Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Ano ang kahulugan sang ginsiling sa Hebreo 12:4: “Wala pa kamo makapakigsumpong tubtob sa dugo”?

Ang prase nga “makapakigsumpong tubtob sa dugo” nagapahangop sang pagdangat tubtob sa kamatayon, sing literal sang pagpaagay sa dugo sang isa.

Nahibaluan ni apostol Pablo nga bangod sang ila pagtuo, ang pila sang Hebreong mga Cristiano “nagbatas [na] sing daku nga pagpakig-away sa idalom sang mga pag-antos.” (Hebreo 10:​32, 33) Sang ginpatalupangod ina, daw naggamit si Pablo sing pagpaanggid tuhoy sa pagpakigsumpong sa isa ka Griegong paindis-indis sa hampang, nga mahimo naglakip sang palumba-dalagan, dumugay, boksing, kag paghaboy sing discus kag javelin. Gani, sa Hebreo 12:⁠1, ginpalig-on niya ang iya mga masigka-Cristiano: “Isikway man naton ang tagsa ka kabug-atan kag ang sala nga madali nagasalawid sa aton, kag magdalagan kita nga may pagbatas sang dalaganon nga ginabutang sa aton atubangan.”

Pagkatapos sang tatlo ka bersikulo, sa Hebreo 12:⁠4, mahimo nga nagliton si Pablo halin sa laragway sang palumba pakadto sa paindis-indis sa boksing. (Ang duha ka pagpaanggid makita sa 1 Corinto 9:26.) Ang mga kamumuo kag bulutkunan sang mga boksingero sang una ginahigtan sing panit. Ang mga higot mahimo nga ginpabug-atan pa gani sang “tingga, salsalon, ukon metal, nga nagasamad sing malubha sa mga boksingero.” Ining mapintas nga mga sambuwa nagatuga sing pagdugo, kon kaisa sing kamatayon pa gani.

May madamo nga halimbawa ang Hebreong mga Cristiano sang matutom nga mga alagad sang Dios nga nag-antos sing paghingabot kag mapintas nga pag-abuso, bisan tubtob sa kamatayon, “tubtob sa dugo.” Talupangda ang konteksto diin ginpatalupangod ni Pablo ang naagihan sang mga matutom sang una:

“Ginbato sila, gintilawan sila, ginlagari sila, ginpamatay sila sa espada, nagdalangdalang sila nga napanaptan sang mga panit sang karnero, sang mga panit sang kanding, samtang nawad-an sila, ginpapiutan, ginpintasan.” Nian, ginpatalupangod ni Pablo ang Manughimpit sang aton pagtuo, nga si Jesus: “Nagbatas sia sing usok sang pag-antos, nga nagatamay sang kahuluy-an, kag naglingkod sa tuo nga kamot sang trono sang Dios.”​—⁠Hebreo 11:37; 12:2.

Huo, madamo ang ‘nakapakigsumpong tubtob sa dugo,’ buot silingon, tubtob sa kamatayon. Indi lamang ini nasulod nga pagpakigsumpong batok sa sala nga kakulang sing pagtuo. Nangin matutom sila walay sapayan sang mapintas nga pag-abuso sa ila sang iban tubtob sa kamatayon.

Ang mga bag-uhan sa kongregasyon sa Jerusalem, nga ayhan nangin mga Cristiano sang nag-ugdaw ang mapintas nga paghingabot sang una, wala makaatubang sining grabe gid nga mga pagtilaw. (Binuhatan 7:54-60; 12:​1, 2; Hebreo 13:⁠7) Apang, bisan ang indi tanto ka budlay nga mga pagtilaw nagpaluya sa iban sa ila nga magpadayon sa paindis-indis; ‘nalapyo sila kag nagluya ang ila kalag.’ (Hebreo 12:⁠3) Dapat sila mag-uswag sa pagkahamtong. Magapabakod ini sang ila ikasarang sa pagbatas ano man ang mag-abot, maglakip man ina sing pisikal nga pag-abuso tubtob sa ila kamatayon.​—⁠Hebreo 6:⁠1; 12:7-11.

Madamong Cristiano sa modernong tion ang ‘nakapakigsumpong tubtob sa dugo,’ ginpatay bangod wala nila ginkompromiso ang ila pagka-Cristiano. Sa baylo nga makugmat sa pinamulong ni Pablo sa Hebreo 12:⁠4, tamdon naton ini subong nagapakita kon tubtob diin kita determinado nga padayon nga magpabilin nga matutom sa Dios. Sa ulihi nga bahin sang amo man nga sulat sa mga Hebreo, si Pablo nagsulat: “Magpadayon kita nga may di-bagay nga kaayo, nga paagi sini kalahamut-an nga makahimo kita sing sagrado nga pag-alagad sa Dios nga may diosnon nga kahadlok kag kapunaw.”​—⁠Hebreo 12:28.