Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Dayawa si Jehova “sa Tunga sang Kongregasyon”

Dayawa si Jehova “sa Tunga sang Kongregasyon”

 Dayawa si Jehova “sa Tunga sang Kongregasyon”

ANG Cristianong mga miting isa ka aman ni Jehova agod huptan ang iya katawhan nga malig-on sa espirituwal. Paagi sa regular nga pagtambong sa mga miting, ginapakita naton ang aton apresasyon sa mga aman ni Jehova. Dugang pa, sarang naton ‘mapukaw [ang aton mga kauturan] sa gugma kag sa maayong mga buhat,’ nga amo ang isa ka importante nga paagi sa pagpakita sing gugma sa isa kag isa. (Hebreo 10:24; Juan 13:35) Apang, paano naton mapukaw ang aton mga kauturan sa mga miting?

Maghimo sing Dayag nga mga Pagpahayag

Si Hari David nagsulat tuhoy sa iya kaugalingon: “Ipahayag ko ang imo ngalan sa akon mga kauturan; sa tunga sang kongregasyon dayawon ko ikaw. Gikan sa imo ang akon pagdayaw mangin sa tunga sang daku nga kongregasyon.” “Dayawon ko ikaw sa daku nga kongregasyon; sa tunga sang kadam-an dayawon ko ikaw.” “Nabantala ko ang maayong balita sang pagkamatarong sa daku nga kongregasyon. Yari karon! Wala ko ginapunggan ang akon mga bibig.”​​—⁠Salmo 22:​22, 25; 35:18; 40:9.

Sang panahon ni apostol Pablo, sang nagtipon ang mga Cristiano agod magsimba, ginpabutyag man nila ang ila pagtuo kay Jehova kag tuhoy sa iya himaya. Sa sining paagi napalig-on nila ang isa kag isa kag napukaw ang isa kag isa sa gugma kag maayong mga buhat. Sa aton adlaw, diin madamo nga siglo na nga napatay si David kag si Pablo, ‘ginatan-aw gid naton nga nagapalapit ang adlaw [ni Jehova].’ (Hebreo 10:​ 24, 25) Ang sistema sang mga butang ni Satanas nagadulingduling padulong sa kalaglagan, kag ang mga problema padayon nga nagadamo. Labi na karon nga ‘kinahanglan gid naton ang pagbatas.’ (Hebreo 10:36) Magluwas sa aton mga kauturan, sin-o pa abi ang magapalig-on sa aton nga magbatas?

Sa karon, subong sang una, ang indibiduwal nga mga tumuluo ginahatagan sing mga kahigayunan agod mapahayag ang ila pagtuo “sa tunga sang kongregasyon.” Ang isa ka kahigayunan nga bukas para sa tanan amo ang pagkomento bilang sabat sa mga pamangkot nga ginapamangkot sa mga tumalambong sa mga miting sa kongregasyon. Indi pagpakadiutaya ang kapuslanan sini. Halimbawa, ang mga komento nga nagapakita kon paano malandas ukon malikawan ang mga problema nagapabakod sa determinasyon sang aton mga kauturan nga sundon ang mga prinsipio sa Biblia. Ang mga komento nga nagapaathag sa ginlakip apang wala ginkutlo nga mga teksto sa Biblia ukon nagalakip sa mga impormasyon nga natigayon paagi sa personal nga pagpanalawsaw mahimo magpalig-on sa iban nga palambuon ang maayo nga batasan sa pagtuon.

Ang paghibalo nga kita kag ang iban makabenepisyo kon magkomento kita sa mga miting dapat magpahulag sa tanan nga mga Saksi ni Jehova nga landason ang pagkamahuluy-on. Importante gid nga magkomento ang mga gulang kag ministeryal nga mga alagad sa mga miting, kay sila ang ginapaabot nga magpanguna sa paghatag sing mga komento sa miting, subong man sa pagtambong. Apang, paano mag-uswag ang isa ka indibiduwal kon ini nga bahin sang iya Cristianong hilikuton isa ka hangkat para sa iya?

Mga Panugda sa Pag-uswag

Dumduma nga nadalahig si Jehova. Ang isa ka Cristianong utod nga babayi sa Alemanya nagpaathag kon paano niya ginatamod ang iya mga komento. “Ini mismo ang akon sabat sa mga pagtinguha ni Satanas nga punggan ang katawhan sang Dios sa pagpabutyag sang ila pagtuo.” Ang isa ka bag-ong nabawtismuhan nga utod nga lalaki nga nagapakig-upod sa amo man nga kongregasyon nagsiling: “Kon tuhoy sa pagkomento, pirme ako nagapangamuyo.”

Maghanda sing maayo. Kon wala mo matun-an sing abanse ang materyal, mabudlayan ka sa pagkomento kag ang imo mga komento indi tanto ka epektibo. Ang mga panugda sa pagkomento sa mga miting sa kongregasyon ginhatag sa publikasyon nga Magbenepisyo Gikan sa Pagpanudlo Sang Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo, pahina 70.⁠ *

Himua nga tulumuron nga makakomento sing bisan makaisa lang sa tagsa ka miting. Nagakahulugan ini sing paghanda sing pila ka sabat, kay kon pirme ka nagabayaw sang imo kamot, daku ang posibilidad nga tawgon ka sang utod nga nagadumala. Sarang mo pa gani sia mahambalan sing abanse kon ano nga mga pamangkot ang imo nahandaan nga sabton. Mabuligon ini ilabi na kon bag-uhanon ka pa lang. Sanglit mahimo magpangalag-ag ka sa pagbayaw sa “daku nga kongregasyon,” ang mahibaluan mo nga amo ini ang parapo nga nahandaan mo nga komentuhan kag ginapaabot sang isa nga nagadumala sang  miting ang imo kamot, magapalig-on ini sa imo nga magkomento.

Magkomento sa umpisa pa lang. Ang isa ka mabudlay nga hilikuton indi maghapos kon pabuyanbuyanan ini. Ang pagkomento sa umpisa pa lang nga bahin sang miting mangin mabuligon. Makibot ka kon daw ano na lang kahapos magkomento sa ikaduha ukon sa ikatlo nga tion sa tapos sang nahauna nga komento.

Magpili sing nagakaigo nga pulungkuan. Ang iban nahapusan magkomento kon nagapungko sila malapit sa plataporma sa Kingdom Hall. Mas diutay ang tublag, kag ang isa nga nagadumala madali makatalupangod sang ila mga kamot. Kon tilawan mo ini, indi pagkalimti nga maghambal sing mabaskog agod makabati ang tanan, ilabi na kon ang kongregasyon wala sing ginagamit nga mga mikropono.

Mamati sing maayo. Makabulig ini agod indi mo pagsuliton ang nasabat na sang iban. Subong man, ang mga komento sang iban mahimo magapahanumdom sa imo sang isa ka kasulatan ukon sang isa ka punto nga sarang makadugang sa bag-o lang ginpabutyag nga panghunahuna. Sa pulupanag-on, ang isa ka malip-ot nga eksperiensia mahimo makailustrar sang punto nga ginhambalan. Ini nga mga komento mabuligon gid.

Tun-i ang pagsabat sa imo kaugalingon nga mga tinaga. Ang pagbasa sang komento gikan sa materyal nga ginatun-an mahimo magpahangop nga nakita mo ang husto nga sabat, kag isa ini ka maayo nga paagi sa pagsugod sa pagkomento. Apang ang pag-uswag agod makasabat sa kaugalingon nga mga tinaga nagapakita nga nahangpan mo ang punto. Indi kinahanglan nga suliton tanan ang mga tinaga sa aton mga publikasyon. Ang mga Saksi ni Jehova wala lamang nagasulit sang ginasiling sang ila mga publikasyon.

Magkomento pasad lamang sa topiko. Ang mga komento nga wala sing labot sa topiko ukon malayo sa panguna nga mga ideya nga ginabinagbinag indi nagakaigo. Nagakahulugan ini nga ang imo mga komento dapat may kaangtanan sa topiko nga ginahambalan. Makaamot ini nian sa isa ka makapalig-on sa espirituwal nga pagbinagbinag sa tema nga ginahambalan.

Himulati nga makapalig-on. Bangod ang isa ka importante nga rason sa pagkomento amo ang pagpalig-on sa iban, dapat naton likawan ang paghambal sing mga butang nga makapaluya sang ila buot. Dugang pa, indi pagkomentuhi ang bug-os nga parapo amo nga wala na sing mabilin para sa iban. Ang malawig ukon masibod nga mga sabat nagapaburon sa kahulugan. Ang malip-ot nga mga sabat nga may pila lamang ka tinaga epektibo gid, kag makapalig-on ini sa mga bag-uhan nga maghatag man sing malip-ot nga mga sabat.

Ang Papel sang mga Nagadumala sang mga Miting

Kon tuhoy sa pagpalig-on, ang isa nga nagadumala sang miting may mabug-at nga responsabilidad. Nagapakita sia sing matuod nga interes sa tagsa ka komento paagi sa pagpamati sing maayo kag paagi sa pagtulok sing matinahuron sa nagakomento sa baylo nga mangin masako sa iban pa nga butang. Indi gid nagakaigo kon wala sia nagapamati sing maayo kag, subong resulta, suliton niya ang bag-o lang nga ginkomento ukon mamangkot liwat sang bag-o lang ginsabat!

Makapaluya man sing buot kon ang isa nga nagadumala pirme na lang nagasulit sa tuhay nga mga tinaga sang bag-o lang nga ginkomento, nga subong bala ang komento daw kulang pa.  Sa pihak nga bahin, daw ano ka makapalig-on kon ang mga komento nagaamot sa dugang pa nga pagbinagbinag sa isa ka importante nga punto. ‘Paano naton ini maaplikar sa aton kongregasyon?’ ukon, ‘Diin nga teksto sa parapo ang nagasakdag sa bag-o lang ginkomento?’ amo ang sahi sang mga pamangkot nga nagapalig-on sing positibo nga mga komento, nga bilidhon gid.

Siempre, ang mga bag-uhan ukon mga mahuluy-on dapat gid hatagan sing komendasyon kon makakomento sila. Sarang ini mahimo sing personal pagkatapos sang pagtinuon agod indi sila mahuya kag agod makahatag ang konduktor sing mga panugda kon nagakaigo.

Sa ordinaryo nga paghambalanay, kon isa ka tawo lang ang pirme nga nagahambal, ang iban mahimo magahipos na lang. Wala na sila sing gana maghambal. Pakamaayuhon na lang nila nga mamati sing pakulahaw. Amo man sini ang matabo kon ang konduktor amo lang pirme ang nagahambal paagi sa mas masunson nga pagkomento. Apang, mahimo kon kaisa magpautwas sing dugang pa nga mga pamangkot ang isa nga nagadumala sang isa ka miting agod palig-unon ang tumalambong sa pagpabutyag sang ila panghunahuna tuhoy sa butang nga ginahambalan. Ini nga mga pamangkot dapat talagsa lang gamiton.

Ang konduktor indi obligado nga tuksuon ang una nga magbayaw sang iya kamot. Indi ini makapalig-on sa mga nagakinahanglan sing diutay pa nga tion agod maghunahuna. Paagi sa paghulat diutay, mahatagan niya sing kahigayunan ang isa nga wala pa makakomento. Makapakita man sia sing paghantop paagi sa indi pagtawag sa mga bata sa pagsabat sa mga pamangkot may kaangtanan sa topiko nga indi pa nila mahangpan.

Ano abi kon indi husto ang sabat? Indi dapat pagpakahuy-an sang nagadumala ang tawo nga nagsabat. Ang mga komento, bisan pa indi husto, masami nga may mga bahin nga matuod. Paagi sa mataktikanhon nga pagpili sa husto nga ginkomento, paagi sa pagbag-o liwat sang pamangkot, ukon paghatag sing dugang nga pamangkot, sarang matadlong sang nagadumala ang sabat nga wala nagapakahuya sa nagkomento.

Agod mapalig-on ang pagkomento, mas maayo sa isa nga nagadumala sang miting kon indi sia magpautwas sing pangkabilugan nga mga pamangkot, subong sang, ‘Sin-o pa ang may dugang nga komento?’ Ang pamangkot nga, ‘Sin-o pa ang wala makakomento? Ini na ang inyo katapusan nga kahigayunan!’ mahimo nga may maayo nga katuyuan, apang indi gid ini makapalig-on sa isa ka tawo nga magkomento. Ang mga kauturan indi dapat pagpakonsensiahon nga wala sila magkomento sa una nga bahin sang pagtuon. Sa baylo, dapat sila palig-unon nga ipaambit ang ila nahibaluan bangod ang pagpakig-ambit isa ka pagpabutyag sang gugma. Dugang pa, pagkatapos nga matawag sang nagadumala ang isa nga magkomento, mas maayo kon indi sia dayon magsiling sing, “Pagkatapos niya, pamatian naton ang komento ni Brother Kuwan kag nian ni Sister Kuwan.” Dapat pamatian anay sang nagadumala ang komento kag nian pat-uron kon kinahanglan pa ang dugang nga komento.

Ang Pagkomento Isa ka Pribilehiyo

Kinahanglanon gid sa espirituwal ang pagtambong sa Cristianong mga miting; ang pagkomento sa sini isa ka pribilehiyo. Tubtob sa kasangkaron nga nagapakigbahin kita sa sining pinasahi nga paagi sang pagdayaw kay Jehova “sa tunga sang kongregasyon,” sa sini man nga kasangkaron ginasunod naton ang halimbawa ni David kag ginapamatian sing maayo ang laygay ni Pablo. Ang pagkomento naton sa mga miting nagapamatuod nga ginahigugma naton ang aton mga kauturan kag bahin kita sang daku nga kongregasyon ni Jehova. Diin pa abi ang imo luyag kadtuan ‘samtang ginatan-aw mo nga nagapalapit ang adlaw’?​​—⁠Hebreo 10:25.

[Nota]

^ par. 10 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Mga retrato sa pahina 20]

Ang pagpamati kag pagkomento importante sa Cristianong mga miting

[Retrato sa pahina 21]

Ang nagadumala nagapakita sing matuod nga interes sa tagsa ka komento