Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagtuon Gikan sa Tawhanon nga Pamilya ni Jesus

Pagtuon Gikan sa Tawhanon nga Pamilya ni Jesus

 Pagtuon Gikan sa Tawhanon nga Pamilya ni Jesus

ANO ang nahibaluan mo tuhoy sa suod nga pamilya ni Jesus, ang mga nakaupod niya antes sia nabawtismuhan, sa nahauna nga 30 ka tuig sang iya pagkabuhi sa duta? Ano ang ginasugid sang mga Ebanghelyo sa aton? Ano ang matun-an naton gikan sa pag-usisa sang iya pamilya? Makabenepisyo ka sa mga sabat.

Natawo bala si Jesus nga isa ka manggaranon? Si Jose, ang amay nga nag-adoptar sa iya, isa ka panday. Ini nga trabaho nagkinahanglan sing pagpamug-at, nga masami nagalakip sang pagtapas sing mga kahoy agod himuon nga tapi. Sang nagkadto ang tawhanon nga mga ginikanan ni Jesus sa Jerusalem mga 40 ka adlaw pagkatapos nga mabun-ag sia, naghalad sila suno sa ginapatuman sang Kasuguan. Naghalad bala sila sing karnero upod ang tukmo ukon salampati, subong ginpatuman sang Kasuguan? Wala. Daw nagapakita nga indi nila masarangan ini nga mga halad. Apang, ang Kasuguan may kahimusan para sa mga imol. Sa pagtuman sini nga kahimusan, naghalad sanday Jose kag Maria sang “isa ka pares sang tukmo ukon duha ka kuyabog nga salampati.” Ang paghalad sang barato nga mga sapat nagpakita nga pigado ang ila pamilya.​​—⁠Lucas 2:​22-​24; Levitico 12:​6, 8.

Makita mo nga si Jesucristo, ang palaabuton nga Manuggahom sang tanan nga tawo, nabun-ag sa mga kubos, sa mga kinahanglan maghimakas agod mabuhi. Nagdaku sia nga isa ka panday,  pareho sa amay nga nag-adoptar sa iya. (Mateo 13:55; Marcos 6:3) “Bisan [si Jesus] manggaranon” subong isa ka gamhanan espiritu nga tinuga sa langit, ang Biblia nagasiling nga ‘nagpakaimol’ sia bangod sa aton. Nagpakanubo sia bilang tawo kag nagdaku sa pamilya sang ordinaryo nga mga tawo. (2 Corinto 8:⁠9; Filipos 2:​5-9; Hebreo 2:9) Wala si Jesus mabun-ag sa manggaranon nga pamilya, kag ayhan nakabulig ini nga mangin mamag-an ang buot sang pila ka tawo sa iya. Wala sila nangalag-ag bangod sa iya kahimtangan ukon posisyon sa sosiedad. Naapresyar nila sia bangod sa iya mga panudlo, sa iya makagalanyat nga mga kinaiya, kag sa iya makatilingala nga mga buhat. (Mateo 7:​28, 29; 9:​19-​33; 11:​28, 29) Makita naton ang kaalam ni Jehova nga Dios sa iya pagpahanugot nga matawo si Jesus sa isa ka ordinaryo nga pamilya.

Binagbinagon naton karon ang mga miembro sang pamilya ni Jesus kag tan-awon naton kon ano ang aton matun-an sa ila.

Si Jose​—⁠Isa ka Matarong nga Tawo

Sang nahibaluan ni Jose nga nagamabdos ang iya nobya “sa wala pa sila maghiusa,” ayhan nabutang sia sa tungatunga bangod palangga gid niya si Maria apang nagakangil-ad man sia bisan sa daw imoralidad kon lantawon. Ang bug-os nga sitwasyon daw pagtapak sa iya kinamatarong subong palaabuton nga bana ni Maria. Sang panahon niya, ang kalaslon nga babayi ginkabig nga daw kasado na sa iya nobyo. Pagkatapos mamensar sing maayo, nagdesisyon si Jose nga sekreto nga bulagan si Maria agod indi sia pagbatuhon subong isa ka babayi nga makihilahion.​​—⁠Mateo 1:​18; Deuteronomio 22:​23, 24.

Nian nagpakita kay Jose ang isa ka anghel paagi sa damgo kag nagsiling: “Indi ka magkahadlok nga dalhon sa balay si Maria nga imo asawa, kay nagapanamkon sia paagi sa balaan nga espiritu. Magaanak sia sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan nga Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan gikan sa ila mga sala.” Sang mabaton ining sugo gikan sa Dios, naghulag sing nagakaigo si Jose kag gindala si Maria sa iya puluy-an.​​—⁠Mateo 1:​20-​24.

Bangod sa sining desisyon, ining matarong kag matutom nga tawo nakigbahin sa katumanan sang ginsiling ni Jehova paagi kay propeta Isaias: “Yari karon! Ang isa ka dalaga magamabdos, kag magaanak sia sing isa ka anak nga lalaki, kag tawgon niya ang iya ngalan nga Emmanuel.” (Isaias 7:14) Si Jose pat-od nga isa ka espirituwal nga tawo nga nag-apresyar sa pribilehiyo nga mangin amay nga magaadoptar sa Mesias, bisan pa indi niya tunay nga bata ang panganay nga anak nga lalaki ni Maria.

Wala si Jose nakighulid kay Maria tubtob nga wala mabun-ag ang iya anak nga lalaki. (Mateo 1:25) Para sa bag-o lang makasal nga mag-asawa, ayhan isa gid ka hangkat ang indi paghulid, apang maathag nga indi nila luyag nga mag-utwas ang ano man nga pagpangduhaduha sa kon sin-o gid ang Amay sang lapsag. Isa gid ini ka maayo nga halimbawa sang pagpugong sa kaugalingon! Gin-una ni Jose ang espirituwal nga mga butang sa iya kinaugali nga mga handum.

Sa apat ka higayon, nakabaton si Jose sang direksion halin sa anghel tuhoy sa pagpadaku sang iya gin-adoptar nga anak. Ang tatlo sini tuhoy sa kon diin padakuon ang bata. Importante gid ang maabtik nga pagtuman para sa kaluwasan sang bata. Sa tanan nga higayon, naghulag gilayon si Jose, kag una nga gindala ang bata sa Egipto kag pagkatapos ginbalik liwat sa Israel. Naamligan sini ang bata nga si Jesus gikan sa pagmasaker ni Herodes sa mga bata nga lalaki. Subong man, ang pagkamatinumanon ni Jose nagresulta sa katumanan sang mga tagna tuhoy sa Mesias.​​—⁠Mateo 2:​13-​23.

Gintudluan ni Jose si Jesus sang palangitan-an agod mabuhi niya ang iya kaugalingon. Gani, nakilal-an si Jesus indi lamang subong “anak sang panday” kundi subong man “ang panday.” (Mateo 13:55; Marcos 6:3) Ginsulat ni apostol Pablo nga si Jesus “natilawan na sa tanan nga butang kaangay naton.” Natural nga lakip sini ang pagpangabudlay agod mabuligan ang pamilya.​​—⁠Hebreo 4:⁠15.

 Sa hingapusan, makita naton ang ebidensia sang debosyon ni Jose sa matuod nga pagsimba sa katapusan nga hitabo diin ginsambit sia sa Cristianong Griegong Kasulatan. Gindala ni Jose ang iya pamilya sa Jerusalem para sa Paskwa. Mga lalaki lamang ang kinahanglan nga magtambong, apang nangin kinabatasan ni Jose nga dalhon “tuigtuig” ang iya pamilya sa Jerusalem. Nagsakripisyo gid sia sing daku, bangod dapat nila lakton ang mga 100 kilometros halin sa Nasaret pakadto sa Jerusalem. Apang, sa hitabo nga ginreport sa Kasulatan, nahamulag si Jesus sa grupo. Nasapwan sia sa templo, nga nagapamati kag nagapamangkot sa mga manunudlo sang Kasuguan. Bisan 12 anyos pa lang, nagpakita si Jesus sang daku nga kaalam kag ihibalo sa Pulong sang Dios. Gikan sa sini nga insidente, makita naton nga si Jesus mahimo nga gintudluan gid sing maayo sang iya mga ginikanan, nga nagpadaku sa iya nga mangin isa ka mahunahunaon sa espirituwal nga bata. (Lucas 2:​41-​50) Maathag nga napatay si Jose mga pila ka tion pagkatapos sini, bangod wala na sia mahinambitan sa ulihi nga mga kasaysayan sa Kasulatan.

Huo, si Jose isa ka matarong nga tawo nga nag-atipan sing maayo sa iya pamilya, sa espirituwal kag pisikal. Ikaw bala, kaangay ni Jose, nagauna sang espirituwal nga mga intereses sa imo kabuhi sang nahantop mo kon ano ang kabubut-on sang Dios para sa aton karon? (1 Timoteo 2:​4, 5) Kinabubut-on mo bala nga ginatuman ang ginasiling sang Dios sa iya Pulong, gani nagapakita sang katulad-Jose nga pagpasakop? Ginatudluan mo bala ang imo kabataan agod makapakigsugilanon sila sa iban tuhoy sa espirituwal nga mga topiko?

Si Maria—Isa ka Di-maiyaiyahon nga Alagad sang Dios

Si Maria, ang iloy ni Jesus, isa ka ekselente nga alagad sang Dios. Sang ginpahibalo sang anghel nga si Gabriel nga sia magamabdos, nakibot sia. Isa sia ka birhen, kag wala sia “nakapakighulid sa isa ka lalaki.” Sang nahibaluan nga ang pagkabun-ag paagi sa balaan nga espiritu, mapainubuson niya nga ginbaton ang mensahe, nga nagasiling: “Yari karon! Ang ulipon nga babayi ni Jehova! Kabay nga matabo ini sa akon suno sa imo ginpahayag.” (Lucas 1:​30-​38) Ginpabaloran gid niya ang iya espirituwal nga pribilehiyo amo kon ngaa handa sia mag-atubang sang ano man nga kabudlayan bangod sang iya desisyon.

Matuod, ang pagbaton sa sini nga komisyon nagbag-o gid sang iya bug-os nga kabuhi. Sang nagkadto sia sa Jerusalem para sa iya pagpaputli, isa ka masimbahon kag may edad na nga tawo nga si Simeon ang nagsiling sa iya: “Isa ka malaba nga espada ang magalapos sa imo mismo nga kalag.” (Lucas 2:​25-​35) Maathag nga ginpatuhuyan niya ang nangin balatyagon ni Maria sang nakit-an  niya si Jesus nga ginsikway sang madamo kag sa ulihi ginlansang sa usok sang pag-antos.

Samtang nagadaku si Jesus, ginhuptan ni Maria sa iya hunahuna ang mga hitabo sa kabuhi ni Jesus, nga “nagahimo sing mga konklusion sa iya tagipusuon.” (Lucas 2:​19, 51) Kaangay ni Jose, isa sia ka espirituwal nga tawo kag ginpakabahandi ang mga hitabo kag mga pinamulong nga nagtuman sa mga tagna. Ayhan wala gid niya malipatan ang ginsiling sa iya sang anghel nga si Gabriel: “Ining isa mangin daku kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas; kag ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya ginharian walay katapusan.” (Lucas 1:​32, 33) Huo, ginkabig niya nga serioso nga pribilehiyo ang mangin tawhanon nga iloy sang Mesias.

Liwat nga napadayag ang espirituwalidad ni Maria sang nagkitaay sila ni Elisabet, ang iya paryente nga milagruso man nga nagmabdos. Sang makita sia, gindayaw ni Maria si Jehova kag ginpabutyag ang iya gugma sa Pulong sang Dios. Ginpatuhuyan niya ang pangamuyo ni Ana nga narekord sa 1 Samuel kapitulo 2 kag ginlakip ang mga panghunahuna gikan sa iban pa nga tulun-an sang Hebreo nga Kasulatan. Ining ihibalo tuhoy sa Kasulatan nagapakita nga takus sia nga mangin isa ka mapinalanggaon kag mahinadlukon-sa-Dios nga iloy. Magabulig sia kay Jose sa espirituwal nga paghanas sang ila anak.​​—⁠Genesis 30:13; 1 Samuel 2:​1-​10; Malaquias 3:​12; Lucas 1:​46-​55.

May mabakod nga pagtuo si Maria sa iya anak subong Mesias, kag wala ini maghuyang bisan pa sa tapos sang kamatayon ni Jesus. Pagkatapos sang pagkabanhaw ni Jesus, kaupod sia sa matutom nga mga disipulo nga nagtipon agod mangamuyo upod sa mga apostoles. (Binuhatan 1:​13, 14) Padayon sia nga nangin matutom, bisan pa nasakitan gid sia sang nasaksihan ang kamatayon sang iya palangga nga anak sa usok sang pag-antos.

Paano ka makabenepisyo gikan sa pagtuon sa kabuhi ni Maria? Ginabaton mo bala ang pribilehiyo sang pag-alagad sa Dios walay sapayan sang mga sakripisyo nga nadalahig? Ginakabalak-an mo bala ang pagkaserioso sining pribilehiyo karon? Ginahuptan mo bala sa imo hunahuna ang gintagna ni Jesus kag ginakomparar ini sa nagakatabo karon, ‘nagahimo sing mga konklusion sa imo tagipusuon’? (Mateo, kapitulo 24 kag 25; Marcos, kapitulo 13; Lucas, kapitulo 21) Ginailog mo bala si Maria sa paagi nga mangin pamilyar gid sa Pulong sang Dios kag masami nga ginagamit ini sa imo pagpakigsugilanon sa iban? Huptan mo bala ang imo pagtuo kay Jesus walay sapayan sang kalisang nga mahimo mo maeksperiensiahan bangod ikaw iya sumulunod?

 Ang mga Utod nga Lalaki ni Jesus—⁠Posible ang Pagbag-o

Ang mga utod nga lalaki ni Jesus daw nagtuo lamang kay Jesus pagkatapos sang iya kamatayon. Mahimo nga amo gid ini ang rason kon ngaa wala sila sang napatay sia sa usok sang pag-antos kag kinahanglan niya itugyan ang iya iloy kay apostol Juan. Ginpakita sang mga miembro sang pamilya ni Jesus nga wala nila sia gin-apresyar, nga nagsiling pa sa isa ka okasyon nga “buang” si Jesus. (Marcos 3:21) Sanglit may mga kapamilya si Jesus nga di-tumuluo, ang mga may di-tumuluo nga kapamilya karon makasalig man nga nahangpan ni Jesus ang ila balatyagon kon yagutaon sila sang mga paryente bangod sa ila pagtuo.

Apang, pagkatapos sang pagkabanhaw ni Jesus, maathag nga ang iya mga utod nga lalaki nagtuo sa iya. Upod sila sa grupo nga nagtipon sa Jerusalem antes sang Pentecostes 33 C.⁠E. kag hanuot nga nangamuyo upod sa mga apostoles. (Binuhatan 1:14) Maathag nga ang pagkabanhaw sang ila utod-sa-iloy nagpahulag sa ila nga magbag-o, gani sila nangin iya mga disipulo. Indi kita dapat madulaan sing paglaum sa mga paryente nga indi naton masigkatumuluo.

Suno sa Kasulatan, si Santiago nga utod-sa-iloy ni Jesus nga personal Sia nga nagpakita, may importante nga papel sa Cristianong kongregasyon. Nagsulat sia sang isa ka inspirado sang Dios nga sulat para sa iya mga masigka-Cristiano, nga nagalaygay sa ila nga huptan ang ila pagtuo. (Binuhatan 15:​6-​29; 1 Corinto 15:⁠7; Galacia 1:​18, 19; 2:⁠9; Santiago 1:1) Si Judas, nga isa pa ka utod-sa-iloy ni Jesus, nagsulat sang isa ka inspirado nga sulat agod palig-unon ang mga masigkatumuluo nga makig-away sing lakas para sa pagtuo. (Judas 1) Talalupangdon nga wala ni isa man kanday Santiago kag Judas ang nagsambit sa ila mga sulat sang ila relasyon kay Jesus agod impluwensiahan ang mga masigka-Cristiano. Isa gid ka maayo nga halimbawa sang kaugdang nga matun-an naton sa ila!

Gani, ano ang pila ka butang nga matun-an naton gikan sa pamilya ni Jesus? Sing pat-od, mga leksion sa debosyon nga mapakita sa subong sini nga mga paagi: (1) Matutom nga magpasakop sa ginpahayag nga kabubut-on sang Dios kag atubangon ang mga pagtilaw nga resulta sang paghimo sini. (2) Unaha ang espirituwal nga mga butang, bisan nagakahulugan ini sang mga pagsakripisyo. (3) Hanasa ang inyo mga kabataan suno sa Kasulatan. (4) Indi madulaan sing paglaum sa mga miembro sang pamilya nga indi masigkatumuluo. (5) Indi magpadayawdayaw tuhoy sa ano man nga kaangtanan mo sa prominente nga mga utod sa Cristianong kongregasyon. Huo, nagasuod kita kay Jesus paagi sa pagtuon tuhoy sa iya tawhanon nga pamilya kag nagadugang ang aton apresasyon sa pagpili ni Jehova sang isa ka ordinaryo nga pamilya agod magpadaku kay Jesus.

[Mga retrato sa pahina 4]

Ginpangasawa ni Jose si Maria kag nangin bahin sang katumanan sang Mesianikong mga tagna

[Mga retrato sa pahina 6]

Gintudluan nanday Jose kag Maria ang ila kabataan sang espirituwal nga mga prinsipio kag importansia sang pagpangabudlay

[Mga retrato sa pahina 7]

Bisan ginpadaku sa isa ka espirituwal nga panimalay, ang mga utod nga lalaki ni Jesus nagtuo lamang sa iya pagkatapos sang iya kamatayon

[Mga retrato sa pahina 8]

Ang mga utod-sa-iloy ni Jesus nga sanday Santiago kag Judas nagpalig-on sa ila mga masigka-Cristiano