Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Malandas ang Negatibo nga mga Balatyagon

Kon Paano Malandas ang Negatibo nga mga Balatyagon

 Kon Paano Malandas ang Negatibo nga mga Balatyagon

● Si Asaf nagreklamo: “Sa pagkamatuod walay pulos nga gintinluan ko ang akon tagipusuon kag ginhinawan ang akon mga kamot sa pagkawalay sala. Kag ginsit-an ako sa bug-os nga adlaw, kag gintadlong ako sa kada aga.”​​—⁠Salmo 73:​13, 14.

● Si Baruc naghibubun-ot: “Kailo ako karon, kay si Jehova nagdugang sing kasubo sa akon kasakit! Ginlapyo ako bangod sang akon pagpanghayhay, kag wala ako makasapo sing duog nga palahuwayan.”​​—⁠Jeremias 45:3.

● Si Noemi nagpanalambiton: “Ginhimo sang Labing Gamhanan nga mapait gid para sa akon. Puno ako sang naglakat ako, kag ginpabalik ako ni Jehova nga wala sing dala. Ngaa tawgon ninyo ako nga Noemi, samtang si Jehova ang nagtamay sa akon kag ang Labing Gamhanan ang nagpasakit sa akon?”​—⁠Rut 1:​20, 21.

ANG Biblia nagaunod sing madamo nga halimbawa sang matutom nga mga sumilimba ni Jehova nga kon kaisa ginadaug sang pagluya sang buot. Ang kamatuoran amo nga subong di-himpit nga mga tawo tanan kita nagabatyag sini sa tion kag tion. Ang pila sa aton mahimo mas madali nga magluya ang buot​​—⁠ayhan tubtob sa punto nga maluoy sa kaugalingon⁠​—⁠​sangsa iban bangod sang masubo nga mga inagihan.

Apang, ining mga balatyagon, kon indi makontrol, mahimo makaguba sang imo kaangtanan sa iban kag kay Jehova nga Dios. Ang isa ka Cristianong babayi nga madali maluoy-sa-kaugalingon nagbaton: “Pirme ko ginabalibaran ang madamong pangagda sa sosyal nga mga okasyon bangod ginabatyag ko nga indi na ako takus nga kaupod sang kongregasyon.” Daw ano ka makahalapay ang mahimo mangin epekto sini nga balatyagon sa kabuhi sang isa ka tawo! Ano ang himuon mo agod madaug ini?

Magpalapit kay Jehova

Sa Salmo 73, si Asaf nagsulat sing prangka tuhoy sa iya palaligban. Sang ginpaanggid niya ang iya kahimtangan sa madawadawa nga kabuhi sang mga malauton, nahisa sia. Natalupangdan niya nga ang di-diosnon nga mga tawo matinaastaason kag masingki, kag daw subong bala nga wala sila ginasilutan sa sini. Gani nagduhaduha si Asaf kon bala may kapuslanan ang iya paglakat sa matarong nga dalanon sang kabuhi.​​—⁠Salmo 73:​3-​9, 13, 14.

Ikaw bala, kaangay ni Asaf, nakatalupangod sang daw kadalag-an sang mga malauton nga nagapabugal pa sang ila kalautan? Paano nadaug ni Asaf ang iya negatibo nga mga balatyagon? Sia nagpadayon: “Padayon ako nga naghunahuna agod mahibaluan ini; kasamok ini sa akon mga mata, tubtob nga nagsulod ako sa santuaryo sang Dios. Luyag ko mahibaluan ang ila palaabuton.” (Salmo 73:​16, 17) Naghimo si Asaf sing positibo nga mga tikang paagi sa pagdangop kay Jehova sa pangamuyo. Sa paggamit sang mga pulong nga gingamit sang ulihi ni apostol Pablo, ginpunggan ni Asaf ang “pisikal nga tawo” paagi sa pagpukaw sang “espirituwal nga tawo” sa sulod niya. Bangod sang nabag-o nga espirituwal nga panan-aw, nahangpan niya nga ginadumtan ni Jehova ang malaut kag sa sibu nga tion ang malauton pagasilutan.​​—⁠1 Corinto 2:​14, 15.

 Daw ano ka importante nga tugutan mo ang Biblia nga makabulig sa imo nga isentro ang imo kaugalingon sa pagkamaminatud-on sang kabuhi! Si Jehova nagapahanumdom sa aton nga indi sia bulag sa ginahimo sang malaut nga mga tawo. Ang Biblia nagatudlo: “Indi kamo magtalang: Ang Dios indi tiliawtiawan. Kay bisan ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon . . . Gani indi kita mag-untat sa paghimo sing maayo.” (Galacia 6:​7-9) Ipahamtang ni Jehova ang mga malaut sa “madanlog nga duog”; pahanabuon niya nga sila ‘mapukan sa kalaglagan.’ (Salmo 73:18) Ang hustisya sang Dios pirme mangibabaw sa katapusan.

Ang dalayon nga programa sang espirituwal nga pagpakaon sa latok ni Jehova kag ang maayo nga pag-inupdanay sang katawhan sang Dios magabulig sa imo nga pabakuron ang imo pagtuo kag malandas ang pagluya sang buot ukon ang iban pa negatibo nga mga balatyagon. (Hebreo 10:25) Kaangay ni Asaf, paagi sa pagpabilin nga suod sa Dios, mabatyagan mo ang iya mahigugmaon nga pagsakdag. Si Asaf nagpadayon: “Kaupod mo ako pirme; nagakapot ka sa akon tuo nga kamot. Paagi sa imo laygay tuytuyan mo ako, kag pagkatapos dalhon mo ako sa himaya.” (Salmo 73:​23, 24) Ang isa ka Cristiano nga gin-abusuhan sang bata pa nakatuon sang kaalam sining mga pinamulong. “Ang padayon nga pagpakig-upod sing suod sa kongregasyon,” siling niya, “nagpakita sa akon sang tuhay nga bahin sang kabuhi. Nakita ko sing maathag nga ang Cristianong mga gulang mahigugmaon gid, nga indi sila mga pulis kundi mga manugbantay.” Huo, ang mainawaon nga Cristianong mga gulang nagatungod sing importante nga papel sa pagdula sang makahalalit nga mga balatyagon.​​—⁠Isaias 32:​1, 2; 1 Tesalonica 2:​7, 8.

Batuna ang Laygay ni Jehova

Si Baruc, ang sekretaryo ni manalagna Jeremias, nanghayhay bangod sang iya makapahuol nga asaynment. Apang, maluluy-on nga ginpatalupangod ni Jehova kay Baruc ang kamatuoran. “ ‘Apang tuhoy sa imo, padayon ka nga nagapangita sing dalagku nga mga butang para sa imo kaugalingon. Indi ka na magpangita. Kay yari karon ako magapadala sing kapahamakan sa tanan nga unod,’ siling ni Jehova, ‘kag ihatag ko sa imo ang imo kalag subong inagaw sa tanan nga duog nga imo kadtuan.’ ”​​—⁠Jeremias 45:​2-5.

Paagi sa prangka nga mga pulong ginpaathag ni Jehova nga ang makagod nga mga paghimud-os ni Baruc amo ang gintunaan sang iya kalugaw-an. Wala makasapo sing kalipay si Baruc sa iya hatag-Dios nga asaynment samtang nagapangita man sia sing dalagku nga mga butang para sa iya kaugalingon. Mahimo masapwan mo man nga ang isa ka epektibo nga tikang sa paglandas sang pagluya sang buot amo ang paglikaw sa nagatublag nga mga butang kag tigayunon ang malinong nga hunahuna nga nagagikan sa diosnon nga pagkakontento.​​—⁠Filipos 4:​6, 7.

Sang napatay ang iya bana kag duha ka bata nga lalaki, wala gintugutan sang balo nga si Noemi ang kasisit-an nga magparumatay sia sa Moab. Apang, may yara nagapakita nga butang nga sa sulod sang isa ka tion nagbatyag sia sing kapait  sa kaugalingon kag sa iya duha ka umagad nga babayi. Sang ginpalakat sila, si Noemi nagsiling: “Kay mapait gid sa akon tungod sa inyo, nga ang kamot ni Jehova ginbayaw batok sa akon.” Sa liwat, sang nakalab-ot sia sa Betlehem, nagpamilit sia: “Dili ninyo ako pagtawga nga Noemi [“Akon Kalipayan”]. Tawga ninyo ako nga Mara [“Mapait”], kay ginhimo sang Labing Gamhanan nga mangin mapait gid para sa akon.”​​—⁠Rut 1:​13, 20.

Apang, si Noemi wala magpain sang iya kaugalingon nga nagalalaw​​—⁠nga malayo gikan kay Jehova kag sa iya katawhan. Sa Moab nabatian niya nga “ginliso ni Jehova ang iya igtalupangod sa iya katawhan paagi sa paghatag sa ila sing tinapay.” (Rut 1:⁠6) Nahangpan niya nga ang pinakamaayo nga duog para sa iya amo ang mangin kaupod sang katawhan ni Jehova. Pagkatapos sadto, upod sa iya umagad nga babayi nga si Rut, nagbalik si Noemi sa Juda kag malantipon nga nagtudlo kay Rut kon paano sia dapat makig-angot sa ila paryente nga si Boaz, ang iya manunubos.

Amo man sa karon, ang mga matutom nga namatyan sing tiayon nagalandas sing madinalag-on sang kahuol sa balatyagon paagi sa pagpadayon nga masako sa Cristianong kongregasyon. Kaangay ni Noemi, maukod sila sa espirituwal nga mga butang, nga ginabasa ang Pulong sang Dios adlaw-adlaw.

Mga Benepisyo Gikan sa Pag-aplikar Sang Diosnon nga Kaalam

Ining mga kasaysayan sa Biblia nagahatag sing paghantop kon paano malandas sang isa ang mga epekto sang negatibo nga mga balatyagon. Si Asaf nangayo sing bulig sa santuaryo ni Jehova kag mapailubon nga naghulat kay Jehova. Ginbaton ni Baruc ang laygay kag ginlikawan ang materyalistiko nga mga tublag. Padayon nga nangin aktibo si Noemi sa tunga sang katawhan ni Jehova, nga ginahanda ang batan-on pa nga si Rut para sa iya mga pribilehiyo sa pagsimba sa matuod nga Dios.​​—⁠1 Corinto 4:⁠7; Galacia 5:​26; 6:4.

Malandas mo ang pagluya sang buot kag ang iban pa negatibo nga mga balatyagon paagi sa pagdumdom sang balaan nga mga kadalag-an nga ginhatag ni Jehova sa iya katawhan, subong indibiduwal kag subong grupo. Sa sini nga katuyuan, pamalandungi ang daku gid nga buhat sang gugma ni Jehova sa pag-aman sing gawad sa imo. Apresyaha ang tunay nga gugma sang Cristianong paghiliutod. Isentro ang imo kabuhi sa bag-ong kalibutan sang Dios nga yara lamang sa unahan. Kag kabay nga magabaton ikaw kaangay ni Asaf: “Kon sa akon, ang pagpalapit sa Dios maayo para sa akon. Ginhimo ko nga akon dalangpan ang Soberanong Ginuong Jehova, agod ipahayag ang tanan mo nga binuhatan.”​—⁠Salmo 73:28.