Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Indese sang mga Tema Para sa Ang Lalantawan sa 2000

Indese sang mga Tema Para sa Ang Lalantawan sa 2000

 Indese sang mga Tema Para sa Ang Lalantawan sa 2000

Nagapakita sang petsa nga ginguwaan sang artikulo

BIBLIA

Isa Lamang Bala ka Maayo nga Libro? 12/1

Mga Ebanghelyo—Maragtas Bala Ukon Mito? 5/15

Natago nga Kodigo? 4/1

Pinasahi nga Tuig sa Pagpanagtag, 1/15

CRISTIANONG PAGKABUHI KAG MGA KINAIYA

Alagda ang Dios Upod ang Handa nga Espiritu, 11/15

Amligi ang Imo Ngalan (Hul 6), 9/15

Ano ang Isa ka Cristiano? 6/1

Ang Kaugdang Nagapalambo Sang Paghidait, 3/15

“Bantayi ang Imo Tagipusuon” (Hul 4), 5/15

Cristianong mga Manugbantay, ‘Pasangkara ang Inyo Tagipusuon’! 7/1

Ginahimo ang Balaan nga Espiritu nga Mananabang Sang Isa, 10/15

Ginatamod ang mga Masingki Subong sa Pagtamod Sang Dios? 4/15

Ikaw Bala Isa ka “Hamtong” nga Cristiano? 8/15

Kinahanglan Naton ang Organisasyon ni Jehova, 1/1

Maalamon nga Laygay Sang Iloy (Hul 31), 2/1

Maayo nga mga Halimbawa—Pagbenepisyo sa Sini, 7/1

Magpabilin nga Putli sa Imoral nga Kalibutan (Hul 5), 7/15

Mainandamon Ka Bala? 10/1

Makalilipay nga mga Kasal nga Nagapadungog kay Jehova, 5/1

Makatarunganon nga mga Pagpaabot, 8/1

Mangin Malapit sa Dios, 10/15

Musika nga Nagapahamuot sa Dios, 6/1

Ngaa Mangin Masinakripisyuhon sa Kaugalingon? 9/15

Ngaa Nagaalagad Ka sa Dios? 12/15

Ngaa Wala Sing mga Anak? 8/1

Paano Ginalubad ang mga Di-paghangpanay? 8/15

Paano Ginatakus ang Kadalag-an? 11/1

Paano Ginatamod ang Imo Kaugalingon? 1/15

Pagkamapainubuson—Kinaiya nga Nagapahamuot sa Dios, 2/15

Paglipay sa Kusog ni Jehova, 4/15

Pagpangita kay Jehova Upod ang Handa nga Tagipusuon, 3/1

Pagrekomendar Sang Inyo Kaugalingon sa Iban, 4/15

Pagtahod sa Awtoridad, 8/1

Palambua ang Kasuod kay Jehova (Hul 3), 1/15

‘Tumana ang Akon mga Sugo kag Padayon nga Mabuhi’ (Hul 7), 11/15

JEHOVA

Daku Pa sa Aton Tagipusuon, 5/1

Ginasabat Gid ang mga Pangamuyo, 3/1

Paano Niya Ikaw Dumdumon? 2/1

JESUCRISTO

Kon Paano si Jesucristo Makabulig sa Aton, 3/15

MGA PAMANGKOT GIKAN SA MGA BUMALASA

Kaugalingon nga dugo, 10/15

Kay sin-o kasingkal? (Ro 12:19), 3/15

Mga produkto nga ginkuha sa dugo, 6/15

Nalipay si Jehova sa pagdugmok kay Cristo? (Isa 53:10), 8/15

Pagpamatok sa diborsio, 12/15

Sin-o ang nagreklamo tuhoy sa paghaplas kay Jesus sing lana? 4/15

MGA SAKSI NI JEHOVA

Altiplano sa Peru, 11/15

Bag-o nga mga Katapo Sang Nagadumala nga Hubon, 1/1

Binukid Sang Chiapas (Mexico), 12/15

Gamay Sing Panglawason, Maalwan ang mga Tagipusuon, 2/15

Gradwasyon Sang Gilead, 6/15, 12/15

“Halimbawa Sang Paghiusa,” 10/15

India, 5/15

Isla Sang Robinson Crusoe, 6/15

Italya, 1/15

Madugay nga Pagpangita Ginpadyaan (Denmark), 9/1

“Matagnaon nga Pulong Sang Dios” nga mga Kombension, 1/15

Nagapahalipay ang Daku nga Kaalwan (mga amot), 11/1

Pagbantala Sing Ginharian sa Fiji, 9/15

Pagkadto sa mga Isla Sang Pasipiko—Agod Magtrabaho! 8/15

Pagpamigos Sang mga Nazi (Netherlands), 4/1

Pagpangisda Sing mga Tawo sa Dagat Aegean, 4/15

Senegal, 3/15

Taiwan, 7/15

Tulun-an Sang Daniel Ginpaathag! (Tagna ni Daniel nga libro), 1/15

Tuvalu, 12/15

MGA SUGILANON SANG KABUHI

Ginpakamaayo Sang Pinasahi nga Palanublion (C. Allen), 10/1

Halin sa Paghimo Sing mga Hinganiban Pakadto sa Pagluwas Sing mga Kabuhi (I. Ismailidis), 8/1

Manugdala Sing Kapawa sa Madamo nga Pungsod (G. Young), 7/1

Nabuligan sa Paglandas Sang Pagkamahuluy-on (R. Ulrich), 6/1

“O Para sa Pagtuo nga Indi Magaisol”! (H. Müller), 11/1

Pagdumdom sa Manunuga Kutob sa Pagkapamatan-on (D. Hibshman), 1/1

Paghupot Sang Kabuhi nga Simple Agod Maalagad si Jehova (C. Moyer), 3/1

Pagpasalamat kay Jehova—Paagi sa Bug-os Tion nga Pag-alagad! (S. Reynolds), 5/1

Pirme Ginapadyaan ni Jehova ang mga Mainunungon sa Iya (V. Duncombe), 9/1

Si Jehova ang Akon Dalangpan kag Kusog (M. Filteau), 2/1

“Wala Kamo Makahibalo Kon Ano ang Mangin Kabuhi Ninyo Buwas” (H. Jennings), 12/1

PANGUNANG MGA ARTIKULO NGA TULUN-AN

Ang Aton Hamili nga Palanublion—Ano ang Kahulugan Sini sa Imo? 9/1

“Ang Diutay” Nangin “Isa ka Libo,” 1/1

“Ang Kaalam Yara sa mga Maugdang,” 8/1

Ang Kakahas Nagadul-ong sa Kahuluy-an, 8/1

Ang “Kalahamut-an nga mga Butang” Nagapuno Sang Balay ni Jehova, 1/15

Ang mga Cristiano Nalipay sa Pag-alagad, 11/15

Ang mga Nagapakig-away sa Dios Indi Magadaug, 4/1

Ang Paglaum nga Pagkabanhaw May Gahom, 7/15

Ang Paglaum nga Pagkabanhaw Pat-od Gid! 7/15

Bag-ong Kalibutan—Didto Ayhan Kamo? 4/15

Buligi ang Iban nga Maglakat Sing Takus kay Jehova, 12/15

Daw Ano Pa Kadugay Para sa mga Malauton? 2/1

Diosnon nga Pagtamod sa Katinlo sa Moral, 11/1

Ginahigugma Mo Bala Sing Lakas ang mga Pahanumdom ni Jehova? 12/1

Ginharian Sang Dios—Bag-ong Pagginahom sa Duta, 10/15

Hatagi Sing Igtalupangod ang Matagnaon nga Pulong Sang Dios, 4/1

Hatagi Sing Igtalupangod ang Matagnaon nga Pulong Sang Dios sa Aton Adlaw, 5/15

Hupti ang Inyo “Paglaum Sang Kaluwasan” nga Masanag! 6/1

Ibantala ang Maayong Balita Sing Malangkagon, 7/1

Ikaw Bala May “Hunahuna ni Cristo”? 2/15

Ipabanaag ang Panimuot Sang Hunahuna ni Cristo, 9/1

“Kamo Tanan Mag-ulutod,” 6/15

Kon Ano ang Himuon Sang Ginharian Sang Dios, 10/15

Kon Paano Kita Ginatuytuyan ni Jehova, 3/15

‘Luwasa ang Inyo Kaugalingon kag ang mga Nagapamati sa Inyo,’ 6/1

“Magpadayon Kamo sa Pagbantay,” 1/15

Magpakita Sing Mahinulaton nga Panimuot! 9/1

Magtindog Sing Bug-os nga May Malig-on nga Pagtuo, 12/15

Magtuo sa Matagnaon nga Pulong Sang Dios! 5/15

Makapabilin Ka nga Matinlo sa Moral, 11/1

Malipayon sa Dios Sang Aton Kaluwasan, 2/1

Mga Halad nga Nagpahamuot sa Dios, 8/15

Mga Halad Sang Pagdayaw nga Nagapahamuot kay Jehova, 8/15

“Nag-abot Na ang Takna!” 9/15

Napahulag Ka Bala nga Magpanghikot Subong kay Jesus? 2/15

‘O Dios, Ipadala ang Imo Kapawa,’ 3/15

Padunggi ang mga Ginhatagan Sing Awtoridad sa Inyo, 6/15

Pag-alagad Upod sa Manugbantay, 1/1

Pagbakal Sing Tion sa Pagbasa kag Pagtuon, 10/1

Pagbasa Sing Biblia—Mapuslanon kag Makaalayaw, 10/1

Paghibalo Sang “Hunahuna ni Cristo,” 2/15

Paghimo nga Bag-o Sang Tanan nga Butang—Subong Sang Gintagna, 4/15

Pagsab-ug Sing mga Binhi Sang Kamatuoran Sang Ginharian, 7/1

Pagtuon—Makapaladya kag Makalilipay, 10/1

Pamatii ang Ginasiling Sang Espiritu, 5/1

“Pangitaa Ninyo si Jehova kag ang Iya Kusog,” 3/1

Sakdaga Sing Malig-on ang Diosnon nga Panudlo, 5/1

Si Jehova—Ang Isa nga Makusog sa Gahom, 3/1

Si Jehova Indi Magapalantang, 2/1

Si Jehova Nagahatag Sing Gahom sa Ginakapoy, 12/1

Sin-o ang mga Ministro Sang Dios Karon? 11/15

“Wala Pa Mag-abot ang Iya Takna,” 9/15

REPORT SANG MGA MANUGBANTALA SANG GINHARIAN

2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 9/1, 12/1

YANGKOTYANGKOT

Ang Dumot, Wala Na? 8/15

Ang Himpit nga Kabuhi Indi Damgo! 6/15

Ang Huwaran nga Tawo Nagbaton Sing Pagtadlong (Job), 3/15

Ang Kabuhi Mangin Mas May Kabilinggan, 7/15

Ang Manughingabot Nakakita Sing Daku nga Kapawa (Pablo), 1/15

Ang Pagtuo Makapabag-o Sang Imo Kabuhi, 1/1

Antioquia (Siria), 7/15

Bug-os Kalibutan nga Paghidait—Paano? 11/1

Cristiano Bala ang mga Kinabatasan sa Paskwa? 12/15

Cyril Lucaris—Tawo nga Nagpabalor Sang Biblia, 2/15

Dapat Mo Bala Patihan Ini? 12/1

Ginasabat Gid Sang Dios ang mga Pangamuyo, 3/1

Josias, 9/15

Kahoy nga Olivo, 5/15

Kalibutan nga Wala Na Sing Pagkawalay Paglaum, 9/15

Kon Diin Makapangayo Sing Maayo nga Laygay, 6/1

Kon Paano Ka Makapakig-abyan, 12/1

Kon Paano Karon Nagapanghikot ang Espiritu, 4/1

“Magalibot Ako sa Imo Halaran,” 5/1

“Magayon nga Kanding sa Bukid,” 10/1

Magpati sa Indi Mo Makita? 6/15

Makabulig Gid ang Pangamuyo? 11/15

Makahibalo Kon Paano Maghulat? 9/1

Malapit Na Bala ang Paghiusa sa Relihion? 12/1

Mga Natukiban sa Jezreel, 3/1

Mga Siniko, 7/15

Nasulod nga Katahom, 11/15

Ngaa Landason ang Perpeksionismo? 6/15

Pagpakig-away sa Kagarukan, 5/1

Pagpangabudlay sa “Uma”—Antes Sang Tig-alani, 10/15

Pagpangaswang, 4/1

Pagsapo Sing Kalinong sa Kaugalingon, 7/1

Pagtuon Gikan sa Unang Tawhanon nga Mag-asawa, 11/15

Pamatii ang Paandam! 2/15

Pihak nga Kinabuhi, 10/1

“Polish Brethren,” 1/1

Praktikal Bala ang Moralidad sang Biblia? 11/1

“Tion Sang Pagpasag-uli” Malapit Na! 9/1

Usisaon ang Iban nga mga Relihion? 10/15

Yabi sa Kadalag-an, 2/1