Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Panihapon sang Ginuo may Daku nga Kahulugan Para sa Imo

Ang Panihapon sang Ginuo may Daku nga Kahulugan Para sa Imo

 Ang Panihapon sang Ginuo May Daku nga Kahulugan Para sa Imo

ANG Panihapon sang Ginuo bala importante kag may tudok nga kahulugan para sa imo? Agod mahibaluan ini, hibaluon anay naton kon ano ang kahulugan sining pinasahi nga hitabo para kay Jesucristo mismo.

Sang gab-i sang Nisan 14, 33 C.E., nagtipon si Jesus kag ang iya 12 ka apostoles sa naibabaw nga hulot sa Jerusalem agod saulugon ang tuigan nga Paskwa. Sa tapos sila makakaon sing panihapon sa Paskwa, nagbiya ang maluib nga si Judas sa hulot agod luiban si Jesus. (Juan 13:21, 26-30) Sa nabilin nga 11 ka apostoles, ginpasad ni Jesus ang “panihapon sang Ginuo.” (1 Corinto 11:20) Gintawag man ini nga Memoryal, kay ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod: “Himua ninyo ini subong isa ka memoryal sa akon.” Amo lamang ini nga hitabo nga ginsugo ang mga Cristiano nga saulugon bilang memoryal.—1 Corinto 11:24, The Jerusalem Bible.

Suno sa Webster’s nga diksionaryo, ang memoryal isa ka butang nga nagabulig “sa pagtipig sing handumanan” ukon “nagahupot sa handumanan nga mangin buhi.” Sa madamo nga duog, ang mga tawo nagapatindog sing monumento ukon nagatalana sing pinasahi nga adlaw sa pagdumdom sa isa ka tawo ukon sa isa ka importante nga butang. Sa sining kaso ginpasad ni Jesus ang isa ka handumanan nga panihapon​—isa ka panihapon nga mangin bulig sa pagdumdom—nga nagabulig sa iya mga disipulo agod matipigan ang handumanan sang importante gid kaayo nga mga hitabo sadtong talalupangdon nga adlaw. Para sa mga henerasyon nga magaabot, ining handumanan nga panihapon magapahanumdom sa mga nagasaulog sa daku nga kahulugan sang ginhimo ni Jesus sadto nga gab-i, ilabi na sa mga emblema nga iya gingamit. Ano nga mga simbulo, ukon emblema ang gingamit ni Jesus, kag ano ang kahulugan sini? Usisaon naton ang rekord sang Biblia tuhoy sa natabo sadto nga gab-i sang 33 C.E.

Sagrado nga mga Simbulismo

“Nagkuha sia sing tinapay, nagpasalamat, gintipiktipik ini, kag ginhatag ini sa ila, nga nagasiling: ‘Ini nagakahulugan sang akon lawas nga ihatag para sa inyo. Padayon nga himua ninyo ini bilang pagdumdom sa akon.’”​Lucas 22:19.

Sang nagkuha si Jesus sing tinapay kag nagsiling, “ini nagakahulugan sang akon lawas,” ginapakita niya nga ang wala sing lebadura nga tinapay nagalaragway, ukon nagasimbulo, sang iya wala sala nga undanon nga lawas, nga ginhatag niya “para sa kabuhi sang kalibutan.” (Juan 6:51) Bisan pa ang pila ka badbad sang Biblia nagasiling  “ini ang [Griego, es·tinʹ] akon lawas,” ang Greek-English Lexicon of the New Testament ni Thayer nagasiling nga ining berbo masami nga nagakahulugan sing “nagapakita, nagalaragway, nagapahangop.” Nagapaalinton ini sing ideya nga paglaragway, ukon pagsimbulo.​—Mateo 26:26.

Amo man sa kopa sang alak. Si Jesus nagsiling: “Ining kopa nagakahulugan sang bag-ong katipan tungod sa akon dugo, nga iula tungod sa inyo.”​Lucas 22:20.

Sa rekord ni Mateo, si Jesus nagsiling tuhoy sa kopa: “Ini nagakahulugan sang akon ‘dugo sang katipan,’ nga ibubo para sa madamo sa kapatawaran sang mga sala.” (Mateo 26:28) Gingamit ni Jesus ang alak sa kopa subong laragway, ukon simbulo, sang iya dugo. Ang iya dugo nga ginpatulo amo ang sadsaran sang “bag-o nga katipan” para sa hinaplas sing espiritu nga mga disipulo, nga magahari kag mangin mga saserdote kaupod niya sa langit.​—Jeremias 31:31-​33; Juan 14:​2, 3; 2 Corinto 5:5; Bugna 1:​5, 6; 5:​9, 10; 20:​4, 6.

Ang alak sa kopa pahanumdom man nga ang ginpatulo nga dugo ni Jesus amo ang sadsaran sang “kapatawaran sing mga sala,” sa amo nagabukas sing dalan para sa mga umalambit nga pagatawgon sa langitnon nga kabuhi subong mga masigkamanunubli ni Cristo. Halangpunon nga ang mga may langitnon nga pagtawag​—nga limitado ang kadamuon​—amo lamang ang nagaambit sa tinapay kag alak sa Memoryal.​—Lucas 12:32; Efeso 1:​13, 14; Hebreo 9:​22; 1 Pedro 1:​3, 4.

Apang, kamusta naman ang tanan nga sumulunod ni Jesus nga indi bahin sang bag-o nga katipan? Ini sila ang “iban nga mga karnero” sang Ginuo, nga nagalaum, indi sa paggahom kaupod ni Cristo sa langit, kundi sa pag-agom sing kabuhi nga dayon sa paraiso nga duta. (Juan 10:16; Lucas 23:43; Bugna 21:​3, 4) Subong “dakung kadam-an” sang matutom nga mga Cristiano nga ‘nagahalad sa Dios sing sagrado nga pag-alagad sa adlaw kag gab-i,’ nalipay sila nga mangin mapinasalamaton nga mga manugpanilag sa Panihapon sang Ginuo. Ang ila mga pulong kag mga buhat nagapahayag: “Ang kaluwasan utang namon sa amon Dios, nga nagalingkod sa trono, kag sa Kordero.”​—Bugna 7:9, 10, 14, 15.

Daw Ano Kasunson?

“Padayon nga himua ninyo ini bilang pagdumdom sa akon.”​Lucas 22:19.

Daw ano kasunson dapat saulugon ang Memoryal agod padayon nga madumdom ang kamatayon ni Cristo? Wala sing espesipiko nga ginsiling si Jesus. Apang, bangod ginpasad niya ang Panihapon sang Ginuo sang Nisan 14, sang gab-i sang Paskwa, nga ginasaulog sang mga Israelinhon kada tuig, maathag nga gintuyo ni Jesus nga saulugon ang Memoryal sa amo man nga paagi. Subong nga ginasaulog sang mga Israelinhon kada tuig ang ila kahilwayan gikan sa pagkaulipon sa Egipto, ginasaulog man sang mga Cristiano kada tuig ang ila kahilwayan gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon.​—Exodo 12:11, 17; Roma 5:​20, 21.

Ang ideya sang tuigan nga pagsaulog sa pagdumdom sing isa ka importante nga hitabo indi gid tumalagsahon. Binagbinaga, halimbawa, kon ginasaulog sang mag-asawa ang anibersaryo sang ila kasal ukon kon ginadumdom sang isa ka pungsod ang importante nga hitabo sa maragtas sini. Ang pagsaulog masami nga ginahimo sing kis-a sa isa ka tuig sa anibersaryo sang amo nga hitabo. Talalupangdon nga sa sulod sang mga siglo pagkatapos ni Cristo, madamo sang nagapangangkon nga mga Cristiano ang gintawag nga mga Quartodeciman, buot silingon “mga Ikanapulog-apat,” bangod ginasaulog nila ang kamatayon ni Jesus kis-a sa isa ka tuig, sa Nisan 14.

 Simple Apang Makahulugan

Ginpaathag ni apostol Pablo nga ang pagdumdom sa Panihapon sang Ginuo magabulig sa mga disipulo ni Jesus nga ‘padayon nga ibantala ang kamatayon sang Ginuo.’ (1 Corinto 11:26) Busa, ini nga pagsaulog magasentro sa importante gid nga papel nga gintungdan ni Jesus, paagi sa iya kamatayon, sa pagtuman sa katuyuan sang Dios.

Paagi sa iya katutom tubtob sa kamatayon, ginbindikar ni Jesucristo si Jehova nga Dios subong isa ka maalam kag mahigugmaon nga Manunuga kag isa ka matarong nga Soberano. Kabaliskaran sa ginapangangkon ni Satanas kag indi kaangay ni Adan, ginpamatud-an ni Jesus nga posible nga magpabilin nga matutom ang tawo sa Dios, bisan sa idalom sang daku kaayo nga mga pag-ipit.​—Job 2:​4, 5.

Ang Panihapon sang Ginuo nagatipig man sang mapinasalamaton nga pagdumdom sa masinakripisyuhon nga gugma ni Jesus. Walay sapayan sang mabudlay kaayo nga mga pagtilaw, nagpabilin gid nga matinumanon si Jesus sa iya Amay. Sa amo, ginhalad niya ang iya himpit nga tawhanon nga kabuhi agod mabayaran ang daku kaayo nga bili sang sala ni Adan. Subong sang ginpaathag ni Jesus mismo, nagkari sia agod “ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Mateo 20:28) Sa amo, mapatawad ang mga sala sang tanan nga nagatuo kay Jesus kag mabaton nila ang kabuhi nga walay katapusan suno sa orihinal nga katuyuan ni Jehova para sa katawhan.​—Roma 5:​6, 8, 12, 18, 19; 6:​23; 1 Timoteo 2:​5, 6. *

Ini tanan nagapadaku man sang bugana nga pagkaayo kag di-bagay nga kaayo ni Jehova sa pag-aman para sa kaluwasan sang katawhan. Ang Biblia nagasiling: “Sa sini ang gugma sang Dios ginpahayag sa aton kahimtangan, bangod ginpadala sang Dios ang iya bugtong nga Anak sa kalibutan agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya. Sa sini ang gugma amo, indi nga ginhigugma naton ang Dios, kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya Anak subong nagatumbas nga halad sang aton mga sala.”​—1 Juan 4:9, 10.

Huo, makalilipay gid nga saulugon ang Memoryal! Simple kag praktikal nga ginasaulog sa bug-os nga kalibutan sa idalom sang nanuhaytuhay nga kahimtangan, apang malaragwayon gid nga nagahatag sing makahulugan nga pahanumdom sa sulod sang malawig nga tion.

 Ang Kahulugan Sini Para sa Imo

Ang mahalaron nga kamatayon sang aton Ginuong Jesucristo ginhimo nga may daku nga bili sa iya kag sa iya Amay, si Jehova. Bilang himpit nga tawo, wala sing pinanubli nga kamatayon si Jesus subong naton tanan. (Roma 5:​12; Hebreo 7:​26) Mahimo sia mabuhi sing dayon. Wala kuntani makuha ang iya kabuhi, bisan sing pilit, kon indi niya ini pagpahanugutan. Sia nagsiling: “Wala sing tawo nga nagkuha [sang akon kabuhi] sa akon, kundi ginahatag ko ini sa akon kabubut-on.”​—Juan 10:18.

Apang, kinabubut-on nga ginhatag ni Jesus ang iya himpit nga tawhanon nga kabuhi subong halad agod nga “paagi sa iya kamatayon madula niya ang isa nga may ikasarang sa pagpahanabo sang kamatayon, nga amo, ang Yawa; kag mahilway niya ang tanan nga bangod sang kahadlok sa kamatayon napaidalom sa pagkaulipon sa bug-os nila nga kabuhi.” (Hebreo 2:​14, 15) Ang masinakripisyuhon nga gugma ni Cristo makita man sa paagi sang iya kamatayon. Nahibaluan gid niya kon paano sia magaantos kag mapatay.​—Mateo 17:22; 20:17-​19.

Ang Memoryal nagapahanumdom man sa aton sang labing daku nga pagpahayag sing gugma sang aton langitnon nga Amay, si Jehova. Daw ano ka sakit sa iya, nga “tuman kalum-ok sa pagpalangga kag maluluy-on,” nga mabatian kag makita ang “mabaskog nga mga pagsinggit kag mga luha” ni Jesus sa hardin sang Getsemane, ang mapintas nga pagsakit kag paglansang, kag ang inanay kag masakit nga kamatayon. (Santiago 5:11; Hebreo 5:7; Juan 3:16; 1 Juan 4:7, 8) Ang pagpamensar lamang sa sini bisan karon, nga siniglo na ang nagligad, nagapasakit pa sa madamo.

Hunahunaa nga si Jehova nga Dios kag si Jesucristo nagbayad sing subong kataas nga bili para sa aton nga mga makasasala! (Roma 3:​23) Adlaw-adlaw, nagaatubang kita sa masakit nga katunayan sang aton pagkamakasasala kag sang aton pagkadihimpit. Apang, pasad sa pagtuo sa halad gawad ni Jesus, makapangayo kita sing kapatawaran sa Dios. (1 Juan 2:​1, 2) Bangod sini, mahimo naton matigayon ang kahilwayan sa pagpakighambal sa Dios kag matinlo nga konsiensia. (Hebreo 4:​14-​16; 9:​13, 14) Isa pa, makalaum kita nga magkabuhi sa paraiso nga duta tubtob sa walay katubtuban. (Juan 17:3; Bugna 21:​3, 4) Ini kag ang madamo pa nga mga pagpakamaayo resulta tanan sang labing daku nga pagsakripisyo ni Jesus.

Pagpakita sing Apresasyon sa Panihapon sang Ginuo

Wala sing duhaduha nga ang Panihapon sang Ginuo isa ka dalayawon nga pagpakita sing “nagalabaw nga di-bagay nga kaayo sang Dios.” Kag ang aman ni Jehova nga Dios nga halad gawad​—nga nangin posible bangod sang masinakripisyuhon nga gugma ni Jesus—isa gid ka “di-malaragway nga dulot nga walay bayad.” (2 Corinto 9:​14, 15) Ini bala nga pagpakita sang pagkaayo sang Dios paagi kay Jesucristo wala nagapukaw sang imo tudok kag dalayon nga pagpasalamat kag apresasyon?

Nagasalig kami nga ini nagapukaw sina nga emosyon. Busa, mainit ka namon nga ginaagda sa pagtipon upod sa mga Saksi ni Jehova sa pagsaulog sa Memoryal sang kamatayon ni Jesus. Sa sini nga tuig ang Memoryal pagahiwaton sa Mierkoles, Abril 16, pagtunod sang adlaw. Ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar malipay sa pagpahibalo sa imo sang eksakto nga oras kag duog para sa sining pinakaimportante nga okasyon.

[Nota]

^ par. 19 Para sa maid-id pa nga pagbinagbinag tuhoy sa gawad, tan-awa palihug ang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Kahon/Mga retrato sa pahina 6]

“INI ANG AKON LAWAS” UKON “INI NAGAKAHULUGAN SANG AKON LAWAS” DIIN SA SINI?

Sang nagsiling si Jesus, “ako ang ganhaan” kag, “ako ang matuod nga puno sang ubas,” wala sing naghunahuna nga literal sia nga ganhaan ukon literal nga puno sang ubas. (Juan 10:7; 15:1) Sing kaanggid, sang ginkutlo sang The New Jerusalem Bible si Jesus nga nagasiling: “Ini nga kopa amo ang bag-o nga katipan,” wala kita nagahinakop nga ang kopa mismo literal nga amo ang bag-o nga katipan. Gani, sang nagsiling man sia nga ang tinapay ‘amo’ ang iya lawas, maathag nga ang tinapay nagakahulugan, ukon nagalaragway, sang iya lawas. Sa amo, ang Charles B. Williams nga badbad nagasiling: “Ini nagalaragway sang akon lawas.”​—Lucas 22:19, 20.

[Retrato sa pahina 5]

Ang wala lebadura nga tinapay kag ang alak nagakaigo nga mga simbulo sang wala sala nga lawas ni Jesus kag sang iya ginpatulo nga dugo

[Retrato sa pahina 7]

Ang Memoryal isa ka pahanumdom sang daku nga gugma nga ginpakita ni Jehova nga Dios kag ni Jesucristo