Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang mga Problema sang Tawo Madula Na sa Indi Madugay!

Ang mga Problema sang Tawo Madula Na sa Indi Madugay!

 Ang mga Problema sang Tawo Madula Na sa Indi Madugay!

“ANG mga buhat sang pagbulig diutay lamang sing kabilinggan kon indi ini bahin sang isa ka mas masangkad nga estratehiya kag kon wala ini sing politikal nga suporta sa katuyuan nga malubad ang gamot nga kabangdanan sang binangig. Sulit-sulit nga ginapakita sang eksperiensia nga indi malubad sang mga buhat sang pagbulig lamang ang mga problema nga nanggamot gid sa politika.”​—⁠The State of the World’s Refugees 2000.

Walay sapayan sang madamong buhat sang pagbulig, ang mga problema sang tawo di-matapna nga nagadamo. Ano ang posibilidad nga may yara mapinadayunon nga politikal nga solusyon? Ang matuod, tuman ka diutay. Apang diin pa kita makakita sing solusyon? Sa talalupangdon nga sinulatan sa pamuno sang iya sulat sa mga Cristiano sa Efeso, ginapaathag ni apostol Pablo kon paano dulaon sang Dios ang tanan nga problema sang tawo. Ginapakita pa gani niya kon ano nga ahensia ang gamiton sang Dios agod himuon ini​—⁠isa ka ahensia nga magalubad sang gamot nga mga kabangdanan sang tanan nga problema nga nagapapiot sa aton karon. Ngaa indi binagbinagon kon ano ang masiling ni Pablo? Mabasa ini sa Efeso 1:3-10.

“Agod Tipunon Liwat ang Tanan nga Butang kay Cristo”

Ang katuyuan sang Dios, siling sang apostol, amo ang ginatawag niya nga “isa ka pagdumalahan [ukon pagdumala sang mga hilikuton] sa bug-os nga latid sang gintalana nga mga tion.” Ano ang kahulugan sini? Nagakahulugan ini nga may gintalana nga tion ang Dios kon san-o sia magapanghikot “agod tipunon liwat ang tanan nga butang kay Cristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta.” (Efeso 1:10) Huo, ang Dios nagsugod sa paggamit sing isa ka kahimusan agod ang tanan nga butang sa langit kag sa duta mahiusa liwat sa idalom sang iya direkta nga pagdumala. Sing talalupangdon, tuhoy sa termino nga ginbadbad diri nga “tipunon liwat,” ang iskolar sang Biblia nga si J. H. Thayer nagsiling: “Tipunon liwat sa iya . . . ang tanan nga butang kag katawhan (nga tubtob karon wala mahiusa bangod sang sala) sa isa ka kahimtangan nga nahiusa kay Cristo.”

Ginapatalupangod sini ang kinahanglanon  nga dapat ini himuon sang Dios bangod sang kon paano natabo ang di-paghiusa. Sa umpisa pa lang sang maragtas sang tawo, gin-ilog sang aton unang mga ginikanan, nga sanday Adan kag Eva, si Satanas nga Yawa sa pagrebelde batok sa Dios. Luyag nila ang kahilwayan nga sa amo may kinamatarong sila sa pagpamat-od para sa ila kaugalingon kon ano ang maayo kag kon ano ang malain. (Genesis 3:1-5) Nahisanto sa katarungan sang Dios, gintabog sila gikan sa pamilya sang Dios kag nautod ang ila relasyon sa iya. Gintugdang nila ang katawhan sa di-kahimpitan upod ang tanan nga malain nga mga resulta nga naeksperiensiahan naton karon.​—⁠Roma 5:12.

Umalagi nga Pagpahanugot sa Kalainan

‘Ngaa gintugutan sila sang Dios nga himuon ini?’ mahimo ipamangkot sang iban. ‘Ngaa wala na lang niya gingamit ang iya supremo nga gahom kag ginpatuman ang iya kabubut-on, sa amo natapna ang tanan nga kasakit kag pag-antos nga naeksperiensiahan naton karon?’ Ayhan natural lang nga hunahunaon ini. Apang ano gid ang mapamatud-an sini nga paggamit sang daku nga gahom? Dayawon ukon kahamut-an mo bala ang isa nga sa una pa lang nga pagpakita sing pagpamatok dugmukon niya dayon ang tanan nga nagapamatok bangod may gahom sia nga himuon ini? Indi gid.

Wala gid ginhangkat sining mga rebelde ang pagkalabing gamhanan sang Dios. Ang ginhangkat nila amo ang legal nga kinamatarong kag pagkanagakaigo sang iya paggahom. Agod mahusay sing bug-os ang sadsaran nga mga hulusayon nga ginpautwas, gintugutan ni Jehova ang iya mga tinuga nga gamhan ang ila kaugalingon nga wala sing direkta niya nga pagtuytoy sa limitado lamang nga tion. (Manugwali 3:⁠1; Lucas 21:24) Kon maubos ina nga tion, magapasilabot sia agod gamhan liwat sing bug-os ang duta. Sa sina nga tion mangin maathag gid nga ang iya paggahom amo lamang ang nagagarantiya sing mapinadayunon nga paghidait, kalipay, kag kahamungayaan sa mga pumuluyo sang duta. Nian ang tanan nga nagapamigos sa kalibutan dulaon sing dayon.​—⁠Salmo 72:12-14; Daniel 2:44.

“Sa Wala Pa Mapasad ang Kalibutan”

Madugay na nga katuyuan ni Jehova nga himuon ini. Ginasambit ni Pablo ang “sa wala pa mapasad ang kalibutan.” (Efeso 1:4) Wala pa sadto matuga ang duta ukon si Adan kag si Eva. Yadto nga kalibutan “tama gid kaayo,” kag wala pa mahanabo ang pagrebelde. (Genesis 1:31) Kon amo, ano nga “kalibutan” ang buot silingon ni apostol Pablo? Ang kalibutan sang mga kaanakan nanday Adan kag Eva​—⁠ang makasasala kag di-himpit nga kalibutan sang katawhan nga may paglaum nga tubuson. Antes mabun-ag ang mga anak, nahibaluan na ni Jehova kon ano ang himuon niya agod mahatagan sing kaumpawan ang mahimo magawad nga mga kaliwatan ni Adan.​—⁠Roma 8:20.

Sa pagkamatuod, wala ini nagapahangop nga himuon sang Soberano sang uniberso ang kasubong sang ginahimo sang mga tawo. Bangod nahibaluan nga basi mag-utwas ang isa ka emerhensia, ang mga tawo nagaplano sing lainlain nga detalyado nga mga estratehiya agod maatubang ini. Sing tuhay, ang labing gamhanan nga Dios nagasambit sing maathag sang iya katuyuan kag nagahimo sini. Apang, ginapaathag ni Pablo kon paano ini husayon ni Jehova agod makahatag sing permanente nga kaumpawan sa katawhan. Ano ining mga tikang?

Sin-o ang Magahatag sing Kaumpawan?

Ginapaathag ni Pablo nga ang hinaplas-sang-espiritu nga mga disipulo ni Cristo may yara pinasahi nga papel sa pagdula sa halit nga tuga sang kasal-anan ni Adan. “Ginpili kita [ni Jehova] nga nahiusa [kay Cristo],” siling ni Pablo, agod maggahom kaupod ni Jesus sa iya langitnon nga Ginharian. Agod ipaathag pa ini, si Pablo nagsiling nga ‘ginpili kita ni Jehova nga ayupon paagi kay Jesucristo subong mga anak niya.’ (Efeso 1:​4, 5) Sa pagkamatuod, wala sila ginpili ni Jehova subong mga indibiduwal. Apang, nagpili sia sing isa ka grupo sang matutom kag debotado nga katawhan nga makigbahin upod kay Cristo sa pagdula sa halit nga gindala ni Satanas nga Yawa, upod nanday Adan kag Eva, sa tawhanon nga pamilya.​—⁠Lucas 12:32; Hebreo 2:14-18.

Daw ano ka makatilingala nga butang! Sa iya una nga paghangkat sa pagkasoberano sang Dios, ginpahangop ni Satanas nga ang tawhanon nga tinuga sang Dios may depekto​—⁠nga kon mapaidalom sa paghingabot ukon pagsulay, ang tanan magarebelde sa paggahom sang Dios. (Job  1:7-12; 2:2-5) Sa talalupangdon nga pagpakita sang “iya mahimayaon nga di-bagay nga kaayo,” ginpakita sang ulihi ni Jehova nga Dios ang iya pagsalig sa iya dutan-on nga mga tinuga paagi sa pag-ayop sang iban gikan sa makasasala nga pamilya ni Adan agod mangin iya espirituwal nga mga anak. Ining diutay nga grupo dalhon sa langit. Sa ano nga katuyuan?​—⁠Efeso 1:​3-⁠6; Juan 14:​2, 3; 1 Tesalonica 4:​15-​17; 1 Pedro 1:​3, 4.

Ining inayop nga mga anak sang Dios, siling ni apostol Pablo, mangin “mga masigkamanunubli ni Cristo” sa iya langitnon nga Ginharian. (Roma 8:14-17) Subong mga hari kag mga saserdote, makigbahin sila sa paghilway sa tawhanon nga pamilya gikan sa kasakit kag pag-antos nga ginaagom sini karon. (Bugna 5:10) Matuod, “ang bug-os nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob tubtob karon.” Apang, sa dili madugay, ining pinili sing pinasahi nga mga anak sang Dios magasunod kay Jesucristo sa pagpanghikot, kag ang tanan nga matinumanon nga katawhan “hilwayon gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag magaagom [liwat] sing mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.”​—⁠Roma 8:18-22.

“Kahilwayan Paagi sa Gawad”

Ini tanan nangin posible paagi sa labing talalupangdon kag dalayawon nga pagpakita sing di-bagay nga kaayo sang Dios sa sining kalibutan sang mahimo magawad nga katawhan​—⁠ang halad nga gawad ni Jesucristo. Si Pablo nagsulat: “Paagi [kay Jesucristo] natigayon naton ang kahilwayan paagi sa gawad paagi sa dugo sining isa, huo, ang kapatawaran sang aton mga paglapas, suno sa kamanggaran sang iya di-bagay nga kaayo.”​—⁠Efeso 1:7.

Si Jesucristo amo ang panguna nga persona sa katumanan sang katuyuan sang Dios. (Hebreo 2:10) Ang iya halad nga gawad nagahatag sing legal nga sadsaran kay Jehova nga ayupon ang pila sa mga kaliwatan ni Adan padulong sa iya langitnon nga pamilya kag hilwayon ang katawhan sa mga epekto sang sala ni Adan, nga wala ginapaluya ang pagsalig sa Iya mga kasuguan kag mga prinsipio. (Mateo 20:28; 1 Timoteo 2:6) Ginhimo ini ni Jehova sa paagi nga nagasakdag sang iya pagkamatarong kag nagahisanto sa ginapatuman sang himpit nga katarungan.​—⁠Roma 3:22-26.

Ang “Sagrado nga Likom” sang Dios

Sa sulod sang linibo ka tuig, wala ginsugid sang Dios kon paano niya eksakto nga himuon ang iya katuyuan para sa duta. Sang unang siglo C.⁠E., “ginpahibalo niya [sa mga Cristiano] ang sagrado nga likom sang iya kabubut-on.” (Efeso 1:9) Nahangpan sing maathag ni Pablo kag sang iya kaupod nga mga hinaplas nga Cristiano ang halangdon nga papel ni Jesucristo sa katumanan sang katuyuan sang Dios. Nahangpan man nila ang ila pinasahi nga papel subong mga masigkamanunubli ni Cristo sa iya langitnon nga Ginharian. (Efeso 3:​5, 6, 8-11) Huo, ang Ginharian nga panguluhan nga gamhan ni Jesucristo kag sang iya kaupod nga mga manuggahom amo ang ahensia nga gamiton sang Dios agod paluntaron ang mapinadayunon nga paghidait indi lamang sa mga langit kundi sa duta man. (Mateo 6:​9, 10) Paagi sa sini, ipasag-uli ni Jehova ining duta sa kahimtangan subong sang orihinal niya nga katuyuan para sa sini.​—⁠Isaias 45:18; 65:21-23; Binuhatan 3:21.

Ang iya gintalana nga tion para sa pagpanghikot sing direkta agod dulaon sa duta ang tanan nga pagpamigos kag inhustisya malapit na. Apang aktuwal nga ginsugdan ni Jehova ang proseso sang pagpasag-uli sang Pentecostes 33 C.⁠E. Paano? Paagi sa pagsugod sadto nga tipunon “ang mga butang sa langit,” ang mga magagahom kaupod ni Cristo sa mga langit. Naglakip ini sa mga Cristiano sa Efeso. (Efeso 2:4-7) Sining  ulihi lang, sa panahon naton, ginatipon ni Jehova “ang mga butang sa duta.” (Efeso 1:10) Paagi sa hilikuton nga pagbantala sa bug-os nga kalibutan, ginapahibalo niya sa tanan nga pungsod ang maayong balita tuhoy sa iya Ginharian nga panguluhan nga gamhan ni Jesucristo. Ang mga nagapamati ginatipon bisan karon padulong sa isa ka duog nga may espirituwal nga proteksion kag pagpaayo. (Juan 10:16) Sa indi madugay, sa isa ka natinluan nga paraiso nga duta, magaagom sila sing bug-os nga kahilwayan gikan sa tanan nga inhustisya kag pag-antos.​—⁠2 Pedro 3:13; Bugna 11:18.

“Madamong makatilingala nga pag-uswag” ang ginhimo sa mga buhat sang pagbulig agod buligan ang napigos nga katawhan. (The State of the World’s Children 2000) Apang, ang labing makatilingala nga tikang amo ang malapit na nga pagpasilabot ni Cristo Jesus kag sang iya kaupod nga mga manuggahom sa langitnon nga Ginharian nga panguluhan. Lubaron nila sing bug-os ang tanan nga kabangdanan sang binangig kag ang tanan nga iban pa nga kalautan nga nagatublag sa aton. Dulaon nila ang tanan nga problema sang tawo.​—⁠Bugna 21:1-4.

[Mga retrato sa pahina 4]

Wala malubad sang mga buhat sang pagbulig ang mga problema sang tawo

[Retrato sa pahina 6]

Ang halad nga gawad ni Cristo naghatag sa katawhan sing kahilwayan gikan sa sala ni Adan

[Retrato sa pahina 7]

Posible nga makakita sing espirituwal nga proteksion kag pagpaayo sa karon

[Mga retrato sa pahina 7]

Sa dili madugay, paagi sa Mesianikong Ginharian, ang bug-os nga kahilwayan gikan sa mga problema magaabot