Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Palambua ang Mahinatagon nga Espiritu

Palambua ang Mahinatagon nga Espiritu

 Palambua ang Mahinatagon nga Espiritu

INDI duna ang pagkamahinatagon. Ang duna nga huyog sang isa ka lapsag amo nga pagustuhan ang iya kaugalingon nga mga luyag kag mga kinahanglanon, nga wala ginapanumdom ang mga intereses bisan pa sang mga nagaatipan sa iya. Apang, matun-an sa ulihi sang bata nga indi lamang sia ang may mga kinahanglanon. Dapat sia magpatugsiling sa mga kinahanglanon sang iban, kag dapat matun-an niya indi lamang ang pagbaton kundi ang paghatag man kag pagpaambit. Ang mahinatagon nga espiritu kinahanglan nga palambuon.

Indi tanan nga indibiduwal nga nagapanghatag​​—⁠bisan pa sing maalwan⁠​—⁠may mahinatagon nga espiritu. Ang pila nagadonar sa isa ka institusyon para sa ila kaugalingon nga mga intereses. Mahimo nagadonar ang iban agod dayawon sang mga tawo. Apang, ang paghatag nga ginahimo sang tunay nga mga Cristiano tuhay. Ano, nian, ang mga kinaiya sang paghatag nga ginapalig-on sa Pulong sang Dios? Masabat ini nga pamangkot paagi sa isa ka malip-ot nga pagbinagbinag sa paghatag nga ginhimo sang unang-siglo nga mga Cristiano.

 Mga Halimbawa sang Cristiano nga Paghatag

Ang Cristiano nga paghatag, subong ginlaragway sa Biblia, amo sa kabilugan ang “pagpaambit sang mga butang sa iban” nga matuod nga nagakinahanglan. (Hebreo 13:16; Roma 15:26) Wala ini ginahimo bangod napilitan lang. Si apostol Pablo nagsulat: “Maghimo ang kada isa suno sa ginpamat-od niya sa iya tagipusuon, indi sing paganot ukon ginapilit, kay ang Dios nagahigugma sa malipayon nga nagahatag.” (2 Corinto 9:7) Ang paghatag wala man ginahimo sa tuyo nga magpadayawdayaw. Ginhimo ini ni Ananias kag ni Safira kag ginbayaran nila ini sing mahal.​​—⁠Binuhatan 5:​1-​10.

Nag-utwas ang pinasahi nga kinahanglanon sa paghatag sang nagtipon sa Jerusalem ang madamo nga Judiyo kag proselita halin sa malayo nga mga lugar para sa kapiestahan sang Pentecostes 33 C.⁠E. Didto ‘napuno sing balaan nga espiritu kag nagsugod sa pagpamulong sing lainlain nga mga hambal’ ang mga sumulunod ni Jesus. Nagtipon sa ila palibot kag namati ang daku nga kadam-an sa makapahulag nga pamulongpulong ni Pedro tuhoy kay Jesucristo. Sang ulihi, nakita sang mga tawo kon paano gin-ayo ni Pedro kag ni Juan ang isa ka lupog sa ganhaan sang templo, kag nabatian nila liwat si Pedro nga naghambal sing dugang pa tuhoy kay Jesus kag sa pagkakinahanglanon sang paghinulsol. Linibo ang naghinulsol kag nabawtismuhan subong mga sumulunod ni Cristo.​​—⁠Binuhatan, kapitulo 2 kag 3.

Ang bag-o nga mga nakumbertir luyag magpabilin sa Jerusalem kag magbaton sing dugang pa nga instruksion halin sa mga apostoles ni Jesus. Apang paano atipanon sang mga apostoles ang kinahanglanon sining tanan nga dumuluaw? Ang Biblia nagasugid sa aton: “Ginbaligya sang tanan nga nagapanag-iya sang mga uma ukon mga balay ang mga ini kag gindala ang mga bili sang mga butang nga ginbaligya kag ginbutang ini sa tiilan sang mga apostoles. Nian ginpanagtag ini sa kada isa, suno sa iya kinahanglan.” (Binuhatan 4:​33-​35) Matuod gid, ang bag-o lang natukod nga kongregasyon sa Jerusalem may mahinatagon nga espiritu!

Sang ulihi, nagpakita man sining mahinatagon nga espiritu ang iban nga mga kongregasyon. Halimbawa, ang mga Cristiano sa Macedonia, bisan sila mismo mga imol man, nag-amot sing labaw pa sa ila masarangan para sa ila nagakinahanglan nga mga utod sa Judea. (Roma 15:26; 2 Corinto 8:​1-7) Ang suporta sang kongregasyon sa Filipos sa ministeryo ni Pablo dalayawon. (Filipos 4:​15, 16) Ang kongregasyon mismo sa Jerusalem nagpanagtag sing pagkaon adlaw-adlaw sa imol nga mga babaying balo, kag nagtangdo ang mga apostoles sing pito ka kalipikado nga lalaki agod pat-uron nga wala sing mapabay-an nga bululigan nga mga babaying balo.​​—⁠Binuhatan 6:​1-6.

Ang Cristianong mga kongregasyon sang una maabtik sa pagbulig bisan manug-abot pa lang ang mabudlay nga mga tion. Halimbawa, sang gintagna sang propeta nga si Agabo ang pag-abot sang daku nga tiggulutom, ang mga disipulo sa kongregasyon sang Antioquia sa Siria “namat-od, ang tagsatagsa sa ila suno sa iya masarangan, nga magpadala sing bulig subong pag-alagad sa mga kauturan nga nagapuyo sa Judea.” (Binuhatan 11:​28, 29) Isa gid ka maayo nga espiritu ang ila ginpakita sa paghanda sang mangin mga kinahanglanon sang iban kag pag-aman sini!

Ano ang nagtiklod sa mga Cristiano sang una nga mangin maalwan gid kag mahigugmaon? Sa pagkamatuod, paano maangkon sang isa ang mahinatagon nga espiritu? Madamo kita sing matun-an gikan sa malip-ot nga pagbinagbinag sa halimbawa ni Hari David.

Ang Maalwan nga Suporta ni David sa Matuod nga Pagsimba

Sa halos 500 ka tuig, ang kaban sang katipan​​—⁠isa ka balaan nga kaban nga nagrepresentar sa presensia ni Jehova⁠​—⁠wala sing permanente nga nahamtangan. Ginbutang ini sa isa ka tolda, ukon tabernakulo, nga ginsaylosaylo sa nagkalainlain nga mga duog sa tion sang paglibotlibot sang Israel sa kahanayakan kag nian sang pagsulod sa Ginsaad nga Duta. Luyag gid ni Hari David nga halinon ang kaban gikan sa nahamtangan sini nga isa ka tolda pakadto sa isa ka nagakaigo nga balay para kay Jehova nga magaunod sing sagrado nga kaban. Si David nagsiling kay propeta Natan: “Yari ako nagapuyo sa isa ka balay nga sedro, apang ang kaban sang katipan ni Jehova yara sa idalom sang mga kumbong sang tolda.”​​—⁠1 Cronica 17:1.

Apang, si David isa ka mangangaway. Gani namat-od si Jehova nga si Solomon nga iya anak, sa tion sang isa ka mahidaiton nga paggahom, ang  magatukod sang templo nga pahamtangan sang kaban sang katipan. (1 Cronica 22:​7-​10) Apang, wala ini nagpugong sa mahinatagon nga espiritu ni David. Gin-organisar niya ang isa ka daku nga grupo kag gin-umpisahan ang paghanda sa mga materyales nga gamiton sa pagtukod sing templo. Nagsiling sia sang ulihi kay Solomon: “Ginhanda ko para sa balay ni Jehova ang isa ka gatos ka libo nga talanton sang bulawan kag isa ka milyon nga talanton sang pilak, kag indi matimbang ang saway kag ang salsalon bangod madamo gid ini; kag ginhanda ko ang mga tablon kag mga bato.” (1 Cronica 22:14) Indi pa nakontento sa sini, nag-amot pa si David gikan sa iya personal nga manggad, sing bulawan kag pilak nga may katumbas karon nga $1,200,000,000. Dugang pa, daku man ang gin-amot sang mga prinsipe. (1 Cronica 29:​3-9) Matuod gid, nagpakita si David sang isa ka maalwan, mahinatagon nga espiritu!

Ano ang nagpahulag kay David nga maghatag sing maalwan? Narealisar niya nga ang tanan niya nga ginpanag-iyahan kag hinimuan resulta sang pagpakamaayo ni Jehova. Ginbaton niya sa pangamuyo: “O Jehova nga amon Dios, ining tanan nga kabuganaan nga ginhanda namon sa pagtukod sang isa ka balay para sa imo balaan nga ngalan, halin ini sa imo kamot, kag imo ini tanan. Kag  nahibaluan ko gid, O Dios ko, nga ikaw nagausisa sang tagipusuon, kag nahamuot ikaw sa pagkamatarong. Ako, sa akon bahin, sa pagkamatarong sang akon tagipusuon nagatanyag sining tanan nga butang, kag karon nalipay ako nga makita ang imo katawhan nga yari diri nga nagahalad sing kinabubut-on sa imo.” (1 Cronica 29:​16, 17) Ginpabaloran gid ni David ang iya kaangtanan kay Jehova. Nakita niya ang kinahanglanon nga alagaron si Jehova nga “may himpit nga tagipusuon kag may malipayon nga kalag,” kag nalipay sia sa paghimo sini. (1 Cronica 28:9) Amo man nga mga kinaiya ang nagpahulag sa mga Cristiano sang una nga magpakita sing mahinatagon nga espiritu.

Si Jehova—Ang Pinakadaku nga Manughatag

Si Jehova ang pinakamaayo nga halimbawa sang paghatag. Mahigugmaon gid sia kag matinatapon amo nga ‘ginapabutlak niya ang iya adlaw sa mga tawo nga malauton kag sa maayo kag nagapaulan sa mga tawo nga matarong kag sa mga di-matarong.’ (Mateo 5:45) Nagahatag sia sa tanan nga tawo ‘sang kabuhi kag ginhawa kag tanan nga butang.’ (Binuhatan 17:25) Matuod gid, subong ginpatalupangod ni Santiago, “ang tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo nagagikan sa hitaas, kay nagapanaug ini gikan sa Amay sang langitnon nga mga kapawa.”​​—⁠Santiago 1:⁠17.

 Ang pinakadaku nga dulot ni Jehova sa aton amo ang pagpadala niya sang iya “bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi malaglag kundi may kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Wala sing makapangangkon nga sila takus makabaton sini nga regalo, “kay ang tanan nagpakasala kag nakulangan sing himaya sang Dios.” (Roma 3:​23, 24; 1 Juan 4:​9, 10) Ang gawad ni Cristo amo ang basihan kag palaagyan sang “di-malaragway nga dulot nga walay bayad” sang Dios, nga amo, “ang di-matupungan nga di-bagay nga kaayo sang Dios.” (2 Corinto 9:​14, 15) Mainapresyahon sa regalo sang Dios, gin-una ni Pablo sa iya kabuhi ang “pagpanaksi sing bug-os sa maayong balita sang di-bagay nga kaayo sang Dios.” (Binuhatan 20:24) Narealisar niya nga kabubut-on sang Dios nga “ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.”​​—⁠1 Timoteo 2:4.

Sa karon, ginahimo ini paagi sa dakung hilikuton sa pagbantala kag pagpanudlo nga naglapnag na karon sa 234 ka kadutaan sa bug-os nga duta. Gintagna ni Jesus ining paglapnag sang ginsiling niya: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Huo, “sa tanan nga kapungsuran ang maayong balita dapat anay ibantala.” (Marcos 13:10) Sang nagligad nga tuig kapin sa anom ka milyon nga mga manugbantala sing maayong balita ang naghinguyang sing 1,202,381,302 ka oras sa sini nga hilikuton kag naghiwat sing kapin sa 5,300,000 ka pagtuon sa Biblia. Bangod kabuhi ang nakataya, kinahanglan gid ang pagtudlo sing maayong balita sa mga tawo.​​—⁠Roma 10:13-​15; 1 Corinto 1:⁠21.

Minilyon ka publikasyon​​—⁠lakip ang mga Biblia, libro, kag brosyur⁠​—⁠ang ginaimprinta kada tuig agod buligan ang mga ginagutom sa kamatuoran sang Biblia. Dugang pa, ginaimprinta man ang kapin sa isa ka bilyon nga kopya sang Lalantawan kag Magmata! nga mga magasin. Samtang ginabaton sang mga tawo ang maayong balita, nagadamo ang ginapatindog nga mga Kingdom Hall kag Assembly Hall sang mga Saksi ni Jehova, nga nangin mga sentro sang instruksion sa Biblia. Ginahiwat kada tuig ang sirkito nga mga asambleya kag pinasahi nga mga adlaw nga asambleya, subong man distrito nga mga kombension. Padayon man ang paghanas sa mga misyonero, nagalakbay nga mga manugtatap, mga gulang, kag ministeryal nga mga alagad. Nagapasalamat kita kay Jehova nga maagom naton ining mga kahimusan paagi sa “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mateo 24:45-​47) Luyag gid naton ipakita ang aton pagpasalamat sa Iya!

Pagpakita sing Pasalamat kay Jehova

Kaangay sang pagtukod sa templo kag pagbulig sa kinahanglanon sang Cristianong mga kongregasyon sang una, ang gasto para sa sini nga mga butang naghalin sing bug-os sa boluntaryo nga mga kontribusyon. Apang, kinahanglan panumdumon naton nga wala sing bisan isa nga makapamanggaranon kay Jehova, ang Tag-iya sang tanan nga butang. (1 Cronica 29:14; Hageo 2:8) Gani ang mga kontribusyon isa ka pamatuod sang aton gugma kay Jehova kag sang aton handum sa pagpalapnag sa matuod nga pagsimba. Ining mga kapahayagan sang kaalwan, siling ni Pablo, nagatuga sing “kapahayagan sang pagpasalamat sa Dios.” (2 Corinto 9:​8-​13) Ginapalig-on ni Jehova ini nga paghatag bangod nagapakita ini nga may mahinatagon kita nga espiritu kag mahigugmaon nga tagipusuon para sa iya. Ang mga maalwan kag nagasalig kay Jehova pakamaayuhon niya kag patin-aron sa espirituwal. (Deuteronomio 11:13-​15; Hulubaton 3:​9, 10; 11:25) Ginpasalig kita ni Jesus nga kalipay ang resulta sini, nga nagasiling: “May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.”​​—⁠Binuhatan 20:35.

Ang mga Cristiano nga may mahinatagon nga espiritu wala lang nagahulat sa pag-abot sang tion sang pagkinahanglan. Sa baylo, nagapangita sila sing mga oportunidad nga ‘magbuhat sing maayo sa tanan, labi na gid sa mga may labot sa ila sa pagtuo.’ (Galacia 6:10) Nagapalig-on sa diosnon nga kaalwan, si Pablo nagsulat: “Dili malimot sa paghimo sing maayo kag sa pagpaambit sang mga butang sa iban, kay sa amo nga mga halad nahamuot gid ang Dios.” (Hebreo 13:16) Ang paggamit sang aton mga ginapanag-iyahan​​—⁠tion, kusog, kag manggad⁠—sa pagbulig sa iban kag sa pagpauswag sang putli nga pagsimba makapahalipay gid kay Jehova nga Dios. Matuod gid, ginahigugma niya ang mahinatagon nga espiritu.

[Kahon/Retrato sa pahina 28, 29]

Mga Paagi Sang Iban sa Paghatag

MGA KONTRIBUSYON PARA SA BUG-OS KALIBUTAN NGA HILIKUTON

Madamo ang nagapain, ukon nagatigana, sing kantidad nga ginahulog nila sa mga kahon-alamutan nga may ngalan “Contributions for the Worldwide Work​​—⁠Matthew 24:14.”

Kada bulan, ginapadala sang mga kongregasyon ini nga kantidad sa opisina sang mga Saksi ni Jehova sa ila mga pungsod. Ang boluntaryo nga donasyon nga kuarta mahimo man ipadala direkta sa Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., P.O. Box 2044, 1060 Manila, ukon sa sanga talatapan nga nagapangalagad sa inyo pungsod. Ang mga tseke dapat ipangalan sa “Watch Tower.” Mahimo man idonar ang mga alahas ukon iban pa malahalon nga mga pagkabutang. Dapat ilakip sa sini nga mga kontribusyon ang isa ka malip-ot nga sulat nga nagasiling nga ini isa ka direkta nga regalo.

KAHIMUSAN SANG MAY KONDISYON NGA DONASYON

Mahimo man idonar ang kuarta sa idalom sang isa ka pinasahi nga kondisyon nga kon kinahanglan ini sa ulihi sang nagdonar, mahimo ibalik ang donasyon sa iya. Sa dugang nga impormasyon, makig-angot palihug sa direksion nga ginhinambitan kaina.

CHARITABLE PLANNING

Dugang pa sa direkta nga mga regalo ukon may kondisyon nga mga donasyon sang kuarta, may iban pa nga paagi sang paghatag nga makabulig sa bug-os kalibutan nga pag-alagad sa Ginharian. Nagalakip ini sa:

Paseguro: Mahimo hingadlan ang Watch Tower Society nga benepisyaryo sang isa ka kontrata sang paseguro sa kabuhi ukon isa ka plano sa pagretiro/pension.

Mga Deposito sa Bangko: Ang mga deposito sa bangko, sertipiko sang deposito, ukon deposito sang indibiduwal para sa iya pagretiro mahimo ideposito in trust for ukon ibayad sa tion sang kamatayon sa Watch Tower Society, suno sa lokal nga mga reglamento sang bangko.

Stocks kag Bonds: Mahimo idonar sa Watch Tower Society ang stocks kag bonds subong wala sing kondisyon nga regalo.

Propiedad: Mahimo idonar ang sarang mabaligya nga propiedad paagi sa direkta nga pagregalo sini ukon, sa kaso sang balay kag lote, paagi sa pagreserba sang pagpanag-iya sa nagdonar tubtob buhi sia, nga mahimo sia makapadayon sa pag-istar diri sa iya bug-os nga kabuhi. Makig-angot sa sanga talatapan sang inyo pungsod antes legal nga sayluhon ang titulo sang ano man nga propiedad.

Gift Annuity: Ang gift annuity isa ka kasugtanan diin ang isa nagdonar sang kuarta ukon securities sa Watch Tower Society. Bilang kabaylo, ang nagdonar, ukon ang isa nga gintangduan sang nagdonar, regular nga makabaton sing ginpat-od nga kantidad nga kabayaran kada tuig tubtob buhi sia. Ang nagdonar makabaton sang income-tax deduction sa tuig nga nagsugod ang gift annuity.

Mga Testamento kag mga Trust Agreement: Mahimo ipapanubli sa Watch Tower Society ang pagkabutang ukon kuarta paagi sa isa ka legal nga testamento, ukon mahimo hingadlan ang Watch Tower Society subong benepisyaryo sang isa ka trust agreement. Ang paghingalan sang isa ka relihioso nga organisasyon subong benepisyaryo sang isa ka trust agreement makahatag sing pila ka bentaha sa pagbayad sang buhis.

Subong ginapahangop sang termino nga “charitable planning,” ining sahi sang mga donasyon sa kinaandan nagakinahanglan sang pila ka pagplano sa bahin sang nagdonar. Agod buligan ang mga indibiduwal nga luyag maghatag sing pinansial nga bulig para sa bug-os kalibutan nga hilikuton sang mga Saksi ni Jehova paagi sa pila ka porma sang ginplano nga pagdonar, ginpreparar ang isa ka brosyur sa Ingles kag Espanyol nga ginatig-uluhan Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Ginsulat ang brosyur bilang sabat sa madamo nga pamangkot nga nabaton tuhoy sa mga regalo, mga testamento, kag mga trust agreement. Nagalakip man ini sing dugang pa nga mapuslanon nga impormasyon sa pagplano tuhoy sa propiedad, kuarta kag buhis. Nagahatag ini sing impormasyon sa mga indibiduwal tuhoy sa nanuhaytuhay nga paagi sang pagdonar karon ukon sa tion sang kamatayon. Pagkatapos mabasa ang brosyur kag makonsulta ang ila mga abogado ukon manugkwenta sang buhis kag ang Charitable Planning Office, nakabulig ang madamo sa mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan, kag subong man, napadaku nila ang ila benepisyo sa buhis bangod sang paghimo sini. Ini nga brosyur matigayon paagi sa pagpangabay sing kopya direkta sa Charitable Planning Office.

Para sa dugang nga impormasyon, mahimo kamo magpakig-angot sa Charitable Planning Office, paagi sa sulat ukon sa telepono, sa direksion nga nalista sa ubos ukon sa opisina sang mga Saksi ni Jehova sa inyo pungsod.

Charitable Planning Office

Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc.

186 Roosevelt Avenue San Francisco Del Monte 1105 Quezon City

Telepono: (02) 411-6090

[Retrato sa pahina 26]

Ano ang nagtiklod sa mga Cristiano sang una nga mangin maalwan?