Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Kon ang Dios Para sa Aton, Sin-o ang Mangin Batok sa Aton?”

“Kon ang Dios Para sa Aton, Sin-o ang Mangin Batok sa Aton?”

 “Kon ang Dios Para sa Aton, Sin-o ang Mangin Batok sa Aton?”

“Ano, nian, ang aton isiling sa sining mga butang? Kon ang Dios para sa aton, sin-o ang mangin batok sa aton?”​—⁠ROMA 8:31.

1. Sin-o ang nagbiya sa Egipto upod sa mga Israelinhon, kag ano ang nagdul-ong sa ila sa paghimo sini?

SANG ang mga Israelinhon nagapadulong na sa kahilwayan pagkatapos sang paghinguyang sing 215 ka tuig sa Egipto, ang kalabanan sadto nga tion sa kahiulipnan, “isa ka daku nga nagasalakot nga kadam-an ang nagtaklad man upod sa ila.” (Exodo 12:38) Naeksperiensiahan sining mga di-Israelinhon ang napulo ka makakulugmat nga kalalat-an nga naghapay sa Egipto kag nagyaguta sa butig nga mga diosdios sini. Sa amo man nga tion, nakita nila​—⁠ilabi na halin sa ikap-at nga kalalat-an padayon​—⁠ang ikasarang ni Jehova sa pag-amlig sa iya katawhan. (Exodo 8:​23, 24) Walay sapayan nga limitado lamang ang ila ihibalo tuhoy sa mga katuyuan ni Jehova, nakapat-od sila sa isa ka butang: Wala maamligan sang mga diosdios sang Egipto ang mga Egiptohanon, samtang ginpamatud-an ni Jehova ang iya kaugalingon nga makusog para sa mga Israelinhon.

2. Ngaa ginsuportahan ni Rahab ang Israelinhon nga mga lampitaw, kag ngaa nagakaigo gid ang iya pagsalig sa ila Dios?

2 Paglipas sang kap-atan ka tuig, antes gid lang magsulod ang mga Israelinhon sa Ginsaad nga Duta, ginpadala ni Josue, nga nagbulos kay Moises, ang duha ka lalaki agod maglampitaw sa duta. Didto nakilala nila si Rahab, nga isa ka taga-Jerico. Gikan sa iya nabatian tuhoy sa gamhanan nga mga buhat ni Jehova sa pag-amlig sa mga Israelinhon sa sulod sang 40 ka tuig kutob sang nagbiya sila sa Egipto, nahibaluan niya nga kon luyag niya nga pakamaayuhon sia sang Dios, dapat niya suportahan ang katawhan sang Dios. Bangod sang iya maalamon nga desisyon, sia kag ang iya panimalay wala nalaglag sang naagaw sang ulihi sang mga Israelinhon ang siudad. Ang milagruso nga paagi sang pagluwas sa ila isa mismo ka maathag nga pamatuod nga ang Dios yara upod sa ila. Sa amo, ang pagsalig ni Rahab sa Dios sang mga Israelinhon nagakaigo gid.​—⁠Josue 2:​1, 9-13; 6:15-17, 25.

3. (a) Ano nga milagro ang ginhimo ni Jesus malapit sa gintukod liwat nga siudad sang Jerico, kag ano ang reaksion sang Judiyong klero? (b) Ano ang narealisar sang pila ka Judiyo, kag sang ulihi sang madamong di-Judiyo?

3 Paglipas sang napulog-lima ka siglo, gin-ayo ni Jesucristo ang isa ka bulag nga nagapakilimos malapit sa gintukod liwat nga siudad sang Jerico. (Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43) Ini  nga tawo nakitluoy kay Jesus nga kaluuyan sia, nga nagapakita nga ginakilala niya nga si Jesus ginasakdag sang Dios. Sa pihak nga bahin, wala ginbaton sang Judiyong relihioso nga mga lider kag sang ila mga sumulunod ang mga milagro nga ginhimo ni Jesus subong pamatuod nga ginahimo niya ang hilikuton sang Dios. Sa baylo, ginmulay nila sia. (Marcos 2:​15, 16; 3:1-6; Lucas 7:31-35) Bisan sang nag-atubang sang katunayan nga si Jesus ginbanhaw sa tapos nila sia ginpapatay, indi sila handa nga batunon nga ini isa ka buhat sang Dios. Sa baylo, ginpangunahan nila ang paghingabot sa mga sumulunod ni Jesus, nga nagtinguha nga upangan ang ila hilikuton nga ‘ipahayag ang maayong balita tuhoy kay Ginuong Jesus.’ Apang ginhatagan sing igtalupangod sang pila ka Judiyo, kag sang ulihi sang madamong di-Judiyo ining mga hitabo kag ginbinagbinag ini sing husto. Para sa ila, maathag nga ginsikway sang Dios ang nagapakamatarong-sa-kaugalingon nga mga Judiyong lider kag ginsakdag ang kubos nga mga sumulunod ni Jesucristo.​—⁠Binuhatan 11:19-21.

Sin-o Karon ang Ginasakdag Sang Dios?

4, 5. (a) Ano ang balatyagon sang pila ka tawo tuhoy sa pagpili sing relihion? (b) Kon nagakilala sang matuod nga relihion, ano ang importante gid nga pamangkot?

4 Tuhoy sa pamangkot nahanungod sa matuod nga relihion, ang isa ka klerigo nagsiling sa isa ka interbyu sining karon lang sa telebisyon: “Magainsister ako nga ang isa ka relihion matuod kon ginahimo sini ang isa ka tawo nga mas maayo kon magkabuhi sia nahisuno sa sini.” Huo, ang matuod nga relihion nagahimo sa mga tawo nga mas maayo. Apang bangod ang isa ka relihion nagapatubas sing mas maayo nga mga tawo, ini bala mismo nagapamatuod nga ini ginasakdag sang Dios? Amo lamang bala ini ang basihan sa pagpat-od kon bala ang isa ka relihion matuod?

5 Ginaapresyar sang tagsatagsa nga mahimo sila makahimo sing personal nga pagpili, pati na ang pagpili sing relihion. Apang ang kahilwayan sa pagpili wala nagagarantiya nga ang isa ka tawo magahimo sing husto nga pagpili. Halimbawa, ang iban nga mga tawo nagapili sing relihion pasad sa kadakuon sini, manggad, maluho nga mga seremonya, ukon sa ila pamilya. Wala sing isa sini nga mga butang ang bug-os nga nagapat-od kon bala ang isa ka relihion matuod ukon indi. Ang importante nga pamangkot sa sini nga butang amo: Diin nga relihion ang nagapalig-on sa mga sumulunod sini nga himuon ang kabubut-on sang Dios kag nagahatag sing mabakod nga pamatuod nga ginasakdag ini sang Dios, amo nga ang mga sumulunod sini makasiling sing masinaligon, “ang Dios para sa amon”?

6. Ano nga mga pulong ni Jesus ang naghatag sing kasanagan may kaangtanan sa matuod kag butig nga relihion?

6 Ginhatag ni Jesus ang pagsulundan agod makilala ang matuod nga pagsimba gikan sa butig sang nagsiling sia: “Mangin mabinantayon kamo sa butig nga mga manalagna nga nagapalapit sa inyo nga nagapanapot sing karnero, apang sa sulod manunukob sila nga mga lobo. Paagi sa ila mga bunga makilala ninyo sila.” (Mateo 7:​15, 16; Malaquias 3:18) Repasuhon naton ang pila sang “mga bunga,” ukon nagapakilala nga mga tanda, sang matuod nga relihion agod mapat-od naton sing tampad kon sin-o sa karon ang ginasakdag sang Dios.

Mga Tanda nga Nagapakilala sa mga Ginasakdag Sang Dios

7. Ano ang kahulugan sang pagtudlo lamang pasad sa Biblia?

7 Ginapasad nila ang ila mga panudlo sa Biblia.  Si Jesus nagsiling: “Ang akon ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon. Kon ang bisan sin-o nagahandum sa paghimo sang Iya kabubut-on, mahibaluan niya tuhoy sa panudlo kon bala gikan ini sa Dios ukon nagapamulong ako sa akon kaugalingon.” Kag subong man: “Sia nga gikan sa Dios nagapamati sa mga pulong sang Dios.” (Juan 7:​16, 17; 8:47) Sing makatarunganon, agod maagom ang pagsakdag sang Dios, dapat itudlo sang isa kon ano lamang ang ginapahayag sang Dios sa iya Pulong kag sikwayon ang mga panudlo pasad sa kaalam ukon tradisyon sang tawo.​—⁠Isaias 29:13; Mateo 15:3-9; Colosas 2:8.

8. Ngaa importante nga gamiton ang ngalan sang Dios sa pagsimba?

8 Ginagamit kag ginabantala nila ang ngalan sang Dios, si Jehova. Si Isaias nagtagna: “Sa amo nga adlaw magasiling gid kamo: ‘Magpasalamat kamo kay Jehova! Magpanawag kamo sa iya ngalan. Ipahayag sa katawhan ang iya mga pagpakig-angot. Sambita ninyo nga ang iya ngalan ginpakataas. Mag-amba kamo kay Jehova, kay naghimo sia sing dalayawon nga mga butang. Ginapahibalo ini sa bug-os nga duta.’ ” (Isaias 12:​4, 5) Gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga mangamuyo: “Amay namon nga yara sa mga langit, pakabalaanon ang imo ngalan.” (Mateo 6:9) Busa, Judiyo man ukon di-Judiyo, ang mga Cristiano nag-alagad subong “katawhan para sa ngalan [sang Dios].” (Binuhatan 15:14) Ang Dios maathag nga nalipay sa pagsakdag sa mga nagapabugal nga mangin “katawhan para sa iya ngalan.”

9. (a) Ngaa ang kalipay nagapakilala sa mga katapo sang matuod nga relihion? (b) Paano ginpatuhay ni Isaias ang matuod nga relihion sa butig?

9 Ginapabanaag nila ang malipayon nga personalidad sang Dios. Subong awtor sang “maayong balita,” si Jehova “malipayon nga Dios.” (1 Timoteo 1:11) Gani paano ang iya mga sumilimba mangin di-malipayon ukon padayon nga mangin di-malaumon? Walay sapayan sang mga kalisdanan sa kalibutan kag personal nga mga problema, ang matuod nga mga Cristiano nagapabilin nga malipayon bangod tayuyon sila nga nagakaon sing bugana nga espirituwal nga pagkaon. Ginapatuhay sila ni Isaias sa mga nagahimo sing butig nga relihion: “Amo ini ang ginsiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Yari karon! Ang akon mga alagad magakaon, apang gutumon kamo. Yari karon! Ang akon mga alagad magainom, apang uhawon kamo. Yari karon! Ang akon mga alagad magakasadya, apang mahuy-an kamo. Yari karon! Ang akon mga alagad magahugyaw sa kalipay bangod sa maayo nga kahimtangan sang tagipusuon, apang magatuaw kamo bangod sang masakit nga dughan kag magahaya kamo bangod sang buong nga espiritu.’ ”​—⁠Isaias 65:​13, 14.

10. Ngaa indi na kinahanglan sang mga may matuod nga relihion nga mag-eksperimento pa agod mahibaluan ang pinakamaayo?

10 Ginapasad nila ang ila paggawi kag ang ila mga desisyon sa mga prinsipio sang Biblia. “Magsalig ka kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop,” laygay sa aton sang manunulat sang Hulubaton, “sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.” (Hulubaton 3:​5, 6) Ginasakdag sang Dios yadtong nagapangita sang iya panuytoy sa baylo nga nagasalig sa nagasumpakilay nga mga teoriya sang mga tawo nga wala nagasapak sang diosnon nga kaalam. Kon ang isa ka tawo handa nga dihunon ang iya kabuhi suno sa Pulong sang Dios, indi na kinahanglan nga mag-eksperimento pa sia agod mahibaluan ang pinakamaayo.​—⁠Salmo 119:33; 1 Corinto 1:19-21.

11. (a) Ngaa ang mga katapo sang matuod nga relihion wala nabahinbahin nga mangin isa ka klero kag lego nga klase? (b) Ano nga halimbawa ang ginapahamtang para sa panong sang mga nagapanguna sa tunga sang katawhan sang Dios?

11 Gin-organisar sila sa paagi sang unang-siglo nga Cristianong kongregasyon. Ginhatag ni Jesus ang prinsipio: “Indi kamo magpatawag nga Rabbi, kay isa lamang ang inyo manunudlo, samtang kamo tanan mag-ulutod. Dugang pa, indi kamo magtawag nga amay kay bisan sin-o nga tawo sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang Isa nga langitnon. Ni magpatawag kamo nga ‘mga lider,’ kay isa lamang ang inyo Lider, ang Cristo. Apang ang labing daku sa inyo mangin alagad ninyo.” (Mateo 23:8-11) Ang kongregasyon sang mga kauturan nagadumili sa isa ka bugalon nga klero nga klase nga nagapadungog sa kaugalingon paagi sa matinaastaason nga mga titulo kag nagapakataas sang ila kaugalingon sa lego. (Job 32:​21, 22) Yadtong nagabantay sang panong sang Dios ginasugo nga himuon ini “indi sa pilit, kundi sing kinabubut-on; indi tungod sa di-bunayag nga daug, kundi sing malangkagon; indi nga nagapakaginuo sa mga palanublion sang Dios, kundi mangin mga huwaran  sa panong.” (1 Pedro 5:​2, 3) Ang matuod nga Cristianong mga manugbantay wala nagapanikasog nga magpakaagalon sa pagtuo sang iban. Subong mga masigkamanugpangabudlay sa pag-alagad sa Dios, nagapanikasog lamang sila nga magpahamtang sing isa ka maayo nga halimbawa.​—⁠2 Corinto 1:24.

12. Anong timbang nga pagtamod nahanungod sa tawhanon nga mga panguluhan ang ginapatuman sang Dios sa mga nagahandum nga makatigayon sang iya pagsakdag?

12 Mapinasakupon sila sa tawhanon nga mga panguluhan kag nagapabilin nga neutral. Sia nga wala ‘nagapasakop sa superyor nga mga awtoridad’ indi makapaabot nga matigayon ang pagsakdag sang Dios. Ngaa? Bangod “ang nagaluntad nga mga awtoridad ginabutang sang Dios sa ila relatibo nga mga posisyon. Busa sia nga nagapamatok sa awtoridad nagatindog batok sa kahimusan sang Dios.” (Roma 13:​1, 2) Apang, ginakilala ni Jesus ang posibilidad sang isa ka magkatuhay sing interes sang nagsiling sia: “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga butang ni Cesar, apang ang mga butang sang Dios sa Dios.” (Marcos 12:17) Yadtong nagahandum nga matigayon ang pagsakdag sang Dios dapat ‘padayon nga magpangita anay sang ginharian [sang Dios] kag sang iya pagkamatarong,’ samtang sa amo man nga tion ginatuman ang mga kasuguan sang pungsod nga nagahisanto sa ila mas mataas nga mga responsabilidad sa Dios. (Mateo 6:33; Binuhatan 5:29) Ginpadaku ni Jesus ang neutralidad sang nagsiling sia tuhoy sa iya mga disipulo: “Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan.” Nagdugang sia sang ulihi: “Ang akon ginharian indi bahin sining kalibutan.”​—⁠Juan 17:16; 18:36.

13. Ano ang papel nga gintungdan sang gugma sa pagkilala sa katawhan sang Dios?

13 Wala sila sing ginapasulabi sa pagbuhat sing “maayo sa tanan.” (Galacia 6:10) Ang Cristianong gugma wala sing ginapasulabi, nga ginabaton ang tanan nga tawo bisan ano man ang ila duag sang panit, kahimtangan sa pangabuhi ukon edukasyon, nasyonalidad, ukon hambal. Ang pagbuhat sing maayo sa tanan kag ilabi na sa mga may labot sa ila sa pagtuo nagabulig agod makilal-an yadtong ginasakdag sang Dios. Si Jesus nagsiling: “Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.”​—⁠Juan 13:35; Binuhatan 10:​34, 35.

14. Ang mga tawo bala nga ginakahamut-an sang Dios nakasapo gid sing kahamuot sang kalabanan nga mga tawo? Ipaathag.

14 Handa sila sa pag-antos sing paghingabot bangod sang paghimo sang kabubut-on sang Dios. Si Jesus nagpaandam nga daan sa iya mga sumulunod: “Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo; kon gintuman nila ang akon pulong, tumanon nila ang inyo man.” (Juan 15:20; Mateo 5:​11, 12; 2 Timoteo 3:12) Yadtong ginasakdag sang Dios pirme nangin indi kalahamut-an subong anay ni Noe, nga nagpakamalaut sang kalibutan paagi sa iya pagtuo. (Hebreo 11:7) Sa karon, yadtong nagahandum sang pagsakdag sang Dios wala nagapangahas nga pakadiutayon ang pulong sang Dios ukon ikompromiso ang diosnon nga mga prinsipio agod malikawan ang paghingabot. Tubtob matutom nila nga ginaalagad ang Dios, nahibaluan nila nga ang mga tawo ‘nagakatingala kag padayon nga nagapasipala’ sa ila.​—⁠1 Pedro 2:12; 3:16; 4:4.

 Tion sa Pagtulutimbang sa mga Katunayan

15, 16. (a) Ano nga mga pamangkot ang nagabulig sa aton nga makilala ang relihion nga ginasakdag sang Dios? (b) Ano ang nangin konklusion sang minilyon ka tawo, kag ngaa?

15 Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Anong relihion ang kilala tungod sa pagsunod sing maayo sa Pulong sang Dios, bisan pa nga ang mga panudlo sini tuhay gikan sa mga pagtuluuhan sang kalabanan nga mga tawo? Sin-o ang nagapadaku sang importansia sang personal nga ngalan sang Dios, ginagamit pa gani ini agod ipakilala ang ila kaugalingon? Sin-o ang malaumon nga nagatudlo sa Ginharian sang Dios subong ang lamang nga solusyon sa tanan nga problema sang mga tawo? Sin-o ang nagasakdag sang mga talaksan sang Dios sa paggawi, bisan pa nga pagatamdon nga karaan? Ano nga grupo ang kilala tungod nga wala sing ginabayaran nga klero, nga ang tanan nga katapo sini mga manugbantala? Sin-o ang ginadayaw tungod mga banwahanon sila nga masinulundon sa kasuguan, bisan pa wala sila nagapakigbahin sa politika? Sin-o ang mahigugmaon nga nagahinguyang sing tion kag kuwarta sa pagbulig sa iban nga makatuon tuhoy sa Dios kag sa iya mga katuyuan? Kag walay sapayan sining tanan nga dalayawon nga mga butang, sin-o gihapon ang ginatamay, ginayaguta, kag ginahingabot?’

16 Minilyon ka tawo sa bug-os nga kalibutan ang nagtulutimbang sang mga katunayan kag nakumbinsi nga mga Saksi ni Jehova lamang ang nagahimo sang matuod nga relihion. Naghinakop sila pasad sa kon ano ang ginatudlo sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagagawi, subong man pasad sa mga benepisyo nga ginhatag sang ila relihion. (Isaias 48:17) Minilyon ang daw nagasiling, suno sa gintagna sa Zacarias 8:23: “Magaupod kami sa inyo, kay nabatian namon nga ang Dios nagaupod sa inyo.”

17. Ngaa indi matinaastaason para sa mga Saksi ni Jehova nga ipatalupangod nga sila ang may matuod nga relihion?

17 Matinaastaason bala para sa mga Saksi ni Jehova ang pagpatalupangod nga sila lamang ang ginasakdag sang Dios? Ang matuod, ang ila ginapangangkon kaangay man sa ginpangangkon anay sang mga Israelinhon sa Egipto nga ginasakdag sila sang Dios walay sapayan sang pagtuluuhan sang mga Egiptohanon, ukon sang ang unang-siglo nga mga Cristiano nagpangangkon nga ginasakdag sila sang Dios kag wala nagalakip sa Judiyong mga relihionista. Ang mga katunayan nagapamatuod nga ina nga pangangkon matuod. Sa 235 ka kadutaan ang mga Saksi ni Jehova nagahimo sang hilikuton nga gintagna ni Jesus nga himuon sang iya matuod nga mga sumilimba sa tion sang katapusan: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan  nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.”​—⁠Mateo 24:14.

18, 19. (a) Ngaa wala sing rason para sa mga Saksi ni Jehova nga untatan ang paghimo sang ila pagbantala nga hilikuton, bisan pa ginapamatukan sila? (b) Paano ginasakdag sang Salmo 41:11 ang katunayan nga ang mga Saksi ginasakdag sang Dios?

18 Ang mga Saksi ni Jehova padayon nga magahimo sini nga hilikuton, nga wala gid nagatugot nga punggan sang paghingabot ukon pagpamatok ang ila hilikuton. Ang hilikuton ni Jehova dapat himuon kag pagahimuon. Ang tanan nga panikasog nga ginhimo sang iban sang nagligad nga dekada agod upangan ang mga Saksi sa pagtuman sang hilikuton sang Dios nabang-awan, kay si Jehova nagsaad: “Bisan ano nga hinganiban nga himuon batok sa imo indi magamadinalag-on, kag bisan ano nga dila nga magatindog batok sa imo sa paghukom pakamalauton mo. Ini amo ang palanublion sang mga alagad ni Jehova, kag ang ila pagkamatarong gikan sa akon.”​—⁠Isaias 54:17.

19 Ang katunayan nga ang mga Saksi ni Jehova mas mabaskog kag mas aktibo karon sangsa una​—⁠kag ini walay sapayan sang pagpamatok sa bug-os nga kalibutan​—⁠pamatuod nga si Jehova nahamuot sa ila ginahimo. Si Hari David nagsiling: “Sa sini mahibaluan ko nga nahamuot ka sa akon, kay ang akon kaaway wala nagasinggit sa kadalag-an batok sa akon.” (Salmo 41:11; 56:​9, 11) Indi gid magasinggit ang mga kaaway sang Dios sa kadalag-an batok sa katawhan ni Jehova, kay ang ila Lider, si Jesucristo, nagaabante padulong sa katapusan nga kadalag-an!

Masabat Bala Ninyo?

• Ano ang pila anay ka halimbawa sang mga tawo nga ginasakdag sang Dios?

• Ano ang pila ka tanda nga nagapakilala sa matuod nga relihion?

• Ngaa personal kamo nga nakumbinsi nga ang mga Saksi ni Jehova ginasakdag sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 13]

Dapat ipasad sang mga nagahandum nga matigayon ang pagsakdag sang Dios ang ila mga panudlo sa iya Pulong lamang

[Retrato sa pahina 15]

Ang Cristianong mga gulang nagaalagad subong mga halimbawa para sa panong