Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Maayong Balita sang Paghidait Nakalab-ot sa Binukid sang Chiapas

Ang Maayong Balita sang Paghidait Nakalab-ot sa Binukid sang Chiapas

 Ang Maayong Balita sang Paghidait Nakalab-ot sa Binukid sang Chiapas

“Sa labing makasiligni nga masaker nga madumduman sang bisan sin-o sa estado sang ­Chiapas, 45 ka wala sing inugpangapin nga mga mangunguma, pati na ang 13 ka lapsag, ang ginpatay sang isa ka grupo sang . . . armado nga mga kalalakin-an.” Amo sini ang report sang pamantalaan nga “El Universal” sa natabo sa Ac­te­al, ­Chiapas ­State, sang Disiembre 22, 1997.

ANG Chiapas amo ang pinakabagatnan nga estado sang Mex­ico, nga nagadulunan sa Gua­temala. May malawig nga maragtas sang kaimulon kag kinawala, isa ka grupo sang tumandok nga mga Maya Indian ang nag-organisar sing isa ka armado nga pag-alsa sang Enero 1994, sa ngalan nga Ejér­ci­to Za­pa­tis­ta de Libe­ración Na­cio­nal (EZLN, Na­tion­al Lib­er­a­tion Za­pa­tis­ta Ar­my). Ang mga negosasyon para sa mahidaiton nga solusyon naghinay. Ang mga pagsulong kag mga pagsalakay, lunsay sang mga rebelde kag sang mga tropa sang gobierno, nagresulta sa pagpatulo sing dugo kag kamatayon. Bangod sang kagamo, madamo sang mga mangunguma ang nagpalagyo padulong sa walay peligro nga mga lugar.

Sa tunga sining walay kapat-uran nga mga kahimtangan, may isa ka grupo sang mga mahigugmaon sang paghidait nga nagpabilin nga neutral may kaangtanan sa inaway sa politika. Sing makugi, ginpatuhoy nila ang igtalupangod sa Ginharian sang Dios subong ang lamang nga paglaum sa paglubad sa mga problema nga ginaatubang sang mga tawo, sa isa ka partikular nga lugar kag sa bug-os nga kalibutan. (Daniel 2:44) Sin-o sila? Mga Saksi ni Jehova. Bilang pagtuman sa sugo ni Jesus, nagapanikasog sila nga dalhon ang maayong balita sang Ginharian sang Dios sa labing nabaw-ing nga mga bahin sang binukid sang ­Chiapas. (Mateo 24:14) Paano ginahimo ang pagbantala sa idalom sining mga sirkunstansia, kag ano ang mga resulta?

“Isa Ako Sang mga Saksi ni Jehova”

Si Adolfo, isa ka pamatan-on nga nangin manugbantala sang Ginharian sining karon lang, nagatrabaho isa ka adlaw sa isa ka estasyon sang radyo sa Oco­sin­go. Hingalagan lamang, may isa ka mabaskog nga pagpanuktok sa ganhaan. Isa ka grupo sang may tabon-sa-ulo nga kalalakin-an ang hinali nga nagsulod kag nagtaya sang ila mga pusil sa iya ulo. Nagdaguso sila pasulod sa trans­mis­sion ­booth, gin-agaw ang kasangkapan, kag nagpahibalo sa radyo nga nagadeklarar sila sing inaway batok sa gobierno.

Nagaliso kay Adolfo, ginmanduan sia sang armado nga mga kalalakin-an nga magbuylog sa ila hublag. “Isa ako sang mga Saksi ni Jehova,” sabat ni Adolfo, bisan nga wala pa sia nabawtismuhan. Ginpaathag niya nga ang lamang nga paglaum para sa paghidait amo ang Ginharian sang Dios, kag malig-on niya nga ginpangindian ang uniporme kag pusil nga gintan-ay nila sa iya. Sang nakita ang iya malig-on nga panindugan, ginpalakat nila sia. Nagahinumdom sang natabo, si Adolfo nagsiling: “Yadto nga hitabo nagpabakod gid sang akon pagtuo.”

Sang ulihi ang kahimtangan nangin malig-on, apang ang lugar napaidalom gihapon sa pagkontrol sang militar. Walay sapayan sina, malipayon nga ginbaton ni Adolfo ang imbitasyon sang mga gulang sang lokal nga kongregasyon nga magpangabudlay upod sa isa ka nabaw-ing nga grupo sang mga Cristiano  sa sina nga lugar. Sa mga check­point nga kinahanglan niya agihan, ginpakitaan sia sing pagtahod sang mga soldado sang nagpakilala sia subong isa sang mga Saksi ni Jehova. Ginbawtismuhan sia sang ulihi kag nalipay sa pagbulig sa sinang nabaw-ing nga grupo nga mangin isa ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. “Karon nga nabawtismuhan na ako,” siling ni Adolfo, “masiling ko nga may bug-os nga pagsalig nga isa ako sang mga Saksi ni Jehova!”

“Ginpabakod Kami ni Jehova”

Wala madugay sa tapos magdeklarar sing inaway ang EZLN batok sa gobierno sa radyo, ang mga tawo nagpalagyo. Si Fran­cis­co, nga isa ka bug-os tion nga ministro, ukon payunir, nagpaathag kon paano sila nga mag-asawa ginpabakod ni Jehova sa kon ano ang ila naagihan.

“Namat-od kami nga magdangop sa isa ka lugar nga tatlo ka oras ang kalayuon kon lakton. May isa ka kongregasyon didto, gani mangin kaupod namon ang mga kauturan. Malapit na lang ang amon sirkito nga asambleya nga hiwaton sa Pa­len­que. Indi namon luyag nga mag-asawa nga mawasi ang pinasahi nga miting para sa mga payunir, apang nabalitaan namon nga ang dalan pakadto sa asambleya ginabalabagan sang EZLN. Namat-od kami nga mag-agi sa kagulangan, nga nagkinahanglan sing siam ka oras. Nakalab-ot kami sing husto sa tion sa miting sang mga payunir, nga naluyagan  gid namon, subong man ang bug-os nga programa sang asambleya.

“Sa pagpauli namon, natukiban namon nga ang amon balay ginsunog kag ang amon mga kasapatan ginkawat. Ang nabilin na lamang amo ang isa ka diutay nga bag sang mga panapton. Nagkasubo kami sa nadula sa amon, apang mainayuhon kami nga ginsapupo sang mga kauturan sa Oco­singo sa ila mga puluy-an. Ginpakita man nila sa amon kon paano himuon ang mga butang nga wala gid anay namon mahimo subong mga mangunguma. Gintudluan ako sang isa ka utod sa pagkuha sing mga retrato, sang isa naman sa pagkay-o sing mga sapatos. Ginabuhi namon nga mag-asawa ang amon kaugalingon sa amo sina nga paagi tubtob karon, amo nga indi na kinahanglan nga mag-untat kami sa pagpayunir. Sa pagdumdom sang natabo, nakita namon nga bisan pa indi mahapos para sa amon ang magbatas, ginpabakod kami ni Jehova.”

Ang Bunga Sang Pagbantala nga Hilikuton

Ang mga Saksi sa Chiapas ­State wala magtugot sa kabudlayan kag katalagman nga mag-upang sa ila sa pagpakigbahin sa pinasahi nga panikasog nga dalhon ang maayong balita sa mga katawhan sa sina nga lugar. Halimbawa, sadtong Abril kag Mayo 1995, nagbuylog sila sa ila mga masigka-Cristiano sa bug-os nga kalibutan sa isa ka kampanya sa pagpanagtag sing Kingdom News Num. 34, nga may nagakaigo gid nga titulo nga Ngaa ang Kabuhi Puno Gid Sing mga Problema?

Sa tion sang kampanya—sa isa ka lugar nga ginatawag Pue­blo Nue­vo—nasalapuan ni Ciro, nga isa ka regular payunir, ang isa ka pamilya nga nagpakita sing interes. Nagbalik pagligad sang tatlo ka adlaw, nakasugod sia sing isa ka pagtuon sa Biblia upod sa ila. Apang sang nagbalik si Ciro kag ang iya kaupod agod padayunon ang pagtuon upod sa pamilya, ang ulo sang pamilya wala sa balay. Sa baylo, isa ka grupo sang may tabon-sa-ulo nga mga kalalakin-an ang nagahulat sa iya agod sakiton sia. Ginpamangkot nila si Ciro kag ang iya kaupod kon ano ang ila ginapangita kag ginpahog nga patyon sila. Pagkatapos sang mahipos nga pagpangamuyo kay Jehova, maisugon nga ginpaathag sang duha ka Cristiano nga nagkari sila agod magtudlo sing Biblia sa pamilya. Bangod sina ginpalakat sila sang may tabon-sa-ulo nga mga kalalakin-an. Tungod sa pila ka rason, ang ulo sang pamilya wala gid magpauli sadto nga adlaw.

Isa ka adlaw pagligad sang halos tatlo ka tuig, nakibot si Ciro nga may isa ka lalaki nga nag-abot sa iya ganhaan. Nalipay gid si Ciro nga makabalita nga ang bug-os nga pamilya ginbawtismuhan na kag nagapakig-upod na karon sa isa ka kongregasyon sa Guatemala! Ang isa sang mga anak nga babayi nagaalagad pa gani subong isa ka regular payunir.

Apresasyon sa Espirituwal nga Pagkaon

Walay sapayan sang padayon nga kabudlayan sa Chiapas, ang manugtatap sa distrito nagareport nga ang mga Saksi sa sina nga lugar nagaapresyar gid sa importansia sang pagtipon sing tingob. (Hebreo 10:24, 25) Ginsaysay niya kon ano ang natabo sa isa ka  pinasahi nga adlaw sang asambleya sining karon lang, nga gin-iskedyul nga magsugod sing temprano sa aga agod ang mga kauturan nga magatambong makapauli samtang may adlaw pa nga malayo sa peligro. Bisan pa nga ang kalabanan sa ila kinahanglan maglakat sing kapin sa tatlo ka oras sa kagulangan agod makakadto sa duog nga ginahiwatan sang asambleya, ang tanan yara na sa ila pulungkuan sang alas 7:00 s.a. Yara sa tumalambong ang anom ka miembro sang EZLN nga grupo, nga nagapamati kag nagapalakpak, nga ayhan nanamian sa programa. Naglakat man sila sing tatlo ka oras agod magtambong sa asambleya. Nagtambong man ang beinte sa ila sa Memoryal sang kamatayon ni Cristo, nga ginhiwat sa isa ka lokal nga Kingdom Hall.

Isa pa ka pamatan-on nga lalaki nga katapo sang hublag sang mga gerilya ang ginsugo sang iya mga superyor sa pagpatrolya sa isa ka lugar sang kagulangan. Pag-abot sa sina nga komunidad, nasapwan niya nga ang tanan nga pumuluyo, ang kalabanan sa ila mga Saksi ni Jehova, nagpalagyo na. Gani nag-istar sia sa isa sang ginbayaan nga mga puluy-an. Bangod wala sing himuon, ginkuha niya ang pila ka libro nga nakita niya sa balay kag ginbasa ini. Mga publikasyon gali ini sang Watch ­Tower nga ginbilin sang mga Saksi. Sa iya pag-isahanon, ang pamatan-on may tion agod pamalandungan ang iya nabasa. Namat-od sia nga bag-uhon ang iya kabuhi kag isungka ang iya mga armas. Sa gilayon nga masarangan niya, nakita niya ang mga Saksi kag nagsugod sa pagtuon sing Biblia. Sa sulod sang anom ka bulan, ginsugid niya sa iban ang maayong balita. Sia kag ang tatlo pa ka miembro sang iya pamilya nga mga nagasimpatiya anay sa hublag sang mga gerilya bawtismado nga mga Cristiano na karon.

Pagtan-aw sa Positibo nga Bahin

Bisan pa nagkahulugan ini sing daku nga kabudlayan, ang inaway may positibo gid nga epekto sa panimuot sang mga tawo tuhoy sa hilikuton nga pagbantala. Ang isa ka gulang sa siudad mismo nga may inaway nagsaysay: “Mga lima ka adlaw pagkatapos nga nagsugod ang inaway, nag-organisar kami sing hilikuton nga pagbantala sa sulod kag sa guwa sang siudad. Ang mga tawo nalangkag sa pagpamati sa amon. Nakapahamtang kami sing madamong literatura sa Biblia kag nakasugod sing pila ka pagtuon sa Biblia. Sa isa ka lugar, madamo anay ang nagapamatok sa kamatuoran, apang bangod sang inaway, nagapamati na sila karon, nagatuon sa Biblia, kag nagatambong sa mga miting kag sa mga asambleya.”

Ang mga kauturan malipayon nga napadayon nila nga himuon ang ila teokratikong mga hilikuton walay sapayan sang indi gid malig-on nga mga kahimtangan. Nahibaluan lunsay sang mga tropa sang gobierno kag sang EZLN, padayon sila nga nagahiwat sang ila mga asambleya, nga nagpabakod sa ila sa espirituwal. Ang mga pagduaw sang nagalakbay nga mga manugtatap nangin mabaskog man nga pangpapagsik agod magpadayon sa hilikuton nga pagbantala. Sing makawiwili, ang pagpalig-on nagagikan pa gani sa mga nagapakigbahin sa inaway, nga masunson nagalaygay sa mga Saksi nga padayunon ang ila hilikuton nga pagbantala.

Bisan pa nga ang mga pagtilaw kag mga kabudlayan nga dapat batason sang mga taga-Chiapas nabuhinan sa bisan paano sa sulod sang madugay na nga tion, wala pa ini matapos. Walay sapayan sini, isa ka butang ang pat-od—ang mga Saksi ni Jehova determinado nga padayunon sa walay langan ang ila mga panikasog nga dalhon sa katawhan ang maayong balita sang paghidait gikan sa Pulong sang Dios, ang Biblia. (Binuhatan 10:34-36; Efeso 6:15) Ginakilala nila, subong sang ginsiling ni Jeremias, nga “ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon. Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” (Jeremias 10:23) Ang Ginharian sang Dios lamang sa kamot sang iya Anak, si Jesucristo, ang makahatag sing solusyon sa inhustisya kag kaimulon sa kalibutan.—Mateo 6:10.

[Mapa sa pahina 9]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Gulf of Mexico

CHIAPAS

GUATEMALA

Pacific Ocean

[Credit Line]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Retrato sa pahina 9]

Mga Saksi nga nagakadto sa pagministeryo sa binukid sang Chiapas