Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magkalipay sa Ihibalo Tuhoy kay Jehova

Magkalipay sa Ihibalo Tuhoy kay Jehova

 Magkalipay sa Ihibalo Tuhoy kay Jehova

“Malipayon ang mga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini!”​—⁠LUCAS 11:28.

1. San-o nagsugod sa pagpakigkomunikar si Jehova sa mga tawo?

GINAHIGUGMA ni Jehova ang mga tawo kag interesado gid sia sa ila kaayuhan. Busa, indi makapakibot nga nagapakigkomunikar sia sa ila. Ini nga komunikasyon nagsugod sa katamnan sang Eden. Suno sa Genesis 3:​8, sa isa ka tion “sa kabugnaw sang kaadlawon,” sanday Adan kag Eva ‘nakabati sang tingog ni Jehova nga Dios.’ Ginapahangop sang iban nga batasan kuno anay ni Jehova nga makigkomunikar kay Adan sa sini nga tion, ayhan kada adlaw. Ano man ang matuod, ginapaathag sang Biblia nga ang Dios naghinguyang sing tion indi lamang sa paghatag sing mga instruksion sa nahauna nga tawo kundi sa pagtudlo man sa iya kon ano ang dapat niya mahibaluan agod mahimo niya ang iya mga responsabilidad.​—⁠Genesis 1:28-30.

2. Paano gin-utod sang nahaunang mag-asawa ang ila kaugalingon gikan sa panuytoy ni Jehova, kag ano ang resulta?

2 Ginhatagan ni Jehova sanday Adan kag Eva sing kabuhi, sing kagamhanan sa mga sapat, kag sing awtoridad sa bug-os nga duta. Isa lamang ang gindumilian​—⁠indi nila dapat pagkaunon ang kahoy sang ihibalo sang maayo kag malain. Bangod nasulay ni Satanas, ginlapas nanday Adan kag Eva ang sugo sang Dios. (Genesis 2:​16, 17; 3:1-⁠6) Namat-od sila sa pagpanghikot sing hilway kag sa pagpamat-od kon ano ang husto kag sala para sa ila. Bangod sini, may kabuangan nga nagpahilayo sila sa panuytoy sang ila mahigugmaon nga Manunuga. Malaglagon ang resulta para sa ila kag para sa ila wala pa matawo nga kaanakan. Sanday Adan kag Eva nagtigulang kag sang ulihi napatay nga wala sing paglaum nga mabanhaw. Napanubli sang ila mga kaliwatan ang sala kag ang kamatayon, nga resulta sini.​—⁠Roma 5:12.

3. Ngaa nakigkomunikar si Jehova kay Cain, kag ano ang reaksion ni Cain?

3 Walay sapayan sang pagrebelde sa Eden, si Jehova padayon nga nakigkomunikar sa iya tawhanon nga mga tinuga. Si Cain, ang panganay nga anak nanday Adan kag Eva, yara sa katalagman nga madaug sang sala. Ginpaandaman sia ni Jehova nga nagapadulong sia sa gamo kag ginlaygayan sia nga ‘maghimo sing maayo.’ Ginsikway ni Cain ining mahigugmaon nga laygay kag ginpatay ang iya utod. (Genesis 4:3-8) Sa amo, ginsikway sang nahaunang tatlo ka tawo sa duta ang maathag nga panuytoy nga gin-aman sang isa nga naghatag sa ila sing kabuhi, ang Dios nga nagahatag sing instruksion sa iya katawhan agod makabenepisyo sila mismo. (Isaias 48:17) Daw ano gid nga kasubo ini kay Jehova!

Nagpakilala si Jehova sa mga Tawo Sang Una

4. Nahanungod sa mga kaliwat ni Adan, sa ano nagasalig si Jehova, kag ano nga mensahe sang paglaum ang ginhatag niya nga ginadumdom ina?

4 Bisan pa may kinamatarong sia nga utdon ang komunikasyon sa mga tawo, wala ini ginhimo ni Jehova. Nagsalig sia nga ang pila sang mga kaliwatan ni Adan maalamon nga magasunod sang Iya panuytoy. Sang ginpamatbatan sanday Adan kag Eva, halimbawa, si Jehova nagtagna sang pag-abot sang “binhi” nga magapamatok sa Man-ug, si Satanas nga Yawa. Sa ulihi, si Satanas dugmukon sa ulo nga magaresulta sa kamatayon. (Genesis 3:15) Ini nga tagna isa ka makalilipay nga mensahe sang paglaum sa “mga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini.”​—⁠Lucas 11:28.

5, 6. Sa anong mga paagi nakigkomunikar si Jehova sa iya katawhan antes sang unang siglo C.⁠E., kag paano sila nakabenepisyo sa sini?

5 Ginpaalinton ni Jehova ang iya kabubut-on sa matutom nga mga patriarka sang una, subong nanday Noe, Abraham, Isaac, Jacob, kag Job. (Genesis 6:13; Exodo 33:⁠1; Job 38:1-3) Sang ulihi, paagi kay Moises, ginhatag niya ang bug-os nga sistema sang mga kasuguan sa pungsod sang Israel.  Ang Mosaikong Kasuguan nagbulig sa ila sa madamo nga paagi. Paagi sa pagtuman sini, ang Israel nahamulag sa tanan nga iban pa nga mga pungsod subong pinasahi nga katawhan sang Dios. Ginpasalig sang Dios ang mga Israelinhon nga kon tumanon nila ang Kasuguan, pakamaayuhon niya sila indi lamang sa materyal kundi sa espirituwal man, nagahimo sa ila nga isa ka ginharian sang mga saserdote, isa ka balaan nga pungsod. Ginpatuman pa gani sang Kasuguan ang mga reglamento sa pagkaon kag katinlo nga nagpauswag sing maayo nga kapagros. Apang, nagpaandam man si Jehova sing masubo nga mga mahanabo kon indi sila magmatinumanon.​—⁠Exodo 19:​5, 6; Deuteronomio 28:1-68.

6 Sang ulihi, ang iban pa nga inspirado nga mga tulun-an gindugang sa kanon sang Biblia. Ginasugid sang maragtas ang mga pagpakig-angot ni Jehova sa mga pungsod kag katawhan. Ang mabinalaybayon nga mga tulun-an naglaragway sing matahom sang iya mga kinaiya. Ang mga tulun-an sang mga tagna nagtagna kon paano matuman ang kabubut-on ni Jehova sa ulihi. Gintun-an kag ginsunod sang matutom nga mga tawo sang una ining inspirado nga mga sinulatan. Ang isa nagsulat: “Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon banas.” (Salmo 119:105) Para sa mga handa sa pagpamati, si Jehova nag-aman sing edukasyon kag kasanagan.

Ang Kapawa Labi nga Nagasanag

7. Bisan pa si Jesus naghimo sing mga milagro, tungod sa ano gid sia nakilal-an, kag ngaa?

7 Sang unang siglo, gindugang sang Judiyong relihioso nga mga grupo ang tradisyon sang mga tawo sa Kasuguan. Ang Kasuguan wala gingamit sing husto, kag sa baylo nga nangin ginhalinan sang kasanagan, nangin mabug-at ini bangod sini nga mga tradisyon. (Mateo 23:2-4) Apang, sang 29 C.⁠E., si Jesus nag-abot subong ang Mesias. Ang iya misyon indi lamang nga ihatag ang iya kabuhi para sa katawhan kundi man nga “magpanaksi [sia] sa kamatuoran.” Bisan pa naghimo sia sing mga milagro, nakilal-an gid sia subong “ang Manunudlo.” Ang iya panudlo kaangay sang kapawa nga nagasilak sa espirituwal nga kadudulman nga nagabulag sa hunahuna sang mga tawo. Si Jesus mismo nagakaigo nga nagsiling: “Ako ang kapawa sang kalibutan.”​—⁠Juan 8:12; 11:28; 18:37.

8. Anong inspirado nga mga tulun-an ang ginsulat sang unang siglo C.⁠E., kag paano ini nakabulig sa unang mga Cristiano?

8 Sang ulihi gindugang ang mga Ebanghelyo, ang apat ka nasulat nga kasaysayan sang kabuhi ni Jesus, kag ang tulun-an sang Mga Binuhatan, ang kasaysayan sang paglapnag sang Cristianismo sang napatay na si Jesus. Yara man ang inspirado  nga mga sulat sang mga disipulo ni Jesus, subong man sang matagnaon nga tulun-an sang Bugna. Ining mga sinulatan, upod sa Hebreo nga Kasulatan, naghuman sang bug-os nga kanon sang Biblia. Sa bulig sining inspirado nga librarya, “mahangpan sa hunahuna” sang mga Cristiano “ang kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon” sang kamatuoran. (Efeso 3:14-18) Matigayon nila ang “hunahuna ni Cristo.” (1 Corinto 2:16) Walay sapayan sina, wala mahangpan sing bug-os sang mga Cristiano sang una ang tanan nga bahin sang mga katuyuan ni Jehova. Si apostol Pablo nagsulat sa iya mga masigkatumuluo: “Sa karon nakakita kita sing malubog nga balayan paagi sa metal nga salaming.” (1 Corinto 13:12) Ini nga salaming nagapabanaag sang isa ka balayan apang indi sang tanan nga detalye. Ang bug-os nga paghangop sa Pulong sang Dios mahanabo sa ulihi pa.

9. Anong kasanagan ang nahanabo sa “katapusan nga mga adlaw”?

9 Sa karon, nagakabuhi kita sa dag-on nga ginatawag nga “katapusan nga mga adlaw,” isa ka dag-on nga makilal-an paagi sa “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan.” (2 Timoteo 3:1) Si manalagna Daniel nagtagna nga sa sini nga tion “ang matuod nga ihibalo magabugana.” (Daniel 12:4) Gani, ginbuligan ni Jehova, nga Daku nga Komunikador, ang mga bunayag sing tagipusuon nga mahangpan ang kahulugan sang iya Pulong. Nahangpan karon sang kadamuan sang mga tawo nga si Cristo Jesus naglingkod sa trono sa di-kitaon nga mga langit sang 1914. Nahibaluan man nila nga dulaon niya sa dili madugay ang tanan nga kalautan kag himuon ang duta nga isa ka tugob-globo nga paraiso. Ining importante nga bahin sang maayong balita sang Ginharian ginabantala karon sa bug-os nga duta.​—⁠Mateo 24:14.

10. Sa bug-os nga mga siglo, ano ang reaksion sang mga tawo sa laygay ni Jehova?

10 Huo, sa bug-os nga maragtas ginpaalinton ni Jehova ang iya kabubut-on kag katuyuan sa katawhan sa duta. Ginalaragway sang rekord sang Biblia ang madamo nga nagpamati, nag-aplikar sang diosnon nga kaalam, kag ginpakamaayo sila tungod sini. Ginasugid sini ang iban nga nagsikway sang mahigugmaon nga laygay sang Dios, nga nagsunod sang malaglagon nga dalanon nanday Adan kag Eva. Gin-ilustrar ni Jesus ini nga kahimtangan sang nagpamulong sia tuhoy sa duha ka malaragwayon nga dalan. Ang isa nagadul-ong sa kalaglagan. Bangod masangkad kag malapad, ang madamo nga nagasikway sang Pulong sang Dios nagalakat sa sini. Ang isa pa ka dalan nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan. Bisan pa masipot, amo ini ang banas nga ginalaktan sang pila nga nagabaton sang Biblia sa kon ano ini, ang Pulong sang Dios, kag nagakabuhi nahisuno sa sini.​—⁠Mateo 7:​13, 14.

Magpasalamat sa Kon Ano ang Yara sa Aton

11. Ang aton ihibalo kag pagtuo sa Biblia pamatuod sang ano?

11 Lakip ka bala sa mga nagpili sang dalan padulong sa kabuhi? Kon amo, pat-od gid nga luyag mo magpabilin sa sini. Paano mo ini himuon? Pamalandungi sing tayuyon kag sing mainapresyahon ang mga pagpakamaayo nga nahatag sa imo kabuhi sang nahibaluan mo ang mga kamatuoran sang Biblia. Ang katunayan mismo nga namati ka sa maayong balita pamatuod sang pagpakamaayo sang Dios. Ginpakita ini ni Jesus sang nangamuyo sia sa iya Amay sa sining mga pulong: “Nagadayaw ako sing dayag sa imo, Amay, Ginuo sang langit kag duta, bangod gintago mo ini nga mga butang gikan sa mga maalam kag sa mga may kinaalam kag ginpahayag ini sa mga lapsag.” (Mateo 11:25) Nahangpan sang mga mangingisda kag sang mga manugsukot sing buhis ang panudlo ni Jesus, samtang wala ini nahangpan sang mataas-sing-tinun-an nga mga relihiosong lider. Si Jesus nagsiling pa: “Wala sing tawo nga makakari sa akon luwas kon buyukon sia sang Amay, nga  nagpadala sa akon.” (Juan 6:44) Kon nahibaluan mo ang Biblia kag nagapati ka kag ginasunod ang mga panudlo sini, pamatuod ini nga si Jehova nagbuyok sa imo. Rason ini agod magkasadya.

12. Sa anong mga paagi ang Biblia nagahatag sing kasanagan?

12 Ang Pulong sang Dios may yara nagahilway nga mga kamatuoran kag nagahatag ini sing kasanagan. Yadtong nagakabuhi suno sa ihibalo sang Biblia nahilway gikan sa mga disparatis, butig nga mga panudlo, kag pagkawalay hinalung-ong nga amo ang nagakontrol sa kabuhi sang minilyon. Halimbawa, ang paghibalo sang kamatuoran nahanungod sa kalag nagahilway sa aton gikan sa bisan ano nga kahadlok nga ang mga patay makahalit sa aton ukon nga ang patay nga mga hinigugma nagaantos. (Ezequiel 18:4) Ang paghibalo sang kamatuoran nahanungod sa malauton nga mga anghel nagabulig sa aton nga malikawan ang mga katalagman sang espiritismo. Ang panudlo tuhoy sa pagkabanhaw nagalugpay sa mga namatyan. (Juan 11:25) Ginapakita sa aton sang mga tagna sang Biblia kon diin na kita sa lakat sang panahon kag nagahatag ini sa aton sing pagsalig sa mga saad sang Dios para sa palaabuton. Nagapabakod man ini sang aton paglaum nga magkabuhi sing dayon.

13. Paano kita nakabenepisyo sa pisikal paagi sa pagsunod sa Pulong sang Dios?

13 Ang diosnon nga mga prinsipio sa Biblia nagatudlo sa aton nga magkabuhi sa isa ka paagi nga nagahatag sing pisikal nga mga benepisyo. Halimbawa, natun-an naton nga likawan ang mga bisyo nga nagahigko sang aton lawas, subong sang di-nagakaigo nga paggamit sang tabako kag iban pa nga mga droga. Ginalikawan naton ang pag-abuso sa alkohol. (2 Corinto 7:1) Ang pagpamati sa mga kasuguan sang Dios sa moral nagaamlig sa aton gikan sa mga balatian nga ginaliton paagi sa paghulid. (1 Corinto 6:18) Paagi sa pagsunod sa laygay sang Dios nga likawan ang gugma sa kuwarta, wala naton ginatublag ang aton kalinong sa hunahuna, subong sang ginahimo sang madamo, sa paghingamo sing mga manggad. (1 Timoteo 6:10) Sa anong mga paagi  nga nakabenepisyo ka sa pisikal bangod ginaaplikar mo ang Pulong sang Dios sa imo kabuhi?

14. Ano ang impluwensia sang balaan nga espiritu sa aton kabuhi?

14 Kon nagakabuhi kita suno sa Pulong sang Dios, ginabaton naton ang balaan nga espiritu ni Jehova. Ginapalambo naton ang tulad-Cristo nga personalidad, nga makilal-an paagi sa makagalanyat nga mga kinaiya subong sang kaluoy kag kaawa. (Efeso 4:​24, 32) Ang espiritu sang Dios nagapatubas man sa aton sang mga bunga sini​—⁠gugma, kalipay, paghidait, pagkamainantuson, pagkalulo, pagkaayo, pagtuo, pagkakalmado, kag pagpugong-sa-kaugalingon. (Galacia 5:​22, 23) Ini nga mga kinaiya nagapauswag sang makalilipay kag makahulugan nga mga kaangtanan sa iban, pati na sa mga katapo sang pamilya. Nagatigayon kita sing nasulod nga kusog nga nagabulig sa aton agod maatubang ang kabudlayan sing maisog. Nahantop mo bala kon paano naimpluwensiahan sang balaan nga espiritu ang imo kabuhi nga mangin mas maayo?

15. Samtang ginapahisanto naton ang aton kabuhi sa kabubut-on sang Dios, paano kita nagabenepisyo?

15 Samtang ginapahisanto naton ang aton kabuhi sa kabubut-on sang Dios, ginapabakod naton ang aton kaangtanan kay Jehova. Labi kita nga nakumbinsi nga nahangpan kag ginahigugma niya kita. Natun-an naton paagi sa eksperiensia nga ginasakdag niya kita sa mabudlay nga mga tion. (Salmo 18:18) Nahantop naton nga ginapamatian gid niya ang aton mga pangamuyo. (Salmo 65:2) Nagasalig kita sa iya panuytoy, may kompiansa nga magabulig ini sa aton. Kag may yara kita makalilipay nga paglaum nga sa gintalana nga tion himpiton sang Dios ang mga matutom sa iya kag hatagan niya sila sang iya dulot nga kabuhi nga walay katapusan. (Roma 6:23) “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo,” sulat ni disipulo Santiago. (Santiago 4:8) Nabatyagan mo bala nga nagabakod ang imo kaangtanan kay Jehova samtang nagapalapit ka sa iya?

Isa ka Bahandi nga Walay Kaanggid

16. Ano nga mga pagbag-o ang ginhimo sang pila ka Cristiano sang unang siglo?

16 Ginpahanumdom ni Pablo ang ginhaplas-sang-espiritu nga mga Cristiano sang unang siglo nga ang pila sa ila mga makihilawason anay, makihilahion, homoseksuwal, makawat, makagod, palahubog, mapasipalahon, kag manugkilkil. (1 Corinto 6:9-11) Bangod sang kamatuoran sang Biblia, naghimo sila sing daku nga mga pagbag-o; “ginhugasan na sila sing matinlo.” Tilawi nga handurawa kon ano ayhan ang imo kabuhi kon wala ang nagahilway nga kamatuoran nga natun-an mo sa Biblia. Pat-od gid nga ang kamatuoran isa ka bahandi nga walay kaanggid. Daw ano gid ang aton kalipay nga si Jehova nakigkomunikar sa aton!

17. Paano ginapakaon sa espirituwal ang mga Saksi ni Jehova sa Cristianong mga miting?

17 Isa pa, hunahunaa ang pagpakamaayo nga natigayon naton sa aton madamo-sing-rasa nga paghiliutod! Ang “matutom kag mainandamon nga ulipon” nagaaman sa aton sing espirituwal nga pagkaon sa nagakaigo nga tion, lakip na ang mga Biblia, mga magasin, kag iban pa nga mga publikasyon sa madamo nga hambal. (Mateo 24:45-47) Sa mga miting sa kongregasyon sang tuig 2000, ginrepaso sang mga Saksi ni Jehova sa madamo nga kapungsuran ang talalupangdon nga mga punto gikan sa walo ka panguna nga mga tulun-an sang Hebreo nga Kasulatan. Ginpamalandungan nila ang kabuhi sang 40 ka karakter sa Biblia nga ginbinagbinag sa Insight on the Scriptures. Ginbinagbinag nila ang isa ka ikap-at nga bahin sang libro nga Ang Pinakabantog nga Tawo nga Nagkabuhi kag halos ang bug-os nga libro nga Talupangda ang Tagna ni Daniel! Katluan kag anom ka segundaryo nga mga artikulo ang ginbinagbinag halin sa magasin nga Lalantawan wala labot sa 52 ka artikulo nga gintun-an. Dugang pa, ang katawhan ni Jehova ginpakaon paagi sa 12 ka guwa sang Ang Aton Ministeryo sa Ginharian  kag sa semanal nga mga pamulongpulong publiko tuhoy sa nagkalainlain nga mga topiko sa Biblia. Daw ano gid nga manggad sang espirituwal nga ihibalo ang gin-aman!

18. Sa anong mga paagi ginabuligan kita sa sulod sang Cristianong kongregasyon?

18 Sa bug-os nga kalibutan, kapin sa 91,000 ka kongregasyon ang nagahatag sing pagsakdag kag pagpalig-on paagi sa mga miting kag paghiliupod. Naagom man naton ang pagsakdag sang hamtong nga mga masigka-Cristiano nga handa sa pagbulig sa aton sa espirituwal. (Efeso 4:11-13) Huo, nakabenepisyo kita sing daku paagi sa pagbaton sang ihibalo sa kamatuoran. Isa ka kalipay nga makilala kag maalagad si Jehova. Matuod gid ang mga pulong sang salmista nga nagsulat: “Malipayon ang katawhan nga ang ila Dios amo si Jehova!”​—⁠Salmo 144:15.

Madumduman Mo Bala?

• Kay sin-o anay nakigkomunikar si Jehova antes sang panahon sang mga Cristiano?

• Paano ang espirituwal nga kapawa labi nga nagsanag sang unang siglo? sa modernong panahon?

• Ano nga mga pagpakamaayo ang matigayon bangod sang pagkabuhi suno sa ihibalo tuhoy kay Jehova?

• Ngaa nagakalipay kita sa aton ihibalo tuhoy sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 8, 9]

Ginpaalinton ni Jehova ang iya kabubut-on kanday Moises, Noe, kag Abraham

[Retrato sa pahina 9]

Sa panahon naton, si Jehova naghatag sing kasanagan sa iya Pulong

[Retrato sa pahina 10]

Hunahunaa ang aton pagpakamaayo sa madamo-sing-rasa nga paghiliutod!