Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Padayon nga Mag-alagad kay Jehova Upod ang Malig-on nga Tagipusuon

Padayon nga Mag-alagad kay Jehova Upod ang Malig-on nga Tagipusuon

 Padayon nga Mag-alagad kay Jehova Upod ang Malig-on nga Tagipusuon

“Ang akon tagipusuon malig-on, O Dios, ang akon tagipusuon malig-on.”—SALMO 57:7.

1. Ngaa makatuo kita kaangay kay David?

SI Jehova makabulig sa aton nga mangin malig-on sa Cristianong pagtuo, agod makapanguyapot kita sa matuod nga Cristianismo subong dedikado nga mga alagad niya. (Roma 14:4) Busa, makatuo kita kaangay ni salmista David, nga napahulag sa pag-amba: “Ang akon tagipusuon malig-on, O Dios.” (Salmo 108:1) Kon ang aton tagipusuon malig-on, mapahulag kita sa pagtuman sa aton dedikasyon sa Dios. Kag paagi sa pagsalig sa iya para sa panuytoy kag kusog, mangin di-mationg kita, malig-on sing determinasyon kag pagtuo subong mga manughupot sing integridad, nga “madamo pirme sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo.”—1 Corinto 15:58.

2, 3. Ano ang kahulugan sang laygay ni Pablo nga narekord sa 1 Corinto 16:13?

2 Sa mga laygay nga ginhatag sa mga sumulunod ni Jesus sa dumaan nga Corinto apang maaplikar gid sa mga Cristiano karon, si apostol Pablo nagsiling: “Magpabilin kamo nga nagamata, magtindog kamo sing malig-on sa pagtuo, magpakalalaki kamo, magpakabakod kamo.” (1 Corinto 16:13) Sa Griego ang tagsatagsa sining mga sugo yara sa present tense, busa nagalaygay sing dalayon nga pagpanghikot. Ano ang kahulugan sining laygay?

3 ‘Makapabilin kita nga nagamata’ sa espirituwal paagi sa pagpamatok sa Yawa kag sa pagpabilin nga suod sa Dios. (Santiago 4:7, 8) Ang pagsandig kay Jehova nagabulig sa aton nga magpabilin nga nahiusa kag ‘magtindog nga malig-on sa Cristianong pagtuo.’ ‘Nagapakalalaki kita’—pati na ang madamo nga kababayin-an sa tunga naton—paagi sa pag-alagad sa Dios sing maisog subong mga manugbantala sang Ginharian. (Salmo 68:11) ‘Nagapakabakod’ kita paagi sa padayon nga pagsandig sa aton langitnon nga Amay para sa kusog sa paghimo sang iya kabubut-on.—Filipos 4:13.

4. Ano ang ginhimo naton antes kita ginbawtismuhan subong mga Cristiano?

 4 Nagpanindugan kita para sa matuod nga pagtuo sang nagdedikar kita sing bug-os kay Jehova kag ginsimbuluhan ini paagi sa pagpatugmaw sa tubig. Apang ano ang ginhimo naton antes kita ginbawtismuhan? Una nagkuha kita sing sibu nga ihibalo sa Pulong sang Dios. (Juan 17:3) Nagpatubas ini sing pagtuo kag nagpahulag sa aton nga maghinulsol, sa amo ginapakita ang matuod nga paghinulsol sa nagligad nga sala. (Binuhatan 3:19; Hebreo 11:6) Masunod amo ang pagkumbertir sa aton, kay gintalikdan naton ang sayop nga mga buhat agod magkabuhi nahisanto sa kabubut-on sang Dios. (Roma 12:2; Efeso 4:23, 24) Ginsundan ini sing bug-os tagipusuon nga dedikasyon kay Jehova sa pangamuyo. (Mateo 16:24; 1 Pedro 2:21) Nangabay kita sa Dios sing maayong konsiensia kag ginbawtismuhan bilang simbulo sang aton dedikasyon sa iya. (1 Pedro 3:21) Ang pagdumdom sa sining mga tikang magabulig sa aton nga pirme gid manikasog nga tumanon ang aton dedikasyon kag padayon nga alagaron si Jehova upod ang malig-on nga tagipusuon.

Padayuna ang Imo Pagpangita sing Sibu nga Ihibalo

5. Ngaa dapat kita padayon nga magkuha sing ihibalo gikan sa Kasulatan?

5 Agod matuman ang aton dedikasyon sa Dios, dapat kita padayon nga magkuha sing nagapabakod-pagtuo nga ihibalo gikan sa Kasulatan. Nalipay gid kita sa pagkuha sing espirituwal nga pagkaon sang una naton nahibaluan ang kamatuoran sang Dios! (Mateo 24:45-47) Ining “mga pagkaon” manamit—kag nagapapagros ini sa aton sa espirituwal. Dapat kita karon padayon nga magkuha sing masustansia nga espirituwal nga pagkaon agod mahuptan naton ang malig-on nga tagipusuon subong dedikado nga mga alagad ni Jehova.

6. Paano ka nabuligan nga mapalambo ang tinagipusuon nga pagpasalamat sa kamatuoran sa Biblia?

6 Kinahanglan ang panikasog agod matigayon ang dugang nga ihibalo sa Kasulatan. Kaangay ini sang pagpangita sa natago nga mga bahandi—butang nga nagakinahanglan sing panikasog. Apang mapuslanon gid nga makita ang “ihibalo mismo sa Dios”! (Hulubaton 2:1-6) Sang nagtuon ka anay sa Biblia sa isa ka manugbantala sang Ginharian, mahimo nga gingamit niya ang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan. Madamo nga tion ang mahimo ginhinguyang agod matuptupan ang tagsa ka kapitulo, ayhan sing kapin sa isa ka sesyon. Nabuligan ka sang ginbasa kag ginbinagbinag ang ginsambit nga mga kasulatan. Kon ang isa ka punto mabudlay mahangpan, ginpaathag ini. Ang isa nga nagadumala sing pagtuon sa Biblia sa imo naghanda sing maayo, nangamuyo para sa espiritu sang Dios, kag nagbulig sa imo nga mapalambo ang tinagipusuon nga pagpasalamat sa kamatuoran.

7. Paano ang isa ka tawo mangin kalipikado sa pagtudlo sang kamatuoran sang Dios sa iban?

7 Ini nga panikasog nagakaigo, kay si Pablo nagsulat: “Ang bisan sin-o nga ginatudluan sing pulong paagi sa baba nagapaambit sang tanan nga maayong butang sa isa nga nagahatag sining panudlo paagi sa baba.” (Galacia 6:6) Ginapakita diri sang Griegong teksto nga ang mga panudlo sang Pulong sang Dios ginapatudok sa hunahuna kag tagipusuon sang isa nga ‘ginatudluan paagi sa baba.’ Bangod natudluan sa sining paagi, nangin kalipikado ka nga mangin manunudlo sa iban pa. (Binuhatan 18:25) Agod mangin matutom sa imo  dedikasyon, dapat mo huptan ang imo espirituwal nga kapagros kag kalig-on paagi sa padayon nga pagtuon sa Pulong sang Dios.—1 Timoteo 4:13; Tito 1:13; 2:2.

Dumduma ang Imo Paghinulsol kag ang Pagkumbertir sa Imo

8. Paano posible nga mahuptan ang diosnon nga paggawi?

8 Nadumduman mo bala ang kaumpawan nga ginbatyag mo sang mahibaluan mo ang kamatuoran, sang maghinulsol ka, kag nian mabatyagan ang pagpatawad sang Dios pasad sa pagtuo sa halad nga gawad ni Jesus? (Salmo 32:1-5; Roma 5:8; 1 Pedro 3:18) Pat-od gid nga indi mo luyag magbalik sa makasasala nga pagkabuhi. (2 Pedro 2:20-22) Lakip sa iban pa nga mga butang, ang tayuyon nga pagpangamuyo kay Jehova magabulig sa imo nga mahuptan ang diosnon nga paggawi, matuman ang imo dedikasyon, kag padayon nga maalagad si Jehova sing matutom.—2 Pedro 3:11, 12.

9. Bangod gintalikdan ang makasasala nga mga buhat, ano nga dalan ang dapat naton laktan?

9 Bangod nakumbertir paagi sa pagtalikod sa makasasala nga mga buhat, padayon nga pangayua ang bulig sang Dios agod mahuptan ang imo tagipusuon nga malig-on. Daw nagalakbay ka sa sala nga daku nga dalan apang sang gintan-aw mo ang masaligan nga mapa, nagsugod ka na sa paglakbay sa husto nga dalan. Indi ka na magatalang pa. Padayon nga magsandig sa panuytoy sang Dios, kag determinado nga magpabilin sa dalan padulong sa kabuhi.—Isaias 30:20, 21; Mateo 7:13, 14.

Indi Gid Pagkalimti ang Imo Dedikasyon kag Bawtismo

10. Anong mga butang ang dapat naton dumdumon bahin sa aton dedikasyon sa Dios?

10 Dumduma nga nagdedikar ka na kay Jehova sa pangamuyo, kag nagahandum nga matutom nga mag-alagad sing dayon. (Judas 20, 21) Ang dedikasyon nagakahulugan sang pagpain para sa isa ka sagrado nga katuyuan. (Levitico 15:31; 22:2) Ang imo dedikasyon indi lamang isa ka umalagi nga kasugtanan ukon pangako sa mga tawo. Isa ini ka permanente nga dedikasyon sa Soberano sa Bug-os nga Uniberso, kag ang pagtuman sa sini nagakinahanglan sing pag-unong sa Dios sa bug-os nga kabuhi. Huo, ‘mabuhi man ukon mapatay, kita iya ni Jehova.’ (Roma 14:7, 8) Ang aton kalipay nasandig sa pagpasakop naton sa iya kabubut-on kag sa padayon nga pag-alagad naton sa iya nga may malig-on nga tagipusuon.

11. Ngaa dapat mo dumdumon ang imo bawtismo kag ang importansia sini?

11 Dumduma pirme ang imo bawtismo bilang simbulo sang imo bug-os tagipusuon nga dedikasyon sa Dios. Indi ini ginpilit nga pagpabawtismo, kay ikaw mismo ang nagdesisyon sini. Determinado ka bala karon nga himuon ang imo kabubut-on nahisanto sa kabubut-on sang Dios sa imo bug-os nga kabuhi? Nangabay ka sa Dios sing maayong konsiensia kag ginbawtismuhan ka bilang simbulo sang imo dedikasyon sa iya. Tipigi ining maayong konsiensia paagi sa pagtuman sang imo dedikasyon, kag matigayon mo ang bugana nga pagpakamaayo ni Jehova.—Hulubaton 10:22.

Ang Imo Kabubut-on Importante

12, 13. Paano naangot ang aton kabubut-on sa dedikasyon kag bawtismo?

12 Sa pagkamatuod, ang dedikasyon kag bawtismo nagdala sing daku nga mga pagpakamaayo sa minilyon ka tawo sa bug-os nga duta. Sang ginsimbuluhan naton ang aton dedikasyon sa Dios paagi sa pagpabawtismo sa tubig, napatay kita may kaangtanan sa aton nagligad nga pagkabuhi apang indi may kaangtanan sa aton kaugalingon nga kabubut-on. Subong mga tumuluo nga gintudluan sing nagakaigo, ginhimo naton ang aton kaugalingon nga kabubut-on sang nagdedikar kita sa Dios sa pangamuyo kag nagpabawtismo. Agod madedikar ang aton kabuhi sa Dios kag mabawtismuhan, dapat naton hibaluon kon ano ang kabubut-on sang Dios kag nian mamat-od nga himuon ini.  (Efeso 5:17) Sa amo ginailog naton si Jesus, nga naghimo sang iya kabubut-on sang nag-untat sia sa pagpamanday, kag nagpabawtismo kag ginhugod ang iya kaugalingon sa paghimo sa kabubut-on sang iya langitnon nga Amay.—Salmo 40:7, 8; Juan 6:38-40.

13 Katuyuan ni Jehova nga Dios nga ang iya Anak ‘himpiton paagi sa mga pag-antos.’ Busa dapat himuon ni Jesus ang iya kabubut-on agod mabatas ining mga pag-antos sing matutom. Sa sini nga katuyuan, nagdulot sia sing ‘mga pag-ampo kag mga pangabay nga may mabaskog nga pagsinggit kag mga luha, kag ginpamatian sia tungod sang iya diosnon nga kahadlok.’ (Hebreo 2:10, 18; 5:7, 8) Kon ipakita naton ini nga matinahuron nga kahadlok sa Dios, pat-od nga ‘pamatian’ man kita, kag makasalig kita nga si Jehova magapalig-on sa aton subong iya dedikado nga mga Saksi.—Isaias 43:10.

Sarang Mo Mahuptan ang Malig-on nga Tagipusuon

14. Ngaa dapat naton basahon ang Biblia adlaw-adlaw?

14 Ano ang magabulig sa imo agod mahuptan ang malig-on nga tagipusuon kag sa amo matuman ang imo dedikasyon sa Dios? Agod makakuha sing pirme nagauswag  nga ihibalo sa Pulong sang Dios, basaha ang Biblia adlaw-adlaw. Butang ini nga pirme ginalaygay sa aton sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” Ginalaygay ini bangod agod matuman naton ang aton dedikasyon, dapat kita padayon nga maglakat sa kamatuoran sang Dios. Kon ang organisasyon ni Jehova hungod nga nagapanugyan sing butig nga mga panudlo, ang mga Saksi ni Jehova kag ang ila mga ginabantalaan wala gid kuntani ginlaygayan nga basahon ang Biblia.

15. (a) Ano ang dapat binagbinagon kon nagahimo sing mga desisyon? (b) Ngaa masiling nga ang sekular nga trabaho ikaduha lamang nga butang para sa Cristiano?

15 Kon nagahimo sing mga desisyon, binagbinaga pirme kon paano sini maapektuhan ang pagtuman mo sa imo dedikasyon kay Jehova. Ayhan may kaangtanan ini sa imo sekular nga trabaho. Ginapanikasugan mo bala nga makabulig ini sa imo nga mapauswag ang matuod nga pagsimba? Bisan pa masami nakita sang mga amo nga ang dedikado nga mga Cristiano masaligan kag maayo magtrabaho, natalupangdan man nila nga ang mga Saksi ni Jehova wala nagaambisyon nga makilala sa kalibutan kag wala nagapaindis-indis sa iban sa pinakamataas nga mga posisyon. Ini bangod ang tulumuron sang mga Saksi indi ang pag-angkon sing manggad, kabantugan, impluwensia, ukon gahom. Para sa mga nagatuman sang ila dedikasyon sa Dios, ang paghimo sa kabubut-on sang Dios amo ang labing importante nga butang. Ang sekular nga trabaho nga nagabulig sa ila nga matigayon ang mga kinahanglanon sa kabuhi ikaduha lamang nga butang. Kaangay ni apostol Pablo, ang ila panguna nga hilikuton amo ang Cristianong ministeryo. (Binuhatan 18:3, 4; 2 Tesalonica 3:7, 8; 1 Timoteo 5:8) Pirme mo bala ginauna ang mga intereses sang Ginharian sa imo kabuhi?—Mateo 6:25-33.

16. Ano ang himuon naton kon, bangod sang di-nagakaigo nga pagkabalaka, nabudlayan kita sa pagtuman sa aton dedikasyon sa Dios?

16 Mahimo halos indi na maagwanta sang iban ang madamo nga kabalaka antes nila mahibaluan ang kamatuoran. Apang ang ila tagipusuon nagaawas gid sa kalipay, pasalamat, kag gugma sa Dios sang ginbaton nila ang paglaum sa Ginharian! Ang pagbinagbinag sa mga pagpakamaayo nga naagom nila sugod sini nagbulig gid sa ila nga matuman ang ila dedikasyon kay Jehova. Sa pihak nga bahin, kamusta naman kon mahimo lumsan sang di-nagakaigo nga pagkabalaka sa mga problema nga kinaandan sa kabuhi sa sining sistema ang “pulong sang Dios,” subong sang pagpugong sang mga talungon sa mga binhi nga maggulang kag mamunga? (Lucas 8:7, 11, 14; Mateo 13:22; Marcos 4:18, 19) Kon mamutikan mo nga nagakahanabo ini sa imo kag sa imo pamilya, ihaboy ang imo kabalaka kay Jehova kag mangamuyo nga buligan niya ikaw nga mag-uswag sa gugma kag apresasyon. Kon ihaboy mo ang imo lulan sa iya, sakdagon ka niya kag hatagan sing kusog agod padayon ka nga mag-alagad sa iya sing malipayon nga may malig-on nga tagipusuon.—Salmo 55:22; Filipos 4:6, 7; Bugna 2:4.

17. Paano posible nga mabatas ang mabug-at nga mga pagtilaw?

17 Magpadayon ka sa pagpangamuyo sing tayuyon kay Jehova nga Dios, subong sang pagpangamuyo mo sang nagdedikar ka sa iya. (Salmo 65:2) Kon ginasulay ka nga magpakasala ukon kon ginatilawan ka sing mabug-at, pangayua ang panuytoy sang Dios kag ang iya bulig agod masunod ini. Dumduma ang pagkinahanglan sing pagtuo, kay si disipulo Santiago nagsulat: “Kon ang bisan sin-o sa inyo nakulangan sing kaalam [sa pagbatas sa pagtilaw], padayon sia nga papangayua sa Dios, kay maalwan sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagabasol; kag ihatag ini sa iya. Apang padayon sia nga papangayua nga may pagtuo, nga wala gid nagapangduhaduha, kay sia nga nagaduhaduha kaangay sang balod sa dagat nga ginapalid sang hangin kag ginatumbotumbo. Sa katunayan, indi maghunahuna inang tawo nga magabaton sia sing bisan ano gikan kay Jehova; isa sia ka tawo nga indi makapamat-od, indi malig-on sa tanan niya nga dalanon.” (Santiago 1:5-8) Kon ang pagtilaw daw mabug-at, makapat-od kita sa sini: “Wala sing pagsulay nga nakaabot sa inyo magluwas sa kon ano ang kinaandan sa mga tawo. Apang ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kaupod sang pagsulay magahatag man sia sing lulutsan agod nga mabatas ninyo ini.”—1 Corinto 10:13.

18. Ano ang himuon naton kon ang mabug-at kag likom nga sala nagapaluya sang aton pamat-od nga tumanon ang aton dedikasyon kay Jehova?

18 Kamusta naman kon ginatublag ang imo konsiensia sang mabug-at kag likom nga sala kag nagapaluya  sang imo pamat-od nga tumanon ang imo dedikasyon sa Dios? Kon nagahinulsol ka, malugpayan ka nga mahibaluan nga si Jehova ‘wala nagatamay sang buong kag nadugmok nga tagipusuon.’ (Salmo 51:17) Magpabulig sa mahigugmaon nga Cristianong mga gulang, nakahibalo nga—bilang pag-ilog kay Jehova—indi nila pagpakadiutayon ang imo handum nga mapasag-uli ang isa ka maayong kaangtanan sa imo langitnon nga Amay. (Salmo 103:10-14; Santiago 5:13-15) Nian, bangod may napasag-uli nga espirituwal nga kusog kag malig-on nga tagipusuon, matadlong mo ang mga banas sang imo mga tiil kag matuman ang imo dedikasyon sa Dios.—Hebreo 12:12, 13.

Padayon nga Mag-alagad nga May Malig-on nga Tagipusuon

19, 20. Ngaa importante gid nga padayon naton nga tumanon ang aton dedikasyon?

19 Sa sining makahalanguyos nga mga tion, dapat kita manikasog nga tumanon ang aton dedikasyon kag padayon nga mag-alagad sa Dios nga may malig-on nga tagipusuon. Si Jesus nagsiling: “Sia nga nakabatas tubtob sa katapusan amo sia ang maluwas.” (Mateo 24:13) Sanglit nagakabuhi kita sa “katapusan nga mga adlaw,” ang katapusan mahimo mag-abot sa bisan ano nga tion. (2 Timoteo 3:1) Dugang pa, wala sing isa sa aton ang makasiguro nga buhi pa kita buwas. (Santiago 4:13, 14) Gani importante gid nga padayon naton karon nga tumanon ang aton dedikasyon!

20 Ginpadaku ini ni apostol Pedro sa iya ikaduha nga sulat. Ginpakita niya nga subong nga ang mga di-diosnon ginlaglag sa Anaw, ang simbuliko nga duta, ukon ang malauton nga tawhanon nga katilingban, laglagon man sa “adlaw ni Jehova.” Busa si Pedro nagtu-aw: “Ano bala nga sahi sang mga tawo dapat mangin amo kamo sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon”! Naglaygay man sia sa ila: “Mga hinigugma, bangod nakahibalo na kamo nga daan sini, mag-andam kamo agod indi kamo mapahilayo [sang butig nga mga manunudlo kag sang di-diosnon nga mga tawo] . . . kag madula ang inyo kaugalingon nga pagkalig-on.” (2 Pedro 3:5-17) Makapasubo gid kon ang bawtismado nga tawo mapahilayo kag mapatay subong isa nga napaslawan sa paghupot sing malig-on nga tagipusuon!

21, 22. Paano ang mga pulong sang Salmo 57:7 natuman kay David kag sa matuod nga mga Cristiano?

21 Ang imo determinasyon nga tumanon ang imo dedikasyon sa Dios mahimo gid mapabakod kon dumdumon mo pirme ang makalilipay nga adlaw sang ginbawtismuhan ka kag pangayuon ang bulig sang Dios agod mapahalipay mo ang iya tagipusuon paagi sa imo mga pulong kag mga buhat. (Hulubaton 27:11) Wala gid ginapaslaw ni Jehova ang iya katawhan, kag dapat gid kita mangin matutom sa iya. (Salmo 94:14) Ginpakitaan niya sing kaluoy si David sang ginpaslaw niya ang mga plano sang mga kaaway kag ginluwas si David. Bilang pagpasalamat sa sini, ginpahayag ni David ang pagkalig-on kag pagkadimationg sang iya gugma sa iya Manluluwas. Upod ang tudok nga balatyagon, sia nag-amba: “Ang akon tagipusuon malig-on, O Dios, ang akon tagipusuon malig-on. Magaamba ako kag magaamba sing pagdayaw.”—Salmo 57:7.

22 Kaangay ni David, ang matuod nga mga Cristiano di-malingkang sa ila debosyon sa Dios. Upod ang malig-on nga tagipusuon, ginapatungod nila kay Jehova ang ila kahilwayan kag kaluwasan, kag nagaamba sila sa iya sing mga pagdayaw. Kon ang imo tagipusuon malig-on, magasandig ini sa Dios, kag matuman mo ang imo dedikasyon paagi sa bulig niya. Huo, mangin kaangay ka sa “matarong” nga sa iya ang salmista nag-amba: “Indi sia mahadlok bisan sa malain nga balita. Ang iya tagipusuon malig-on, nga nagasandig kay Jehova.” (Salmo 112:6, 7) Upod ang pagtuo sa Dios kag ang bug-os nga pagsandig sa iya, matuman mo ang imo dedikasyon kag padayon nga maalagad si Jehova upod ang malig-on nga tagipusuon.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa dapat kita padayon nga magkuha sing sibu nga ihibalo sa Biblia?

• Ngaa dapat naton pirme dumdumon ang aton paghinulsol kag ang pagkumbertir sa aton?

• Paano kita makabenepisyo gikan sa pagdumdom sa aton dedikasyon kag bawtismo?

• Ano ang magabulig sa aton agod padayon nga maalagad si Jehova nga may malig-on nga tagipusuon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 18]

Ang paghimo sa Cristianong ministeryo nga aton panguna nga hilikuton nagabulig sa aton nga padayon nga maalagad si Jehova upod ang malig-on nga tagipusuon

[Retrato sa pahina 18]

Ginahuptan mo bala ang imo espirituwal nga kapagros paagi sa adlaw-adlaw nga pagbasa sa Pulong sang Dios?