Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Yara Bala Malauman nga Kaluwasan?

May Yara Bala Malauman nga Kaluwasan?

 May Yara Bala Malauman nga Kaluwasan?

Ang ika-20 nga siglo ginatawag nga isa sang pinakamadugo nga mga siglo nga nasaksihan sang katawhan. Ang krimen, inaway, pinuyas sang etniko nga mga grupo, abuso sa droga, pagkadibunayag, kag kasingki lapnag ilabi na sining naglipas nga pila ka dekada. Idugang sa sini ang kasakit kag pag-antos nga resulta sang balatian, katigulangon, kag kamatayon. Sin-o ang wala nagahandum nga mahilway gikan sa dalagku nga mga problema sang kalibutan karon? Samtang ginatan-aw naton ang palaabuton, may yara bala malauman nga kaluwasan?

BINAGBINAGA ang palanan-awon nga ginhatag kay apostol Juan mga 2,000 ka tuig na ang nakalipas. Sia nagsulat: “Yari karon! Ang kayangkayang sang Dios upod sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios gid magaupod sa ila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.” (Bugna 21:​3, 4) Si manalagna Isaias nagtagna man: “Lamunon niya ang kamatayon sing dayon, kag pat-od nga pahiran sang Soberanong Ginuong Jehova ang mga luha gikan sa tanan nga nawong. Kag ang kahuluy-an sang iya katawhan kuhaon niya gikan sa bug-os nga duta, kay si Jehova mismo ang nagpamulong sini.”​—⁠Isaias 25:8.

Handurawa lamang kon ano ang kahulugan sang katumanan sang mga saad sang Dios! Ang katawhan luwason, ukon hilwayon, gikan sa pagpigos kag kasingki, gikan sa mga kabangdanan sang pag-antos kag kalisdanan. Aba, bisan ang balatian, katigulangon, kag kamatayon indi na magasalot sa aton! Ang Pulong sang Dios, ang Biblia, nagasaad sing kabuhi nga walay katapusan sa idalom sang himpit nga mga kahimtangan sa duta. (Lucas 23:43; Juan 17:3) Kag matigayon ini sang tanan nga nagahandum sini. “Ang [iya sang Dios] kabubut-on amo nga ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.”​—⁠1 Timoteo 2:​3, 4.

Apang, agod makabenepisyo gikan sa mga saad sang Dios, dapat naton mahangpan ang papel ni Jesucristo sa aton kaluwasan kag magtuo kita sa iya. Si Jesus mismo nagsiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga  Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Nagatudlo sang importante nga papel ni Jesucristo sa sini nga butang, si apostol Pedro nagsiling: “Wala sing kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban, kay wala sing iban nga ngalan sa idalom sang langit nga ginhatag sa mga tawo nga paagi sa iya kinahanglan kita maluwas.” (Binuhatan 4:12) Ginpalig-on ni apostol Pablo kag sang iya kaupod nga si Silas ang isa ka sinsero nga nagpamangkot: “Magtuo ka kay Ginuong Jesus kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay.”​—⁠Binuhatan 16:​30, 31.

Huo, si Jesucristo amo ang “Pangulo nga Ahente sang kabuhi,” kag ang kaluwasan matigayon lamang paagi sa iya. (Binuhatan 3:15) Apang paano ang isa ka tawo mangin amo sini ka importante nga persona sa pagluwas sa aton? Ang maathag nga paghangop sa iya papel may kaangtanan sini magapabakod sang aton paglaum para sa kaluwasan.

 [Picture Credit Lines sa pahina 2]

Pahina 3: Mga eroplano nga pangbomba: USAF photo; gutom nga mga kabataan: UNITED NATIONS/J. FRAND; nasunog nga bapor-de-guerra: U.⁠S. Navy photo