Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Buligi ang Iban nga Batunon ang Mensahe sang Ginharian

Buligi ang Iban nga Batunon ang Mensahe sang Ginharian

 Buligi ang Iban nga Batunon ang Mensahe sang Ginharian

“Si Agripa nagsiling kay Pablo: ‘Sa malip-ot nga tion mabuyok mo ako nga mangin Cristiano.’”​—⁠BINUHATAN 26:28.

1, 2. Ngaa si apostol Pablo yara sa atubangan nanday Gobernador Festo kag Hari Herodes Agripa II?

SA CESAREA sang 58 C.⁠E., ginduaw ni Hari Herodes Agripa II kag sang iya manghod nga babayi nga si Bernice si Gobernador Porcio Festo sang Roma. Sa pangagda ni Gobernador Festo, nag-abot sila nga ‘may daku nga pagpadayaw kag nagsulod sa hulot sang mga tagpalamati upod ang mga kumandante militar kag ang halangdon man nga mga tawo sa siudad.’ Sa mando ni Festo, ginpaatubang sa ila ang Cristianong apostol nga si Pablo. Ano ang natabo nga ining sumulunod ni Jesucristo nag-atubang sa lingkuran sang paghukom ni Gobernador Festo?​—⁠Binuhatan 25:13-​23.

2 Ang ginsugid ni Festo sa iya mga bisita nagasabat sa sini nga pamangkot. Sia nagsiling: “Hari Agripa kag kamo tanan nga mga tawo nga yari diri kaupod namon, nakita ninyo ining tawo nga nahanungod sa iya ang bug-os nga kadam-an sang mga Judiyo naghingyo sa akon sa Jerusalem kag diri, nga nagasinggit nga indi na sia dapat mabuhi pa. Apang nahantop ko nga wala sia sing nahimo nga takus sa kamatayon. Gani sang ini nga tawo nag-apelar sa Isa nga Agosto, namat-od ako nga ipadala sia. Apang nahanungod sa iya wala ako sing pat-od nga butang nga masulat sa akon Ginuo. Busa gindala ko sia sa atubangan ninyo, kag labi na gid sa atubangan mo, Hari Agripa, agod nga, sa tapos sang hudisyal nga pag-usisa, may masulat ako. Kay daw di-makatarunganon sa akon nga ipadala ang isa ka bilanggo kag indi man ipahayag ang mga sumbong batok sa iya.”​—⁠Binuhatan 25:24-​27.

3. Ngaa ginsumbong sang relihioso nga mga lider si Pablo?

3 Ginapakita sang mga pinamulong ni Festo nga si Pablo sayop nga ginsumbong sing sedisyon​—⁠isa ka krimen nga takus sa silot nga kamatayon. (Binuhatan 25:11) Apang, wala sing sala si Pablo. Ginsumbong sia bangod nahisa ang relihioso nga mga lider sa Jerusalem. Ginpamatukan nila ang hilikuton ni Pablo subong isa ka manugbantala sang Ginharian kag naakig gid sila nga ginbuligan niya ang iban nga mangin mga sumulunod ni Jesucristo. Gikan sa Jerusalem, gindala si Pablo nga guardiado sa pantalan nga siudad sang Cesarea, diin nag-apelar sia kay Cesar. Gikan sa sini nga duog dalhon sia sa Roma.

4. Ano ang makapakibot nga ginsiling ni Hari Agripa?

4 Handurawa si Pablo nga yara sa palasyo sang gobernador sa atubangan sang isa ka grupo nga  nagalakip sa manuggahom sang isa ka importante nga bahin sang Emperyo sang Roma. Si Hari Agripa nagliso kay Pablo kag nagsiling: “Ginatugutan na ikaw sa paghambal.” Samtang nagapamulong si Pablo, may tumalagsahon nga butang nga natabo. Natandog ang hari sa ginsiling ni Pablo. Sa pagkamatuod, si Hari Agripa nagsiling: “Sa malip-ot nga tion mabuyok mo ako nga mangin Cristiano.”​—⁠Binuhatan 26:1-28.

5. Ngaa epektibo gid ang mga pinamulong ni Pablo kay Agripa?

5 Hunahunaa lamang! Bangod sang malantipon nga pagpangapin ni Pablo, natandog ang isa ka manuggahom sang nagatudok nga gahom sang Pulong sang Dios. (Hebreo 4:12) Ngaa nangin epektibo gid ang pangapin ni Pablo? Kag ano ang matun-an naton gikan kay Pablo nga makabulig sa aton sa hilikuton naton nga paghimo-disipulo? Kon analisahon naton ang iya pangapin, duha ka panguna nga punto ang maathag nga nagalutaw: (1) Si Pablo makabuluyok sa iya presentasyon. (2) Gingamit niya sing malantipon ang iya ihibalo sa Pulong sang Dios, subong nga ang isa ka lantip nga panday epektibo nga nagagamit sa isa ka gamit.

Gamita ang Arte sang Pagbuyok

6, 7. (a) Subong ginagamit sa Biblia, ano ang kahulugan sang “pagbuyok”? (b) Ano ang ginatungdan nga papel sang pagbuyok sa pagbulig sa iban nga batunon ang panudlo sang Biblia?

6 Sa tulun-an sang Binuhatan, ang Griegong termino para sa pagbuyok sulitsulit nga gingamit may kaangtanan kay Pablo. Ano ang kahulugan sini sa aton paghimo-disipulo nga hilikuton?

7 Sa orihinal nga lenguahe sang Cristianong Griegong Kasulatan, ang “pagbuyok” nagakahulugan sing “pagdaug” ukon “pagpabag-o sa hunahuna bangod sa impluwensia sang pangatarungan ukon pagbinagbinag sa moral,” siling sang Expository Dictionary of New Testament Words ni Vine. Ang pag-usisa sa ginhalinan nga kahulugan magahatag sing dugang nga kasanagan. Nagapaalinton ini sing ideya sang pagsalig. Busa kon nabuyok mo ang isa ka tawo nga batunon ang isa ka panudlo sang Biblia, nadaug mo ukon nakuha ang iya pagsalig, amo nga ginatuuhan niya ang pagkamatuod sini nga panudlo. Maathag nga indi pa tuman ang pagsugid lamang sa isa ka tawo kon ano ang ginasiling sang Biblia agod patihan niya ini kag manghikot suno sa sini. Dapat makumbinsi ang imo tagpalamati nga matuod ang imo ginasiling, bisan sia man isa ka bata, isa ka kaingod, isa ka kaupod sa trabaho, isa ka kabutho, ukon isa ka paryente.​—⁠2 Timoteo 3:​14, 15.

8. Ano ang nadalahig sa pagkumbinsi sa isa ka tawo tuhoy sa kamatuoran gikan sa Kasulatan?

8 Paano mo makumbinsi ang isa ka tawo nga ang ginabantala mo gikan sa Pulong sang Dios amo ang kamatuoran? Paagi sa lohiko nga pagpangatarungan, maayo nga argumento, kag hanuot nga pagpangabay, napabag-o ni Pablo ang panghunahuna sang mga indibiduwal nga iya nahambal.⁠ * Gani, sa baylo nga magsiling lamang nga ang isa ka butang matuod, dapat maghatag ka sing makaalayaw nga pamatuod sa pagsakdag sa imo pinamulong. Paano ini himuon? Pat-ura nga ang imo pinamulong napasad gid sa Pulong sang Dios kag indi sa personal nga opinyon. Maggamit man sing dugang nga pamatuod agod sakdagon ang imo tinagipusuon nga mga pinamulong gikan sa Kasulatan. (Hulubaton 16:23) Halimbawa, kon ipatalupangod mo nga maagom sang matinumanon nga katawhan ang kabuhi sa paraiso sa duta, sakdaga ini nga pinamulong paagi sa pagpatuhoy sa Kasulatan, subong sang Lucas 23:43 ukon Isaias 65:21-​25. Paano ka makahatag sing dugang nga pamatuod sa imo punto gikan sa Kasulatan? Mahimo ka maggamit sing mga halimbawa gikan sa eksperiensia sang imo tagpalamati. Mahimo mo sia pahanumdumon sang simple kag wala-bayad nga kalipay nga maagom gikan sa katahom sang pagtunod sang adlaw, sa kahumot sang bulak, sa kanamit sang prutas, ukon ang kalipay sa pagtan-aw sa inang nga pispis nga nagapakaon sa iya boto. Buligi sia nga makita nga ini nga mga kalipay pamatuod nga luyag sang Manunuga nga magkalipay kita sa kabuhi sa duta.​—⁠Manugwali 3:​11, 12.

9. Paano naton mapakita ang pagkamakatarunganon sa aton pagbantala nga hilikuton?

9 Kon nagatinguha sa pagbuyok sa isa ka tawo nga batunon ang pila ka panudlo sang Biblia, maghalong nga ang imo kapagsik indi pagtunaan nga mangin daw di-rasonable ikaw, sa amo indi pagbatunon sang imo tagpalamati ang imo ginasiling.  Ang Eskwelahan Para sa Ministeryo nga libro nagapaandam: “Ang prangka nga paghambal sing kamatuoran nga nagabuyagyag nga sayop ang ginapakabahandi nga pagpati sang isa ka tawo, bisan pa ginasakdag ini sang madamo nga teksto sa Kasulatan, masami nga wala ginabaton sing maayo. Halimbawa, kon ginapakamalaut lamang ang popular nga selebrasyon subong may pagano nga ginhalinan, mahimo nga indi ini magpabag-o sa ginabatyag sang iban nga mga tawo tuhoy sa sini. Ang pagpangatarungan masami nga mas madinalag-on.” Ngaa dapat kita manikasog nga mangin makatarunganon? Ang libro nagasiling: “Ang nagapangatarungan nga paagi nagapalig-on sang paghambalanay, nagahatag sa mga tawo sing pila ka butang nga hunahunaon sa ulihi, kag nagabukas sing dalan para sa masunod nga mga paghambalanay. Mahimo nga mangin makabuluyok gid ini.”​—⁠Colosas 4:6.

Ang Pagbuyok nga Nagatandog sa Tagipusuon

10. Sa ano nga paagi ginsugdan ni Pablo ang iya pangapin sa atubangan ni Agripa?

10 Binagbinagon naton karon sing maayo ang mga pulong sang pagpangapin ni Pablo sa Binuhatan kapitulo 26. Talupangda kon paano niya ginsugdan ang iya diskurso. Agod ipakilala ang iya topiko, nakakita si Pablo sing makatarunganon nga sadsaran nga madayaw si Agripa, bisan pa nga ang hari may eskandaluso nga relasyon sa iya utod nga babayi nga si Bernice. Si Pablo nagsiling: “Nahanungod sa tanan nga butang nga ginasumbong sa akon sang mga Judiyo, Hari Agripa, ginakabig ko ang akon kaugalingon nga malipayon nga himuon ko ang akon pangapin sa imo atubangan karon nga adlaw, labi na kay ikaw sampaton sa tanan nga kinabatasan kag subong man sa mga kasuayon sang mga Judiyo. Busa nagapakiluoy ako sa imo nga pamatian mo ako sing mapailubon.”​—⁠Binuhatan 26:​2, 3.

11. Paano ang mga pinamulong ni Pablo kay Agripa nagpakita sing pagtahod, kag ano nga benepisyo ang nangin resulta?

11 Natalupangdan mo bala nga ginkilala ni Pablo ang mataas nga palangakuan ni Agripa paagi sa pagtawag sa iya nga Hari? Nagpakita ini sing pagtahod, kag paagi sa iya maalamon nga pagpili sa mga tinaga, ginpadunggan ni Pablo si Agripa. (1 Pedro 2:17) Ginkilala sang apostol si Agripa subong sampaton sa masibod nga mga kinabatasan  kag mga kasuguan sang iya Judiyo nga mga sakop kag nagsiling nga nalipay sia nga himuon ang iya pangapin sa atubangan sining maalam nga manuggahom. Si Pablo, nga isa ka Cristiano, wala maghulag nga daw mas mataas sia kay Agripa, nga indi Cristiano. (Filipos 2:3) Sa baylo, nakitluoy si Pablo sa hari nga pamatian sia sing mapailubon. Sa amo, ginpaluntad ni Pablo ang isa ka kahimtangan diin si Agripa, kag ang iban pa nga mga tagpalamati, mahimo gid magbaton sa buot na niya isiling. Nagpahamtang sia sing sadsaran, sing isa ka maugyunan nga butang diin mapasad niya ang iya mga argumento.

12. Sa hilikuton nga pagbantala sing Ginharian, paano naton matandog ang tagipusuon sang aton mga tagpalamati?

12 Kaangay ni Pablo sa atubangan ni Agripa, halin sa introduksion tubtob sa konklusion sang pagpresentar naton sing mensahe sang Ginharian, tandugon naton ang tagipusuon. Mahimo naton ini paagi sa pagpakita sing sinsero nga pagtahod sa tawo nga aton ginabantalaan kag sa pagpakita sing matuod nga interes sa iya ginhalinan kag panghunahuna.​—⁠1 Corinto 9:​20-​23.

Gamita ang Pulong sang Dios sing Lantip

13. Kaangay ni Pablo, paano mo mapahulag ang imo mga tagpalamati?

13 Handum ni Pablo nga pahulagon ang iya mga tagpalamati nga manghikot suno sa maayong balita. (1 Tesalonica 1:​5-7) Agod mahimo ini, gintandog niya ang ila malaragwayon nga tagipusuon, ang sentro sang motibasyon. Samtang ginabinagbinag naton sing dugang pa ang pangapin ni Pablo sa atubangan ni Agripa, talupangda kon paano ‘gingamit ni Pablo sing matadlong ang pulong sang Dios’ paagi sa pagpatuhoy sa mga butang nga ginpamulong ni Moises kag sang mga manalagna.​—⁠2 Timoteo 2:⁠15.

14. Ipaathag kon paano gingamit ni Pablo ang pagbuyok sa atubangan ni Agripa.

14 Nahibal-an ni Pablo nga si Agripa nagapangangkon lamang nga isa ka Judiyo. Nagagamit sang ihibalo ni Agripa sa Judaismo, nangatarungan si Pablo nga ang iya pagbantala ‘wala sing ginasiling nga bisan ano magluwas sa mga butang nga ginsiling sang mga Manalagna kag ni Moises nga mahanabo’ nahanungod sa kamatayon kag pagkabanhaw sang Mesias. (Binuhatan 26:​22, 23) Direkta  nga nagahambal kay Agripa, si Pablo namangkot: “Ikaw bala, Hari Agripa, nagapati sa mga Manalagna?” Indi mahibaluan ni Agripa ang iya isabat. Kon magsiling sia nga ginasikway niya ang mga manalagna, maguba ang iya reputasyon subong isa ka Judiyong tumuluo. Apang kon mag-ugyon sia sa pangatarungan ni Pablo, dayag sia nga magaugyon sa apostol kag mahimo tawgon nga isa ka Cristiano. Maalamon nga ginsabat ni Pablo ang iya kaugalingon nga pamangkot, nga nagasiling: “Nahibaluan ko nga nagapati ikaw.” Paano si Agripa ginpahulag sang iya tagipusuon nga magsabat? Sia nagsabat: “Sa malip-ot nga tion mabuyok mo ako nga mangin Cristiano.” (Binuhatan 26:​27, 28) Bisan pa indi nangin Cristiano si Agripa, maathag nga natandog ni Pablo ang iya tagipusuon sa pila ka kasangkaron paagi sa iya mensahe.​—⁠Hebreo 4:12.

15. Paano si Pablo nakatukod sing kongregasyon sa Tesalonica?

15 Natalupangdan mo bala nga ang pagpresentar ni Pablo sang maayong balita nagalakip sang pagpahayag kag pagbuyok? Bangod gingamit ni Pablo ini nga paagi samtang ‘ginagamit niya sing matadlong ang pulong sang Dios,’ ang pila nga nagpamati sa iya nangin indi mga tagpalamati lamang kundi nangin mga tumuluo. Amo sini ang natabo sa Tesalonica, diin ginpangita ni Pablo ang mga Judiyo kag ang mahinadlukon-sa-Dios nga mga Gentil sa sinagoga. Ang rekord sa Binuhatan 17:2-4 nagasiling: “Suno sa kinabatasan ni Pablo nagsulod sia sa ila, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw nga inugpahuway nangatarungan sia sa ila gikan sa Kasulatan, nga nagapaathag kag nagapamatuod paagi sa mga reperensia nga ang Cristo kinahanglan mag-antos kag magbangon gikan sa mga patay . . . Subong resulta ang pila sa ila nangin mga tumuluo.” Makabuluyok gid si Pablo. Sia nangatarungan, nagpaathag, kag nagpamatuod paagi sa Kasulatan nga si Jesus amo ang madugay na nga ginsaad nga Mesias. Ang resulta? Isa ka kongregasyon sang mga tumuluo ang natukod.

16. Paano ka makatigayon sing dugang pa nga kalipay sa pagbantala sing Ginharian?

16 Mangin mas malantipon ka pa bala sa pagbuyok kon nagapaathag sang Pulong sang Dios? Kon amo, labi ka nga magabatyag nga may hinimuan kag mas malipayon sa imo hilikuton nga pagbantala kag pagpanudlo sa mga tawo tuhoy sa Ginharian sang Dios. Amo ini ang naeksperiensiahan sang mga manugbantala sing maayong balita nga nag-aplikar sa mga panugda nga gamiton sing dugang pa ang Biblia sa pagbantala nga hilikuton.

17. Agod ipakita nga ang paggamit sing Biblia sa aton ministeryo mapuslanon, magsaysay sing isa ka personal nga eksperiensia ukon ihatag ang pinakapunto sang isa sa sini nga parapo.

17 Halimbawa, ang isa ka nagalakbay nga manugtatap sang mga Saksi ni Jehova nagsulat: “Madamo na karon nga mga kauturan ang nagauyat mismo sang ila Biblia kon nagapanaksi sila sa mga pamalay. Nakabulig ini sa mga manugbantala nga basahon ang isa ka kasulatan sa madamo nga tawo nga ila masugilanon. Nakabulig ini sa tagbalay kag sa manugbantala nga iangot ang Biblia, indi lamang mga magasin kag mga libro, sa aton ministeryo.” Sa pagkamatuod, kon bala kitaon ang aton Biblia kon nagapakigbahin kita sa pagbantala nga hilikuton nagadepende sa madamo nga butang, pati na sa lokal nga kinabatasan. Apang, dapat may reputasyon kita nga nagagamit sing malantipon sang Pulong sang Dios sa pagbuyok sa iban nga batunon ang mensahe sang Ginharian.

Tamda ang Ministeryo Subong sang Pagtamod sang Dios

18, 19. (a) Paano ginatamod sang Dios ang aton ministeryo, kag ngaa dapat naton palambuon ang iya pagtamod? (b) Ano ang makabulig sa aton nga magmadinalag-on sa aton mga pagduaw liwat? (Tan-awa ang kahon nga natig-uluhan “Kon Paano Mangin Madinalag-on sa mga Pagduaw Liwat,” sa pahina 16.)

18 Ang isa pa ka paagi sa paglab-ot sa tagipusuon sang aton mga tagpalamati nagadalahig sang pagtamod sa ministeryo subong sang pagtamod sang Dios kag sang pagkamapailubon. Kabubut-on sang  Dios nga ang tanan nga sahi sang tawo “makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.” (1 Timoteo 2:​3, 4) Indi bala nga amo man sini ang aton handum? Mapailubon man si Jehova, kag ang iya pagkamapailubon nagahatag sing mga kahigayunan sa madamo nga makadangat sa paghinulsol. (2 Pedro 3:9) Sa amo, kon makasapo kita sing isa nga handa sa pagpamati sa mensahe sang Ginharian, mahimo nga kinahanglan duawon naton sia sing liwat kag liwat agod mapalambo ang interes. Nagakinahanglan sing tion kag pagpailob nga makita ang mga binhi sang kamatuoran nga magtubo. (1 Corinto 3:6) Ang nalakip nga kahon nga natig-uluhan “Kon Paano Mangin Madinalag-on sa mga Pagduaw Liwat” nagahatag sing mga panugda sa pagpalambo sing amo nga interes. Dumduma, ang kabuhi sang mga tawo​—⁠ang ila mga problema kag kahimtangan​—⁠⁠pirme nagabag-o. Mahimo kinahanglan ang madamo nga pagtinguha agod maabtan sila sa puluy-an, apang takus ini sa panikasog. Luyag naton nga hatagan sila sing kahigayunan nga mabatian ang mensahe sang Dios tuhoy sa kaluwasan. Busa, magpangamuyo sing kaalam kay Jehova nga Dios agod mapalambo ang imo kalantip sa pagbuyok sa imo hilikuton nga pagbulig sa iban nga batunon ang mensahe sang Ginharian.

19 Sa tion nga makasapo sing isa ka tawo nga luyag magpamati sing dugang pa tuhoy sa mensahe sang Ginharian, ano pa ang himuon naton subong Cristianong mga manugpangabudlay? Ang aton masunod nga artikulo nagahatag sing bulig.

[Nota]

^ par. 8 Para sa dugang nga impormasyon tuhoy sa pagbuyok, tan-awa ang tulun-an 48 kag 49 sang libro nga Magbenepisyo sa Pagpanudlo Sang Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa nangin epektibo ang pangapin ni Pablo sa atubangan ni Hari Agripa?

• Paano makatandog sing tagipusuon ang aton mensahe?

• Ano ang magabulig sa aton agod magamit sing epektibo ang Pulong sang Dios sa paglab-ot sa tagipusuon?

• Paano naton matamod ang ministeryo subong sang pagtamod sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Mga retrato sa pahina 16]

Kon Paano Mangin Madinalag-on sa mga Pagduaw Liwat

• Magpakita sing sinsero nga interes sa mga tawo.

• Magpili sing makagalanyat nga topiko sa Biblia nga binagbinagon.

• Ihanda ang tagbalay para sa masunod nga pagduaw.

• Hunahunaa pirme ang tawo sa imo pagbiya.

• Magbalik gilayon, ayhan pagligad sang isa ukon duha ka adlaw, agod palambuon ang interes.

• Dumduma nga ang imo tulumuron amo ang pagsugod sing isa ka pagtuon sa Biblia.

• Ipangamuyo nga patubuon ni Jehova ang interes.

[Retrato sa pahina 15]

Si Pablo naggamit sing pagbuyok sang nag-atubang sia kay Gobernador Festo kag kay Hari Agripa