Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

‘Magpabilin sa Akon Pulong’

‘Magpabilin sa Akon Pulong’

 ‘Magpabilin sa Akon Pulong’

“Kon magpabilin kamo sa akon pulong, matuod gid kamo nga mga disipulo ko.”​—⁠JUAN 8:31.

1. (a) Sang magbalik si Jesus sa langit, ano ang ginbilin niya sa duta? (b) Ano nga mga pamangkot ang aton binagbinagon?

SANG magbalik sa langit si Jesucristo, ang Tagtukod sang Cristianismo, wala sia magbilin sa duta sing mga libro nga ginsulat niya, sing mga monumento nga gintukod niya, ukon sing manggad nga gintipon niya. Kundi nagbilin sia sing mga disipulo kag sing espesipiko nga mga kinahanglanon para sa pagkadisipulo. Sa katunayan, masapwan naton sa Ebanghelyo ni Juan nga ginsambit ni Jesus ang tatlo ka importante nga kinahanglanon nga dapat tumanon sang bisan sin-o nga luyag mangin sumulunod niya. Ano ini nga mga kinahanglanon? Ano ang himuon naton agod matuman ini? Kag paano naton mapat-od nga kalipikado kita subong mga disipulo ni Cristo karon?⁠ *

2. Ano ang isa ka importante nga kinahanglanon para sa pagkadisipulo, subong sang narekord sa Ebanghelyo ni Juan?

2 Mga anom ka bulan antes sang iya kamatayon, nagtaklad si Jesus sa Jerusalem kag nagbantala sa kadam-an nga nagtipon didto sa pagsaulog sang isa-ka-semana nga Piesta sang mga Payagpayag. Subong resulta, sa tungatunga sang piesta, “madamo sa kadam-an ang nagtuo sa iya.” Nagpadayon si Jesus sa pagbantala, amo nga sa katapusan nga adlaw sang piesta, sa liwat, “madamo ang nagtuo sa iya.” (Juan 7:​10, 14, 31, 37; 8:30) Sa sadtong tion, ginpatuhoy ni Jesus ang iya igtalupangod sa bag-o nga mga tumuluo kag ginsiling ang importante nga kinahanglanon para sa pagkadisipulo, subong sang ginrekord ni apostol Juan: “Kon magpabilin kamo sa akon pulong, matuod gid kamo nga mga disipulo ko.”​—⁠Juan 8:31.

3. Ano nga kinaiya ang kinahanglanon agod ang isa ‘makapabilin sa pulong ni Jesus’?

3 Paagi sa sining mga pulong, wala ginapahangop ni Jesus nga ang bag-o nga mga tumuluo kulang sing pagtuo. Sa baylo, ginapatalupangod niya nga may kahigayunan sila nga mangin matuod niya nga mga disipulo​—⁠kon magpabilin sila sa iya pulong, kag kon magbatas sila. Ginbaton nila ang iya pulong, apang dapat sila magpabilin sa sini. (Juan 4:​34; Hebreo 3:14) Gintamod gid ni Jesus ang pagbatas subong isa ka importante nga kinaiya para sa iya mga sumulunod amo nga sa katapusan nga pagpakighambal niya sa iya mga apostoles, nga narekord sa Ebanghelyo ni Juan, duha ka beses nga ginpalig-on sila ni Jesus: “Magpadayon sa pagsunod sa akon.” (Juan 21:​19, 22) Madamo sang mga Cristiano sang una ang naghimo sini. (2 Juan 4) Ano ang nakabulig sa ila nga makabatas?

4. Ano ang nakabulig sa mga Cristiano sang una nga makabatas?

4 Si apostol Juan, nga isa ka matutom nga disipulo ni Cristo sa sulod sang mga 70 ka tuig, nagpatalupangod sing isa ka importante nga butang. Gindayaw niya ang matutom nga mga Cristiano, nga nagasiling: “Mabakod kamo kag ang pulong sang Dios nagapabilin sa inyo kag gindaug ninyo ang isa nga malauton.” Yadtong mga disipulo ni Cristo nagbatas, ukon nagpabilin sa pulong sang Dios, bangod ang pulong sang Dios nagpabilin sa ila. Gin-apresyar nila ini sing tinagipusuon. (1 Juan 2:​14, 24) Karon man, agod ‘makabatas tubtob sa katapusan,’ dapat pat-uron naton nga ang pulong sang Dios nagapabilin sa aton. (Mateo 24:13) Paano naton ini mahimo? Ginasabat ini sang isa ka ilustrasyon nga ginsugid ni Jesus.

“Nagapamati sa Pulong”

5. (a) Ano nga mga sahi sang duta ang ginsambit ni Jesus sa isa sang iya mga ilustrasyon? (b) Ano ang ginalaragway sang binhi kag sang duta sa ilustrasyon ni Jesus?

5 Naghatag si Jesus sing isa ka ilustrasyon tuhoy sa isa ka manugsab-ug nga nagsab-ug sing binhi, kag narekord ini sa mga Ebanghelyo nanday Mateo, Marcos, kag Lucas. (Mateo 13:​1-9, 18-​23; Marcos 4:​1-9, 14-​20; Lucas 8:​4-8, 11-​15) Samtang ginabasa mo ang mga kasaysayan, matalupangdan  mo nga ang panguna nga bahin sang ilustrasyon amo nga pareho nga binhi ang nagtupa sa nanuhaytuhay nga sahi sang duta, kag may nagkalainlain nga resulta. Ang nahauna nga sahi sang duta matig-a, ang ikaduha manabaw, kag ang ikatlo tunukon. Ang ikap-at nga sahi, indi kaangay sa tatlo, “maayong duta.” Suno sa pagpaathag ni Jesus, ang binhi amo ang mensahe sang Ginharian nga masapwan sa Pulong sang Dios, kag ang duta nagalaragway sa mga tawo nga may nagkalainlain nga kahimtangan sang tagipusuon. Bisan pa ang mga tawo nga ginalaragway sang nanuhaytuhay nga sahi sang duta may pila ka butang nga magkaanggid, ang mga ginalaragway sang maayong duta may kinaiya nga nagapatuhay sa ila gikan sa iban.

6. (a) Paano ang ikap-at nga sahi sang duta sa ilustrasyon ni Jesus tuhay gikan sa tatlo ka iban pa nga sahi, kag ano ang kahulugan sini? (b) Ano ang importante nga butang sa pagpakita sing pagbatas subong mga disipulo ni Cristo?

6 Ginapakita sang kasaysayan sa Lucas 8:12-15 nga sa apat ka higayon, ‘nabatian sang mga tawo ang pulong.’ Apang, ang mga “may maminatud-on kag maayo nga tagipusuon” wala lamang ‘magpamati sa pulong.’ ‘Ginahuptan nila ini kag nagapamunga nga may pagbatas.’ Bangod mahumok kag madalom ang maminatud-on kag maayo nga duta, nagpangalapkap paidalom ang mga gamot sang binhi, kag bilang resulta, nagpanugdo ang binhi kag nagpamunga. (Lucas 8:⁠8) Sing kaanggid, ginahangop, ginaapresyar, kag ginaukuran sang mga may maayo nga tagipusuon ang pulong sang Dios. (Roma 10:10; 2 Timoteo 2:⁠7) Ang pulong sang Dios nagapabilin sa ila. Subong resulta, nagapamunga sila nga may pagbatas. Sa amo, ang tudok kag tinagipusuon nga apresasyon sa Pulong sang Dios importante sa pagpakita sing pagbatas subong mga disipulo ni Cristo. (1 Timoteo 4:15) Apang, paano naton mapalambo ining tinagipusuon nga apresasyon sa Pulong sang Dios?

Kahimtangan sang Tagipusuon kag Tudok nga Pagpamalandong

7. Ano nga hilikuton ang naangot sing suod sa maayo nga tagipusuon?

7 Talupangda kon sa ano nga hilikuton sulit-sulit nga ginaangot sang Biblia ang maayo nga tagipusuon. “Ang tagipusuon sang matarong nagapamalandong agod makasabat.” (Hulubaton 15:28) “Kabay nga ang mga pulong sang akon baba kag ang pagpamalandong sang akon tagipusuon mangin kalahamut-an sa atubangan mo, O Jehova.” (Salmo 19:14) “Ang pagpamalandong sang akon tagipusuon mangin sa mga butang tuhoy sa paghangop.”​—⁠Salmo 49:3.

8. (a) Kon nagabasa sang Biblia, ano ang dapat naton likawan kag ano ang dapat naton himuon? (b) Ano ang mabenepisyo naton gikan sa pagpamalandong sa Pulong sang Dios upod ang pangamuyo? (Ilakip ang kahon nga “Malig-on nga Nahamtang sa Kamatuoran.”)

8 Kaangay sining mga manunulat sang Biblia, dapat man naton pamalandungan ang Pulong sang Dios kag ang iya hilikuton upod ang apresasyon kag pangamuyo. Kon nagabasa sing Biblia kag sing mga publikasyon nga pasad sa Biblia, indi kita dapat mangin kaangay sa nagasako nga mga turista nga nagadalidali halin sa isa ka matahom nga talan-awon pakadto sa isa pa, nagakuha sing madamo nga retrato apang wala makatan-aw sing maayo sa mga talan-awon. Sa baylo, kon nagatuon sing Biblia, dapat kita maghinguyang sing tion sa pagdulog kag tan-awon sing maayo ang talan-awon, kon sa aton pa.⁠ * Samtang ginapamalandungan naton ang aton ginabasa, ang pulong sang Dios nagaapektar sa aton tagipusuon. Ginatandog sini ang  aton emosyon kag ginadihon ang aton panghunahuna. Ginapahulag man kita sini nga isugid ang aton tudok nga mga panghunahuna sa Dios paagi sa pangamuyo. Sa amo, mapalig-on ang aton kaangtanan kay Jehova, kag ang aton gugma sa Dios nagapahulag sa aton nga magpadayon sa pagsunod kay Jesus bisan sa mabudlay nga mga kahimtangan. (Mateo 10:22) Maathag nga ang pagpamalandong sa kon ano ang ginasiling sang Dios importante kon luyag naton nga magpabilin nga matutom tubtob sa katapusan.​​—⁠Lucas 21:19.

9. Paano naton mapat-od nga ang aton tagipusuon nagapabilin nga mabinatunon sa pulong sang Dios?

9 Ginapakita man sang ilustrasyon ni Jesus nga may mga sablag sa pagtubo sang binhi, nga amo ang pulong sang Dios. Gani agod makapabilin nga matutom nga mga disipulo, dapat (1) kilalahon naton ang mga sablag nga ginalaragway sang indi maayo nga mga kahimtangan sang duta nga ginsambit sa ilustrasyon kag (2) maghimo kita sing mga tikang agod tadlungon ukon likawan ini. Sa sining paagi, mapat-od naton nga ang aton tagipusuon nagapabilin nga mabinatunon sa binhi sang Ginharian kag nagapadayon sa pagpamunga.

“Sa Higad sang Dalan”​—⁠Mga Masako

10. Ilaragway ang nahauna nga sahi sang duta sa ilustrasyon ni Jesus, kag ipaathag ang kahulugan sini.

10 Ang nahauna nga sahi sang duta nga gintup-an sang binhi amo ang “sa higad sang dalan,” diin ang binhi “natapakan.” (Lucas 8:⁠5) Ang duta sa higad sang dalan sa mga ulumhan nadail bangod sang mga nagaalagi. (Marcos 2:23) Sing kaanggid, ang mga nagatugot sa kasakuon sang kalibutan nga magkuha sing di-nagakaigo sang ila tion kag kusog nangin tuman kasako amo nga wala na sila sing tion sa pagpalambo sing tinagipusuon nga apresasyon sa pulong sang Dios. Nabatian  nila ini, apang wala nila ini ginapamalandungan. Gani nangin di-mabinatunon ang ila tagipusuon. Antes nila mapalambo ang gugma sa sini, “nagaabot ang Yawa kag nagakuha sang pulong sa ila mga tagipusuon agod nga indi sila magtuo kag maluwas.” (Lucas 8:12) Sarang bala ini malikawan?

11. Paano naton malikawan nga mangin kaangay sa matig-a nga duta ang kahimtangan sang aton tagipusuon?

11 Madamo sing sarang mahimo agod ang tagipusuon indi mangin di-mabungahon nga duta sa higad sang dalan. Ang nadail kag matig-a nga duta mangin mahumok kag mabungahon kon araduhon ini kag indi na pag-agyan. Sing kaanggid, paagi sa paghinguyang sing tion sa pagtuon kag pagpamalandong sa Pulong sang Dios, ang tagipusuon mangin kaangay sa maayo kag mabungahon nga duta. Ang yabi amo ang indi mangin tuman kasako sa kinaandan nga mga butang sa kabuhi. (Lucas 12:13-​15) Sa baylo, pat-ura nga may yara tion sa pagpamalandong sa “mas importante nga mga butang” sa kabuhi.​—⁠Filipos 1:9-11.

“Sa Igang”​—⁠Mga Mahinadlukon

12. Ano gid ang rason kon ngaa nalaya ang tugdo sa ikaduha nga sahi sang duta nga ginsambit sa ilustrasyon ni Jesus?

12 Sang ang binhi nagtupa sa ikaduha nga sahi sang duta, wala lamang ini nagpabilin sa sini, subong sang nahauna. Nanggamot ini kag nanugdo. Apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong ang tugdo bangod sa init sang adlaw kag nalaya. Apang, talupangda ining importante nga detalye. Ang matuod nga rason kon ngaa nalaya ang tugdo indi ang init. Kay man, ang tanom nga nagtubo sa maayo nga duta nainitan man sang adlaw, apang wala ini malaya​—⁠sa katunayan, nagtubo ini. Ano ang kinatuhayan? Ini nga tugdo nalaya, paathag ni Jesus, “bangod nga wala [ini] sing madalom nga duta” kag “walay kahun-og.” (Mateo 13:​5, 6; Lucas 8:⁠6) Ang “igang” nga yara sa idalom mismo sang naibabaw nga duta, nagaupang sa gamot sang binhi nga makapangalapkap paidalom agod makatigayon sing kahun-og kag mangin malig-on. Nalaya ang tugdo bangod ang duta manabaw.

13. Ano nga sahi sang mga indibiduwal ang kaangay sa manabaw nga duta, kag ano gid ang rason sang ila reaksion?

13 Ining bahin sang ilustrasyon nagapatuhoy sa mga indibiduwal nga “nagabaton sang pulong nga may kalipay” kag makugi nga nagasunod kay Jesus “sa isa ka panag-on.” (Lucas 8:13) Sang nadayag sa mainit nga adlaw sang “kapipit-an ukon paghingabot,” hinadlukan gid sila amo nga nadula nila ang ila kalipay kag kusog kag nag-untat sa pagsunod kay Cristo. (Mateo 13:21) Apang, ang pagpamatok indi gid ang rason kon ngaa nahadlok sila. Kay man, minilyon ka disipulo ni Cristo ang nagabatas sang nanuhaytuhay nga porma sang kapipit-an, apang nagpabilin sila nga matutom. (2 Corinto 2:⁠4; 7:⁠5) Ang rason gid kon ngaa ang iban hinadlukan kag nagpalayo sa kamatuoran amo nga ang tulad-bato nga kahimtangan sang ila tagipusuon nagpugong sa ila sa pagpamalandong sing tudok sa makapalig-on kag espirituwal nga mga butang. Bilang resulta, ang apresasyon nila kay Jehova kag sa iya pulong hapaw lamang kag mahuyang sa pagbato sa pagpamatok. Paano malikawan sang isa ini nga resulta?

14. Ano nga mga tikang ang dapat himuon sang isa ka indibiduwal agod malikawan nga mangin kaangay sang manabaw nga duta ang kahimtangan sang iya tagipusuon?

14 Dapat pat-uron sang indibiduwal nga wala sia sang ginahuptan sa iya tagipusuon nga tulad-bato nga mga sablag, subong sang tudok nga kapaitan, natago nga pagkamaiyaiyahon, ukon kaanggid nga matig-a apang nasulod nga mga balatyagon. Kon nagaluntad na ini nga sablag, ang gahom sang pulong sang Dios makadula sini. (Jeremias 23:29; Efeso 4:​22; Hebreo 4:12) Pagkatapos sini, ang pagpamalandong upod ang pangamuyo makabulig sa “pagpatudok sang pulong” sa tagipusuon sang indibiduwal. (Santiago 1:21) Magahatag ini sang kusog agod malandas ang pagluya sing buot kag sang kaisog agod makapabilin nga matutom walay sapayan sang mga pagtilaw.

 “Sa Tunga sang mga Tunok”—⁠Mga Nabahinbahin

15. (a) Ngaa dapat gid naton talupangdon ang ikatlo nga sahi sang duta nga ginsambit ni Jesus? (b) Ano ang natabo sang ulihi sa ikatlo nga sahi sang duta, kag ngaa?

15 Ang ikatlo nga sahi sang duta, ang isa nga tunukon, dapat gid naton talupangdon bangod sa pila ka paagi kaangay ini sa maayo nga duta. Kaangay sa maayo nga duta, ang binhi sa tunukon nga duta nanggamot kag nanugdo. Sa umpisa wala sing kinatuhayan sa pagtubo sang bag-o nga tanom sa sining duha ka sahi sang duta. Apang, sa paglipas sang tion nag-utwas ang isa ka kahimtangan nga naglumos sa tanom sang ulihi. Indi kaangay sa maayo nga duta, nagtubo sa sini nga duta ang mga tunok. Samtang nagatubo ang gutok sa sini nga duta, ‘nagtubo man sing dungan sa sini ang mga tunok.’ Sa pila ka tion nag-agaway ang tanom kag mga tunok sa sustansia, silak, kag lugar, apang sang ulihi nadaug sang mga tunok ang tanom kag ‘naglumos sa sini.’​—⁠Lucas 8:7.

16. (a) Ano nga sahi sang mga indibiduwal ang ginalaragway sang tunukon nga duta? (b) Suno sa tatlo ka rekord sang Ebanghelyo, ano ang ginalaragway sang mga tunok?​—⁠Tan-awa ang nota sa ubos.

16 Ano nga sahi sang mga indibiduwal ang ginalaragway sang tunukon nga duta? Si Jesus nagpaathag: “Ini amo ang nakabati, apang, bangod nadala sang mga kabalaka kag mga manggad kag mga kalipayan sining kabuhi, bug-os sila nga nalumos kag wala sing ginadala sa kahimpitan.” (Lucas 8:14) Subong nga ang binhi sang manugsab-ug kag ang mga tunok dungan nga nagtubo sa duta, dungan man nga ginabaton sang mga indibiduwal ang pulong sang Dios kag ang “mga kalipayan sining kabuhi.” Ang kamatuoran sang pulong sang Dios ginasab-ug sa ila tagipusuon, apang nagapakigkompetensia ini sa iban pa nga mga tulumuron nga nagakuha sang ila atension. Ang ila malaragwayon nga tagipusuon nabahinbahin. (Lucas 9:​57-​62) Nagapugong ini sa ila sa paghatag sing bastante nga tion sa makahulugan nga pagpamalandong sa pulong sang Dios upod ang pangamuyo. Wala nila mahangpan sing bug-os ang pulong sang Dios kag gani wala sing tinagipusuon nga apresasyon nga kinahanglanon sa pagbatas. Amat-amat nga natabunan ang ila espirituwal nga mga intereses sang di-espirituwal nga mga tulumuron tubtob sa punto nga “bug-os sila nga nalumos.”⁠ * Daw ano kasubo ang madangatan sang mga wala nagahigugma sing bug-os tagipusuon kay Jehova!​—⁠Mateo 6:​24; 22:37.

17. Ano nga mga desisyon ang dapat naton himuon sa kabuhi agod nga indi kita malumos sang malaragwayon nga mga tunok nga ginsambit sa ilustrasyon ni Jesus?

17 Paagi sa pag-una sing espirituwal nga mga butang sa materyal, malikawan naton nga malumos sang mga kasakit kag mga kalipayan sining kalibutan. (Mateo 6:​31-​33; Lucas 21:34-​36) Ang pagbasa sing Biblia kag pagpamalandong sa aton ginabasa indi gid dapat pagpatumbayaan. Makatigayon kita sing kapin pa nga tion sa hanuot nga pagpamalandong upod ang pangamuyo kon pasimplehon naton ang aton kabuhi tubtob posible. (1 Timoteo 6:​6-8) Ang mga alagad sang Dios nga naghimo sini​—⁠nga, kon sa aton pa, naggabot sang mga tunok sa duta agod mahatagan sing kapin pa nga sustansia, silak, kag lugar ang nagapamunga nga tanom⁠​—⁠ginapakamaayo ni Jehova. Si Sandra nga 26 anyos nagsiling: “Kon ginapamalandungan ko ang mga pagpakamaayo sa akon  sang kamatuoran, narealisar ko nga wala sing mahatag ang kalibutan nga kaanggid sa sini!”​—⁠Salmo 84:11.

18. Paano kita makapabilin sa pulong sang Dios kag makabatas subong mga Cristiano?

18 Maathag nian, nga tanan kita, bata kag tigulang, makapabilin sa pulong sang Dios kag makabatas subong mga disipulo ni Cristo kon ang pulong sang Dios nagapabilin sa aton. Busa, pat-uron naton nga ang duta sang aton malaragwayon nga tagipusuon indi mangin matig-a, manabaw, ukon malumsan kundi magpabilin nga mahumok kag madalom. Sa sining paagi, mahangpan naton sing bug-os ang pulong sang Dios kag ‘makapamunga nga may pagbatas.’​—⁠Lucas 8:15.

[Mga nota]

^ par. 1 Sa sining artikulo, binagbinagon naton ang nahauna sa sining mga kinahanglanon. Ang duha pa pagabinagbinagon sa masunod nga mga artikulo.

^ par. 8 Halimbawa, kon nagapamalandong upod ang pangamuyo sa isa ka bahin sang Biblia nga imo nabasa, mahimo mo pamangkuton ang imo kaugalingon: ‘Nagapakita bala ini sing isa ukon kapin pa nga mga kinaiya ni Jehova? Paano ini naangot sa tema sang Biblia? Paano ko ini maaplikar sa akon kabuhi ukon magamit ini sa pagbulig sa iban?’

^ par. 16 Suno sa tatlo ka rekord sang Ebanghelyo tuhoy sa parabola ni Jesus, ang binhi nalumos sang kasakit kag kalipayan sining kalibutan: “Ang mga kabalaka sining sistema sang mga butang,” “ang malimbungon nga gahom sang manggad,” “ang mga kailigbon sa iban pa nga mga butang,” kag ang “mga kalipayan sining kabuhi.”​—⁠Marcos 4:​19; Mateo 13:22; Lucas 8:​14; Jeremias 4:​3, 4.

Ano ang Imo mga Sabat?

• Ngaa dapat kita ‘magpabilin sa pulong ni Jesus’?

• Paano makapabilin ang pulong sang Dios sa aton tagipusuon?

• Ano nga mga sahi sang mga indibiduwal ang ginalaragway sang apat ka sahi sang duta nga ginsambit ni Jesus?

• Paano ka makatigayon sing tion sa pagpamalandong sa pulong sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/Retrato sa pahina 10]

MALIG-ON NGA NAHAMTANG SA KAMATUORAN”

TINUIG na nga ginapamatud-an sang madamo kag madugay na nga mga disipulo ni Cristo nga “malig-on [sila] nga nahamtang sa kamatuoran.” (2 Pedro 1:12) Ano ang nakabulig sa ila nga makabatas? Binagbinaga ang pila sang ila mga komento.

“Ginatapos ko ang kada adlaw paagi sa pagbasa sing isa ka bahin sang Biblia kag sa pagpangamuyo. Dayon ginapamalandungan ko ang akon nabasa.”​—⁠Jean, nabawtismuhan sang 1939.

“Ang pagpamalandong kon paano si Jehova, ang isa nga tuman ka halangdon, nagahigugma gid sa aton nagahatag sa akon sing kalig-unan kag sing kusog agod makapabilin nga matutom.”​—⁠Patricia, nabawtismuhan sang 1946.

“Paagi sa maayo nga batasan sa pagtuon sing Biblia kag paagi sa pagtuon kag paghangop sa ‘madalom nga mga butang sang Dios,’ nakapadayon ako sa pag-alagad kay Jehova.”​—⁠1 Corinto 2:10; Anna, nabawtismuhan sang 1939.

“Ginabasa ko ang Biblia kag ang aton pasad-sa-Biblia nga mga publikasyon agod mausisa ko ang akon tagipusuon kag mga motibo.”​—⁠Zelda, nabawtismuhan sang 1943.

“Ang akon pinakamaayo nga mga tion amo ang paglakatlakat kag pagpakighambal kay Jehova paagi sa pangamuyo kag ang pagpahibalo sa iya sang akon ginabatyag.”​—⁠Ralph, nabawtismuhan sang 1947.

“Ginasugdan ko ang adlaw paagi sa pagbinagbinag sa matag-adlaw nga teksto kag pagbasa sa isa ka bahin sang Biblia. Nagahatag ini sa akon sing bag-o nga butang nga mapamalandungan sa amo nga adlaw.”​—⁠Marie, nabawtismuhan sang 1935.

“Para sa akon, ang bersikulo por bersikulo nga paghinun-anon sa isa ka tulun-an sang Biblia isa gid ka pangpapagsik.”​—⁠Daniel, nabawtismuhan sang 1946.

San-o ka nagahinguyang sing tion sa pagpamalandong sa pulong sang Dios upod ang pangamuyo?​—⁠Daniel 6:​10b; Marcos 1:​35; Binuhatan 10:9.

[Retrato sa pahina 13]

Paagi sa pag-una sa espirituwal nga mga butang, ‘makapamunga kita nga may pagbatas’