Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova Nagaulikid sa Ordinaryo nga mga Tawo

Si Jehova Nagaulikid sa Ordinaryo nga mga Tawo

 Si Jehova Nagaulikid sa Ordinaryo nga mga Tawo

DAPAT bala kita mangin pinasahi ukon talalupangdon sa pila ka paagi agod matalupangdan kita sang Dios? Si Abraham Lincoln, ang ika-16 nga presidente sang Estados Unidos, ginkutlo nga nagsiling: “Ginapasulabi sang Ginuo ang ordinaryo nga mga tawo. Amo kon ngaa nagahimo sia sing madamo sa ila.” Madamo ang nagabatyag nga ordinaryo sila nga mga tawo nga wala gid sing talalupangdon nga mga kinaiya. Ang pagkaordinaryo mahimo hangpon subong “imol, kubos.” Sing kaanggid, ang tinaga nga “kinaandan” mahimo magpahangop nga “wala sing pribilehiyo ukon pinasahi nga tindog,” “kabos sa kinaandan nga mga talaksan,” ukon “menos” pa gani. Ano nga sahi sang mga tawo ang imo luyag makaupod? Arogante bala, dominante, bugalon nga mga indibiduwal? Indi bala nga mas luyag mo updon ang mga mainabyanon, mapainubuson, maugdang nga mga tawo nga nagapakita sing sinsero kag mainit nga interes sa iban?

Sanglit ang pagdaugdaug kag ang pagyubit kinaandan na lang sa kalibutan karon, ang iban nabudlayan sa pagpati nga ang Dios interesado gid sa ila. “Naghalin ako sa pamilya nga haluson nagapakita sing gugma. Ginsimusimo ako, ginsunlog, kag ginkadlawan. Gani, bata pa ako nabatyagan ko na nga wala ako sing pulos,” sulat sang isa ka bumalasa sini nga magasin. “Yari gihapon sa akon ang tudok nga balatyagon gikan sa akon nagligad nga nagapaluya sa akon kon nagaatubang ako sing kalamidad.” Apang, may mga rason agod magpati nga ang Dios interesado gid sa ordinaryo nga mga tawo.

Ang Pag-ulikid sang Dios sa Kinaandan nga mga Tawo

“Daku si Jehova kag takus gid nga dayawon, kag ang iya pagkadaku di-matungkad,” sulat ni Hari David. (Salmo 145:⁠3) Apang wala ini nagpugong kay Jehova nga atipanon kita sa isa ka mahigugmaon kag mainawaon nga paagi. (1 Pedro 5:⁠7) Halimbawa, ang salmista nagsiling: “Si Jehova malapit sa mga buong sing tagipusuon; kag ginaluwas niya ang mga nadugmok sa espiritu.”​​—⁠Salmo 34:18.

Ang mga butang nga nagaganyat sa igtalupangod sang kalibutan, subong sang pisikal nga katahom, kabantugan, ukon manggad, indi importante sa Dios. Ang Kasuguan sang Dios sa Israel nagpakita sang iya maawaon nga interes sa mga imol, mga ilo, mga balo, kag mga dumuluong. Ginsilingan sang Dios ang mga Israelinhon, nga ginpintasan man anay sa Egipto: “Dili ninyo imaltrato ang dumuluong nga pumuluyo ukon piguson sia . . . Dili ninyo pagpapiutan ang bisan sin-o nga balo nga babayi ukon ilo nga bata nga lalaki. Kon papiutan gid ninyo sila, nian kon magtuaw sila sa akon, sa pagkamatuod pamatian ko ang ila pagtuaw.” (Exodo 22:21-​24) Dugang pa, ginpabutyag ni manalagna Isaias ang iya pagsalig sa pag-ulikid sang Dios sa mga kubos: “Ikaw nangin pamakod sa kubos, pamakod sa imol sa iya kasakitan, dalangpan gikan sa maulan nga bagyo, handong gikan sa init, kon ang dalimuos sang mga mapiguson daw subong sang maulan nga bagyo batok sa pader.”​​—⁠Isaias 25:4.

Sa bug-os niya nga ministeryo, si Jesucristo nga amo ang “sibu nga representasyon” sang Dios, nangin halimbawa para sa iya mga disipulo sa pagpakita sing tunay nga interes sa kinaandan nga mga tawo. (Hebreo 1:⁠3) Sang makita ang kadam-an nga ‘ginpanitan kag nag-alaplaag kaangay sang mga karnero nga wala sing manugbantay,’ ‘naluoy si Jesus sa ila.’​​—⁠Mateo 9:⁠36.

Talupangda man kon ano nga sahi sang mga tawo ang ginpili ni Jesus subong iya mga apostoles​​ —⁠mga lalaki nga ginlaragway nga “wala sing tinun-an kag kinaandan lamang.” (Binuhatan 4:13) Sang mapatay na si Jesus, gin-agda sang iya mga sumulunod ang tanan nga sahi sang tawo agod pamatian ang Pulong sang Dios. Si apostol Pablo nagsulat nga “ang isa ka di-tumuluo ukon kinaandan nga tawo” mahimo magsulod sa Cristianong kongregasyon kag mangin isa ka tumuluo. (1 Corinto 14:​24, 25) Sa baylo nga pilion lamang ang mga ginhangad suno sa kalibutanon nga mga talaksan, ginpili sang Dios ang madamo nga simple, ordinaryo nga mga tawo sa pag-alagad sa iya. “Kay nakita ninyo ang iya pagtawag sa inyo, mga utod,” siling ni apostol Pablo, “nga indi madamo nga maalam sa undanon nga paagi ang gintawag, indi madamo nga gamhanan, indi madamo nga may dungganon nga pagkabun-ag; kundi ginpili sang Dios ang mga buangbuang sang kalibutan, agod pakahuy-an ang maalam nga mga tawo; kag ginpili sang Dios ang mga maluya sang kalibutan, agod pakahuy-an ang mga makusog; kag ginpili sang Dios ang mga kubos sang kalibutan kag ang mga talamayon, ang mga butang nga indi amo, agod himuon nga walay pulos ang mga butang nga amo, agod nga wala sing tawo nga magpabugal sa panulok sang Dios.”​​—⁠1 Corinto 1:​26-​29.

Sa karon, ang Dios hanuot nga interesado man sa aton. Ang kabubut-on sang Dios amo nga “ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.” (1 Timoteo 2:4) Kon ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginpadala niya ang iya Anak sa duta agod mapatay para sa aton, wala kita sing rason nga magbatyag nga wala ginahigugma ukon wala sing pulos. (Juan 3:16) Ginpakita ni Jesucristo sa iya mga sumulunod ang importansia sang pagtratar bisan sa labing kubos sa iya espirituwal nga mga kauturan nga daw subong bala nga kay Jesus mismo nila ginhimo ini. Sia nagsiling: “Sa bagay nga ginhimo ninyo ini sa isa sang labing kubos sining akon mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon.” (Mateo 25:40) Walay sapayan kon ano ang pagtamod sang kalibutan sa aton, kon ginahigugma naton ang kamatuoran, pinasahi kita sa mga mata sang Dios.

Amo ini ang nabatyagan ni Francisco,⁠ * isa ka ilo sa amay nga bata sa Brazil, sa tapos nga napalambo niya ang personal nga kaangtanan sa Dios. Sia nagpaathag: “Ang pagkilala kay Jehova kag sa iya organisasyon nagbulig sa akon nga malandas ang akon mga balatyagon sang pagkawalay kalig-unan kag pagkamahuluy-on. Nahibaluan ko nga si Jehova interesado gid sa tagsatagsa sa aton.” Para kay Francisco, nangin matuod gid nga Amay si Jehova.

Pag-ulikid sa mga Pamatan-on

Si Jehova may tunay gid nga interes sa mga pamatan-on indi lamang subong isa ka grupo kundi subong mga indibiduwal. Sa pagkamatuod, bata man ukon tigulang, indi kita dapat maghunahuna sing labaw sa kon ano gid kita. Apang, mahimo may mga talento kita kag mga kinaiya nga sarang magamit sang Dios sa palaabuton. Nahibaluan ni Jehova kon ano nga pag-uswag kag paghanas ang kinahanglan naton agod magamit sing bug-os ang aton ikasarang. Halimbawa, binagbinaga ang rekord sa 1 Samuel kapitulo 16. Sanglit ang iban nga mahimo mangin mga kandidato sa pagkahari sa Israel daw mas kalipikado para kay Samuel, ginpaathag ni Jehova ang Iya mga rason kon ngaa ginpili niya si David, ang kinagot  nga anak ni Jesse, subong palaabuton nga hari sang Israel: “Indi ka magtulok sa iya panagway kag sa iya kataason, bangod ginsikway ko sia [ang kamagulangan nga utod ni David]. Kay ang Dios nagatan-aw indi subong sang pagtan-aw sang tawo, bangod ang tawo nagatulok sa kon ano ang makita sang mga mata; apang tuhoy kay Jehova, nagatulok sia sa tagipusuon.”​​—⁠1 Samuel 16:7.

Makasalig bala karon ang mga pamatan-on nga si Jehova nagapakita sing tunay nga interes sa ila? Binagbinaga si Ana, isa ka pamatan-on nga babayi sa Brazil. Subong sang iban nga mga pamatan-on, natublag sia sang nakita ang kagarukan kag inhustisya. Nian ang iya amay nagdala sa iya kag sa iya mga utod nga babayi sa Cristianong mga miting. Sang ulihi, nalipay sia sa iya natun-an sa Pulong sang Dios. Ginsugdan ni Ana nga basahon ang Biblia upod sa Cristianong mga publikasyon kag nangamuyo kay Jehova nga Dios. Sing amat-amat, napalambo niya ang suod nga kaangtanan sa Dios. Sia nagpaathag: “Nalipay ako nga magbisikleta pakadto sa isa ka bungyod malapit sa amon balay sa diin makita ko ang matahom nga pagtunod sang adlaw. Nangamuyo ako kay Jehova kag ginpasalamatan ko sia sa iya kaayo kag kaalwan, kag ginatinguhaan nga ipabutyag kon daw ano ka daku ang gugma ko sa iya. Ang pagkilala kay Jehova nga Dios kag sa iya mga katuyuan naghatag sa akon sing kalinong sa hunahuna kag pagbatyag sing kalig-unan.” Nagapangita ka man bala sing tion agod mapamalandungan ang mahigugmaon nga pag-atipan ni Jehova?

Matuod, bangod sang aton gindak-an mahimo nga mabudlayan kita nga matigayon ang suod nga kaangtanan kay Jehova. Binagbinaga halimbawa si Lidia. Sang nagtu-ad siya sa iya amay tuhoy sa isa ka butang nga ginakabalak-an gid niya, ginsing-alan lang sia, nga nagasiling: “Indi ina salapakon.” Bisan pa nahangpan nga luyag lang sang iya amay nga kalimtan niya ang problema, si Lidia nagsiling: “Ang pagtuon sa Biblia naghatag sa akon sang tanan nga butang nga ginhandum ko kag madamo pa. Ang makagalanyat nga personalidad ni Jehova naghimo sa iya nga akon pinakasuod nga abyan. May isa na ako karon ka mahigugmaon, mahinangpanon nga Amay nga sa iya may kahilwayan ako sa pagpabutyag sang akon mga balatyagon kag mga ginakahangaw-an. Makahinguyang ako sing inoras sa pagpakighambal sa pinakaimportante nga Persona sa uniberso, nga nakasiguro nga magapamati sia sa akon.” Ang teksto sa Biblia subong sang Filipos 4:​6, 7 nagbulig sa iya nga mabatyagan ang mahigugmaon nga pag-atipan ni Jehova. Ini nga kasulatan nagasiling: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sa inyo tagipusuon kag sa inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”

Bulig sa Pag-atipan sa Imo mga Kinahanglanon

Ginapakita ni Jehova ang iya kabalaka sa iya indibiduwal nga mga alagad subong man sa iya bug-os kalibutan nga kongregasyon. Mapakita naton ang aton gugma sa aton langitnon nga Amay paagi sa paghinguyang sing tion sa pagpakighambal sa iya. Indi gid naton dapat pagpasapayanan ang aton kaangtanan sa iya. Ginabantayan pirme ni David ang iya kaangtanan kay Jehova. Nagsiling sia: “Ipahibalo sa akon ang imo mga dalanon, O Jehova; tudlui ako sang imo mga banas. Palakta ako sa imo kamatuoran kag tudlui ako, kay ikaw amo ang akon Dios sang kaluwasan. Sa imo nagalaum ako sa bug-os nga adlaw.”​​—⁠Salmo 25:​4, 5.

Ang ideya nga makaangkon sing isa ka suod nga kaangtanan sa Dios mahimo nga bag-o sa imo. Bisan ano man ang imo mga problema, makasalig ka pirme nga ang Labing Mataas makabulig sa imo, nahisanto sa iya kabubut-on. (1 Juan 5:​14, 15) Busa, himua nga espesipiko ang imo mga pangamuyo, ginalakip ang imo mga kahimtangan kag mga kinahanglanon.

 Ang importansia sang pagkilala sa aton mga kinahanglanon ginapadaku sa pangamuyo ni Hari Solomon sa inagurasyon sang templo: “Kon may tiggulutom sa duta, kon may kamatay, kon may panglaya kag tagiptip, kon magtuhaw ang mga apan kag mga tanga; kon likupan sila sang ila mga kaaway sa duta sang ila mga gawang​​—⁠bisan ano nga sahi sang kalalat-an kag bisan ano nga sahi sang balatian⁠​—⁠bisan ano nga pangamuyo, bisan ano nga pagpangayo sing pabor sang bisan sin-o nga tawo ukon sang imo bug-os nga katawhan sang Israel, kay ang kada isa nakahibalo sang iya kaugalingon nga kalalat-an kag sang iya kaugalingon nga kasakit . . . Nian kabay nga magapamati ka gikan sa langit, . . . kag magapatawad ka kag magahatag sa tagsatagsa suno sa iya mga dalanon.” (2 Cronica 6:​28-​30) Sa pagkamatuod, ikaw lamang ang ‘nakahibalo sang imo kaugalingon nga kalalat-an kag sang imo kaugalingon nga kasakit.’ Nian, daw ano ka importante nga hibaluon ang imo matuod nga mga kinahanglanon kag mga handum. Kon himuon mo ini, “ihatag [ni Jehova] sa imo ang mga ginapangabay sang imo tagipusuon.”​​—⁠Salmo 37:4.

Palig-una ang Imo Kaangtanan kay Jehova

Nahamuot si Jehova nga magsuod sa iya ang ordinaryo nga mga tawo. Ang iya Pulong nagapasalig sa aton: “‘Ako mangin amay ninyo, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi,’ siling ni Jehova nga Labing Gamhanan.” (2 Corinto 6:18) Sa pagkamatuod, luyag ni Jehova kag sang iya Anak nga magmadinalag-on kita kag maagom ang kabuhi nga wala sing katapusan. Makapalig-on gid nga mahibaluan nga si Jehova magabulig sa aton sa pagtuman sang aton mga responsabilidad sa aton pamilya, sa trabaho, kag sa Cristianong kongregasyon!

Walay sapayan sini, nagaatubang kita tanan sa makahalanguyos nga mga tion. Ang mapigaw nga panglawason, mga problema sa pamilya, manubo nga kita, ukon iban pa nga butang mahimo tunaan sang aton kasakit. Mahimo indi kita makahibalo kon paano atubangon ang mga pagtilaw. Ang nagadugang nga mga pag-ipit, sing direkta man ukon indi direkta, ginahimo sang malaut nga manunumbong, si Satanas nga Yawa, nga nagapakig-away sa espirituwal batok sa katawhan sang Dios. Apang, may isa nga nakahangop sa aton kag nagabulig sa aton agod mahuptan ang maayo nga kaangtanan kay Jehova. Sia amo si Jesucristo sa iya nabayaw nga posisyon sa mga langit. Aton mabasa: “Kay may yara kita mataas nga saserdote, indi ang isa nga indi mahanuklog sa aton mga kaluyahon, kundi isa nga natilawan na sa tanan nga butang kaangay naton, apang wala sing sala. Gani, magpalapit kita nga may kahilwayan sa paghambal sa trono sang di-bagay nga kaayo, agod makatigayon kita sing kaluoy agod makasapo sing di-bagay nga kaayo subong bulig sa husto nga tion.”​​—⁠Hebreo 4:​15, 16.

Makapalig-on gid mahibaluan nga indi kinahanglan nga mangin bantog ukon manggaranon kita agod kahamut-an sang Dios! Bisan pa ginalisdan, mangin kaangay sang salmista nga nangamuyo: “Ginapiutan ako kag imol. Ginahunahuna ako ni Jehova. Ikaw ang akon kabulig kag Manug-aman sang akon palalagyuhan.” (Salmo 31:​9-​14; 40:17) Saligi nga ginahigugma ni Jehova ang kubos, ordinaryo nga mga tawo. Sa pagkamatuod, ‘matugyan naton sa iya ang tanan naton nga kabalaka kay sia nagaulikid sa aton.’​​—⁠1 Pedro 5:7.

[Nota]

^ par. 10 Gin-islan ang iban nga mga ngalan.

[Mga retrato sa pahina 29]

Madamo sang mga sumulunod ni Jesus ang wala sing tinun-an kag kinaandan lamang

[Retrato sa pahina 30]

Ginatinguhaan sang mga Cristiano ang mabakod nga pagtuo

[Mga retrato sa pahina 31]

Indi kinahanglan nga mangin prominente kita agod kahamut-an sang Dios