Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Lugpay Para sa mga Nagaantos

Lugpay Para sa mga Nagaantos

 Lugpay Para sa mga Nagaantos

SA SULOD sang mga siglo, madamo nga mga pilosopo kag mga teologo ang nagapalibog sa pamangkot kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos. Ang iban nagasiling nga bangod labing gamhanan ang Dios, sia gid ang balasulon sa pag-antos. Ang manunulat sang The Clementine Homilies, isa ka apokripa nga sinulatan sang ikaduha nga siglo, nagsiling nga ginagamhan kuno sang Dios ang kalibutan paagi sa duha ka kamot. Ginapahanabo niya ang pag-antos kag kapipit-an paagi sa iya “wala nga kamot,” ang Yawa, kag paagi naman sa iya “tuo nga kamot,” si Jesus, sia nagaluwas kag nagapakamaayo.

Ginapanghiwala sang iban ang pagluntad sang pag-antos bangod indi nila mabaton nga tugutan sang Dios ang pag-antos bisan pa nga indi sia ang nagapahanabo sini. “Ang kalautan ilusyon lamang, kag wala gid ini sing basihan,” sulat ni Mary Baker Eddy. “Kon ang sala, balatian, kag kamatayon ginahangop subong nga daw sa wala lang, madula ini.”​—⁠Science and Health With Key to the Scriptures.

Bangod sang makapasubo nga mga hitabo sa maragtas, ilabi na kutob sang nahauna nga inaway sa bug-os nga kalibutan tubtob sa karon, madamo ang naghinakop nga indi gid matapna sang Dios ang pag-antos. “Para sa akon, bangod sang Holocaust, ang kinaiya nga labing gamhanan indi na nagakaigo sa Dios,” sulat sang Judiyo nga iskolar nga si David Wolf Silverman. “Agod mahangpan ang Dios sa pila ka paagi,” siling pa niya, “ang Iya kaayo dapat nga nagahisanto sa pagluntad sang kalautan, kag matabo lamang ini kon indi Sia ang labing gamhanan.”

Apang, ang magsiling nga ang Dios sa bisan paano kakunsabo sa pag-antos, nga indi niya ini masarangan nga tapnaon, ukon nga ang pag-antos handurawan lamang wala nagalugpay sa mga nagaantos. Kag ang mas importante pa, ini nga mga pagpati nagasumpakil gid sa mga kinaiya sang matarong, dinamiko, kag mainulikdon nga Dios nga ginapakilala sa mga pahina sang Biblia. (Job 34:​10, 12; Jeremias 32:17; 1 Juan 4:⁠8) Ano, kon amo, ang ginasiling sang Biblia nga rason kon ngaa gintugutan ang pag-antos?

Paano Nagsugod ang Pag-antos?

Wala gintuga sang Dios ang mga tawo agod mag-antos. Sa baylo, ginhatagan niya ang unang mag-asawa, nga sanday Adan kag Eva, sing himpit nga hunahuna kag lawas, ginhandaan sing isa ka matahom nga hardin agod mangin puluy-an nila, kag ginhatagan sing makalilipay kag makaalayaw nga hilikuton. (Genesis 1:​27, 28, 31; 2:⁠8) Apang, ang ila dalayon nga kalipay nasandig sa pagkilala nila sa paggahom sang Dios kag sa iya kinamatarong sa pagpamat-od kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. Yadto nga sugo sang Dios ginrepresentar sang isa ka kahoy nga ginatawag nga “kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain.” (Genesis 2:17) Mapakita nanday Adan kag Eva ang ila pagpasakop sa Dios kon tumanon nila ang iya sugo nga indi pagkaunon yadto nga kahoy.⁠ *

Makapasubo nga wala gintuman ni Adan kag ni Eva ang Dios. Nakumbinsi si Eva sang isa ka rebelde nga espiritu nga tinuga, nga nakilal-an sang ulihi nga si Satanas nga Yawa, nga indi para sa iya gid kaayuhan nga tumanon ang Dios. Ang matuod, ginadingot kuno sang Dios sa iya ang halandumon gid nga kahilwayan,  ang kinamatarong sa pagpamat-od para sa iya kaugalingon kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. Nagsiling si Satanas nga kon kaunon ni Eva ang kahoy, ‘ang iya mga mata magamuklat kag mangin kaangay sia sang Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain.’ (Genesis 3:​1-6; Bugna 12:⁠9) Nasulay sa posibilidad nga mangin hilway, ginkaon ni Eva ang ginadumilian nga bunga, kag sang ulihi nagkaon man si Adan.

Sadto gid nga adlaw, naeksperiensiahan nanday Adan kag Eva ang mga resulta sang ila pagrebelde. Paagi sa pagsikway sa paggahom sang Dios, nadula nila ang pangamlig kag mga pagpakamaayo nga naagom kuntani nila kon nagpasakop sila sa Dios. Gintabog sila sang Dios gikan sa Paraiso kag ginsilingan si Adan: “Pinakamalaut ang duta bangod sa imo. Sa kasakit magakaon ka sing patubas sini sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Sa balhas sang imo nawong magakaon ka sing tinapay tubtob nga magbalik ka sa duta.” (Genesis 3:​17, 19) Si Adan kag si Eva nagbalatian, nag-antos sing kasakit, nagtigulang, kag napatay. Ang pag-antos nangin bahin na sang eksperiensia sang tawo.​—⁠Genesis 5:29.

Paglubad sa Isyu

Ang isa mahimo mamangkot, ‘Indi bala mahimo nga wala na lang kuntani ginsapak sang Dios ang sala ni Adan kag ni Eva?’ Indi, bangod mahimo nga labi pa sini nga pakadiutayon ang pagtahod sa iya awtoridad, nga ayhan magapalig-on sang ulihi pa nga mga pagrebelde kag magaresulta sa daku pa nga pag-antos. (Manugwali 8:11) Dugang pa, ang indi pagsapak sa sini nga pagkadimatinumanon magahimo sa Dios nga kakunsabo sang ginhimo nga sala. Ang manunulat sang Biblia nga si Moises nagpahanumdom sa aton: “Ang mga binuhatan sang Dios himpit, kay ang tanan niya nga dalanon katarungan. Isa ka Dios sang katutom, nga sa iya wala sing inhustisya; matarong kag matadlong sia.” (Deuteronomio 32:⁠4) Nahisanto sa iya mga kinaiya, dapat tugutan sang Dios sanday Adan kag Eva nga antuson ang mga resulta sang ila pagkadimatinumanon.

Ngaa wala gilayon ginlaglag sang Dios ang unang mag-asawa kaupod ni Satanas, ang di-makita nga nagsugyot sang ila pagrebelde? May gahom sia nga himuon ini. Kuntani wala na makapanganak si Adan kag si Eva sing mga anak nga nakapanubli sing pag-antos kag kamatayon. Apang, wala kuntani mapamatud-an sini nga pagpakita sang gahom sang Dios ang pagkanagakaigo sang awtoridad sang Dios sa iya intelihente nga mga tinuga. Isa pa, kon si Adan kag si Eva napatay nga wala sing mga anak, nagkahulugan kuntani ini nga napaslawan ang katuyuan sang Dios nga pun-on ang duta sang ila himpit nga mga kaliwat. (Genesis 1:28) Kag “ang Dios indi kaangay sang mga tawo . . . Kon ano ang ginsaad niya, ginatuman niya; nagapamulong sia, kag nagakatuman ini.”​—⁠Numeros 23:​19, Today’s English Version.

Sa iya himpit nga kaalam, namat-od si Jehova nga Dios nga tugutan ang pagrebelde sa malip-ot lamang nga tion. Ang mga rebelde may nagakaigo nga kahigayunan nga maeksperiensiahan ang mga epekto sang kahilwayan gikan sa Dios. Ipakita sang maragtas nga kinahanglan gid sang tawo ang panuytoy sang Dios kag nga ang paggahom sang Dios superyor sangsa iya sang tawo ukon kay Satanas. Sa amo man nga tion, ang Dios naghimo sing mga tikang agod pat-uron nga ang orihinal nga katuyuan para sa duta matuman. Nagsaad sia nga magaabot ang “binhi,” ukon “kaliwat,” nga ‘magadugmok kay Satanas sa ulo,’ bug-os nga ginadula ang pagrebelde niya kag ang makahalalit nga mga epekto sini.​—⁠Genesis 3:15.

Si Jesucristo amo ining ginsaad nga Binhi. Mabasa naton sa 1 Juan 3:8 nga “ang Anak sang Dios ginpadayag . . . sa paglaglag sa mga binuhatan sang Yawa.” Ginhimo niya ini paagi sa paghalad sang iya himpit tawhanon nga kabuhi kag sa pagbayad sang bili sang gawad agod matubos ang mga anak ni Adan gikan sa napanubli nga sala kag kamatayon. (Juan 1:29; 1 Timoteo 2:​5, 6) Ang mga tawo nga nagatuo sa halad ni Jesus ginsaaran  sing permanente nga kaumpawan gikan sa pag-antos. (Juan 3:16; Bugna 7:17) San-o ini mahanabo?

Katapusan sang Pag-antos

Ang pagsikway sa awtoridad sang Dios nagresulta sa di-malaragway nga pag-antos. Nagakaigo, kon amo, nga gamiton sang Dios ang pinasahi nga pagpakita sang iya awtoridad agod tapuson ang pag-antos sang mga tawo kag himuon ang iya orihinal nga katuyuan para sa duta. Ginsambit ni Jesus ining aman sang Dios sang gintudluan niya ang iya mga sumulunod nga mangamuyo: “Amay namon nga yara sa mga langit, . . . magkari ang imo ginharian. Paghimuon ang imo kabubut-on, kon paano sa langit, subong man sa duta.”​—⁠Mateo 6:​9, 10.

Ang tion nga gintugutan sang Dios ang tawo nga mag-eksperimento sang kaugalingon nga gobierno malapit na matapos. Bilang katumanan sang tagna sang Biblia, ang iya Ginharian gintukod sa langit sang 1914 nga ang Hari sini amo si Jesucristo.⁠ * Sa dili madugay, dugmukon kag laglagon sini ang tanan nga mga gobierno sang tawo.​—⁠Daniel 2:44.

Sa iya malip-ot nga ministeryo sa duta, ginhatag ni Jesus ang halimbawa sang mga pagpakamaayo nga ihatag sa katawhan kon mapasag-uli ang paggahom sang Dios. Ang mga Ebanghelyo nagahatag sing ebidensia sang kaawa nga ginpakita ni Jesus sa imol kag ginapigos nga mga katapo sang tawhanon nga katilingban. Gin-ayo niya ang mga nagabalatian, ginpakaon ang mga ginagutom, kag ginbanhaw ang mga patay. Bisan ang kinaugali nga mga puwersa nagtuman sang iya tingog. (Mateo 11:⁠5; Marcos 4:37-39; Lucas 9:11-16) Handurawa kon ano ang mahimo ni Jesus kon gamiton niya ang nagatinlo nga epekto sang iya halad gawad sa kaayuhan sang tanan nga matinumanon nga katawhan! Ang Biblia nagasaad nga paagi sa paggahom ni Cristo, “pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata [sang mga tawo], kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa.”​—⁠Bugna 21:4.

Lugpay sa mga Nagaantos

Makalilipay gid mahibaluan nga ang aton mahigugmaon kag labing gamhanan nga Dios, nga si Jehova, nagaulikid sa aton kag sa dili madugay hatagan niya sing kaumpawan ang katawhan! Sa masami, ang isa ka pasyente nga nagamasakit sing malubha kinabubut-on nga nagapabulong agod mag-ayo sia bisan pa nga masakit gid ini. Sa amo man nga paagi, kon nahibaluan naton nga ang ginahimo sang Dios magahatag sing dayon nga mga pagpakamaayo, magapabaskog ini sa aton bisan daw ano pa nga temporaryo nga mga kabudlayan ang ginaatubang naton.

Si Ricardo, nga ginsambit sa nauna nga artikulo, nalugpayan sang mga saad sang Biblia. “Sang mapatay ang akon asawa, gusto ko gid nga mag-isahanon,” hinumdom niya, “apang narealisar ko sang ulihi nga indi sini mabalik ang akon asawa kag labi lamang nga magapabug-at sang akon ginabatyag.” Sa baylo, padayon nga nagtambong si Ricardo sa Cristianong mga miting kag nagpaambit sang mensahe sang Biblia sa iban. “Sang nabatyagan ko ang mahigugmaon nga pagsuporta ni Jehova kag nakita kon paano niya ginasabat ang akon mga pangamuyo bisan sa daw magagmay nga mga butang, labi nga nagsuod ako sa iya,” siling ni Ricardo. “Bangod nahibaluan ko nga ginahigugma  ako sang Dios, nabatas ko ang pinakamasakit nga pagtilaw nga naatubang ko.” Ginabaton niya: “Nahidlaw gihapon ako sa akon asawa, apang nagapati gid ako karon nga wala sing butang nga ginatugot si Jehova nga mahanabo nga makahalit sa aton sing dayon.”

Ikaw bala, kaangay ni Ricardo kag sang minilyon pa nga iban, nalangkag sa tion nga ang karon nga mga pag-antos sang katawhan “indi na pagdumdumon, ni mag-utwas pa ini sa tagipusuon”? (Isaias 65:17) Makasalig ka nga ang mga pagpakamaayo sang Ginharian sang Dios imo gid matigayon kon sundon mo ang laygay sang Biblia: “Pangitaa ninyo si Jehova samtang nga makita pa sia. Tawga ninyo sia samtang nga malapit pa sia.”​—⁠Isaias 55:6.

Agod buligan ka nga mahimo ini, unaha sa imo kabuhi ang pagbasa kag pagtuon sing maayo sang Pulong sang Dios. Kilalaha ang Dios kag ang isa nga ginpadala niya, si Jesucristo. Panikasugi nga magkabuhi nahisanto sa mga talaksan sang Dios kag busa ipakita nga handa ka magpasakop sa iya pagkasoberano. Ini nga dalanon magahatag sa imo sing daku pa nga kalipay karon walay sapayan sang mga pagtilaw nga mahimo atubangon mo. Kag sa palaabuton, magaresulta ini sa pag-agom mo sing kabuhi sa isa ka kalibutan nga wala na sing pag-antos.​—⁠Juan 17:3.

[Mga nota]

^ par. 7 Sa nota sa ubos sang Genesis 2:​17, ginapaathag sang The Jerusalem Bible ang “pagkilala sang maayo kag malain” subong “ang ikasarang sa pagpamat-od . . . kon ano ang maayo kag kon ano ang malain kag ang pagpanghikot sing nahisuno, ang pagpangangkon sing bug-os nga kahilwayan sa moral diin wala ginakilala sang tawo ang iya kahimtangan subong isa ka tinuga.” Nagasiling pa ini: “Ang una nga sala isa ka pagsalakay sa pagkasoberano sang Dios.”

^ par. 17 Para sa detalyado nga pagbinagbinag sa tagna sang Biblia may kaangtanan sa 1914, tan-awa ang kapitulo 10 kag 11 sang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Box on page 6, 7]

PAANO Naton MAATUBANG ANG PAG-ANTOS?

‘Itugyan ninyo sa Dios ang tanan ninyo nga kabalaka.’ (1 Pedro 5:7) Natural lamang nga maggamo ang aton pensar, maakig kita, kag magbatyag nga daw ginpabay-an kon nagabatas kita sing pag-antos ukon makita naton ang aton ginahigugma nga nagaantos. Apang, makasalig ka nga nahangpan ni Jehova ang aton mga balatyagon. (Exodo 3:⁠7; Isaias 63:⁠9) Kaangay sang matutom nga mga tawo sang una, mapabutyag naton sa iya ang aton ginabatyag kag ang aton mga duhaduha kag mga kabalaka. (Exodo 5:22; Job 10:​1-3; Jeremias 14:19; Habacuc 1:13) Mahimo indi niya pagkuhaon sing milagruso ang aton mga pagtilaw, apang bilang sabat sa aton tinagipusuon nga mga pangamuyo, mahatagan niya kita sing kaalam kag kusog agod maatubang ini.​—⁠Santiago 1:​5, 6.

“Indi kamo matingala sa masakit nga pagtilaw nga ginaantos ninyo, subong daw may butang nga katingalahan nga nahanabo sa inyo.” (1 Pedro 4:​12, New International Version) Ginapatuhuyan diri ni Pedro ang paghingabot, apang ang iya mga pulong nagakaigo man sa bisan ano nga pag-antos nga ginabatas sang isa ka tumuluo. Ang mga tawo nagaantos sing kapurauton, balatian, kag pagkapatay sang mga hinigugma. Ang Biblia nagasiling nga “ang tion kag wala ginapaabot nga hitabo” nagakahanabo sa tanan. (Manugwali 9:11) Bahin ini sang kahimtangan sang katawhan sa karon. Ini nga ihibalo magabulig sa aton nga maatubang ang pag-antos kag ang kalamidad kon mahanabo ini. (1 Pedro 5:⁠9) Labaw sa tanan, ang pagdumdom sa pasalig nga “ang mga mata ni Jehova nagatulok sa mga matarong, kag ang iya mga igdulungog bukas sa ila pagpangayo sing bulig” isa gid ka tuburan sang lugpay.​—⁠Salmo 34:15; Hulubaton 15:⁠3; 1 Pedro 3:12.

“Magkasadya kamo sa paglaum.” (Roma 12:12) Sa baylo nga pamensaron pirme ang nagligad nga kalipay, sarang naton mapamalandungan ang saad sang Dios nga dulaon niya ang tanan nga pag-antos. (Manugwali 7:10) Ining masaligan nga paglaum magaamlig sa aton subong sang pag-amlig sang helmet sa ulo. Ang paglaum nagapahaganhagan sang malain nga epekto sang mga kalamidad sa kabuhi kag nagapasalig nga indi ini permanente nga makahalit sa aton hunahuna, emosyon, ukon espirituwal nga kapagros.​—⁠1 Tesalonica 5:8.

[Retrato sa pahina 5]

Ginsikway ni Adan kag ni Eva ang paggahom sang Dios

[Retrato sa pahina 7]

Nagasaad ang Dios sing kalibutan nga wala na sing pag-antos