Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Nadula Yadtong Dumaan nga Kalibutan?

Ngaa Nadula Yadtong Dumaan nga Kalibutan?

 Ngaa Nadula Yadtong Dumaan nga Kalibutan?

ANG tugob-globo nga Anaw indi isa ka kinaugali nga kalamidad. Isa yadto ka paghukom gikan sa Dios. May ginhatag nga paandam, apang wala gid ini ginsapak. Ngaa? Si Jesus nagpaathag: “Sadtong mga adlaw sa wala pa ang anaw, nga [ang mga tawo] nagakaon kag nagainom, ang mga lalaki nagapangasawa kag ang mga babayi ginahatag sa pag-asawahay, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka; kag wala sila magsapak tubtob nga nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila nga tanan.”​—Mateo 24:38, 39.

Isa ka Matin-ad nga Sibilisasyon

Sa pila ka bahin, ang sibilisasyon antes sang Anaw may mga bentaha nga wala sa aton karon. Halimbawa, isa lang anay ang lenguahe sang tanan nga tawo. (Genesis 11:1) Mahimo nagpahapos ini sang mga pagtukib sa taliambong kag siensia nga nagakinahanglan sing tingob nga panikasog sang madamo nga tawo nga may nanuhaytuhay nga kalantip. Subong man, ang malawig nga kabuhi sang madamo nga tawo sadto nagakahulugan nga matipon nila ang ila natun-an sa sulod sang mga siglo.

Ang iban nagasiling nga ang kabuhi sang tawo indi gid man kuno malawig sadto kag ang mga tuig nga ginsambit sa kasaysayan sang Biblia mga binulan lamang. Matuod bala ini? Ti, binagbinaga ang halimbawa ni Mahalalel. Ang Biblia nagasiling: “Si Mahalalel nagkabuhi sing kan-uman kag lima ka tuig. Nian nangin amay sia kay Jared. . . . Ang bug-os nga mga adlaw ni Mahalalel walo ka gatos kag kasiaman kag lima ka tuig kag napatay sia.” (Genesis 5:​15-​17) Kon ang isa ka tuig nagakahulugan sing isa ka bulan, nangin amay si Mahalalel sa iya anak sang lima ka tuig pa lamang sia! Ang tuig  indi katumbas sing bulan, kay ang mga tawo sadto malapit pa sa himpit kag mabaskog nga panglawason sang una nga tawo nga si Adan. Nabuhi gid sila sing mga ginatos ka tuig. Ano ang ila nahimo?

Madamo nga siglo antes sang Anaw, ang populasyon sa duta nagdamo tubtob sa kasangkaron nga ang anak ni Adan nga si Cain nakatukod sing isa ka siudad, nga gintawag niya nga Enoc. (Genesis 4:​17) Sa mga dag-on antes sang Anaw, nanuhaytuhay nga mga industriya ang nag-uswag. May mga tulunawan para sa “tanan nga sahi sang galamiton nga saway kag salsalon.” (Genesis 4:​22) Walay duhaduha nga ining mga galamiton gingamit sa pagtukod, pamanday, panahi, kag panguma. Ginsambit ining mga trabaho sa mga kasaysayan sang pinakauna nga pumuluyo sa duta.

Ang natipon nga ihibalo, mahimo nagpaposible sa alagisod nga kaliwatan nga mapauswag ang mga pagkasampaton sa paggamit sing metal, agronomiya, pagsagod sang karnero kag baka, pagsulat, kag sa maayong taliambong. Si Jubal halimbawa, amo “ang naghimuno sang tanan nga nagagamit sing arpa kag plawta.” (Genesis 4:​21) Nag-uswag sing daku ang sibilisasyon. Apang, hinali nga natapos ang tanan. Ano ang natabo?

Ano ang Nangin Problema?

Bisan pa madamo ini sing bentaha, ang katilingban antes sang Anaw indi maayo ang ginsuguran. Ang naghimuno sini nga si Adan, isa ka rebelde batok sa Dios. Si Cain, ang nagtukod sang unang narekord nga siudad, nagpatay sang iya kaugalingon nga utod. Indi katingalahan nga madasig gid nga naglapnag ang kalainan! Ang mga resulta sang kalainan nga ginpasubli ni Adan sa iya mga anak padayon nga nagadugang.​—Roma 5:​12.

Ang kalainan naglab-ot na sa talipuspusan sang namat-od si Jehova nga pahanugutan ini tubtob sa 120 ka tuig na lamang. (Genesis 6:3) Ang Biblia nagasiling: “Ang kalainan sang tawo bugana sa duta kag ang tagsa ka huyog sang mga hunahuna sang iya tagipusuon malain gid sa tanan nga tion. . . . Ang duta napun-an sing kasingki.”​—Genesis 6:​5, 11.

Sang ulihi, espesipiko nga ginsugiran si Noe nga laglagon sang Dios ang tanan nga unod sa isa ka anaw. (Genesis 6:​13, 17) Bisan pa si Noe nangin “isa ka manugbantala sang pagkamatarong,” nabudlayan ang mga tawo sa pagpati nga ang tanan nga butang sa palibot nila malaglag. (2 Pedro 2:5) Walo ka tawo lamang ang namati sa paandam kag naluwas. (1 Pedro 3:​20) Ngaa importante ini sa aton karon?

Ano ang Kahulugan sini Para sa Aton?

Nagakabuhi kita sa mga tinion kaangay sang kay Noe. Pirme kita makabati sang makakulugmat nga mga buhat sang terorismo, mga pagpapas sa rasa, tigdamo nga pagpamatay sang mga nagapaniro sa wala sing maathag nga mga rason, kag kasingki sa puluy-an sa makapakibang nga kasangkaron. Ang duta napun-an liwat sing kasingki, kag kaangay sadto, ang kalibutan karon ginapaandaman man sang paghukom nga magaabot. Si Jesus mismo nagsiling nga magaabot sia subong ang gintangdo nga Hukom sang Dios kag magapainpain sa mga tawo kaangay sang isa ka manugbantay nga nagapainpain sang mga karnero gikan sa mga kanding. Ang mga masapwan nga di-takus, siling ni Jesus, “magakadto sila sa silot nga walay katapusan nga kalaglagan.” (Mateo 25:31-​33, 46) Apang, ang Biblia nagasiling nga sa sini nga tion, may minilyon nga makalampuwas​—isa ka dakung kadam-an nga nagasimba sa lamang matuod nga Dios. Sa kalibutan nga magaabot, magakabuhi sila nga may permanente nga paghidait kag kalig-unan nga wala pa gid anay matabo.​—Miqueas 4:3, 4; Bugna 7:​9-​17.

Madamo ang nagatamay sa sining Biblikanhon nga mga pahayag kag sa mga paandam tuhoy sa paghukom nga magapamatuod sa sini nga mga pinamulong. Apang si apostol Pedro nagsiling nga ining mga maduhaduhaon nagapanghiwala sang mga katunayan. Sia nagsulat: “Sa katapusan nga mga adlaw ang mga mayubiton magaabot nga . . . nagasiling: ‘Diin ining ginsaad nga presensia niya?’ . . . Kay suno sa ila luyag, ining katunayan wala nila ginasapak, nga may mga langit halin pa sang una kag isa ka duta nga nagatindog sing malig-on halin sa tubig kag sa tunga sang tubig paagi sa pulong sang Dios; kag paagi sini ang kalibutan sadto nga tion nalaglag sang ginlapawan ini sang tubig. Apang paagi sa amo man nga pulong ang mga langit kag ang duta nga amo karon ginatigana sa kalayo kag ginatipigan nga sa adlaw sang paghukom kag sang kalaglagan sang mga tawo nga didiosnon.”—2 Pedro 3:​3-7.

 Ang bug-os kalibutan nga paandam tuhoy sa sining nagapakari nga adlaw sang paghukom kag ang mensahe sang maayong balita tuhoy sa paghidait nga magasunod makugi karon nga ginabantala bilang pagtuman sa matagnaon nga sugo ni Jesus. (Mateo 24:​14) Indi dapat nga pasapayanan lamang ining paandam. Ginatuman sang Labing Gamhanan nga Dios ang iya mga saad.

Ang Kalibutan nga Magaabot

Ano ang palaabuton sang katawhan, samtang ginahunahuna ang nagapakari nga importante gid nga pagbag-o? Sa una nga bahin sang iya bantog nga Sermon sa Bukid, si Jesus nagsaad: “Malipayon ang mga malulo, kay sila magapanubli sang duta.” Nian gintudluan niya ang iya mga disipulo sa pagpangamuyo sa Dios: “Paghimuon ang imo kabubut-on, kon paano sa langit, subong man sa duta.” (Mateo 5:5; 6:​10) Huo, si Jesus mismo nagtudlo nga isa ka matahom nga palaabuton ang natigana para sa matutom nga katawhan diri sa duta. Ginapatuhuyan niya ini subong ang “pagtuga liwat.”​—Mateo 19:​28.

Gani samtang ginabinagbinag mo ang palaabuton, indi pagtuguti ang mga mayubiton nga magpaduhaduha sa imo sa paandam sang Dios. Matuod, ang aton palibot daw malig-on, kag ang presente nga kalibutan nagluntad na sa malawig nga tion. Sa gihapon, indi kita dapat magsalig sa sini. Nahukman na ining kalibutan. Nian, mapalig-on sa paghinakop sang sulat ni apostol Pedro:

“Sanglit ini tanan nga butang tunawon sing amo sina, ano bala nga sahi sang mga tawo dapat mangin amo kamo sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon, nga nagahulat kag ginahuptan sing suod sa hunahuna ang presensia sang adlaw ni Jehova . . . Sanglit ginahulat ninyo ining mga butang, himua ninyo ang inyo labing masarangan agod nga sa katapusan masapwan niya kamo nga walay dagta kag walay kasawayan kag sa paghidait. . . . Padayon kamo sa pagtubo sa di-bagay nga kaayo kag ihibalo sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo.” (2 Pedro 3:​11, 12, 14, 18) Busa, magtuon gikan sa kon ano anay ang natabo sang adlaw ni Noe. Mangin suod sa Dios. Dugangi ang ihibalo tuhoy kay Jesucristo. Palambua ang diosnon nga debosyon, kag mangin isa sa minilyon nga nagpili nga makalampuwas sa katapusan sining kalibutan pasulod sa mahidaiton nga kalibutan nga magaabot.

[Retrato sa pahina 5]

Ang pagpamanday sa metal ginahimo na antes pa sang Anaw

[Retrato sa pahina 7]

Isa ka makalilipay nga palaabuton ang nagahulat