Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Biblia—Isa ka Tulun-an nga Libro Para sa Pagkabuhi

Ang Biblia—Isa ka Tulun-an nga Libro Para sa Pagkabuhi

 Ang Biblia—Isa ka Tulun-an nga Libro Para sa Pagkabuhi

“ANG pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag matalom pa sa bisan ano nga espada nga duha sing sulab . . . kag may ikasarang sa paghantop sang mga hunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon.” (Hebreo 4:12) Ining paglaragway sa kon ano ang mahimo sang Pulong sang Dios nagapakita gid nga ang Biblia indi lamang isa ka maayo nga libro.

“Ang mensahe sini importante gid sa aton kabuhi subong sang pagginhawa,” malip-ot nga siling sang isa ka manunulat sa relihion. Kag nagsiling pa sia: “Kon binagbinagon mo ang aton handum kag pagkinahanglan sing pag-ayo karon kag basahon ang Biblia sa amo nga pagtamod, ang makatilingala nga mga resulta nagasunod.” Kaangay sang isa ka suga nga nagasiga sing masanag, ang Biblia nagahatag sing kapawa sa madamong masibod nga hulusayon kag mga problema sa modernong-adlaw nga pagkabuhi.—Salmo 119:105.

Sa pagkamatuod, ang kaalam nga ginapahayag sa Biblia may gahom sa pagdihon sang aton panghunahuna, nagabulig sa aton nga malubad ang mga problema, nagapauswag sa kalidad sang aton kabuhi, kag nagasangkap sa aton sing mga kalantip agod malandas ang mga kahimtangan nga indi naton mabag-o. Sing labi gid ka importante, ang Biblia nagabulig sa aton nga makilala kag mahigugma ang Dios.

Isa ka Libro nga Nagahatag Sing Katuyuan

Ang Awtor sang Biblia, si Jehova nga Dios, ‘pamilyar sa tanan naton nga dalanon.’ Mas madamo ang nahibaluan niya tuhoy sa aton pisikal, emosyonal, kag espirituwal nga mga kinahanglanon sangsa aton. (Salmo 139:1-3) Mahunahunaon nga nagpahamtang sia sing maathag nga mga limitasyon sa paggawi sang tawo. (Miqueas 6:8) Makatarunganon nga tinguhaan nga hangpon ining mga limitasyon kag panuytoy kag tun-an nga magkabuhi suno sa sini. Malipayon ang tawo nga ‘ang kalipay yara sa kasuguan ni Jehova,’ siling sang salmista. “Ang bisan ano nga ginahimo niya magamadinalag-on.” (Salmo 1:1-3) Ina nga paglaum takus gid sang aton pag-usisa.

Si Maurice, isa ka retirado nga manunudlo, nagapati gid nga ang Biblia may pila ka kapuslanan sa maragtas kag sa literaryo. Apang, nagaduhaduha sia tuhoy sa pagkainspirado sini sang Dios. Sa tapos makapamati sa isa ka paathag kon ngaa ginhatag sang Dios ang iya nasulat nga Pulong sa mga tawo, gin-usisa ni Mau­rice ang nanuhaytuhay nga mga tagna sang Biblia. Sang pamatan-on pa, nagtuon sia sang dumaan nga maragtas, literatura, siensia, kag geograpiya. Ginabaton niya nga nagpakaalam gid sia sa iya kaugalingon amo nga wala niya makita ang madamo nga halimbawa nga nagasakdag sa pagkamatuod sang Biblia. “Nasiod  ako sa bulag nga paghingamo sing kasulhayan, manggad, kag kalipayan sa kabuhi. Sing makapasubo, nagpabilin ako nga wala sing nahibaluan kag wala sing namang-an sa katahom kag pagkamaminatud-on sang pinakamaayo nga libro nga nasulat.”

Setentahon na karon sing edad, si Mau­rice, nga nagapatuhoy sa kasaysayan tuhoy sa pagpakita ni Jesus kay apostol Tomas, mapinasalamaton nga nagasiling: “Gintuytuyan ang akon kamot sa ‘nagadugo nga pilas’ nga magadula sing dayon sa akon hunahuna sang tanan nga pangduhaduha nga ang Biblia amo ang kamatuoran.” (Juan 20:24-29) Subong sang ginsiling sing nagakaigo ni apostol Pablo, ang Biblia nagapahayag sang mga tinutuyo sang tagipusuon, kag nagahatag ini sang kahulugan sa kabuhi. Isa gid ini ka tulun-an nga libro para sa pagkabuhi.

Nagapabakod sa Isa ka Magamo nga Kabuhi

Ang Biblia nagahatag man sing laygay nga nagabulig sa mga tawo nga bayaan ang ila malain nga mga batasan. Nalandas ni Daniel ang di-matinlo nga bisyo sa pagpanigarilyo, nag-untat man sia sa magansal nga sinalusalo kag pag-abuso sa alkohol. (Roma 13:13; 2 Corinto 7:1; Galacia 5:19-21) Sing realistiko, ang pagbiya sa amo nga mga batasan kag ang pagsul-ob sing “bag-o nga personalidad” nagakinahanglan sing determinado nga panikasog. (Efeso 4:22-24) “Isa yadto ka hangkat,” siling ni Daniel, “bangod indi gid kita himpit.” Wala sapayan sini, nagmadinalag-on sia. Ginabasa karon ni Daniel ang Pulong sang Dios adlaw-adlaw, kag nangin malapit sia kay Jehova.

Samtang nagadaku sia, may tudok nga pagtahod pirme si Daniel sa Biblia—bisan wala pa gid niya ini mabasa—kag nagpangamuyo sia sa Dios kada ­gab-i. Apang, may isa ka butang nga kulang. Indi sia malipayon. Ang daku nga pagbag-o natabo sang nakita niya sa nahauna nga tion ang ngalan sang Dios sa Biblia. (Exodo 6:3; Salmo 83:18) Pagkatapos sadto, gingamit niya ang ngalan nga Jehova kon nagapangamuyo sia, kag ang iya mga pangamuyo nangin labi pa ka personal. “Si Jehova ang nangin pinakasuod nga persona sa akon, kag sia gihapon ang akon pinakamahirop nga abyan.”

Sang wala pa matun-an ang Biblia, ang pagtamod ni Daniel sa palaabuton maburon. “Indi kinahanglan ang daku nga kaalam agod makita ang nagakatabo sa kalibutan,” siling niya. “Nahadlok ako, kag gintinguhaan ko nga mangin masako pirme agod indi ko ini mahunahuna.” Nian natun-an niya nga paluntaron sang Dios ang katarungan para sa tanan sa isa ka natinluan nga duta, diin matigayon sang matinumanon nga mga tawo ang dayon nga paghidait kag kalipay. (Salmo 37:10, 11; Daniel 2:44; Bugna 21:3, 4) May pat-od nga paglaum na karon si Daniel. Ining nagapabakod nga impluwensia sang Biblia nagabulig sa iya nga huptan ang positibo nga panimuot sa kabuhi.

Bulig sa Paglandas sa mga Problema sa Emosyon

Siete anyos si George sang napatay ang iya iloy. Nahadlok sia sa pagtulog kon ­gab-i, kay wala sia makahibalo kon makabugtaw pa sia sa masunod nga adlaw. Nian nabasa niya ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa kamatayon kag pagkabanhaw: “Ang oras magaabot nga ang tanan nga yara sa handumanan nga lulubngan makabati sang tingog [ni Jesus] kag magaguwa.” Natandog man sia sang mga pulong ni Jesus: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Sia nga nagapakita sing pagtuo sa akon, bisan mapatay pa sia, magakabuhi.” (Juan 5:28, 29; 11:25) Yadto nga panghunahuna makatarunganon, lohiko, kag makalipay. “Ini nga kamatuoran,” siling ni ­George, “indi lamang makagalanyat sa hunahuna kundi makatalandog man sa tagipusuon.”

Si Daniel, nga ginsambit kaina, may mga kahangawa man. Indi sia masarangan buhion sang iya iloy sing isahanon, gani ginpapuyo sia sa madamo nga balay-alaypan. Pirme sia nagbatyag nga isa ka tagaguwa kag naghandum sang kalig-unan bilang katapo sang isa ka mahigugmaon nga pamilya. Sang ulihi, nasalapuan niya ang iya ginapangita paagi sa pagtuon niya sa Biblia. Nakig-upod si Daniel sa Cristianong kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova kag nangin katapo sang isa ka espirituwal nga pamilya, diin naeksperiensiahan niya ang balatyagon nga ginabaton kag ginahigugma sang iban. Sa pagkamatuod, ang Biblia  mapuslanon sa praktikal kag sa makaalayaw sa emosyon nga paagi.

Dumduma, makita ni Jehova ang yara sa aton tagipusuon kag nahibaluan niya kon ano ang aton ginapangita. Ang Dios “nagatimbang sang mga tagipusuon,” kag nagahatag sia “sa kada isa suno sa iya mga dalanon.”—Hulubaton 21:2; Jeremias 17:10.

Praktikal nga Laygay sa Pagkabuhi Sang Pamilya

Ang Biblia nagahatag sing praktikal nga laygay may kaangtanan sa tawhanon nga kaangtanan. Si ­George nagsiling: “Ang di-pagsahuay sing personalidad ukon di-paghangpanay nalakip sa labing makapahuol nga mga kahimtangan sa kabuhi.” Paano niya ini ginlandas? “Kon nabatyagan ko nga ang isa may aligutgot sa akon, ginaaplikar ko ang talangkod nga laygay sang Mateo 5:23, 24: ‘Makighidait ka sa imo utod.’ Ang simple nga katunayan nga makahambal ako tuhoy sa problema nagapatubas sing mga bunga. Nabatyagan ko ang paghidait sang Dios nga ginasiling sang Biblia. Epektibo ini. Praktikal gid ini.”—Filipos 4:6, 7.

Kon ang bana kag asawa wala nagaugyunay, dapat sila “magmadagmit sa pagpamati, magmahinay sa paghambal, magmakuli sa pagpangakig.” (Santiago 1:19) Ini nga laygay nagapauswag sing komunikasyon. Si ­George nagsiling pa: “Kon ginaaplikar ko ang laygay nga higugmaon kag kabigon ang akon asawa subong sang akon kaugalingon, makita ko ang gilayon nga mga resulta. Mas mahapos sa iya nga tahuron ako.” (Efeso 5:28-33) Huo, ginatudluan kita sang Biblia kon paano batunon kag landason ang aton mga di-kahimpitan kag kon paano magmadinalag-on sa paglandas sang iya sang iban.

Laygay nga Nagapadayon

Ang maalam nga si Hari Solomon nagsiling: “Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.” (Hulubaton 3:5, 6) Daw ano ka simple, apang maalamon gid, ina nga mga pulong!

Ang Biblia isa ka puwersa para sa maayo. Nagabulig ini sa mga nagahigugma sa Dios nga ipahisanto ang ila kabuhi sa iya kabubut-on kag makasapo sing kalipay sa ‘paglakat sa kasuguan ni Jehova.’ (Salmo 119:1) Ano man ang aton mga kahimtangan, ang Biblia may panuytoy kag laygay nga kinahanglan naton. (Isaias 48:17, 18) Basaha ini adlaw-adlaw, pamalandungi ang imo nabasa, kag iaplikar ini. Huptan sini ang imo hunahuna nga maathag kag nakasentro sa mga butang nga putli kag maayo. (Filipos 4:8, 9) Matun-an mo indi lamang kon paano magkabuhi kag magkalipay sa kabuhi kundi kon paano man higugmaon ang Manunuga sang kabuhi.

Paagi sa pagsunod sini nga dalanon, ang Biblia indi lamang mangin isa ka maayo nga libro para sa imo—subong nga amo ini para sa minilyon ka iban pa. Mangin isa gid ini ka tulun-an nga libro para sa pagkabuhi!

[Retrato sa pahina 6]

Ang Biblia makapabakod sang imo pamat-od nga landason ang makahalalit nga mga batasan

[Retrato sa pahina 7]

Ang Biblia nagatudlo sa imo kon paano mangin suod sa Dios