Ang tagsa ka katapo nagahimo sini nga buluhaton suno sa iya ikasarang kag mga kahimtangan.​​​—⁠⁠Mateo 25:​14, 15.

11 Dugang pa, si apostol Pedro nagsiling sa hinaplas nga mga Cristiano sang iya tion: “Suno sa dulot nga nabaton sang tagsatagsa, gamita ini sa pag-alagad sa isa kag isa subong maayong mga tulugyanan sang di-bagay nga kaayo sang Dios nga ginpakita sa lainlain nga paagi.” (1 Pedro 4:10) Gani, ining mga hinaplas may responsibilidad nga mag-alagad sa isa kag isa nga ginagamit ang mga dulot nga ginhatag sa ila sang Dios. Dugang pa, ang mga pinamulong ni Pedro nagapakita nga indi tanan nga Cristiano mangin palareho sa mga abilidad, responsibilidad, ukon pribilehiyo. Apang, ang tagsa ka katapo sang ulipon nga klase makabulig sa pila ka paagi sa pag-uswag sang espirituwal nga pungsod. Paano?

12. Paano ang tagsa ka katapo sang ulipon nga klase, mga lalaki man ukon babayi, nagabulig sa pagpadamo sa ulipon?

12 Una, responsibilidad sang kada isa nga mangin saksi ni Jehova, nga nagabantala sang maayong balita sang Ginharian. (Isaias 43:10-​12; Mateo 24:14) Antes magkayab sa langit, ginsugo ni  Jesus ang tanan niya nga matutom nga mga disipulo, mga lalaki man ukon babayi, nga mangin mga manunudlo. Sia nagsiling: “Busa lakat kamo kag maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sa tanan nga kapungsuran, nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu, nagatudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo. Kag, yari karon! Ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.”​​​—⁠⁠Mateo 28:​19, 20, NW.

13. Ano ang pribilehiyo sang tanan nga hinaplas?

13 Kon may masapwan nga bag-o nga mga disipulo, ginatudluan sila sing maid-id sa pagtuman sa tanan nga ginsugo ni Cristo sa iya mga disipulo. Sa ulihi, ang mga nagaaplikar sang ginatudlo sa ila nangin kalipikado sa pagtudlo sa iban. Ang makapabaskog nga espirituwal nga pagkaon gin-aman sa potensial nga mga katapo sang ulipon nga klase sa madamo nga pungsod. Ang tanan nga Cristiano, mga lalaki kag babayi, nakigbahin sa pagtuman sang sugo nga maghimo sing mga disipulo. (Binuhatan 2:17-​18) Magapadayon ini nga hilikuton sugod sang gin-umpisahan sang ulipon ang ila hilikuton tubtob sa katapusan sining sistema sang mga butang.

14. Sanday sin-o lang ang may pribilehiyo sa pagpanudlo sa kongregasyon, kag paano ini gintamod sang matutom nga hinaplas nga mga babayi?

14 Ang bag-o nabawtismuhan nga mga hinaplas nangin katapo sang ulipon, kag bisan sin-o ang nagtudlo sa ila anay, sila man nagbaton sing instruksion gikan sa mga katapo sang kongregasyon nga may Makasulatanhon nga mga kalipikasyon nga mag-alagad subong mga gulang. (1 Timoteo 3:​1-​7; Tito 1:​6-9) Sa amo, ining gintangdo nga mga lalaki may oportunidad nga magbulig sa pag-uswag sang pungsod sa pinasahi nga paagi. Ang matutom, hinaplas nga Cristiano nga mga babayi wala naghinakit nga mga lalaki lamang ang gintangduan sa pagpanudlo sa kongregasyon. (1 Corinto 14:​35, 35) Sa baylo, malipayon sila nga nagabenepisyo gikan sa maukod nga pagpangabudlay sang mga lalaki nga katapo sang kongregasyon kag mapinasalamaton sila sa mga pribilehiyo nga bukas para sa mga babayi, lakip na ang pagdala sing maayong balita sa iban. Ang makugi nga hinaplas nga mga utod nga babayi karon nagapakita sing amo man nga pagkamapainubuson, bisan ang gintangdo nga mga gulang mga hinaplas man ukon indi.

15. Ano ang isa ka panguna nga ginhalinan sang espirituwal nga pagkaon sang nahaunang siglo, kag sin-o ang nagpanguna sa pag-aman sini?

15 Ang panguna nga espirituwal nga pagkaon sang nahaunang siglo direkta nga naghalin sa mga sulat sang mga apostoles kag sang iban pa nga mga disipulo nga nagpanguna sa hilikuton. Ang ila mga sulat​​—⁠⁠labi na ang 27 ka inspirado nga tulun-an nga nagahuman sa Cristianong Griegong Kasulatan​​—⁠⁠ginpadala sa mga kongregasyon kag walay duhaduha nga nangin basihan sang pagpanudlo sang lokal nga mga gulang. Sa sining paagi, ang mga tiglawas sang ulipon matutom nga nagpanagtag sing bugana nga espirituwal nga pagkaon sa sinsero nga mga Cristiano. Matutom nga gintuman sang nahaunang siglo nga ulipon nga klase ang ila hilikuton.

Ang “Ulipon” 19 ka Siglo sang Ulihi

16, 17. Paano napamatud-an sang ulipon nga klase nga matutom nila nga gintuman ang ila hilikuton sa mga tinuig tubtob sang 1914?

16 Kamusta karon? Sang nagsugod ang presensia ni Jesus, sang 1914, may nasapwan bala sia nga isa ka grupo sang hinaplas nga mga Cristiano nga matutom nga nagahatag sing pagkaon sa nagakaigo nga tion? May yara gid. Maathag nga makilal-an ini nga grupo bangod sang maayo nga bunga sini. (Mateo 7:20) Ginpamatud-an sang kasaysayan sugod sadto nga husto ini nga pagkilala.

17 Sang magkari si Jesus, mga 5,000 ang katapo sang panimalay nga masako nga nagapalapnag sing kamatuoran sang Biblia. Diutay lang ang mamumugon, apang ang ulipon naggamit sing pila ka maayo gid nga mga metodo agod mapalapnag ang maayong balita. (Mateo 9:38) Halimbawa, ang mga diskurso sang mga topiko sa Biblia ginbalhag sa halos 2,000 ka pamantalaan. Sa sini nga paagi, linibo dayon ang nakabasa sang kamatuoran gikan sa Pulong sang Dios. Dugang pa, ginpreparar man ang walo ka oras nga programa sang de-kolor nga mga slide kag sine. Bangod sining moderno nga presentasyon, ang mensahe sang Biblia, sugod sa Pagpanuga tubtob sa katapusan sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo, napaalinton sa kapin sa siam ka milyon nga tumalan-aw sa tatlo ka kontinente. Gingamit man ang naimprinta nga mga literatura. Halimbawa, sang 1914,  mga 50,000 ka kopya sini nga magasin ang ginbalhag.

18. San-o ginpadumala ni Jesus sa ulipon ang tanan niya nga pagkabutang, kag ngaa?

18 Huo, sang nag-abot ang Agalon, nasapwan niya ang iya matutom nga ulipon nga mapisan nga nagapakaon sang panimalay kag subong man mapisan nga nagabantala sing maayong balita. Mas daku pa karon nga responsibilidad ang nagahulat sa sini nga ulipon. Si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga padumalahon sia niya sa tanan niya nga pagkabutang.” (Mateo 24:47) Ginhimo ini ni Jesus sang 1919, pagkatapos nga mapasaran sang ulipon ang isa ka tion sang pagtilaw. Apang, ngaa nagbaton sing daku pa nga mga responsibilidad ang “matutom kag mainandamon nga ulipon”? Bangod nadugangan ang pagkabutang sang Agalon. Nangin hari si Jesus sang 1914.

19. Ipaathag kon paano gintatap ang espirituwal nga mga kinahanglanon sang “dakung kadam-an.”

19 Ano ang pagkabutang nga ginpadumalahan sang bag-o lang makoronahan nga Agalon sa iya matutom nga ulipon? Ang tanan nga espirituwal nga pagkabutang nga ginapanag-iyahan Niya diri sa duta. Halimbawa, duha ka dekada pagkatapos nangin hari si Cristo sang 1914, nakilala ang “dakung kadam-an” sang ‘iban nga mga karnero.’ (Bugna 7:⁠9; Juan 10:16) Indi sila hinaplas nga mga katapo sang “Israel sang Dios,” kundi sinsero nga mga lalaki kag mga babayi nga may dutan-on nga paglaum, nga nagahigugma kay Jehova kag luyag mag-alagad sa iya kaangay sang mga hinaplas. Daw subong bala nga sila nagsiling sa “matutom kag mainandamon nga ulipon” nga: “Magaupod kami sa inyo, kay nabatian namon nga ang Dios nagaupod sa inyo.” (Zacarias 8:23) Pareho lang nga bugana nga espirituwal nga pagkaon ang ginakaon sining bag-o mabawtismuhan nga mga Cristiano kag sang hinaplas nga panimalay, kag halin sadto ang duha ka grupo magkaupod nga nagakaon sa sining espirituwal nga lamesa. Daku gid ini nga pagpakamaayo para sa mga katapo sang “dakung kadam-an”!

20. Ano ang nangin papel sang “dakung kadam-an” sa pagpadamo sa pagkabutang sang Ginuo?

20 Ang mga katapo sang “dakung kadam-an” malipayon nga nag-upod sa hinaplas nga klase subong mga manugbantala sing maayong balita. Samtang nagabantala sila, nagadamo pa gid ang pagkabutang sang Agalon sa duta, kag nadugangan ang mga responsibilidad sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” Bangod nagadamo ang mga tawo nga luyag makatuon sing kamatuoran, kinahanglan ang mas dalagku nga mga imprintahan agod mapun-an ang kinahanglanon para sa napasad sa Biblia nga mga literatura. Ang mga sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova ginbuksan sa madamo nga pungsod. Ginpadala ang mga misyonero “tubtob sa ukbong sang duta.” (Binuhatan 1:8) Gikan sa mga lima ka libo nga hinaplas sang 1914, nagadamo na karon sing kapin sa anom ka milyon ang mga nagadayaw sa Dios, nga ang kalabanan sini katapo sang “dakung kadam-an.” Sa pagkamatuod, nagdamo gid ang pagkabutang sang Hari sugod sang ginkoronahan sia sang 1914!

21. Ano ang duha ka parabola nga binagbinagon naton sa aton masunod nga pagtinuon?

21 Ini tanan nagapakita nga ang ulipon nangin “matutom kag mainandamon.” Pagkatapos maghambal tuhoy sa “matutom kag mainandamon nga ulipon,” gilayon nga naghatag si Jesus sing duha ka parabola nga nagpatalupangod sini nga mga kinaiya: ang parabola tuhoy sa mainandamon kag buangbuang nga mga ulay kag ang parabola tuhoy sa mga talanton. (Mateo 25:​1-​30) Interesado gid kita! Ano ang kahulugan sini nga mga parabola para sa aton karon? Pagabinagbinagon naton ini nga pamangkot sa masunod nga artikulo.

Ano sa Banta Mo?

• Sin-o ang “matutom kag mainandamon nga ulipon”?

• Sin-o ang “panimalay”?

• San-o ginpadumala sa matutom nga ulipon ang tanan nga pagkabutang sang Agalon, kag ngaa sa amo sadto nga tion?

• Sin-o ang nagbulig sa pagpadamo sang pagkabutang sang Agalon sining karon lang nga mga dekada, kag paano?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 10]

Ang nahaunang siglo nga ulipon nga klase nangin matutom sa ila hilikuton