Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova Nagaaman sang Aton Mga Kinahanglanon sa Adlaw-adlaw

Si Jehova Nagaaman sang Aton Mga Kinahanglanon sa Adlaw-adlaw

 Si Jehova Nagaaman sang Aton mga Kinahanglanon sa Adlaw-adlaw

“Dili kamo . . . magmahimud-uson sing hunahuna; kay . . . ang inyo Amay nakahibalo nga kamo may kinahanglan sining mga butang.”​​—⁠LUCAS 12:​29, 30.

1. Paano ni Jehova ginaamanan ang mga sapat?

NAKAKITA ka na bala sang maya nga nagapanuka sa daw yab-ukon lang nga duta? Mahimo nagpamensar ka kon ano ang makita sini nga tuluk-on sa duta. Sa iya Sermon sa Bukid, ginpakita ni Jesus nga may leksion kita nga makuha sa kon paano ginapakaon ni Jehova ang mga pispis. Sia nagsiling: “Tan-awa ang mga pispis sa langit: Wala sila nagasab-ug ukon nagaani ukon nagatipon sa mga tambobo, kag ginapakaon sila sang inyo Amay nga langitnon. Indi bala kamo mahal pa sa ila?” (Mateo 6:26) Sa makadalayaw nga mga paagi, si Jehova nagaaman sing pagkaon sa tanan niya nga tinuga.​​—⁠Salmo 104:​14, 21; 147:⁠9.

2, 3. Ano nga espirituwal nga mga leksion ang matun-an naton gikan sa pagtudlo sa aton ni Jesus nga mangamuyo para sa aton adlaw-adlaw nga kalan-on?

2 Kon amo, ngaa ginlakip ni Jesus sa iya modelo nga pangamuyo ang pangabay: “Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlaw-adlaw”? (Mateo 6:11) Matun-an sa sining simple nga pangabay ang importante gid nga espirituwal nga mga leksion. Una, nagapahanumdom ini sa aton nga si Jehova amo ang Daku nga Manug-aman. (Salmo 145:​15, 16) Makapananom kag makakultibar ang mga tawo, apang ang Dios lamang ang makapatubo sang mga butang, sa espirituwal kag sa pisikal. (1 Corinto 3:⁠7) Ang aton ginakaon kag ginainom dulot gikan sa Dios. (Binuhatan 14:17) Ang pagpangabay sa iya nga amanan kita sang aton adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon nagapakita sang aton apresasyon sa sini nga mga aman. Siempre pa, ini nga pangabay wala nagakahulugan nga wala na kita sing responsibilidad nga magtrabaho kon makasarang kita.​​—⁠Efeso 4:​28; 2 Tesalonica 3:⁠10.

3 Ikaduha, ang aton pagpangayo sang “kalan-on sa adlaw-adlaw” nagapakita nga indi kita dapat magkabalaka sing sobra tuhoy sa palaabuton. Si Jesus nagsiling pa: “Dili kamo maghimud-os, nga nagasiling: ‘Ano bala ang aton kaunon?’ ukon ‘Ano ang aton imnon?’ ukon ‘Ano ang aton ipanapot?’ Kay ang mga Gentil nagapangita sini tanan nga butang, kag ang inyo Amay nga langitnon nakahibalo nga kamo may kinahanglan sini tanan. Apang, pangitaa anay ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong, kag tanan ini nga butang idugang sa inyo. Busa dili kamo maghimud-os nahanungod sa buwas, kay ang buwas may iya kaugalingon nga paghimud-os.” (Mateo 6:​31-​34) Ang pagpangamuyo para sa “kalan-on sa adlaw-adlaw” nagapahamtang sing sulundan agod magkabuhi sing simple nga may ‘pagkadiosnon kag pagkakontento.’​​—⁠1 Timoteo 6:​6-8.

Espirituwal nga Pagkaon sa Adlaw-adlaw

4. Ano nga mga hitabo sa kabuhi ni Jesus kag sang mga Israelinhon ang nagapadaku sa importansia sang pagkaon sa espirituwal?

4 Ang aton pagpangamuyo para sa adlaw-adlaw nga kalan-on dapat magpahanumdom man sa aton nga nagakinahanglan kita sing espirituwal nga pagkaon adlaw-adlaw. Bisan gutom gid pagkatapos sang malawig nga pagpuasa, ginpamatukan ni Jesus ang pagsulay ni Satanas nga himuon ang bato nga tinapay, nga nagasiling: “Nasulat na, ‘Indi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba sang Dios.’” (Mateo 4:⁠4) Ginkutlo diri ni Jesus si propeta Moises, nga nagsiling sa mga Israelinhon: “Ginpapaubos ka [ni Jehova] kag ginpagutuman ka kag ginpakaon ka sang manna, nga wala  mo makilala, ukon makilala sang imo mga ginikanan; agod nga mapakilala ka niya nga indi lamang paagi sa kalan-on nagakabuhi ang tawo, kundi paagi sa tagsa ka butang nga nagagua sa baba sang GINUO nagakabuhi ang tawo.” (Deuteronomio 8:⁠3) Ang pag-aman ni Jehova sang manna sa mga Israelinhon wala lamang naghatag sang pisikal nga pagkaon kundi sang espirituwal man nga mga leksion. Ang isa ka espirituwal nga leksion amo nga sila “magatipon sa adlaw-adlaw sang bahin sa tagsa ka adlaw.” Kon sobra para sa sina nga adlaw ang ila gintipon, ang nabilin nagpan-os kag gin-uludan. (Exodo 16:​4, 20) Apang, wala ini matabo sa ikan-um nga adlaw diin kinahanglan nila magtipon sing doble para sa ila mga kinahanglanon sa Adlaw sang Pagpahuway. (Exodo 16:⁠5, 23, 24) Gani ang manna nagpahanumdom gid sa ila nga dapat mangin matinumanon sila kag ang ila mga kabuhi nasandig indi lamang sa tinapay kundi sa “tagsa ka butang nga nagagua sa baba sang GINUO.”

5. Paano kita ginaamanan ni Jehova sang espirituwal nga pagkaon adlaw-adlaw?

5 Kinahanglan nga magkaon man kita adlaw-adlaw sang espirituwal nga pagkaon nga gin-aman ni Jehova paagi sa iya Anak. Sa sini nga katuyuan, gintangdo ni Jesus ang “matutom kag mainandamon” nga ulipon agod mag-aman sang “pagkaon sa nagakaigo nga tion” para sa panimalay sang pagtuo. (Mateo 24:45) Ining matutom nga ulipon nga klase wala lamang nagaaman sing bugana espirituwal nga pagkaon sa porma sang mga balasahon nga bulig sa pagtuon sang Biblia kundi nagapalig-on man sa aton nga basahon ang Biblia adlaw-adlaw. (Josue 1:⁠8; Salmo 1:​1-3) Kaangay ni Jesus, makakaon man kita sa espirituwal kon adlaw-adlaw kita nga nagatinguha sa pagtuon kag paghimo sang kabubut-on ni Jehova.​​—⁠Juan 4:⁠34.

Kapatawaran sang mga Sala

6. Ano nga utang ang pangayuan naton sing kapatawaran, kag sa ano nga mga kondisyon handa ini nga kanselahon ni Jehova?

6 Ang masunod nga pangabay sa modelo nga pangamuyo amo: “Patawara kami sang mga utang namon, subong nga ginapatawad man namon ang mga nakautang sa amon.” (Mateo 6:12) Wala diri ginapatuhuyan ni Jesus ang mga utang nga kuarta. Ginapatuhuyan niya ang kapatawaran sang aton mga sala. Sa rekord ni Lucas sang modelo nga pangamuyo, ini nga pangabay mabasa: “Patawara kami sang mga sala namon, kay nagapatawad man kami sa tagsatagsa nga nakautang sa amon.” (Lucas 11:⁠4) Gani, kon kita makasala, daw subong bala nga nakautang kita kay Jehova. Apang ang aton mahigugmaon nga Dios handa ‘magpanas,’ ukon magkansela, sang sini nga utang kon sinsero kita nga nagahinulsol, ‘nagaliso,’ kag nagapangayo sang kapatawaran pasad sa pagtuo sa halad gawad ni Cristo.​​—⁠Binuhatan 3:​19; 10:43; 1 Timoteo 2:​5, 6.

7. Ngaa dapat kita mangamuyo sang kapatawaran adlaw-adlaw?

7 Sa isa pa ka pagtamod, nakasala kita kon indi naton malab-ot ang talaksan sang pagkamatarong ni Jehova. Bangod sang napanubli nga sala, nakasala kita tanan sa aton paghambal, pagginawi kag paghunahuna ukon wala naton ginhimo ang aton dapat nga himuon. (Manugwali 7:​20; Roma 3:​23; Santiago 3:⁠2; 4:⁠17) Gani, nakahibalo man kita ukon wala nga kita nakasala sa sulod sang isa ka adlaw, dapat ilakip naton sa aton adlaw-adlaw nga mga pangamuyo ang pangabay para sa kapatawaran sang aton mga sala.​​—⁠Salmo 19:12; 40:12.

8. Ano ang dapat naton himuon bangod nagapangamuyo kita sing kapatawaran, kag ano ang mapuslanon nga resulta sini?

8 Dapat mangamuyo para sa kapatawaran pagkatapos usisaon sing tampad ang kaugalingon, maghinulsol, kag magtu-ad sing sala, pasad sa pagtuo sa gahom sang pagtubos sa ginpaagay nga dugo ni Cristo. (1 Juan 1:⁠7-9) Agod mapamatud-an ang sinseridad sang aton pangamuyo, kinahanglan nga ang aton pagpangabay sang kapatawaran suportado sang “mga buhat nga takus sa paghinulsol.” (Binuhatan 26:20) Nian makatuo kita sa pagkahanda ni Jehova sa pagpatawad sang aton mga sala. (Salmo 86:⁠5; 103:​8-​14) Ang resulta sini amo ang indi matupungan nga kalinong sang hunahuna, “ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga paghangop,” nga “magatipig sang [aton] mga tagipusuon kag [aton] mga painuino sa kay Cristo Jesus.” (Filipos 4:⁠7) Apang ang modelo nga pangamuyo ni Jesus nagatudlo  sa aton sing dugang pa tuhoy sa kon ano ang aton dapat himuon agod mabaton ang kapatawaran sang aton mga sala.

Agod Patawaron, Dapat Kita Magpatawad

9, 10. (a) Ano ang ginkomento pa ni Jesus sa modelo nga pangamuyo, kag ano ang ginapadaku sini? (b) Paano pa gin-ilustrar ni Jesus nga dapat kita magpatawad?

9 Talalupangdon nga ang pangabay nga “patawara kami sang mga utang namon, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon,” amo lamang ang bahin sang modelo nga pangamuyo nga ginkomentuhan ni Jesus. Pagkatapos sang pangamuyo, sia nagsiling: “Kay kon patawaron ninyo ang mga tawo sang ila mga paglapas, ang inyo langitnon nga Amay magapatawad man sa inyo; apang kon indi ninyo pagpatawaron ang mga tawo sang ila mga paglapas, indi man ang inyo Amay magpatawad sang inyo mga paglapas.” (Mateo 6:​14, 15) Gani, ginpaathag ni Jesus nga ang pagpatawad ni Jehova sa aton nasandig sa aton pagkahanda sa pagpatawad sa iban.​​—⁠Marcos 11:25.

10 Sa isa pa ka hitabo, gin-ilustrar ni Jesus ang kinahanglanon nga magpatawad kita kon ginalauman naton nga patawaron man kita ni Jehova. Ginsaysay niya ang tuhoy sa isa ka hari nga maalwan nga nagkanselar sang daku nga utang sang isa ka ulipon nga nakautang sa iya. Sang ulihi mabug-at nga ginsilutan sang hari ini nga tawo bangod wala niya ginkanselar ang mas gamay lang nga utang sa iya sang kaupod niya nga ulipon. Ginhinakpan ni Jesus ang iya ilustrasyon paagi sa pagsiling: “Amo man ang himuon sa tagsa sa inyo sang akon Amay nga langitnon, kon indi kamo magpatawad sing tinagipusuon sang inyo utod.” (Mateo 18:23-​35) Maathag ang leksion: Mas daku ang utang nga sala sang tagsatagsa sa aton nga ginpatawad ni Jehova sangsa bisan ano nga sayop nga ginhimo sang iban sa aton. Dugang pa, ginapatawad kita ni Jehova adlaw-adlaw. Nian, sigurado nga mapatawad man naton ang sayop nga nahimo kon kaisa sang iban sa aton.

11. Ano nga laygay ni apostol Pablo ang dapat naton tumanon kon nagalaum kita nga patawaron ni Jehova, kag ano ang maayo nga mga resulta sini?

11 Si apostol Pablo nagsulat: “Magmainayuhon kamo ang isa sa isa, malulo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo nagpatawad sa inyo.” (Efeso 4:32) Ang pagpinatawaray nagapalambo sing paghidait sa tunga sang mga  Cristiano. Si Pablo nagpalig-on pa: “Mga tawo kamo sang Dios. Ginhigugma niya kamo kag ginpili nga mangin iya kaugalingon. Gani isuklob ninyo ang pagkamaluluy-on, ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagkalulo, kag ang pagkamapinasensiahon. Magbinuligay kamo, kag magpinatawaray kamo kon may aligutgot kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray kamo subong nga ang GINUO nagpatawad sa inyo. Kag sa sini tanan idugang ang gugma nga nagahugpong sang tanan sa himpit nga paghiusa.” (Colosas 3:​12-​14, Maayong Balita nga Biblia) Ini tanan nalakip sa pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa aton: “Patawara kami sang mga utang namon, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.”

Proteksion Kon Ginasulay

12, 13. (a) Ano ang indi buot silingon sang masunod nga pangabay sa modelo nga pangamuyo? (b) Sin-o ang daku nga Panulay, kag ano ang kahulugan sang aton pangamuyo nga indi kita pagdalhon sa pagsulay?

12 Ang masunod nga pangabay sa modelo nga pangamuyo ni Jesus amo: “Dili kami pagdalha sa panulay.” (Mateo 6:13) Buot bala silingon ni Jesus nga dapat naton pangabayon si Jehova nga indi kita pagsulayon? Indi ini mahimo, bangod gin-inspirar si disipulo Santiago sa pagsulat: “Walay tawo nga sang ginasulay sia magsiling: ‘Ginasulay ako sang Dios’; kay ang Dios indi masulay sang malaut kag sia gid wala nagasulay sa bisan kay sin-o nga tawo.” (Santiago 1:13) Dugang pa, ang salmista nagsulat: “Kon ikaw, O GINUO, magtanda sang kalautan [“Kon ang mga sayop ang imo ginabantayan,” NW], O GINUO, sin-o bala ang makatindog?” (Salmo 130:⁠3) Wala ni Jehova ginabantayan ang aton tagsa ka sayop, kag wala sia nagasulay sa aton sa paghimo sing sala. Kon amo, ano ang kahulugan sining bahin sang modelo nga pangamuyo?

13 Ang isa nga nagatinguha sa pagsulay sa aton, sa pagpukan sa aton paagi sa malalangon nga mga buhat, kag sa pagtukob pa gani sa aton amo si Satanas nga Yawa. (Efeso 6:11) Sia ang daku nga Panulay. (1 Tesalonica 3:⁠5) Paagi sa pagpangamuyo nga indi kita pagdalhon sa pagsulay, ginapangabay naton si Jehova nga indi niya pagtugutan nga mahaylo kita kon ginasulay. Ginapangabay naton sia nga buligan kita agod indi kita “madaug ni Satanas,” nga indi kita magpadala sa mga tentasyon. (2 Corinto 2:11) Nagapangamuyo kita nga makapabilin sa “tagong duog sang Labing Mataas,” nga nagabaton sang espirituwal nga proteksion nga ginahatag sa mga nagakilala sang pagkasoberano ni Jehova sa tanan nila nga ginahimo.​​—⁠Salmo 91:​1-3.

14. Paano si apostol Pablo nagapasalig sa aton nga indi kita pagpabay-an ni Jehova kon magdangop kita sa Iya sa tion sang pagsulay?

14 Kon amo gid ini ang aton handum, nga ginpahayag sa aton mga pangamuyo kag sa aton mga ginahimo, makasiguro kita nga indi gid kita pagpabay-an ni Jehova. Ginapasalig sa aton ni apostol Pablo: “Walay pagsulay nga nakaabot sa inyo nga indi masarangan sang tawo. Ang Dios matutom, kag indi magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kaupod sang pagsulay magahatag man sing lulutsan, agod nga makasarang kamo sa pagbatas.”​​—⁠1 Corinto 10:⁠13.

“Luwasa Kami sa Malaut”

15. Ngaa importante gid labi na karon nga mangamuyo agod luwason kita gikan sa isa nga malauton?

15 Suno sa pinakamasaligan nga manuskrito sang Cristianong Griegong Kasulatan, ang modelo nga pangamuyo ni Jesus nagahingapos sa sini nga mga tinaga: “Luwasa kami sa malaut.”⁠ * (Mateo 6:13) Mas kinahanglan sa sining tion sang katapusan ang proteksion batok sa Yawa. Si Satanas kag ang iya mga demonyo nagapakig-away sa nagkalabilin nga mga hinaplas, “nga nagabantay sa mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Jesus,” kag sa ila mga kaupod nga “dakung kadam-an.” (Bugna 7:⁠9; 12:​9, 17) Naglaygay si apostol Pedro sa mga Cristiano: “Magbut-anan kamo, magpulaw. Ang inyo kaaway nga yawa subong sang nagangurob nga leon nagaluyong, nga nagapangita sang iya tulukbon. Sumpunga sia, nga nagpangalig-on sa inyo pagtuo.” (1 Pedro 5:​8, 9) Luyag pauntaton ni Satanas ang aton pagbantala nga hilikuton, kag paagi sa iya mga ahente  sa duta​​—⁠relihioso, komersial, ukon politikal man​​—⁠ginatinguhaan niya nga paluyahon kita. Apang, kon malig-on kita nga nagapanindugan, luwason kita ni Jehova. Si disipulo Santiago nagsulat: “Busa magpasakop kamo sa Dios. Sumpunga ang yawa kag magapalagyo sia sa inyo.”​​—⁠Santiago 4:⁠7.

16. Sa ano nga paagi ginabuligan ni Jehova ang iya mga alagad nga ginasulay?

16 Ginpahanugutan ni Jehova nga sulayon ang iya Anak. Apang sang ginpamatukan ni Jesus ang Yawa, nga nagagamit sang Pulong sang Dios subong proteksion, nagpadala si Jehova sang mga anghel agod palig-unon sia. (Mateo 4:​1-​11) Sa amo man nga paagi, ginagamit ni Jehova ang iya mga anghel agod buligan kita kon mangamuyo kita nga may pagtuo kag nagahimo sa iya nga aton dalangpan. (Salmo 34:⁠7; 91:​9-​11) Si apostol Pedro nagsulat: “[Si Jehova] makahibalo magluwas sang mga diosnon sa mga pagsulay, kag magtigana sang mga di-matarong sa idalom sang silot tubtob sa adlaw sang paghukom.”​​—⁠2 Pedro 2:⁠9.

Ang Bug-os nga Kaluwasan Malapit Na

17. Paagi sa paghatag sa aton sang modelo nga pangamuyo, paano ginpahamtang ni Jesus ang nagakaigo nga pagtamod sa mga butang?

17 Sa modelo nga pangamuyo, ginpahamtang ni Jesus ang nagakaigo nga pagtamod sa mga butang. Dapat nga mangin panguna nga butang para sa aton ang pagpakabalaan sa halangdon kag balaan nga ngalan ni Jehova. Sanglit ang instrumento sa paghimo sini amo ang Mesianikong Ginharian, ginapangamuyo naton ang pagkari sang Ginharian agod laglagon ang tanan di-himpit tawhanon nga mga ginharian, ukon mga gobierno, kag pat-uron nga ang kabubut-on sang Dios matuman sing bug-os kon paano sa langit subong man sa duta. Ang aton paglaum nga kabuhi nga dayon sa paraiso sa duta nasandig sa pagpakabalaan sa ngalan ni Jehova kag sa pagkilala sang bug-os nga uniberso sa iya matarong nga soberanya. Pagkatapos ipangamuyo ining pinakaimportante nga mga butang, makapangamuyo kita para sa aton kinahanglanon sa adlaw-adlaw, kapatawaran sang aton mga sala, kag kaluwasan gikan sa mga pagsulay kag gikan sa mga pagpangdaya sang isa nga malauton, si Satanas nga Yawa.

18, 19. Paano ang modelo nga pangamuyo ni Jesus nagabulig sa aton nga magpabilin nga mabinantayon kag may malig-on nga “pagsalig tubtob sa katapusan”?

18 Ang aton bug-os nga kaluwasan gikan sa isa nga malauton kag sa iya garok nga sistema sang mga butang malapit na. Nakahibalo gid si Satanas nga “may malip-ot [na] lamang sia nga tion” sa pagpaupok sang iya “dakung kasingkal” sa duta, labi na sa matutom nga mga alagad ni Jehova. (Bugna 12:​12, 17) Sa kabilugan nga tanda sang “katapusan sang panuigon [“katapusan sang sistema sang mga butang,” NW],” gintagna ni Jesus ang makahalawathawat nga mga hitabo, ang iban sini mahanabo pa lang. (Mateo 24:​3, 29-​31) Kon makita naton nga nagakatabo na ini, mangin mas masanag ang aton ginalauman nga kaluwasan. Si Jesus nagsiling: “Kon ining mga butang magsugod sa pagkahanabo, maghangad kamo kag bayawa ang inyo mga ulo, kay ang pagtubos sa inyo nagapalapit.”​​—⁠Lucas 21:​25-​28.

19 Ang malip-ot nga modelo nga pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa iya mga disipulo isa ka maayo nga giya sa aton kon ano ang ilakip sa aton mga pangamuyo samtang nagahilapit ang katapusan. Kabay nga magsalig kita nga si Jehova magaaman sang aton matag-adlaw nga mga kinahanglanon, sa espirituwal kag materyal, tubtob sa katapusan. Ang aton pagkabut-anan ukon pagkamabinantayon sa pangamuyo magapaposible agod “mahuptan [naton] sing malig-on ang pamuno sang aton pagsalig tubtob sa katapusan.”​​—⁠Hebreo 3:⁠14; 1 Pedro 4:7.

[Mga nota]

^ par. 15 Ginahinakpan sang pila ka mas dumaan nga mga Biblia, subong sang King James Version, ang Pangamuyo sang Ginuo paagi sa ginatawag nga doxology (isa ka pagdayaw sa Dios): “Kay imo ang Ginharian kag ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban. Kabay pa.” Ang The Jerome Biblical Commentary nagsiling: “Wala sing masapwan nga doxology . . . sa kalabanan nga masaligan [nga mga manuskrito].”

Sa Pagrepaso

• Ano ang ginapahangop kon nagapangabay kita sing “kalan-on sa adlaw-adlaw”?

• Ipaathag ang pangamuyo nga “patawara kami sang mga utang namon, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.”

• Ano ang kahulugan sang pagpangabay naton kay Jehova nga indi kita pagdalhon sa pagsulay?

• Ngaa kinahanglan ipangamuyo naton nga “luwasa kami sa malaut”?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 15]

Dapat kita magpatawad agod nga patawaron man kita

[Credit Line sang retrato sa pahina 13]

Lydekker