Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Napasag-uli nga Katawhan ni Jehova Nagadayaw sa Iya sa Bug-os nga Duta

Ang Napasag-uli nga Katawhan ni Jehova Nagadayaw sa Iya sa Bug-os nga Duta

Ang Napasag-uli nga Katawhan ni Jehova Nagadayaw sa Iya sa Bug-os nga Duta

“Ihatag ko sa katawhan ang pagbag-o padulong sa isa ka putli nga hambal, agod sila tanan magtawag sa ngalan ni Jehova.”​—⁠SOFONIAS 3:⁠9.

1. Ngaa ang mga mensahe sang paghukom natuman sa Juda kag sa iban nga mga pungsod?

MATIGDAS gid nga mga mensahe sang paghukom ang gin-inspirar ni Jehova nga ipamulong ni Sofonias! Yadtong mga mensahe sang paghukom natuman sa Juda kag sa kapital sini, ang Jerusalem, bangod wala ginhimo sang mga lider kag sang katawhan sa kabilugan ang kabubut-on ni Jehova. Ang kaiping nga mga pungsod, subong sang Filistia, Moab, kag Amon, magaantos man sang kasingkal sang Dios. Ngaa? Bangod sang ila mapintas, siniglo-na-kadugay nga pagpamatok sa katawhan ni Jehova. Bangod man sina, ang bug-os kalibutan nga kagamhanan sang Asiria laglagon, nga indi na liwat tukuron.

2. Sin-o ang maathag nga ginapatuhuyan sa Sofonias 3:​8?

2 Apang, may pila ka indibiduwal nga husto nga napahamtang sa dumaan nga Juda. Malangkagon nila nga ginhulat ang pagpatuman sa paghukom sang Dios batok sa mga malauton kag ayhan sila ang ginpatuhuyan sang mga pulong: “ ‘Padayon kamo nga maghulat sa akon,’ siling ni Jehova, ‘tubtob sa adlaw sang akon pagtindog agod mang-agaw, kay ang akon hudisyal nga desisyon amo ang pagtipon sa mga pungsod, ang pagtingob ko sa mga ginharian, agod iula ko sa ila ang akon kaalipungot, ang akon bug-os nagadabdab nga kaakig; kay paagi sa kalayo sang akon kakugi ang bug-os nga duta pagalamunon.’ ”​—⁠Sofonias 3:⁠8.

“Isa ka Putli nga Hambal” Para kay Sin-o?

3. Ano nga mensahe sang paglaum ang gin-inspirar kay Sofonias nga ipamulong?

3 Huo, ginpamulong ni Sofonias ang mga mensahe sang paghukom ni Jehova. Apang ang manalagna gin-inspirar man sa paglakip sang makalilipay nga mensahe sang paglaum​—⁠isa nga makalulugpay gid para sa nagpabilin nga matutom kay Jehova. Subong sang narekord sa Sofonias 3:⁠9, si Jehova nga Dios nagsiling: “Sa amo nga tion ihatag ko sa katawhan ang pagbag-o padulong sa isa ka putli nga hambal, agod sila tanan magtawag sa ngalan ni Jehova, agod mag-alagad sa iya sing abaga sa abaga.”

4, 5. (a) Ano ang matabo sa mga di-matarong? (b) Sin-o ang magabenepisyo gikan sa sini, kag ngaa?

4 May mga tawo nga indi paghatagan sing putli nga hambal. Ang tagna nagatalupangod sa ila, sa pagsiling: “Kuhaon ko sa tunga mo ang imo mga matinaastaason nga nagahugyaw.” (Sofonias 3:11) Gani ang mga matinaastaason nga nagatamay sang kasuguan sang Dios kag nagabuhat sang pagkadimatarong laglagon. Kag sin-o ang makabenepisyo gikan sa sini? Ang Sofonias 3:​12, 13 nagasiling: “Magabilin gid ako [si Jehova] sa tunga mo sing katawhan nga mapainubuson kag kubos, kag sila magadangop sa ngalan ni Jehova. Kon tuhoy sa mga nagkalabilin sa Israel, indi sila magahimo sing kalautan, ni magapamulong sing kabutigan, ni may masapwan sa ila mga baba nga isa ka dila nga malimbungon; kay sila mismo magakaon kag magahigda, kag wala gid sing bisan sin-o man nga magapakurog sa ila.”

5 Ang matutom nga mga nagkalabilin sa dumaan nga Juda magabenepisyo. Ngaa? Bangod nagpanghikot sila suno sa mga pulong: “Pangitaa ninyo si Jehova, kamo tanan nga mahagop sang duta, nga nagahimo sang Iya hudisyal nga desisyon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkahagop. Ayhan malipdan kamo sa adlaw sang kaakig ni Jehova.”​—⁠Sofonias 2:⁠3.

6. Ano ang natabo sa una nga katumanan sang tagna ni Sofonias?

6 Sa una nga katumanan sang tagna ni Sofonias, ginsilutan sang Dios ang di-matutom nga Juda paagi sa pagtugot nga daugon sia sang Bug-os Kalibutan nga Kagamhanan sang Babilonia kag bihagon ang iya katawhan sang 607 B.⁠C.⁠E. Ang pila, pati na si manalagna Jeremias, nakalampuwas, kag ang iban pa nagpabilin nga matutom kay Jehova bisan pa nga bihag sila. Sang 539 B.⁠C.⁠E., ang Babilonia ginpukan sang mga Medianhon kag mga Persianhon sa idalom ni Hari Ciro. Mga duha ka tuig sang ulihi, si Ciro nagmando nga tugutan ang Judiyo nga nagkalabilin nga makapauli sa ila dutang natawhan. Sang ulihi, ang templo sang Jerusalem gintukod liwat, kag ang pagkasaserdote yara liwat sa kahimtangan agod tudluan ang katawhan sang Kasuguan. (Malaquias 2:⁠7) Gani ginpasanyog ni Jehova ang napasag-uli nga mga nagkalabilin​—⁠tubtob nagpabilin sila nga matutom.

7, 8. Kay sin-o naaplikar ang matagnaon nga mga pulong sang Sofonias 3:​14-17, kag ngaa amo sina ang imo sabat?

7 Tuhoy sa mga magaagom sina nga pagpasag-uli, si Sofonias nagtagna: “Magsinggit ka sa kalipay, O anak nga babayi sang Sion! Magsinggit ka sa kasadya, O Israel! Magkasadya ka kag maghugyaw sing bug-os tagipusuon, O anak nga babayi sang Jerusalem! Ginkuha ni Jehova ang mga paghukom sa imo. Ginsubol niya ang imo kaaway. Ang hari sang Israel, si Jehova, yara sa tunga mo. Indi ka na mahadlok sa kapahamakan. Sa amo nga adlaw isiling sa Jerusalem: ‘Indi ka magkahadlok, O Sion. Kabay nga indi maghuyhoy ang imo mga kamot. Si Jehova nga imo Dios yara sa tunga mo. Subong Isa nga gamhanan, sia magaluwas. Magahugyaw sia sa imo nga may kasadya. Magahipos sia sa iya gugma. Magakasadya sia sa imo nga may mga pagsinggit sa kalipay.’ ”​—⁠Sofonias 3:​14-17.

8 Yadtong matagnaon nga mga pulong nagapatuhoy sa mga nagkalabilin nga gintipon gikan sa pagkabihag sa Babilonia kag ginpabalik sa duta sang ila katigulangan. Gin-athag ini sa Sofonias 3:​18-20, diin aton mabasa: “ ‘Ang mga nag-antos sa kasubo bangod wala sila sa imo panahon sang piesta tipunon ko [si Jehova]; wala sila sa imo, bangod sang pagpas-an sang iya kahuluy-an. Yari karon, magahikot ako batok sa tanan nga nagapapiot sa imo, sa amo nga tion; kag luwason ko sia nga nagakiangkiang, kag sia nga ginpaaplaag tipunon ko. Kag himuon ko sila nga isa ka kadayawan kag isa ka ngalan sa bug-os nga duta diin ginpakahuy-an sila. Sa amo nga tion pasudlon ko kamo, sa tion gid nga tipunon ko kamo. Kay himuon ko kamo nga isa ka ngalan kag isa ka kadayawan sa tunga sang tanan nga katawhan sang duta, kon tipunon ko liwat ang mga nabihag sa inyo sa atubangan sang inyo mga mata,’ siling ni Jehova.”

9. Paano si Jehova naghimo sing ngalan para sa iya kaugalingon may kaangtanan sa Juda?

9 Handurawa ang kakibang sadtong sa palibot nga mga pungsod nga mga kaaway sang katawhan sang Dios! Ang mga pumuluyo sang Juda ginbihag sang gamhanan nga Babilonia, nga daw wala gid sing paglaum nga mahilway pa. Isa pa, ang ila pungsod nahapay. Apang, paagi sa gahom sang Dios, ginpasag-uli sila sa ila dutang natawhan pagligad sang 70 ka tuig, samtang ang kaaway nga mga pungsod nagapadulong sa kalaglagan. Daw ano gid nga ngalan ang ginhimo ni Jehova para sa iya kaugalingon paagi sa pagpasag-uli sa sadtong matutom nga nagkalabilin! Ginhimo niya sila nga “isa ka ngalan kag isa ka kadayawan sa tunga sang tanan nga katawhan.” Yadto nga pagpasag-uli naghatag gid sing kadayawan kay Jehova kag sa mga nagadala sang iya ngalan!

Ang Pagsimba kay Jehova Ginbayaw

10, 11. San-o natabo ang daku nga katumanan sang tagna ni Sofonias tuhoy sa pagpasag-uli, kag paano naton ini nahibaluan?

10 Isa pa ka pagpasag-uli ang natabo sang unang siglo sang Kumon nga Dag-on, sang gintipon ni Jesucristo ang nagkalabilin sang Israel sa matuod nga pagsimba. Laragway yadto sang butang nga magaabot, kay ang daku nga katumanan sang pagpasag-uli yara pa sa palaabuton. Si Miqueas nagtagna: “Mahanabo sa ulihi nga bahin sang mga adlaw nga ang bukid sang balay ni Jehova patindugon sing malig-on nga mataas pa sa putukputukan sang mga bukid, kag bayawon ini nga mataas pa sa kabakuluran; kag magadugok sa sini ang katawhan.”​—⁠Miqueas 4:⁠1.

11 San-o ini mahanabo? Subong sang ginsiling sang tagna, “sa ulihi nga bahin sang mga adlaw”​—⁠huo, sa “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:⁠1) Mahanabo ini sa wala pa ang kalaglagan sining malauton nga sistema sang mga butang samtang ang mga pungsod nagasimba pa sa butig nga mga dios. Ang Miqueas 4:⁠5 nagasiling: “Ang tanan nga katawhan, sa ila bahin, magalakat ang tagsa sa ngalan sang iya dios.” Kag kamusta naman ang matuod nga mga sumilimba? Ang tagna ni Miqueas nagasabat: “Apang kita, sa aton bahin, magalakat sa ngalan ni Jehova nga aton Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.”

12. Paano ginbayaw ang matuod nga pagsimba sa sining katapusan nga mga adlaw?

12 Busa, sa sining katapusan nga mga adlaw, ‘ang bukid sang balay ni Jehova ginpatindog sing malig-on nga mataas pa sa putukputukan sang mga bukid.’ Ang mataas kaayo nga matuod nga pagsimba kay Jehova napasag-uli na, malig-on nga natukod, kag nabayaw nga mataas sa tanan iban pa nga mga sahi sang relihion. Subong sang gintagna man ni Miqueas, “magadugok sa sini ang katawhan.” Kag ang mga nagabuhat sing matuod nga relihion “magalakat sa ngalan ni Jehova nga [ila] Dios tubtob sa tion nga walay latid, tubtob sa walay katubtuban.”

13, 14. San-o nagsulod ining kalibutan sa “ulihi nga bahin sang mga adlaw,” kag ano na ang natabo sugod sadto may kaangtanan sa matuod nga pagsimba?

13 Ginapamatud-an sang mga hitabo bilang katumanan sang tagna sang Biblia nga ining kalibutan nagsulod sa “ulihi nga bahin sang mga adlaw”​—⁠sa katapusan nga mga adlaw sini⁠​—⁠​sang tuig 1914. (Marcos 13:​4-10) Ginapakita sang maragtas nga ginsugdan ni Jehova nga tipunon sa matuod nga pagsimba ang matutom nga nagkalabilin sang mga hinaplas, nga may langitnon nga paglaum. Ginsundan ini sang pagtipon sa “dakung kadam-an . . . gikan sa tanan nga pungsod kag tribo kag katawhan kag hambal”​—⁠yadtong may paglaum nga magkabuhi sing dayon sa duta.​—⁠Bugna 7:⁠9.

14 Kutob sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I kag tubtob karon nga adlaw, ang pagsimba kay Jehova sang mga nagadala sang iya ngalan nag-uswag sing mabaskog sa idalom sang iya pagtuytoy. Nag-uswag gikan sa pila ka libo pagkatapos sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I, ang mga sumilimba ni Jehova nagadamo karon sing mga anom ka milyon, nga nagatipon sa mga 91,000 ka kongregasyon sa 235 ka kadutaan. Kada tuig, ining mga manugbantala sang Ginharian nagahugod sing kapin sa isa ka bilyon ka oras nga nagadayaw sing dayag sa Dios. Maathag nga ining mga Saksi ni Jehova amo ang nagatuman sang matagnaon nga mga pulong ni Jesus: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.”​—⁠Mateo 24:⁠14.

15. Paano karon nagakatuman ang Sofonias 2:​3?

15 Ang Sofonias 3:​17 nagasiling: “Si Jehova nga imo Dios yara sa tunga mo. Subong Isa nga gamhanan, sia magaluwas.” Ang espirituwal nga kabuganaan nga ginaagom sang mga alagad ni Jehova sa sining katapusan nga mga adlaw amo ang direkta nga resulta nga ‘yara sia sa tunga nila’ subong ang ila labing gamhanan nga Dios. Matuod man ini sa karon subong sang ginpasag-uli anay ang dumaan nga Juda sang 537 B.⁠C.⁠E. Sa amo makita naton kon paano ang Sofonias 2:⁠3 may daku nga katumanan sa aton tion sang ini nagasiling: “Pangitaa ninyo si Jehova, kamo tanan nga mahagop sang duta.” Sang 537 B.⁠C.⁠E., ang “tanan” naglakip sa nagkalabilin sang mga Judiyo nga nagbalik gikan sa pagkabihag sa Babilonia. Nagarepresentar ini karon sa mga mahagop sang tanan nga pungsod sa bug-os nga duta, sa mga nagahulag sa pagbantala nga hilikuton sang Ginharian sa bug-os nga duta kag nagadugok sa “bukid sang balay ni Jehova.”

Ang Matuod nga Pagsimba Nagauswag

16. Ano ang mahimo nga reaksion sang aton mga kaaway sa pagdamo sang mga alagad ni Jehova sa moderno nga tion?

16 Pagligad sang 537 B.⁠C.⁠E., madamo sa palibot nga mga pungsod ang natingala sa pagpasag-uli sang mga alagad sang Dios sa matuod nga pagsimba kag sa ila dutang natawhan. Apang, yadto nga pagpasag-uli natabo sa diutay lamang nga kasangkaron. Mahanduraw bala ninyo kon ano ang ginasiling sang iban​—⁠bisan sang mga kaaway sang katawhan sang Dios⁠​—⁠​karon nga nakita nila ang makatilingala nga pagtubo, pagdamo, kag pag-uswag sang mga alagad ni Jehova sa modernong tion? Mahimo gid nga ang balatyagon sang pila sining mga kaaway kaangay sang balatyagon anay sang mga Fariseo sang nakita nila kon paano ang katawhan nagdugok kay Jesus. Sila nagtuaw: “Tan-awa ninyo! Ang kalibutan nagasunod na sa iya.”​—⁠Juan 12:⁠19.

17. Ano ang ginsiling sang isa ka manunulat tuhoy sa mga Saksi ni Jehova, kag ano nga pag-uswag ang ila naeksperiensiahan?

17 Sa iya libro nga These Also Believe, si Propesor Charles S. Braden nagsiling: ‘Literal nga natuptupan sang mga Saksi ni Jehova ang duta paagi sa ila pagpanaksi. Mahimo gid masiling nga wala sing isa ka relihion sa kalibutan ang nagpakita sing kapin nga kakugi kag katutom sa panikasog nga ipalapnag ang maayong balita sang Ginharian sangsa mga Saksi ni Jehova. Ini nga hublag mahimo gid nga padayon nga magauswag.’ Husto gid sia! Sang ginsulat niya ini nga mga pulong sang nagligad nga 50 ka tuig, mga 300,000 lamang ka Saksi ang nagabantala sa bug-os nga kalibutan. Ano ang masiling niya karon, nga 20 ka pilo na sina nga kadamuon​—⁠mga anom ka milyon⁠​—⁠​ang nagabantala sing maayong balita?

18. Ano ang putli nga hambal, kag kay sin-o ini ginhatag sang Dios?

18 Paagi sa iya manalagna, ang Dios nagsaad: “Ihatag ko sa katawhan ang pagbag-o padulong sa isa ka putli nga hambal, agod sila tanan magtawag sa ngalan ni Jehova, agod mag-alagad sa iya sing abaga sa abaga.” (Sofonias 3:⁠9) Sa sining katapusan nga mga adlaw, ang mga Saksi ni Jehova amo ang nagatawag sa ngalan ni Jehova, nga nagaalagad sa iya sing nahiusa sa di-mabugto nga higot sang gugma​—⁠huo, sing “abaga sa abaga.” Sila ang ginhatagan ni Jehova sing putli nga hambal. Lakip sa sining putli nga hambal amo ang nagakaigo nga paghangop sa kamatuoran tuhoy sa Dios kag sa iya mga katuyuan. Si Jehova lamang ang makahatag sini nga paghangop paagi sa iya balaan nga espiritu. (1 Corinto 2:10) Kay sin-o niya ginhatag ang iya balaan nga espiritu? Sa “mga nagatuman [lamang] sa iya subong manuggahom.” (Binuhatan 5:32) Ang mga Saksi ni Jehova lamang ang handa sa pagtuman sa Dios subong Manuggahom sa tanan nga butang. Amo kon ngaa sila ang nagabaton sang espiritu sang Dios kag nagapamulong sang putli nga hambal, ang kamatuoran tuhoy kay Jehova kag sa iya dalayawon nga mga katuyuan. Ginagamit nila ang putli nga hambal sa pagdayaw kay Jehova sa bug-os nga duta sa isa ka daku kag nagauswag nga kasangkaron.

19. Ano ang nadalahig sa pagpamulong sing putli nga hambal?

19 Ang pagpamulong sing putli nga hambal nagalakip indi lamang sang pagpati sa kamatuoran kag pagtudlo sini sa iban kundi sa pagpahisuno man sang paggawi sang isa sa mga kasuguan kag mga prinsipio sang Dios. Ang hinaplas nga mga Cristiano nanguna sa pagpangita kay Jehova kag sa pagpamulong sing putli nga hambal. Hunahunaa lamang kon ano na ang nahimo! Bisan pa ang kadamuon sang mga hinaplas kubos sa 8,700 na lamang, mga anom ka milyon pa nga iban ang nagailog sang ila pagtuo paagi sa pagpangita kay Jehova kag sa pagpamulong sing putli nga hambal. Sila amo ang nagadamo pa nga kadamuon sang dakung kadam-an gikan sa tanan nga pungsod nga nagatuo sa halad nga gawad ni Jesus, nagahimo sing sagrado nga pag-alagad sa dutan-on nga luwang sang espirituwal nga templo sang Dios, kag makalampuwas sa “dakung kapipit-an” nga magakari sa dili madugay sa sining di-matarong nga kalibutan.​—⁠Bugna 7:​9, 14, 15.

20. Ano ang nagahulat sa unahan para sa matutom nga mga hinaplas kag para sa mga nagahuman sa dakung kadam-an?

20 Ang dakung kadam-an pasudlon sa matarong nga bag-ong kalibutan sang Dios. (2 Pedro 3:13) Si Jesucristo kag ang 144,000 ka hinaplas nga ginbanhaw padulong sa langitnon nga kabuhi agod mag-alagad subong mga hari kag mga saserdote kaupod niya amo ang magahuman sang bag-ong panguluhan sa duta. (Roma 8:​16, 17; Bugna 7:​4; 20:⁠6) Ang mga makalampuwas sa dakung kapipit-an magapangabudlay sa paghimo sa duta nga isa ka paraiso kag padayon nga magapamulong sang hatag-Dios nga putli nga hambal. Naaplikar man sa ila ang mga pulong: “Ang tanan mo nga anak mangin mga tawo nga gintudluan ni Jehova, kag ang paghidait sang imo mga anak mangin bugana. Malig-on ikaw nga matukod sa pagkamatarong.”​—⁠Isaias 54:​13, 14.

Pinakadaku nga Hilikuton SangPagtudlo sa Maragtas

21, 22. (a) Subong sang ginapakita sang Binuhatan 24:​15, sin-o ang tudluan sang putli nga hambal? (b) Anong di-matupungan nga hilikuton sa pagtudlo ang himuon sa duta sa idalom sang paggahom sang Ginharian?

21 Ang daku kaayo nga grupo nga hatagan sing higayon sa pagtuon sang putli nga hambal sa bag-ong kalibutan amo ang ginapatuhuyan sa Binuhatan 24:​15, nga nagasiling: “May pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” Sang nagligad, binilyon ka tawo ang nagkabuhi kag napatay nga wala sing sibu nga ihibalo tuhoy kay Jehova. Sa isa ka mahim-ong nga paagi, banhawon niya sila. Kag ining mga banhawon dapat tudluan sing putli nga hambal.

22 Daw ano katahom nga pribilehiyo nga makapakigbahin sa sining daku nga hilikuton sang pagtudlo! Mangin amo ini ang pinakadaku nga hilikuton sang pagtudlo sa maragtas sang katawhan. Ini tanan himuon sa idalom sang mainayuhon nga paggahom ni Cristo Jesus sa Ginharian. Subong resulta, makita sa ulihi sang katawhan ang katumanan sang Isaias 11:⁠9, nga nagasiling: “Ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.”

23. Ngaa makasiling ka nga daku gid ang aton pribilehiyo subong katawhan ni Jehova?

23 Daw ano gid ka daku ang aton pribilehiyo sa sining katapusan nga mga adlaw nga maghanda para sa sining makalilipay nga tion nga ang duta matugob sang ihibalo kay Jehova! Kag daw ano gid ka daku ang aton pribilehiyo karon nga mangin katawhan sang Dios, nga nagaagom sang daku nga katumanan sang matagnaon nga mga pulong nga narekord sa Sofonias 3:​20! Didto makita naton ang pasalig ni Jehova: “Himuon ko kamo nga isa ka ngalan kag isa ka kadayawan sa tunga sang tanan nga katawhan sang duta.”

Paano Mo Sabton?

• Ano ang mga katumanan sang tagna ni Sofonias tuhoy sa pagpasag-uli?

• Paano ang matuod nga pagsimba nag-uswag sa sining katapusan nga mga adlaw?

• Anong daku nga hilikuton sang pagtudlo ang himuon sa bag-ong kalibutan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 25]

Ang katawhan ni Jehova nagpauli sa ila dutang natawhan agod tukuron liwat ang putli nga pagsimba. Nahibaluan mo bala ang kahulugan sini karon?

[Mga retrato sa pahina 26]

Paagi sa pagpamulong sing “putli nga hambal,” ang mga Saksi ni Jehova nagahatag sa katawhan sang makalulugpay nga mensahe sang Biblia