Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Nagakaigo bala mangamuyo sa Dios nga wala ginamitlang ang mga tinaga nga “sa ngalan ni Jesus”?

Ginapakita sang Biblia nga ang mga Cristiano nga luyag mangamuyo kay Jehova dapat maghimo sini sa ngalan ni Jesus. Ginsugiran ni Jesus ang iya mga disipulo: “Wala sing makakadto sa Amay kundi paagi sa akon.” Kag dugang pa niya: “Bisan ano ang pangayuon ninyo sa akon ngalan, himuon ko ini, agod nga ang Amay mahimaya may kaangtanan sa Anak. Kon magpangayo kamo sing bisan ano sa akon ngalan, himuon ko ini.”​​—⁠Juan 14:​6, 13, 14.

Nagapatuhoy sa walay katulad nga posisyon ni Jesus, ang Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature nagsiling: “Dios lamang ang dapat pangamuyuan, paagi kay Jesucristo subong ang Manugpatunga. Busa, ang tanan nga pangamuyo, sa mga santos man ukon sa mga anghel indi lamang walay pulos, kundi mapasipalahon pa gani. Ang tanan nga pagsimba sa tinuga, bisan ano pa kataas ang posisyon sinang tinuga, isa ka idolatriya, kag ginadumilian gid sa sagrado nga kasuguan sang Dios.”

Ano abi, kon may isa, nga pagkatapos sing makalilipay nga eksperiensia, nakasiling, “Salamat Jehova” nga wala nagdugang “sa ngalan ni Jesus”? Sayop bala ini? Indi gid man. Halimbawa makaatubang ang isa ka Cristiano sing hinali nga katalagman kag nagsinggit: “Buligi ako, Jehova!” Indi mahimo nga ang Dios indi magbulig bangod lamang wala nagsambit ang iya alagad “sa ngalan ni Jesus.”

Apang, dapat talupangdon nga ang basta lamang pagpakighambal sa Dios sing mabaskog indi gilayon makabig nga pangamuyo. Halimbawa, pagkatapos sia mahukman ni Jehova bangod sa pagpatay niya sa iya utod nga si Abel, si Cain nagsiling: “Ang akon silot sa sala tuman kadaku nga batason. Yari karon ginatabog mo ako sini nga adlaw gikan sa kadaygan sang duta, kag gikan sa imo nawong malipdan ako; kag magalaaslaas kag magadalangdalang ako sa duta, kag pat-od gid nga ang bisan sin-o nga makakita sa akon magapatay sa akon.” (Genesis 4:​13, 14) Bisan pa nagapakigsugilanon si Cain kay Jehova, ang iya pagtiyabaw isa ka reklamo tuhoy sa mapait nga mga bunga sang sala.

Ang Biblia nagasugid sa aton: “Ginasumpong sang Dios ang mga matinaastaason, apang nagahatag sia sing di-bagay nga kaayo sa mga mapainubuson.” Ang pagpakigsugilanon sa Labing Mataas sing di-pormal nga daw subong lamang sia sa isa ka tawo nagapakita gid sing kakulangan sing pagkamapainubuson. (Santiago 4:⁠6; Salmo 47:⁠2; Bugna 14:7) Indi man mangin matinahuron kon nahibaluan na gikan sa Pulong sang Dios ang papel ni Jesus kag sa gihapon hungod nga mangamuyo nga wala ginakilala si Jesucristo.​​—⁠Lucas 1:​32, 33.

Wala ini nagakahulugan nga nagapaabot si Jehova sing isa ka partikular nga estilo ukon ekspresyon kon mangamuyo kita. Ang importante amo ang kahimtangan sang tagipusuon sang isa ka tawo. (1 Samuel 16:7) Sang unang siglo C.⁠E., isa ka opisyal sang Romanong hangaway nga si Cornelio “ang nagapangamuyo sa Dios sing dalayon.” Si Cornelio, isa ka di-sirkunsidado nga Gentil kag indi dedikado kay Jehova. Bisan pa nga wala sia nagpangamuyo sa ngalan ni Jesus, “nakalab-ot ini subong handumanan sa atubangan sang Dios.” Ngaa? Bangod nakita sang “manug-usisa sang mga tagipusuon,” nga si Cornelio “isa ka debotado nga tawo kag isa nga nagakahadlok sa Dios.” (Binuhatan 10:​2, 4; Hulubaton 17:3) Pagkatapos makakuha sing ihibalo tuhoy kay “Jesus nga taga-Nasaret,” nakabaton si Cornelio sing balaan nga espiritu kag nangin bawtismado nga disipulo ni Jesus.​​—⁠Binuhatan 10:30-​48.

Sa katapusan, indi para sa mga tawo ang pagpat-od kon ano nga mga pangamuyo ang ginapamatian sang Dios. Kon sa isa ka higayon nangamuyo ang isa ka Cristiano sa Dios apang nalipatan magsambit sing mga tinaga kaangay sang “sa ngalan ni Jesus,” indi niya kinahanglan pabug-atan ang iya kaugalingon sang balatyagon nga nakasala. Nahibaluan gid ni Jehova ang aton mga limitasyon kag luyag niya kita buligan. (Salmo 103:12-​14) Makasalig kita nga kon magtuo kita sa “Anak sang Dios . . . , bisan ano man nga butang ang pangayuon naton suno sa iya kabubut-on, nagapamati sia sa aton.” (1 Juan 5:​13, 14) Apang, ilabi na kon nagarepresentar para sa iban sa pangpubliko nga pangamuyo, ginakilala sang matuod nga mga Cristiano ang papel ni Jesus sa katuyuan ni Jehova subong nabalay sa Kasulatan. Kag matinumanon nila nga ginapadunggan si Jesus paagi sa pagpangamuyo sa Dios paagi sa iya.