Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Talupangda ang Makatilingala nga mga Binuhatan sang Dios

Talupangda ang Makatilingala nga mga Binuhatan sang Dios

 Talupangda ang Makatilingala nga mga Binuhatan sang Dios

“Madamo nga butang ang imo nahimo, O Jehova nga akon Dios, bisan ang imo makatilingala nga mga binuhatan kag ang imo mga hunahuna sa amon; wala sing bisan sin-o nga mapaanggid sa imo.”​—⁠SALMO 40:5.

1, 2. Ano ang aton pamatuod tuhoy sa makatilingala nga mga binuhatan sang Dios, kag ano ang ginatiklod sini sa aton nga himuon?

KON basahon mo ang Biblia, makita mo sa gilayon nga ang Dios naghimo sing makatilingala nga mga butang para sa iya anay katawhan, ang Israel. (Josue 3:⁠5; Salmo 106:​7, 21, 22) Bisan pa si Jehova wala karon nagapasilabot subong sang ginhimo niya anay sa mga hilikuton sang tawo, makita naton sa aton palibot ang bugana nga pamatuod sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Gani may rason gid kita nga magbuylog sa salmista sa pagsiling: “Kadamo sang imo mga binuhatan, O Jehova! Sa kaalam ginhimo mo ini tanan. Ang duta puno sang imo mga binuhatan.”​—⁠Salmo 104:24; 148:1-5.

2 Madamo karon ang wala nagasapak ukon nagasikway sining maathag nga pamatuod sang mga hinimuan sang Manunuga. (Roma 1:20) Apang, nagakaigo para sa aton nga pamalandungan ini kag maghinakop may kaangtanan sa aton kahimtangan  kag katungdanan sa aton Manunuga. Ang Job kapitulo 38 tubtob 41 maayo gid nga bulig sa sini, kay ginpatalupangod didto ni Jehova kay Job ang pila ka bahin sang Iya makatilingala nga mga binuhatan. Binagbinaga ang pila ka importante gid nga hulusayon nga ginpautwas sang Dios.

Gamhanan kag Makatilingala nga mga Binuhatan

3. Suno sa rekord sang Job 38:​22, 23, 25-29, ano nga mga butang ang ginpamangkot sang Dios?

3 Sa isa ka tion, ginpamangkot sang Dios si Job: “Nakasulod ka na bala sa mga bodega sang niebe, ukon nakita mo bala bisan ang mga bodega sang graniso, nga ginapunggan ko para sa tion sang kagamo, para sa adlaw sang pag-away kag inaway?” Sa madamo nga bahin sang aton duta, ang niebe kag graniso bahin sang kabuhi. Ang Dios nagsiling pa: “Sin-o ang naghimo sang iligan para sa baha kag sang dalan para sa madaguob nga gal-um sang bagyo, agod magpaulan sa duta nga wala sing tawo, sa kahanayakan nga wala sing dutan-on nga tawo, agod busgon ang mga duog nga ginbagyuhan kag nahapay kag agod patubuon ang gutok sang hilamon? May amay bala ang ulan, ukon sin-o ang nag-anak sang mga tinulo sang tun-og? Gikan kay sin-o tiyan nagguwa ang yelo, kag kon tuhoy sa nagyelo nga tun-og sang langit, sin-o ang nag-anak sini?”​—⁠Job 38:​22, 23, 25-29.

4-6. Sa anong kahulugan ang ihibalo sang tawo tuhoy sa niebe indi kompleto?

4 Mahimo tamdon sang iban nga nagakabuhi sa madasig-sing-lakat nga katilingban kag dapat maglakbay ang niebe subong isa ka balagbag lamang. Apang, ang di-maisip pa nga iban nagatamod sang niebe subong isa ka kalipay, nga nagapatubas sang matahom nga duog sa tigtulugnaw kag nagabukas sang mga kahigayunan para sa pinasahi nga mga hilikuton. Ginadumdom ang pamangkot sang Dios, ikaw bala may detalyado nga ihibalo sa niebe, sa kon ano gid ang hitsura sini? Ti, nahibaluan naton kon ano ang hitsura sang madamo sini, ayhan gikan sa mga retrato sang mga tinumpok nga niebe ukon bangod nakakita na kita sing madamo nga niebe. Apang ano naman ang isa ka tipik sang niebe? Nahibaluan mo bala kon ano ang hitsura sini, ayhan nausisa ini gikan sa ginhalinan sini?

5 Ang pila ka tawo naghinguyang sing dinekada sa pagtuon kag sa pagretrato sa mga tipik sang niebe. Ang isa ka tipik sang niebe mahimo nga ginahuman sang isa ka gatos ka mapino nga kristal nga yelo sa nagakalainlain kag matahom nga mga desinyo. Ang libro nga Atmosphere nagasiling: “Ang wala katapusan nga pagkananarisari sang mga tipik sang niebe nahibaluan na sing lapnag, kag bisan pa nagainsister ang mga sientipiko nga wala sing kasuguan sang kinaugali ang nagadumili nga makopya ini, wala gid sing nakita nga duha ka tipik nga magkaanggid. Isa ka maid-id nga pagtuon ang ginhimo ni . . . Wilson A. Bentley, nga naghinguyang sing kapin sa 40 ka tuig sa pag-usisa kag sa pagretrato sa mga tipik sang niebe sa mikroskopyo kag wala gid sia sing nakita nga duha nga magkaanggid sing eksakto.” Kag bisan pa, sa talagsahon nga kaso, ang duha daw magkaanggid, bag-uhon gid bala sina ang kalatingalahan sang daku nga pagkananarisari sang mga tipik sang niebe?

6 Dumduma ang pamangkot sang Dios: “Nakasulod ka na bala sa mga bodega sang niebe?” Madamo ang nagahunahuna sa mga panganod subong mga bodega sang niebe. Mahanduraw mo bala nga magakadto ka sa sining mga bodega agod bakibakion ang pila ka tipik nga niebe suno sa walay latid nga pagkananarisari sini kag agod tun-an kon paano ini nagluntad? Ang isa ka ensiklopedia sa siensia nagsiling: “Ang kinaugali kag ginhalinan sang pinakaubod sang niebe, nga kinahanglanon agod magyelo ang tinulo nga panganod sa temperatura nga mga -40°F (-40°C), indi pa mahangpan sing bug-os.”​—⁠Salmo 147:​16, 17; Isaias 55:​9, 10.

7. Daw ano kasangkad ang ihibalo sang tawo tuhoy sa ulan?

7 Ukon ano naman ang ulan? Ginpamangkot sang Dios si Job: “May amay bala ang ulan, ukon sin-o ang nag-anak sang mga tinulo sang tun-og?” Ini man nga ensiklopedia sa siensia nagsiling: “Bangod sang masibod nga mga paghulag sa atmospera kag sang madamo nga pagkananarisari sang alisngaw kag kaundan sang partikulo sang hangin, daw imposible makahimo sing isa ka detalyado kag pangkabilugan nga teoriya sa kon paano ang mga panganod  kag ang pagbunok sang ulan nagakatabo.” Sa mas simple nga mga termino, ang mga sientipiko naghatag sing detalyado nga mga teoriya, apang indi nila mapaathag kon ano gid ang ulan. Apang, nahibaluan mo nga ang kinahanglanon nga ulan nagatupa, nagabunyag sang duta, nagabuhi sang mga tanom, nagahimo sang kabuhi nga posible kag makalilipay.

8. Ngaa ang mga pulong ni Pablo nga narekord sa Binuhatan 14:17 nagakaigo?

8 Wala ka bala nagaugyon sa paghinakop ni apostol Pablo? Ginlaygayan niya ang iban nga tan-awon sa sining makalilipay nga mga binuhatan ang pamatuod tuhoy sa Isa sa likod sini. Si Pablo nagsiling tuhoy kay Jehova nga Dios: “Wala sia magpabaya sa iya kaugalingon nga walay saksi nga naghimo sia sing maayo, nga nagahatag sa inyo sing mga ulan gikan sa langit kag sing mapatubason nga mga panag-on, nga ginapuno ang inyo tagipusuon sing pagkaon kag kasadya.”​—⁠Binuhatan 14:17; Salmo 147:8.

9. Paano ginapadayag sang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios ang iya daku nga gahom?

9 Indi maduhaduhaan nga ang Naghimo sining makatilingala kag mapuslanon nga mga binuhatan may yara wala latid nga kaalam kag daku nga gahom. Tuhoy sa iya gahom, hunahunaa ini: Ginasiling nga may mga 45,000 ka unos nga may daguob kag kilat kada adlaw, kapin sa 16 milyones kada tuig. Nagakahulugan ini nga mga 2,000 ang nagakatabo sa sini mismo nga tion. Ang masibod nga mga panganod sang isa ka unos nga may daguob kag kilat nagapatubas sang enerhiya nga katumbas sa napulo ukon kapin sang nuklear nga mga bomba nga ginhulog sa Bug-os Kalibutan nga Inaway II. Makita mo ang pila sina nga enerhiya subong kilat. Luwas nga makahalawhaw, ang kilat nagabulig sa pagpatubas sang mga porma sang nitroheno nga nagalab-ot sa duta, diin ginasalupsop ini sang mga tanom subong kinaugali nga abono. Gani ang kilat isa ka ginapakita nga enerhiya, apang nagahatag man ini sing daku nga kapuslanan.​—⁠Salmo 104:​14, 15.

Ano ang Epekto sa Imo?

10. Paano mo sabton ang mga pamangkot nga makita sa Job 38:33-38?

10 Handurawa ang imo kaugalingon sa lugar ni Job, nga ginapamangkot sang Labing Gamhanan nga Dios. Ayhan magaugyon ka nga ang kalabanan nga mga tawo nagahatag sing diutay lamang nga igtalupangod sa makatilingala nga mga binuhatan  sang Dios. Ginapamangkot ni Jehova sa aton ang mabasa naton sa Job 38:33-38. “Nahibaluan mo bala ang mga palatukuran sang mga langit, ukon matukod mo bala ang awtoridad sini sa duta? Mapabaskog mo bala ang imo tingog tubtob sa panganod, agod tabunan ka sang alimbukad sang tubig? Masugo mo bala ang mga kilat agod nga maglakat sila kag magsiling sa imo, ‘Yari kami!’? Sin-o ang nagbutang sang kaalam sa mga anib sang panganod, ukon sin-o ang naghatag sing paghantop sa kalatingalahan sa langit? Sin-o ang makaisip sing husto sang mga panganod nga may kaalam, ukon ang mga tadyaw sang tubig sa langit​—⁠sin-o ang makapatakilid sini, kon ang yab-ok mabubo subong nga isa ka tinunaw nga butang, kag ang mga puga sang duta magtapikay?”

11, 12. Ano ang pila ka butang nga nagapamatuod nga ang Dios amo ang Naghimo sang makatilingala nga mga binuhatan?

11 Nabinagbinag naton ang pila lamang sang mga punto nga ginpautwas ni Elihu kay Job, kag nakita naton ang pila ka pamangkot ni Jehova nga dapat sabton ni Job “subong sang mabukod nga lalaki.” (Job 38:⁠3) Nagasiling kita nga “pila” bangod sa kapitulo 38 kag 39, ginpatalupangod sang Dios ang iban pa nga talalupangdon nga mga bahin sang pagpanuga. Halimbawa, ang mga konstelasyon sa mga langit. Sin-o ang nakahibalo sang tanan nga kasuguan, ukon mga palatukuran, sini? (Job 38:31-33) Ginpatalupangod ni Jehova kay Job ang pila sa mga kasapatan​—⁠ang leon kag uwak, ang kanding sa bukid kag zebra, ang talunon nga toro kag avestruz, ang madasig nga kabayo kag ang agila. Daw ginpamangkot sang Dios si Job kon ginhatagan niya ining nanarisari nga mga kasapatan sang ila mga kinaugali, nga nagatugot sa ila nga magkabuhi kag magmuad. Mahimo nga nalipay ka nga tun-an ining mga kapitulo, ilabi na kon mahuyugon ka sa mga kabayo ukon sa iban pa nga mga kasapatan.​—⁠Salmo 50:​10, 11.

12 Imo man mausisa ang Job kapitulo 40 kag 41, diin ginpangabay liwat ni Jehova si Job nga sabton ang mga pamangkot tuhoy sa duha ka tinuga. Nahangpan naton ini subong ang hippopotamus (Behemoth), nga daku kaayo kag mabakod sing lawas, kag ang makakulugmat nga buaya sa Nilo (Leviatan). Ang tagsa sa kaugalingon nga paagi isa ka katingalahan sang pagpanuga nga takus talupangdon. Tan-awon naton karon kon ano ang mahinakop naton.

13. Ano ang epekto kay Job sang pamangkot sang Dios, kag paano kita dapat maapektuhan sining mga butang?

13 Ginapakita sa aton sang Job kapitulo 42 kon ano ang epekto sang pagpamangkot sang Dios kay Job. Antes sini ginhatagan sing tuman nga igtalupangod ni Job ang iya kaugalingon kag ang iban. Apang sa pagbaton sang pagtadlong nga ginpahangop sa mga pamangkot sang Dios, nagbag-o si Job sa iya panghunahuna. Sia nagtu-ad: “Nahibaluan ko nga masarangan mo [Jehova] himuon ang tanan nga butang, kag wala sing ideya nga indi mo mahimo. ‘Sin-o ining nagapagumon sang laygay nga wala sing ihibalo?’ Busa naghambal ako, apang indi ko mahangpan ang mga butang nga tuman ka makatilingala para sa akon, nga wala ko mahibalui.” (Job 42:​2, 3) Huo, sa tapos talupangdon ang mga binuhatan sang Dios, si Job nagsiling nga ini nga mga butang tuman ka makatilingala para sa iya. Sa tapos marepaso ining mga katingalahan sa pagpanuga, magadayaw man kita sa kaalam kag gahom sang Dios. Sa ano nga tulumuron? Isa lamang bala ini ka butang agod magdayaw kita sa daku nga gahom kag ikasarang ni Jehova? Ukon dapat bala kita mapahulag labaw pa sa sina?

14. Ano ang reaksion ni David sa makatilingala nga mga binuhatan sang Dios?

14 Ti, sa Salmo 86, makita naton ang kaanggid nga mga ekspresyon ni David, nga sa mas nauna nga salmo nagsiling: “Ang mga langit nagapahayag sang himaya sang Dios; kag ang kahawaan nagasugid sang binuhatan sang iya mga kamot. Sa adlaw-adlaw nagapahayag sing pulong, kag sa gab-igab-i nagapakita sing ihibalo.” (Salmo 19:​1, 2) Apang si David nagpadayon pa. Sa Salmo 86:​10, 11, aton mabasa: “Ikaw daku kag nagahimo sing makatilingala nga mga butang; ikaw ang Dios, ikaw lamang. Tudlui ako, O Jehova, sang imo dalanon. Magalakat ako sa imo kamatuoran. Bug-usa ang akon tagipusuon sa pagkahadlok sa imo ngalan.” Ang kahayanghag ni David sa Manunuga tungod sa tanan Niya nga makatilingala nga mga binuhatan naglakip sang nagakaigo nga diosnon nga kahadlok. Mahangpan mo kon ngaa. Indi luyag ni David nga indi pagpahamut-an ang Isa nga makahimo sining makatilingala nga mga binuhatan. Amo man kita.

15. Ngaa ang matinahuron nga kahadlok ni David sa Dios nagakaigo?

15 Nakahisayod si David nga sanglit ang Dios may daku nga gahom kag kontrolado niya ini, magamit niya ini batok kay bisan sin-o nga wala niya ginakahamut-an. Para sa ila, malain ini nga patimaan. Ginpamangkot sang Dios si Job: “Nakasulod ka na bala sa mga bodega sang niebe, ukon nakita mo bala bisan ang mga bodega sang graniso, nga ginapunggan ko para sa tion sang kagamo, para sa adlaw sang pag-away  kag inaway?” Ang niebe, graniso, maulan nga unos, hangin, kag kilat yara tanan sa iya talaguan. Kag mabaskog gid ini nga kinaugali nga mga kusog!​—⁠Job 38:​22, 23.

16, 17. Ano ang nagailustrar sa makahayanghag nga gahom sang Dios, kag paano niya gingamit ini nga gahom sang nagligad?

16 Ayhan madumduman mo ang pila ka lokal nga kapahamakan nga gintuga sang isa sini​—⁠unos, bagyo, alimpulos, maulan nga unos, ukon mabaskog nga baha. Sa pag-ilustrar, sang talipuspusan nga bahin sang tuig 1999, isa ka mabaskog nga unos ang natabo sa bagatnan-katundan nga bahin sang Europa. Nagpakibot ini bisan sa mga eksperto sa panahon. Ang hangin may kabaskugon nga 200 kilometros por ora, nga nagkakas sang linibo ka atop, nagtumba sang mga poste, kag nagbaliskad sang mga trak. Tilawi nga handurawon ini: Gingabot ukon gin-utod sadto nga unos ang mga 270 milyones nga kahoy, 10,000 sa parke lamang sang Versailles, sa guwa sang Paris. Minilyon ka panimalay ang nadulaan sing koryente. Ang kadamuon sang napatay halos 100. Ini tanan sa malip-ot lamang nga tion. Daw ano gid kabaskog!

17 Mahimo tawgon sang isa ang mga unos subong isa ka di-kinaandan, wala gintuytuyan, di-kontrolado nga mga hitabo. Apang, ano ang mahanabo kon ang pinakagamhanan nga Isa magahimo sing makatilingala nga mga binuhatan paagi sa paggamit sang mga puwersa sa kontrolado kag ginatuytuyan nga paagi? Ginhimo niya ini sang panahon ni Abraham, nga nakahibalo nga ang Hukom sang bug-os nga duta nagtulutimbang sang kalautan sang duha ka siudad, ang Sodoma kag Gomorra. Tama gid ini kalain amo nga ang mga singgit bangod sini nagdangat sa Dios, nga nagtabang sa tanan nga matarong nga makapalagyo gikan sa ginkondenar nga mga siudad. Ang maragtas nagareport: “Nian nagpaulan si Jehova sing asupre kag kalayo gikan kay Jehova, gikan sa langit,” sa sadtong mga siudad. Isa yadto ka makatilingala nga buhat, nga nag-amlig sa mga matarong kag naglaglag sa tuman ka malauton.​—⁠Genesis 19:24.

18. Anong makatilingala nga mga butang ang ginapatalupangod sang Isaias kapitulo 25?

18 Sang ulihi pa nga tion, ang Dios nagpapanaug sing hudisyal nga desisyon batok sa dumaan nga siudad sang Babilonia, nga ayhan amo ang siudad nga ginpatuhuyan sa Isaias kapitulo 25. Ang Dios nagtagna nga ang siudad mangin isa ka kagulub-an: “Ang isa ka siudad ginhimo mo nga tumpok sang mga bato, ang isa ka banwa nga may pamakod nga isa ka kagulub-an, ang isa ka puluy-an nga torre sang mga dumuluong nga indi na siudad, nga indi pagpatindugon bisan tubtob sa tion nga walay latid.” (Isaias 25:⁠2) Ang modernong-adlaw nga mga bisita sa lugar sang Babilonia makapamatuod nga amo gid sini ang natabo. Natabuan lamang bala ang paglaglag sa Babilonia? Indi. Sa baylo, sarang naton mabaton ang pamat-od ni Isaias: “O Jehova, ikaw ang akon Dios. Ginapakataas ko ikaw, ginadayaw ko ang imo ngalan, kay naghimo ka sing makatilingala nga mga butang, mga panugyan kutob sa dumaan nga mga tion, sa katutom, sa pagkamasaligan.”​—⁠Isaias 25:1.

Makatilingala nga mga Binuhatan sa Palaabuton

19, 20. Ano nga katumanan sang Isaias 25:6-⁠8 ang mapaabot naton?

19 Gintuman sang Dios ang tagna sa ibabaw sang nagligad, kag magapanghikot sia sing makatilingala sa palaabuton. Sa sining konteksto, diin ginsambit ni Isaias ang “makatilingala nga mga butang” sang Dios, makita naton ang isa ka masaligan nga tagna nga matuman pa lang, subong nga ang paghukom sa Babilonia natuman. Anong ‘makatilingala nga butang’ ang ginsaad? Ang Isaias 25:⁠6 nagasiling: “Si Jehova sang mga kasuldadusan pat-od nga magahimo para sa tanan nga katawhan, sa sini nga bukid, sing isa ka bangkete sang matambok nga mga pagkaon, sing bangkete sang alak nga ginpalugdang, sing matambok nga mga kalan-on nga puno sing utok sa tul-an, sing mga alak nga ginpalugdang, nga ginsala.”

20 Ina nga tagna pat-od gid nga matuman sa bag-ong kalibutan nga ginsaad sang Dios, nga yara lamang sa aton unahan. Sa sina nga tion, ang katawhan wala na sing mga problema nga nagapabug-at  karon sa madamo kaayo. Sa katunayan, ang tagna sa Isaias 25:​7, 8 nagagarantiya nga gamiton sang Dios ang iya gahom sa pagpanuga sa paghimo sing isa sang labing makatilingala nga mga binuhatan sa tanan nga tion: “Lamunon niya ang kamatayon sing dayon, kag pat-od nga pahiran sang Soberanong Ginuong Jehova ang mga luha gikan sa tanan nga nawong. Kag ang kahuluy-an sang iya katawhan kuhaon niya gikan sa bug-os nga duta, kay si Jehova mismo ang nagpamulong sini.” Nagbalikwat sang ulihi si apostol Pablo gikan sa sina nga teksto kag gin-aplikar ini sa pagbanhaw sang Dios sa mga patay. Isa gid ini ka makatilingala nga binuhatan!​—⁠1 Corinto 15:51-54.

21. Anong makatilingala nga mga binuhatan ang himuon sang Dios para sa mga patay?

21 Ang isa pa ka rason kon ngaa ang mga luha sang kasubo wala na amo nga ang mga balatian sang mga tawo pagadulaon. Sang si Jesus yari sa duta, gin-ayo niya ang madamo​—⁠ginpasag-uli ang panulok sa bulag, palamatin-an sa bungol, kusog sa may sablag. Ang Juan 5:5-⁠9 nagasaysay nga gin-ayo niya ang isa ka tawo nga lupog sa sulod sang 38 ka tuig. Sa banta sang mga tagpanilag isa ini ka katingalahan, ukon makatilingala nga buhat. Kag matuod gid! Apang, ginsilingan sila ni Jesus nga ang mangin mas makatilingala pa amo ang pagbanhaw niya sa mga patay: “Indi kamo matingala sa sini, bangod ang oras magaabot nga ang tanan nga yara sa handumanan nga lulubngan makabati sang iya tingog kag magaguwa, ang mga nakahimo sing maayong mga butang sa pagkabanhaw nga sa kabuhi.”​—⁠Juan 5:​28, 29.

22. Ngaa ang mga imol kag mga nasit-an makapaabot sing malaumon?

22 Mahanabo gid ina bangod ang nagsaad sini amo si Jehova. Makasalig ka nga kon gamiton kag ubayan niya sing maayo ang iya daku nga gahom sa pagpasag-uli, ang resulta mangin makatilingala. Ginapakita sang Salmo 72 kon ano ang himuon niya paagi sa iya Hari nga Anak. Nian ang matarong magapanugdo. Ang paghidait mangin bugana. Hilwayon sang Dios ang mga imol kag mga nasit-an. Sia nagsaad: “May bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini. Ang iya bunga mangin kaangay sang [dumaan nga] Lebanon, kag ang mga sa siudad magalambo kaangay sang mga tanom sang duta.”​—⁠Salmo 72:16.

23. Ano ang ginapahulag sang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios nga himuon naton?

23 Sing maathag, may rason kita nga talupangdon ang tanan nga makatilingala nga mga binuhatan ni Jehova​—⁠ang ginhimo niya sang nagligad, ang ginahimo niya karon, kag ang himuon niya sa malapit nga palaabuton. “Pakamaayuhon si Jehova nga Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lamang ang nagahimo sing makatilingala nga mga binuhatan. Kag pakamaayuhon ang iya mahimayaon nga ngalan tubtob sa tion nga walay latid, kag mapuno ang bug-os nga duta sang iya himaya. Amen kag Amen.” (Salmo 72:​18, 19) Pirme gid ini mangin topiko sang aton mapagsik nga pagpakighambal sa mga himata kag sa iban pa. Huo, “ipahayag [naton] ang iya himaya sa tunga sang mga pungsod, ang iya makatilingala nga mga buhat sa tunga sang tanan nga katawhan.”​—⁠Salmo 78:​3, 4; 96:​3, 4.

Paano Ka Magasabat?

• Paano ginapadaku sang mga pamangkot kay Job ang limitasyon sang tawhanon nga ihibalo?

• Ano nga mga halimbawa sang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios nga ginpadaku sa Job kapitulo 37-41 ikaw nagdayaw?

• Ano ang dapat nga reaksion naton sa tapos mabinagbinag ang pila sang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 10]

Ano ang mahinakop mo sa madamo nga pagkananarisari sang mga tinipik nga niebe kag sa makahalawhaw nga ikasarang sang kilat?

[Credit Line]

snowcrystals.net

[Mga retrato sa pahina 13]

Tuguti ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios nga mangin regular nga bahin sang inyo paghambalanay