Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginaabiabi sang Dios ang Tanan nga Kapungsuran

Ginaabiabi sang Dios ang Tanan nga Kapungsuran

 Ginaabiabi sang Dios ang Tanan nga Kapungsuran

SA IYA nahauna nga paglakbay sa Mali, natandog si John sang mainit nga pag-abiabi ni Mamadou kag sang iya pamilya. Samtang nagalumpagi si John sa duta kag bikwalon nga nagakaon sa isa ka plato, ginpaligban niya kon paano mapaambit sa tagbalay ang labing hamili nga dulot—ang maayong balita sang Ginharian halin sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Bisan pa makahibalo si John mag-Pranses, ang lenguahe sa Mali, ginpaligban niya kon paano sia makapakigsugilanon sa isa ka pamilya nga tuhay gid ang relihion kag panghunahuna.

Indi makapakibot nga nahunahuna ni John ang kasaysayan sang Biblia tuhoy sa siudad sang Babel. Gingumon didto sang Dios ang lenguahe sang rebelyuso nga katawhan. (Genesis 11:​1-9) Bangod sini, nagluntad sa nanuhaytuhay nga bahin sang duta ang mga pumuluyo nga lainlain sing lenguahe, relihion, kag panghunahuna. Sa karon, samtang kinaandan na lang ang pagbiyahe kag pagsaylo sa lain nga duog, madamo, kaangay ni John, ang may problema bisan sa ila kasilingan: Kon paano ipaambit ang ila pasad-Biblia nga paglaum sa mga tawo nga tuhay sing ginhalinan.

Isa ka Halimbawa sang Una

Kaangay sang iban nga mga manalagna sa Israel, nakighambal si Jonas ilabi na sa mga Israelita. Nagtagna sia sang tion nga ang apostata nga napulo ka tribo nga ginharian hayag nga nakigbahin sa nagapakahuya sa Dios nga mga buhat. (2 Hari 14:23-25) Handurawa ang reaksion ni Jonas sang mabaton niya ang pinasahi nga misyon nga biyaan ang iya dutang natawhan kag magkadto sa Asiria agod magbantala sa mga pumuluyo sang Ninive, ang katawhan nga tuhay sing relihion kag kultura. Mahimo nga indi gani si Jonas makahibalo sang lenguahe sang mga taga-Ninive, ukon indi sia talunsay sa sini. Ano man ang kahimtangan, mahimo nga nabug-atan si Jonas sa ginpahimo sa iya, gani nalagyo sia.—Jonas 1:1-3.

Maathag nga dapat matun-an ni Jonas nga indi lamang naguwa nga dagway ang ginatan-aw ni Jehova nga Dios kundi ginausisa man niya ang tagipusuon. (1 Samuel 16:⁠7) Pagkatapos maluwas sing milagruso si Jonas sa pagkalunod, ginsugo sia liwat ni Jehova sa pagbantala sa mga pumuluyo sang Ninive. Nagtuman si Jonas, kag subong resulta, naghinulsol ang mga taga-Ninive. Apang, sayop gihapon ang pagtamod ni Jonas. Paagi sa isa ka epektibo gid nga halimbawa, gintudluan sia ni Jehova nga dapat niya bag-uhon ang iya panimuot. Ginpamangkot ni Jehova si Jonas: “Indi bala ako mahilak sa Ninive nga dakung siudad, nga may kapin sa isa ka gatos kag duha ka pulo ka libo ka tawo nga wala gid makahibalo sang kinatuhayan sa ulot sang ila kamot nga tuo kag sang ila wala?” (Jonas 4:5-11) Kamusta kita karon? Paano naton mabuligan ang mga tawo nga may tuhay nga ginhalinan?

 Pag-abiabi sa mga Samaritano kag sa mga di-Judiyo

Sang nahaunang siglo, ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sa tanan nga kapungsuran. (Mateo 28:19) Indi ini mahapos para sa ila. Ang mga disipulo ni Jesus mga Judiyo kag, kaangay ni Jonas, naanad sila sa pagpakighambal lamang sa mga tawo nga pareho sa ila sing ginhalinan kag kultura. Natural lang nga naimpluwensiahan sila sang lapnag nga pagdampigdampig sadto. Apang, gintuytuyan ni Jehova ang mga kahimtangan agod mahantop sing amat-amat sang iya mga alagad ang iya kabubut-on para sa ila.

Ang una nga tikang amo ang paglandas sa di-maayo nga pagtamdanay sa ulot sang mga Judiyo kag mga Samariahanon. Wala nagapakig-angot ang mga Judiyo sa mga Samariahanon. Apang, madamong beses nga ginhanda ni Jesus ang dalan para sa pagbaton sa ulihi sang mga Samariahanon sa maayong balita. Ginpakita niya nga wala sia sing pinasulabi sang nakighambal sia sa isa ka Samaritana. (Juan 4:7-26) Sa isa pa ka okasyon, paagi sa ilustrasyon tuhoy sa maayo nga Samaritano, ginpakita niya sa isa ka relihiosong Judiyo nga makapakita ang mga di-Judiyo sing gugma sa ila isigkatawo. (Lucas 10:25-37) Sang nag-abot ang tion para pasudlon ni Jehova ang mga Samariahanon sa Cristianong kongregasyon, sanday Felipe, Pedro, kag Juan—tanan sila mga Judiyo⁠—​nagbantala sa mga pumuluyo sang Samaria. Ang ila mensahe nagresulta sa daku nga kalipay sa sini nga siudad.—Binuhatan 8:​4-8, 14-17.

Kon nabudlayan ang Judiyong mga Cristiano sa paghigugma sa mga Samariahanon, nga sa pagkamatuod malayo nga mga paryente sang mga Judiyo, mahimo nga mas nabudlayan sila sa pagpakita sing gugma sa mga di-Judiyo, ukon mga Gentil, nga gintamay kag gindumtan sang mga Judiyo. Apang, sa tapos mapatay si Jesus, ang pader sa ulot sang Judiyong mga Cristiano kag mga Gentil gindula. (Efeso 2:13, 14) Agod buligan si Pedro sa pagbaton sining bag-o nga kahimusan, ginpakita sa iya ni Jehova ang palanan-awon diin ginsilingan Niya sia nga ‘indi pagkabigon nga nadagtaan ang mga butang nga natinluan sang Dios.’ Nian gintuytuyan sia sang espiritu ni Jehova sa isa ka Gentil nga si Cornelio. Sang nahangpan ni Pedro ang pagtamod sang Dios—nga indi niya dapat kabigon ini nga tawo sang mga pungsod nga nadagtaan bangod natinluan na sia sang Dios⁠—​gin-inspirar sia sa pagsiling: “Pat-od nga nahantop ko nga ang Dios wala sing ginapasulabi, apang sa tagsa ka pungsod ang tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sing pagkamatarong kalahamut-an sa iya.” (Binuhatan 10:9-35) Natingala gid si Pedro sang ginpakita sang Dios nga ginbaton Niya si Cornelio kag ang iya pamilya paagi sa pagpasagahay sing balaan nga espiritu sa ila!

Si Pablo—Pinili nga Suludlan sa mga Pungsod

Ang ministeryo ni Pablo isa ka talalupangdon nga halimbawa kon paano amat-amat nga ginahanda ni Jehova ang iya mga alagad sa paghigugma kag sa pagbulig sa tanan nga sahi sang tawo. Sang nakumbertir si Pablo, nagsiling si Jesus nga si Pablo mangin pinili nga suludlan sa pagdala sang Iya ngalan sa mga pungsod. (Binuhatan 9:15) Nian nagkadto si Pablo sa Arabia, ayhan agod pamalandungan ang katuyuan sang Dios nga gamiton sia sa pagbantala sing maayong balita sa mga pungsod.—Galacia 1:15-17.

 Sa iya una nga paglakbay bilang misyonero, nangin makugi si Pablo sa pagbantala sa mga di-Judiyo. (Binuhatan 13:46-48) Ginpakamaayo ni Jehova ang hilikuton ni Pablo, kag pamatuod ini nga ginhimo sang apostol ang mga butang suno sa kahimusan ni Jehova. Ginpakita ni Pablo nga nahangpan niya sing bug-os ang pagtamod ni Jehova sang maisugon niya nga gintadlong si Pedro, nga nagpakita sing pagpasulabi sang naglikaw sia sa pagpakig-upod sa iya di-Judiyo nga mga kauturan.—Galacia 2:11-14.

Ang dugang pa nga pamatuod nga gintuytuyan sang Dios ang mga panikasog ni Pablo makita sa iya ikaduha nga paglakbay subong misyonero sang ang balaan nga espiritu nagpugong kay Pablo nga magbantala sa probinsia sang Bitinia sa Roma. (Binuhatan 16:⁠7) Indi pa yadto ang nagakaigo nga panahon. Apang sang ulihi, nangin mga Cristiano ang mga taga-Bitinia. (1 Pedro 1:⁠1) Sa isa ka palanan-awon, nagpakitluoy ang isa ka taga-Macedonia kay Pablo, nga nagasiling: “Tabok ka sa Macedonia kag tabangi kami.” Naghinakop si Pablo nga dapat niya bag-uhon ang iya ruta agod ibantala ang maayong balita sa sini nga probinsia sa Roma.—Binuhatan 16:9, 10.

Ang ikasarang ni Pablo sa pagpasibu natilawan gid sang nagbantala sia sa mga taga-Atenas. Ang Griego kag Romanong kasuguan nagdumili sang pagpakilala sing dumuluong nga mga dios kag bag-ong relihioso nga mga kinabatasan. Bangod sang gugma ni Pablo sa mga tawo, ginbinagbinag niya sing maayo ang ila relihioso nga mga buhat. Sa Atenas natalupangdan niya ang altar nga nasulatan para “sa Dios nga Wala Makilal-i.” Ginsambit niya ining impormasyon sa iya pagpanaksi. (Binuhatan 17:22, 23) Talalupangdon gid ang pagpakilala niya sang iya mensahe sa mainayuhon kag matinahuron nga paagi!

Mahimo nga malipayon gid si Pablo sang ginpamalandungan niya ang mga resulta sang iya hilikuton subong apostol sa mga pungsod! Nakabulig sia sa pagtukod sing mga kongregasyon nga ginatapuan sang madamong di-Judiyo nga mga Cristiano sa Corinto, Filipos, Tesalonica, kag sa mga banwa sa Galacia. Ginbuligan niya ang may pagtuo nga mga lalaki kag babayi, kaangay nanday Damaris, Dionisio, Sergio Paulo, kag Tito. Isa gid ka pribilehiyo nga makita nga ginbaton sang mga tawo nga wala anay makakilala kay Jehova ukon makahibalo sang Biblia ang kamatuoran sang Cristianismo! Tuhoy sa  iya katungdanan sa pagbulig sa mga di-Judiyo nga makahibalo sang kamatuoran, si Pablo nagsiling: “Sa sini gid nga paagi nga ginhimo ko nga akon katuyuan nga indi ibantala ang maayong balita diin si Cristo nahingadlan na, . . . kundi, subong sang nasulat na: ‘Sila nga wala mapahibalo nahanungod sa iya makakita, kag ang mga wala makabati makahangop.’ ” (Roma 15:20, 21) Makapakigbahin bala kita sa pagbantala sang maayong balita sa mga tawo nga tuhay sa aton sing kultura?

Pagbulig sa Tanan nga Katawhan sang Duta

Nangamuyo si Solomon kay Jehova tuhoy sa mga di-Israelinhon nga magasimba sa templo sa Jerusalem. Nagpangabay sia: “Kabay nga mamati ka sa langit, sa imo malig-on nga puluy-an, kag himuon mo suno sa tanan nga pagpanawag sa imo sang dumuluong; agod nga ang tanan nga katawhan sang duta makakilala sang imo ngalan.” (1 Hari 8:41-43) Amo man ang ginabatyag sang linibo ka manugbantala sang Ginharian sa madamong pungsod karon. Masugilanon nila ang mga tawo kaangay sang mga taga-Ninive nga, kon tuhoy sa espirituwal nga mga butang, ‘wala makahibalo sang kinatuhayan sa ulot sang ila kamot nga tuo kag sang ila wala.’ Kag nalangkag ang mga manugbantala sang Ginharian nga makigbahin sa katumanan sang mga tagna nahanungod sa pagpanipon sa matuod nga mga sumilimba halin sa nagkalainlain nga kapungsuran.—Isaias 2:2, 3; Miqueas 4:​1-3.

Subong nga ang mga tawo halin sa Cristiandad nagbaton sang mensahe sang paglaum nga masapwan sa Biblia, amo man ang ginahimo sang mga tawo halin sa iban pa nga relihion. Ano dapat ang epekto sini sa imo? Usisaa sing bunayag ang imo kaugalingon. Kon nanggamot na ang pagkamaynadampigan sa imo, dulaa ini paagi sa pagpalambo sing gugma. * Indi pagsikwaya ang mga tawo nga handa batunon sang Dios.—Juan 3:16.

Magpanalawsaw antes ka makighambal sa mga tawo nga tuhay sing ginhalinan. Hibalua ang ila mga ginapatihan, ang ila mga ginakabalak-an, kag ang ila panghunahuna; nian mangita sing butang nga maugyunan ninyo. Magpakita sing kaayo kag kaawa sa iban. Indi makigbais, mangin mapasibuon kag makapalig-on. (Lucas 9:52-56) Sa paghimo sini, mapahamut-an mo si Jehova, “nga ang iya kabubut-on amo nga ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.”—1 Timoteo 2:4.

Makalilipay gid nga mangin bahin sang aton mga kongregasyon ang mga tawo nga nanuhaytuhay sing ginhalinan! (Isaias 56:6, 7) Makapalig-on gid mabatian karon indi lamang ang mga ngalan nga Mary, John, Stephen, kag Tom kundi ang mga ngalan man nga Mamadou, Jegan, Reza, kag Chan! Sa pagkamatuod, “isa ka daku nga ganhaan nga nagatuytoy padulong sa hilikuton ang nabuksan” sa aton. (1 Corinto 16:⁠9) Kabay pa nga himuslan naton ang mga kahigayunan nga mapalab-ot ang pangagda sang walay pinasulabi nga Dios, si Jehova, nga abiabihon ang mga tawo sa tanan nga kapungsuran!

[Nota]

^ par. 19 Tan-awa ang Hulyo 8, 1996, nga Magmata!, pahina 4-7, “Mga Pader nga Nagaupang sa Komunikasyon.”

[Mga retrato sa pahina 23]

Ginpaambit ni Pablo ang maayong balita sa mga tawo bisan diin paagi sa pagkamapasibusibuon

. . . sa Atenas

. . . sa Filipos

. . . samtang nagalakbay