Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mapasensiahon Gid Bala Ikaw?

Mapasensiahon Gid Bala Ikaw?

 Mapasensiahon Gid Bala Ikaw?

NAAKIG ka na bala bangod sang di-nagakaigo nga paggawi sang iban? Maabtik ka bala sa paghulag kon ang malain nga mga impluwensia nagaapektar sing serioso sa imo suod nga mga kaupod?

Ang maabtik kag malig-on nga paghulag kinahanglan kon kaisa agod matapna ang paglapnag sang serioso nga sala. Halimbawa, sang ang hayag nga paghimo sang sala may katalagman nga makadagta sa mga Israelinhon sang ika-15 nga siglo B.⁠C.⁠E., naghulag sa gilayon ang apo ni Aaron nga si Finehas agod madula ang kalainan. Nahamuot si Jehova nga Dios sa iya ginhimo, nga nagasiling: “Si Finehas . . . nagpaugdaw sang akon kasingkal sa mga anak sang Israel paagi sa indi niya pagtugot nga may kaagaw ako sa tunga nila.”​—⁠Numeros 25:1-11.

Naghulag sing nagakaigo si Finehas agod mag-untat ang paglapnag sang kalainan. Apang kamusta naman ang di-mapunggan nga kaakig sa mga kasaypanan sang iban? Kon maghulag kita sing padasudaso ukon di-makatarunganon, indi kita mangin tagsakdag sang pagkamatarong kundi sa baylo isa ka tawo nga indi mapasensiahon​—⁠isa nga wala nagapasunaid sa pagkadihimpit sang iban. Ano ang makabulig sa aton agod malikawan ini nga siod?

‘Si Jehova Nagapatawad Sang Tanan Mo nga Kasaypanan’

Si Jehova “isa ka Dios nga maimon (makugi); isa ka Dios nga wala nagatugot sing kaagaw.” (Exodo 20:​5, footnote) Bangod sia ang Manunuga, may kinamatarong sia sa pagpangayo sang aton eksklusibo nga debosyon. (Bugna 4:11) Apang, ginapasensiahan ni Jehova ang mga kaluyahon sang tawo. Gani, nag-amba si salmista David nahanungod sa iya: “Si Jehova maluluy-on kag mainayuhon, makuli sa pagpangakig kag bugana sa mahigugmaon nga kaayo. Indi sia sa tanan nga tion magapangita sing sayop . . . Wala sia nagahimo sa aton suno sa aton mga sala; ukon nagabalos sa aton suno sa aton mga kasaypanan nga nagakabagay sa aton.” Huo, kon mahinulsulon kita, ang Dios ‘nagapatawad sang tanan naton nga kasaypanan.’​—⁠Salmo 103:​3, 8-10.

Bangod nahangpan niya ang makasasala nga kinaugali sang mga tawo, si Jehova wala ‘nagapangita sing sayop’ sa mahinulsulon nga mga nakahimo sing sala. (Salmo 51:⁠5; Roma 5:12) Sa pagkamatuod, tuyo niya nga dulaon ang sala kag di-kahimpitan. Samtang wala pa ina matuman sing bug-os, sa baylo nga ihatag sa aton ang “nagakabagay sa aton,” mainayuhon nga nagapatawad ang Dios pasad sa halad nga gawad ni Jesucristo. Wala sing isa sa aton ang takus hukman nga makalampuwas kon wala magpakita si Jehova sing kaluoy kon nagakaigo. (Salmo 130:3) Mapinasalamaton gid kita nga ang aton langitnon nga Amay, nga may kinamatarong sa pagpatuman sing eksklusibo nga debosyon, isa ka maluluy-on nga Dios!

Kinahanglan ang Pagkabalanse

Bangod ang Soberano nga Ginuo sang uniberso mapasensiahon sa pagpakig-angot sa di-himpit nga mga tawo, indi bala dapat nga kita man? Ang pagpasensia ginahatagan sing kahulugan subong “ang panimuot nga mangin mapailubon sa mga opinyon ukon sa mga ginahimo sang iban.” May amo bala kita sini nga panimuot​—⁠ang huyog nga magpailob kag magpaumod kon may ginahambal ukon ginahimo ang iban nga indi man gid malaut apang ayhan indi nagakaigo sa pulong kag sa buhat?

Siempre pa, kinahanglan naton likawan ang mangin sobra ka mapasensiahon. Halimbawa, daku kaayo nga halit ang natabo sang ginpasensiahan lamang sang relihioso nga mga awtoridad ang abusado nga mga pari nga padayon nga nagahimulos sa mga bata. “Nagatamod sa natabo sa mga bata subong mga insidente lamang sang sala,” siling sang isa ka reporter sa Ireland, “ginsaylo lamang sang mga awtoridad sang simbahan ang nakasala nga pari [sa lain nga lugar].”

Ang pagsaylo lamang bala sa sina nga lalaki isa  ka halimbawa sang nagakaigo nga pagpasensia? Indi gid! Pananglitan nga ginpahanugutan sang isa ka hubon sang mga doktor ang isa ka iresponsable nga manugbusbos nga magpadayon sa pag-opera, nagasaylo sa iya sa lainlain nga ospital, bisan pa nga ginapatay ukon ginakumpol niya ang iya mga pasyente. Ang sayop nga paghangop tuhoy sa propesyonal nga pagkamainunungon mahimo magresulta sa subong sini nga “pagpasensia.” Apang kamusta naman ang mga biktima nga napatay ukon nahalitan sing daku bangod sang pagpatumbaya ukon sang kriminal pa gani nga mga buhat?

Makatalagam man ang magpakita sing diutay lamang nga pagpasensia. Sang yari pa sa duta si Jesus, ang pila ka Judiyo nga kilala subong mga Zealot sayop nga nagtinguha sa paggamit sang halimbawa ni Finehas agod pakamatarungon ang ila mga buhat. Ang isa ka masingki gid nga buhat sang pila ka Zealot amo “ang pagpakig-upod sa kadam-an sa Jerusalem sa tion sang mga kapiestahan kag sa kaanggid nga mga okasyon kag ang pagbuno sing lipot sa ila mga kaaway.”

Subong mga Cristiano, indi gid naton mahimo ang ginhimo anay sang mga Zealot nga halitan sa pisikal ang mga nagapaakig sa aton. Apang ang indi bala pagkamapasensiahon nagadul-ong sa aton nga halitan sa iban nga mga paagi ang mga wala naton ginakahamut-an​—⁠ayhan paagi sa paghambal sing malain tuhoy sa ila? Kon mapasensiahon gid kita, indi kita maggamit sining masakit nga mga hambal.

Ang mga Fariseo sang nahaunang siglo isa pa ka indi mapasensiahon nga grupo. Pirme nila ginapakamalaut ang iban kag wala nagapasunaid sa tawhanon nga pagkadihimpit. Ang bugalon nga mga Fariseo nagtamay sang kinaandan nga mga tawo, nagpakalain sa ila subong “ginpakamalaut nga katawhan.” (Juan 7:49) Tungod sa maayong rason nga ginpakamalaut ni Jesus ining nagapakamatarong-sa-kaugalingon nga mga tawo, sa pagsiling: “Kailo kamo, mga escriba kag mga Fariseo, mga salimpapaw! kay nagahatag kamo sang ikapulo sang hierbabuena kag sang anis kag sang comino, apang ginpatumbayaan ninyo ang mas mabug-at nga mga butang sang Kasuguan, nga amo, ang katarungan kag kaluoy kag katutom. Ini nga mga butang dapat ninyo himuon, apang indi pagpatumbayai ang iban pa nga mga butang.”​—⁠Mateo 23:23.

Sa pagsiling sini, wala ginpakadiutay ni Jesus ang importansia sang pagtuman sa Mosaikong Kasuguan. Ginpakita lamang niya nga ang “mas mabug-at,” ukon mas importante nga mga bahin sang Kasuguan nagapatuman nga sundon ini nga may pagkarasonable kag kaluoy. Tuhay gid si Jesus kag ang iya mga disipulo sa indi mapasensiahon nga mga Fariseo kag mga Zealot!

Wala ginakunsinte ni Jehova nga Dios ukon ni Jesucristo ang kalainan. Sa indi madugay, ‘timalusan ang mga wala nagakilala sa Dios kag ang mga wala nagatuman sa maayong balita.’ (2 Tesalonica 1:6-10) Apang, bangod sang iya kakugi sa pagkamatarong, ginpabanaag gid ni Jesus ang mapailubon, maluluy-on, kag mahigugmaon nga pag-ulikid sang iya langitnon nga Amay sa tanan nga luyag maghimo sang husto. (Isaias 42:​1-3; Mateo 11:​28-​30; 12:​18-​21) Daw ano kaayo nga halimbawa ang ginpahamtang ni Jesus para sa aton!

Mapailubon nga Magpinaumuray sa Isa kag Isa

Bisan pa may daku kita nga kakugi sa kon ano ang husto, sundon naton ang laygay ni apostol Pablo: “Padayon kamo nga magpinaumuray sa isa kag isa kag hilway nga magpinatawaray sa isa kag isa kon ang isa may inugsumbong batok sa isa. Subong nga si Jehova hilway nga nagapatawad sa inyo, amo man ang himuon ninyo.” (Colosas 3:13; Mateo 6:​14, 15) Ang pagpasensia nagakinahanglan sing pagpaumod sa mga kakulangan kag kasaypanan sang isa kag isa sa sining di-himpit nga kalibutan. Dapat kita mangin makatarunganon sa aton mga ginapaabot sa iban.​—⁠Filipos 4:5.

Ang pagkamapasensiahon wala gid nagapahangop sang pag-ugyon sa sala ukon pagpabulagbulag sa mga kasaypanan. Ang pila ka panghunahuna ukon paggawi sang isa ka masigkatumuluo mahimo nga daw wala nagahisanto sa mga talaksan ni Jehova. Bisan nga ang pagsipak mahimo nga indi pa tanto ka serioso nga magdul-ong sa pagsikway sang Dios, mahimo ini mangin isa ka nagapaandam nga palatandaan nga kinahanglan ang pila ka pagpasibu. (Genesis 4:​6, 7) Daw ano  gid ka mahigugmaon kon ang mga may espirituwal nga mga kalipikasyon magtinguha nga pasibuon ang nakasala sa espiritu sang pagkalulo! (Galacia 6:1) Apang, agod magmadinalag-on sa sini nga paninguha, kinahanglan nga maghulag tungod sa pag-ulikid sa baylo nga may mamulayon nga espiritu.

“May Kalmado nga Buot kag Daku nga Pagtahod”

Kamusta naman ang pagpailob sa mga tawo nga ang ila relihioso nga mga pagtamod tuhay sa aton? Ang “Pangkabilugan nga Leksion” nga ginpatapik sa tanan nga Pungsudnon nga Eskwelahan nga gintukod sa Ireland sang 1831 nagasiling: “Indi tuyo ni Jesucristo nga ipilit ang iya relihion sa mga tawo sa masingki nga paagi. . . . Ang pagpakig-away sa aton mga kaingod kag ang pag-abuso sa ila indi ang paagi sa pagkumbinsi sa ila nga husto kita kag sala sila. Mas magakumbinsi ini sa ila nga wala kita sing Cristianong espiritu.”

Si Jesus nagtudlo kag nagpanghikot sa paagi nga nagbuyok sa mga tawo sa Pulong sang Dios, kag dapat nga kita man. (Marcos 6:​34; Lucas 4:​22, 32; 1 Pedro 2:21) Subong isa ka himpit nga tawo nga may pinasahi nga hatag-Dios nga kaalam, mabasa niya ang mga tagipusuon. Gani, kon kinahanglanon, si Jesus nagpahayag sing masakit nga pagpakamalaut sa mga kaaway ni Jehova. (Mateo 23:13-33) Indi pagkadimapasensiahon para sa iya nga himuon ini.

Indi kaangay ni Jesus, wala kita sing ikasarang sa pagbasa sing mga tagipusuon. Gani, dapat naton sundon ang laygay ni apostol Pedro: “Pakabalaana si Cristo subong Ginuo sa inyo mga tagipusuon, handa pirme sa pagpangapin sa tagsa nga nagapangayo sa inyo sing pangatarungan tuhoy sa paglaum nga yara sa inyo, apang ginahimo ini nga may kalmado nga buot kag daku nga pagtahod.” (1 Pedro 3:15) Subong mga alagad ni Jehova, dapat naton pangapinan ang aton ginapatihan bangod napasad ini sing malig-on sa Pulong sang Dios. Apang dapat naton ini himuon sa paagi nga nagapakita sing pagtahod sa iban kag sa ila sinsero nga mga ginapatihan. Si Pablo nagsulat: “Magpamulong kamo pirme nga may kaayo, nga natimplahan sing asin, agod mahibaluan ninyo kon paano kamo dapat maghatag sing sabat sa tagsatagsa.”​—⁠Colosas 4:6.

Sa iya bantog nga Sermon sa Bukid, si Jesus nagsiling: “Ang tanan nga butang nga luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, dapat man ninyo himuon sa ila.” (Mateo 7:12) Gani, mapailubon kita nga magpinaumuray sa isa kag isa kag magpakita sing pagtahod sa mga ginabantalaan naton sing maayong balita. Paagi sa pagbalanse naton sang aton kakugi para sa pagkamatarong sa pasad-sa-Biblia nga pagkamapasensiahon, mapahamut-an naton si Jehova kag mangin mapasensiahon gid kita.

[Retrato sa pahina 23]

Likawi ang indi mapasensiahon nga panimuot sang mga Fariseo

[Retrato sa pahina 23]

Ginpabanaag ni Jesus ang pagkamapasensiahon sang iya Amay. Ikaw man bala?