Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginapatahom ni Jehova ang Iya Katawhan Paagi sa Kapawa

Ginapatahom ni Jehova ang Iya Katawhan Paagi sa Kapawa

 Ginapatahom ni Jehova ang Iya Katawhan Paagi sa Kapawa

“Magtindog ka, O babayi, magpasilak ka sing kapawa, kay ang imo kapawa nag-abot na kag ang himaya mismo ni Jehova nagsilak na sa imo.”​—⁠ISAIAS 60:1.

1, 2. (a) Ano ang kahimtangan sang katawhan? (b) Sin-o ang sa likod sang kadudulman sang katawhan?

“O, kon yari lang si Isaias ukon si San Pablo!” Amo ini ang panganduhoy ni Presidente Harry Truman sang Estados Unidos sadtong katuigan 1940. Ngaa nasiling niya ini? Bangod ginbatyag niya nga kinahanglan ang maayo gid nga mga lider sa kalibutan sang panahon niya. Ang katawhan bag-o lang sadto makalampuwas sa pinakamadulom nga panahon sang ika-20 nga siglo, ang ikaduha nga bug-os kalibutan nga inaway. Apang, bisan pa natapos na ang inaway, ang kalibutan wala gihapon sing paghidait. Nagpabilin ang madulom nga kahimtangan sini. Sa pagkamatuod, 57 ka tuig pagkatapos sadto nga inaway, ang kalibutan yara gihapon sa kadulom. Kon si Presidente Truman buhi pa karon, pat-od gid nga magasiling sia nga kinahanglan gihapon ang maayo nga mga lider kaangay ni Isaias ukon ni apostol Pablo.

2 Wala kita makahibalo kon bala nahibal-an ini anay ni Presidente Truman, apang nagpamulong si apostol Pablo tuhoy sa kadudulman nga nagapapiot sa katawhan, kag nagpaandam sia tuhoy sini sa iya mga sulat. Halimbawa, nagpaandam si Pablo sa iya mga masigkatumuluo: “Nagapakigdumog kita, indi batok sa dugo kag unod, kundi batok sa mga panguluhan, batok sa mga awtoridad, batok sa mga manuggahom sang kalibutan sining kadudulman, batok sa malaut nga mga puwersa nga espiritu sa langitnon nga mga duog.” (Efeso 6:12) Paagi sa sining mga pulong, wala lamang ginpakita ni Pablo nga nahibaluan niya ang espirituwal nga kadudulman nga nagaligom sa kalibutan kundi nga nahibaluan man niya ang matuod nga ginhalinan sini​—⁠ang gamhanan nga mga puwersa sang mga demonyo nga ginlaragway subong “mga manuggahom sang kalibutan.” Bangod ang gamhanan nga mga puwersa amo ang sa likod sang kadudulman sa kalibutan, ano ang mahimo sang mga tawo agod madula ini?

3. Walay sapayan sang madulom nga kahimtangan sang katawhan, ano ang gintagna ni Isaias para sa mga matutom?

3 Nagpamulong man si Isaias tuhoy sa kadudulman nga nagapapiot sa katawhan. (Isaias 8:​22; 59:9) Apang, tuhoy sa aton adlaw, gintagna niya sa idalom sang inspirasyon nga sa sining madulom nga mga tion, pasanagon ni Jehova ang pagtamod sang mga nagahigugma sa kapawa. Huo, bisan pa indi naton kaupod si Pablo ukon si Isaias, yari sa aton ang ila inspirado nga mga sinulatan agod tuytuyan kita. Agod makita naton kon daw ano ini nga pagpakamaayo para sa mga nagahigugma kay Jehova, binagbinagon naton ang matagnaon nga mga pulong ni Isaias nga mabasa sa ika-60 nga kapitulo sang iya tulun-an.

Ang Matagnaon nga Babayi Nagapasilak sing Kapawa

4, 5. (a) Ano ang ginsugo ni Jehova nga himuon sang babayi, kag ano ang iya ginsaad? (b) Anong makakulunyag nga impormasyon ang ginaunod sang Isaias kapitulo 60?

4 Ang unang mga pulong sang Isaias 60 ginapatuhoy sa isa ka babayi nga yara sa masubo gid nga kahimtangan​—⁠nga nagahaplak sa duta sa kadudulman. Sa hinali lamang, nagsilak ang kapawa sa kadulom, kag si Jehova nanawag: “Magtindog ka, O babayi, magpasilak ka sing kapawa, kay ang imo kapawa nag-abot na kag ang himaya mismo ni Jehova nagsilak na sa imo.” (Isaias 60:1) Nag-abot na ang tion para sa babayi nga magtindog kag ipabanaag ang kapawa sang Dios, ang iya himaya. Ngaa? Makita naton ang sabat sa masunod nga bersikulo: “Yari karon! ang kadudulman magaligom sa duta, kag ang pitipit nga kadulom sa pungsudnon nga mga grupo; apang si Jehova magasilak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo.” (Isaias 60:2) Kon tumanon sang babayi ang sugo ni Jehova, ginapasalig sa iya ang  isa ka matahom nga resulta. Si Jehova nagsiling: “Ang mga pungsod pat-od nga magakadto sa imo kapawa, kag ang mga hari sa kasanag sang imo pagsilak.”​​—⁠Isaias 60:3.

5 Ang makakulunyag nga mga pulong sa sining tatlo ka bersikulo nagahatag sang introduksion kag sumaryo sang kon ano ang ginaunod sang nabilin nga bahin sang Isaias kapitulo 60. Ginatagna sini ang mga eksperiensia sang matagnaon nga babayi kag ginapaathag kon paano kita makapuyo sa kapawa ni Jehova walay sapayan sang kadudulman nga nagaluntad sa katawhan. Apang, ano gid ang kahulugan sang matagnaon nga mga simbulo sa sining tatlo ka bersikulo?

6. Sin-o ang babayi sa Isaias kapitulo 60, kag sin-o ang nagarepresentar sa iya sa duta?

6 Ang babayi sa Isaias 60:​1-3 amo ang Sion, ang langitnon nga organisasyon ni Jehova sang espiritu nga mga tinuga. Sa karon, ang Sion ginarepresentar sa duta sang nagkalabilin sang “Israel sang Dios,” ang internasyonal nga kongregasyon sang hinaplas sang espiritu nga mga Cristiano, nga may paglaum sa paggahom sa langit upod kay Cristo. (Galacia 6:16) Ining espirituwal nga pungsod may 144,000 ka katapo, kag ang modernong katumanan sang Isaias kapitulo 60 nasentro sa mga nagakabuhi pa sa duta sa “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:⁠1; Bugna 14:1) Madamo man ang ginahambal sang tagna tuhoy sa mga kaupod sining hinaplas nga mga Cristiano, ang “dakung kadam-an” sang “iban nga mga karnero.”​​—⁠Bugna 7: 9; Juan 10:16.

7. Ano ang kahimtangan sang Sion sang 1918, kag paano ini gintagna?

7 May tion bala nga ang “Israel sang Dios” yara sa kadudulman, subong sang ginlandong sadtong matagnaon nga babayi? Huo, natabo ini sang kapin na sa 80 ka tuig ang nakalipas. Sa tion sang una nga bug-os kalibutan nga inaway, nagpakabudlay gid ang hinaplas nga mga Cristiano nga padayunon ang pagpanaksi nga hilikuton. Apang sang 1918, ang hingapusan nga tuig sang inaway, ang organisado nga pagbantala halos nagdulog. Si Joseph F. Rutherford, nga nagadumala anay sang bug-os kalibutan nga hilikuton sa pagbantala kag ang iban pa nga prominente nga mga Cristiano ginbutangbutangan kag ginpamatbatan sing malawig nga pagkabilanggo. Sa tulun-an sang Bugna, ang hinaplas nga mga Cristiano sa duta sadtong tion matagnaon nga ginlaragway subong mga bangkay nga nagahamyang “sa masangkad nga dalan sang dakung siudad nga sa espirituwal nga kahulugan ginatawag Sodoma kag Egipto.” (Bugna 11:18) Isa gid yadto ka madulom nga tion para sa Sion, subong ginrepresentar sang iya hinaplas nga mga anak sa duta!

8. Anong hinali nga pagbag-o ang natabo sang 1919, upod ang anong resulta?

8 Apang, isa ka hinali nga pagbag-o ang natabo sang tuig 1919. Nagpasilak si Jehova sing kapawa  sa Sion! Ang mga nakalampuwas sa Israel sang Dios nagtindog kag nagpabanaag sang kapawa sang Dios, walay kahadlok nga nagbantala liwat sing maayong balita. (Mateo 5:​14-​16) Bangod sang nanumbalik liwat nga kakugi sining mga Cristiano, ang iban naganyat sa kapawa ni Jehova. Una anay, ang mga bag-uhan ginhaplas subong dugang nga mga katapo sang Israel sang Dios. Gintawag sila nga mga hari sa Isaias 60:​3, kay sila mangin mga manunubli kaupod ni Cristo sa langitnon nga Ginharian sang Dios. (Bugna 20:6) Sang ulihi, isa ka dakung kadam-an sang iban nga mga karnero ang naganyat sa kapawa ni Jehova. Amo ini sila ang “mga pungsod” nga ginsambit sa tagna.

Ang mga Anak sang Babayi Nagpauli!

9, 10. (a) Anong talalupangdon nga talan-awon ang nagtampad sa babayi, kag ano ang ginalaragway sini? (b) Ano ang mga rason sang Sion sa pagkalipay?

9 Ginhatag karon ni Jehova ang dugang pa nga impormasyon nga ginbalay sa Isaias 60:​1-3. Naghatag sia sing isa pa ka sugo sa babayi. Pamatii ninyo ang iya ginsiling: “Itulok mo ang imo mga mata sa bug-os nga palibot kag tan-awa!” Nagtuman ang babayi, kag daw ano ka makalilipay nga talan-awon ang nakita niya! Ang iya mga anak nagapauli. Nagpadayon ang kasulatan sa pagsiling: “Sila tanan natipon; nagakadto sila sa imo. Gikan sa malayo ang imo mga anak nga lalaki nagainabot, kag ang imo mga anak nga babayi atipanon nga ginapasalika sa balikawang.” (Isaias 60:4) Ang bug-os kalibutan nga pagbantala sang Ginharian nga ginsugdan sang 1919 nagganyat sa linibo ka bag-ong katapo sa pag-alagad kay Jehova. Sila man nangin “mga anak nga lalaki” kag “mga anak nga babayi” sang Sion, ang hinaplas nga mga katapo sang Israel sang Dios. Sa amo, ginpatahom ni Jehova ang Sion samtang ginadala niya ang katapusan nga mga katapo sang 144,000 sa kapawa.

10 Mahanduraw bala ninyo kon daw ano ang kalipay sang Sion nga nakaupod niya ang iya mga anak? Apang, si Jehova naghatag sa Sion sing dugang pa nga mga rason sa pagkalipay. Aton mabasa: “Sa sina nga tion makit-an mo kag pat-od nga magabanaag ka, kag ang imo tagipusuon magakurog gid kag magadaku bangod ang manggad sang dagat magakadto sa imo; ang manggad sang mga pungsod magaabot sa imo.” (Isaias 60:5) Nahisanto sa sining matagnaon nga mga pulong, sugod sang katuigan 1930, madamo nga Cristiano nga may paglaum nga magkabuhi sing dayon sa duta ang nagpanong sa Sion. Nagguwa sila gikan sa “dagat” sang katawhan nga nahamulag sa Dios kag nagarepresentar sila sa manggad sang mga pungsod. Sila ang “kalahamut-an nga mga butang sang tanan nga pungsod.” (Hageo 2:⁠7; Isaias 57:20) Talupangda man ninyo nga ining “kalahamut-an nga mga butang” wala nagapaiyaiya sa ila pag-alagad kay Jehova. Wala, kundi ginadugangan nila ang katahom sang Sion paagi sa pagkari agod magsimba upod sa ila hinaplas nga kauturan, sa amo nangin “isa ka panong” upod sa ila sa idalom sang “isa ka manugbantay.”​—⁠Juan 10:16.

Ang mga Negosyante, mga Manugbantay sing Karnero, kag mga Manugbaligya Nagkadto sa Sion

11, 12. Ilaragway ang kadam-an nga nakita nga nagalakbay padulong sa Sion.

11 Ang resulta sining gintagna nga pagtipon amo ang talalupangdon gid nga pagdamo sang mga nagadayaw kay Jehova. Gintagna ini sa masunod nga mga pulong sang tagna. Handurawa ninyo nga nagatindog kamo upod sa matagnaon nga babayi sa Bukid Sion. Nagtulok kamo sa sidlangan, kag ano ang nakita ninyo? “Ang nagadaguso nga panong sang mga kamelyo magatabon sa imo, ang bataon nga mga kamelyo nga lalaki sang Midian kag sang Epa. Sila tanan gikan sa Seba​—⁠magaabot sila. Magadala sila sing bulawan kag kamangyan. Kag ibantala nila ang mga kadayawan ni Jehova.” (Isaias 60:6) Ang hubon sang mga negosyante nagagiya sang ila mga kamelyo sa mga banas padulong sa Jerusalem. Ang mga kamelyo daw subong sang baha nga nagatabon sa duta! Ang mga manugbaligya may dala nga malahalon nga mga regalo, “bulawan kag kamangyan.” Kag ining mga negosyante nagakari sa kapawa sang Dios agod dayawon sia sing dayag, ‘agod ibantala ang mga kadayawan ni Jehova.’

12 Indi lamang ang mga negosyante ang nagalakbay. Ang mga manugbantay sing karnero nagapanong man sa Sion. Ang tagna padayon nga nagasiling: “Ang tanan nga panong sang Kedar​​—⁠tipunon sila sa imo. Ang mga karnero nga  lalaki sang Nebaiot​​—⁠magaalagad sila sa imo.” (Isaias 60:7a) Ang mga tribo sang mga manugpahalab magakari man sa balaan nga siudad agod ihalad kay Jehova ang pinakaali sa ila mga panong. Ginahalad pa gani nila ang ila kaugalingon agod mag-alagad sa Sion! Paano batunon ni Jehova ining mga dumuluong? Ang Dios mismo nagasabat: “Upod ang kahamuot magasaka sila sa akon halaran, kag patahumon ko ang akon balay sang katahom.” (Isaias 60:7b) Mainayuhon nga ginabaton ni Jehova ang mga dulot kag pag-alagad sining mga dumuluong. Ang ila presensia nagapatahom sang iya templo.

13, 14. Ano ang nakita nga nagapakari halin sa katundan?

13 Iliso karon ang inyo ulo kag tan-awa ninyo ang nakatundan nga bahin. Ano ang nakita ninyo? Sa malayo, daw may maputi nga panganod nga nagakulap sa kadaygan sang dagat. Ginapamangkot ni Jehova ang inyo ginahunahuna: “Sin-o ining mga nagalupad subong sang panganod, kag subong sang mga salampati padulong sa mga buho sang ila balaybalay?” (Isaias 60:8) Si Jehova mismo nagasabat: “Sa akon ang kapuluan padayon nga magalaum, ang mga barko man sang Tarsis subong sang una, agod dalhon ang imo mga anak gikan sa malayo, ang ila pilak kag ang ila bulawan upod sa ila, pakadto sa ngalan ni Jehova nga imo Dios kag pakadto sa Balaan sang Israel, kay patahumon niya ikaw.”​—⁠Isaias 60:9.

14 Mahanduraw bala ninyo ini? Yadtong maputi nga panganod nagalapit kag daw mga pintok sa dagat kon tan-awon sa malayo sa nakatundan. Daw isa ka panong sila sang mga pispis nga nagalupadlupad sa ibabaw sang mga balod. Apang, samtang nagalapit sila, makita mo nga mga barko gali sila nga nahumlad ang mga layag agod magpauyon sa hangin. Madamo gid nga barko ang nagalayag padulong sa Jerusalem amo kon ngaa daw  isa ka panong sang mga salampati sila. Gikan sa malayo nga mga pantalan, ginadala sang madasig nga mga barko ang mga tumuluo pakadto sa Jerusalem agod magsimba kay Jehova.

Ang Organisasyon ni Jehova Nagasangkad

15. (a) Ano nga pag-uswag ang ginatagna sang Isaias 60:4-9? (b) Ano nga espiritu ang ginapakita sang matuod nga mga Cristiano?

15 Maathag gid nga ginalaragway sang matagnaon nga laragway sa bersikulo 4 tubtob 9 ang bug-os kalibutan nga pag-uswag nga natabo sugod sang 1919! Ngaa ginpakamaayo ni Jehova ang Sion sini nga pag-uswag? Bangod sugod sang 1919, matinumanon kag padayon nga ginpasilak sang Israel sang Dios ang kapawa ni Jehova. Apang, natalupangdan bala ninyo nga, suno sa bersikulo 7, ang bag-o mag-alabot ‘nagsaka sa halaran sang Dios’? Ang halaran amo ang duog nga ginahalaran, kag ini nga bahin sang tagna nagapahanumdom sa aton nga ang pag-alagad kay Jehova nagadalahig sing halad. Si apostol Pablo nagsulat: “Ginapakiluoy ko sa inyo . . . nga ipresentar ninyo ang inyo mga lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios, isa ka sagrado nga pag-alagad lakip ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan.” (Roma 12:1) Nahisanto sa mga pulong ni Pablo, ang matuod nga mga Cristiano indi kontento sa pagtambong lamang sa pila ka relihioso nga mga serbisyo sing makaisa kada semana. Ginahatag nila ang ila tion, kusog, kag manggad agod sakdagon ang putli nga pagsimba. Wala bala ang presensia sining debotado nga mga sumilimba nagapatahom sa balay ni Jehova? Ang tagna ni Isaias nagsiling nga ginapatahom nila ini. Kag makapat-od kita nga ining makugi nga mga sumilimba matahom man sa mga mata ni Jehova?

16. Sin-o ang nagbulig sa pagpatindog liwat sa dumaan nga tion, kag sin-o ang nagahimo sini sa moderno nga tion?

16 Luyag magpanghikot sang bag-o mag-alabot. Ang tagna padayon nga nagasiling: “Ang mga dumuluong magapatindog sang imo mga pader, kag ang ila mga hari magaalagad sa imo.” (Isaias 60:10) Sa una nga katumanan sining mga pulong sa tion sang pagbalik gikan sa pagkatapok sa Babilonia, ang mga hari kag ang iban pa gikan sa mga pungsod aktuwal nga nagbulig sa pagpatindog liwat sa templo kag sa siudad sang Jerusalem. (Esdras 3:⁠7; Nehemias 3:26) Sa moderno nga katumanan, ginasakdag sang dakung kadam-an ang hinaplas nga nagkalabilin sa pagtukod sa matuod nga pagsimba. Nagabulig sila sa pagtukod sing Cristianong mga kongregasyon kag sa amo nagapabakod sa tulad-siudad nga “mga pader” sang organisasyon ni Jehova. Nagapakigbahin man sila sa pagtukod sing mga Kingdom Hall, mga Assembly Hall, kag mga pasilidad sang Bethel. Sa sini tanan nga paagi, ginasakdag nila ang ila hinaplas nga mga kauturan sa pag-atipan sa mga kinahanglanon sang nagasangkad nga organisasyon ni Jehova!

17. Ano ang isa ka paagi nga ginapatahom ni Jehova ang iya katawhan?

17 Makapalig-on gid ang katapusan nga mga pulong sang Isaias 60:10! Si Jehova nagasiling: “Sa akon kasingkal ginsakit ko ikaw, apang sa akon maayo nga kabubut-on pat-od nga kaluy-an ko ikaw.” Huo, sadtong 1918/19, gindisiplina ni Jehova ang iya katawhan. Apang nakalipas na ini. Karon na ang tion agod magpakita sing kaluoy si Jehova sa iya hinaplas nga mga alagad kag sa ila kaupod nga iban nga mga karnero. Ang pamatuod sa sini amo ang pagpakamaayo sang Dios sa ila paagi sa ila tumalagsahon nga pag-uswag, nga ‘ginapatahom sila,’ kon sa aton pa.

18, 19. (a) Ano ang ginsaad ni Jehova sa mga bag-uhan nga nagsulod sa iya organisasyon? (b) Ano ang ginasugid sa aton sang nabilin nga mga bersikulo sang Isaias kapitulo 60?

18 Kada tuig, linibo ka bag-uhan nga “mga dumuluong” ang nagapakig-upod sa organisasyon ni Jehova, kag bukas gihapon ang dalan para sa  madamo pa nga nagasunod sa ila. Si Jehova nagasiling sa Sion: “Ang imo mga gawang magapabilin nga bukas sing dalayon; indi ini pag-isira sa adlaw ukon sa gab-i, agod dalhon sa imo ang manggad sang mga pungsod, kag mga hari nila ang manguna.” (Isaias 60:11) Ginatinguhaan sang iban nga mga kasumpong nga sirhan ining “mga gawang,” apang nahibaluan naton nga indi gid sila magmadinalag-on. Si Jehova mismo ang nagsiling nga ang mga gawang magapabilin nga bukas. Ang pag-uswag magapadayon.

19 May iban pa nga mga paagi nga ginapakamaayo ni Jehova ang iya katawhan, ginapatahom sila, sa sining katapusan nga mga adlaw. Ang nabilin nga mga bersikulo sang Isaias 60 matagnaon nga nagasugid kon ano ining mga paagi.

Mapaathag Mo Bala?

• Sin-o ang “babayi” sang Dios, kag sin-o ang nagarepresentar sa iya sa duta?

• San-o ang mga anak sang Sion nagahaplak, kag san-o kag paano sila ‘nagbangon’?

• Nagagamit sing lainlain nga mga simbulo, paano gintagna ni Jehova ang pagdamo karon sang mga manugbantala sang Ginharian?

• Sa anong mga paagi ginapasilak ni Jehova ang iya kapawa sa iya katawhan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 10]

Ang “babayi” ni Jehova ginsugo nga magtindog

[Retrato sa pahina 12]

Ang mga barko daw mga salampati tan-awon sa malayo