Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Sadsaran sang Imo Ginapatihan?

Ano ang Sadsaran sang Imo Ginapatihan?

 Ano ang Sadsaran sang Imo Ginapatihan?

Ang pagpati ginahatagan sing kahulugan subong “ang pagbaton nga husto, tunay, ukon matuod.” Ginapangapinan sang United Nations Universal Declaration of Human Rights ang “kinamatarong sa kahilwayan sa paghunahuna, konsiensia kag relihion” sang tagsa ka tawo. Ini nga kinamatarong nagalakip sang kahilwayan “sa pag-ilis sang iya relihion ukon pagpati” kon luyag niya.

APANG, ngaa luyag sang isa islan ang iya relihion ukon pagpati? “May kaugalingon ako nga mga pagpati, kag malipayon ako sa sini,” amo ang kinaandan nga ginapabutyag nga pagtamod. Sa pagbanta sang madamo, diutay lamang nga halit ang mahimo sang sayop nga mga pagpati kay bisan sin-o. Halimbawa, ang isa nga nagapati nga ang duta matapan indi mahimo nga makahalit sa iya kaugalingon ukon sa iban. “Maghilisugot lang kita nga indi magbaisay,” siling sang iban. Pirme bala ina maalamon? Magasugot lang bala ang isa ka doktor nga indi makigbais kon ang isa sang iya mga kaupod padayon nga magapati nga makadiretso sia sa pagtan-aw sa nagamasakit nga mga pasyente sa ward sang ospital halin sa pag-usisa sa mga bangkay sa morge?

May kaangtanan sa relihion, ginapakita sang maragtas nga ang sayop nga mga pagtuluuhan nagtuga sing daku nga halit. Hunahunaa ang resulta nga mga kakugmat sang ang mga lider sang relihion “nagpukaw sa panatiko nga mga Cristiano sa wala kaluoy nga kasingki” sadto anay sa ginatawag nga Balaan nga Krusada sang Edad Media. Ukon hunahunaa ang modernong-adlaw nga “Cristiano” nga mga armado nga lalaki sa isa ka inaway sibil kasan-o lang nga, “kaangay sang edad media nga mga hangaway nga may mga ngalan sang mga santos sa uluyatan sang ila espada, nagpatapik sang retrato sang Birhen sa pulo sang ila riple.” Nagpati ining tanan nga panatiko nga husto sila. Apang, maathag gid nga sa sini kag sa iban pa nga pagpakigsumpong kag pagpakig-away sang relihion, may isa ka butang nga sala gid.

Ngaa may tuman kadamo nga kagamo kag binangig? Ang sabat sang Biblia amo nga ‘ginpatalang [ni Satanas nga Yawa] ang bug-os napuy-an nga duta.’ (Bugna 12:⁠9; 2 Corinto 4:⁠4; 11:3) Nagpaandam si apostol Pablo nga madamong relihioso nga tawo, sing makapasubo, ang “nahukman nga malaglag” bangod patalangon sila ni Satanas, nga “magahimo sing mga milagro kag mga  kalatingalahan nga ginabanabana nga magapatalang.” Ini sila, siling ni Pablo, “magasira sang ila hunahuna sa gugma sa kamatuoran nga magaluwas kuntani sa ila” kag sa amo ‘ginpatalang sa pagpati sa kon ano ang butig.’ (2 Tesalonica 2:9-12, The New Testament, ni William Barclay) Paano mo mabuhinan ang posibilidad nga patihan ang kabutigan? Ngaa, sa katunayan, nagapati ka sing subong sini?

Ginpadaku Agod Patihan Ini?

Ayhan ginpadaku ka sa pagtuluuhan sang imo pamilya. Mahimo nga maayo ina. Luyag sang Dios nga tudluan sang mga ginikanan ang ila mga kabataan. (Deuteronomio 6:4-9; 11:18-21) Halimbawa, ang pamatan-on nga si Timoteo nakabenepisyo sing daku bangod nagpamati sia sa iya iloy kag lola. (2 Timoteo 1:⁠5; 3:​14, 15) Ginapalig-on sang Kasulatan ang pagtahod sa kon ano ang ginapatihan sang mga ginikanan. (Hulubaton 1:⁠8; Efeso 6:1) Apang tuyo bala sang imo Manunuga nga patihan mo na lang ang ginapatihan sang imo mga ginikanan? Ang wala nagapamensar nga pagsunod kon ano ang ginpatihan kag ginhimo anay sang nagligad nga mga kaliwatan, sa katunayan, makatalagam.​—⁠Salmo 78:⁠8; Amos 2:4.

Ang Samaritana nga nasugilanon ni Jesucristo ginpadaku agod magpati sa iya Samaritano nga relihion. (Juan 4:20) Gintahod ni Jesus ang iya kahilwayan sa pagpili kon ano ang luyag niya nga patihan, apang ginpatalupangod man ni Jesus sa iya: “Kamo nagasimba sang wala ninyo makilala.” Sa katunayan, madamo sang iya relihiosong mga pagtuluuhan ang sayop, kag nagsiling si Jesus sa iya nga dapat sia maghimo sing mga pagbag-o sa iya pagtuluuhan agod masimba niya ang Dios sing kalahamut-an​—⁠“sa espiritu kag kamatuoran.” Sa baylo nga manguyapot sa ginapakabahandi gid nga mga pagtuluuhan, sia kag ang iban pa nga kaangay niya, sang ulihi, nangin “matinumanon sa pagtuo” nga ginpahayag paagi kay Jesucristo.​—⁠Juan 4:21-24, 39-41; Binuhatan 6:7.

Gintudluan sa Pagpati sa Sini?

Madamong manunudlo kag sampaton sa pinasahi nga mga patag sang ihibalo ang nagakabagay sang daku nga pagtahod. Apang, ang maragtas puno sang mga halimbawa sang kilala nga mga manunudlo nga nagsayop gid. Halimbawa, nahanungod sa duha ka libro tuhoy sa siensia nga ginsulat sang Griegong pilosopo nga si Aristotle, ang istoryador nga si Bertrand Russell nagsiling nga “wala sing bisan isa ka dinalan sa diin man nga libro ang mahimo batunon gikan sa pagtamod sang moderno nga siensia.” Bisan ang modernong-adlaw nga mga awtoridad masami nga may sayop gid nga mga konklusion. “Ang nagalupad nga mga makina nga mabug-at pa sa hangin imposible,” amo ang masinaligon nga ginsiling sang Britanikong sientipiko nga si Lord Kelvin sang 1895. Busa, ang maalam nga tawo wala nagapati sing di-makatarunganon nga ang isa ka butang matuod bangod lamang amo sini ang ginasiling sang mga manunudlo nga may ihibalo sa sini nga butang.​—⁠Salmo 146:3.

Amo man nga paghalong ang kinahanglan kon tuhoy sa relihioso nga panudlo. Si apostol Pablo gintudluan sing maayo sang iya relihioso nga mga manunudlo kag “makugi [gid sia] sa mga tradisyon sang [iya] mga amay.” Apang, ang iya kakugi sa tradisyunal nga pagtuluuhan sang iya mga katigulangan naghatag gid sa iya sing mga problema. Nagdul-ong ini “sa paghingabot [niya] sa kongregasyon sang Dios kag sa paglaglag sini.” (Galacia 1:​13, 14; Juan 16:​2, 3) Ang malain pa, sa malawig nga tion, si Pablo padayon nga ‘nagtindak sa mga suntok,’ kag ginpamatukan ang mga impluwensia nga nagdul-ong kuntani sa iya sa pagpati kay Jesucristo. Kinahanglan pa ang dramatiko nga pagpasilabot ni Jesus mismo agod maghulag si Pablo sa pagpasibu sang iya mga pagtuluuhan.​—⁠Binuhatan 9:1-6; 26:14.

Naimpluwensiahan Sang Media?

Mahimo nga naimpluwensiahan sing daku sang media ang imo mga pagtuluuhan. Ang kalabanan nga mga tawo nalipay nga may kahilwayan sa paghambal sa media, nga nagahatag sa ila sing kahigayunan nga makuha ang impormasyon nga mapuslanon. Apang, may makusog nga mga puwersa nga sarang kag masami nga nagamaniobra sang media. Ang masami nga ginapresentar napasad sa may nadampigan nga impormasyon nga malimbungon nga makaapektar sang imo panghunahuna.

Dugang pa, agod maganyat ukon mabihag ang madamo pa nga tawo, ang media nagahatag sing publisidad sa kon ano ang sensasyonal  kag talagsahon. Ang mga butang nga talagsa lang anay ginatugutan nga mabatian ukon mabasa sang publiko sang nagligad nga pila lamang ka tuig nangin kinaandan na karon. Bisan pa nagakahanabo sing hinayhinay, ang establisado nga mga talaksan sang paggawi ginamulay kag ginadula. Ang panghunahuna sang mga tawo amat-amat nga nagatiko. Nagasugod sila sa pagpati nga “ang maayo malaut kag ang malaut maayo.”​—⁠Isaias 5:20; 1 Corinto 6:​9, 10.

Pagpangita Sing Mabakod nga Sadsaran Para sa Pagtuluuhan

Ang pagtukod sa mga ideya kag mga pilosopiya sang mga tawo kaangay sang pagtukod sa balas. (Mateo 7:26; 1 Corinto 1:​19, 20) Sa ano, nian, masinaligon mo nga mapasad ang imo mga pagtuluuhan? Sanglit ginhatagan ka sang Dios sing ikasarang sa hunahuna sa pag-usisa sang kalibutan sa imo palibot kag sa pagpamangkot nahanungod sa espirituwal nga mga butang, indi bala nagakaigo nga magaaman man sia sing mga paagi agod matigayon ang husto nga mga sabat sa imo mga pamangkot? (1 Juan 5:20) Huo, siempre magaaman sia! Apang, paano mo mapamatud-an kon ano ang husto, tunay, ukon matuod may kaangtanan sa pagsimba? Makasiling gid kita nga ang Pulong sang Dios, ang Biblia, nagaaman sang lamang nga sadsaran agod himuon ini.​—⁠Juan 17:17; 2 Timoteo 3:​16, 17.

“Apang hulat anay,” magasiling ang isa, “indi bala nga mismo yadtong may Biblia ang naghimo sang kalabanan nga binangig kag kagamo sa mga hitabo sa kalibutan?” Ti, matuod nga ang mga lider sang relihion nga nagapangangkon nga nagasunod sang Biblia ang naghimo sang madamong makagulumon kag nagasumpakilay nga mga ideya. Ini bangod, sa katunayan, wala nila ginpasad ang ila mga pagtuluuhan sa Biblia. Ginalaragway sila ni apostol Pedro nga “butig nga mga manalagna” kag “butig nga mga manunudlo” nga nagahimo sing “malaglagon nga mga sekta.” Bangod sang ila mga ginahimo, siling ni Pedro, “ang dalanon sang kamatuoran himalauton.” (2 Pedro 2:​1, 2) Walay sapayan sini, si Pedro nagsulat, “may matagnaon kita nga pulong nga ginhimo nga labi pa ka pat-od; kag maayo ang inyo ginahimo sa paghatag sing igtalupangod sa sini subong sa suga nga nagasiga sa madulom nga duog.”​—⁠2 Pedro 1:19; Salmo 119:105.

Ang Biblia nagapalig-on sa aton nga usisaon ang aton mga pagtuluuhan pasad sa ginatudlo sini. (1 Juan 4:1) Minilyon ka bumalasa sini nga magasin ang makapamatuod nga ang paghimo sini nagahatag sing dugang nga katuyuan kag kalig-unan sa ila kabuhi. Gani mangin kaangay sa dungganon-sing-hunahuna nga mga taga-Berea. ‘Usisaa sing maayo ang Kasulatan adlaw-adlaw’ antes ka mamat-od kon ano ang patihan. (Binuhatan 17:11) Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagbulig sa imo agod mahimo ini. Siempre pa, ikaw ang magadesisyon kon ano ang luyag mo patihan. Apang, dalanon sang kaalam nga pat-uron nga ang imo mga pagpati ginadihon, indi sang tawhanon nga kaalam kag mga luyag, kundi, sa baylo, sang ginpahayag sang Dios nga Pulong sang kamatuoran.​—⁠1 Tesalonica 2:13; 5:21.

[Mga retrato sa pahina 6]

Mapasad mo sing masinaligon ang imo pagtuluuhan sa Biblia