Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Pakig-away sang Maayong Pag-away sang Pagtuo”

“Pakig-away sang Maayong Pag-away sang Pagtuo”

 “Pakig-away sang Maayong Pag-away sang Pagtuo”

MAY soldado ayhan nga indi malipay kon suguon sa panahon sang guerra: “Pauli ka agod makaupod mo ang imo asawa kag pamilya”?

Isa ka soldado sang panahon ni Hari David ang nakabaton sini nga sugo. Ginpatawag mismo sang hari si Urias nga Hethanon kag ginpapauli. Apang, wala magpauli si Urias sa iya balay. Sang ginpamangkot si Urias kon ngaa tuhay ang iya ginhimo, nagsabat sia nga ang kaban sang katipan, nga nagarepresentar sa presensia sang Dios, kag ang hangaway sang Israel yara sa patag-awayan. “Magasulod ako bala,” pamangkot niya, “sa akon balay, sa pagkaon kag pag-inom, kag sa paghulid sa akon asawa?” Para kay Urias, daw indi gid niya ini mahimo sa sining ital-ital nga tion.​​—⁠⁠2 Samuel 11:8-11.

Ang ginhimo ni Urias nagapautwas sing importante nga mga pamangkot, kay nagakabuhi man kita sa tion sang inaway. May inaway karon nga wala sing kaangay sa mga nangin inaway sang mga pungsod sang kalibutan. Daw balewala ang duha ka inaway sa bug-os nga kalibutan kon ipaanggid sa sini, kag nadalahig ka sa sini nga inaway. Daku ang risgo, kag makahaladlok ang kaaway. Sa sini nga inaway, wala sing lupok, wala sing bomba, apang kinahanglan gihapon ang epektibo nga mga taktika sa inaway.

Antes mangin soldado sa sini nga inaway, dapat nahibaluan mo kon bala husto ini kag kon ano ang imo  ginapakig-away. Takus bala ang pagpakig-away? Ginpaathag ni apostol Pablo ang katuyuan sining pinasahi nga inaway sa sulat niya kay Timoteo: “Pakig-away sang maayong pag-away sang pagtuo.” Huo, sa sini nga inaway, indi isa ka kuta ang imo depensahan, kundi ang “pagtuo”​​—⁠⁠ang bug-os nga Cristianong kamatuoran nga ginpahayag sa Biblia. Maathag nga dapat mo batunon sing bug-os ang pagkamaminatud-on sang “pagtuo” agod ipakig-away ini kag magdaug.​​—⁠⁠1 Timoteo 6:12.

Ang maalam nga soldado nagapanikasog nga makilala ang iya kaaway. Sa sini nga pagpakig-away, tinuig na ang eksperiensia sang kaaway sa mga taktika sa inaway, kag tuman kadamo sang iya gamit kag armas. Ang iya gahom labaw man sa tawo. Malaut kag masingki sia; sia si Satanas. (1 Pedro 5:8) Wala sing mahimo ang literal nga mga armas subong man ang pagkatuso kag pagpangdaya sang tawo sa sini nga kaaway. (2 Corinto 10:4) Ano ang magamit mo sa sini nga inaway?

Ang panguna nga armas amo “ang espada sang espiritu, nga amo, ang pulong sang Dios.” (Efeso 6:​17, NW) Ginpakita ni apostol Pablo kon daw ano ini ka epektibo: “Ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan, matalom pa sa bisan ano nga espada nga duha sing sulab, nga nagalapos tubtob sa nautlan sang kalag kag espiritu, sang mga lutalutahan kag utok, kag nagahantop sang mga hunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon.” (Hebreo 4:​11, 12) Dapat gid gamiton sing maayo kag may kalantip ang isa ka matalom nga armas nga makalapos sa mga hunahuna kag motibo sang isa ka indibiduwal.

Mahimo gid nahibaluan mo nga bisan pa pinakamoderno ang mga armas sang isa ka hangaway, wala ini sing pulos kon indi lantip sa paggamit sa sini ang mga soldado. Nagakinahanglan ka man sing instruksion kon paano gamiton sing epektibo ang imo espada. Maayo na lang, mahimo ka hanason sang pinakaeksperiensiado nga mga hangaway. Gintawag sila ni Jesus nga ‘matutom kag mainandamon nga ulipon,’ nga gintugyanan sang responsabilidad sa paghatag sing sibu sa tion nga espirituwal nga pagkaon, ukon instruksion, para sa mga sumulunod ni Jesus. (Mateo 24:45) Makilala mo ining ulipon paagi sa pag-usisa sa maukod nga panikasog sini sa pagtudlo kag paghatag sing sibu sa tion nga mga paandam tuhoy sa mga taktika sang kaaway. Ang ebidensia nagatudlo sa hinaplasan sing espiritu nga mga katapo sang Cristianong kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova.​​—⁠⁠Bugna 14:1.

Wala lamang nagatudlo ining ulipon. Ginpakita sini ang panimuot ni apostol Pablo, nga nagsulat sa kongregasyon sa Tesalonica: “Malulo kami sa tunga ninyo, subong sang yaya nga nagabatiti sang iya mga magamay. Gani, sanglit nga nagahandum sa inyo sing mahigugmaon, nahamuot kami sa pagpaambit sa inyo indi lamang sang maayong balita sang Dios kundi man sang amon mga kaugalingon, bangod nga nangin mahal gid kamo sa amon.” (1 Tesalonica 2:​7, 8) Responsabilidad sang tagsa ka Cristiano nga soldado nga panginpuslan ang mahigugmaon nga paghanas.

Ang Bug-os nga Hinganib

Gin-aman ang bug-os nga malaragwayon nga hinganib agod amligan ka. Makita mo ang listahan sining hinganib sa Efeso 6:13-18. Ang nagahalong nga soldado indi magapasimpalad kon kulang ang iya espirituwal nga hinganib ukon kinahanglan ini kaayuhon.

Kinahanglan sang isa ka Cristiano ang iya bug-os nagaamlig nga hinganib, ilabi na ang daku nga taming sang pagtuo. Amo kon ngaa nagsulat si Pablo: ‘Labaw sa tanan gamita ang taming sang pagtuo, nga sa amo makasarang kamo sa pagpalong sang tanan nga nagadabadaba nga baslay sang malauton.’​​—⁠⁠Efeso 6:16.

Ang daku nga taming, nga makatabon sa bug-os nga lawas, nagarepresentar sa kinaiya nga pagtuo. Dapat mabakod ang imo pagtuo sa panuytoy ni Jehova kag indi magduhaduha nga matuman ang tanan niya nga mga saad. Dapat batyagon mo nga daw natuman na ini nga mga saad. Indi  gid magduhaduha nga ang bug-os nga sistema sang kalibutan ni Satanas malapit na laglagon, nga ang duta mangin paraiso, kag ang mga tawo nga matutom sa Dios ipasag-uli sa kahimpitan.​​—⁠⁠Isaias 33:24; 35:​1, 2; Bugna 19:17-21.

Apang, sa tumalagsahon nga pagpakig-away karon, kinahanglan mo ang isa ka abyan. Sa tion sang inaway, nagasuod ang mga soldado samtang ginapalig-on kag ginaamligan nila ang isa kag isa, kon kaisa ginaluwas pa gani ang kabuhi sang isa kag isa. Bangod importante ang kaupod, agod magmadinalag-on sa sini nga pagpakig-away, kinahanglan mo ang pagpakig-abyan ni Jehova. Amo kon ngaa ginsiling ini ni Pablo sa pagkompleto sa listahan sang bug-os nga hinganib: “Samtang sa tanan nga porma sang pangamuyo kag pag-ampo magpadayon kamo sa pangamuyo sa tagsa ka higayon sa espiritu.”​​—⁠⁠Efeso 6:18.

Luyag naton nga mangin kaupod ang aton suod nga abyan. Paagi sa pagsugilanon pirme kay Jehova sa pangamuyo, mangin matuod sia sa aton kaangay sang isa ka masaligan nga abyan. Si disipulo Santiago nagpalig-on sa aton: “Magpalapit sa Dios kag sia magapalapit sa inyo.”​​—⁠⁠Santiago 4:8.

Mga Taktika sang Kaaway

Ang pagpakig-away batok sa sini nga kalibutan mapaanggid kon kaisa sa pag-agi sa isa ka latagon nga may natanom nga mga bomba. Mahimo ka salakayon bisan diin nga direksion, kag nagasalakay ang kaaway sa tion nga wala mo ginapaabot kag indi ka handa. Apang, saligi nga ginhatag ni Jehova ang bug-os nga pangamlig nga kinahanglan mo.​​—⁠⁠1 Corinto 10:13.

Mahimo magkonsentrar ang kaaway sa pagmulay sa mga kamatuoran sa Biblia nga napasaran sang imo pagtuo. Mahimo gamiton sang mga apostata ang pagpanginto kag tiko nga pangatarungan agod pierdihon ka. Apang wala nabalaka ang apostata sa imo kaayuhan. Ang Hulubaton 11:9 (NW) nagsiling: “Paagi sa iya baba ang isa ka apostata nagalaglag sa iya isigkatawo, apang paagi sa ihibalo ang mga matarong luwason.”

Sayop ang paghunahuna nga dapat mo pamatian ang mga apostata ukon basahon ang ila mga sinulat agod mapamatud-an nga sayop ang ila mga argumento. Ang ila tiko kag makahililo nga pangatarungan makahalit sa espirituwal kag makaguba sang imo pagtuo kaangay sang madasig maglapta nga kalamayo. (2 Timoteo 2:​16, 17) Sa baylo, iluga ang pagtamod sang Dios sa mga apostata. Si Job nagsiling tuhoy kay Jehova: “Wala sing apostata nga makaatubang sa iya.”​​—⁠⁠Job 13:​16, NW.

Mahimo tilawan sang kaaway ang lain nga taktika, nga nagmadinalag-on sa iban. Kon ang nagalinya nga mga soldado mabuyok nga maggua sa linya sa paghimo sing imoral nga buhat, bangdan ini sang kagumon.

Ang kalibutanon nga kalingawan, subong sang imoral nga mga pelikula kag mga palaguaon sa telebisyon kag magansal nga musika, isa ka epektibo nga paon. Ang iban nagasiling nga makatan-aw sila sing imoral nga mga eksena ukon makabasa sing imoral nga mga literatura nga indi maimpluwensiahan sini. Apang ang isa ka tawo nga pirme anay nagatan-aw sing imoral nga mga pelikula prangka nga nag-ako: “Indi mo gid malipatan ini nga mga eksena, sa dugang nga pagpamensar mo sini dugang pa nga ginahandum mo nga himuon ang imo nakita . . . Ginapahunahuna  sa imo sang pelikula nga may nawasi gid ikaw.” Takus bala nga ibutang ang imo kaugalingon sa risgo nga mahalitan sining malimbungon nga pagsalakay?

Ang isa pa ka pagsalakay sang kaaway amo ang ganyat sang materyalismo. Mabudlay hantupon ang katalagman bangod tanan kita may materyal nga mga kinahanglanon. Kinahanglan naton ang puluy-an, pagkaon, kag panapton, kag indi malain ang magtigayon sing maayo nga mga butang. Ang katalagman yara sa pagtamod sang isa sa materyal nga mga butang. Mahimo mangin mas importante na ang kuarta sangsa espirituwal nga mga butang. Mahimo kita mangin mahigugmaon sa kuarta. Dapat naton dumdumon ang limitasyon sang manggad. Umalagi lang ini, samtang ang espirituwal nga manggad nagapadayon.​​—⁠⁠Mateo 6:​19, 20.

Kon maluya ang hangaway, gamay ang tsansa nga magdaug. “Kon mapunaw ka sa adlaw sang kapiutan, ang imo kusog diutay.” (Hulubaton 24:10) Ang pagluya sing buot isa ka epektibo nga hinganiban ni Satanas. Ang pagsul-ob sing “pandong sang paglaum sang kaluwasan” magabulig sa imo nga mabatuan ang pagluya sing buot. (1 Tesalonica 5:8) Hupti nga mabakod ang imo pagtuo subong sang pagtuo ni Abraham. Sang ginsugo nga ihalad ang iya bugtong nga anak, nga si Isaac, wala magpangalag-ag si Abraham. Nagtuo sia nga tumanon sang Dios ang Iya saad nga pakamaayuhon ang tanan nga kapungsuran paagi sa iya kaliwat kag sarang mabanhaw sang Dios si Isaac kon kinahanglanon agod tumanon ini nga saad.​​—⁠⁠Hebreo 11:17-19.

Indi Magpangampo

Ang iban nga nagpakig-away sing maisugon sa malawig na nga panahon mahimo ginalapyo kag indi na pareho sadto ka mabinantayon. Makabulig ang halimbawa ni Urias, nga ginsambit sa umpisa sini nga artikulo, sa tanan nga nagapakig-away para sa pagtuo agod mahuptan ang nagakaigo nga pagtamod. Madamo sa aton kaupod nga Cristianong mga soldado ang nagabatas sing kapurauton, yara sa katalagman, ukon nagaantos sing katugnaw kag gutom. Kaangay ni Urias, mas maayo nga indi naton paghunahunaon ang tanan nga kasulhayan nga matigayon naton karon ukon handumon nga magpatawhay. Luyag naton magpabilin nga kaupod sang matutom nga mga hangaway ni Jehova sa bug-os nga kalibutan kag padayunon ang pagpakig-away tubtob matigayon naton ang matahom nga mga pagpakamaayo nga ginatigana para sa aton.​​—⁠⁠Hebreo 10:32-34.

Makatalagam ang pag-untat sa pagbantay, ayhan nagahunahuna nga madugay pa ang katapusan nga pagsalakay. Ang natabo kay Hari David nagapamatuod nga makatalagam gid ini. Tungod sa pila ka rason indi sia kaupod sang iya mga soldado. Subong resulta, nakasala sing mabug-at si David nga ginbangdan sang iya kalisod kag pag-antos sa nabilin nga bahin sang iya kabuhi.​​—⁠⁠2 Samuel 12:10-14.

 Takus bala nga makigbahin sa sini nga inaway, atubangon ang kabudlayan sang pagpakig-away, batason ang pagyaoyao, kag ipaiway ang kwestionable nga kalibutanon nga kalipayan? Ang mga nagamadinalag-on sa pagpakig-away nagaugyon nga ang ginatanyag sang kalibutan mahimo makagalanyat, kaangay sang nagainggat nga hilo sang tela, apang kon himutaran sing maayo, diutay ini sing balor. (Filipos 3:8) Dugang pa, ini nga kalipayan masami nagaresulta sa kasakit kag kalugaw-an.

Matigayon sang Cristiano sa sining espirituwal nga inaway ang suod nga pagpakig-upod sa matuod nga mga abyan, matinlo nga konsiensia, kag matahom nga paglaum. Ginalauman sang hinaplasan sing espiritu nga mga Cristiano ang di-mamalatyon nga kabuhi sa langit kaupod ni Cristo Jesus. (1 Corinto 15:54) Ang kalabanan sang Cristianong hangaway nagalaum sing himpit tawhanon nga kabuhi sa paraiso sa duta. Takus gid ini nga mga padya sa bisan ano nga sakripisyo. Kag indi kaangay sa kalibutanon nga mga inaway, pat-od nga magadaug kita sa sini nga inaway basta magpabilin kita nga matutom. (Hebreo 11:1) Apang, bug-os nga kalaglagan ang dangatan sining sistema nga ginakontrol ni Satanas.​​—⁠⁠2 Pedro 3:10.

Samtang nagapadayon ka sa sining pagpakig-away, dumduma ang mga pulong ni Jesus: “Magpakalig-on kamo, nadaug ko ang kalibutan.” (Juan 16:33) Nagdaug sia paagi sa padayon nga pagbantay kag paghupot sing integridad walay sapayan sang pagtilaw. Mahimo man naton ini.

[Blurb sa pahina 27]

Wala sing lupok, wala sing bomba, apang kinahanglan gihapon ang epektibo nga mga taktika sa inaway

[Blurb sa pahina 30]

Pat-od nga magadaug kita sa sini nga inaway basta magpabilin kita nga matutom

[Retrato sa pahina 26]

Ang pandong sang kaluwasan magabulig sa aton nga mabatuan ang pagluya sing buot

Gamita ang daku nga taming sang pagtuo agod masagang ang “nagadabadaba nga baslay” ni Satanas

[Retrato sa pahina 28]

“Magpalapit sa Dios kag sia magapalapit sa inyo”

[Retrato sa pahina 29]

Dapat kita magtuo nga matuman ang mga saad sang Dios