Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Hanuot nga Pagpanikasog—San-o Ini Ginapakamaayo ni Jehova?

Hanuot nga Pagpanikasog—San-o Ini Ginapakamaayo ni Jehova?

 Hanuot nga Pagpanikasog​—San-o Ini Ginapakamaayo ni Jehova?

“BUY-I ako, kay nagapamanagbanag na.”

“Indi ko ikaw pagbuy-an tubtob indi mo ako pagpakamaayuhon.”

“Ano ang imo ngalan?”

“Si Jacob.”

“Ang imo ngalan indi na pagtawgon nga Jacob kundi Israel, kay nakigbato ka sa Dios kag sa mga tawo amo nga sa katapusan nagdaug ka.”​​—⁠Genesis 32:26-​28.

Ining makawiwili nga paghambalanay resulta sang isa ka tumalagsahon nga pagpakita sang tulad-atleta nga kapagsik sang 97-anyos nga si Jacob. Bisan pa nga wala sia ginlaragway sang Biblia subong isa ka atleta, nakigdumog sia sa isa ka anghel sa bug-os nga gab-i. Ngaa? Bangod nabalaka gid si Jacob tuhoy sa saad ni Jehova sa iya katigulangan​—⁠ang iya palanublion.

Madamo na nga tinuig ang nagligad, nadula sang utod ni Jacob nga si Esau ang iya kinamatarong sa pagkapanganay kabaylo sang isa ka yahong nga linaga. Apang karon nabalitaan ni Jacob nga si Esau nagapakari upod ang 400 ka kalalakin-an. Maathag nga nabalaka, gintinguhaan ni Jacob nga pat-uron ang saad ni Jehova nga ang iya pamilya magauswag sa duta sa tabok sang Suba Jordan. Nahisuno sa iya mga pangamuyo, determinado nga nanghikot si Jacob. Nagpadala sia sing madamo nga mga dulot sa nagapakari nga si Esau. Nagpangaman man sia, kag gintunga niya ang iya kampo kag ginpatabok ang iya mga asawa kag kabataan sa talabukan sang Jaboc. Upod ang daku nga panikasog kag madamo nga mga luha, nanikasog sia sing dugang paagi sa pagdumog sa anghel sa bug-os nga gab-i agod “makapakitluoy sia sing pagpakamaayo para sa iya kaugalingon.”​—⁠Oseas 12:⁠4; Genesis 32:​1-​32.

Binagbinaga ang mas nauna nga halimbawa, si Raquel, ang ikaduha nga asawa ni Jacob kag ang labing palangga niya. Nahibaluan gid ni Raquel ang saad ni Jehova nga pakamaayuhon si Jacob. Ang utod niya nga si Lea, ang una nga asawa ni Jacob, ginpakamaayo sang apat ka anak nga lalaki samtang si Raquel baw-as gihapon. (Genesis 29:31-​35) Sa baylo nga magpadaug sa kapung-aw, padayon sia nga nakitluoy kay Jehova sa pangamuyo kag nanghikot suno sa iya mga pangamuyo. Subong sang ginhimo sang iya katigulangan nga si Sara kay Hagar, ginpaasawa ni Raquel ang iya ulipon nga si Bilha kay Jacob, agod nga suno sa ginsiling ni Raquel, ‘makaagom man ako sing anak gikan sa  iya.’⁠ * Duha ka lalaki ang ginbata ni Bilha kay Jacob​—⁠sanday Dan kag Neftali. Sang matawo si Neftali, ginpabutyag ni Raquel ang kasangkaron sang pagpakig-away niya sa emosyon: “Sa makusog nga mga pagpakigdumog nakigdumog ako sa akon utod nga babayi. Kag nagdaug gid ako!” Ginpakamaayo pa gid si Raquel sang duha ka anak nga lalaki nga iya mismo, sanday Jose kag Benjamin.​—⁠Genesis 30:​1-8; 35:24.

Ngaa ginpakamaayo ni Jehova ang pisikal kag emosyonal nga mga pagpanikasog nanday Jacob kag Raquel? Bangod gin-una nila pirme ang kabubut-on ni Jehova kag ginpakabahandi ang ila palanublion. Nangamuyo sila sing hanuot agod pakamaayuhon niya ang ila pagkabuhi kag nanghikot suno sa kabubut-on sang Dios kag suno sa ila mga ginpangabay.

Kaangay nanday Jacob kag Raquel, madamo karon ang makapamatuod nga kinahanglan ang maukod nga pagpanikasog agod matigayon ang pagpakamaayo ni Jehova. Ang ila mga panikasog masami nga may mga luha, kaluya sang buot, kag kalugaw-an. Ang isa ka Cristianong iloy, nga si Elizabeth, naghinumdom sang iya hanuot nga panikasog agod makatambong liwat sa Cristianong mga miting sing regular pagkatapos sang malawig nga pag-untat. Mabudlay gid ang pagkadto sa Kingdom Hall nga may lima ka magamay nga kabataan nga lalaki, isa ka di-tumuluo nga bana kag pagmaneho sing treinta ka kilometro. “Ang pagpanikasog nga makatambong sing regular sa mga miting nagakinahanglan gid sang disiplina sa kaugalingon, nga nahibal-an ko nga maayo para sa amon sang akon kabataan. Nakabulig ini sa ila nga mahangpan nga isa ini ka buhat nga takus padayunon.” Ginpakamaayo ni Jehova ang iya mga panikasog. Sa tatlo niya ka kabataan nga lalaki nga aktibo sa Cristianong kongregasyon, duha ang yara sa bug-os tion nga ministeryo. Nalipay bangod sang ila pag-uswag sa espirituwal, sia nagsiling: “Nalabawan nila ako sa espirituwal nga pagtubo.” Daw ano nga padya sa iya hanuot nga panikasog!

Hanuot nga Panikasog nga Ginapakamaayo ni Jehova

Ang hanuot nga pagpanikasog kag pagpangabudlay sing lakas may mga padya gid. Kon labi pa nga ginapanikasugan naton ang isa ka proyekto ukon isa ka asaynment, labi pa ang aton kaayawan. Amo sini ang paghimo ni Jehova sa aton. “Ang tagsa ka tawo man magkaon kag mag-inom kag makakita sing kaayuhan sa bug-os niya nga kinabudlayan. Dulot ini sang Dios,” sulat ni Hari Solomon. (Manugwali 3:13; 5:​18, 19) Apang, agod makabaton sing pagpakamaayo sang Dios, dapat pat-uron naton nga ang aton mga panikasog nagakaigo. Halimbawa, rasonable bala nga magpaabot sang kahamuot ni Jehova sa isa ka estilo sang pagkabuhi nga ginapahigad ang espirituwal nga mga butang? Makalaum ayhan ang isa ka dedikado nga Cristiano sang kahamuot ni Jehova kon batunon niya ang isa ka trabaho ukon pagtaas sang posisyon apang mawasi niya ang makapalig-on pagtuo nga pagpakig-upod kag panudlo sa Cristianong mga miting?​—⁠Hebreo 10:23-​25.

Ang pagkabuhi nga nagapangabudlay sing lakas agod makatigayon sing isa ka sekular nga karera ukon materyal nga kabuganaan wala nagakahulugan nga ang isa “makakita sing kaayuhan” kon wala niya ginalakip ang espirituwal nga mga butang. Ginpaathag ni Jesus ang resulta sang sayop nga panikasog sa iya ilustrasyon sang manugsab-ug. Tuhoy sa binhi nga “ginsab-ug sa tunga sang mga tunok,” ginpaathag ni Jesus nga “ini sia ang nagapamati sa pulong, apang ang kabalaka sining sistema sang mga butang kag ang malimbungon nga gahom sang manggad nagalumos sang pulong, kag nangin di-mabungahon sia.” (Mateo 13:22) Nagpaandam man si Pablo sa kaanggid nga tiglapak kag nagdugang nga yadtong nangin materyalistiko “nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamong binuang kag makahalalit  nga kailigbon, nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kahapayan.” Ano ang solusyon sa sining malaglagon sa espirituwal nga pagkabuhi? Si Pablo nagpadayon: ‘Palagyo ka sa sining mga butang kag ipahamtang ang imo paglaum, indi sa walay kapat-uran nga mga manggad, kundi sa Dios, nga nagahatag sa aton sing tanan nga butang sing bugana para sa aton ikalipay.’​—⁠1 Timoteo 6:​9, 11, 17.

Walay sapayan sang aton pangidaron ukon kalawigon sa pag-alagad kay Jehova, tanan kita makabenepisyo paagi sa pag-ilog sang hanuot nga mga panikasog nga ginpakita nanday Jacob kag Raquel. Sa pagtinguha nila nga kahamut-an sang Dios, wala gid nila malimtan ang ila palanublion, bisan daw ano pa ka makahaladlok ukon makabalang-aw ang mga kahimtangan. Sa karon, ang mga pag-ipit kag kabudlayan nga ginaatubang naton mahimo nga mangin subong man sina ka makahaladlok, makabalang-aw, ukon makapahanusbo pa gani. Ang pagsulay amo nga mag-untat sa pagpanikasog kag mangin isa naman ka biktima sang pagsalakay ni Satanas. Mahimo gamiton niya ang bisan ano nga sarang niya magamit, ini man paglingawlingaw, mga isport ukon kalingawan, mga karera ukon materyal nga kabuganaan, agod matuman ang iya mga katuyuan. Pirme ginasaad ang maayo nga mga resulta apang talagsa lang ini matigayon. Yadtong nalimbungan ukon naganyat sa paghimo sining mga buhat masami nga nabang-awan gid. Kaangay nanday Jacob kag Raquel sang una, palambuon naton ang espiritu sang isa ka nagapanikasog sing hanuot kag daugon ang mga pahito ni Satanas.

Handum gid sang Yawa nga mag-ampo kita, nga magbatyag nga ‘wala na sing paglaum ang kahimtangan, kag wala na sing mahimo. Wala na sing pulos ang pagpanikasog.’ Busa, daw ano ka importante nga magbantay kita nga indi mapalambo ang isa ka nagapangampo nga panimuot, nagahunahuna nga ‘wala na sing nagapalangga sa akon’ kag ‘nalimtan na ako ni Jehova.’ Makahalalit ang magpadaug sa sinang mga panghunahuna. Nagapakita bala ini nga nagaampo na kita kag wala na nagapakigbato agod mabaton naton ang isa ka pagpakamaayo? Dumduma, ginapakamaayo ni Jehova ang aton hanuot nga panikasog.

Padayon nga Makigbato Agod Pakamaayuhon ni Jehova

Ang aton maayong kahimtangan sa espirituwal nasandig sa daku nga kasangkaron sa aton paghangop sang duha ka sadsaran nga kamatuoran tuhoy sa aton kabuhi subong alagad ni Jehova. (1) Indi lamang isa ang may mga problema, balatian, ukon mabudlay nga mga kahimtangan sa kabuhi, kag (2) si Jehova nagapamati sa mga pagtuaw sadtong hanuot nga nagapangabay sang iya bulig kag pagpakamaayo.​—⁠Exodo 3:​7-​10; Santiago 4:​8, 10; 1 Pedro 5:​8, 9.

Bisan daw ano kabudlay ang imo mga kahimtangan ukon sa pamatyag mo limitado ang imo mahimo, indi magpadaug sa “sala nga madali nagasalawid sa aton”​—⁠ang kakulang sing pagtuo. (Hebreo 12:1) Padayon nga makigbato tubtob mabaton mo ang pagpakamaayo. Magmapailubon kag dumduma ang tigulang na nga si Jacob nga nakigdumog sa bug-os nga gab-i agod pakamaayuhon. Kaangay sang isa ka mangunguma nga nagasab-ug sa tigpamulak kag nagahulat sang tig-alani, maghulat sing mapailubon sang pagpakamaayo ni Jehova sa imo espirituwal nga hilikuton, bisan daw ano man ka limitado sa pamatyag mo ang imo hilikuton. (Santiago 5:​7, 8) Kag dumduma pirme ang mga pinamulong sang salmista: “Ang mga nagasab-ug sing mga binhi nga may mga luha magaani nga may paghugyaw sa kalipay.” (Salmo 126:⁠5; Galacia 6:9) Magtindog sing malig-on, kag magpabilin nga nalakip sa mga nagapakigbato.

[Nota]

^ par. 9 Ang pagpakighirop sa indi asawa nagaluntad na antes sang Kasuguan nga katipan kag ini ginkilala kag ginkontrol sang Kasuguan. Indi pa sadto ang husto nga tion sa pagtamod sang Dios nga ipasag-uli ang orihinal nga talaksan sang monogamiya nga ginpatok niya sa hardin sang Eden tubtob sa pag-abot ni Jesucristo, apang gin-amligan niya ang mga indi asawa paagi sa kasuguan. Ang pagpakighirop sa indi asawa nakabulig sa mas madasig nga pagdamo sang populasyon sa Israel.