Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Yara Bala Ikaw Di-mamalatyon nga Espiritu?

May Yara Bala Ikaw Di-mamalatyon nga Espiritu?

 May Yara Bala Ikaw Di-mamalatyon nga Espiritu?

“ANG bug-os nga Kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sang mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong,” sulat ni apostol Pablo. (2 Timoteo 3:16) Huo, ang Biblia amo ang libro sang kamatuoran nga naghalin sa matuod nga Dios, nga si Jehova.​—⁠Salmo 83:18.

Sanglit si Jehova amo ang Manunuga sang tanan nga butang, pati na sang mga tawo, nakahibalo gid sia kon ano ang nagakatabo sa aton kon kita mapatay. (Hebreo 3:⁠4; Bugna 4:11) Kag sa iya inspirado nga Pulong, ang Biblia, ginhatag niya ang matuod kag makaalayaw nga mga sabat sa mga pamangkot tuhoy sa pihak nga kinabuhi.

Ano ang Espiritu?

Sa Biblia, ang mga tinaga nga ginbadbad nga “espiritu” nagakahulugan sing “ginhawa.” Apang indi lamang ang buhat nga pagginhawa ang ginapahangop sini. Ang manunulat sang Biblia nga si Santiago, halimbawa, nagsiling: “Ang lawas nga wala sing espiritu patay.” (Santiago 2:26) Gani, ang espiritu amo ang nagahatag sing kabuhi sa lawas.

Ining puwersa nga nagahatag sing kabuhi indi lamang ang ginhawa, ukon hangin, nga nagasulod sa mga baga. Ngaa indi? Bangod kon mag-untat na sa pagginhawa, ang kabuhi nagapabilin sa mga selula sang lawas sa malip-ot nga tion​—⁠“sa pila ka minuto,” suno sa The World Book Encyclopedia. Bangod sini, ang mga panikasog nga mapanumbalik ang animo mahimo magmadinalag-on. Apang sa tion nga ang igpat sang kabuhi madula na sa mga selula sang lawas, ang bisan ano man nga mga panikasog nga mapanumbalik ang kabuhi wala sing pulos. Ang tanan nga ginhawa, ukon hangin, sa kalibutan indi makabuhi liwat bisan sa isa ka selula. Kon amo, ang espiritu amo ang di-kitaon nga puwersa sang kabuhi​—⁠ang igpat sang kabuhi nga nagahupot nga buhi sa mga selula kag sa tawo. Ining puwersa sang kabuhi ginasakdag sang pagginhawa.​—⁠Job 34:​14, 15.

Sa mga tawo lamang bala aktibo ina nga espiritu? Ang Biblia nagabulig sa aton agod matigayon ang husto nga paghantop sa sini. Ginbaton sang maalam nga si Hari Solomon nga ang mga tawo kag mga sapat “tanan may isa lamang ka espiritu,” kag namangkot sia: “Sin-o ang nakahibalo sang espiritu sang mga anak sang tawo, kon ini nagapaibabaw; kag sang espiritu sang sapat, kon ini nagapaidalom sa duta?” (Manugwali 3:19-21)  Gani ang mga sapat kag subong man ang mga tawo ginapatuhuyan subong may espiritu. Paano nga amo sina?

Ang espiritu, ukon puwersa sang kabuhi, mapaanggid sa koryente nga nagalatay sa makina ukon kasangkapan. Ang di-kitaon nga elektrisidad mahimo nga may yara nagkalainlain nga hilikuton, depende sa sahi sang kasangkapan nga ginahatagan sini sing koryente. Halimbawa, ang de-koryente nga kalan mahimo mag-init, ang kompyuter magproseso sing impormasyon, kag ang telebisyon mag-andar agod may larawan kag tunog. Apang indi gid matigayon sang koryente ang mga kinaiya sang kasangkapan nga ginapaandar sini. Nagapabilin ini nga isa lamang ka puwersa. Sing kaanggid, indi matigayon sang puwersa sang kabuhi ang bisan ano man nga mga kinaiya sang mga tinuga nga ginahatagan sini sing kabuhi. Wala ini sing personalidad kag ikasarang sa paghunahuna. Ang mga tawo kag mga sapat “may isa lamang ka espiritu.” (Manugwali 3:19) Busa, kon ang isa ka tawo mapatay, ang iya espiritu wala nagakabuhi sing padayon sa lain nga lugar subong espiritu nga tinuga.

Ano, kon amo, ang kahimtangan sang mga patay? Kag ano ang nagakatabo sa espiritu kon ang tawo mapatay?

“Sa Yab-ok Magabalik Ka”

Sang ang una nga tawo, nga si Adan, hungod nga naglapas sang sugo sang Dios, nagsiling Sia sa iya: “Sa balhas sang imo nawong magakaon ka sing tinapay tubtob nga magbalik ka sa duta, kay gikan sini ginkuha ka. Kay yab-ok ka kag sa yab-ok magabalik ka.” (Genesis 3:19) Diin si Adan antes sia gintuga ni Jehova gikan sa yab-ok? Aba, indi sia makita bisan diin! Wala sia nagaluntad. Gani sang nagsiling si Jehova nga Dios nga si Adan ‘magabalik sa duta,’ ang iya buot silingon amo nga si Adan mapatay kag magabalik sa yab-ok. Si Adan indi magasaylo sa duog sang mga espiritu. Kon mapatay, si Adan wala na liwat nagaluntad. Ang silot sa iya amo ang kamatayon​—⁠pagkadula sing kabuhi​—⁠indi pagsaylo sa lain nga duog.​—⁠Roma 6:23.

Kamusta naman ang iban nga napatay? Ang kahimtangan sang mga patay ginaathag sa Manugwali 9:​5, 10, diin aton mabasa: “Ang mga patay wala sing nahibaluan . . . Wala sing paghimud-os, wala sing plano, wala sing ihibalo ukon kaalam, sa sulod sang lulubngan.” (Moffatt) Busa, ang kamatayon isa ka kahimtangan sang indi pagluntad. Ang salmista nagsulat nga kon ang isa ka tawo mapatay, “ang iya espiritu nagaguwa, nagabalik sia sa iya duta; sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga hunahuna.”​—⁠Salmo 146:4.

Sing maathag, ang mga patay wala nagaluntad. Wala sila sing nahibaluan. Indi sila makakita sa imo, makabati sa imo, ukon makapakighambal sa imo. Indi sila makabulig ukon makahalit sa imo. Dapat nga indi gid ikaw mahadlok sa mga patay. Apang sa ano nga paagi nga ang espiritu “nagaguwa” sa tawo sa tion nga mapatay sia?

Ang Espiritu “Nagabalik sa Matuod nga Dios”

Ang Biblia nagasiling nga kon ang isa ka tawo mapatay, “ang espiritu nagabalik sa matuod nga Dios nga naghatag sini.” (Manugwali 12:7)  Nagakahulugan bala ini nga ang espiritu literal nga nagalakbay sa kahawaan pakadto sa presensia sang Dios? Indi gid! Ang paggamit sang Biblia sang tinaga nga “nagabalik” wala nagakinahanglan sang aktuwal nga pagsaylo halin sa isa ka duog pakadto sa lain nga duog. Halimbawa, ang di-matutom nga mga Israelinhon ginsilingan: “ ‘Magbalik kamo sa akon, kag magabalik ako sa inyo,’ siling ni Jehova sang mga kasuldadusan.” (Malaquias 3:7) Ang ‘pagbalik’ sang Israel kay Jehova nagakahulugan sang pagtalikod sa sayop nga dalanon kag pagpahisuno liwat sa matarong nga dalanon sang Dios. Kag ang ‘pagbalik’ ni Jehova sa Israel nagakahulugan sang paghatag niya liwat sing kalahamut-an nga igtalupangod sa iya katawhan. Sa duha ka halimbawa ang ‘pagbalik’ nagadalahig sa panimuot, indi sa literal nga pagsaylo halin sa isa ka duog pakadto sa lain nga duog.

Sing kaanggid, wala sing aktuwal nga pagsaylo pakadto sa langitnon nga duog halin sa duta kon ang espiritu “nagabalik” sa Dios sa kamatayon. Sa tion nga ang puwersa sang kabuhi nagbiya sa tawo, ang Dios lamang ang may ikasarang sa pagpasag-uli sini sa iya. Gani ang espiritu “nagabalik sa matuod nga Dios” sa kahulugan nga ang bisan ano man nga paglaum sang palaabuton nga kabuhi para sa sina nga tawo nagasandig na karon sing bug-os sa Dios.

Binagbinaga, halimbawa, ang ginasiling sang Kasulatan tuhoy sa kamatayon ni Jesucristo. Ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas nagsiling: “Si Jesus nagpanawag sa mabaskog nga tingog kag nagsiling: ‘Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu.’ Sang masiling niya ini, nahunusan sia sing ginhawa.” (Lucas 23:46) Sang ang espiritu ni Jesus nagguwa sa iya, wala sia literal nga nagkadto sa langit. Nabanhaw lamang si Jesus gikan sa minatay sang ikatlo nga adlaw, kag pagligad sang 40 ka adlaw nga nagkayab sia sa langit. (Binuhatan 1:​3, 9) Apang, sang napatay sia, masinaligon nga gintugyan ni Jesus ang iya espiritu sa mga kamot sang iya Amay, nagasalig sing bug-os sa ikasarang ni Jehova nga banhawon sia.

Huo, mabanhaw sang Dios ang isa ka tawo. (Salmo 104:30) Daw ano ka makalilipay nga paglaum ang ginabuksan sini!

Isa ka Pat-od nga Paglaum

Ang Biblia nagasiling: “Ang oras magaabot nga ang tanan nga yara sa handumanan nga lulubngan makabati sang tingog [ni Jesus] kag magaguwa.” (Juan 5:​28, 29) Huo, nagsaad si Jesucristo nga ang tanan nga yara sa handumanan ni Jehova banhawon, ukon buhion liwat. Lakip sa ila amo gid ang mga naglakat sa matarong nga dalanon subong mga alagad ni Jehova. Apang minilyon pa ka tawo ang napatay nga wala magpakita kon bala magasunod sila sa matarong nga mga talaksan sang Dios. Ayhan wala sila makahibalo sang mga ginapatuman ni Jehova ukon kulang sila sing nagakaigo nga tion agod makahimo sing mga pagbag-o. Ini nga sahi sang mga indibiduwal yara man sa handumanan sang Dios kag banhawon sila, kay ang Biblia nagasiling: “May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.”​—⁠Binuhatan 24:15.

Sa karon, ang duta napun-an sing dumot kag pinuyas, kasingki kag pagpatulo sing dugo, polusyon kag balatian. Kon ang mga patay magabalik sa subong sini nga duta, pat-od gid nga ang mabatyagan nga kalipay makadali lamang. Apang ang Manunuga nagsaad nga sa dili madugay laglagon niya ang karon nga katilingban sa bug-os nga kalibutan nga yara sa idalom sang paggahom ni Satanas nga Yawa. (Hulubaton 2:​21, 22; Daniel 2:44; 1 Juan 5:19) Nian, ang isa ka matarong nga tawhanon nga katilingban​—⁠ang “bag-ong duta”​—⁠mangin isa ka makalilipay nga katunayan.​—⁠2 Pedro 3:13.

Sa sina nga tion “wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’ ” (Isaias 33:24) Bisan ang kalisang sang kamatayon pagadulaon, kay “pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.” (Bugna 21:4) Isa gid ka makalilipay nga paglaum ini para sa mga yara sa “handumanan nga mga lulubngan”!

Kon dulaon ni Jehova ang kalautan sa duta, indi niya pagalaglagon ang mga matarong upod sa mga malauton. (Salmo 37:​10, 11; 145:20) Sa katunayan, ang “dakung kadam-an” sang mga tawo “gikan sa tanan nga pungsod kag tribo kag katawhan kag hambal” makalampuwas  sa “dakung kapipit-an,” nga magalaglag sang karon nga malauton nga kalibutan. (Bugna 7:9-14) Gani, ang daku nga kadamuan magaabiabi sa mga patay.

Nalangkag ka bala nga makita liwat ang imo mga hinigugma? Luyag mo bala magkabuhi sing dayon sa Paraiso sa duta? Nian dapat ka magkuha sing sibu nga ihibalo tuhoy sa kabubut-on kag mga katuyuan sang Dios. (Juan 17:3) Kabubut-on ni Jehova nga “ang tanan nga sahi sang tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo sang kamatuoran.”​—⁠1 Timoteo 2:​3, 4.

[Retrato sa pahina 4]

“Yab-ok ka kag sa yab-ok magabalik ka”

[Retrato sa pahina 5]

Ang espiritu mahimo mapaanggid sa elektrisidad

[Retrato sa pahina 7]

Ang pagkabanhaw magahatag sing dayon nga kalipay