Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magpabilin Kamo nga Mapag-on Agod Magdaug sa Palumba Para sa Kabuhi

Magpabilin Kamo nga Mapag-on Agod Magdaug sa Palumba Para sa Kabuhi

 Magpabilin Kamo nga Mapag-on Agod Magdaug sa Palumba Para sa Kabuhi

KON maglakbay ka sa isa ka maunos nga dagat, ano nga sakayan ang pilion mo? Baruto bala ukon mabakod nga barko? Wala duhaduha nga pilion mo ang barko, kay makabato ini sa dalagku nga mga balod.

Samtang nagalakbay kita sa sining maunos kag makatalagam nga sistema sang mga butang, makatulublag nga mga hangkat ang nagaatubang sa aton. Halimbawa, mahimo nga kon kaisa daw wala sing pasingadtuan kag indi mapahamtang ang mga pamatan-on bangod sang makagulumon nga mga ideya kag mga uso sa kalibutan karon. Ang mga indibiduwal nga bag-⁠o lang mangin Cristiano mahimo nga mahuyang pa. Bisan gani ang pila ka mapag-on na nga mga Cristiano nga madugay na nagaalagad sa Dios sing matutom mahimo nga ginatilawan man bangod wala pa matuman sing bug-os ang ila mga ginapaabot.

Ini nga mga balatyagon indi bag-⁠o. Ang matutom nga mga alagad ni Jehova, subong ni Moises, ni Job, kag ni David, nagbatyag man sing kaluya sang buot. (Numeros 11:​14, 15; Job 3:​1-4; Salmo 55:⁠4) Apang, nagpakita sila sing mapag-on nga debosyon kay Jehova. Ang ila maayong halimbawa nagapapag-on sa aton, apang nagatinguha si Satanas nga Yawa nga mag-untat kita sa palumba para sa kabuhi nga walay katapusan. (Lucas 22:31) Gani paano kita makapabilin nga mapag-on, “malig-on sa pagtuo”? (1 Pedro 5:⁠9) Kag paano naton mapalig-on ang aton mga masigkatumuluo?

Luyag ni Jehova nga Magpakapag-on Kita

Kon matutom kita kay Jehova, buligan niya kita nga magpabilin nga mapag-on. Madamo nga mabudlay nga mga kahimtangan ang nasumalang ni salmista David, apang naglaum sia sa Dios, amo kon ngaa nag-amba sia: “Ginbatak niya [Jehova] ako gikan sa nagahagong nga buho, gikan sa laputyak nga lunang. Nian gintungtong niya ang akon mga tiil sa igang; ginpapag-on niya ang akon mga tikang.”​​—⁠Salmo 40:⁠2.

Ginapalig-on kita ni Jehova sa “maayong pagpakig-away sang pagtuo” agod nga ‘makapanguyapot kita sing malig-on sa kabuhi nga walay katapusan.’ (1 Timoteo 6:12) Ginabuligan man niya kita kon paano kita makapabilin nga mapag-on agod magdaug sa aton espirituwal nga pagpakig-away. Ginpalig-on ni apostol Pablo ang iya mga masigka-Cristiano nga “magpadayon sa pagbaton sing kusog sa Ginuo kag sa pagkagamhanan sang iya kusog,” kag ‘isuklob ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios agod makatindog sila sing malig-on batok sa mga pahito sang Yawa.’ (Efeso 6:​10-​17) Apang ano ang makatublag sa aton? Kag paano naton mapamatukan ining makatalagam nga mga impluwensia?

Mag-andam sa Makapaluya nga mga Butang

Maalamon nga dumdumon ining importante nga katunayan: Ang aton mga desisyon may yara positibo ukon negatibo nga epekto sa ulihi sa aton kapag-on subong mga Cristiano. Ang mga pamatan-on dapat magdesisyon sa mga butang subong sang karera, dugang pa nga edukasyon, kag pagminyo. Ang mga adulto dapat magdesisyon kon bala masaylo sila sa iban nga lugar ukon batunon  ang isa ka dugang pa nga trabaho. Nagadesisyon kita adlaw-adlaw kon paano gamiton ang aton tion kag madamo pa nga mga butang. Paano kita makahimo sing maalamon nga mga desisyon nga makabulig sa aton agod magpag-on kita subong mga alagad sang Dios? Ang isa ka madugay na nga Cristiano nagsiling: “Ginapangayo ko ang bulig ni Jehova kon nagahimo ako sing mga desisyon. Nagapati ako nga importante nga batunon kag iaplikar ang laygay nga ginahatag sa Biblia, sa Cristianong mga miting, sang mga gulang, kag sa mga publikasyon nga napasad sa Biblia.”

Kon nagahimo sing mga desisyon, dapat naton pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Lima ukon napulo ka tuig kutob karon, mangin malipayon bala ako sa mga desisyon nga himuon ko karon, ukon magahinulsol ako? Ginatinguhaan ko bala nga pat-uron nga ang akon mga desisyon indi magapaluya kundi magapauswag sang akon espirituwalidad?’​​—⁠Filipos 3:⁠16.

Ang pila sang bawtismado nga mga indibiduwal nagluya sa espirituwal bangod nadaug sila sang mga pagsulay ukon ginbutang nila ang ila kaugalingon sa punto nga halos malalis na nila ang kasuguan sang Dios. Ang pila nga ginpaguwa sa kongregasyon bangod wala sila maghinulsol sa sala nga nahimo nila nagpanikasog sing lakas nga makapanumbalik liwat, apang nadisfellowship liwat​​—⁠kon kaisa pagligad lamang sang malip-ot nga tion⁠​—⁠bangod sang amo gihapon nga sala. Mahimo ayhan nga wala sila mangayo sing bulig sa Dios nga ‘kangil-aran ang malaut kag magpanguyapot sa maayo’? (Roma 12:⁠9; Salmo 97:10) Dapat kita tanan ‘magpadayon sa paghimo sing matadlong nga mga banas para sa aton mga tiil.’ (Hebreo 12:13) Busa binagbinagon naton ang pila ka punto nga makabulig sa aton agod magpabilin kita nga mapag-on sa espirituwal.

Magpabilin nga Mapag-on Paagi sa Cristianong Hilikuton

Ang isa ka paagi agod makapadayon kita sa aton palumba para sa kabuhi amo ang maukod nga pagbantala sa Ginharian. Huo, ang aton Cristianong ministeryo isa ka mapuslanon nga bulig agod ang aton tagipusuon kag hunahuna malig-on nga nasentro sa paghimo sang kabubut-on sang Dios kag sa padya nga kabuhi nga walay katapusan. Sa sining bahin, ginpalig-on ni Pablo ang mga taga-Corinto: “Mga kauturan ko nga hinigugma, magpakapag-on kamo, nga di-mationg, nga madamo pirme sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo, kay nahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay may kaangtanan sa Ginuo indi walay pulos.” (1 Corinto 15:58) Ang ‘mapag-on’ nagakahulugan nga ‘permanente nga natakod sing malig-on sa isa ka duog.’ Ang “di-mationg” mahimo magkahulugan nga ‘wala ginatugutan ang kaugalingon nga mapalos gikan sa angkla.’ Busa, ang pagkamasako sa aton ministeryo may yara makapapag-on nga epekto sa aton Cristianong dalanon. Ang pagbulig sa iban nga mga tawo nga makilala si Jehova nagahatag sa aton kabuhi sing kahulugan kag kalipay.​​—⁠Binuhatan 20:35.

Si Pauline, isa ka Cristiano nga nakahinguyang sing kapin sa 30 ka tuig subong isa ka misyonero kag sa iban pa nga hilikuton sa pagbantala sing bug-os tion, nagsiling: “Ang ministeryo isa ka proteksion bangod paagi sa akon pagpanaksi sa iban ginapamatud-an ko nga yari sa akon ang kamatuoran.” Amo man sini nga pagpati ang mabatyagan gikan sa regular nga pagpakigbahin sa iban pa nga Cristianong mga hilikuton, subong sang pagtambong sa mga miting para sa pagsimba kag maukod nga personal nga pagtuon sa Biblia.

Napapag-on sang Isa ka Mahigugmaon nga Paghiliutod

Makapapag-on nga bahin kita sang bug-os kalibutan nga organisasyon sang matuod nga mga sumilimba. Isa gid ka pagpakamaayo nga makaupod ang mahigugmaon kag bug-os kalibutan nga paghiliutod! (1 Pedro 2:17) Kag mapapag-on man naton ang aton mga masigkatumuluo.

Binagbinaga ang mabuligon nga ginhimo sang matadlong nga tawo nga si Job. Bisan gani ang nagapakunokuno nga manuglugpay nga si Elifaz napilitan sa pagbaton: “Ang imo mga pulong magapapag-on sa iya nga nagakasandad; kag pabakuron mo ang nagaluya nga mga tuhod.” (Job 4:⁠4) Kamusta kita sa sining bahin? May salabton kita subong mga indibiduwal nga buligan ang aton espirituwal nga mga kauturan nga magpadayon sa pag-alagad sa Dios. Sa aton pagpakig-angot sa ila, mahimo naton ini: “Pabaskuga ninyo ang mga kamot nga maluya, kag palig-una ninyo ang mga tuhod nga nagakurog.” (Isaias 35:⁠3) Gani ngaa indi tinguhaan nga pabakuron kag palig-unon ang isa ukon duha ka masigka-Cristiano sa kada tion nga  magtipon kamo? (Hebreo 10:​24, 25) Ang makapalig-on nga mga pulong sang komendasyon kag pasalamat sa ila padayon nga panikasog nga pahamut-an si Jehova makabulig gid sa ila nga magpabilin nga mapag-on agod magdaug sa palumba para sa kabuhi.

Daku ang mahimo sang Cristianong mga gulang paagi sa pagpalig-on sa mga bag-uhan. Mahimo ini paagi sa paghatag sing makabulig nga mga panugda kag maayo nga Makasulatanhon nga laygay kag paagi sa pag-upod sa ila sa pagministeryo sa latagon. Pirme ginhimuslan ni apostol Pablo ang mga kahigayunan nga mapalig-on ang iban. Nalangkag sia nga makita ang mga Cristiano sa Roma agod buligan sila nga magmalig-on sa espirituwal. (Roma 1:11) Ginkabig niya ang iya hinigugma nga mga kauturan sa Filipos nga iya “kalipay kag korona” kag ginpalig-on sila nga ‘magtindog sing malig-on sa sining paagi sa Ginuo.’ (Filipos 4:⁠1) Sang mabatian ang kabudlayan sang iya mga kauturan sa Tesalonica, ginpadala ni Pablo si Timoteo agod ‘palig-unon sila kag lugpayan sila, agod nga wala sing bisan sin-⁠o nga mationg sining mga kapipit-an.’​​—⁠1 Tesalonica 3:1-3.

Ginkilala kag gin-apresyar nanday apostol Pablo kag Pedro ang matutom nga mga panikasog sang ila mga masigkasumilimba. (Colosas 2:⁠5; 1 Tesalonica 3:​7, 8; 2 Pedro 1:⁠12) Gani talupangdon man naton, indi ang mga kaluyahon sang aton mga kauturan, kundi ang ila maayong mga kinaiya kag ang ila madinalag-on nga pagpakigbato agod magpabilin nga mapag-on kag mapadunggan si Jehova.

Kon negatibo kita ukon palahikay, mahimo nga di-hungod nga ginapabudlayan naton ang iban nga huptan ang ila malig-on nga pagtuo. Nagakaigo gid nga dumdumon naton nga ang aton mga kauturan ‘ginpanitan kag nag-alaplaag’ sa sining sistema sang mga butang! (Mateo 9:36) Dapat sila makasapo sing lugpay kag paumpaw sa Cristianong kongregasyon. Busa, kabay nga himuon naton tanan ang aton labi nga masarangan agod pabakuron ang mga masigkatumuluo kag buligan sila nga magpabilin nga mapag-on.

Mahimo nga kon kaisa magaluya kita bangod sa iban. Tugutan bala naton ang isa ka masakit nga komento ukon isa ka wala pasunaid nga buhat nga magpaluya sa aton sa pag-alagad kay Jehova? Kabay nga indi gid naton pagtugutan ang bisan sin-⁠o nga paluyahon kita!​​—⁠2 Pedro 3:⁠17.

Mga Saad sang Dios—⁠Isa ka Makapapag-on nga Impluwensia

Ang ginasaad ni Jehova nga isa ka matahom nga palaabuton sa idalom sang paggahom sang Ginharian nagahatag sa aton sing paglaum nga nagabulig sa aton agod mahuptan naton ang aton kapag-on. (Hebreo 6:19) Kag ang pagpati nga ginatuman pirme sang Dios ang iya mga saad nagapahulag sa aton nga ‘magpabilin nga nagamata kag magtindog nga malig-on sa pagtuo.’ (1 Corinto 16:13; Hebreo 3:⁠6) Mahimo nga matilawan ang aton pagtuo bangod sang daw atrasado nga katumanan sang pila ka saad sang Dios. Busa, kinahanglan gid nga magbantay kita nga indi kita mapatalang sang butig nga mga panudlo kag magdulom ang aton paglaum.​​—⁠Colosas 1:​23; Hebreo 13:⁠9.

Ang malain nga halimbawa sang mga Israelinhon nga nalaglag bangod wala sila magtuo sa mga saad ni Jehova dapat mangin isa ka paandam sa aton. (Salmo 78:37) Sa baylo nga mangin kaangay nila, kabay nga magmapag-on kita, nga nagaalagad sa Dios nga ginabatyag ang pagkahilingagawon sang tion sa sining katapusan nga mga adlaw. “Nagakabuhi ako kada adlaw nga subong bala ang daku nga adlaw ni Jehova magaabot buwas,” siling sang isa ka sangkol nga gulang.​​—⁠Joel 1:⁠15.

 Huo, malapit na ang daku nga adlaw ni Jehova. Apang, wala kita sing dapat kahadlukan tubtob nagapabilin kita nga suod sa Dios. Kon sundon naton sing maayo ang iya matarong nga mga talaksan kag magpabilin nga mapag-on, magamadinalag-on kita sa palumba para sa dayon nga kabuhi!​​—⁠Hulubaton 11:19; 1 Timoteo 6:​12, 17-​19.

[Retrato sa pahina 23]

Ginahimo mo bala ang tanan nga masarangan mo agod buligan ang mga masigka-Cristiano nga magpabilin nga mapag-on?

[Credit Line sang retrato sa pahina 21]

The Complete Encyclopedia of Illustration/J. G. Heck