Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Alagda ang Dios upod ang Handa nga Espiritu

Alagda ang Dios upod ang Handa nga Espiritu

 Alagda ang Dios Upod ang Handa nga Espiritu

“MALIPAY gid ako sa paghinguyang kag nga pagahinguyangon sing bug-os para sa inyo mga kalag,” sulat ni apostol Pablo. (2 Corinto 12:15) Ano ang ginasugid sa inyo sining mga pulong tuhoy sa pagtamod kag panimuot nga dapat palambuon sang mga alagad ni Jehova? Suno sa isa ka iskolar sa Biblia, sang ginsulat ni Pablo ini nga mga pulong sa mga Cristiano sa Corinto, nagsiling sia: “Handa ako sa paghinguyang sang akon kusog, kag tion, kag kabuhi, kag ang tanan nga akon para sa inyo kaayuhan, subong sang ginahimo sing malipayon sang isa ka amay sa iya kabataan.” Handa si Pablo nga “pagahinguyangon,” ukon “makapoy kag mangluya,” kon amo sina ang ginakinahanglan agod matuman ang iya Cristianong ministeryo.

Dugang pa, ‘nalipay gid’ si Pablo sa paghimo sini tanan. “Handa gid” sia sa paghimo sini, siling sang The Jerusalem Bi­ble. Kamusta ka naman? Handa ka bala nga ihinguyang ang imo tion, enerhiya, mga kinaadman, kag mga pagkabutang sa pag-alagad kay Jehova nga Dios kag sa mga intereses sang iban, bisan pa nga ang paghimo sini nagakahulugan sing ‘pagkalapyo kag pagpalangluya’ kon kaisa? Kag himuon mo bala ini sing ‘malipayon gid’?

Indi Gid Nila Luyag Mag-alagad

Madamo nga indibiduwal ang wala lamang nagapangalag-ag sa pag-alagad sa Dios kundi indi gid nila luyag himuon ini. Ang ila espiritu amo ang pagkawalay kabalaslan, mahamkunon nga pagkaindependiente, kag pagrebelde pa gani. Ginsulay ni Satanas sanday Adan kag Eva sa amo man nga sahi sang panghunahuna. Sayop nga nagsiling sia nga sila “mangin kaangay sa Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain”—sarang makadesisyon para sa ila kaugalingon kon ano ang husto kag kon ano ang sayop. (Genesis 3:1-5) Yadtong may kaanggid nga espiritu karon nagahunahuna nga may bug-os sila nga kahilwayan sa paghimo sang gusto nila nga wala sing bisan ano man nga salabton sa Dios ukon pagpasilabot niya. (Salmo 81:11, 12) Luyag nila nga gamiton ang tanan nila nga ginapanag-iyahan para sa paghingamo sang ila kaugalingon nga mga intereses.—Hulubaton 18:1.

Mahimo nga wala ka sing amo sining sobra nga pagtamod. Mahimo nga ginaapresyar gid nimo ang dulot nga kabuhi nga ginaagom mo karon kag ang mas makalilipay pa nga paglaum nga magkabuhi sing dayon sa paraiso nga duta. (Salmo 37:10, 11; Bugna 21:1-4) Mahimo nga nagapasalamat gid ikaw kay Jehova tungod sa iya kaayo sa imo. Apang tanan kita dapat mangin alisto sa mga katalagman nga sarang mapatiko ni Satanas ang aton panghunahuna sa paagi nga ang aton pag-alagad mahimo nga mangin indi kalahamut-an sa Dios. (2 Corinto 11:3) Paano ini mahimo matabo?

Kinahanglanon ang Kinabubut-on nga Pag-alagad

Luyag ni Jehova ang kinabubut-on, bug-os tagipusuon nga pag-alagad. Wala gid niya kita ginapilit nga himuon ang iya kabubut-on. Himuon ni Satanas ang tanan agod ipiton ukon sulayon ang mga tawo sa paghimo sang iya kabubut-on. May kaangtanan sa pag-alagad sa Dios, ang Biblia nagahambal tuhoy sa obligasyon, mga sugo, mga tulumanon, kag iban pa. (Manugwali 12:13; Lucas 1:6) Apang, ang aton panguna nga motibo sa  pag-alagad sa Dios amo nga ginahigugma naton sia.—Exodo 35:21; Deuteronomio 11:1.

Bisan pa kon daw ano man ka daku ang ginhinguyang mismo ni Pablo sa pag-alagad sa Dios, nahibaluan niya nga mangin wala gid ini sing pulos kon ‘wala sia sing gugma.’ (1 Corinto 13:1-3) Sang ginatawag sang mga manunulat sang Biblia ang mga Cristiano subong mga alagad sang Dios, wala nila ginapatuhuyan ang kubos kaayo kag pilit nga pagkaulipon paagi sa pagpahog. (Roma 12:11; Colosas 3:24) Ang buot silingon amo ang kinabubut-on nga pagpasakop pasad sa tudok, tinagipusuon nga gugma sa Dios kag sa iya Anak, si Jesucristo.—Mateo 22:37; 2 Corinto 5:14; 1 Juan 4:10, 11.

Ang aton pag-alagad sa Dios dapat man magpabanaag sang isa ka tudok nga gugma sa mga tawo. “Nangin malulo kami sa tunga ninyo, subong sang nagabatiti nga iloy nga nagaatipan sang iya kaugalingon nga mga anak,” sulat ni Pablo sa kongregasyon sang Tesalonica. (1 Tesalonica 2:7) Sa madamo nga kadutaan karon, ang mga iloy may legal nga obligasyon nga atipanon ang ila mga kabataan. Apang pat-od gid nga wala ini ginahimo sang kalabanan nga mga iloy agod tumanon lamang ang kasuguan. Ginahimo nila ini bangod ginapalangga nila ang ila kabataan. Ti, ang isa ka nagabatiti nga iloy malipayon nga nagahimo sing daku nga mga sakripisyo para sa iya kabataan! Bangod may kaanggid nga “mapinalanggaon nga gugma” si Pablo sa sadtong iya mga ginaalagaran, “nahamuot gid” sia (“handa,” King ­James Ver­sion; “nalipay,” New International Ver­sion) nga gamiton ang iya mismo kabuhi sa pagbulig sa ila. (1 Tesalonica 2:8) Ang gugma nagapahulag sa aton nga sundon ang halimbawa ni Pablo.—Mateo 22:39.

Kamusta Naman ang Paganot nga Pag-alagad?

Sa pagkamatuod, indi dapat naton pagtugutan nga malabawan sang gugma sa aton kaugalingon ang gugma sa Dios kag sa mga tawo. Kay kon matabo, may daku nga katalagman nga magahimo lamang kita sing pakulahaw, paganot nga pag-alagad. Mahimo pa gani magtubo sa aton ang kaakig, naugot nga indi kita mahimo magkabuhi nga ginahimo lamang ang aton mga luyag. Natabo ini sa pila ka Israelinhon nga nadula ang ila gugma sa Dios apang nagaalagad gihapon sa iya bangod lamang sa pagbatyag sang katungdanan. Ano ang resulta? Ang pag-alagad sa Dios nangin “makapaluya” sa ila.—Malaquias 1:13.

Ang bisan ano nga mga dulot sa Dios dapat pirme “maayo,” nga wala sing depekto, ang “labing maayo” nga matigayon. (Levitico 22:17-20; Exodo 23:19) Apang, sa baylo nga hatagan si Jehova sang ila labing maayo nga kasapatan, ang katawhan sang adlaw ni Malaquias nagsugod sa pagdulot sadtong indi nila mismo luyag. Ano ang reaksion ni Jehova? Ginsilingan niya ang mga saserdote: “Kon maghalad kamo sang bulag nga sapat [kamo nagasiling]: ‘Indi ini malain.’ Kag kon magdala kamo sang piang nga sapat ukon nagabalatian: ‘Indi ini malain.’ Dalha ini, palihug, sa inyo gobernador. Malipay bala sia sa inyo, ukon batunon bala niya kamo sing maayo? . . . Kag nagdala kamo sing isa nga gingus-ab, kag sang piang, kag sang nagabalatian; huo, gindala ninyo ini nga dulot. Malipay bala ako sa sini sa inyo kamot?”—Malaquias 1:8, 13.

Paano ini matabo sa bisan sin-o sa aton? Ang aton mga dulot mahimo mangin “makapaluya” sa aton kon wala kita sang isa gid ka handa nga tagipusuon kag espiritu. (Exodo 35:5, 21, 22; Levitico 1:3; Salmo 54:6; Hebreo 13:15, 16) Halimbawa, mga salin lamang bala sang aton tion ang ginabaton ni Jehova?

Makahunahuna gid bala sing serioso ang isa nga mangin kalahamut-an kuntani sa Dios kon ang may maayo-sing-tinutuyo nga katapo sang pamilya ukon ang isa ka makugi nga Levinhon magpilit sa bisan paano sa isa ka nagapaganot nga Israelinhon sa pagpili sang iya pinakaali nga sapat para ihalad kon indi gid niya luyag nga idulot ini? (Isaias 29:13; Mateo 15:7, 8) Ginsikway ni Jehova yadto nga mga dulot kag sang ulihi ang mga tawo nga naghalad sini.—Oseas 4:6; Mateo 21:43.

Magkalipay sa Paghimo Sang Kabubut-on Sang Dios

Agod makahimo sa Dios sing pag-alagad nga kalahamut-an sa iya, dapat naton sundon ang halimbawa ni Jesucristo. “Ginahimo ko, indi ang akon kabubut-on,” siling niya, “kundi ang kabubut-on niya nga nagpadala sa akon.” (Juan 5:30) Nalipay sing daku si Jesus sa kinabubut-on nga pag-alagad sa Dios. Gintuman ni Jesus ang matagnaon nga mga pulong ni David: “Sa paghimo sang imo kabubut-on, O Dios ko, nagakalipay ako.”—Salmo 40:8.

Bisan pa nalipay si Jesus sa paghimo sang kabubut-on ni Jehova, indi ini pirme mahapos. Binagbinaga kon ano ang natabo antes sia gindakop, ginkasaba, kag ginpatay. Samtang sa hardin sang Getsemane, si Jesus “nagkasubo sing tama” kag “nalisang gid.” Mabug-at gid ang nabatyagan niya  amo nga, samtang nagapangamuyo sia, “ang iya balhas nangin kaangay sang mga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta.”—Mateo 26:38; Lucas 22:44.

Ngaa naeksperiensiahan ni Jesus ang amo nga kasakit? Pat-od gid nga indi bangod sang interes sa kaugalingon ukon sang paganot nga paghimo sang kabubut-on sang Dios. Handa sia mapatay, nga naakig gani sa mga pulong ni Pedro: “Magmaluluy-on sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ini matabo sa imo.” (Mateo 16:21-23) Nabalaka si Jesus kon ano ang epekto kay Jehova kag sa Iya balaan nga ngalan sang iya pagkapatay subong talamayon nga kriminal. Nahibaluan ni Jesus nga masakitan gid si Jehova nga makita ang iya pinalangga nga Anak nga ginatratar sa subong sini kapintas nga paagi.

Nahangpan man ni Jesus nga malapit na sia sa isa ka importante nga tion sa katumanan sang katuyuan ni Jehova. Ang matutom nga pagsunod sa mga kasuguan sang Dios magapat-od gid nga nakahimo kuntani si Adan sing amo man nga pagpili. Ang katutom ni Jesus magabuyagyag nga sayop gid ang pangangkon ni Satanas nga ang mga tawo nga napaidalom sa pagtilaw indi magaalagad sa Dios sing kinabubut-on kag matutom. Paagi kay Jesus, dugmukon sa ulihi ni Jehova si Satanas kag dulaon ang mga epekto sang iya pagrebelde.—Genesis 3:15.

Daw ano ka daku nga responsabilidad ang nahamtang sa mga abaga ni Jesus! Ang ngalan sang iya Amay, ang paghidait sa uniberso, kag ang kaluwasan sang tawhanon nga pamilya tanan nasandig sa katutom ni Jesus. Nakahibalo sini, sia nangamuyo: “Amay ko, kon posible, ipaiway ining tagayan sa akon. Apang, indi suno sa kabubut-on ko, kundi sa kabubut-on mo.” (Mateo 26:39) Bisan sa idalom sang pinakadaku nga pagtilaw, wala gid malingkang si Jesus sa iya kahanda nga magpasakop sa kabubut-on sang iya Amay.

‘Ang Espiritu Handa,Apang ang Unod Maluya’

Subong nga si Jesus nag-antos sing daku nga kahuol sa emosyon samtang nagaalagad sia kay Jehova, mapaabot naton si Satanas nga magaipit sa aton subong mga alagad sang Dios. (Juan 15:20; 1 Pedro 5:8) Dugang pa, indi kita himpit. Busa bisan handa pa kita sa pag-alagad sa Dios, indi mahapos para sa aton nga himuon ini. Nakita ni Jesus kon paano ang iya mga apostoles nagpanikasog sa paghimo sang tanan nga ginsugo niya sa ila. Amo kon ngaa nagsiling sia: “Ang espiritu, sa pagkamatuod, handa, apang ang unod maluya.” (Mateo 26:41) Wala sing maluya sa iya himpit undanon nga unod. Apang, ginahunahuna niya ang kaluyahon sa unod sang iya mga disipulo, ang pagkadi-himpit nga ginpanubli nila gikan sa di-himpit nga si Adan. Nahibaluan ni Jesus nga bangod sang napanubli nga pagkadi-himpit kag sang tawhanon nga mga kakulangan nga tuga sini, dapat sila manikasog sa paghimo sang tanan nila nga luyag sa pag-alagad kay Jehova.

Busa, nian, magabatyag kita kaangay ni apostol Pablo, nga nalisdan gid kon ginapunggan sang pagkadi-himpit ang iya ikasarang sa pag-alagad sa Dios sing bug-os. “Ang ikasarang sa paghandum yara sa akon,” sulat ni Pablo, “apang ang ikasarang sa paghimo sang kon ano ang maayo wala sa akon.” (Roma 7:18) Masapwan man naton nga indi naton mahimo sing bug-os ang tanan maayo nga butang nga luyag naton himuon. (Roma 7:19) Indi ini bangod sang bisan ano man nga pagpangalag-ag naton. Ini bangod lamang sang kaluyahon sang unod nga nagapugong walay sapayan sang pinakamaayo naton nga mga panikasog.

Indi kita magkahanusbo. Kon may tinagipusuon kita nga kahanda sa paghimo sang aton bug-os nga masarangan, pat-od nga batunon sang Dios ang aton pag-alagad. (2 Corinto 8:12) Kabay nga ‘himuon [naton] ang aton labi nga masarangan’ sa pag-ilog sang espiritu ni Cristo sang bug-os nga pagpasakop sa kabubut-on sang Dios. (2 Timoteo 2:15; Filipos 2:5-7; 1 Pedro 4:1, 2) Padyaan kag sakdagon ni Jehova ining handa nga espiritu. Hatagan niya kita sing “gahom nga labaw sa kinaandan” agod matumbasan ang aton mga kaluyahon. (2 Corinto 4:7-10) Paagi sa bulig ni Jehova kita, kaangay ni Pablo, ‘malipay gid sa paghinguyang kag pagahinguyangon sing bug-os’ sa hamili nga pag-alagad sa Iya.

[Retrato sa pahina 21]

Kinabubut-on nga nag-alagad si Pablo sa Dios sa iya bug-os nga masarangan

[Retrato sa pahina 23]

Bisan sa pinakamabudlay nga pagtilaw, ginhimo ni Jesus ang kabubut-on sang iya Amay