Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Mabudlay Gid nga Magpangayo sing Pasaylo?

Ngaa Mabudlay Gid nga Magpangayo sing Pasaylo?

 Ngaa Mabudlay Gid nga Magpangayo sing Pasaylo?

SANG Hulyo 2000, gin-aprobahan sang Lehislatura sang Estado sang California sa Estados Unidos ang isa ka layi nga nagahilway sa mga tawo sa obligasyon kon magpabutyag sila sing simpatiya sa indibiduwal nga napilasan sa aksidente nga sa sini nadalahig man sila. Ngaa ginhimo ini nga layi? Natalupangdan nga kon ang aksidente nagaresulta sa pagkasamad ukon halit, ang mga tawo masunson nga nagapangalag-ag sa pagpangayo sing pasaylo sa kahadlok nga basi gamiton ini sa korte subong pag-ako sing sala. Sa pihak nga bahin, ang mga tawo nga nagabatyag nga dapat kuntani nga ginpangayuan gilayon sila sing pasaylo mahimo maakig, kag ang diutay nga aksidente mahimo nga mangin isa ka daku nga pagsinuay.

Sa pagkamatuod, indi kinahanglan nga magpangayo ka sing pasaylo sa aksidente nga indi ikaw ang salaon. Kag may mga tion nga maalamon nga maghalong ka sa imo ginahambal. Ang isa ka dumaan nga hulubaton nagasiling: “Sa kabuganaan sang mga pulong wala ginakulangi sing paglapas, apang ang nagapugong sang iya mga bibig nagapanghikot sing mainandamon.” (Hulubaton 10:19; 27:12) Walay sapayan sini, mahimo ikaw mangin matinahuron kag mabinuligon.

Apang, indi bala matuod nga madamo nga tawo ang wala na nagapangayo sing pasaylo,  bisan nga wala sing nadalahig nga mga demanda? Sa puluy-an ang isa ka asawa mahimo magpanalabiton, ‘Ang akon bana wala gid nagapangayo sing pasaylo sa bisan ano nga butang.’ Sa trabaho ang isa ka kabo mahimo magreklamo, ‘Ang akon mga trabahador wala nagabaton sang ila sala, kag haluson sila nagasiling sing sorry.’ Sa eskwelahan ang isa ka manunudlo mahimo magreport, ‘Ang mga kabataan wala mahanas sa pagsiling sing excuse me.’

Ang isa ka rason kon ngaa nagapangalag-ag ang isa ka tawo sa pagpangayo sing pasaylo amo ang kahadlok nga basi indi ini pagbatunon. Bangod sang kahadlok nga basi indi sia pagsapakon, mahimo nga indi niya ipabutyag kon ano gid ang iya ginabatyag. Ti, basi likawan na sang tawo nga nasaklaw ang isa nga nakasaklaw, amo nga mabudlay gid nga magbugnuhanay pa sila.

Ang isa pa ka rason kon ngaa nagapangalag-ag ang iban sa pagpangayo sing pasaylo amo ang kakulang sing pag-ulikid sa ginabatyag sang iban nga tawo. Mahimo sila mangatarungan, ‘Indi madula sang pagpangayo sing pasaylo ang akon nahimo nga sala.’ Ang iban naman nagapangalag-ag sa pagsiling sing sorry bangod sang posible nga mga resulta. Nagapamangkot sila, ‘Ako bala ang basulon kag pabayaron sa kon ano ang dapat bayaran?’ Apang, ang daku gid nga balagbag sa pagbaton sing sala amo ang bugal. Ang isa ka tawo nga tuman ka bugalon sa pagsiling sing “Sorry” mahimo nga daw nagahinakop, ‘Indi ko luyag mahuy-an paagi sa pagbaton sang akon sala. Maganubo ang ila panan-aw sa akon.’

Tungod sa ano man nga rason, madamo ang nabudlayan sa pagbungat sang mga tinaga nga nagapangayo sing pasaylo. Apang kinahanglan gid bala nga magpangayo sing pasaylo? Ano ang mga benepisyo sang pagpangayo sing pasaylo?

[Retrato sa pahina 3]

“Ang mga kabataan wala mahanas sa pagsiling sing ‘excuse me’ ”

[Retrato sa pahina 3]

“Ang akon bana wala gid nagapangayo sing pasaylo”

[Retrato sa pahina 3]

“Ang akon mga trabahador wala nagabaton sang ila sala”