Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Daw ano kalawig nga panahon ang pag-antos ni Job?

Ang pila ka tawo naghunahuna nga ang mga pagtilaw kay Job naglawig sing madamo nga tinuig, apang ang tulun-an sang Job wala nagatudlo sa sining ginpalawig nga pag-antos.

Ang una nga bahin sang mga pagtilaw kay Job, ang pagkadula sang mga katapo sang iya pamilya kag mga pagkabutang, daw natabo sing makadali lang. Aton mabasa: “Karon nag-abot ang adlaw nga ang iya [ni Job] mga anak nga lalaki kag ang iya mga anak nga babayi nagakaon kag nagainom sing alak sa balay sang ila utod nga kamagulangan.” Nabalitaan ni Job ang sunodsunod nga report sang iya nadangatan nga kadulaan​—⁠ang iya kabakahan, iya mga asno, iya mga karnero, iya mga kamelyo, kag ang mga alagad nga nagatatap sini nga mga kasapatan. Maathag nga pagkatapos sadto nabalitaan ni Job ang pagkapatay sang iya mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi, nga “nagakaon kag nagainom sing alak sa balay sang ila utod nga kamagulangan.” Daw subong bala nga nahanabo ini tanan sa isa lang ka adlaw.​—⁠Job 1:13-19.

Ang masunod nga bahin sang mga pagtilaw kay Job mahimo nga naglawig. Gin-atubang ni Satanas si Jehova kag nangangkon nga mapaslawan si Job sa pagtilaw kon sia mismo ang paantuson​—⁠sa iya kaugalingon nga lawas. Nian ginpatubuan si Job sing ‘makamamatay nga hubag halin sa dapadapa sang iya tiil tubtob sa iya alimpudwan.’ Ang paglatom sini nga balatian sa iya bug-os nga lawas mahimo nagkinahanglan sing tion. Kag mahimo nga nagkinahanglan man sing tion nga makadangat ang balita tuhoy “sini tanan nga kalamidad” sa iya nagpakunokuno nga mga manuglipay, nga nagkadto sa iya.​—⁠Job 2:3-11.

Si Elifaz halin sa Teman sa duta sang Edom, kag si Zofar halin sa duog sang aminhan-nakatundan nga Arabia, gani ang ila kaugalingon nga duog indi tuman kalayo gikan kay Job sa Uz, nga ayhan sa naaminhan nga Arabia. Apang, si Bildad isa ka Suhanon, kag nahangpan nga ang iya katawhan nagapuyo sa ubay sang Eufrates. Kon si Bildad yara sa iya kaugalingon nga duog sadto nga tion, mahimo nga senemana ukon binulan pa nga mabalitaan niya ang kahimtangan ni Job kag makalakbay pakadto sa Uz. Siempre pa, posible man nga ining tatlo didto na malapit sa duog ni Job sang nagsugod ang iya pag-antos. Bisan diin man sini, sang nag-abot ang tatlo ka kaupdanan ni Job, ‘nagpabilin sila nga nagapungko kaupod niya sa duta sing pito ka adlaw kag pito ka gab-i’ nga wala nagahambal.​—⁠Job 2:​12, 13.

Nian nag-abot ang katapusan nga bahin sang mga pagtilaw kay Job, ang mga detalye sini nasulat sa madamo nga kapitulo sang tulun-an. Nagsunodsunod ang mga binaisay kag mga paghambal sang iya kuntani nga mga manuglipay, kag si Job masunson nga nagsabat. Pagkatapos sadto, ang pamatan-on nga lalaki nga si Elihu naghatag sing pagsabdong, kag gintadlong ni Jehova si Job gikan sa langit.​—⁠Job 32:1-6; 38:⁠1; 40:1-6; 42:1.

Busa, ang pag-antos ni Job kag ang kalubaran sini mahimo natabo sa sulod sang pila ka bulan, ayhan kubos lamang sa isa ka tuig. Mahimo nahibaluan mo gikan sa eksperiensia nga ang mabudlay nga mga pagtilaw daw wala sing katapusan. Apang, indi naton dapat kalimtan nga ini may katapusan, subong sang natabo kay Job. Apang maglawig man ang mga pagtilaw nga aton ginaatubang, dapat huptan naton sa hunahuna ang pagsakdag sang Dios, subong sang ginapakita sining inspirado nga mga pulong: “Bisan pa ang kapipit-an umalagi kag mamag-an, nagapanghikot ini sa amon sing isa ka himaya nga may labaw pa nga kabug-aton kag walay katapusan.” (2 Corinto 4:17) Si apostol Pedro nagsulat: “Apang, sa tapos kamo mag-antos sa diutay nga tion, ang Dios sang bug-os nga di-bagay nga kaayo, nga nagtawag sa inyo sa iya walay katapusan nga himaya sa paghiusa kay Cristo, amo mismo ang magatapos sang inyo paghanas, palig-unon niya kamo, pabakuron niya kamo.”​—⁠1 Pedro 5:10.