Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginhimo Mo Bala ang Kamatuoran nga Imo?

Ginhimo Mo Bala ang Kamatuoran nga Imo?

 Ginhimo Mo Bala ang Kamatuoran nga Imo?

“Magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo painuino, agod nga mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.”​—⁠ROMA 12:⁠2.

1, 2. Ngaa indi mahapos nga mangin isa ka matuod nga Cristiano karon?

ANG mangin isa ka matuod nga Cristiano sa sining katapusan nga mga adlaw​—⁠sa sining “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan”⁠​—⁠​indi mahapos. (2 Timoteo 3:⁠1) Sa pagkamatuod, agod masunod ang halimbawa ni Cristo, dapat daugon sang isa ang kalibutan. (1 Juan 5:⁠4) Dumduma ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa Cristianong dalanon: “Magsulod kamo sa makitid nga gawang; bangod masangkad kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang nagasulod sa sini; samtang makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang mga nakatultol sini.” Nagsiling man sia: “Kon ang bisan sin-o maluyag sa pagsunod sa akon, isikway niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos sa adlaw-adlaw kag magsunod sa akon sing padayon.”​—⁠Mateo 7:​13, 14; Lucas 9:⁠23.

2 Bangod nakita na ang masipot nga dalan padulong sa kabuhi, ang masunod nga hangkat sa isa ka Cristiano amo ang magpabilin sa sini. Ngaa isa ini ka hangkat? Ini bangod ang aton dedikasyon kag bawtismo nagahimo sa aton nga puntariya sang malimbungon nga mga buhat, ukon malalangon nga mga padugi, ni Satanas. (Efeso 6:​11; footnote) Ginatandaan niya ang aton mga kaluyahon kag ginatinguhaan nga hingalitan ini sa panikasog nga paluyahon ang aton espirituwalidad. Ti, gintinguhaan niya anay nga paluyahon si Jesus, gani ngaa abi pabay-an niya kita?​—⁠Mateo 4:​1-11.

Malimbungon nga mga Pahito ni Satanas

3. Paano gintanom ni Satanas ang mga duhaduha sa hunahuna ni Eva?

3 Ang isa ka paagi nga ginagamit ni Satanas amo ang pagtanom sing mga duhaduha sa aton hunahuna. Ginapangita niya ang mga kaluyahon sa aton espirituwal nga hinganib. Sa umpisa gid, gingamit niya yadto nga pahito kay Eva, sa pagpamangkot: “Nagsiling gid bala ang Dios nga indi kamo dapat magkaon gikan sa tanan nga kahoy sa hardin?” (Genesis 3:1) Sa iban nga hambal, si Satanas nagsiling, ‘Posible gid bala nga gindumili ina sang Dios sa imo? Idingot bala niya sa imo ang butang nga maayo gid? Aba, nakahibalo ang Dios nga sa adlaw mismo nga magkaon ka gikan sa kahoy ang imo mga mata magamuklat kag mangin kaangay ka sa Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain!’ Gintanom ni Satanas ang binhi sang duhaduha kag nag-angan-angan sia nga magtubo ini.​—⁠Genesis 3:⁠5.

4. Ano nga mga duhaduha ang mahimo makaapektar sa iban sa karon?

4 Paano karon ginagamit ni Satanas ini nga pahito? Kon patumbayaan naton ang aton pagbasa sing Biblia, ang aton personal nga pagtuon, ang aton mga pangamuyo, kag ang aton Cristianong ministeryo kag mga miting, mahimo nga ginatugutan naton ang aton kaugalingon nga madali maimpluwensiahan sang mga duhaduha nga ginapautwas sang iban. Halimbawa: “Paano naton nahibaluan nga amo ini ang kamatuoran subong sang gintudlo ni Jesus?” “Katapusan nga mga adlaw na gid bala ini? Ti, yari na kita sa ika-21 nga siglo.” “Yara na bala kita sa atangan sang Armagedon, ukon malayo pa bala ini?” Kon ang subong sini nga mga duhaduha magautwas, ano ang aton himuon agod dulaon ini?

5, 6. Ano ang dapat naton himuon kon magautwas ang mga duhaduha?

5 Si Santiago naghatag sing praktikal nga laygay sang nagsulat sia: “Kon ang bisan sin-o sa inyo nakulangan sing kaalam, padayon sia nga papangayua sa Dios, kay maalwan sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagabasol; kag ihatag ini sa iya. Apang padayon sia nga papangayua nga may  pagtuo, nga wala gid nagapangduhaduha, kay sia nga nagaduhaduha kaangay sang balod sa dagat nga ginapalid sang hangin kag ginatumbotumbo. Sa katunayan, indi maghunahuna inang tawo nga magabaton sia sing bisan ano gikan kay Jehova; isa sia ka tawo nga indi makapamat-od, indi malig-on sa tanan niya nga dalanon.”​—⁠Santiago 1:​5-8.

6 Ano, nian, ang dapat naton himuon? Dapat kita ‘padayon nga magpangayo sa Dios’ sa pangamuyo sing pagtuo kag paghangop kag dugangan ang aton mga panikasog sa personal nga pagtuon tuhoy sa ano man nga mga pamangkot ukon mga duhaduha. Makapangayo man kita sing bulig sa mga mabakod sing pagtuo, nga wala gid nagaduhaduha nga hatagan kita ni Jehova sing pagsakdag nga kinahanglan naton. Si Santiago nagsiling man: “Busa, magpasakop kamo sa Dios; apang pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo. Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.” Huo, ang aton mga duhaduha madula samtang nagapalapit kita sa Dios paagi sa pagtuon kag pangamuyo.​—⁠Santiago 4:​7, 8.

7, 8. Ano ang pila ka sadsaran nga talaksan sa pagpat-od sang porma sang pagsimba nga gintudlo ni Jesus, kag sin-o ang nakasunod sini nga mga talaksan?

7 Binagbinaga, halimbawa, ang pamangkot: Paano naton mahibaluan nga ginahimo naton ang porma sang pagsimba nga gintudlo ni Jesus? Agod masabat ini, ano nga talaksan ang dapat binagbinagon? Ginapakita sang Biblia nga ang matuod nga mga Cristiano dapat nga may matuod nga gugma sa tunga nila. (Juan 13:​34, 35) Dapat nila pakabalaanon ang ngalan sang Dios, si Jehova. (Isaias 12:​4, 5; Mateo 6:9) Kag dapat nila ipakilala ina nga ngalan.​—⁠Exodo 3:​15; Juan 17:⁠26.

8 Ang isa pa ka kinaiya nga nagapakilala sa matuod nga pagsimba amo ang pagtahod sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Ini ang pinasahi nga libro nga nagasugid sang personalidad sang Dios kag sang iya mga katuyuan. (Juan 17:​17; 2 Timoteo 3:​16, 17) Dugang pa, ginabantala sang matuod nga mga Cristiano ang Ginharian sang Dios subong ang lamang nga paglaum sang tawo para sa kabuhi nga walay katapusan sa paraiso nga duta. (Marcos 13:​10; Bugna 21:​1-4) Nagapabilin sila nga nahamulag sa garok nga politika sining kalibutan kag sa mahigko nga pagkabuhi sini. (Juan 15:​19; Santiago 1:​27; 4:4) Sin-o karon ang nagasunod gid sini nga talaksan? Ginapamatud-an sang mga katunayan nga isa lamang ang sabat​—⁠mga Saksi ni Jehova.

Kamusta Naman Kon ang mga Duhaduha Madugay Madula?

9, 10. Ano ang himuon naton agod malandas ang mga duhaduha nga madugay madula?

9 Ano abi kon masapwan naton ang aton kaugalingon nga nagaduhaduha? Ano nian ang dapat naton himuon? Ang maalam nga si Hari Solomon nagahatag sing sabat: “Anak ko, kon batunon mo ang akon mga pulong kag pakabahandion ang akon mga sugo sa imo, agod talupangdon sang imo igdulungog ang kaalam, agod nga ihuyog mo ang imo tagipusuon sa paghantop; dugang pa, kon magtuaw ka para sa paghangop kag magbayaw sang imo tingog para sa paghantop, kon padayon  mo ini nga pangitaon subong sang pilak, kag usisaon ini subong sang bahandi nga natago, kon amo mahangpan mo ang kahadlok kay Jehova, kag makita mo ang ihibalo mismo sang Dios.”​—⁠Hulubaton 2:​1-5.

10 Indi bala ina isa ka makapakibot nga panghunahuna? Kon handa kita nga talupangdon sing hanuot ang kaalam sang Dios, “makita [naton] ang ihibalo mismo sang Dios.” Huo, matigayon naton ang ihibalo sang Soberanong Ginuo sang uniberso kon handa kita nga batunon kag pakabahandion ang iya mga pulong. Nagakahulugan ina sang pagdangop kay Jehova sa pangamuyo kag paagi sa personal nga pagtuon. Ang natago nga mga bahandi sang iya Pulong makadula sang ano man nga mga duhaduha kag makabulig sa aton nga makita ang kapawa sang kamatuoran.

11. Paano naapektuhan sing duhaduha ang alagad ni Eliseo?

11 Ang isa ka maathag nga halimbawa kon paano nabuligan sang pangamuyo ang isa ka mahinadlukon kag maduhaduhaon nga alagad sang Dios makita sa 2 Hari 6:​11-18. Ang alagad ni Eliseo kulang sing espirituwal nga paghantop. Indi niya mahantop nga yara ang langitnon nga mga kasuldadusan agod suportahan ang manalagna sang Dios, nga ginalikupan anay sang hangaway sang Siria. Sa kahadlok ang alagad nagsinggit: “Abaw, agalon ko! Ano bala ang himuon ta?” Ano ang ginsabat ni Eliseo? “Dili ka magkahadlok, kay ang nagaupod sa aton mas madamo pa sa mga nagaupod sa ila.” Apang paano makumbinsi ang alagad? Indi niya makita ang langitnon nga mga kasuldadusan.

12. (a) Paano nadula ang mga duhaduha sang alagad? (b) Paano naton madula ang bisan ano man nga mga duhaduha naton?

12 “Nian si Eliseo nagpangamuyo kag nagsiling: ‘O Jehova, buksi ang iya mga mata, palihug, agod makakita sia.’ Sa gilayon ginbuksan ni Jehova ang mga mata sang alagad, agod makakita sia; kag, yari karon! ang bukid hil-ob sang mga kabayo kag sang mga kangga nga kalayo sa bug-os nga palibot ni Eliseo.” Sa sina nga hitabo ginpahanabo ni Jehova nga makita sang alagad ang langitnon nga mga hangaway nga nagaamlig sadto kay Eliseo. Apang, indi kita dapat magpaabot sing amo man nga sahi sang bulig sang Dios sa karon. Dumduma, yadto nga alagad sang manalagna wala sing kompleto nga Biblia nga matun-an agod pabakuron ang iya pagtuo. Kita may Biblia. Kon gamiton naton ini sing nagakaigo, ang aton pagtuo mapalig-on man. Halimbawa, mahimo hunahunaon naton ang pila ka rekord nga nagalaragway kay Jehova sa iya langitnon nga hukmanan. Magadula ini sang duhaduha nga si Jehova may langitnon nga organisasyon nga nagasakdag sang iya mga alagad sa bug-os kalibutan nga hilikuton sa pagtudlo karon.​—⁠Isaias 6:​1-4; Ezequiel 1:​4-​28; Daniel 7:​9, 10; Bugna 4:​1-​11; 14:​6, 7.

 Mag-andam sa mga Padugi ni Satanas!

13. Sa anong paagi ginatinguhaan ni Satanas nga paluyahon ang aton pagpanguyapot sa kamatuoran?

13 Ano ang pila sang iban pa nga mga paagi ni Satanas sa pagpaluya sang aton espirituwalidad kag sang aton pagpanguyapot sa kamatuoran? Ang isa sini amo ang imoralidad, sa tanan lainlain nga pagpadayag sini. Sa nagasalimuang-sa-sekso nga kalibutan sa karon, ang ginatawag nga affair (isa ka matam-is sa baylo sang masakit nga tawag sa pagluib) ukon one-night stand (isa ka walay gugma nga pagpakighilawas) nangin adlaw-adlaw na lamang nga hitabo para sa mahuyugon-sa-kalipayan nga kaliwatan nga determinado sa pagpangalipay ano man ang resulta. Ang mga sine, TV, kag video nagatib-ong sini nga estilo sang pagkabuhi. Ang pornograpiya lapnag sa media, ilabi na sa Internet. Ang pagsulay nagahulat sa mga mausisaon.​—⁠1 Tesalonica 4:​3-5; Santiago 1:​13-15.

14. Ngaa ang pila ka Cristiano nangin biktima sang mga padugi ni Satanas?

14 Bangod sang pagkamausisaon, ang iban nga mga Cristiano nasulay kag nagdagta sang ila hunahuna kag tagipusuon paagi sa pagtan-aw sa soft-core (indi tanto kalaw-ay) ukon hard-core (tuman kalaw-ay) pa gani nga pornograpiko nga mga larawan. Gintugutan nila ang ila kaugalingon nga mahulog sa makasululay nga siod ni Satanas. Masunson ini nagadul-ong sa espirituwal nga pagkalunod. Wala sila magpabilin nga “mga lapsag sa kalainan.” Wala sila nangin “hamtong sa mga ikasarang sa paghangop.” (1 Corinto 14:20) Kada tuig, linibo ang nagaantos sang mga resulta tungod sang indi pagsunod sa mga prinsipio kag mga talaksan sang Pulong sang Dios. Nagpatumbaya sila sa pagsuklob kag sa paghupot sang ila “bug-os nga hinganib gikan sa Dios.”​—⁠Efeso 6:​10-​13; Colosas 3:​5-​10; 1 Timoteo 1:​18, 19.

Pakabahandia ang Yara sa Aton

15. Ngaa nabudlayan ang iban sa pag-apresyar sang ila espirituwal nga palanublion?

15 “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo,” siling ni Jesus. (Juan 8:32) Ang kalabanan nga mga Saksi dapat magbiya sang ila anay estilo sang pagkabuhi kag mga kaupdanan sa relihion. Busa, mahimo nga mas handa sila sa pag-apresyar sa kahilwayan nga ginadala sang kamatuoran. Sa pihak nga bahin, ang pila ka pamatan-on nga ginpadaku sang mga ginikanan nga yara sa kamatuoran mahimo nga nabudlayan sa pag-apresyar sa ila espirituwal nga palanublion. Wala gid sila nangin bahin sang butig nga relihion ukon nangin bahin sining kalibutan nga nagapadaku sang pagpangita sing kalipayan, pagkagiyan sa droga, kag imoralidad sini. Bangod sini, wala nila makita ang daku nga kinatuhayan sa ulot sang aton espirituwal nga paraiso kag sang malaut nga kalibutan ni Satanas. Ang iban mahimo pa masulay nga tilawan ang hilo sang kalibutan agod tan-awon kon ano ang ila nawasi!​—⁠1 Juan 2:​15-17; Bugna 18:​1-5.

16. (a) Ano ang mahimo naton ipamangkot sa aton kaugalingon? (b) Ano ang ginatudlo kag ginapalig-on sa aton nga himuon?

16 Kinahanglan gid bala naton nga pasuon ang aton mga tudlo agod mahibaluan ang kasakit kag pag-antos? Indi bala kita makatuon sa di-maayo nga mga naagihan sang iban? Kinahanglan pa bala nga magkadto kita sa “lunang” sining kalibutan agod makita kon may nawasi kita? (2 Pedro 2:​20-22) Ginpahanumdom ni Pedro ang mga Cristiano sang unang siglo nga nangin bahin anay sang kalibutan ni Satanas: “Ang panahon nga naglipas nagakaigo na agod mahimo ninyo ang kabubut-on sang mga pungsod sang naglakat kamo sa mga buhat sang lugak nga paggawi, mga kailigbon, mga pagpatuyang sa alak, mga magansal nga kinalipay, mga paindisanay sa pag-inom, kag ilegal nga mga idolatriya.”  Sa pagkamatuod, indi kinahanglan nga maagihan naton ang “malaut nga pagpatuyang” sang kalibutan agod makita kon daw ano gali mahimo mangin malain ang kabuhi. (1 Pedro 4:​3, 4) Sa kabaliskaran, ginatudluan kita sang iya ni Jehova mataas nga mga talaksan sa moral sa aton mga Kingdom Hall, nga amo ang mga sentro para sa edukasyon sa Biblia. Kag ginapalig-on kita nga gamiton ang aton ikasarang sa pagpangatarungan agod pamatud-an ang aton kaugalingon nga may kamatuoran kita kag sa amo himuon ang kamatuoran nga aton.​—⁠Josue 1:⁠8; Roma 12:​1, 2; 2 Timoteo 3:​14-​17.

Ang Aton Ngalan Indi Lamang Isa ka Etiketa

17. Paano kita mangin epektibo nga mga Saksi ni Jehova?

17 Kon ginahimo naton ang kamatuoran nga aton, panikasugan naton nga ipaambit ini sa iban sa tanan nagakaigo nga okasyon. Wala ini nagakahulugan nga tinguhaan naton nga ipilit ini sa mga wala nagapakita sing interes. (Mateo 7:⁠6) Sa baylo, indi kita mahuya nga ipakilala ang aton kaugalingon subong mga Saksi ni Jehova. Kon ang isa ka tawo nagapakita sing interes paagi sa pagpautwas sing isa ka sinsero nga pamangkot ukon paagi sa pagbaton sing isa ka publikasyon sa Biblia, mangin handa kita kag nakahanda sa pagpaambit sang aton paglaum. Siempre pa, nagalaygay ini sa aton nga pirme kita magdala sing pila ka porma sang literatura bisan diin man kita​—⁠sa puluy-an, sa trabaho, sa eskwelahan, sa balaligyaan, ukon sa mga duog sang kalingawan.​—⁠1 Pedro 3:⁠15.

18. Paano ang maathag nga pagpakilala sa aton kaugalingon subong mga Cristiano isa ka positibo nga puwersa sa aton kabuhi?

18 Kon maathag nga ginapakilala naton ang aton kaugalingon subong mga Cristiano, ginapabakod naton ang aton depensa batok sa malimbungon nga mga pagsalakay ni Satanas. Kon may birthday ukon Christmas party ukon loterya sa opisina, ang mga kaupdanan sa trabaho masunson nagasiling, “Pabayai ninyo sia. Isa sia sang mga Saksi ni Jehova.” Tungod sini man nga rason, ang mga tawo indi magalahog sing malaw-ay sa aton atubangan. Sa amo, ang pagpahibalo sang aton Cristianong tindog isa ka positibo nga puwersa sa aton kabuhi, subong sang ginpatalupangod ni apostol Pedro: “Sa pagkamatuod, sin-o nga tawo ang magahalit sa inyo kon magmakugihon kamo sa maayo? Apang bisan kon mag-antos kamo tungod sa pagkamatarong, malipayon kamo.”​—⁠1 Pedro 3:​13, 14.

19. Paano naton nahibaluan nga madugay na kita sa katapusan nga mga adlaw?

19 Ang isa pa ka benepisyo sang paghimo sa kamatuoran nga aton amo nga makumbinsi kita nga amo na gid ini ang katapusan nga mga adlaw sang sistema sang mga butang. Mahibaluan naton nga madamo sang mga tagna sa Biblia ang nagakatuman sa panahon naton.⁠ * Ang paandam ni Pablo nga “sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan” nagakaigo nga ginapamatud-an sang makasiligni nga mga hitabo sang nagligad nga siglo. (2 Timoteo 3:​1-⁠5; Marcos 13:​3-37) Ang isa ka artikulo sining karon lang sa pamantalaan tuhoy sa ika-20 nga siglo gintig-uluhan nga “Dumdumon Ini Subong Dag-on Sang Barbarismo.” Ang artikulo nagsiling: “Ang 1999 nangin labing madugo nga tuig sang ulihi nga katunga nga bahin sang labing madugo nga dag-on.”

20. Tion na karon sa paghimo sing ano?

20 Indi ini ang tion sa pagpangalag-ag. Ang pagpakamaayo ni Jehova maathag nga makita sa pinakadaku nga hilikuton sa pagtudlo sang Biblia nga nahimo na sa bug-os nga kalibutan subong panaksi sa mga pungsod. (Mateo 24:14) Himua ang kamatuoran nga imo, kag ipaambit ini sa iban. Ang imo walay katapusan nga palaabuton nagadepende sa ginahimo mo karon. Ang pag-uyaya indi nagakabagay sang pagpakamaayo ni Jehova. (Lucas 9:62) Sa baylo, tion ini nga ‘magpakalig-on, nga di-mationg, nga madamo pirme sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo, kay nahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay may kaangtanan sa Ginuo indi walay pulos.’​—⁠1 Corinto 15:⁠58.

[Nota]

^ par. 19 Tan-awa Ang Lalantawan, Enero 15, 2000, pahina 12-14. Ang parapo 13-18 nagahatag sing isa ka repaso tuhoy sa anom ka mabakod nga ebidensia nga nagapakita nga sugod sang 1914 nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw.

Madumduman Mo Bala?

• Paano naton madula ang mga duhaduha?

• Ano ang matun-an naton gikan sa halimbawa sang alagad ni Eliseo?

• Batok sa anong mga pagsulay sa moralidad dapat kita pirme magbantay?

• Ngaa dapat naton maathag nga ipakilala ang aton kaugalingon subong mga Saksi ni Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 10]

Ang regular nga pagtuon sa Biblia kag pagpangamuyo makabulig sa aton nga madula ang mga duhaduha

[Retrato sa pahina 11]

Nadula ang mga duhaduha sang alagad ni Eliseo bangod sang isa ka palanan-awon

[Retrato sa pahina 12]

Ginatudluan kita sang iya ni Jehova mataas nga mga talaksan sa moral sa mga Kingdom Hall kaangay sining isa sa Benin