Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Mo Ginaatubang ang Pagkasalimpapaw?

Paano Mo Ginaatubang ang Pagkasalimpapaw?

 Paano Mo Ginaatubang ang Pagkasalimpapaw?

SA HARDIN sang Getsemane, nagkadto si Judas Iscariote kay Jesus kag “mapinalanggaon nga ginhalukan sia.” Kinaandan ini nga pagpabutyag sang mainit nga pagpalangga. Apang ang ginhimo ni Judas isa lamang ka pagpakunokuno agod makilal-an si Jesus sang mga nagkari agod dakpon sia. (Mateo 26:​48, 49) Si Judas isa ka salimpapaw​​—⁠isa ka tawo nga nagapakunokuno, isa nga nagatago sang iya malain nga motibo sa likod sang maskara sang pagkasinsero. Ang Griegong tinaga nga ginbadbad nga “salimpapaw” nagakahulugan sang “isa nga nagasabat” kag nagakahulugan man sang isa ka artista sa entablado. Sang ulihi, ang tinaga ginpatuhoy sa isa nga nagaarte agod limbungan ang iban.

Ano ang imo reaksion sa pagkasalimpapaw? Halimbawa, nagakaakig ka bala kon makita mo nga ginsakdag sang mga manughimo sing sigarilyo ang pagpanigarilyo bisan pa ginapakita sang ebidensia sa medisina nga ang ila produkto makahalalit? Nagakaakig ka bala sa pagkasalimpapaw sang mga manug-atipan nga nagaabuso sa mga ginsalig sa ila? Nasakitan ka bala kon ang ginakabig mo nga matuod nga abyan nagluib sa imo? Paano nagaapektar ang relihioso nga pagkasalimpapaw sa imo?

“Kailo Kamo . . . mga Salimpapaw!”

Binagbinaga ang relihioso nga kahimtangan sang si Jesus yari anay sa duta. Ang mga escriba kag mga Fariseo nagpakunokuno nga mainunungon nga mga manunudlo sang Kasuguan sang Dios, apang sa kamatuoran ginpuno nila ang hunahuna sang mga tawo sing tawhanon nga mga panudlo nga nagapahilayo sang ila igtalupangod sa Dios. Ginapilit sang mga escriba kag mga Fariseo ang estrikto nga pagtuman sang kasuguan, apang ginsikway nila ang sadsaran nga mga prinsipio nga nagapabanaag sing gugma kag kaawa. Sa publiko nagapakunokuno sila nga debotado sa Dios, apang sa pribado puno sila sing kalainan. Ang ila ginahimo wala nagahisanto sa ila ginasiling. Nagahimo sila sing mga butang “agod tan-awon sang mga tawo.” Kaangay sila sang “mga lulubngan nga ginpaputi, nga sa guwa nagapakita nga matahom apang sa sulod puno sang mga tul-an sang patay nga mga tawo kag sang tanan nga sahi sang pagkadimatinlo.” Maisugon nga ginbuyagyag ang ila pagkasalimpapaw, sulitsulit nga ginsiling ni Jesus sa ila: “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw!”​​—⁠Mateo 23:​5, 13-​31.

Kon nagakabuhi ka sadto, kaangay sang iban nga bunayag-sing-tagipusuon nga tawo mahimo nga maugot ka gid sa sinang relihioso nga pagkasalimpapaw. (Roma 2:​21-​24; 2 Pedro 2:​1-3) Apang tugutan mo ayhan ang pagkasalimpapaw sang mga escriba kag mga Fariseo nga magpaakig sa imo tubtob sa punto nga isikway mo na ang tanan nga relihion, lakip ang gintudlo kag ginbuhat ni Jesucristo kag sang iya mga disipulo? Indi ayhan mangin kapierdihan ini sa imo?

Ang salimpapaw nga paggawi sang relihioso nga mga tawo mahimo magpahilayo sa aton sa relihion bangod sang kaugot. Apang, ini nga reaksion mahimo makabulag sa aton sa sinseridad sang matuod nga mga sumilimba. Daw subong bala nga ang pader nga aton ginahimo subong pangamlig batok sa pagkasalimpapaw amo mismo ang makapahilayo sa aton sa matuod nga mga abyan. Gani, ang aton reaksion sa pagkasalimpapaw dapat mangin rasonable kag balanse.

“Magpanilag Kamo”

Una, dapat naton anay kilalahon ang mga salimpapaw. Indi ini pirme mahapos. Natun-an ini sang isa ka pamilya apang sa daku nga bili. Ang iloy na-coma. Sa pagpasaka sing kaso bangod sang pagpatumbaya batok sa ospital diin natabo ini, ang pamilya nagbayad sa isa ka abogado nga isa man ka pastor sa lokal nga simbahan. Bisan pa  nagbayad ang ospital sing $3.4 milyones sa pag-areglo, naglain pa tapat ang trahedya sang pamilya. Napatay ang iloy nga sobra ka pigado, kag wala na sing kuwarta nga gastuhon sa iya lubong. Ngaa? Bangod ginkawat sang abogado ang kalabanan nga kuwarta. Tuhoy sini nga abogado, ang isa ka magasin sa layi nagsiling: “Kon ginbantala niya ang sahi sang paggawi nga iya ginhimo . . . , amo sini kuntani ang iya mensahe: mangawat kita.” Paano naton maamligan ang aton kaugalingon gikan sa mga tawo nga kaangay sini?

“Magpanilag kamo,” amo ang laygay nga ginhatag ni Jesus sa sadtong mga nagaatubang sang relihioso nga pagkasalimpapaw sang iya adlaw. (Mateo 16:⁠6; Lucas 12:1) Huo, dapat mangin mainandamon kita. Ang iban nga tawo mahimo magpakunokuno nga may dungganon nga mga tuyo kag magpakita nga sinsero gid, apang dapat kita mangin mahalungon kag indi gilayon pagbatunon ang bisan sin-o sing basta na lamang. Indi bala naton usisaon sing masusi ang aton mga papelon nga kuwarta kon nakahibalo kita nga may nagalagaw nga bugos nga kuwarta?

Nagluntad bisan sa sulod sang matuod nga Cristianong kongregasyon ang mga salimpapaw. Si disipulo Judas nagpaandam tuhoy sa ila nga nagsiling: “Sila ang mga bato nga natago sa idalom sang tubig sa inyo mga sinalusalo sang paghigugma samtang nagasinalusalo sila sa inyo, mga manugbantay nga nagapakaon sang ila kaugalingon sa walay kahadlok; mga panganod nga walay tubig nga ginapalis pakadto-pakari sang mga hangin; mga kahoy sa paghingapos sang tigragas, apang walay bunga.”​​—⁠Judas 12.

Ang aton ‘pagpanilag’ nagakahulugan sing paglikaw nga malimbungan sang isa nga nagapakunokuno nga mahigugmaon apang sa pagkamatuod maiyaiyahon kag nagasakdag sang mga opinyon nga indi pasad sa Pulong sang Dios. Kaangay sang matulutaliwis nga bato nga nahamtang sa idalom sang matinong nga tubig, ina nga tawo makawasak sang espirituwalidad sang mga wala nakapangandam. (1 Timoteo 1:19) Ang salimpapaw mahimo magsaad sang madamo nga espirituwal nga pangpapagsik apang isa gali ka “panganod nga walay tubig”​​—⁠nga wala sing dala nga ulan. Kaangay sang isa ka kahoy nga wala bunga, ang manuglimbong wala sing matuod nga Cristianong bunga. (Mateo 7:​15-​20; Galacia 5:​19-​21) Huo, dapat kita mag-andam batok sa sinang mga manuglimbong. Apang, himuon naton ini nga indi mangin suspetsuso sa mga motibo sang tanan.

“Mag-untat Kamo sa Paghukom”

Kahapos lang gid sa di-himpit nga mga tawo nga talupangdon ang kasaypanan sang iban samtang ginapanghiwala ang ila mismo kasaypanan! Apang bangod sini nga huyog, madali kita masulay nga mangin salimpapaw. “Salimpapaw!” siling ni Jesus. “Kuhaa anay ang balayanon gikan sa imo kaugalingon nga mata, kag nian makita mo sing maathag kon paano kuhaon ang dagami gikan sa mata sang imo utod.” Mangin maayo sa aton kon sundon naton ang iya laygay: “Mag-untat kamo sa paghukom agod indi kamo paghukman; kay sa paghukom nga inyo ginahukom, hukman kamo . . . Nian, ngaa ginatan-aw mo ang dagami sa mata sang imo utod, apang wala mo ginasapak ang balayanon sa imo kaugalingon nga mata?”​​—⁠Mateo 7:​1-5.

Kon ang iban kon kaisa maghimo sang mga butang nga daw salimpapaw, dapat maghalong kita nga indi naton sila gilayon markahan subong mga salimpapaw. Halimbawa, si apostol Pedro “nagpalayo kag nagpain sang iya kaugalingon” sa Gentil nga mga masigkatumuluo sa Antioquia agod pahamut-an ang mga bisita nga may Judiyong gindak-an gikan sa Jerusalem. Si Bernabe ‘nadala man kay Pedro kag sa iban pa sa sini nga pakunokuno.’  Ginhimo ini ni Pedro walay sapayan sang kamatuoran nga sia ang may pribilehiyo nga nagbukas sang dalan para sa mga Gentil nga makasulod sa Cristianong kongregasyon. (Galacia 2:11-14; Binuhatan 10:24-28, 34, 35) Apang ini nga pagsayop nanday Bernabe kag Pedro pat-od nga wala nagbutang sa ila sa kategoriya sang mga escriba kag mga Fariseo ukon ni Judas Iscariote.

“Magdisalimpapaw ang Inyo Gugma”

“Kon nagahimo kamo sing maayo sa iban nga tawo,” siling ni Jesus, “indi kamo magsuhol sang isa ka manugpatunog sing budyong sa atubangan ninyo​​—⁠kaangay sang mga dramatista sa mga sinagoga kag sa mga dalan agod dayawon sila sang mga tawo.” (Mateo 6:​2, Phillips) “Magdisalimpapaw ang inyo gugma,” sulat ni apostol Pablo. (Roma 12:9) Ginpalig-on niya ang pamatan-on nga si Timoteo nga magtigayon sing “gugma nga gikan sa tagipusuon nga putli . . . kag gikan sa pagtuo nga indi salimpapaw.” (1 Timoteo 1:5) Kon ang aton gugma kag pagtuo matuod​​—⁠wala namantsahan sang pagkamaiyaiyahon kag paglimbong​​—⁠ang iban magasalig sa aton. Mangin tuburan kita sang matuod nga kabakod kag pagpalig-on sa iban. (Filipos 2:⁠4; 1 Juan 3:​17, 18; 4:​20, 21) Kag labaw sa tanan, matigayon naton ang kahamuot ni Jehova.

Ang pagkasalimpapaw, sa pihak nga bahin, mangin makamamatay gid sa yadtong nagahimo sini. Sa ulihi, mabuyagyag gid ang pagkasalimpapaw. “Wala sing bisan ano nga natabunan nga indi madayag,” siling ni Jesucristo, “kag tinago nga indi mahibaluan.” (Mateo 10:26; Lucas 12:2) Ang maalam nga si Hari Solomon nagsiling: “Ang matuod nga Dios mismo magadala sang tagsa ka sahi sang binuhatan sa hukmanan may kaangtanan sa butang nga natago, kon bala ini maayo ukon malain.”​—⁠Manugwali 12:14.

Samtang wala pa ina, ngaa tugutan naton ang pagkasalimpapaw sang iban nga makaapektar sa aton tubtob sa punto nga madingutan naton ang aton kaugalingon sang sinsero nga gugma sang matuod nga mga abyan? Mahimo kita mangin mainandamon nga indi naman mangin sobra ka suspetsuso. Kag kabay nga panikasugan naton nga indi mangin salimpapaw ang aton gugma kag pagtuo.​—⁠Santiago 3:17; 1 Pedro 1:22.

[Mga retrato sa pahina 22, 23]

Tugutan mo ayhan ang pagkasalimpapaw sang mga escriba kag mga Fariseo nga magpahilayo sa imo gikan kay Jesucristo kag sa iya mga disipulo?