Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano Bala ang May Matuod nga Balor?

Ano Bala ang May Matuod nga Balor?

 Ano Bala ang May Matuod nga Balor?

Ang pagpanag-iya sing butang nga may matuod nga balor makalilipay. Apang ano ayhan ini? Madamo nga kuwarta? Malahalon ukon pinasahi nga alahas? Kabantugan kag kadungganan? Ginapabaloran gid ini sang madamo nga tawo. Ang pagtigayon sini nga mga butang makaaman sing palangabuhian, makahimo sing kabuhi nga mas makahulugan, ukon makabusog sang nasulod nga pagkinahanglan sing kahamuot kag kadalag-an. Nagapanikasog bala kita sa pagtigayon sining mga butang, nagalaum nga matuman sini ang aton mga tulumuron kag mga ambisyon para sa palaabuton?

SA MASAMI, ginapabaloran sang mga tawo ang isa ka butang pasad sa kon paano sini ginapun-an ang ila mga kinahanglanon ukon ginabusog ang ila personal nga mga handum. Ginapakabahandi naton ang mga butang nga makapabatyag sa aton sing kaayuhan kag makapasalig sing malig-on nga palaabuton. Ginapakahamili naton ang mga butang nga makahatag sing gilayon nga kaumpawan, kalugpayan, ukon pagkilala. Apang, ang pagkabig sa isa ka butang nga may balor pasad sa nagabag-o naton nga mga handum ukon mga luyag manabaw kag indi maalamon. Sa katunayan, ang matuod nga balor nasandig sa kon ano ang ginakabig naton nga labi gid nga ginakinahanglan naton.

Ano bala ang labi gid nga ginakinahanglan naton? Ang tanan nga butang wala sing balor kon wala ang panguna nga sangkap​​—⁠kabuhi. Kon wala ang kabuhi, indi kita magaluntad. Si Hari Solomon sang dumaan nga Israel nagsulat: “Nahanungod sa mga patay, wala sila makahibalo sing bisan ano . . . Kay sa Sheol [kinaandan nga lulubngan sang katawhan] nga imo ginakadtuan walay buluhaton ukon pahito ukon ihibalo ukon kaalam.” (Manugwali 9:​5, 10) Kon mapatay kita, mapilitan kita nga biyaan ang tanan naton nga pagkabutang. Kon amo, ang labi gid nga ginakinahanglan naton amo ang pagtigayon sing butang nga makatipig sang aton kabuhi. Ano ang makahimo sini?

Ano ang Makatipig Sang Aton Kabuhi?

“Ang kuwarta pangamlig,” siling ni Hari Solomon. (Manugwali 7:12) Kon may nagakaigo nga kuwarta, sarang kita makatigayon sing pagkaon kag komportable nga puluy-an. Ang kuwarta makabulig sa aton nga maagom ang kalipay sang pagbiyahe sa malayo nga mga lugar. Makaaman ini sa aton sang aton mga kinahanglanon kon indi na  kita makatrabaho bangod sang katigulangon ukon pagkabaldado. Madamo ang bentaha sang kuwarta. Apang, indi matipigan sang kuwarta ang aton kabuhi. Ginlaygayan ni apostol Pablo si Timoteo: “Tulini ang mga manggaranon sa karon nga sistema sang mga butang nga indi sila magmatinaastaason, kag ipahamtang nila ang ila paglaum, indi sa walay kapat-uran nga mga manggad, kundi sa Dios.” (1 Timoteo 6​:17) Indi makabakal ang tanan nga kuwarta sa kalibutan sing kabuhi para sa aton.

Binagbinaga ang eksperiensia ni Hitoshi. Bangod nagdaku sa kapigaduhon, luyag gid ni Hitoshi magmanggaranon. Daku gid ang iya pagsalig sa gahom sang kuwarta amo nga naghunahuna pa gani sia nga sarang sini mabakal ang tawo. Nian may isa ka tawo nga nagkadto sa puwertahan ni Hitoshi kag namangkot kon nakahibalo sia nga napatay si Jesucristo para sa iya. Ining pamangkot nagpainteres kay Hitoshi bangod indi sia makapati nga may isa nga magpakamatay para sa isa ka tawo kaangay niya. Nagtambong sia sa isa ka pamulongpulong publiko sa Biblia kag nakibot sang nabatian ang laygay nga ‘huptan ang mata nga simple.’ Ginpaathag sang humalambal nga ang “simple” nga mata amo ang isa nga nagatulok sa palaabuton kag nasentro ini sa espirituwal nga mga butang. (Lucas 11:34) Sa baylo nga maghingamo sing kuwarta, gin-una ni Hitoshi ang espirituwal nga mga butang sa iya kabuhi.

Ang materyal nga mga pagkabutang makahatag man sa aton sing pila ka kalig-unan kag kasiguruhan. Ang kabuganaan makadula sang aton pagkabalaka sa aton matag-adlaw nga kinahanglanon. Ang matahom nga puluy-an sa isa ka maayo gid nga palibot mahimo magpabatyag sa aton nga may hinimuan. Ang iban mahimo magdayaw sa aton bangod sang sunod sa moda nga mga panapton kag matahom nga awto.

Isa ka pagpakamaayo nga ‘makita ang kaayuhan sa bug-os naton nga kinabudlayan.’ (Manugwali 3:13) Kag ang sobra nga kita makahimo sa aton mga hinigugma nga ‘magpakatawhay, magkaon, mag-inom, kag magkasadya.’ Apang, umalagi lang ang balor sang materyal nga mga butang. Sa pagpaandam batok sa pagkamahamkunon, si Jesucristo nagsiling: “Kay bisan pa may kabuganaan ang isa ka tawo ang iya kabuhi indi resulta sang mga butang nga ginapanag-iyahan niya.” (Lucas 12:15-21) Ang mga pagkabutang, bisan ano man ang kadamuon ukon balor sini, indi makagarantiya sa aton sing kabuhi.

Si Liz, halimbawa, nakapamana sing isa ka manggaranon nga tawo. Nagpanugiron sia: “May matahom kami nga puluy-an kag duha ka awto, kag ang amon pinansial nga kahimtangan nagpahanugot sa amon nga matigayon ang bisan ano nga matanyag sang kalibutan sa materyal nga paagi . . . Apang makatilingala nga nagapalibog gihapon ako sa kuwarta.” Ginpaathag niya: “Madamo ang mahimo madula sa amon. Daw subong bala nga samtang nagadamo ang imo ginapanag-iyahan, nagadiutay ang imo pagbatyag sing kasiguruhan.”

Ang kabantugan kag kadungganan ginpabaloran man sing daku sang madamo bangod mahimo ini makahatag sang kadayawan kag dungog. Sa karon nga kalibutan ang madinalag-on nga karera isa ka butang nga ginakahisaan. Ang pagpalambo sing pinasahi nga mga kinaadman ukon kasampaton mahimo makabulig sa aton nga makilal-an. Mahimo dayawon kita sang iban, tahuron ang aton mga opinyon, kag tinguhaan nga matigayon ang aton kahamuot. Ini tanan mahimo mangin makalilipay kag makaalayaw. Apang, sa ulihi, madula ini. Natigayon ni Solomon ang tanan nga himaya kag gahom nga mahimo matigayon sang isa ka hari, apang nanalambiton sia: “Ang handumanan sang maalam nga tawo indi labaw sangsa iya sang buangbuang . . . Ang tanan pat-od nga malipatan.” (Manugwali 2:16) Ang kabantugan ukon kadungganan indi makahatag sing kabuhi.

Ginpabaloran sang eskultor nga si Celo ang isa ka butang nga mas hamili sangsa kabantugan. Bangod may kinaadman, nangin kalipikado sia sa pag-eskwela sa pagpauswag sang iya mga kasampaton. Sang ulihi gindayaw sang mga pamantalaan kag sang mga kritiko sang mga taliambong ang iya mga hinimuan. Madamo sang iya mga eskultura ang ginpasundayag sa dalagku nga mga siudad sang Europa. Siling ni Celo: “Ginaako ko nga ang taliambong amo anay ang pinakaimportante nga butang sa akon kabuhi. Apang, natalupangdan ko nga para sa akon, ang pagpadayon sa paghimud-os sa akon karera mangin kaangay sang pag-alagad sa duha ka agalon. (Mateo 6:24) Nakumbinsi ako nga ang pinakaimportante nga butang nga mahimo ko amo ang pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios. Gani nagdesisyon ako nga biyaan ang akon trabaho subong isa ka eskultor.”

 Ano ang May Pinakadaku nga Balor?

Bangod ang isa ka butang wala sing pulos ukon balor kon wala ang kabuhi, ano ang mahimo naton tigayunon nga makagarantiya nga makapadayon kita sa pagkabuhi? Ang tanan nga kabuhi naghalin kay Jehova nga Dios. (Salmo 36:9) Sa pagkamatuod, “paagi sa iya kita may kabuhi kag nagahulag kag nagaluntad.” (Binuhatan 17:28) Ginahatag niya ang kabuhi nga walay katapusan subong dulot sa mga ginahigugma niya. (Roma 6:23) Ano ang aton himuon agod mangin takus kita sa sining dulot?

Ang pagbaton sang dulot nga kabuhi nga walay katapusan nagadepende sa aton suod nga kaangtanan kay Jehova. Busa, ang iya kahamuot daku pa ang balor sangsa bisan ano nga butang nga mahimo naton maangkon. Kon maagom naton ini, may paglaum kita nga matigayon ang matuod kag walay katapusan nga kalipay. Apang, kon wala ang kahamuot sang Dios, madula kita sing dayon. Maathag, nian, nga ang bisan ano nga butang nga makabulig sa aton sa pagtigayon sing maayo nga kaangtanan kay Jehova may daku gid nga balor.

Kon Ano ang Dapat Naton Himuon

Ang aton kadalag-an nagadepende sa aton pagtigayon sing ihibalo. Ang tuburan sang sibu nga ihibalo amo ang Pulong ni Jehova, ang Biblia. Amo lamang ini ang makasugid sa aton sang dapat naton himuon agod mapahamut-an ang Dios. Busa kinahanglan naton tun-an ang Kasulatan sing maayo. Ang maukod nga panikasog nga tun-an ang tanan nga masarangan naton tuhoy kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo magaresulta sa ‘ihibalo nga nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan.’ (Juan 17:3) Ini nga ihibalo isa ka manggad nga dapat gid pakabahandion!​—⁠Hulubaton 2:​1-5.

Ang ihibalo nga matigayon naton gikan sa Pulong sang Dios nagasangkap sa aton nga himuon ang masunod nga tikang​—⁠pagtuo kay Jesucristo. Si Jehova nagsugo nga ang tanan nga magpalapit sa iya dapat maghimo sini paagi kay Jesus. (Juan 14:6) Sa pagkamatuod, “wala sing kaluwasan sa bisan kay sin-o nga iban.” (Binuhatan 4:12) Ang aton kaluwasan sa ulihi nasandig, indi sa ‘pilak ukon bulawan . . . , kundi paagi sa hamili nga dugo ni Cristo.’ (1 Pedro 1:​18, 19) Dapat naton ipakita ang aton pagtuo paagi sa pagtuman sa mga panudlo ni Jesus kag sa pagsunod sa iya halimbawa. (Hebreo 12:​1-3; 1 Pedro 2:21) Daw ano gid ka bilidhon sang iya halad! Nasandig sa pag-aplikar sa mga benepisyo sini ang walay katapusan nga palaabuton sang bug-os nga katawhan. Kon maaplikar ini sing bug-os sa aton bahin, mahatagan kita sing isa ka hamili gid nga dulot nga kabuhi nga walay katapusan.​​—⁠Juan 3:⁠16.

Si Jesus nagsiling: “Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.” (Mateo 22:37) Ang paghigugma kay Jehova nagakahulugan nga “sundon naton ang iya mga sugo.” (1 Juan 5:3) Ang iya mga sugo nagapatuman nga magpabilin kita nga nahamulag gikan sa kalibutan, maghupot sing matarong nga paggawi, kag mainunungon nga sakdagon ang iya Ginharian. Amo ini ang paagi nga aton ‘ginapili ang kabuhi’ sa baylo sang kamatayon. (Deuteronomio 30:19) Kon kita ‘magpalapit sa Dios, magapalapit sia sa aton.’​​—⁠Santiago 4:8.

Ang pagpasalig sa kahamuot sang Dios mas labaw ang bili sangsa tanan nga manggad sang kalibutan. Ang mga nakatigayon sini amo ang pinakamanggaranon nga mga tawo sa duta! Busa, kabay nga panikasugan naton nga matigayon ang manggad nga may matuod nga balor​​—⁠ang kahamuot ni Jehova. Sundon gid naton ang laygay ni apostol Pablo: “Tinguhaa ang pagkamatarong, diosnon nga debosyon, pagtuo, gugma, pagbatas, kalmado nga buot. Makig-away ka sang maayong pagpakig-away sang pagtuo, manguyapot sing malig-on sa kabuhi nga walay katapusan.”​​—⁠1 Timoteo 6:​11, 12.

[Mga retrato sa pahina 21]

Ano gid bala ang ginapabaloran mo? Kuwarta, materyal nga pagkabutang, kabantugan, ukon iban pa?

[Retrato sa pahina 23]

Kinahanglan naton tun-an ang Kasulatan sing maayo