Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova sing Dayon!

Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova sing Dayon!

 Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova sing Dayon!

“Kita . . . magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.”​​—⁠MIQUEAS 4:5.

1. Ano nga mga mensahe ang mabasa sa Miqueas kapitulo 3 tubtob 5?

MAY ihambal si Jehova sa iya katawhan, kag gingamit niya si Miqueas subong iya manalagna. Tuyo sang Dios nga manghikot batok sa mga malauton. Silutan niya ang Israel bangod sang iya apostasya. Apang, makalilipay nga pakamaayuhon ni Jehova ang mga nagalakat sa iya ngalan. Maathag nga ginpahayag ini nga mga mensahe sa kapitulo 3 tubtob 5 sang tagna ni Miqueas.

2, 3. (a) Ano nga kinaiya ang dapat ipakita sang mga lider sang Israel, apang ano gid ang ila ginahimo? (b) Paano mo ipaathag ang malaragwayon nga paghambal nga gingamit sa Miqueas 3:​2, 3?

2 Ang manalagna sang Dios nagpahayag: “Pamati kamo, palihug, kamo nga mga pangulo sang Jacob kag kamo nga mga kumandante sang panimalay sang Israel. Indi bala katungdanan ninyo nga mahibaluan ang katarungan?” Huo, amo sina kuntani ang ila katungdanan, apang ano gid bala ang ila ginahimo? Si Miqueas nagasiling: “Kamo nga nagadumot sang maayo kag nagahigugma sang kalainan, nga nagaak-ak sang ila panit gikan sa mga tawo kag sang ila unod gikan sa ila mga tul-an; kamo nga nagakaon man sing unod sang akon katawhan, kag nagakakas sang ila panit gikan sa ila, kag nagabali sang ila mga tul-an, kag nagadugmok sa ila subong sang yara sa malapad sing baba nga kulon kag subong sang unod sa sulod sang kulon.”​​—⁠Miqueas 3:​1-3.

3 Abaw, ginapigos sang mga lider ang mga imol kag wala sing pangapin nga mga tawo! Ang malaragwayon nga paghambal nga gingamit diri madali mahangpan sang mga makabati kay Miqueas. Kon ang gin-ihaw nga karnero ginhanda paagi sa paglaga, ginapanitan anay ini kag nian ginalasa. Kon kaisa ang tul-an ginabuong agod maggua ang utok. Ang unod kag ang mga tul-an ginalaga sa daku nga suludlan, kaangay sang ginsambit ni Miqueas. (Ezequiel 24:​3-5, 10) Daw ano ka sibu nga ilustrasyon sa mapiguson nga pagtratar nga naeksperiensiahan sang mga tawo sa kamot sang ila malauton nga mga lider sang panahon ni Miqueas!

Ginapaabot ni Jehova nga Maghimo Kita sing Katarungan

4. Ano ang kinatuhayan sa ulot ni Jehova kag sang mga lider sang Israel?

4 Daku gid ang kinatuhayan sa ulot sang mahigugmaon nga Manugbantay, si Jehova, kag sa mga lider sang Israel. Bangod wala sila maghimo sing katarungan, wala nila matuman ang ila katungdanan nga amligan ang panong. Sa baylo, makagod nga ginhingalitan nila ang malaragwayon nga mga karnero, nagdingot sa ila sing katarungan kag nagpaidalom sa ila sa “mga buhat sang pagpatulo sing dugo,” subong sang ginapakita sa Miqueas 3:⁠10. Ano ang matun-an naton gikan sa sini nga kahimtangan?

5. Ano ang ginapaabot ni Jehova sa mga nagapanguna sa iya katawhan?

5 Ginapaabot sang Dios nga maghimo sing katarungan ang mga nagapanguna sa iya katawhan. Nangin matuod ini sa mga alagad ni Jehova karon. Dugang pa, nahisuno ini sa Isaias 32:​1, nga aton mabasa: “Yari karon! Ang isa ka hari magahari sa pagkamatarong; kag tuhoy sa mga prinsipe, magagahom sila subong mga prinsipe para sa katarungan.” Apang, ano ang aton masapwan sang panahon ni Miqueas? Ang mga “nagadumot sa maayo kag nagahigugma sa kalainan” nagapadayon sa pagpatiko sang hustisya.

Kay Sin-o mga Pangamuyo ang Ginasabat?

6, 7. Anong importante nga punto ang ginapadaku sa Miqueas 3:4?

6 Makapaabot bala sing kahamuot ni Jehova ang malaut nga mga kadungan ni Miqueas? Indi  gid! Ang Miqueas 3:4 nagasiling: “Mangayo sila sing bulig kay Jehova, apang indi niya sila pagsabton. Kag lipdan niya ang iya nawong gikan sa ila sa sina nga tion, suno sa ila ginhimo nga kalautan sa ila mga pagpakig-angot.” Nagapadaku ini sing isa ka importante gid nga punto.

7 Indi pagsabton ni Jehova ang aton mga pangamuyo kon nagapakasala kita. Matuod gid ini kon may doble-kara kita nga pagkabuhi, nga nagatago sang aton sayop nga ginahimo samtang nagapakunokuno nga nagaalagad sing matutom sa Dios. Suno sa Salmo 26:​4, si David nag-amba: “Wala ako maglingkod upod sa butigon nga mga tawo; kag wala ako magsulod upod sa mga nagapakunokuno.” Labi pa gid nga indi pagsabton ni Jehova ang mga pangamuyo sang mga hungod nga nagalapas sang iya Pulong!

Ginpabaskog sang Espiritu sang Dios

8. Ano ang ginpaandam sa butig nga mga manalagna sang panahon ni Miqueas?

8 Daw ano kalaut nga mga buhat ang kinaandan sa espirituwal nga mga lider sang Israel! Bangod sang butig nga mga manalagna, ang katawhan sang Dios nagadalangdalang sa espirituwal. Ang makagod nga mga lider nagasinggit sing “Paghidait!” apang ang matuod nagapakabalaan sa inaway batok kay bisan sin-o nga wala sing ginabutang sa ila mga baba. “Busa,” siling ni Jehova, “may kagab-ihon kamo, agod wala sing palanan-awon; kag may kadudulman kamo, agod indi kamo makapamakot. Kag ang adlaw magatunod sa mga manalagna, kag ang kaadlawon mangin madulom sa ila. Kag ang mga manugpanan-aw mahuy-an, kag ang mga manugpamakot pat-od nga malugaw-an. Kag sila magatabon sang bungot.”​​—⁠Miqueas 3:5-7a.

9, 10. Ano ang buot silingon sang ‘pagtabon sang bungot,’ kag ngaa wala sing rason si Miqueas nga himuon ini?

9 Ngaa “magatabon sang bungot”? Himuon ini sang malaut nga mga kadungan ni Miqueas tungod sa kahuya. Kag ining malauton nga mga tawo dapat mahuya. “Wala sing sabat gikan sa Dios,” kon tuhoy sa ila. (Miqueas 3:7b) Wala nagapamati si Jehova sa mga pangamuyo sang matinaastaason nga mga malauton.

10 Wala sing rason si Miqueas nga ‘magtabon sang bungot.’ Wala sia mahuya. Ginsabat ni Jehova ang iya mga pangamuyo. Talupangda ang Miqueas 3:​8, diin ang matutom nga manalagna nagasiling: “Sa pihak nga bahin, napuno ako sing gahom, paagi sa espiritu ni Jehova, kag sang katarungan kag sang kagamhanan.” Mapinasalamaton gid si Miqueas nga sa iya malawig kag matutom nga ministeryo, ‘puno sia pirme sang gahom, paagi sa espiritu ni Jehova’! Naghatag ini sa iya sing kusog sa ‘pagsiling kay Jacob sang iya paglalis kag sa Israel sang iya sala.’

11. Paano ginapabaskog ang mga tawo sa pagpahayag sing mga mensahe sang Dios?

11 Kinahanglan ni Miqueas ang labaw sa tawhanon nga kusog agod mabantala ang mensahe sang Dios tuhoy sa malaglagon nga paghukom. Kinahanglanon gid ang espiritu, ukon ang gamhanan nga aktibo nga kusog, ni Jehova. Kamusta naman kita? Ang aton pagbantala nga hilikuton matuman lamang kon palig-unon kita ni Jehova paagi sa iya balaan nga espiritu. Ang aton pagbantala nga hilikuton wala sing pulos kon hungod kita nga nagapakasala. Bangod sini, indi gid pagsabton sang Dios ang aton mga pangamuyo para sa kusog sa paghimo sini nga hilikuton. Indi gid naton mapahayag ang mga mensahe sang paghukom sang aton langitnon nga Amay kon wala sa aton ang “espiritu ni Jehova.” Paagi sa mga pangamuyo nga ginapamatian kag paagi sa bulig sang balaan nga espiritu,  mapamulong naton sing maisugon ang pulong sang Dios kaangay ni Miqueas.

12. Ngaa ang mga disipulo ni Jesus sang una ‘padayon nga nakapamulong sang pulong sang Dios nga may kasidla’?

12 Ayhan madumduman mo ang kasaysayan sa Binuhatan 4:​23-​31. Handurawa nga isa ikaw sa unang siglo nga mga disipulo ni Jesus. Ginatinguhaan sang panatiko nga mga manughingabot nga pahipuson ang mga sumulunod ni Cristo. Apang ining mga matutom nangamuyo sa ila Soberanong Ginuo, nga nagapakitluoy: “Jehova, talupangda ang ila mga pamahog, kag itugot sa imo mga ulipon ang padayon nga pagpamulong sang imo pulong sa bug-os nga kasidla.” Ang resulta? Sang nangamuyo sila, nag-uyog ang duog nga ila ginatipunan, kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu kag nagpamulong sila sang pulong sang Dios nga may kasidla. Busa, kabay nga mangamuyo kita kay Jehova kag magsalig sa iya bulig paagi sa balaan nga espiritu samtang ginahimo naton ang aton ministeryo.

13. Ano ang matabo sa Jerusalem kag Samaria, kag ngaa?

13 Hunahunaa liwat ang panahon ni Miqueas. Suno sa Miqueas 3:​9-​12, ang nakasala sa dugo nga mga manuggahom naghukom bangod sang mga hamham, ang mga saserdote nagatudlo bangod sang suhol, kag ang butig nga mga manalagna nagapamakot bangod sang kuarta. Indi katingalahan nga nagsiling ang Dios nga ang kapital sang Juda, nga Jerusalem, “mangin mga tinumpok lamang sang mga kagulub-an”! Sanglit ang butig nga pagsimba kag kagarukan sa moral lapnag man sa Israel, gin-inspirar si Miqueas sa pagpaandam nga himuon sang Dios nga ‘isa ka tinumpok sang mga kagulub-an’ ang Samaria. (Miqueas 1:6) Sa katunayan, buhi pa ang manalagna agod makita ang gintagna nga kalaglagan sang Samaria sa mga hangaway sang Asiria sang 740 B.⁠C.⁠E. (2 Hari 17:​5, 6;  25:​1-​21) Maathag nga ining matigdas nga mga mensahe batok sa Jerusalem kag Samaria mapahayag lamang paagi sa kusog ni Jehova.

14. Paano natuman ang tagna nga narekord sa Miqueas 3:⁠12, kag paano ini dapat mag-apektar sa aton?

14 Indi gid malikawan sang Juda ang malaglagon nga paghukom ni Jehova. Bilang katumanan sang tagna nga ginrekord sa Miqueas 3:​12, ang Sion “araduhon kaangay sang latagon.” Sa aton pagtamod karon, nahibaluan naton nga ining mga butang natabo sang ginlaglag sang mga taga-Babilonia ang Juda kag Jerusalem sang 607 B.⁠C.⁠E. Natabo ini mga tinuig pagkatapos nagpanagna si Miqueas, apang napat-od niya nga magaabot ini. Dapat man kita magsalig gid nga ang malaut nga sistema sang mga butang karon malaglag sa gintagna nga “adlaw ni Jehova.”​​—⁠2 Pedro 3:​11, 12.

Si Jehova Nagatadlong sang mga Butang

15. Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, paano mo ilaragway ang tagna sa Miqueas 4:​1-4?

15 Sa paghinumdom, makita naton nga si Miqueas masunod nga naghatag sing isa ka makalilipay nga mensahe sang paglaum. Daw ano ka makapalig-on nga mga pinamulong ang masapwan naton sa Miqueas 4:​1-4! Si Miqueas nagsiling, sa bahin: “Mahanabo sa ulihi nga bahin sang mga adlaw nga ang bukid sang balay ni Jehova patindugon sing malig-on nga mataas pa sa putukputukan sang mga bukid, kag bayawon ini nga mataas pa sa kabakuluran; kag magadugok sa sini ang mga katawhan. . . . Kag magahimo sia sing paghukom sa tunga sang madamong katawhan, kag magatadlong sang mga butang may kaangtanan sa gamhanan nga mga pungsod sa malayo. Kag salsalon nila ang ila mga espada nga mangin punta sang arado kag ang ila mga bangkaw nga mangin mga galab nga inughagbas. Indi sila magabayaw sing espada, ang pungsod batok sa pungsod, ukon magtuon pa sila sa pagpakig-away. Kag magalingkod sila, ang tagsatagsa sa idalom sang iya puno sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga higuera, kag wala sing magapakurog sa ila; kay ang baba mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang nagpamulong sini.”

16, 17. Paano nagakatuman karon ang Miqueas 4:​1-4?

16 Sin-o ang “madamong katawhan” kag “gamhanan nga mga pungsod” nga ginsambit diri? Indi sila ang mga pungsod kag mga panguluhan sini nga kalibutan. Sa baylo, ang tagna naaplikar sa mga indibiduwal gikan sa tanan nga pungsod nga nahiusa na karon sa sagrado nga pag-alagad sa bukid sang matuod nga pagsimba kay Jehova.

17 Nahisuno sa tagna ni Miqueas, ang matinlo nga pagsimba kay Jehova himuon sa dili madugay sa bug-os nga duta. Sa karon, ang mga tawo nga “husto nga nahuyog sa kabuhi nga walay katapusan” ginatudluan sang mga dalanon ni Jehova. (Binuhatan 13:48) Ginahukman ni Jehova kag ginatadlong ang mga butang sa espirituwal para sa mga tumuluo nga nagadampig sa Ginharian. Makalampuwas sila sa “dakung kapipit-an” subong bahin sang “dakung kadam-an.” (Bugna 7:​9, 14) Bangod ginsalsal nila ang ila mga espada nga mangin mga punta sang arado, bisan karon nagakabuhi sila sing mahidaiton upod sa mga masigka-Saksi ni Jehova kag upod sa iban. Makalilipay gid nga isa kita sa ila!

Determinado nga Maglakat sa Ngalan ni Jehova

18. Ano ang ginalaragway sang ‘paglingkod sang isa sa idalom sang iya puno sang ubas kag kahoy nga igos’?

18 Sa panahon naton karon, nga ang kahadlok nagalikop sa duta kaangay sang gal-um, nalipay kita nga madamo ang nagatuon sa mga dalanon ni Jehova. Ginahandum naton ang tion nga malapit na nga ang tanan nga nagahigugma sa Dios indi na magtuon sing inaway kundi magalingkod sa idalom sang ila mismo puno sang ubas kag kahoy nga igos. Ang mga kahoy nga igos masami nga ginatanom sa mga ulubasan. (Lucas 13:6) Ang paglingkod sang isa sa idalom sang iya puno sang ubas kag kahoy nga igos nagalaragway sang mahidaiton, mahamungaya, kag malig-on nga mga kahimtangan. Bisan karon, ang aton kaangtanan kay Jehova nagahatag sa aton sing malinong nga hunahuna kag espirituwal nga kalig-unan. Kon ining mga kahimtangan magaluntad sa idalom sang paggahom sang Ginharian, indi na kita mahadlok kag magabatyag na kita sing bug-os nga kalig-unan.

19. Ano ang kahulugan sang paglakat sa ngalan ni Jehova?

19 Agod maagom naton ang kahamuot kag pagpakamaayo sang Dios, dapat kita maglakat sa ngalan ni Jehova. Ginpabutyag ini sing mabaskog sa Miqueas 4:​5, diin ang manalagna nagasiling:  “Ang tanan nga katawhan, sa ila bahin, magalakat ang tagsa sa ngalan sang iya dios; apang kita, sa aton bahin, magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.” Ang paglakat sa ngalan ni Jehova wala nagakahulugan nga magsiling lamang kita nga sia ang aton Dios. Wala lamang ini nagakinahanglan nga makigbahin kita sa Cristianong mga miting kag sa pagbantala sing Ginharian nga hilikuton, bisan pa nga ining mga hilikuton importante man. Kon nagalakat kita sa ngalan ni Jehova, dedikado kita sa iya kag nagapanikasog nga alagaron sia sing matutom bangod sang aton bug-os kalag nga gugma sa iya. (Mateo 22:37) Kag subong mga sumilimba niya, determinado gid kita nga maglakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa walay katubtuban.

20. Ano ang gintagna sa Miqueas 4:​6-​13?

20 Binagbinaga karon palihug ang matagnaon nga mga pinamulong sa Miqueas 4:6-13. “Ang anak nga babayi sang Sion” itapok “tubtob sa Babilonia.” Amo gid sini ang natabo sa mga pumuluyo sang Jerusalem sang ikapito nga siglo B.⁠C.⁠E. Walay sapayan sini, ginapakita sa tagna ni Miqueas nga ang nagkalabilin magabalik sa Juda, kag sa pagpasag-uli sang Sion, pat-uron ni Jehova nga ang iya mga kaaway madugmok.

21, 22. Paano natuman ang Miqueas 5:2?

21 Ang iban pa nga dramatiko nga mga hitabo gintagna sa Miqueas kapitulo 5. Halimbawa, talupangda ang ginsiling sa Miqueas 5:​2-4. Si Miqueas nagtagna nga ang isa ka Gumalahom nga gintangdo sang Dios​​—⁠ang isa nga ang “gingikanan kutob pa sa dumaan nga mga tion”​​—⁠magagua sa Betlehem. Magagahom sia subong sang isa ka manugbantay “sa kusog ni Jehova.” Dugang pa, ining Gumalahom mangin bantog, indi lamang sa Israel, kundi “tubtob sa mga ukbong sang duta.” Mahimo maligban ang kalibutan sa kabilugan kon sin-o ining gumalahom, apang indi ini misteryo sa aton.

22 Sin-o ang labing importante nga tawo nga natawo sa Betlehem? Kag sin-o ang “mangin bantog tubtob sa mga ukbong sang duta”? Wala sing liwan kundi ang Mesias, si Jesucristo! Sang ginpamangkot ni Herodes nga Daku ang punong mga saserdote kag ang mga escriba kon diin matawo ang Mesias, sila nagsabat: “Sa Betlehem sang Judea.” Ginkutlo pa gani nila ang mga pinamulong sa Miqueas 5:2. (Mateo 2:​3-6) Nahibaluan man ini sang pila ka ordinaryo nga mga tawo, kay ang Juan 7:​42 nagkutlo sa ila nga nagasiling: “Indi bala ang Kasulatan nagsiling nga ang Cristo magagikan sa kaliwat ni David, kag gikan sa Betlehem sa minuro diin naggikan si David?”

Matuod nga Kaumpawan Para sa mga Tawo

23. Ano ang nagakatabo karon bilang katumanan sang Miqueas 5:7?

23 Ang Miqueas 5:5-15 nagapatuhoy sa pagpanalakay sang Asiria nga magamadinalag-on lamang sing makadali kag nagapatalupangod nga timalusan sang Dios ang di-matinumanon nga mga pungsod. Ang Miqueas 5:7 nagasaad sang pagpasag-uli sang mahinulsulon nga Judiyong nagkalabilin sa ila duta, apang ining mga pinamulong naaplikar man sa aton adlaw. Si Miqueas nagsiling: “Ang nagkalabilin ni Jacob mangin kaangay sang tun-og gikan kay Jehova sa tunga sang madamo nga katawhan, kaangay sang madamol nga ulan sa pananom.” Gingamit ining matahom nga simbulismo agod itagna nga ang nagkalabilin sang espirituwal nga Jacob, ukon Israel, mangin isa ka pagpakamaayo sang Dios sa mga tawo. Ang “iban nga mga karnero” ni Jesus, nga may dutan-on nga paglaum, nalipay nga mag-alagad sing nahiusa upod sa modernong adlaw nga nagkalabilin sang “Israel sang Dios,” nga nagabulig sa paghatag sing espirituwal nga kaumpawan sa iban. (Juan 10:16; Galacia 6:​16; Sofonias 3:9) Tuhoy sa sini, may isa ka importante nga punto nga dapat binagbinagon. Subong mga manugbantala sang Ginharian, dapat naton tanan pakabahandion ang aton pribilehiyo nga magdala sing matuod nga kaumpawan sa iban.

24. Ano nga mga punto gikan sa Miqueas kapitulo 3 tubtob 5 ang nag-apektar na sa imo?

 24 Ano ang natun-an mo gikan sa kapitulo 3 tubtob 5 sang tagna ni Miqueas? Ayhan ang mga punto subong sini: (1) Ginapaabot sang Dios nga himuon sang mga nagapanguna sa iya katawhan ang katarungan. (2) Indi pagsabton ni Jehova ang aton mga pangamuyo kon hungod kita nga nagapakasala. (3) Ang aton pagbantala nga hilikuton matuman lamang kon palig-unon kita sang Dios paagi sa iya balaan nga espiritu. (4) Agod kahamut-an sang Dios, dapat kita maglakat sa ngalan ni Jehova. (5) Subong mga manugbantala sang Ginharian, dapat naton pakabahandion ang aton pribilehiyo nga magdala sing matuod nga kaumpawan sa mga tawo. Ang iban pa nga mga punto mahimo nga nag-apektar na sa imo. Ano pa ang matun-an naton sa sining matagnaon nga tulun-an sang Biblia? Ang masunod nga artikulo magahatag sa aton sing praktikal nga mga leksion gikan sa katapusan nga duha ka kapitulo sang makapalig-on sing pagtuo nga tagna ni Miqueas.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang ginapaabot sang Dios sa mga nagapanguna sa iya katawhan?

• Ngaa ang pangamuyo kag balaan nga espiritu importante sa aton pag-alagad kay Jehova?

• Paano ang mga tawo ‘nagalakat sa ngalan ni Jehova’?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Mapaathag mo bala ang ilustrasyon ni Miqueas nahanungod sa isa ka kulon?

[Mga retrato sa pahina 16]

Kaangay ni Miqueas, maisugon nga ginatuman naton ang aton ministeryo