Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Kapawa Gikan sa Dios Nagadula sang Kadudulman!

Ang Kapawa Gikan sa Dios Nagadula sang Kadudulman!

 Ang Kapawa Gikan sa Dios Nagadula sang Kadudulman!

“Ginapasanag ni Jehova ang akon kadudulman.”—2 SAMUEL 22:⁠29.

1. Ano ang kaangtanan sang kapawa sa kabuhi?

“ANG Dios nagsiling: ‘Magmay kapawa.’ Nian may kapawa.” (Genesis 1:⁠3) Paagi sa sining importante nga mga pulong, ang rekord sang pagpanuga sa Genesis nagapakilala kay Jehova subong ang ginahalinan sang kapawa, nga kon wala ini ang kabuhi sa duta mangin imposible. Si Jehova amo man ang ginahalinan sang espirituwal nga kapawa, nga importante sa pagtuytoy sa aton kabuhi. (Salmo 43:⁠3) Ginpakita ni Hari David ang suod nga kaangtanan sa ulot sang espirituwal nga kapawa kag sang kabuhi sang nagsulat sia: “Sa imo yara ang tuburan sang kabuhi; paagi sa imo kapawa makakita kami sing kapawa.”—Salmo 36:9.

2. Subong sang ginpakita ni Pablo, sa ano naangot sing suod ang kapawa?

2 Mga 1,000 ka tuig pagkatapos sang panahon ni David, ginpatuhuyan ni apostol Pablo ang rekord sang pagpanuga. Nagasulat sa Cristianong kongregasyon sa Corinto, sia nagsiling: “Ang Dios ang nagsiling: ‘Magsilak ang kapawa gikan sa kadudulman.’ ” Nian ginpakita ni Pablo nga ang espirituwal nga kapawa naangot sing suod sa ihibalo gikan kay Jehova sang nagsiling pa sia: “Nagsilak sia sa aton tagipusuon sa paghatag sing kapawa sa sini sang mahimayaon nga ihibalo sa Dios paagi sa nawong ni Cristo.” (2 Corinto 4:⁠6) Paano ining kapawa nagalab-ot sa aton?

Ang Biblia—Manugpaalinton sing Kapawa

3. Paagi sa Biblia, ano nga kapawa ang ginahatag ni Jehova?

3 Una sa tanan, ginapaalinton ni Jehova ang espirituwal nga kapawa paagi sa iya inspirado nga Pulong, ang Biblia. Gani samtang ginatun-an naton ang Biblia kag nagakuha sing ihibalo gikan sa Dios, ginatugutan naton nga magsilak ang iya kapawa sa aton. Paagi sa Biblia, si Jehova nagahatag sing kapawa tuhoy sa iya mga katuyuan kag nagasugid sa aton kon paano naton himuon ang iya kabubut-on. Nagahatag ini sing katuyuan sa aton kabuhi kag nagabulig agod mapaayawan ang aton espirituwal nga mga kinahanglanon. (Manugwali 12:⁠1; Mateo 5:⁠3) Ginpadaku ni Jesus nga dapat naton atipanon ang aton espirituwal nga mga kinahanglanon sang nagsiling sia, nga ginakutlo ang Mosaikong Kasuguan: “Nasulat na, ‘Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba ni Jehova.’ ”—Mateo 4:⁠4; Deuteronomio 8:3.

4. Sa anong paagi nga si Jesus amo ang “kapawa sang kalibutan”?

4 Si Jesus suod nga naangot sa espirituwal nga kapawa. Sa pagkamatuod, ginpatuhuyan niya ang iya kaugalingon subong “kapawa sang kalibutan” kag nagsiling: “Sia nga nagasunod sa akon indi gid magalakat sa kadudulman, kundi makaangkon sing kapawa sang kabuhi.” (Juan 8:12) Ining ekspresyon nagabulig sa aton nga mahangpan ang importante  gid nga papel ni Jesus sa pagpaalinton sing kamatuoran ni Jehova sa katawhan. Agod malikawan naton ang kadudulman kag maglakat sa kapawa sang Dios, dapat naton pamatian ang tanan nga ginasiling ni Jesus kag sundon sing suod ang iya huwaran kag mga panudlo subong narekord sa Biblia.

5. Ano ang salabton sang mga sumulunod ni Jesus pagkatapos sang iya kamatayon?

5 Pila ka adlaw antes sang iya kamatayon, si Jesus, nga nagpatuhoy liwat sa iya kaugalingon subong kapawa, nagsiling sa iya mga disipulo: “Ang kapawa mangin sa tunga ninyo sa diutay pa nga tion. Maglakat kamo samtang may kapawa pa kamo, agod nga ang kadudulman indi magdaug sa inyo; kag sia nga nagalakat sa kadudulman wala makahibalo kon diin sia nagapakadto. Samtang yara sa inyo ang kapawa, magtuo kamo sa kapawa, agod mangin mga anak sang kapawa.” (Juan 12:35, 36) Ang nangin mga anak sang kapawa nagtuon sang “makapapagros nga mga pulong” sang Biblia. (2 Timoteo 1:13, 14) Nian gingamit nila ining makapapagros nga mga pulong agod buyukon ang iban pa nga bunayag-sing-tagipusuon nga mga indibiduwal nga magguwa gikan sa kadudulman pakadto sa kapawa sang Dios.

6. Anong sadsaran nga kamatuoran tuhoy sa kapawa kag kadudulman ang masapwan naton sa 1 Juan 1:5?

6 Si apostol Juan nagsulat: “Ang Dios kapawa kag wala gid sing kadudulman kon nahiusa sa iya.” (1 Juan 1:⁠5) Talupangda ang kinatuhayan diri sa ulot sang kapawa kag kadudulman. Ang espirituwal nga kapawa nagahalin kay Jehova, kag ang espirituwal nga kadudulman wala sing kaangtanan sa iya. Sin-o, nian, ang ginahalinan sang kadudulman?

Espirituwal nga Kadudulman—Ang Ginahalinan

7. Sin-o ang sa likod sang espirituwal nga kadudulman sang kalibutan, kag ano ang iya impluwensia?

7 Si apostol Pablo nagapamulong tuhoy sa “dios sining sistema sang mga butang.” Sa sining ekspresyon, ginapatuhuyan niya si Satanas nga Yawa. Nagsiling man sia nga ining isa ‘nagbulag sa painuino sang mga di-matinuuhon, agod nga ang kapawa sang mahimayaon nga maayong balita tuhoy kay Cristo, nga larawan sang Dios, indi magsilak.’ (2 Corinto 4:⁠4) Madamo ang nagapangangkon nga nagapati sa Dios; apang, madamo sa ila ang wala nagapati sa Yawa. Ngaa? Indi nila luyag batunon nga may malaut, labaw-sa-tawo nga gahom nga nagaluntad kag nagaimpluwensia sang ila panghunahuna. Apang, subong sang ginapakita ni Pablo, nagaluntad gid ang Yawa kag ginaimpluwensiahan niya ang mga tawo agod indi nila makita ang kapawa sang kamatuoran. Ang ikasarang ni Satanas sa pag-impluwensia sa panghunahuna sang tawo makita sa matagnaon nga paglaragway sa iya subong ang isa “nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta.” (Bugna 12:⁠9) Subong resulta sang mga hilikuton ni Satanas, ang kahimtangan nga gintagna ni manalagna Isaias naaplikar karon sa tanan nga katawhan magluwas sa mga nagaalagad kay Jehova: “Yari karon! ang kadudulman magaligom sa duta, kag ang pitipit nga kadulom sa pungsudnon nga mga grupo.”—Isaias 60:2.

8. Sa anong mga paagi ginapakita sang mga yara sa espirituwal nga kadudulman nga ginaligban sila?

8 Sa mangitungito nga kadudulman imposible nga may makita ikaw nga butang. Madali nga magtalang ukon maligban ang isa. Sing kaanggid, ang mga yara sa espirituwal nga kadudulman wala sing paghantop kag madali nga maligban sa espirituwal nga kahulugan. Mahimo nila madula ang ikasarang nga makilala ang kamatuoran gikan sa kabutigan, ang maayo gikan sa malain. Si manalagna Isaias nagapamulong tuhoy sa mga yara sa kadudulman sang magsulat sia: “Kailo sa mga nagasiling nga ang maayo malaut kag ang malaut maayo, sila nga nagakabig sang kadudulman nga kapawa kag sang kapawa nga kadudulman, sila nga nagakabig sang mapait nga matam-is kag sang matam-is nga mapait!” (Isaias 5:20) Ang mga nagapuyo sa espirituwal nga kadudulman ginaimpluwensiahan sang dios sang kadudulman, si Satanas nga Yawa, kag gani nahamulag sila gikan sa ginahalinan sang kapawa kag kabuhi.—Efeso 4:17-19.

Gikan sa Kadudulman Pakadto sa Kapawa—Ang Hangkat

9. Ipaathag kon paano ang mga makasasala mahuyugon sa kadudulman sa literal kag espirituwal nga kahulugan.

9 Ginpatalupangod sang matutom nga si Job ang huyog sang mga makasasala sa literal nga kadudulman sang magsiling sia: “Kon tuhoy sa mata sang makihilahion, ginahulat sini ang kadulom sang gab-i, nga nagasiling, ‘Wala sing mata nga makakita sa akon!’ Kag ginatabunan niya ang iya nawong.” (Job 24:15) Ang mga makasasala yara man sa espirituwal nga kadudulman, kag ini nga kadudulman tuman gid. Si apostol Pablo  nagsiling nga ang seksuwal nga imoralidad, pagpangawat, pagkasakon, pagpahubog, pagpasipala, kag pagpangilkil kinaandan sa tunga sang mga nasiod sa sini nga kadudulman. Apang ang bisan sin-o nga nagapalapit sa kapawa sang Pulong sang Dios mahimo magbag-o. Ginpaathag ni Pablo sa iya sulat sa mga taga-Corinto nga ini nga pagbag-o posible. Madamong Cristiano sa Corinto ang nagahimo anay sang mga buhat sang kadudulman, apang ginsilingan sila ni Pablo: “Apang ginhugasan na kamo sing matinlo, apang ginpakabalaan na kamo, apang ginpahayag na kamo nga matarong sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo kag sa espiritu sang aton Dios.”—1 Corinto 6:9-11.

10, 11. (a) Paano ginpakita ni Jesus ang kaayo sa isa ka tawo nga ginpasag-uli niya ang panan-awan? (b) Ngaa madamo ang wala nagapili sang kapawa?

10 Kon ang isa ka tawo magguwa gikan sa mangitungito nga kadudulman pakadto sa kapawa, ang iya mga mata mahimo magkinahanglan sing diutay nga tion agod maanad sa kapawa. Sa Betsaida, gin-ayo ni Jesus ang isa ka tawo nga bulag apang mainayuhon niya ini nga ginhimo sing amat-amat. “Gindapit niya ang tawo nga bulag, gindala sia sa guwa sang minuro, kag sang ginduplaan niya ang iya mga mata, ginbutang niya ang iya mga kamot sa iya kag ginpamangkot sia: ‘May nakita ka bala?’ Kag ang tawo nagtangla kag nagsiling: ‘Nakakita ako sing mga tawo, bangod may nakita ako nga daw mga kahoy, apang nagalakat sila.’ Nian ginbutang niya liwat ang iya mga kamot sa mga mata sang tawo, kag ang tawo nakakita sing maathag, kag naulian sia, kag nakita niya sing maathag ang tanan nga butang.” (Marcos 8:23-25) Maathag nga amat-amat nga ginpasag-uli ni Jesus ang panan-awan sang tawo agod ang tawo maanad sa masanag nga silak sang adlaw. Mahanduraw naton ang kalipay sadto nga tawo sang nakakita na sia.

11 Apang, ang kalipay nga nabatyagan sang mga nabuligan nga makaguwa, sing amat-amat, gikan sa espirituwal nga kadudulman pakadto sa kapawa sang kamatuoran labaw pa sangsa kalipay nga nabatyagan sang tawo. Kon makita naton ang ila kalipay, mahimo kita matingala kon ngaa madamo ang wala maganyat sa kapawa. Si Jesus nagahatag sing rason: “Amo ini karon ang basihan sang paghukom, nga ang kapawa nagkari sa kalibutan apang ginhigugma sang mga tawo ang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay ang ila mga buhat malaut. Kay sia nga nagabuhat sing malaut nga mga butang nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa, agod ang iya mga buhat indi masabdong.” (Juan 3:19, 20) Huo, luyag sang madamo nga maghimo sing “malaut nga mga butang”—subong sang imoralidad, pagpamigos, pagbinutig, pagpangdaya, kag pagpangawat⁠—​kag ang espirituwal nga kadudulman ni Satanas amo ang himpit nga kahimtangan agod mahimo nila ang ila luyag.

Mag-uswag sa Kapawa

12. Sa anong mga paagi kita nakabenepisyo sa pagpalapit sa kapawa?

12 Sanglit may ihibalo na kita sa kapawa, ano nga mga pagbag-o ang nakita naton sa aton kaugalingon? Kon kaisa maayo nga hinumdumon naton kag usisaon ang aton espirituwal nga pag-uswag. Anong malain nga mga batasan ang ginsikway naton? Anong mga problema sa aton kabuhi ang natadlong naton? Paano nagbag-o ang aton mga plano sa palaabuton? Paagi sa kusog ni Jehova kag sa bulig sang iya balaan nga espiritu, makapadayon kita sa paghimo sing mga pagbag-o sa aton personalidad kag panghunahuna nga magapakita nga nagasunod kita sa kapawa. (Efeso 4:23, 24) Si Pablo nagsiling sa sining paagi: “Kamo anay kadudulman, apang karon kapawa kamo may kaangtanan sa Ginuo. Padayon kamo sa paglakat subong mga anak sang kapawa, kay ang bunga sang kapawa nagalakip sang tanan nga sahi sang pagkaayo kag pagkamatarong  kag kamatuoran.” (Efeso 5:8, 9) Ang pagtugot sa aton kaugalingon nga tuytuyan sang kapawa ni Jehova nagahatag sa aton sing paglaum kag katuyuan kag nagapahalipay man sang kabuhi sang mga yara sa aton palibot. Kag ini nga mga pagbag-o nagapahalipay gid kay Jehova!—Hulubaton 27:11.

13. Paano naton mapakita ang aton pagpasalamat sa kapawa ni Jehova, kag ano ang kinahanglan agod mahimo ini?

13 Ginapakita naton ang aton pagpasalamat tungod sa mas malipayon nga kabuhi nga ginaagom naton paagi sa pagpabanaag sa kapawa ni Jehova—ginapaambit ang natun-an naton gikan sa Biblia sa mga katapo sang aton pamilya, mga abyan, kag mga isigkatawo. (Mateo 5:​12-​16; 24:​14) Para sa mga wala nagapamati, ang aton pagbantala pati na ang aton huwaran nga Cristianong pagkabuhi mangin isa ka pagsabdong. Si Pablo nagpaathag: “Padayon ninyo nga pat-ura kon ano ang kalahamut-an sa Ginuo; kag mag-untat kamo sa pagpakigbahin sa ila sa di-mabungahon nga mga buhat sang kadudulman, kundi, sa baylo, sabdunga sila.” (Efeso 5:10, 11) Ang pagbulig sa iban nga bayaan ang kadudulman kag pilion ang kapawa nagakinahanglan sing kaisog sa aton bahin. Sing labi ka importante, nagakinahanglan ini sing pagkaawa kag pagkabalaka sa iban kag sing tinagipusuon nga handum nga ipaambit ang kapawa sang kamatuoran sa ila para sa ila dayon nga kaayuhan.—Mateo 28:19, 20.

Mag-andam sa Paon Lamang nga mga Kapawa!

14. Tuhoy sa kapawa, ano nga paandam ang dapat naton pamatian?

14 Para sa mga yara sa dagat sa kagab-ihon, ang bisan ano nga suga nagahatag sing kalipay. Sang una, may ginadabok nga kalayo sa batuhon nga mga pil-as sa Inglaterra bilang tanda kon diin nayon ang dalangpan sa tion sang mga bagyo. Ang mga tripulante sang mga barko nagapasalamat gid nga matuytuyan sining mga kapawa padulong sa wala peligro nga mga dulungkaan. Apang, ang iban nga mga dabok mga paon lamang gali. Sa baylo nga makasapo sing dulungkaan, madamo nga barko ang nadaya kag nagsadsad sa batuhon nga higad-baybay, diin ginkawat ang ila mga kargamento. Sa sining malimbungon nga kalibutan, dapat kita maghalong nga indi mabuyok sa paon lamang nga mga kapawa nga magasulay sa aton padulong sa espirituwal nga pagkalunod. “Si Satanas mismo nagapakaanghel sang kapawa,” siling sa aton. Subong man, ang iya mga alagad, pati na ang mga apostata, “malimbungon nga mga manugpangabudlay” nga ‘nagapakaministro man sang pagkamatarong.’ Kon pamatian naton ang ila sayop nga mga pangatarungan, magaluya ang aton pagsalig sa kamatuoran sang Pulong ni Jehova, ang Biblia, kag ang aton pagtuo mahimo madula.​—2 Corinto 11:​13-​15; 1 Timoteo 1:​19.

15. Ano ang magabulig sa aton agod padayon kita nga nagalakat sa dalan padulong sa kabuhi?

 15 Ang salmista nagsulat: “Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon banas.” (Salmo 119:105) Huo ang ‘masipot nga dalan nga nagapadulong sa kabuhi’ masanag nga ginaiwagan sang aton mahigugmaon nga Dios, si Jehova, “nga ang iya kabubut-on amo nga ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.” (Mateo 7:14; 1 Timoteo 2:⁠4) Ang pagsunod sa mga kasuguan sang Biblia magaamlig sa aton agod indi magtalang gikan sa sining masipot nga dalan pakadto sa mga banas sang kadudulman. Si Pablo nagsulat: “Ang bug-os nga Kasulatan inspirado sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sang mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong.” (2 Timoteo 3:16) Samtang nagatubo kita sa espirituwal, ginatudluan kita sang Pulong sang Dios. Sa kapawa sang Pulong sang Dios, masabdong naton ang aton kaugalingon ukon, kon kinahanglanon, sabdungon kita sang mahigugmaon nga mga manugbantay sa kongregasyon. Matadlong man naton ang mga butang kag mapainubuson nga mabaton ang disiplina sa pagkamatarong agod padayon kita nga maglakat sa dalan padulong sa kabuhi.

Mapinasalamaton nga Maglakat sa Kapawa

16. Paano naton mapakita ang pagpasalamat tungod sa makalilipay nga aman ni Jehova nga kapawa?

16 Paano naton mapakita ang pagpasalamat tungod sa makalilipay nga aman ni Jehova nga kapawa? Ginasugiran kita sang Juan kapitulo 9 nga sang gin-ayo ni Jesus ang tawo nga ginbun-ag nga bulag, napahulag ang tawo sa pagpasalamat. Paano? Nagtuo sia kay Jesus subong Anak sang Dios kag dayag nga ginkilala sia subong “isa ka manalagna.” Dugang pa, maisog sia nga nagpamulong batok sa mga nagtinguha nga pakadiutayon ang milagro ni Jesus. (Juan 9:17, 30-34) Gintawag ni apostol Pedro ang hinaplas nga mga katapo sang Cristianong kongregasyon nga isa ka “katawhan nga pinasahi nga ginapanag-iyahan.” Ngaa? Bangod mapinasalamaton man sila subong sang tawo nga nabun-ag nga bulag kag gin-ayo. Nagapasalamat sila kay Jehova, ang ila Manugbulig, paagi sa ‘pagpahayag sing lapnag sa pagkahalangdon sang isa nga nagtawag sa ila gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa.’ (1 Pedro 2:⁠9; Colosas 1:13) Ang mga may dutan-on nga paglaum mapinasalamaton man, kag ginasuportahan nila ang hinaplas nga mga kauturan nila sa pagpahayag sing dayag sa “pagkahalangdon” ni Jehova. Daw ano ka di-matupungan nga pribilehiyo ang ginahatag sang Dios sa di-himpit nga mga tawo!

17, 18. (a) Ano ang salabton sang tagsa ka indibiduwal? (b) Bilang pag-ilog kay Timoteo, ano ang ginapalig-on nga likawan sang tagsa ka Cristiano?

17 Ang tinagipusuon nga pagpasalamat sa kapawa sang kamatuoran importante. Dumduma, wala sing isa sa aton nga natawo nga nakahibalo sing kamatuoran. Natun-an ini sang iban sang hamtong na sila, kag nakita nila gilayon nga labaw gid ang kapawa sangsa kadudulman. Ang iban may pinasahi nga pribilehiyo nga mapadaku sang mahinadlukon sa Dios nga mga ginikanan. Para sa ila, mahimo mahapos nga pasapayanan ang kapawa. Ang isa ka Saksi nga ang mga ginikanan nagaalagad na kay Jehova antes pa sia matawo nagbaton nga malawig nga tion kag daku nga panikasog ang ginkinahanglan niya agod mahangpan ang bug-os nga kahulugan kag importansia sang mga kamatuoran nga gintudlo sa iya kutob sa pagkalapsag. (2 Timoteo 3:15) Bata man ukon tigulang, kinahanglan sang tagsatagsa sa aton nga palambuon ang tudok nga apresasyon sa kamatuoran nga ginpahayag ni Jehova.

18 Ang pamatan-on nga si Timoteo gintudluan sing “balaan nga mga kasulatan” kutob sa pagkalapsag, apang paagi lamang sa pagpanikasog niya mismo sa iya ministeryo nga nangin hamtong sia nga Cristiano. (2 Timoteo 3:15) Nian, sangkol gid sia nga buligan si apostol Pablo, nga naglaygay sa iya: “Himua ang imo bug-os nga masarangan nga ipakita ang imo kaugalingon nga nahamut-an sang Dios, manugpangabudlay nga wala sing dapat  ikahuya, nga nagagamit sing matadlong sang pulong sang kamatuoran.” Kabay nga, kaangay ni Timoteo, likawan naton tanan ang paghimo sing bisan anong butang nga mahimo ikahuya naton—ukon ikahuya kita ni Jehova!—2 Timoteo 2:15.

19. (a) Kaangay ni David, ano ang dapat naton tanan isiling? (b) Ano ang pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

19 May rason gid kita nga dayawon si Jehova, nga naghatag sa aton sing kapawa sang iya kamatuoran. Kaangay ni Hari David, kita nagasiling: “Ikaw ang akon suga, O Jehova, kag ginapasanag ni Jehova ang akon kadudulman.” (2 Samuel 22:29) Apang, indi gid kita dapat mangin kontento na lamang, kay basi magabalik kita sa kadudulman nga gikan sa sini ginluwas kita. Gani, ang masunod nga artikulo magabulig sa aton nga timbangtimbangon ang importansia nga ginapakita naton sa kamatuoran gikan sa Dios sa aton kabuhi.

Ano ang Imo Natun-an?

• Paano si Jehova nagahatag sing espirituwal nga kasanagan?

• Ano nga hangkat ang ginahatag sang espirituwal nga kadudulman sa palibot naton?

• Ano nga mga katalagman ang dapat naton likawan?

• Paano naton mapakita ang aton pagpasalamat tungod sa kapawa sang kamatuoran?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 8]

Si Jehova amo ang ginahalinan sang pisikal kag espirituwal nga kapawa

[Retrato sa pahina 10]

Subong nga gin-ayo sing amat-amat ni Jesus ang tawo nga bulag, ginabuligan man niya kita nga makaguwa gikan sa espirituwal nga kadudulman

[Retrato sa pahina 11]

Ang mapatalang sang sayop nga mga kapawa ni Satanas nagaresulta sa espirituwal nga pagkalunod