Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang mga Cristiano Nalipay sa Pag-alagad

Ang mga Cristiano Nalipay sa Pag-alagad

 Ang mga Cristiano Nalipay sa Pag-alagad

“Mas daku ang kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.”—BINUHATAN 20:35.

1. Anong sayop nga panimuot ang lapnag karon, kag ngaa makahalalit ini?

SANG katapusan nga mga dekada sang katuigan 1900, ang tinaga nga “ako anay” masunson nabatian. Ang “ako anay” nagakahulugan, kon sa aton pa, sing “ako una” kag nagapahangop sing isa ka panimuot nga nagatingob sang kakagod kag kahamkon sa kakulang sing pag-ulikid para sa iban. Makasiguro kita nga sa tuig 2000, ang ako anay nga espiritu yara gihapon. Pila ka beses mo na bala nabatian ang mga pamangkot, “Ano ang mahimo sina sa akon?” ukon, “Ano ang mabenepisyo ko sa sini?” Ining makagod nga panimuot wala nagahatag sing kalipay. Kabaliskaran gid ini sa prinsipio nga ginsiling ni Jesus: “Mas daku ang kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.”—Binuhatan 20:35.

2. Paano ang paghatag nagadala sing kalipay?

2 Matuod bala nga daku pa ang kalipay sa paghatag sangsa pagbaton? Huo. Hunahunaa si Jehova nga Dios. Yara sa iya “ang tuburan sang kabuhi.” (Salmo 36:9) Ginaaman niya ang tanan naton nga kinahanglanon agod mangin malipayon kag mabungahon kita. Sa pagkamatuod, sia ang Tuburan sang “tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo.” (Santiago 1:17) Si Jehova, ang “malipayon nga Dios,” dalayon nga nagahatag. (1 Timoteo 1:11) Palangga niya ang iya tinuga nga mga tawo, nga sa ila madamo sia sing ginahatag. (Juan 3:16) Hunahunaa, man, ang tawhanon nga pamilya. Kon ikaw isa ka ginikanan, nahibaluan mo kon daw ano ka damo nga sakripisyo, kon daw ano ka daku nga paghatag, ang ginakinahanglan sa pagpadaku sa isa ka bata. Kag sa sulod sang madamong tinuig ang bata wala makahibalo sang mga sakripisyo nga imo ginahimo. Ginapasapayanan lamang niya ang tanan. Walay sapayan sina, nalipay ka nga makita ang imo anak nga nagatin-ad subong resulta sang imo di-makagod nga paghatag. Ngaa? Bangod palangga mo sia.

3. Ngaa makalilipay alagaran si Jehova kag ang aton mga masigkatumuluo?

3 Sa kaanggid nga paagi, ang matuod nga pagsimba makilal-an paagi sa paghatag nga napasad sa gugma. Sanglit mahal naton si Jehova kag mahal naton ang aton mga masigkatumuluo, makalilipay sila alagaran, hatagan sila sang aton tion kag panikasog. (Mateo 22:37-39) Ang bisan sin-o nga nagaalagad nga may makagod nga mga motibo magaagom sing tuman ka diutay nga kalipay. Apang yadtong mga nagaalagad sing di-makagod, nga mas interesado sa kon ano ang ila mahatag sangsa kon ano ang ila ginalauman nga mabaton, makasapo gid sing kalipay. Ini nga kamatuoran mahantop paagi sa pagbinagbinag kon paano ang pila ka tinaga sa Biblia nga may kaangtanan sa aton pagsimba ginagamit sa Kasulatan. Ang tatlo sining mga tinaga binagbinagon naton sa sini kag sa masunod pa nga artikulo.

Ang Pangpubliko nga Pag-alagad ni Jesus

4. Ano ang kinaugali sang “pangpubliko nga pag-alagad” sang Cristiandad?

4 Sa orihinal nga Griego, ang isa ka importante nga tinaga nga may kahilabtanan sa pagsimba amo ang lei·tour·giʹa, nga ginabadbad sing “pangpubliko nga pag-alagad” sa New World Trans­la­tion. Sa  Cristiandad ang lei·tour·giʹa nagdul-ong sa tinaga nga “liturhiya.” * Apang, ang pormalistiko nga mga liturhiya sang Cristiandad wala nagahatag sing mapuslanon gid nga pangpubliko nga pag-alagad.

5, 6. (a) Anong pangpubliko nga pag-alagad ang ginhimo anay sa Israel, upod ang anong mga benepisyo? (b) Anong daku pa nga pangpubliko nga pag-alagad ang nagbulos sa ginhimo sa Israel, kag ngaa?

5 Gingamit ni apostol Pablo ang Griegong tinaga may kaangtanan sa lei·tour·giʹa tuhoy sa mga saserdote sang Israel. Sia nagsiling: “Ang tagsa ka saserdote nagapahamtang sa iya duog sa adlaw-adlaw sa paghimo sing pangpubliko nga pag-alagad [isa ka porma sang lei·tour·giʹa] kag sa pagdulot sing amo man nga mga halad sing masunson.” (Hebreo 10:11) Ang Levinhon nga mga saserdote naghimo anay sing hamili gid nga pangpubliko nga pag-alagad sa Israel. Nagtudlo sila sang Kasuguan sang Dios kag nagdulot sing mga halad nga nagtabon sang mga kasal-anan sang katawhan. (2 Cronica 15:3; Malaquias 2:7) Sang ginsunod sang mga saserdote kag sang katawhan ang Kasuguan ni Jehova, ang pungsod may mga rason agod magkasadya.—Deuteronomio 16:15.

6 Ang paghimo sing pangpubliko nga pag-alagad sa idalom sang Kasuguan isa gid ka pribilehiyo para sa Israelinhon nga mga saserdote, apang ang ila pag-alagad nangin wala gid sing pulos sang ang Israel ginsikway bangod sang pagkadi-matutom. (Mateo 21:43) Si Jehova naghimos sing daku pa nga butang—ang pangpubliko nga pag-alagad nga ginhimo ni Jesus, ang dakung Mataas nga Saserdote. Tuhoy sa iya, aton mabasa: “Sia bangod sang pagpadayon nga buhi sing dayon naghupot sang iya pagkasaserdote nga wala sing bisan sin-o nga mga salili. Gani sarang man niya maluwas sing bug-os yadtong mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, bangod pirme sia nagakabuhi agod makitluoy para sa ila.”—Hebreo 7:24, 25.

7. Ngaa ang pangpubliko nga pag-alagad ni Jesus may di-matupungan nga mga benepisyo?

7 Si Jesus nagapadayon subong saserdote sing dayon, nga wala sing mga salili. Sa amo, sia lamang ang makaluwas sa katawhan sing bug-os. Nagahimo sia sing di-matupungan nga pangpubliko nga pag-alagad, indi sa himo-tawo nga templo, kundi sa antitipiko nga templo, ang daku nga kahimusan ni Jehova sa pagsimba nga nagpanghikot sang 29 C.E. Si Jesus nagaalagad karon sa Labing Balaan sina nga templo, sa langit. Sia “isa ka pangpubliko nga alagad [lei·tour·gosʹ] sang balaan nga duog kag sang matuod nga kayangkayang, nga ginpatindog ni Jehova, kag indi sang tawo.” (Hebreo 8:2; 9:11, 12) Bisan pa may mataas nga katungdanan si Jesus, sa gihapon isa sia ka “pangpubliko nga alagad.” Ginagamit niya ang iya mataas nga awtoridad sa paghatag, indi sa pagkuha. Kag ina nga paghatag nagapahalipay sa iya. Bahin ini sang “kalipay nga ginbutang sa iya atubang” kag nagpabakod ina sa iya agod makabatas sa iya bug-os nga pagkabuhi sa duta.—Hebreo 12:2.

8. Paano si Jesus naghimo sing pangpubliko nga pag-alagad sa pagbulos sa katipan sang Kasuguan?

8 May yara isa pa ka bahin sang pangpubliko nga pag-alagad ni Jesus. Si Pablo nagsulat: “Si Jesus nakaagom sing isa ka labing maayo pa nga pangpubliko nga pag-alagad, amo nga sia man ang manugpatunga sang isa ka katumbas nga maayo pa nga katipan, nga gintukod sing legal sa mas maayo nga mga saad.” (Hebreo 8:6) Si Moises nagpatunga sa katipan nga amo ang sadsaran sang kaangtanan sang Israel kay Jehova. (Exodo 19:4, 5) Si Jesus nagpatunga sa bag-ong katipan, nga nagpaposible sang pagkabun-ag sang isa ka bag-ong pungsod, “ang Israel sang Dios,” nga ginahuman sang hinaplas-sang-espiritu nga mga Cristiano gikan sa madamong kapungsuran. (Galacia 6:16; Hebreo 8:8, 13; Bugna 5:9, 10) Isa gid yadto ka labing maayo nga pangpubliko nga pag-alagad! Malipayon gid kita nga nakilala naton si Jesus, isa ka pangpubliko nga alagad nga paagi sa iya makahimo kita sing kalahamut-an nga pagsimba kay Jehova!—Juan 14:6.

Ang mga Cristiano Nagahimo Man Sing Pangpubliko nga Pag-alagad

9, 10. Ano ang pila ka sahi sang pangpubliko nga pag-alagad nga ginhimo sang mga Cristiano?

9 Wala sing tawo ang makahimo sing pangpubliko nga pag-alagad sing subong kataas sa ginhimo ni Jesus. Apang, sang nabaton sang hinaplas nga mga Cristiano ang ila langitnon nga padya, nagpahamtang sila sa ila duog sa tupad ni Jesus kag nakig-ambit sa iya pangpubliko nga pag-alagad subong langitnon nga mga hari kag mga saserdote. (Bugna 20:6; 22:1-5) Apang, ang mga Cristiano sa duta nagahimo sing pangpubliko nga pag-alagad, kag nalipay sila sing daku sa paghimo sini. Halimbawa, sang nagkulang anay ang pagkaon sa Palestina, si apostol Pablo nagdala sing mga donasyon halin sa mga kauturan sa Europa agod pahaganhaganon ang kalisdanan sang Judiyong mga Cristiano sa Judea. Isa yadto ka pangpubliko nga pag-alagad. (Roma 15:27; 2 Corinto 9:12) Sa karon, ang mga Cristiano nalipay sa paghimo sing amo man nga pag-alagad, nagabulig sa gilayon kon ang ila mga kauturan nagaeksperiensia sing kapipit-an, kinaugali nga mga kalamidad, ukon iban pa nga mga kalamidad.—Hulubaton 14:21.

10 Ginpatuhuyan ni Pablo ang isa pa ka  pang­publiko nga pag-alagad sang nagsulat sia: “Bisan pa gin-ula ako subong sang isa ka dulot nga ilimnon sa ibabaw sang halad kag pangpubliko nga pag-alagad nga sa sini gintuytuyan kamo sang pagtuo, nagakasadya kag nagakalipay ako kaupod ninyo tanan.” (Filipos 2:17) Ang lakas nga pagpangabudlay ni Pablo tungod sa mga taga-Filipos isa ka pangpubliko nga pag-alagad nga ginhimo sing mahigugmaon kag mapisan. Ginahimo man karon ang kaanggid nga pangpubliko nga pag-alagad, ilabi na sang hinaplas nga mga Cristiano, nga nagaalagad subong “matutom kag mainandamon nga ulipon,” nga nagaaman sing espirituwal nga pagkaon sa nagakaigo nga tion. (Mateo 24:45-47) Dugang pa, subong isa ka grupo, ini sila “balaan nga pagkasaserdote,” nga gintangdo sa “pagdulot sing espirituwal nga mga halad nga kalahamut-an sa Dios paagi kay Jesucristo” kag sa ‘pagpahayag sing lapnag sang pagkahalangdon sang isa nga nagtawag sa ila gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa.’ (1 Pedro 2:5, 9) Kaangay ni Pablo, nagakasadya sila sa sining mga pribilehiyo bisan pa ‘gin-ula nila ang ila kaugalingon’ sa pagtuman sang ila mga salabton. Kag ginabuylugan kag ginasuportahan sila sang ila “iban nga mga karnero” nga kaupdanan sa hilikuton nga pagbantala sa katawhan tuhoy kay Jehova kag sa iya mga katuyuan. * (Juan 10:16; Mateo 24:14) Daw ano gid ina ka daku kag makalilipay nga pangpubliko nga pag-alagad!—Salmo 107:21, 22.

Maghimo Sing Sagrado nga Pag-alagad

11. Paano si manalagna Ana naghatag sing maayo nga halimbawa para sa tanan nga Cristiano?

11 Ang isa pa ka Griegong tinaga nga may kaangtanan sa aton pagsimba amo ang la·treiʹa, nga ginbadbad nga “sagrado nga pag-alagad” sa New World Trans­la­tion. Ang sagrado nga pag-alagad may yara kaangtanan sa mga buhat sang pagsimba. Halimbawa, ang 84-anyos nga babayi nga balo kag manalagna nga si Ana ginalaragway subong “wala gid nagapalya sa templo, nga nagahimo sing sagrado nga pag-alagad [isa ka Griegong tinaga nga may kaangtanan sa la·treiʹa] adlaw kag gab-i nga may mga pagpuasa kag mga pangamuyo.” (Lucas 2:36, 37) Si Ana nagsimba kay Jehova sing dalayon. Isa sia ka maayong halimbawa para sa aton tanan—bata man kag tigulang, lalaki man kag babayi. Subong nga si Ana nagpangamuyo kay Jehova sing hanuot kag nagsimba sa iya sing tayuyon sa templo, ang aton sagrado nga pag-alagad nagalakip sang pangamuyo kag pagtambong sa mga miting.—Roma 12:12; Hebreo 10:24, 25.

12. Ano ang isa ka daku nga bahin sang aton sagrado nga pag-alagad, kag paano ini isa man ka pangpubliko nga pag-alagad?

12 Ginsambit ni apostol Pablo ang isa ka daku nga bahin sang aton sagrado nga pag-alagad sang nagsulat sia: “Ang Dios, nga sa iya nagahimo ako sing sagrado nga pag-alagad upod ang akon espiritu may kaangtanan sa maayong balita tuhoy sa iya Anak, amo ang saksi ko kon paano sa walay langan ginasambit ko kamo sa akon mga pangamuyo.” (Roma 1:9) Huo, ang pagbantala sing maayong balita indi lamang isa ka pangpubliko nga pag-alagad sa mga nagapamati sini kundi isa man ka buhat sang pagsimba kay Jehova nga Dios. May nagapamati man sa aton ukon wala, ang hilikuton nga pagbantala isa ka sagrado nga pag-alagad nga ginahimo kay Jehova. Ang panikasog naton nga sugiran ang iban tuhoy sa maayong mga kinaiya kag mapuslanon nga mga katuyuan sang aton hinigugma nga langitnon nga Amay nagahatag gid sa aton sing daku nga kalipay.—Salmo 71:23.

Diin Kita Nagahimo Sing Sagrado nga Pag-alagad?

13. Ano ang paglaum sadtong mga nagahimo sing sagrado nga pag-alagad sa nasulod nga luwang sang espirituwal nga templo ni Jehova, kag sin-o ang nagakasadya upod sa ila?

13 Para sa hinaplas nga mga Cristiano, si Pablo nagsulat: “Bangod magabaton kita sing ginharian nga indi matay-ug, magpadayon kita nga may di-bagay nga kaayo, nga paagi sini kalahamut-an nga makahimo kita sing sagrado nga pag-alagad sa Dios nga  may diosnon nga kahadlok kag kapunaw.” (Hebreo 12:28) May masinaligon nga pagpaabot nga makapanubli sing Ginharian, ang mga hinaplas di-mationg sing pagtuo samtang ginasimba nila ang Labing Mataas. Sila lamang ang makahimo sa iya sing sagrado nga pag-alagad sa Balaan nga hulot kag sa nasulod nga luwang sang espirituwal nga templo ni Jehova, kag malangkagon nila nga ginapaabot ang mag-alagad kaupod ni Jesus sa Labing Balaan, ang langit mismo. Ang ila mga kaupdanan, ang iban nga mga karnero nga klase, nagakasadya upod sa ila sa ila dalayawon gid nga paglaum.—Hebreo 6:19, 20; 10:19-22.

14. Paano ang dakung kadam-an nagabenepisyo gikan sa pangpubliko nga pag-alagad ni Jesus?

14 Apang, diin nagahimo sing sagrado nga pag-alagad ang iban nga mga karnero? Subong sang una nga nakita ni apostol Juan, isa ka dakung kadam-an sa ila ang nagpakita sining katapusan nga mga adlaw, kag “ginlabhan nila ang ila mga panapton nga malaba kag ginpaputi ini sa dugo sang Kordero.” (Bugna 7:14) Nagakahulugan ini nga, kaangay sang ila hinaplas nga mga masigkasumilimba, nagatuo sila sa pangpubliko nga pag-alagad ni Jesus, sa pagdulot niya sang iya himpit tawhanon nga kabuhi tungod sa katawhan. Ang iban nga mga karnero nagabenepisyo man gikan sa pangpubliko nga pag-alagad ni Jesus sa bagay nga ‘nagapanguyapot sila sa katipan [ni Jehova].’ (Isaias 56:6) Matuod, indi sila bahin sang bag-ong katipan, apang nagapanguyapot sila sa sini paagi sa pagtuman sa mga kasuguan may kaangtanan sa sini kag sa pagbulig sa mga kahimusan nga ginhimo paagi sini. Nagapakig-upod sila sa Israel sang Dios, nagakaon sa isa ka espirituwal nga latok kag nagapangabudlay upod sa mga katapo sini, nagadayaw sa Dios sing dayag kag nagadulot sing espiri­tuwal nga mga dulot nga kalahamut-an sa iya.—Hebreo 13:15.

15. Diin nagahimo sing sagrado nga pag-alagad ang dakung kadam-an, kag ano ang epekto sa ila sini nga pagpakamaayo?

15 Sa amo, ang dakung kadam-an makita nga “nagatindog sa atubangan sang trono kag sang Kordero, nga napanaptan sing malaba nga mga panapton nga maputi.” Dugang pa, “yara sila sa atubangan sang trono sang Dios; kag nagahalad sila sa iya sing balaan nga pag-alagad sa adlaw kag gab-i sa iya templo; kag ang Isa nga nagalingkod sa trono magahumlad sang iya layanglayang sa ibabaw nila.” (Bugna 7:9, 15)  Sa Israel, ang mga proselita nagsimba anay sa naguwa nga luwang sang templo ni Solomon. Sa kaanggid nga paagi, ang dakung kadam-an nagasimba kay Jehova sa naguwa nga luwang sang iya espirituwal nga templo. Nalipay sila sa pag-alagad didto. (Salmo 122:1) Bisan pagkatapos mabaton sang katapusan sang ila hinaplas nga mga kaupdanan ang iya langitnon nga palanublion, padayon sila nga magahimo sing sagrado nga pag-alagad kay Jehova subong katawhan niya.—Bugna 21:3.

Sagrado nga Pag-alagad nga Indi Kalahamut-an

16. Anong mga paandam ang ginahatag tuhoy sa sagrado nga pag-alagad?

16 Sadtong panahon sang dumaan nga Israel, ang sagrado nga pag-alagad dapat himuon suno sa mga kasuguan ni Jehova. (Exodo 30:9; Levitico 10:1, 2) Subong man karon, may mga sugo nga dapat tumanon agod ang aton sagrado nga pag-alagad mangin kalahamut-an kay Jehova. Amo sina kon ngaa nagsulat si Pablo sa mga taga-Colosas: “Kami . . . wala mag-untat sa pagpangamuyo para sa inyo kag sa pagpangabay nga mapun-an kamo sang sibu nga ihibalo tuhoy sa iya kabubut-on nga may bug-os nga kaalam kag espirituwal nga paghangop, sa katuyuan nga makalakat sing takus kay Jehova agod pahamut-an sia sing bug-os samtang padayon kamo nga nagapamunga sa tagsa ka maayong buhat kag nagalambo sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios.” (Colosas 1:9, 10) Indi kita ang magapamat-od kon ano ang nagakaigo nga paagi sa pagsimba sa Dios. Ang sibu nga ihibalo sa Kasulatan, espirituwal nga paghantop, kag diosnon nga kaalam kinahanglanon. Kon indi, ang mga resulta mangin makahalalit.

17. (a) Paano ginpatiko ang sagrado nga pag-alagad sang panahon ni Moises? (b) Paano karon mapatuhoy sing sayop ang sagrado nga pag-alagad?

17 Dumduma ang mga Israelinhon sang panahon ni Moises. Aton mabasa: “Ang Dios nagliso kag gintugyan sila agod maghimo sing sagrado nga pag-alagad sa panong sang langit.” (Binuhatan 7:42) Nakita sang mga Israelinhon ang gamhanan nga mga buhat ni Jehova tungod sa ila. Apang, nagliso sila sa iban nga mga dios sang naghunahuna sila nga para ini sa ila kaayuhan. Indi sila mainunungon, kag ang pagkamainunungon kinahanglanon gid agod ang aton sagrado nga pag-alagad mangin kalahamut-an sa Dios. (Salmo 18:25) Matuod, pila lamang karon ang magatalikod kay Jehova agod magsimba sa mga bituon ukon sa bulawan nga tinday nga mga baka, apang may iban pa nga mga dagway sang idolatriya. Si Jesus nagpaandam batok sa pag-alagad sa mga “Manggad,” kag gintawag ni Pablo ang pagkamahamkunon subong idolatriya. (Mateo 6:24; Colosas 3:5) Ginpakilala ni Satanas ang iya kaugalingon subong isa ka dios. (2 Corinto 4:4) Ini nga mga sahi sang idolatriya lapnag kag isa ka siod. Hunahunaa, halimbawa, ang isa nga nagapangangkon nga nagasunod kay Jesus apang ang tulumuron gid niya sa kabuhi amo ang magmanggaranon ukon ang ginasaligan gid niya amo ang iya kaugalingon kag ang iya mga ideya. Sin-o gid ang iya ginaalagad? Ano gid ang iya kinatuhayan sa mga Judiyo sang panahon ni Isaias nga nagsumpa sa ngalan ni Jehova apang ginpatungod ang iya dalagkung mga buhat sa di-matinlo nga mga diosdios?—Isaias 48:1, 5.

18. Paano ang sagrado nga pag-alagad ginhimo sing sayop sadto anay kag karon?

 18 Si Jesus nagpaandam man: “Ang oras nagaabot nga ang tagsatagsa nga nagapatay sa inyo magahunahuna nga nagahimo sia sing sagrado nga pag-alagad sa Dios.” (Juan 16:2) Si Saulo, nga nangin si apostol Pablo, naghunahuna gid anay nga nagaalagad sia sa Dios sang ‘gin-ugyunan niya ang pagpatay kay Esteban’ kag ‘nagsambo pa sa pagpahog kag pagpatay batok sa mga disipulo sang Ginuo.’ (Binuhatan 8:1; 9:1) Sa karon, ang pila ka tagbuhat sing pagpapas sa isa ka pangayaw nga minoridad kag ginuban nga pagpatay ang nagapangangkon man nga nagasimba sa Dios. Madamo nga tawo ang nagaangkon nga nagasimba sa Dios, apang ang ila pagsimba ginapatuhoy gid sa mga dios sang nasyonalismo, tribalismo, manggad, kaugalingon, ukon iban pa nga diosdios.

19. (a) Paano naton ginatamod ang aton sagrado nga pag-alagad? (b) Ano nga sahi sang sagrado nga pag-alagad ang magapahalipay sa aton?

19 Si Jesus nagsiling: “Si Jehova nga imo Dios ang simbahon mo, kag sa iya lamang ikaw maghimo sing sagrado nga pag-alagad.” (Mateo 4:10) Nagapakighambal sia kay Satanas, apang daw ano gid ka importante nga pamatian naton tanan ang iya mga pulong! Ang paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa Soberanong Ginuo sang uniberso isa ka mataas, makahalawhaw nga pribilehiyo. Kag ano ang masiling sa nagahimo sing pangpubliko nga pag-alagad nga may kaangtanan sa aton pagsimba? Ang paghimo sini tungod sa aton isigkatawo isa ka makalilipay nga hilikuton nga nagapahalipay sing daku. (Salmo 41:1, 2; 59:16) Apang, ini nga pag-alagad nagahatag lamang sing matuod nga kalipay kon ginahimo ini sing tinagipusuon kag sa husto nga paagi. Sin-o gid ang nagasimba sa Dios sing nagakaigo? Kay sin-o sagrado nga pag-alagad ang ginakahamut-an ni Jehova? Masabat naton ining mga pamangkot kon binagbinagon naton ang ikatlo nga tinaga sa Biblia nga may kahilabtanan sa aton pagsimba. Binagbinagon naton ini sa masunod nga artikulo.

[Mga nota]

^ par. 4 Ang mga liturhiya sang Cristiandad kinaandan na nga mga serbisyo sa pagsimba ukon espesipiko nga mga ritwal, subong sang Eukaristiya sa Iglesia Katolika Romana.

^ par. 10 Sa Binuhatan 13:2, ginareport nga ang mga manalagna kag mga manunudlo sa Antioquia ‘nag-alagad sing dayag’ (nagabadbad sang Griegong tinaga may kaangtanan sa lei·tour·giʹa) kay Jehova. Mahimo gid nga ining dayag nga pag-alagad naglakip sang pagbantala sa publiko.

Paano Mo Sabton?

• Anong daku nga pangpubliko nga pag-alagad ang ginhimo ni Jesus?

• Anong pangpubliko nga pag-alagad ang ginahimo sang mga Cristiano?

• Ano ang Cristianong sagrado nga pag-alagad, kag diin ini ginahimo?

• Ano ang dapat naton himuon agod ang aton sagrado nga pag-alagad magapahamuot sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 10]

Ang mga ginikanan nagakalipay sing daku sa paghatag

[Mga retrato sa pahina 12, 13]

Ang mga Cristiano nagahimo sing sagrado nga pag-alagad kon ginabuligan nila ang iban kag kon ginabantala nila ang maayong balita

[Retrato sa pahina 14]

Kinahanglan naton ang sibu nga ihibalo kag ang paghangop agod mapat-od nga ang aton sagrado nga pag-alagad kalahamut-an sa Dios