Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Espiritismo kag ang Pagpangita sing Matuod nga Espirituwalidad

Ang Espiritismo kag ang Pagpangita sing Matuod nga Espirituwalidad

 Ang Espiritismo kag ang Pagpangita sing Matuod nga Espirituwalidad

KITA tanan may espirituwal kag materyal nga mga kinahanglanon. Amo kon ngaa madamo ang nagapamangkot, Ano ang katuyuan sang kabuhi, ngaa nagaantos ang mga tawo, kag ano ang nagakatabo sa aton kon mapatay kita? Madamong sinsero nga mga tawo ang nagapangita sing mga sabat sa sini kag sa kaanggid nga mga pamangkot sa mga pagtinipon diin nagapamangkot sila sa mga espiritista sa paglaum nga makapakighambal sa mga espiritu sang mga patay. Ginatawag ini nga buhat nga espiritismo.

Masapwan ang mga nagabuhat sing espiritismo sa madamong pungsod, kag nagatipon sila sa mga kongregasyon kag mga simbahan. Sa Brazil, halimbawa, ginasunod sang mga 4,000,000 ka espiritista ang mga panudlo nga ginhimo ni Hyppolyte Léon Denizard Rivail, isa ka Pranses nga edukador kag pilosopo sang ika-19 nga siglo nga naggamit sang alyas nga Allan Kardec sa iya pagsulat. Una nga nangin interesado si Kardec sa espiritismo sang 1854. Nagpulupamangkot sia sang ulihi sa mga espiritista sa madamo nga lugar kag ginsulat ang mga sabat sa The Book of Spirits, nga ginbalhag sang 1857. Ang duha pa ka libro nga ginsulat niya amo ang The Mediums’ Book kag The Gospel According to Spiritism.

Naangot ang espiritismo sa relihiosong mga buhat subong sang voodoo, pagpangaswang, madyik, ukon Satanismo. Apang, ang mga nagasunod sa mga panudlo ni Allan Kardec nagsiling nga tuhay ang ila mga ginapatihan. Ang ila mga publikasyon masunson nga nagakutlo sang Biblia, kag ginapatuhuyan nila si Jesus subong “ang giya kag huwaran sang tanan nga tawo.” Nagsiling sila nga ang mga panudlo ni Jesus amo “ang pinakaputli nga pagpahayag sang kasuguan sang Dios.” Gintamod ni Allan Kardec ang mga sinulatan sang mga espiritista subong amo ang ikatlo nga pagpahayag sang kasuguan sang Dios sa katawhan, ang duha nga nauna amo ang mga panudlo ni Moises kag ang mga panudlo ni Jesus.

Madamo ang naganyat sa espiritismo bangod ginapadaku sini ang gugma sa isigkatawo kag ang mga buhat sang kaluoy. Ang isa ka pagpati sang mga espiritista amo: “Wala sing kaluwasan kon wala sing kaluoy.” Madamong espiritista ang aktibo sa pagbulig sa katilingban, nga nagabulig sa pagpatindog sang mga ospital, mga eskwelahan, kag iban pa nga mga institusyon. Dalayawon ini nga mga panikasog. Apang, ano ang kinatuhayan sang mga ginapatihan sang mga espiritista sa mga panudlo ni Jesus nga narekord sa Biblia? Binagbinagon naton ang duha ka halimbawa: ang paglaum para sa mga patay kag ang kabangdanan sang pag-antos.

Ano ang Paglaum Para sa mga Patay?

Madamong espiritista ang nagapati sa reinkarnasyon. Ang isa ka publikasyon sang mga espiritista nagsiling: “Ang reinkarnasyon amo lamang ang doktrina nga nagahisanto sa aton ideya tuhoy sa katarungan sang Dios; amo lamang ini ang doktrina nga makapaathag sang palaabuton kag makapabakod sang aton mga paglaum.” Ginapaathag sang mga espiritista nga sa kamatayon ang kalag, ukon “nagpakatawo nga espiritu,” nagabiya sa lawas​—⁠kaangay sang alibangbang nga nagaguwa sa balayan sini. Nagapati sila nga ining mga espiritu nangin tawo sang ulihi agod dulaon ang mga sala nga ginhimo sang nagligad nga pagkabuhi. Apang indi na madumduman ining nagligad nga mga sala. “Ginkabig sang Dios nga nagakaigo nga kalimtan ang mga sala nga ginhimo sang nagligad nga pagkabuhi,” siling sang The Gospel According to Spiritism.

“Ang pagpanghiwala sa reinkarnasyon pagpanghiwala man sa mga pulong ni Cristo,” sulat ni Allan Kardec. Apang, wala gid ginmitlang ni Jesus ang tinaga nga “reinkarnasyon” kag wala gid sia magsambit sina nga ideya. (Tan-awa ang “Ginatudlo Bala Sang Biblia ang Reinkarnasyon?” sa pahina 22.) Sa baylo, gintudlo ni Jesus ang pagkabanhaw sang mga patay. Sa tion sang iya ministeryo sa  duta, ginbanhaw niya ang tatlo ka tawo​—⁠ang anak nga lalaki sang balo nga babayi sa Nain, ang anak nga babayi sang pangulo nga opisyal sang isa ka sinagoga, kag ang iya suod nga abyan nga si Lazaro. (Marcos 5:​22-​24, 35-​43; Lucas 7:​11-​15; Juan 11:​1-​44) Binagbinagon naton ang isa sining tumalagsahon nga mga hitabo kag tan-awon naton kon ano ang buot silingon ni Jesus sa “pagkabanhaw.”

Ang Pagkabanhaw ni Lazaro

Nabalitaan ni Jesus nga ang iya abyan nga si Lazaro nagamasakit. Pagligad sang duha ka adlaw, ginsilingan niya ang iya mga disipulo: “Si Lazaro nga aton abyan nagpahuway, apang magalakbay ako pakadto didto agod nga mapukaw sia sa katulugon.” Wala mahangpi sang mga disipulo ang buot silingon ni Jesus, gani nagsiling sia sing maathag: “Si Lazaro napatay.” Sang nagkadto si Jesus sang ulihi sa lulubngan ni Lazaro, apat ka adlaw na sia nga patay. Walay sapayan sini, ginsugo ni Jesus nga buksan ang bato nga nagatakop sa ganhaan sang lulubngan. Nian nagsinggit sia: “Lazaro, guwa ka!” Sa sina, natabo ang isa ka makatilingala nga butang. “Ang tawo nga napatay nagguwa nga nasamburan ang iya mga tiil kag mga kamot, kag ang iya nawong naputos sing tela. Si Jesus nagsiling sa ila: ‘Hubari ninyo sia kag palakta.’ ”​—⁠Juan 11:​5, 6, 11-14, 43, 44.

Maathag nga indi ini reinkarnasyon. Ginsiling ni Jesus nga ang napatay nga si Lazaro nagakatulog kag wala sing pangalibutan. Subong sang ginsiling sang Biblia, ‘nadula ang iya mga hunahuna.’ “Wala [sia] makahibalo sing bisan ano.” (Salmo 146:⁠4; Manugwali 9:⁠5) Ang ginbanhaw nga si Lazaro indi isa ka tuhay nga tawo nga may nagpakatawo nga espiritu. Amo gihapon ang iya personalidad, edad, kag mga memorya. Ginpadayon niya ang iya pagkabuhi antes sia makaagi sang hilaw nga kamatayon kag nagbalik sia sa iya mga hinigugma nga naglalaw sang napatay sia.​—⁠Juan 12:1 2.

Sang ulihi, napatay liwat si Lazaro. Gani, ano ang katuyuan sang pagbanhaw sa iya? Upod sa iban pa nga mga pagkabanhaw nga ginhimo ni Jesus, ginapalig-on sini ang aton pagsalig sa panaad sang Dios nga mabanhaw ang Iya matutom nga mga alagad sa Iya gintalana nga tion. Bangod sang mga milagro ni Jesus, nangin mas makahulugan ang iya mga pulong: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Sia nga nagapakita sing pagtuo sa akon, bisan mapatay pa sia, magakabuhi.”​—⁠Juan 11:25.

Tuhoy sa sinang palaabuton nga pagkabanhaw, si Jesus nagsiling: “Ang oras magaabot nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang [akon] tingog kag magaguwa, ang mga nakahimo sing maayong mga butang sa pagkabanhaw nga sa kabuhi, yadtong nakahimo sing malaut nga mga butang sa pagkabanhaw nga sa paghukom.” (Juan 5:​28, 29) Subong sang natabo kay Lazaro, mangin pagkabanhaw ina sang patay nga mga tawo. Indi ini paghiusa liwat sang may pangalibutan nga mga espiritu kag sang ginbanhaw nga mga lawas nga nadunot na kag mahimo nga nangin bahin na gani sang iban buhi nga mga organismo. Ang pagbanhaw sa mga patay masarangan gid sang Manunuga sang langit kag duta, nga wala sing latid ang kaalam kag gahom.

Wala bala ginapakita sang doktrina sang pagkabanhaw, subong sang gintudlo ni Jesucristo, ang daku nga gugma sang Dios para sa mga tawo subong mga indibiduwal? Apang kamusta ang ikaduha nga pamangkot nga ginsambit kaina?

Ano ang Kabangdanan Sang Pag-antos?

Nagakatabo ang kalabanan nga pag-antos sang tawo bangod sang mga butang nga ginahimo sang di-maalamon, di-eksperiensiado, ukon malauton pa gani nga mga tawo. Apang, kamusta ang makapahanusbo nga mga hitabo nga indi mapabangod sing direkta sa mga tawo? Halimbawa, ngaa may mga aksidente kag kinaugali nga mga kalamidad? Ngaa ang pila ka kabataan natawo nga may malubha nga mga balatian? Ginkabig ni Allan Kardec ini nga butang subong mga silot. Sia nagsulat: “Kon kita ginasilutan nian basi may kasaypanan nga ginhimo. Kon ina nga kasaypanan wala ginhimo  sa karon nga kabuhi nian basi ginhimo ini sang nagligad nga pagkabuhi.” Ginatudluan ang mga espiritista nga magpangamuyo: “Ginuo, Ikaw makatarunganon gid. Ang balatian nga ginhatag Mo mahimo nga nagakabagay . . . Ginabaton ko ini bilang pagtumbas sa akon nagligad kag pamatuod sang akon pagtuo kag pagpasakop sa Imo ginpakamaayo nga kabubut-on.”​—⁠The Gospel According to Spiritism.

Gintudlo bala ina ni Jesus? Wala. Nahibaluan gid ni Jesus ang ginasiling sang Biblia: “Ang tion kag wala ginapaabot nga hitabo nagakahanabo sa ila tanan.” (Manugwali 9:11) Nahibaluan niya nga kon kaisa nagakatabo ang malain nga mga butang. Indi ini silot bangod sang sala.

Binagbinaga ini nga hitabo sa kabuhi ni Jesus: “Samtang nagalabay [si Jesus] nakita niya ang isa ka tawo nga bulag kutob sa pagkatawo. Kag ginpamangkot sia sang iya mga disipulo: ‘Rabbi, sin-o ang nakasala, ini bala nga tawo ukon ang iya mga ginikanan, amo kon ngaa natawo sia nga bulag?’ ” Ang ginsabat ni Jesus makatudlo gid: “Indi ini nga tawo ang nakasala ukon ang iya mga ginikanan, kundi agod ang mga buhat sang Dios mapahayag sa iya kahimtangan. Sang mapamulong niya ini, nagdupla sia sa duta kag naghimo sing lunang sa dupla paagi sa laway, kag ginhamlitan niya sing lunang ang mga mata sang tawo kag nagsiling sa iya: ‘Lakat ka kag manghugas sa punong sang Siloe.’ . . . Kag gani naglakat sia kag nanghugas, kag nagbalik nga makakita.”​—⁠Juan 9:​1-3, 6, 7.

Ginpakita sang mga pulong ni Jesus nga indi salaon ang tawo ukon ang iya ginikanan amo nga natawo sia nga bulag. Gani wala gid ginsakdag ni Jesus ang ideya nga ginasilutan ang tawo tungod sa mga sala nga nahimo sa nagligad nga kabuhi. Matuod, nahibaluan ni Jesus nga ang tanan nga tawo nakapanubli sing sala. Apang ang sala ni Adan ang ila ginpanubli, indi ang mga sala nga ila nahimo antes sila matawo. Bangod sang sala ni Adan, ang tanan nga tawo nabun-ag nga di-himpit sa pisikal, mahimo magbalatian kag mapatay. (Job 14:⁠4; Salmo 51:⁠5; Roma 5:12; 9:11) Sa pagkamatuod, ginpadala si Jesus sa pagtadlong sina nga kahimtangan. Nagsiling si Juan Bautista nga si Jesus amo “ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan!”​—⁠Juan 1:29.⁠ *

 Talupangda man nga wala magsiling si Jesus nga ginhungod sang Dios nga matawo nga bulag ang tawo agod maglabay si Jesus kag ayuhon sia sa pila ka adlaw. Isa gid ina ka mapintas kag makangilil-ad nga buhat! Magahatag bala ini sang kadayawan sa Dios? Indi. Sa baylo, ang milagruso nga pag-ayo sa bulag nga tawo ‘nagpahayag sang mga buhat sang Dios.’ Kaangay sang madamong iban pa nga mga pagpang-ayo nga ginhimo ni Jesus, ginpabanaag sini ang hanuot nga gugma sang Dios sa nagaantos nga katawhan kag ginpalig-on ang pagkamasaligan sang Iya saad nga dulaon ang tanan nga balatian kag pag-antos sang tawo sa iya gintalana nga tion.​—⁠Isaias 33:24.

Indi bala makalipay nga mahibaluan nga sa baylo nga paantuson kita, ang aton langitnon nga Amay nagahatag sing “maayong mga butang sa mga nagapangayo sa iya”? (Mateo 7:11) Pagahimayaon gid ang Labing Mataas kon ang mga mata sang mga bulag makakita, ang mga dulunggan sang mga bungol makabati, kag ang mga piang makalakat, makatumbo, kag makadalagan!​—⁠Isaias 35:​5, 6.

Pagpaayaw sa Aton Espirituwal nga mga Kinahanglanon

Si Jesus nagsiling: “Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba ni Jehova.” (Mateo 4:⁠4) Huo, mapaayawan ang aton espirituwal nga mga kinahanglanon kon basahon naton ang Pulong sang Dios, ang Biblia, kag magkabuhi nahisuno sa sini. Ang pagkadto sa mga espiritista indi gid makapaayaw sang aton espirituwal nga mga kinahanglanon. Sa pagkamatuod, ang subong sini nga buhat ginapakamalaut gid sa ginatawag ni Allan Kardec subong ang nahauna nga pagpahayag sang kasuguan sang Dios.​—⁠Deuteronomio 18:10-​13.

Ginakilala sang madamo, pati na sang mga espiritista, nga ang Dios amo ang Isa nga Supremo, walay katapusan, himpit gid, mabuot, maayo, kag makatarunganon. Apang madamo pa ang ginapahayag sang Biblia. Ginasugid sini nga may personal sia nga ngalan, nga Jehova, nga dapat naton padunggan subong sang ginhimo ni Jesus. (Mateo 6:⁠9; Juan 17:⁠6) Ginalaragway sini ang Dios subong isa ka matuod nga persona nga upod sa iya ang mga tawo makatigayon sing suod nga kaangtanan. (Roma 8:​38, 39) Sa pagbasa sa Biblia, natun-an naton nga ang Dios maluluy-on kag “wala ginahimo sa aton ang suno sa aton mga sala; ukon ginahatag sa aton ang nagakabagay sa aton suno sa aton mga kasaypanan.” (Salmo 103:10) Paagi sa iya nasulat nga Pulong, ginapahayag sang Soberanong Ginuong Jehova ang iya gugma, pagkasupremo, kag pagkamakatarunganon. Sia amo ang nagagiya kag nagaamlig sa matinumanon nga mga tawo. Ang pagkilala kay Jehova kag sa iya Anak, nga si Jesucristo, “nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan.”​—⁠Juan 17:3.

Ginahatag sang Biblia ang tanan nga impormasyon nga kinahanglan naton tuhoy sa mga katuyuan sang Dios, kag nagasugid ini sa aton kon ano ang dapat naton himuon kon luyag naton sia pahamut-an. Ang mahalungon nga pag-usisa sa Biblia nagahatag sing matuod kag makaalayaw nga mga sabat sa aton mga pamangkot. Nagahatag man sa aton ang Biblia sing panuytoy sa kon ano ang husto kag sala, kag nagahatag ini sing malig-on nga paglaum. Ginapasalig kita sini nga malapit na “pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata [sang mga tawo], kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang [magataliwan].” (Bugna 21:​3, 4) Paagi kay Jesucristo, hilwayon ni Jehova ang mga tawo gikan sa napanubli nga sala kag pagkadihimpit, kag panublion sang matinumanon nga mga tawo ang kabuhi nga walay katapusan sa paraiso nga duta. Sa sina nga tion, mapaayawan gid sing bug-os ang ila pisikal kag espirituwal nga mga kinahanglanon.​—⁠Salmo 37:​10, 11, 29; Hulubaton 2:​21, 22; Mateo 5:5.

[Nota]

^ par. 19 Para sa paghinun-anon kon paano nagsugod ang sala kag kamatayon, tan-awa ang kapitulo 6 sang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Kahon sa pahina 22]

GINATUDLO BALA SANG BIBLIA ANG REINKARNASYON?

May mga teksto bala sa Biblia nga nagasakdag sa doktrina sang reinkarnasyon? Binagbinaga ang pila sang mga kasulatan nga ginagamit sang mga nagapati sa sini nga doktrina:

“Kay ang tanan, ang mga Manalagna kag ang Kasuguan, nagpanagna tubtob kay Juan . . . Sia mismo ‘si Elias nga magakari.’ ”​​—⁠Mateo 11:​13, 14.

Si Juan Bautista amo bala si Elias nga natawo liwat? Sang ginpamangkot: “Ikaw bala si Elias?” si Juan maathag nga nagsabat: “Indi ako.” (Juan 1:21) Apang, gintagna nga mauna si Juan sa Mesias “sa espiritu kag sa gahom ni Elias.” (Lucas 1:​17; Malaquias 4:​5, 6) Kon sa aton pa, si Juan Bautista amo si Elias sa kahulugan nga ginhimo niya ang hilikuton nga kaanggid sa ginhimo ni Elias.

“Kon ang isa indi matawo liwat, indi sia makakita sang ginharian sang Dios. Indi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, Kinahanglan kamo matawo liwat.”​—⁠Juan 3:​3, 7.

Ang isa sang mga apostoles nagsulat sang ulihi: “Pakamaayuhon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo! Bangod sang iya daku nga kaluoy natawo kita liwat sa isa ka buhi nga paglaum paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga patay.” (1 Pedro 1:​3, 4, Revised Standard Version; Juan 1:​12, 13) Maathag nga ang pagkatawo liwat nga ginpatuhuyan ni Jesus amo ang isa ka espirituwal nga eksperiensia nga mahanabo samtang ang iya mga sumulunod buhi pa, wala ini nagapatuhoy sa isa ka palaabuton nga reinkarnasyon.

“Kon ang tawo mapatay, magakabuhi sia sing dayon: kon ang mga adlaw sang akon pagkabuhi sa Duta matapos na, magahulat ako, kay ako magabalik liwat.”​—⁠Isa ka “Griego nga pagbadbad” sa Job 14:14 nga ginbalikwat sa The Gospel According to Spiritism.

Ang Revised Standard Version nagabadbad sini nga bersikulo: “Kon ang tawo mapatay, mabuhi pa bala sia? Sa tanan nga adlaw sang akon pag-alagad magahulat ako, tubtob mag-abot ang paghilway sa akon.” Basaha ang konteksto sina nga bersikulo. Makita mo nga ang mga patay nagahulat sa lulubngan para sa “paghilway” sa ila. (Bersikulo 13) Samtang nagahulat, wala sila nagakabuhi. “Ang tawo nga napatay madula sing bug-os; kag kon ang tawo mapukan, wala na sia.”​—⁠Job 14:​10, Septuagint nga bersion ni Bagster.

[Retrato sa pahina 21]

Ang paglaum sa pagkabanhaw nagapahayag sang daku nga interes sang Dios sa aton subong mga indibiduwal

[Mga retrato sa pahina 23]

Dulaon sang Dios ang tanan nga pag-antos sang tawo