Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagtu-ad nga Nagadul-ong sa Pag-ayo

Ang Pagtu-ad nga Nagadul-ong sa Pag-ayo

 Ang Pagtu-ad nga Nagadul-ong sa Pag-ayo

“SANG naghipos ako nagpalangluya ang akon mga tul-an bangod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw. Kay sa adlaw kag gab-i mabug-at ang imo kamot sa akon. Ang kahun-og sang akon kabuhi nagbaylo subong sang mamala nga kainit sang tingadlaw.” (Salmo 32:​3, 4) Ining makatalandog nga mga pulong mahimo nagpabanaag sang daku nga kasakit sa emosyon nga ginbatyag ni Hari David sang dumaan nga Israel, kasakit nga gindala niya sa iya kaugalingon bangod sang pagtago sa baylo sang pagtu-ad sa isa ka mabug-at nga sala.

Si David isa ka tawo nga may tumalagsahon nga mga kinaiya. Isa sia ka isganan nga hangaway, sampaton nga lider sang pungsod, mamalaybay, kag musikero. Apang, nagsandig sia, indi sa iya mga ikasarang, kundi sa iya Dios. (1 Samuel 17:​45, 46) Ginlaragway sia subong isa ka tawo nga ang tagipusuon “bug-os kay Jehova.” (1 Hari 11:⁠4) Apang nakahimo sia sang isa ka malaut gid nga sala, kag mahimo nga ginpatuhuyan niya ini sa Salmo 32. Daku ang aton matun-an paagi sa pagbinagbinag sa mga kahimtangan nga nagdul-ong sa iya pagpakasala. Mahantop naton ang mga tugalbong nga dapat likawan kag makita nga kinahanglan man naton itu-ad ang aton mga sala agod mapasag-uli ang aton kaangtanan sa Dios.

Nakasala ang Matutom nga Hari

Nagapakig-away sadto ang pungsod sang Israel sa mga Amonhon, apang si David nagapuyo sa Jerusalem. Sang isa ka gab-i samtang nagadayandayan sia sa atop sang iya palasyo, nakita niya ang isa ka matahom nga babayi nga nagapaligo sa tupad nga balay. Wala sia manikasog nga punggan ang iya kaugalingon kundi naibog sia sa iya. Sang mahibaluan niya nga sia si Bat-seba, nga asawa ni Urias, nga isa ka soldado sa iya hangaway, ginpatawag sia ni David, kag nanghilahi upod sa iya. Sang ulihi ginpahibalo ni Bat-seba kay David nga nagabusong sia.​—⁠2 Samuel 11:1-5.

Nasiod si David. Kon mabuyagyag ang ila sala, ang silot sa ila nga duha amo ang kamatayon. (Levitico 20:10) Gani nagpadihot sia sing plano. Ginpapauli niya ang bana ni Bat-seba, nga si Urias, halin sa inaway. Sa tapos sang malawig nga pagpamangkot sa iya tuhoy sa inaway, ginsugo ni David si Urias nga magpauli. Naglaum si David nga sa sini daw mapaguwa nga si Urias amo ang amay sang ginabusong ni Bat-seba.​—⁠2 Samuel 11:6-9.

Sa kalugaw-an ni David, wala ginduaw ni Urias ang iya asawa. Nagsiling si Urias nga indi sia mahimo makapauli samtang ang hangaway yara sa patag-awayan. Kon nagapakig-away ang hangaway sang Israel, ginalikawan sang mga lalaki nga maghulid, bisan sa ila mismo asawa. Dapat sila magpabilin nga matinlo suno sa seremonya. (1 Samuel 21:⁠5) Gani gin-agda ni David si Urias nga magkaon kag ginhubog sia, apang wala sia gihapon magpauli sa iya asawa. Ang katutom ni Urias nagpakamalaut sa daku nga sala ni David.​—⁠2 Samuel 11:10-13.

Labi pa gid nga nasiod si David sa resulta sang iya sala. Bangod sa kapaslawan, isa lang ang iya nakita nga solusyon. Ginpabalik niya si Urias sa patag-awayan dala ang isa ka sulat para sa heneral sang hangaway, nga si Joab. Maathag ang katuyuan sang malip-ot nga sulat: “Ibutang ninyo si Urias sa atubang gid sang inaway nga malapuyot, kag biyaan ninyo sia, agod nga maigo sia kag mapatay.” Paagi sa sulat, daw natago sang gamhanan nga hari ang iya mga buhat, sang ginpadala niya si Urias padulong sa iya kamatayon.​—⁠2 Samuel 11:14-17.

Sang matapos ang paglalaw ni Bat-seba sa iya bana, ginpakaslan sia dayon ni David. Nagligad  ang tion, kag natawo ang ila anak. Sa sining bug-os nga tion, ginhipsan ni David ang iya mga sala. Ayhan gintinguhaan niya nga pakamatarungon ang iya mga buhat. Wala bala mapatay sing dungganon si Urias sa patag-awayan kaupod sang iban? Isa pa, indi bala nga wala niya pagtumana ang iya hari bangod wala sia magpauli sa iya asawa? Ang ‘malimbungon nga tagipusuon’ magagamit sang tanan nga sahi sang pangatarungan agod pakamatarungon ang sala.​—⁠Jeremias 17:⁠9; 2 Samuel 11:25.

Mga Sayop nga Nagadul-ong sa Sala

Paano mahimo ni David, nga nagahigugma sa pagkamatarong, nga makighilahi kag magpatay? Mahimo nga ang mga binhi sang iya sala madugay na nga nasab-ug. Mahimo nga natingala kita kon ngaa si David indi kaupod sang iya mga tinawo kag wala nagasuporta sa ila sa pagpakig-away nila sa mga kaaway ni Jehova. Sa baylo, nagapahunayhunay si David sa iya palasyo, diin indi matublag sang inaway ang iya sayop nga pagkaibog sa asawa sang isa ka matutom nga soldado. Sa karon, isa ka pangamlig para sa matuod nga mga Cristiano kon aktibo sila nga magmasako sa espirituwal nga mga hilikuton sa ila kongregasyon kag tayuyon nga makigbahin sa pag-ebanghelyo nga hilikuton.​—⁠1 Timoteo 6:12.

Ginsugo ang hari sang Israel nga maghimo sing kopya sang Kasuguan kag basahon ini adlaw-adlaw. Ginhatag sang Biblia ang rason sa sini: “Agod makatuon sia sa pagkahadlok kay Jehova nga iya Dios agod matuman niya ang tanan nga mga pinamulong sining kasuguan kag sining mga palatukuran paagi sa paghimo sini; agod ang iya tagipusuon indi magpakataas sa iya mga utod kag agod indi sia maglisa gikan sa sugo sa tuo ukon sa wala.” (Deuteronomio 17:18-20) Posible nga wala ginsunod ni David ini nga sugo sang panahon nga nahimo niya ining mabug-at nga mga sala. Ang regular nga pagtuon kag pagpamalandong sa Pulong sang Dios pat-od nga magabulig sa aton nga indi magpakasala sa sining mabudlay nga mga tion.​—⁠Hulubaton 2:10-12.

Dugang pa, ang katapusan sang Napulo ka Sugo espesipiko nga nagsiling: “Dili ka magkaibog sa asawa sang imo isigkatawo.” (Exodo 20:17) Madamo sing asawa kag babayi si David sadto. (2 Samuel 3:​2-5) Apang wala yadto magpugong sa iya gikan sa pagkaibog sa isa pa ka matahom nga babayi. Ini nga kasaysayan nagapahanumdom sa aton sang pagkaserioso sang mga pulong ni Jesus: “Ang tagsatagsa nga padayon nga nagatan-aw sa isa ka babayi nga may daku nga pagkaibog sa iya nakahimo na sa iya sing panghilahi sa iya tagipusuon.” (Mateo 5:28) Sa baylo nga hunahunaon ining di-nagakaigo nga mga kailigbon, dapat naton ini dulaon sa gilayon sa aton hunahuna kag tagipusuon.

Paghinulsol kag Kaluoy

Ang prangka nga pagsaysay sang Biblia sa sala ni David wala ginsulat agod paayawan ang seksuwal nga mga kailigbon sang isa. Ang rekord nagahatag sa aton sing kahigayunan nga masaksihan ang daku kag makatalandog nga pagpabutyag ni Jehova sang isa sang iya talalupangdon nga mga kinaiya​—⁠ang iya kaluoy.​—⁠Exodo 34:​6, 7.

Sang magbata si Bat-seba sing isa ka lalaki, ginsugo ni Jehova si manalagna Natan agod sugilanunon si David. Isa ini ka buhat sang kaluoy. Kon wala ginpalapitan si David kag ginhipsan lang niya ini sing padayon, posible nga mangin kabalan sia sa pagpakasala. (Hebreo 3:13) Maayo na lang nga ginbaton ni David ang kaluoy sang Dios. Ang malantipon apang maathag nga mga pulong ni Natan nagtublag sang konsiensia ni David, kag mapainubuson niya nga ginbaton nga nakasala sia sa Dios. Sa pagkamatuod, ginkomposo ang Salmo 51, nga nagapatuhoy sa sala ni David may kaangtanan kay Bat-seba, sa tapos niya hinulsulan kag itu-ad ang iya serioso nga sala. Kabay nga indi naton pagtugutan nga mangin kabalan ang aton tagipusuon kon makahimo kita sing mabug-at nga sala.​—⁠2 Samuel 12:​1-13.

Ginpatawad si David, apang wala sia ginluwas sa disiplina ukon sa mga resulta sang iya sala. (Hulubaton 6:27) Kag ngaa abi indi pagdisiplinahon si David? Kon kunsintihon lamang sang Dios ang mga kasal-anan, ang iya mga talaksan mangin indi masaligan. Mangin indi sia epektibo kaangay sang Mataas nga Saserdote nga si Eli, nga nagsabdong sing malulo sa iya malaut nga mga anak kag nian ginpabay-an sila nga padayunon nila ang ila malain nga mga buhat. (1 Samuel 2:​22-​25) Apang, wala ni Jehova ginapahilayo ang isa nga mahinulsulon sa Iya mahigugmaon nga kaayo. Ang iya kaluoy, kaangay sang makaparepresko kag mabugnaw nga tubig, magabulig sa isa nga nakasala nga antuson ang mga resulta sang sala. Ang mahigugmaon nga epekto sang pagpatawad sang Dios kag ang makapabakod nga pagpakig-upod sa mga masigkasumilimba  makapasag-uli sa iya sa espirituwal. Huo, bangod sa gawad ni Cristo, matilawan sang isa nga nagahinulsol ang “kamanggaran sang iya [sang Dios] di-bagay nga kaayo.”​—⁠Efeso 1:7.

“Putli nga Tagipusuon” kag “Bag-o nga Espiritu”

Sang nagtu-ad na si David, wala sia magbatyag nga wala sing pulos. Ang ginpabutyag niya sa mga salmo nga iya ginsulat tuhoy sa pagtu-ad nagapakita sang iya nabatyagan nga kaumpawan kag sang iya determinasyon nga alagdon ang Dios sing matutom. Binagbinaga, halimbawa, ang Salmo 32. Sa bersikulo 1, mabasa naton: “Malipayon sia nga ang iya paglalis ginpatawad, nga ang iya sala gintabunan.” Daw ano man kabug-at sang sala, posible ang makalilipay nga resulta kon ang isa ka tawo sinsero sa iya paghinulsol. Ang isa ka paagi agod mapakita ini nga pagkasinsero amo ang pagbaton sa bug-os nga salabton tungod sa iya mga buhat, subong sang ginhimo ni David. (2 Samuel 12:13) Wala niya gintinguhaan nga pakamatarungon ang iya kaugalingon sa atubangan ni Jehova ukon gintinguhaan nga basulon ang iban. Ang bersikulo 5 nagasiling: “Gintu-ad ko ang akon sala sa imo, kag wala ko gintago ang akon kasaypanan. Nagsiling ako: ‘Itu-ad ko ang akon mga kalapasan kay Jehova.’ Kag ikaw mismo nagpatawad sang kasaypanan sang akon mga sala.” Ang matuod nga pagtu-ad nagahatag sing kaumpawan, agod indi na matublag ang isa ka tawo sang iya konsiensia bangod sang nagligad nga mga sala.

Sa tapos makitluoy sang kapatawaran ni Jehova, nagpangabay si David: “Tugaha sa akon ang isa ka putli nga tagipusuon, O Dios, kag ibutang sa sulod nakon ang isa ka bag-o nga espiritu, ang isa nga mabakod.” (Salmo 51:10) Ang pagpangabay ni David sang “isa ka putli nga tagipusuon” kag “isa ka bag-o nga espiritu” nagapakita nga nahibaluan niya nga may huyog sia sa pagpakasala kag kinahanglan niya ang bulig sang Dios sa pagtinlo sang iya tagipusuon kag magbag-o. Sa baylo nga magkaluoy sa kaugalingon, determinado sia nga magpadayon sa iya pag-alagad sa Dios. Nagpangamuyo sia: “O Jehova, patikaba ang akon mga bibig, agod nga ang akon baba magpahayag sang imo pagdayaw.”​—⁠Salmo 51:15.

Ano ang reaksion ni Jehova sa sinsero nga paghinulsol ni David kag sa iya determinado nga panikasog nga alagdon sia? Ginpasalig niya si David sing mahigugmaon: “Hatagan ko ikaw sing paghantop kag tudluan ikaw sa dalanon nga dapat mo laktan. Laygayan ko ikaw nga ang akon mata nagatulok sa imo.” (Salmo 32:⁠8) Pasalig ini sang personal nga pagtalupangod ni Jehova sa balatyagon kag mga kinahanglanon sang isa nga naghinulsol. Ginhatagan ni Jehova si David sing dugang nga paghantop, ang ikasarang nga  makita indi lamang ang naguwa nga dagway sang mga butang. Kon nagaatubang sing pagsulay sa palaabuton, mahantop niya ang resulta sang iya pagabuhaton kag ang epekto sini sa iban, kag magapanghikot sia sing mainandamon.

Ini nga bahin sang kabuhi ni David isa ka pagpalig-on sa tanan nga nakahimo sing mabug-at nga sala. Paagi sa pagtu-ad sang aton sala kag pagpakita sing sinsero nga paghinulsol, matigayon naton liwat ang aton pinakahamili nga mapanag-iyahan, ang aton kaangtanan kay Jehova nga Dios. Ang umalagi nga kasakit kag kahuluy-an nga ayhan dapat naton batason mas maayo sangsa kalisang bangod sang pagpabilin nga mahipos, ukon sa makapahamak nga resulta kon pahanugutan naton ang aton kaugalingon nga mangin kabalan sa rebelyuso nga dalanon. (Salmo 32:⁠9) Sa baylo, maeksperiensiahan naton ang mapinalanggaon nga pagpatawad sang mahigugmaon kag maluluy-on nga Dios, “ang Amay sang mapinalanggaon nga mga kaluoy kag ang Dios sang bug-os nga paglipay.”​—⁠2 Corinto 1:3.

[Retrato sa pahina 31]

Naglaum si David nga malikawan niya ang mga resulta sang iya sala paagi sa pagpapatay kay Urias