Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Ikaw Makahimo sing Maalamon nga mga Desisyon

Kon Paano Ikaw Makahimo sing Maalamon nga mga Desisyon

 Kon Paano Ikaw Makahimo sing Maalamon nga mga Desisyon

ANG hilway nga pagbuot isa ka dulot gikan sa Dios. Kon wala ini, daw kaangay lang kita sa mga robot, nga indi makakontrol sang aton mga hulag. Apang, paagi sa sini nagaatubang kita sang mga hangkat. Bangod hilway kita sa pagbuot, dapat kita maghimo sing mga desisyon samtang nagakabuhi kita.

Siempre pa, madamong desisyon ang indi tanto ka importante. Ang iban sini, kaangay sang kon ano ang pilion nga karera ukon kon dapat magminyo, mahimo makaapektar sa aton palaabuton. Ang iban naman makaapektar sa iban nga tawo. Ang pila ka desisyon nga ginahimo sang mga ginikanan may daku nga epekto sa ila mga kabataan. Dugang pa, manabat kita sa Dios sa madamo naton nga desisyon.​—⁠Roma 14:12.

Kinahanglanon ang Bulig

Ang mga tawo wala sing maayo nga rekord kon nahanungod sa paghimo sing desisyon. Ang isa sang pinakauna nga mga desisyon sang tawo nga narekord malaglagon gid. Si Eva nagdesisyon sa pagkaon sang prutas nga hayag nga gindumilian sang Dios. Bangod sang iya ginpili, nga nabase sa makagod nga handum, ginbuylugan sia sang iya bana sa paglalis sa Dios, kag ang resulta amo ang daku nga pag-antos sang katawhan. Sa madamo nga kaso, ang mga tawo labi nga nagabase gihapon sang ila mga desisyon sa makagod nga mga handum sangsa husto nga mga prinsipio. (Genesis 3:​6-​19; Jeremias 17:⁠9) Kag kon nagaatubang sang serioso nga mga desisyon, masami naton matalupangdan ang aton mga limitasyon.

Gani, indi katingalahan nga kon nagahimo sing importante nga mga desisyon, madamo ang nagapangayo sang bulig sa labaw pa sa tawo. Ginrekord sang Biblia ang isa ka okasyon sang si Nabocodonosor, sang yara sa tunga sang pagpakig-away militar, dapat maghimo sing isa ka desisyon. Bisan pa isa sia ka hari, nagbatyag sia nga kinahanglan “maggamit sing pamakot,” nga nagakonsulta sa mga espiritu. Busa, ang rekord nagasiling: “Gin-uyog niya ang mga baslay. Nagpamangkot sia paagi sa terapim; nagtan-aw sia sa atay.” (Ezequiel 21:21) Amo man sa karon, madamo ang nagakonsulta sa mga manughimalad kag mga astrologo kag sa iban pa nga paagi nagapangayo sang bulig sa mga espiritu. Apang ining mga ginhalinan sang mga impormasyon malalangon kag makapatalang.​​—⁠Levitico 19:31.

May yara Isa nga masaligan gid kag sa bug-os nga maragtas nakabulig sa mga tawo sa paghimo sing maalamon nga mga desisyon. Ining isa wala sing liwan kundi si Jehova nga Dios. Halimbawa, sang una nga mga panahon, ang Dios naghatag sa iya pungsod, ang Israel, sing Urim kag Tumim​​—⁠mahimo nga ini sagrado nga mga pagpapalad sang nakaatubang ang pungsod sing mga kahimtangan nga importante gid. Paagi sa Urim kag Tumim, naghatag si Jehova sing direkta nga mga sabat sa mga pamangkot kag nagbulig sa mga gulang sang Israel sa pagpat-od nga ang ila mga desisyon nahisuno sa iya kabubut-on.​​—⁠Exodo 28:30; Levitico 8:⁠8; Numeros 27:21.

Binagbinaga ang isa pa ka halimbawa. Sang gintawag si Gideon sa pagpanguna sa mga hangaway sang Israel batok sa Midian, dapat sia magpamat-od kon bala batunon niya ining tuman ka daku nga pribilehiyo. Bangod luyag ni Gideon ang pagpasalig nga sakdagon sia ni Jehova, nangayo sia sing isa  ka milagruso nga tanda. Nangamuyo sia nga ang isa ka delana mabasa sing tun-og sa bug-os nga gab-i apang ang duta sa palibot sini magpabilin nga mala. Sang masunod nga gab-i, nangabay sia nga ang delana magapabilin nga mamala samtang ang duta palibot sini mahumog sing tun-og. Ginhatagan ni Jehova si Gideon sang mga tanda nga iya ginpangabay. Subong resulta, nakahimo sing husto nga desisyon si Gideon kag, upod ang pagsakdag sang Dios, nalutos niya sing bug-os ang mga kaaway sang Israel.​​—⁠Hukom 6:​33-​40; 7:​21, 22.

Kamusta naman Karon?

Sa karon, si Jehova nagabulig gihapon sa iya mga alagad kon nagaatubang sila sing importante nga mga desisyon. Paano? Dapat bala kita, kaangay ni Gideon, mangayo sing ‘mga pagtilaw sa delana,’ sing mga tanda gikan kay Jehova agod ipakita sa aton kon ano ang husto nga desisyon? Ang isa ka mag-asawa nagpalibog kon bala dapat sila magsaylo agod mag-alagad kon diin may yara daku nga pagkinahanglan sang mga manugbantala sang Ginharian. Agod buligan sila nga makadesisyon, naghimo sila sing pagtilaw. Gintasar nila ang ila balay sa isa ka pat-od nga bili. Kon ang balay mabaligya sa gintalana nga petsa sa gintasar ukon mataas pa nga bili, palatandaan ini nga luyag sang Dios nga magsaylo sila. Kon indi mabaligya ang balay, ihinakop nila nga indi luyag sang Dios nga magsaylo sila.

Wala nabaligya ang balay. Palatandaan bala ini nga indi luyag ni Jehova nga mag-alagad ining mag-asawa diin mas daku ang kinahanglanon? Siempre pa, indi nagakaigo ang pagsiling sing pat-od kon ano ang ginahimo ukon wala ginahimo ni Jehova para sa iya mga alagad. Indi kita makasiling nga sa karon wala gid si Jehova nagapasilabot agod ipakita ang iya kabubut-on sa aton. (Isaias 59:⁠1) Apang, wala kita sing kinamatarong sa pagpaabot sina nga pagpasilabot sa aton dalagku nga mga desisyon, nga daw pabay-an na lang ang Dios sa paghimo sing desisyon para sa aton. Ti, bisan si Gideon sa daku nga bahin sang iya kabuhi dapat maghimo sing mga desisyon nga wala sing milagruso nga mga tanda gikan kay Jehova!

Apang, ang Biblia nagasiling nga ang panuytoy sang Dios sarang matigayon. Nagatagna ini tuhoy sa aton tion: “Ang imo mga dulunggan makabati sing pulong sa likod nimo, nga nagasiling: ‘Amo ini ang dalan. Lakat sa sini, kamo nga katawhan,’ pananglit kamo nga katawhan magliso sa tuo ukon magliso kamo sa wala.” (Isaias 30:21) Kon nagahimo kita sing importante nga mga pagpili, nagakaigo gid ang pagpangayo sing bulig agod mapat-od naton nga ang aton mga desisyon nahisuno sa kabubut-on sang Dios kag ginapabanaag ang iya superyor nga kaalam. Paano? Paagi sa pag-usisa sang iya Pulong kag tugutan ini nga mangin ‘suga sa aton tiil, kag kapawa sa aton banas.’ (Salmo 119:105; Hulubaton 2:​1-6) Sa paghimo sini, dapat naton palambuon ang batasan sa pagkuha sing sibu nga ihibalo sa Biblia. (Colosas 1:​9, 10) Kag kon nagahimo sing isa ka desisyon, dapat mahalungon kita nga magpanalawsaw sang tanan nga prinsipio sang Biblia may kaangtanan sa sini. Ini nga pagpanalawsaw magabulig sa aton nga ‘mapat-od ang mas importante nga mga butang.’​​—⁠Filipos 1:​9, 10.

Dapat man kita makighambal kay Jehova sa pangamuyo, nagasalig nga magapamati sia sa aton. Daw ano ka makalipay nga ipaathag sa aton mahigugmaon nga Dios ang desisyon nga pagahimuon naton kag ang mga tal-us nga aton ginabinagbinag! Nian, makasalig kita nga pangayuon ang iya panuytoy sa paghimo sing husto nga desisyon. Sing masami, ang balaan nga espiritu magapahanumdom sa aton sang mga prinsipio sang Biblia nga naaplikar sa sini, ukon mahimo magabulig ini sa aton agod mahangpan pa gid ang isa ka kasulatan nga may kaangtanan sa aton kahimtangan.​—⁠Santiago 1:​5, 6.

 Nagaaman man si Jehova sang mga hamtong sa kongregasyon nga masugiran naton sang aton mga desisyon. (Efeso 4:​11, 12) Apang, sa pagkonsulta sa iban, indi naton dapat sundon ang ginahimo sang mga nagapalapit sa nagkalainlain nga mga tawo tubtob sa ulihi makakita sila sing isa nga magasiling kon ano ang luyag nila mabatian. Nian ginasunod nila ang iya laygay. Dapat man naton dumdumon ang nagapaandam nga halimbawa ni Rehoboam. Sang magahimo sia sing isa ka serioso nga desisyon, nakabaton sia sing maayo nga laygay gikan sa tigulang nga mga lalaki nga nakapangalagad upod sa iya amay. Apang, sa baylo nga sundon ang ila laygay, nagkonsulta sia sa lamharon nga mga lalaki nga mga katubotubo niya. Sa pagsunod sang ila laygay, nakahimo sia sing isa ka di-maalamon nga desisyon kag subong resulta nadula niya ang isa ka daku nga bahin sang iya ginharian.​​—⁠1 Hari 12:​1-​17.

Kon nagapangayo sing laygay, pangayua ini sa mga eksperiensiado na sa kabuhi kag may madamo nga ihibalo sa Kasulatan kag tudok nga pagtahod sa husto nga mga prinsipio. (Hulubaton 1:⁠5; 11:14; 13:20) Kon posible, maghinguyang sing tion sa pagpamalandong sa mga prinsipio nga nadalahig kag sa tanan nga impormasyon nga imo ginpanalawsaw. Samtang ginatan-aw mo ang mga butang sa kapawa sang Pulong ni Jehova, ang husto nga desisyon mahimo nga mangin mas maathag.​​—⁠Filipos 4:​6, 7.

Ang mga Desisyon nga Aton Ginahimo

Ang pila ka desisyon madali lang himuon. Sang ginmanduan sa pag-untat sa pagbantala, ang mga apostoles nakahibalo nga dapat sila magpadayon sa pagbantala nahanungod kay Jesus, kag ginpahibalo nila sa gilayon ang Sanhedrin sang ila desisyon nga dapat nila tumanon ang Dios sa baylo sang tawo. (Binuhatan 5:​28, 29) Ang iban nga mga desisyon mahimo nga kinahanglan pa hunahunaon sing kapin bangod wala sing direkta nga nasulat sa Biblia tuhoy sa sini. Apang, ang mga prinsipio sa Biblia masami nga nagahatag sing kapawa agod mahimo ang labing maayo nga desisyon. Halimbawa, bisan pa ang madamo nga sahi sang kalingawan nga matigayon karon wala nagaluntad sang panahon ni Jesus, may maathag nga ginasiling ang Biblia kon ano ang nagapahamuot kay Jehova kag kon ano ang wala nagapahamuot sa iya. Gani, ang bisan sin-o man nga Cristiano nga nagapatuyang sa kalingawan nga nagapadaku sing kasingki, imoralidad, ukon pagkarebelyuso nakahimo sing malain nga desisyon.​​—⁠Salmo 97:10; Juan 3:​19-​21; Galacia 5:​19-​23; Efeso 5:​3-5.

Kon kaisa, ang duha ka desisyon mahimo nga husto. Ang pag-alagad kon diin mas daku ang kinahanglanon isa ka makakulunyag nga pribilehiyo kag mahimo magdul-ong sa daku nga mga pagpakamaayo. Apang kon ang isa ka tawo bangod sa pila ka rason nagdesisyon nga indi maghimo sini, makahimo sia gihapon sing isa ka maayo nga buhat sa iya kongregasyon. Kon kaisa, mahimo kita magdesisyon nga nagahatag sa aton sing kahigayunan nga ipasundayag ang kadakuon sang aton debosyon kay Jehova ukon kon ano ang labing importante sa aton kabuhi. Sa amo, nagatugot si Jehova nga gamiton naton ang aton hilway nga pagbuot sa pagpakita kon ano gid ang yara sa aton tagipusuon.

Sa masami, ang iban apektado sang aton mga desisyon. Halimbawa, ang unang-siglo nga mga Cristiano nagkasadya nga nahilway sila sa madamo nga pagdumili sang Kasuguan. Nagakahulugan ini, halimbawa, nga mahimo nila batunon ukon sikwayon ang pagkaon nga di-matinlo sa idalom sang Kasuguan. Apang, ginpalig-on sila nga binagbinagon ang mga konsiensia sang iban kon nagadesisyon kon bala gamiton ini nga kahilwayan. Ang mga  pulong ni Pablo tuhoy sa sini mahimo man maaplikar sa madamo nga desisyon naton: “Likawi ninyo nga mangin kabangdanan sang kasandaran.” (1 Corinto 10:32) Ang handum nga indi mapasandad ang iban makabulig sa pagpat-od sa madamo nga desisyon nga ginahimo naton. Magluwas pa, ang paghigugma sa aton isigkatawo amo ang ikaduha sa labing daku nga sugo.​​—⁠Mateo 22:​36, 39.

Ang Resulta Sang Aton mga Desisyon

Ang mga desisyon nga nabase sa mahalungon kag bunayag nga pagbinagbinag sa dikta sang konsiensia kag napasad sa mga prinsipio sang Biblia pirme may maayo nga resulta sa ulihi. Siempre pa, mahimo magresulta ini sing makadali sa pila ka personal nga pagsakripisyo. Sang ginsilingan sang mga apostoles ang Sanhedrin sang ila desisyon nga padayunon nila ang pagbantala nahanungod kay Jesus, ginbakol sila antes sila ginbuy-an. (Binuhatan 5:40) Sang nagdesisyon ang tatlo ka Hebreo⁠​—⁠sanday Sadrac, Mesac, kag Abednego⁠​—⁠​nga indi sila magyaub sa bulawan nga larawan ni Nabocodonosor, ginbutang nila ang ila kabuhi sa katalagman. Handa sila sa pag-atubang sang posibilidad nga ang ila desisyon mahimo magkahulugan sang ila kamatayon. Apang ila nahibaluan nga sila may kahamuot kag pagpakamaayo sang Dios.​​—⁠Daniel 3:​16-19.

Kon makasumalang kita sing mga kabudlayan matapos maghimo sing desisyon pasad sa konsiensia, wala sing rason sa paghaumhaum nga sayop ang desisyon. Bangod sang “tion kag wala ginapaabot nga hitabo” mahimo maglain ang resulta bisan sang pinakamaayo-sing-tinutuyo nga mga desisyon. (Manugwali 9:11) Dugang pa, kon kaisa ginatugot ni Jehova ang kapiutan agod tilawan ang pagkamaminatud-on sang aton panaad. Si Jacob nagpakigdumog sa bug-os nga gab-i sa isa ka anghel antes nakabaton sing isa ka pagpakamaayo. (Genesis 32:24-​26) Mahimo man kita makigbato sa kapiutan, bisan pa husto ang ginahimo naton. Apang, kon ang aton mga desisyon nahisuno sa kabubut-on sang Dios, makasalig kita nga buligan niya kita sa pagbatas kag sa ulihi magapakamaayo sia sa aton.​​—⁠2 Corinto 4:7.

Busa, kon nagahimo sing isa ka importante nga desisyon, indi magsandig sa imo kaalam. Usisaa ang nadalahig nga mga prinsipio sang Biblia. Isugid ini kay Jehova. Kon posible, magkonsulta sa hamtong nga mga masigka-Cristiano. Nian mangin maisog. Gamita ang imo hatag-Dios nga kahilwayan sa pagbuot sa isa ka responsable nga paagi. Himua ang isa ka maalamon nga desisyon kag ipakita kay Jehova nga ang imo tagipusuon matarong sa atubangan niya.

[Retrato sa pahina 28]

Binagbinaga ang Pulong sang Dios antes maghimo sing importante nga mga desisyon

[Retrato sa pahina 28, 29]

Isugid kay Jehova ang mga desisyon nga imo pagahimuon

[Retrato sa pahina 30]

Mahimo mo ipakigsugilanon ang imo dalagku nga mga desisyon sa hamtong nga mga Cristiano