Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mahimo Mo Matigayon ang Matuod nga Pagtuo

Mahimo Mo Matigayon ang Matuod nga Pagtuo

 Mahimo Mo Matigayon ang Matuod nga Pagtuo

Sang si Sarah Jayne 19 anyos, natukiban niya nga may kanser sia sa obaryo. Pagkatapos maoperahan, maayo na ang iya pamatyag kag malaumon gid sia tuhoy sa palaabuton. Sa katunayan, bangod sang daku gid nga pagkamalaumon, sa edad nga 20, manugpakasal sia kag nagsugod sa paghimo sing mga plano para sa iya kasal. Sadto man nga tuig nagbalik ang kanser, kag nahibal-an niya nga senemana na lamang ang iya kabuhi. Si Sarah Jayne napatay sang Hunyo 2000, antes sia mag-edad sing 21.

NAGDAYAW gid ang mga nagduaw kay Sarah Jayne sa ospital bangod sang iya kalmado nga pagsalig sa palaabuton, kag sang iya tudok nga pagtuo sa Dios kag sa iya Pulong, ang Biblia. Walay sapayan sang masakit nga hitabo nga gin-atubang niya, nagsalig gid sia sa paglaum nga pagkabanhaw​—⁠nga makita niya liwat ang tanan niya nga abyan. (Juan 5:​28, 29) “Makit-anay kita tanan sa bag-ong kalibutan sang Dios,” siling niya.

Ginakabig sang iban ini nga sahi sang pagtuo nga indi matuod. “Ano pa ang kabuhi sa pihak sang kamatayon kundi isa ka pagtuo sa tunga sang mga wala sing kalig-unan,” pamangkot ni Ludovic Kennedy, “nga sa katapusan nga paghuyop sang budyong may mga keyk kag serbesa, caviar pa gani kag mga paghuyop sang budyong para man sa ila, nga sa isa ka lugar sa katamnan sang Eden magapakig-upod sila sing malipayon sa mga napatay nga una sa ila kag sa iban pa nga mapatay sa tapos nila?” Bangod sini, dapat kita magpautwas sing isa ka pamangkot sang indi pag-ugyon. Ano ang mas makatarunganon​—⁠ang magpati nga “ini nga kabuhi amo lang ang matigayon naton, gani maayo pa nga himuslan naton ini sing bug-os,” subong sang ginpanugda ni Kennedy, ukon ang magpati sa Dios  kag sa iya saad nga pagkabanhaw? Ginpili ni Sarah Jayne ang naulihi. Paano niya napalambo ini nga pagtuo?

‘Pangitaa ang Dios . . . kag Makita Gid Sia’

Agod mapalambo ang pagtuo kag pagsalig sa isa ka tawo, kinahanglan nga makilala naton sia kag mahibaluan kon ano ang iya ginahunahuna kag ginahimo. Ini nga proseso nagadalahig sang tagipusuon kag sang hunahuna man. Pareho gid ini kon nagapalambo sing matuod nga pagtuo sa Dios. Kinahanglan nga makilala mo sia, mahibaluan ang iya mga kinaiya kag ang iya personalidad, masayasat kon daw ano sia ka masaligan sa tanan niya nga ginsiling kag ginhimo.​—⁠Salmo 9:10; 145:1-21.

Nagahunahuna ang iban nga imposible ini. Ang Dios, siling nila, tuman kalayo, tuman ka makatalanhaga​—⁠kon matuod gid man nga nagaluntad sia. “Kon ang Dios matuod gid sa mga Cristiano kaangay ni Sarah Jayne,” siling sang isa nga nagaduhaduha, “ngaa wala niya ginpakilala ang iya kaugalingon sa aton tanan?” Apang ang Dios bala tuman gid kalayo kag indi makita? Sa isa ka pamulongpulong sa mga pilosopo kag mga maalam sa Atenas, si apostol Pablo nagsiling nga “ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang sa sini” naghatag man sang tanan nga kinahanglan agod “pangitaon [sia] . . . kag makita gid sia.” Sa katunayan, si Pablo nagsiling: “Indi sia malayo sa tagsatagsa sa aton.”​—⁠Binuhatan 17:24-27.

Nian, paano mo ‘pangitaon ang Dios . . . kag makita gid sia’? Ginhimo ini sang iban paagi lamang sa pagtan-aw sa uniberso sa palibot nila. Para sa madamo, ini mismo nagahatag sing nagakaigo nga pamatuod sa pagkumbinsi sa ila nga may yara gid isa ka Manunuga.⁠ * (Salmo 19:⁠1; Isaias 40:26; Binuhatan 14:​16, 17) Nagabatyag sila, subong sang ginbatyag ni apostol Pablo, nga “ang dimakita nga mga kinaiya [sang Dios] maathag nga makita kutob sang gintuga ang kalibutan, bangod mahantop ini paagi sa mga butang nga ginhimo, bisan ang iya dayon nga gahom kag pagka-Dios.”​—⁠Roma 1:20; Salmo 104:24.

Kinahanglan Mo ang Biblia

Apang, agod matukod ang matuod nga pagtuo sa Manunuga, kinahanglan mo ang isa pa ka butang nga gin-aman niya. Ano ini? Ang Biblia​—⁠ang inspirado nga Pulong sang Dios, nga sa sini ginapahayag niya ang iya kabubut-on kag katuyuan. (2 Timoteo 3:​16, 17) “Apang hulat anay,” isiling sang iban, “paano mo mapatihan ang tanan nga ginasiling sang Biblia kon nakita mo ang malain gid nga mga butang nga ginahimo sang mga tawo nga nagapangangkon nga nagasunod sa Biblia?” Matuod, ang Cristiandad may yara makakulugmat nga rekord sang pagkasalimpapaw, kapintas, kag imoralidad. Apang makita sang bisan sin-o nga makatarunganon nga tawo nga ang Cristiandad nagapakunokuno lamang nga nagasunod sang mga prinsipio sang Biblia.​—⁠Mateo 15:8.

Ang Biblia mismo nagpaandam nga madamo nga tawo ang magapangangkon nga nagasimba sa Dios apang, sa katunayan, “magapanghiwala bisan sa tag-iya nga nagbakal sa ila.” “Bangod sini,” siling ni apostol Pedro, “ang dalanon sang kamatuoran himalauton.” (2 Pedro 2:​1, 2) Si Jesucristo nagsiling nga ini sila amo ang “mga magbubuhat sang pagkamalinapason” nga makilal-an gid paagi sa ila malaut nga mga buhat. (Mateo 7:15-23) Ang pagsikway sa Pulong sang Dios pasad sa rekord sang Cristiandad kaanggid sang paghaboy sa sulat sang isa ka masaligan nga abyan bangod lamang ang tawo nga nagdul-ong sini may malain nga reputasyon.

Kon wala ang Pulong sang Dios imposible makatukod sing matuod nga pagtuo. Paagi lamang sa mga pahina sang Biblia nga ginahatag ni Jehova ang iya bahin, kon sa aton pa. Ginahatag niya ang sabat sa madugay na nga mga pamangkot subong sang kon ngaa ginapahanugutan niya ang pag-antos kag kasakit kag kon ano ang himuon niya sa kahimtangan. (Salmo 119:105; Roma 15:4) Si Sarah Jayne nagtuo nga ang Biblia amo ang ginbugna nga Pulong sang Dios. (1 Tesalonica 2:13; 2 Pedro 1:19-21) Paano? Indi lamang bangod amo sini ang ginsiling sa iya sang iya mga ginikanan nga patihan niya, kundi naghinguyang man sia sing tion agod tulutimbangon sing bunayag ang tanan nga pamatuod nga nagapakita sa Biblia nga isa ka pinasahi nga pahayag gikan sa Dios. (Roma 12:2) Halimbawa, nakita niya ang mabaskog nga impluwensia sang Biblia sa kabuhi sang mga nagasunod sa mga prinsipio sini. Paagi sa bulig sang mga publikasyon subong sang The Bible​—⁠God’s Word or Man’s?,⁠ * gin-usisa man niya sing mahalungon ang madamo sang nasulod nga pamatuod  nga nagapamatuod sang pagbugna sang Dios.

“Ang Pagtuo Nagasunod sa Butang nga Nabatian”

Apang, indi lamang nagakaigo nga magtigayon sing Biblia ukon magpati pa gani sa sini nga ini ginbugna. “Ang pagtuo,” sulat ni apostol Pablo, “nagasunod sa butang nga nabatian.” (Roma 10:17) Ang pagpamati sa Biblia, indi lamang ang pagtigayon sing Biblia, amo ang nagapalig-on sang pagtuo. “Ginapamatian” mo ang ginasiling sang Dios paagi sa pagbasa kag pagtuon sang iya Pulong. Mahimo ini bisan sang mga bata. Si Pablo nagsiling nga “kutob sa pagkalapsag” si Timoteo gintudluan sang “balaan nga mga kasulatan” sang iya iloy kag lola. Nagapahangop bala ini nga ang pilit nga pagdoktrina nadalahig? Indi! Si Timoteo wala gid ginlimbungan ukon gindayaan. ‘Ginhaylo sia nga patihan’ ang iya nabatian kag nabasa.​—⁠2 Timoteo 1:⁠5; 3:​14, 15.

Si Sarah Jayne ginbuyok sa amo man nga paagi. Kaangay sang unang siglo nga mga taga-Berea, “ginbaton [niya] ang pulong [gikan sa iya mga ginikanan kag sa iban pa nga manunudlo] nga may daku gid nga kalangkag sing hunahuna.” Sang bata pa, pat-od gid nga nagsalig sia sa gintudlo sa iya sang iya mga ginikanan. Sang ulihi, sang nagdaku na sia, wala lamang niya ginbaton ang tanan nga gintudlo sa iya. ‘Gin-usisa niya sing maayo ang Kasulatan adlaw-adlaw kon bala matuod gid ini nga mga butang.’​—⁠Binuhatan 17:11.

Matukod Mo ang Matuod nga Pagtuo

Imo man matukod ang matuod nga pagtuo​—⁠ang sahi sang pagtuo nga ginlaragway ni apostol Pablo sa iya sulat sa Hebreo nga mga Cristiano. Ini nga pagtuo, siling niya, “amo ang masaligan nga pagpaabot sang mga butang nga ginalauman, ang maathag nga pagpasundayag sang mga katunayan bisan nga di-makita.” (Hebreo 11:1) Paagi sa pagtigayon sing amo sini nga pagtuo, makapat-od gid ikaw nga ang imo tanan nga paglaum kag pagpaabot, pati na ang saad sang Dios nga pagkabanhaw, matuman. Makumbinsi ka nga ini nga mga paglaum napasad sa sigurado nga mga garantiya, indi sa handum nga kuntani matuman ini nga mga paglaum. Mahibaluan mo nga wala gid mapaslawan si Jehova sa pagtuman sang iya mga saad. (Josue 21:45; 23:14; Isaias 55:​10, 11; Hebreo 6:18) Ang ginsaad sang Dios nga bag-ong kalibutan mangin matuod gid sa imo amo nga daw yari na ini. (2 Pedro 3:13) Kag makita mo gid sing maathag paagi sa mga mata sang pagtuo nga si Jehova nga Dios, si Jesucristo, kag ang Ginharian sang Dios tanan matuod, indi mga handum lamang.

Wala ka ginpabay-an sing isahanon sa pagtukod sing matuod nga paglaum. Wala labot nga ginpat-od niya nga ang iya Pulong madali matigayon,  nag-aman man si Jehova sing isa ka bug-os kalibutan nga Cristianong kongregasyon nga magabulig gid sa mga tawo nga matarong sing tagipusuon sa pagtukod sing pagtuo sa Dios. (Juan 17:20; Roma 10:​14, 15) Batuna ang tanan nga bulig nga ginaaman ni Jehova paagi sa sining organisasyon. (Binuhatan 8:​30, 31) Kag sanglit ang pagtuo isa ka bunga sang balaan nga espiritu sang Dios, ipangamuyo pirme nga buligan ka sining espiritu sa pagpalambo sing matuod nga pagtuo.​—⁠Galacia 5:22.

Indi mahadlok sa mga maduhaduhaon nga nagayaguta kay bisan sin-o nga nagapangangkon nga nagatuo sa Dios kag sa iya Pulong. (1 Corinto 1:18-21; 2 Pedro 3:​3, 4) Sa katunayan, ang matuod nga pagtuo may daku gid nga balor sa pagpabakod sang imo determinasyon batok sa sining mga pagsalakay. (Efeso 6:16) Nakita ini ni Sarah Jayne nga matuod, kag pirme niya ginpalig-on ang mga nagduaw sa iya sa ospital nga pabakuron ang ila pagtuo. “Himua ang pagtuo nga imo,” siling niya. “Tun-i ang Pulong sang Dios. Magpabilin nga suod sa organisasyon sang Dios. Mangamuyo pirme. Magpabilin nga aktibo sa pag-alagad kay Jehova.”​—⁠Santiago 2:​17, 26.

Sang nakita ang iya pagtuo sa Dios kag sa pagkabanhaw, ang isa sang iya mga nars nagsiling: “Nagapati ka gid sa sini.” Sang ginpamangkot kon ano ang naghatag sa iya sing amo sini ka malaumon nga panimuot walay sapayan sang mga pagtilaw sa iya, sia nagsabat: “Ini amo ang pagtuo kay Jehova. Isa ka matuod nga abyan sia sa akon, kag palangga ko gid sia.”

[Mga nota]

^ par. 8 Tan-awa ang libro nga Is There a Creator Who Cares About You?, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 12 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Retrato sa pahina 6]

“Kutob sa pagkalapsag” gintudluan si Timoteo sang “balaan nga mga kasulatan” sang iya iloy kag lola

[Retrato sa pahina 6]

Ang mga taga-Berea gindayaw tungod sang pag-usisa sa Kasulatan adlaw-adlaw

[Credit Line]

Gikan sa “Photo-Drama of Creation,” 1914

[Mga retrato sa pahina 7]

Ang pagpamati kag pagsunod sa Biblia, indi lamang ang pagtigayon sini, ang nagapalig-on sang pagtuo

[Retrato sa pahina 7]

“Makit-anay kita tanan sa bag-ong kalibutan sang Dios”