Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Magpakaisog Kamo! Nadaug Ko ang Kalibutan”

“Magpakaisog Kamo! Nadaug Ko ang Kalibutan”

 “Magpakaisog Kamo! Nadaug Ko ang Kalibutan”

ANG adlaw sang kamatayon ni Jesus​​—⁠ang ika-14 nga adlaw sa bulan sang Nisan sang mga Judiyo⁠​—⁠nagsugod pagtunod sang adlaw sang Huebes, Marso 31, 33 C.⁠E. Sini nga gab-⁠i, si Jesus kag ang iya mga apostoles nagtipon sa isa ka naibabaw nga hulot sang isa ka balay sa Jerusalem agod saulugon ang Paskuwa. Samtang nagahanda sia “nga magtaliwan sa sining kalibutan pakadto sa Amay,” ginpakita ni Jesus nga ginahigugma niya ang iya mga apostoles tubtob sa katapusan. (Juan 13:⁠1) Paano? Paagi sa pagtudlo sa ila sing matahom nga mga leksion agod ihanda sila sa mga butang nga matabo.

Samtang nagahinagob ang gab-i, ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Magpakaisog kamo! Nadaug ko ang kalibutan.” (Juan 16:33) Ano ang buot niya silingon sa sining maisugon nga pinamulong? Sa bahin, amo ini: ‘Wala ako masulay sang kalautan sa kalibutan nga maghinakit ukon magtimalos. Wala ko gintugutan ang kalibutan nga idasok ako sa iya hurmahan. Mahimo man ninyo ini.’ Ang gintudlo ni Jesus sa iya matutom nga mga apostoles sa sining hingapusan nga mga oras sang iya dutan-on nga kabuhi magabulig man sa ila nga daugon ang kalibutan.

Sin-o ang manghiwala nga bugana ang kalautan sa kalibutan karon? Paano naton ginatamod ang mga inhustisya kag walay namunamu nga mga kasingki? Nagadumot bala kita ukon ginasulay nga magtimalos bangod sini? Paano kita naimpluwensiahan sang pagnubo sang moral sa aton palibot? Idugang pa sa sini ang aton tawhanon nga pagkadihimpit kag makasasala nga mga huyog, amo kon ngaa duha ang aton kontra: ang malaut nga kalibutan kag ang aton malain nga mga huyog. Magadaug gid bala kita kon wala sing bulig sang Dios? Paano naton mabaton ang iya bulig? Ano nga mga kinaiya ang dapat naton palambuon agod mabatuan naton ang undanon nga mga huyog? Agod masabat ini, binagbinagon naton kon ano ang gintudlo ni Jesus sa iya hinigugma nga mga disipulo sang katapusan nga adlaw sang iya kabuhi sa duta.

Dauga ang Bugal Paagi sa Pagkamapainubuson

Binagbinaga, halimbawa, ang problema nga bugal, ukon pagkamatinaastaason. Tuhoy sini, ang Biblia nagasiling: “Ang bugal nagauna sa kalaglagan, kag ang palabilabihon nga espiritu nagauna sa pagkasandad.” (Hulubaton 16:18) Ang Kasulatan nagalaygay man sa aton: “Kon ang bisan sin-⁠o maghunahuna nga daw si sin-⁠o sia samtang indi naman sia si sin-⁠o, ginadaya niya ang iya kaugalingon nga hunahuna.” (Galacia 6:⁠3) Huo, malaglagon kag malimbungon ang bugal. Maalamon kita kon dumtan naton ang “pagbayaw sa kaugalingon kag bugal.”​​—⁠Hulubaton 8:⁠13.

Problema bala sang mga apostoles ni Jesus ang pagbayaw sa kaugalingon kag bugal? Sa di-magkubos sang isa ka bes, nagbinaisay sila kon sin-⁠o ang mas daku sa ila. (Marcos 9:​33-​37) Sang isa pa gid ka bes, ginpangabay ni Santiago kag ni Juan ang prominente nga mga posisyon sa Ginharian. (Marcos 10:35-​45) Luyag ni Jesus nga buligan ang iya mga disipulo nga malandas ini nga huyog. Gani samtang nagakaon sila sang kalan-on sang Paskuwa, nagtindog sia, ginwagkusan ang iya kaugalingon sing tualya,  kag ginhinawan ang mga tiil sang iya mga disipulo. Maathag nga ginpasundayag niya kon ano nga leksion ang luyag niya nga matun-an nila. “Kon ako, bisan pa Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil,” siling ni Jesus, “kamo man dapat maghinaway sang inyo mga tiil.” (Juan 13:14) Ang bugal dapat buslan sang kabaliskaran sini​​—⁠ang pagkamapainubuson.

Apang, indi mahapos daugon ang bugal. Sang ulihi pa sadto nga gab-⁠i sang mapahalin na ni Jesus si Judas Iscariote, nga buot na magluib sa iya, nag-utwas ang mainit nga binaisay sa tunga sang 11 ka apostoles. Ano ang ila ginbaisan? Amo ang kon sin-⁠o sa ila ang labing daku! Sa baylo nga akigan sila, mapailubon nga ginpadaku liwat ni Jesus ang importansia sang pag-alagad sa iban. Sia nagsiling: “Ang mga hari sang mga pungsod nagapakaginuo sa ila, kag sila nga may awtoridad sa ila ginatawag nga mga Manugpakamaayo. Apang, indi kamo subong sina. Kundi ang labing daku sa tunga ninyo mangin subong sang kamanghuran, kag ang isa nga nagapanghikot nga pangulo mangin subong sang isa nga nagaalagad.” Agod pahanumdumon sila sang iya huwaran, nagdugang pa sia: “Yari ako sa tunga ninyo nga subong sang isa nga nagaalagad.”​​—⁠Lucas 22:24-​27.

Nahangpan bala sang mga apostoles ang punto? Mahimo gid. Pagligad sang mga tinuig, si apostol Pedro nagsulat: “Kamo tanan mag-anggid sa panghunahuna, nga nagapakita sing patugsiling, utudnon nga gugma, mapinalanggaon nga kaawa, mapainubuson nga hunahuna.” (1 Pedro 3:⁠8) Daw ano ka importante nga daugon man naton ang bugal paagi sa pagkamapainubuson! Indi kita maalamon kon tinguhaan naton ang kabantugan, gahom, ukon posisyon. “Ginasumpong sang Dios ang mga matinaastaason,” siling sang Biblia, “apang nagahatag sia sing di-bagay nga kaayo sa mga mapainubuson.” (Santiago 4:⁠6) Subong man, ang isa ka dumaan nga maalamon nga hulubaton nagasiling: “Ang resulta sang pagkamapainubuson kag sang kahadlok kay Jehova amo ang manggad kag himaya kag kabuhi.”​​—⁠Hulubaton 22:4.

Dauga ang Dumot​​—⁠Paano?

Binagbinaga ang isa pa ka kinaiya nga kinaandan sa kalibutan​​—⁠ang dumot. Kon ang ginatunaan sini amo ang kahadlok, pagkaignorante, pagdampigdampig, pagpigos, inhustisya, nasyonalismo, tribalismo, ukon rasismo, ang dumot daw yara bisan diin. (2 Timoteo 3:​1-4) Lapnag man ang dumot sang adlaw ni Jesus. Ang mga manugsukot sang buhis ginadumtan anay kag ginsikway sa katilingban sang mga Judiyo. Ang mga Judiyo wala nagapakig-angot sa mga Samaritano. (Juan 4:⁠9) Kag ginatamay man sang mga Judiyo ang mga Gentil, ukon mga di-Judiyo. Apang, sa ulihi, ang pagsimba nga ginpasad ni Jesus magalakip sa katawhan gikan sa tanan nga pungsod. (Binuhatan 10:​34, 35; Galacia 3:28) Gani mahigugmaon nga ginhatagan niya ang iya mga disipulo sing isa ka butang nga bag-⁠o.

Si Jesus nagsiling: “Nagahatag ako sa inyo sing isa ka bag-⁠o nga sugo, nga higugmaon ninyo ang isa kag isa; subong nga ako naghigugma sa inyo, nga higugmaon man ninyo ang isa kag isa.” Dapat nila tun-an nga ipakita ini nga gugma, kay nagpadayon pa sia: “Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.” (Juan 13:​34, 35) Ini nga sugo bag-⁠o, sa kahulugan nga labaw pa ini sa paghigugma sa “imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” (Levitico 19:18) Sa anong paagi? Ginpaathag ni Jesus ini nga butang, sa pagsiling: “Ini amo ang akon sugo, nga maghigugmaanay kamo subong nga ako naghigugma sa inyo. Wala sing isa nga may gugma nga daku pa sa sini, nga ihatag sang isa ang iya kalag tungod sa iya mga abyan.” (Juan 15:​12, 13) Dapat sila mangin handa nga isakripisyo ang ila mismo kabuhi para sa isa kag isa sa ila kag para sa iban man.

Paano madula sang di-himpit nga mga tawo ang malaut nga dumot gikan sa ila kabuhi? Paagi sa masinakripisyuhon nga gugma sa baylo sini. Minilyon  ka sinsero nga mga indibiduwal gikan sa tanan nga etniko, kultural, relihioso, kag politikal nga ginhalinan ang nagahimo gid sini. Ginatingob sila karon sa isa ka nahiusa, wala sing dumot nga komunidad​​—⁠ang bug-os kalibutan nga paghiliutod sang mga Saksi ni Jehova. Ginapamatian nila ang inspirado nga mga pulong ni apostol Juan: “Ang tagsatagsa nga nagadumot sang iya utod manugpatay-sing-tawo, kag nakahibalo kamo nga walay manugpatay-sing-tawo ang may kabuhi nga walay katapusan nga nagapabilin sa iya.” (1 Juan 3:15) Ang matuod nga mga Cristiano wala lamang nagapangindi nga mag-uyat sing armas sa bisan anong pagpakig-away kundi nagapanikasog man sila nga magpakita sing gugma sa isa kag isa.

Apang, paano naton dapat tamdon ang mga tawo nga indi naton masigkatumuluo kag mahimo nga nagadumot sa aton? Samtang nagabitay sia sa usok, nangamuyo si Jesus para sa mga tawo nga magapatay sa iya, nga nagasiling: “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.” (Lucas 23:34) Sang ginbato sang akig kaayo nga mga tawo ang disipulo nga si Esteban tubtob kamatayon, ang iya hingapusan nga ginsiling amo: “Jehova, indi pag-isipa ini nga sala batok sa ila.” (Binuhatan 7:60) Ginhandum ni Jesus kag ni Esteban ang maayo gid nga butang bisan para sa mga nagdumot sa ila. Wala sila maghinakit. “Magbuhat kita sing maayo sa tanan,” laygay sang Biblia sa aton.​​—⁠Galacia 6:⁠10.

‘Isa ka Mananabang sing Dayon’

Samtang nagapadayon ang pagpakigsugilanon ni Jesus sa iya 11 ka matutom nga apostoles, ginpahibalo niya sila nga sa indi madugay indi na nila makaupod sia sa unod. (Juan 14:28; 16:28) Apang ginpasalig niya sila: “Magapangabay ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sing isa pa ka mananabang nga mangin kaupod ninyo sing dayon.” (Juan 14:16) Ang ginsaad nga mananabang amo ang balaan nga espiritu sang Dios. Tudluan sini sila sing madalom nga mga butang sang Kasulatan kag ipahanumdom sa ila ang gintudlo sa ila ni Jesus sa tion sang iya dutan-on nga ministeryo.​​—⁠Juan 14:26.

Paano kita mabuligan sang balaan nga espiritu karon? Bueno, ang Biblia amo ang inspirado nga Pulong sang Dios. Ang mga lalaki nga gingamit sa pagbungat sing mga tagna kag sa pagsulat sa Biblia ‘gintuytuyan sang balaan nga espiritu.’ (2 Pedro 1:​20, 21; 2 Timoteo 3:16) Ang pagtuon sa Kasulatan kag pag-aplikar sang aton matun-an nagahatag sa aton sing ihibalo, kaalam, paghangop, paghantop, ikasarang sa pagdesisyon sing maayo, kag ikasarang sa paghunahuna. Indi bala mas handa kita karon nga atubangon ang mga pag-ipit sang malaut nga kalibutan?

Ang balaan nga espiritu isa ka mananabang sa isa pa ka paagi. Ang balaan nga espiritu sang Dios isa ka gamhanan nga puwersa para sa kaayuhan, nga nagabulig sa mga ginatuytuyan sini sa pagpakita sing diosnon nga mga kinaiya. “Ang bunga sang espiritu amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon, pagkalulo, pagkaayo, pagtuo, pagkakalmado, pagpugong sa kaugalingon,” siling sang Biblia. Indi bala amo gid ini ang mga kinaiya nga kinahanglanon naton agod madaug naton ang undanon nga mga huyog sa imoralidad, pagpinuyas, kaimon, mga pagsilabo sang kaakig, kag iban pa nga mga butang kaangay sini?​​—⁠Galacia 5:​19-​23.

Paagi sa pagsandig sa espiritu sang Dios, makabaton man kita sing “gahom nga labaw sa kinaandan” agod maatubang naton ang bisan ano nga problema ukon kalisdanan. (2 Corinto 4:⁠7) Bisan pa mahimo nga indi pagdulaon sang balaan nga espiritu ang mga pagtilaw ukon mga pagsulay, pat-od nga mabuligan kita sini nga batason ini. (1 Corinto10:13) “Sa tanan nga butang may kusog ako bangod sa iya nga nagahatag sing gahom sa akon,” sulat ni apostol Pablo. (Filipos 4:13) Ginahatag sang Dios ini nga kusog paagi sa iya balaan nga espiritu. Ginapasalamatan gid naton ang balaan nga espiritu! Ginasaad ini sa mga ‘nagahigugma kay Jesus kag nagatuman sang iya mga sugo.’​​—⁠Juan 14:15.

“Pabilin Kamo sa Akon Gugma”

Sa iya hingapusan nga gab-i subong isa ka tawo, ginsilingan man ni Jesus ang iya mga apostoles: “Sia nga nagahupot sang akon mga sugo kag nagatuman sini, sia amo ang nagahigugma sa akon. Sia man nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay.” (Juan 14:21) “Pabilin kamo sa akon gugma,” laygay niya sa ila. (Juan 15:⁠9) Paano ang pagpabilin sa gugma sang Amay kag sang Anak makabulig sa aton sa pagpakig-away naton batok sa aton makasasala nga mga huyog kag batok sa malaut nga kalibutan?

Bueno, makontrol gid bala naton ang malaut nga mga huyog kon wala kita sing mabaskog nga motibo nga himuon ini? Ano pa ang makalabaw sangsa handum nga matigayon ang maayo nga kaangtanan  kay Jehova nga Dios kag sa iya Anak? Si Ernesto,⁠ * isa ka hoben pa nga lalaki nga nagpakig-away sing lakas batok sa imoral nga pagkabuhi nga iya ginsugdan sang solterito pa lang sia, nagpaathag: “Luyag ko pahamut-an ang Dios, kag natun-an ko sa Biblia nga wala sia nahamuot sa akon pagkabuhi. Gani namat-od ako nga magbag-⁠o, agod sundon ang mga panuytoy sang Dios. Kada adlaw, ginapakigbatuan ko ang negatibo kag malain nga mga panghunahuna nga nagasulod gihapon sa akon hunahuna. Apang desidido ako nga magdaug sa sini nga pagpakig-away, kag walay untat nga nangayo ako sing bulig sa Dios paagi sa pangamuyo. Pagligad sang duha ka tuig natapos na ang pinakagrabe nga pagpakig-away ko, apang estrikto gihapon ako sa akon kaugalingon.”

Tuhoy sa pagpakig-away batok sa kalibutan, binagbinaga ang nagahingapos nga pangamuyo ni Jesus antes sia maghalin sa naibabaw nga hulot sa Jerusalem sadto. Para sa iya mga disipulo, nangamuyo sia sa iya Amay kag nangabay: “Nagapangabay ako sa imo, indi agod kuhaon sila gikan sa kalibutan, kundi agod bantayan sila bangod sa isa nga malauton. Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan.” (Juan 17:​15, 16) Daw ano ini ka makapasalig! Ginabantayan ni Jehova ang iya ginahigugma kag ginapalig-on sila samtang nagapabilin sila nga napain gikan sa kalibutan.

“Magtuo”

Ang pagsunod sa mga sugo ni Jesus makabulig gid sa aton agod magmadinalag-on kita sa aton pagpakig-away batok sa malaut nga kalibutan kag sa aton makasasala nga mga huyog. Apang, bisan pa importante ini nga mga kadalag-an, indi sini madula ang kalibutan ukon ang aton ginpanubli nga sala. Apang indi kita dapat madulaan sing paglaum.

“Ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini,” siling sang Biblia, “apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.” (1 Juan 2:17) Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi agod luwason gikan sa sala kag kamatayon ang “bisan sin-o nga magtuo sa iya.” (Juan 3:16) Gani, samtang nagadugang ang aton ihibalo tuhoy sa kabubut-on kag mga katuyuan sang Dios, sundon naton ang laygay ni Jesus: “Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon.”​​—⁠Juan 14:1.

[Nota]

^ par. 22 Lain nga ngalan ang gingamit diri.

[Retrato sa pahina 7]

“Pabilin kamo sa akon gugma,” laygay ni Jesus sa iya mga apostoles

[Retrato sa pahina 7]

Ang kahilwayan gikan sa sala kag sa mga epekto sini matigayon sa indi madugay